source: desktop/gnome-utils.HEAD.bg.po @ 164

Last change on this file since 164 was 164, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

По-големите промени бяха свързани с intltool. Има разлика между нормални кавички <"> и горни български кавички <“>

File size: 83.0 KB
Line 
1# Bulgarian translation for gnome-utils.
2# Copyright (C) 2002, 2004 Free Software Foundation, Inc.
3# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
5# Peter Slavov <pslavov@i-space.org>, 2004.
6# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
7# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
8#
9#
10msgid ""
11msgstr ""
12"Project-Id-Version: gnome-utils\n"
13"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
14"POT-Creation-Date: 2005-08-30 18:21+0300\n"
15"PO-Revision-Date: 2005-08-30 18:17+0300\n"
16"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
17"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
18"MIME-Version: 1.0\n"
19"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
22
23#: ../gdictsrc/GNOME_GDictApplet.server.in.in.h:1
24#: ../gdictsrc/gdict-applet.c:149
25msgid "Dictionary Lookup"
26msgstr "Търсене в речник"
27
28#: ../gdictsrc/GNOME_GDictApplet.server.in.in.h:2
29#: ../gdictsrc/gdict-applet.c:27 ../gdictsrc/gnome-dictionary.desktop.in.h:2
30msgid "Lookup words in an online dictionary"
31msgstr "Търсене на думи в интернет речник"
32
33#: ../gdictsrc/GNOME_GDictApplet.xml.h:1 ../gdictsrc/gdict-app.c:619
34#: ../logview/logview.c:129
35msgid "_About"
36msgstr "_Относно"
37
38#: ../gdictsrc/GNOME_GDictApplet.xml.h:2 ../logview/logview.c:99
39msgid "_Help"
40msgstr "_Помощ"
41
42#: ../gdictsrc/GNOME_GDictApplet.xml.h:3
43msgid "_Look Up Selected Text"
44msgstr "Търсене в избрания текст"
45
46#: ../gdictsrc/GNOME_GDictApplet.xml.h:4
47msgid "_Preferences"
48msgstr "_Настройки"
49
50#: ../gdictsrc/dict.c:676 ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:700
51#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:747
52msgid "Cannot connect to server"
53msgstr "Връзката със сървъра е неуспешна"
54
55#: ../gdictsrc/dict.c:689
56msgid "Server Error"
57msgstr "Грешка на сървъра"
58
59#: ../gdictsrc/dict.c:690
60msgid ""
61"A serious error occurred. Please check that your server and port are "
62"correct. For reference the default server is dict.org and the port 2628"
63msgstr ""
64"Появи се сериозна грешка. Проверете дали сървъра и портовете са коректни. За "
65"справка: сървър по подразбиране - dict.org - порт 2628"
66
67#. Translator credits
68#: ../gdictsrc/gdict-about.c:40 ../logview/about.c:43
69msgid "translator-credits"
70msgstr ""
71"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
72"Борислав Александров\n"
73"Петър „Peshka“ Славов <pslavov@i-space.org>\n"
74"\n"
75"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
76"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
77"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
78
79#: ../gdictsrc/gdict-about.c:42
80msgid "A client for the MIT dictionary server."
81msgstr "Клиент за речниковия сървър на MIT."
82
83#: ../gdictsrc/gdict-about.c:45 ../gdictsrc/gdict-applet.c:351
84#: ../gdictsrc/gdict-defbox.c:101 ../gdictsrc/gdict-defbox.c:114
85#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:499
86#: ../gdictsrc/gnome-dictionary.desktop.in.h:1 ../gdictsrc/main.c:87
87msgid "Dictionary"
88msgstr "Речник"
89
90#: ../gdictsrc/gdict-app.c:101
91msgid "Connection error"
92msgstr "Грешка при връзката"
93
94#: ../gdictsrc/gdict-app.c:117
95msgid "Unable to perform requested operation."
96msgstr "Неуспех при изпълнението на изисканата операция."
97
98#: ../gdictsrc/gdict-app.c:118
99msgid ""
100"Either the server you are using is not available \n"
101"or you are not connected to the Internet."
102msgstr ""
103"Или сървъра, който използвате не е наличен \n"
104"или не сте свързани с интернет."
105
106#: ../gdictsrc/gdict-app.c:276
107msgid "Print Word Definition"
108msgstr "Показване на дефиницията на думата"
109
110#: ../gdictsrc/gdict-app.c:391
111msgid "Find"
112msgstr "Търсене"
113
114#: ../gdictsrc/gdict-app.c:401
115msgid "_Search for:"
116msgstr "_Търсене за:"
117
118#: ../gdictsrc/gdict-app.c:500 ../gdictsrc/gdict-applet.c:299
119#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:901
120msgid "Could not display help"
121msgstr "Документът за помощта не може да бъде отворен"
122
123#. Top
124#: ../gdictsrc/gdict-app.c:589
125msgid "_Dictionary"
126msgstr "_Речник"
127
128#. Dictionary menu
129#: ../gdictsrc/gdict-app.c:595
130msgid "_Look Up Word"
131msgstr "_Търсене за дума"
132
133#: ../gdictsrc/gdict-app.c:596
134msgid "Lookup word in dictionary"
135msgstr "Търсене за дума в речник"
136
137#: ../gdictsrc/gdict-app.c:597
138msgid "_Print"
139msgstr "_Печат"
140
141#: ../gdictsrc/gdict-app.c:598
142msgid "Print the current definition"
143msgstr "Показване на текущата дефиниция"
144
145#: ../gdictsrc/gdict-app.c:599
146msgid "_Close"
147msgstr "_Затваряне"
148
149#: ../gdictsrc/gdict-app.c:600
150msgid "Close the application"
151msgstr "Спиране на програмата"
152
153#. Edit menu, see below for cut, paste etc.
154#: ../gdictsrc/gdict-app.c:603 ../logview/logview.c:114
155msgid "_Find..."
156msgstr "_Търсене..."
157
158#: ../gdictsrc/gdict-app.c:604
159msgid "Find a word in the text"
160msgstr "Намиране на дума в текст"
161
162#: ../gdictsrc/gdict-app.c:605
163msgid "Find Ne_xt"
164msgstr "_Следващо търсене"
165
166#: ../gdictsrc/gdict-app.c:606
167msgid "Find next occurrence of the word"
168msgstr "Откриване на следващата поява на дума"
169
170#: ../gdictsrc/gdict-app.c:607
171msgid "P_references"
172msgstr "Н_астройки"
173
174#: ../gdictsrc/gdict-app.c:608
175msgid "Configure the application"
176msgstr "Настройване на програмата"
177
178#. View menu
179#: ../gdictsrc/gdict-app.c:611 ../logview/logview.c:117
180msgid "Bigger text size"
181msgstr "По-голям размер на текста"
182
183#: ../gdictsrc/gdict-app.c:613 ../logview/logview.c:119
184msgid "Smaller text size"
185msgstr "По-малък размер на текста"
186
187#. Help menu
188#: ../gdictsrc/gdict-app.c:617 ../logview/logview.c:127
189msgid "_Contents"
190msgstr "_Ръководство"
191
192#: ../gdictsrc/gdict-app.c:618
193msgid "View help for this application"
194msgstr "Преглед на помощта за тази програма"
195
196#: ../gdictsrc/gdict-app.c:620
197msgid "About this application"
198msgstr "Относно тази програма"
199
200#: ../gdictsrc/gdict-app.c:625
201msgid "Cu_t"
202msgstr "О_трязване"
203
204#: ../gdictsrc/gdict-app.c:626
205msgid "Cut the selection"
206msgstr "Отрязва избраното"
207
208#: ../gdictsrc/gdict-app.c:627
209msgid "_Copy"
210msgstr "_Копиране"
211
212#: ../gdictsrc/gdict-app.c:628 ../logview/logview.c:110
213msgid "Copy the selection"
214msgstr "Копиране на избраното"
215
216#: ../gdictsrc/gdict-app.c:629
217msgid "_Paste"
218msgstr "_Поставяне"
219
220#: ../gdictsrc/gdict-app.c:630
221msgid "Paste clipboard"
222msgstr "Поставяне съдържанието на буфера за обмен"
223
224#: ../gdictsrc/gdict-app.c:631
225msgid "Select _All"
226msgstr "Избор на _всички"
227
228#: ../gdictsrc/gdict-app.c:632
229msgid "Select everything"
230msgstr "Избиране на всичко"
231
232#: ../gdictsrc/gdict-app.c:637
233msgid "_Spellings"
234msgstr "Проверка на правопи_са"
235
236#: ../gdictsrc/gdict-app.c:638
237msgid "View alternate spellings"
238msgstr "Преглед на алтернативните изписвания"
239
240#: ../gdictsrc/gdict-app.c:748
241msgid "_Look Up"
242msgstr "_Търсене"
243
244#: ../gdictsrc/gdict-app.c:757
245msgid "In Dictionary"
246msgstr "В речник"
247
248#: ../gdictsrc/gdict-app.c:758
249msgid "On a Web Site"
250msgstr "На интернет страница"
251
252#: ../gdictsrc/gdict-app.c:774
253msgid "Word"
254msgstr "Дума"
255
256#: ../gdictsrc/gdict-app.c:775
257msgid "Word Entry"
258msgstr "Запис на дума"
259
260#: ../gdictsrc/gdict-app.c:776
261msgid "Enter a Word or select one from the list below"
262msgstr "Въведете дума или изберете една от списъка по-долу"
263
264#: ../gdictsrc/gdict-app.c:779
265msgid "Look Up for a Word"
266msgstr "Търсене за дума"
267
268#: ../gdictsrc/gdict-applet.c:155
269msgid "Dictionary word entry"
270msgstr "Дума в речника"
271
272#: ../gdictsrc/gdict-defbox.c:103
273msgid "Looking up word..."
274msgstr "Търсене за дума..."
275
276#: ../gdictsrc/gdict-defbox.c:132 ../gdictsrc/gdict-entry.c:114
277#: ../gdictsrc/gdict-speller.c:255
278msgid "No matches found"
279msgstr "Не са намерени съвпадения"
280
281#: ../gdictsrc/gdict-defbox.c:143
282msgid "String not found"
283msgstr "Низът не е намерен"
284
285#: ../gdictsrc/gdict-defbox.c:618
286msgid "Definition preview"
287msgstr "Преглед на дефиницията"
288
289#: ../gdictsrc/gdict-defbox.c:947 ../gdictsrc/gdict-entry.c:132
290#: ../gdictsrc/gdict-speller.c:295
291msgid "Error invoking query"
292msgstr "Грешка при изпълнение на заявката"
293
294#: ../gdictsrc/gdict-entry.c:102
295msgid "Looking up entry..."
296msgstr "Търсене за дума..."
297
298#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:267
299msgid "De_fault Server"
300msgstr "Подразбиращ се сървър"
301
302#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:278
303msgid "_Server:"
304msgstr "_Сървър:"
305
306#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:286
307msgid "Reset server to default"
308msgstr "Задаване на сървъра с подразбиращите се настройки"
309
310#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:288
311msgid "_Port:"
312msgstr "_Порт:"
313
314#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:298
315msgid "Def_ault Port"
316msgstr "Порт по подразбиране"
317
318#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:313
319msgid "Reset port to default"
320msgstr "Установяване на подразбираща се стойност за порт"
321
322#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:314
323msgid "Server"
324msgstr "Сървър"
325
326#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:316
327msgid "Server Entry"
328msgstr "Елемент сървър"
329
330#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:316
331msgid "Enter the Server Name"
332msgstr "Въвеждане име на сървър"
333
334#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:317
335msgid "Port"
336msgstr "Порт"
337
338#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:319
339msgid "Port Entry"
340msgstr "Елемент порт"
341
342#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:319
343msgid "Enter the Port Number"
344msgstr "Въвеждане номер на порт"
345
346#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:322
347msgid "_Database:"
348msgstr "Баз_за данни:"
349
350#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:332
351msgid "Strat_egy:"
352msgstr "С_тратегия:"
353
354#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:342
355msgid "F_ont:"
356msgstr "Ш_рифт:"
357
358#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:372
359msgid "Web Site"
360msgstr "Интернет страница"
361
362#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:372
363msgid "Search Address"
364msgstr "Адрес за търсенето"
365
366#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:491
367msgid "Dictionary Preferences"
368msgstr "Настройки на речника"
369
370#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:503
371msgid "Web Sites"
372msgstr "Интернет страници"
373
374#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:690
375msgid "Search all databases"
376msgstr "Търсене във всички бази данни"
377
378#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:855
379msgid "Database"
380msgstr "База данни"
381
382#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:855
383msgid "Database Name"
384msgstr "Име на базата данни"
385
386#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:872
387msgid "Default Strategy"
388msgstr "Подразбираща се стратегия"
389
390#: ../gdictsrc/gdict-speller.c:115
391msgid "Spellings"
392msgstr "Правопис"
393
394#: ../gdictsrc/gdict-speller.c:236
395msgid "Spell-checking..."
396msgstr "Проверка на правописа..."
397
398#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:1
399msgid "Dictionary server"
400msgstr "Речник"
401
402#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:2
403msgid "Port used to connect to server"
404msgstr "Порт използван за свързване към сървър"
405
406#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:3
407msgid ""
408"Specify whether to use smart lookup. This key is dependant on whether the "
409"dictionary server supports this option. The default is TRUE"
410msgstr ""
411"Задаване дали да се използва умения изглед. Тази настройка зависи от това "
412"дали съвъра за речника поддържа тази опция. По подразбиране е истина"
413
414#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:4
415msgid "The database to use in the dictionary server."
416msgstr "База данни, която се използва в сървъра за речника."
417
418#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:5
419msgid ""
420"The dictionary server to connect to. The default server is dict.org. See "
421"http://www.dict.org for details on other servers"
422msgstr ""
423"Сървър за речника, към който да се свърже. Сървъра по подразбиране е dict."
424"org. Може да видите http://www.dict.org за повече подробности за други "
425"сървъри"
426
427#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:6
428msgid ""
429"The name of the individual database to use in the dictionary server. ! "
430"specifies that gnome-dictionary should search all databases in a given server"
431msgstr ""
432"Име на индивидуалната база данни която да се използва за сървър за "
433"речника. ! определя, че речника на GNOME трябва да търси във всички бази "
434"данни в дадения сървър"
435
436#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:7
437msgid "The port number to connect to. The default port is 2628."
438msgstr "Номер на порт, към който да се свърже. Порта по подразбиране е 2628."
439
440#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:8
441msgid "The search strategy to use"
442msgstr "Стратегия за търсене"
443
444#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:9
445msgid ""
446"The search strategy to use. This is dependant on the search strategy that "
447"the dictionary server supports. The default strategy is 'lev' - Match words "
448"within Levenshtein distance one"
449msgstr ""
450"Начина на търсене, който да се използва. Това зависи от начините на "
451"търсенекоито се поддържат от сървъра за речника. Стратегията по принцип е "
452"„lev“ - Съвпадения на думи до разлика определена от закона на Левинщайн."
453
454#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:10
455msgid "Use smart lookup"
456msgstr "Използваен на _разумно търсене"
457
458#: ../gfloppy/gfloppy.desktop.in.h:1 ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:9
459msgid "Floppy Formatter"
460msgstr "Форматиране на дискети"
461
462#: ../gfloppy/gfloppy.desktop.in.h:2
463msgid "Format Floppy Disks"
464msgstr "Форматиране на дискети"
465
466#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:1
467msgid ""
468"0 for the quick format, 1 for a standard one (adds a low-level format) and "
469"finally 2 for a thorough format (adds a bad blocks scan)."
470msgstr ""
471"0 за бързо форматиране, 1 за стандартно (добавено е и форматиране от ниско "
472"ниво) и накрая 2 за пълно форматиране (добавено е и сканиране за лоши "
473"блокове)."
474
475#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:2
476msgid "ADVANCED USERS ONLY - Default backend for FAT formatting"
477msgstr "САМО ЗА НАПРЕДНАЛИ ПОТРЕБИТЕЛИ - По подразбиране за форматиране в FAT"
478
479#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:3
480msgid "Default filesystem type"
481msgstr "Файлова система по подразбиране"
482
483#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:4
484msgid "Default formatting mode"
485msgstr "Ражим за форматиране по подразбиране"
486
487#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:5
488msgid ""
489"TRUE to set mkdosfs as the preferred FAT formatting backend or FALSE to set "
490"mtools as the preferred FAT formatting backend."
491msgstr ""
492"ИСТИНА - за настройка на mkdosfs като предпочитана програма за FAT - "
493"форматиранр или НЕ Е ИСТИНА за mtools като програма по подразбиране за FAT - "
494"форматирането."
495
496#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:6
497msgid "ext2 for the linux native filesystem or fat for the DOS filesystem."
498msgstr "ext2 за естествена файлова система или fat за файлова система на DOS."
499
500#: ../gfloppy/src/badblocks.c:85
501msgid "Internal Error: Unable to seek to the correct location."
502msgstr "Вътрешна грешка: Не мога да отида на правилното място"
503
504#: ../gfloppy/src/badblocks.c:94
505#, c-format
506msgid "Internal Error: Weird value (%ld) in do_test\n"
507msgstr "Вътрешна грешка: Странно значение на (%ld) в do_test\n"
508
509#. while (!i)
510#. ;
511#: ../gfloppy/src/badblocks.c:252
512msgid "Checking for bad blocks..."
513msgstr "Проверка за лоши блокове..."
514
515#: ../gfloppy/src/badblocks.c:264
516#, c-format
517msgid "Failed to open device %s for badblock checking\n"
518msgstr "Неуспех при отварянето на устройство %s за проверка за лоши блокове\n"
519
520#: ../gfloppy/src/badblocks.c:284 ../gfloppy/src/gfloppy.c:530
521msgid "Checking for bad blocks... Done"
522msgstr "Проверката за лоши блокове... готово"
523
524#: ../gfloppy/src/fdformat.c:43
525msgid "Formatting the disk..."
526msgstr "Форматиране на диск..."
527
528#: ../gfloppy/src/fdformat.c:46
529msgid "I don't know what this is, but it's very wrong."
530msgstr "Не знам какво е това, но е много грешно."
531
532#: ../gfloppy/src/fdformat.c:54 ../gfloppy/src/fdformat.c:67
533#, c-format
534msgid "Error formatting track #%d"
535msgstr "Грешка при форматиране на пътека #%d"
536
537#: ../gfloppy/src/fdformat.c:76
538msgid "Error during completion of formatting"
539msgstr "Грешка при завършването на форматирането"
540
541#. XXXX - need to tell parent we're finished
542#: ../gfloppy/src/fdformat.c:80
543msgid "Formatting the disk... Done"
544msgstr "Форматиране на диск... готово"
545
546#. XXXX - tell parent we're starting verify stage
547#: ../gfloppy/src/fdformat.c:96
548msgid "Verifying the format..."
549msgstr "Проверка на формата..."
550
551#: ../gfloppy/src/fdformat.c:101 ../gfloppy/src/fdformat.c:186
552msgid ""
553"Unable to write to the floppy.\n"
554"\n"
555"Please confirm that it is not write-protected."
556msgstr ""
557"Записването върху дискетата е невъзможен.\n"
558"\n"
559"Проверете дали не е защитена от запис."
560
561#: ../gfloppy/src/fdformat.c:104 ../gfloppy/src/fdformat.c:189
562#, c-format
563msgid "Insufficient permissions to open floppy device %s."
564msgstr "Недостатъчни права за отваряне на флопи устройство %s."
565
566#: ../gfloppy/src/fdformat.c:108 ../gfloppy/src/fdformat.c:193
567msgid ""
568"Unable to access the floppy disk.\n"
569"\n"
570"Please confirm that it is in the drive\n"
571"with the drive door shut."
572msgstr ""
573"Нямате достъп до дискетата.\n"
574"\n"
575"Убедете се,че тя е в устройството\n"
576"и вратата му е затворена."
577
578#: ../gfloppy/src/fdformat.c:111
579#, c-format
580msgid ""
581"Generic error accessing floppy device %s.\n"
582"\n"
583"Error code %s:%d"
584msgstr ""
585"Обща грешка при достъп до флопи устройство %s.\n"
586"\n"
587"Код на грешка %s:%d"
588
589#: ../gfloppy/src/fdformat.c:134
590#, c-format
591msgid ""
592"Read Error:\n"
593"Problem reading cylinder %d, expected %d, read %d"
594msgstr ""
595"Грешка при четенето:\n"
596"Проблем при четене на цилиндър %d, очакваше се %d, а е прочетено %d"
597
598#: ../gfloppy/src/fdformat.c:137
599#, c-format
600msgid "Problem reading cylinder %d, expected %d, read %d"
601msgstr "Проблем при четене а цилиндър %d, очакваше се %d, а е прочетено %d"
602
603#: ../gfloppy/src/fdformat.c:148
604#, c-format
605msgid "Bad data in cyl %d.  Continuing... "
606msgstr "Лоши данни в цил %d.  Продължаване... "
607
608#: ../gfloppy/src/fdformat.c:157
609#, c-format
610msgid "Error closing device %s"
611msgstr "Грешка при затваряне на устройство %s"
612
613#: ../gfloppy/src/fdformat.c:164
614msgid "Verifying the format... Done"
615msgstr "Проверка на форматирането... готово"
616
617#: ../gfloppy/src/fdformat.c:176
618#, c-format
619msgid "Unable to write to device %s"
620msgstr "Не може да се записва в устройство %s"
621
622#: ../gfloppy/src/fdformat.c:196
623#, c-format
624msgid ""
625"Generic error accessing floppy device %s.\n"
626"\n"
627"Error code %s"
628msgstr ""
629"Обща грешка при достъп до флопи устройство %s.\n"
630"\n"
631"Код на грешка %s"
632
633#: ../gfloppy/src/fdformat.c:208
634msgid "Could not determine current floppy geometry."
635msgstr "Геометрията на дискетата не може да бъде определена физически."
636
637#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:218
638msgid "Error while creating a unique filename for the bad blocks list file."
639msgstr ""
640"Грешка при създаването на уникално име на файл за списъка с лоши блокове."
641
642#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:238
643msgid "Error while filling the bad blocks list file."
644msgstr "Грешка при попълването на файла със списъка на лошите блокове."
645
646#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:301
647#, c-format
648msgid "Error while spawning the (%s) command: %s."
649msgstr "Грешка при изпълнението (%s) на командата: %s."
650
651#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:327
652msgid "Unknown mke2fs starting signature, cancelling."
653msgstr "Непознат начален подпис на mke2fs, отказ."
654
655#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:341
656#, c-format
657msgid ""
658"The filesystem creation utility (%s) reported the following errors:\n"
659"\n"
660"%s (%d)"
661msgstr ""
662"Инструментът за създаване на файлови системи (%s) докладва за следните "
663"грешки:\n"
664"\n"
665"%s (%d)"
666
667#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:358
668msgid "Abnormal child process termination."
669msgstr "Необикновено прекратяване на процес."
670
671#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:383
672#, c-format
673msgid "Error while spawning the mbadblocks command: %s."
674msgstr "Грешка при изпълнение на командата mbadblocks: %s."
675
676#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:395
677#, c-format
678msgid ""
679"The bad blocks checking utility (mbadblocks) reported the following errors:\n"
680"%s."
681msgstr ""
682"Инструментът за проверка на лоши блокове (mbadblocks) докладва за следните "
683"грешки:\n"
684"%s"
685
686#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:438
687msgid "Abnormal mbadblocks child process termination."
688msgstr "Необикновенно прекратяване на процес от mbadblocks."
689
690#. make the filesystem
691#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:464 ../gfloppy/src/gfloppy.c:504
692msgid "Making filesystem on disk..."
693msgstr "Създаване на файловата система на диска..."
694
695#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:472
696msgid "Unable to create filesystem correctly."
697msgstr "Правилното създаване на файловата система е невъзможно."
698
699#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:477 ../gfloppy/src/gfloppy.c:516
700msgid "Making filesystem on disk... Done"
701msgstr "Създаване на файловата система на диска... готово"
702
703#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:521
704msgid "Checking for bad blocks... (this might take a while)"
705msgstr "Проверка за лоши блокове... (това може да отнеме време)"
706
707#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:526
708msgid "Error while checking the bad blocks."
709msgstr "Грешка при проверката за лоши блокове."
710
711#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:1
712#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.glade.h:1
713msgid "    "
714msgstr "    "
715
716#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:2
717#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.glade.h:1
718msgid "*"
719msgstr "*"
720
721#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:3
722msgid ""
723"<small><i><b>Note</b>: The mbadblocks utility isn't installed on this "
724"system.  It must be installed in order to perform a thorough DOS (fat) "
725"formatting.</i></small>"
726msgstr ""
727"<small><i><b>Забележка</b>: Инструментът mbadblocks не е инсталиран. Той "
728"трябва да се инсталира за да се извърши пълното форматиране в файловата "
729"система DOS (fat).</i></small>"
730
731#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:4
732msgid "DOS (FAT)"
733msgstr "DOS (FAT)"
734
735#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:5
736msgid "Double Density 3.5\" (720KB)"
737msgstr "Двойна плътност 3.5\" (720КБ)"
738
739#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:6
740msgid "Double Density 5.25\" (360KB)"
741msgstr "Двойна плътност 5.25\" (360КБ)"
742
743#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:7
744msgid "File system _type:"
745msgstr "Т_ип на файлова система:"
746
747#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:8
748msgid "Filesystem Settings"
749msgstr "Настройки на файловата система"
750
751#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:10
752msgid "Floppy _density:"
753msgstr "Плътност на флопи:"
754
755#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:11
756msgid "Floppy de_vice:"
757msgstr "Флопи _устройство:"
758
759#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:12
760msgid "Formatting Mode"
761msgstr "Ражим на форматиране"
762
763#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:13
764msgid "High Density 3.5\" (1.44MB)"
765msgstr "Висока плътност 3.5\" (1.44МБ)"
766
767#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:14
768msgid "High Density 5.25\" (1.2MB)"
769msgstr "Висока плътност 5.25\" (1.2МБ)"
770
771#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:15
772msgid "Linux Native (ext2)"
773msgstr "Файлова система на Linux (ext2)"
774
775#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:16
776msgid "Physical Settings"
777msgstr "Физически настройки"
778
779#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:17
780msgid "Thorou_gh (adds a bad blocks check to the standard mode)"
781msgstr "Напълно (добавяне на проверка за лоши блокове към стандартния режим)"
782
783#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:18
784msgid "Volume _name:"
785msgstr "Име на дяла:"
786
787#. This is the "format" verb (not the noun).
788#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:20
789msgid "_Format"
790msgstr "_Форматиране"
791
792#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:21
793msgid "_Quick (only creates the filesystem)"
794msgstr "Бързо (създаване само на файловата система)."
795
796#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:22
797msgid "_Standard (adds a low-level format to the quick mode)"
798msgstr ""
799"_Стандартно (добавяне на форматиране от ниско ниво към бързото форматиране)"
800
801#: ../gfloppy/src/main.c:259
802msgid "Cannot Format"
803msgstr "Форматиране не може да бъде изпълнено"
804
805#: ../gfloppy/src/main.c:260
806msgid ""
807"Neither the mke2fs nor the mkdosfs/mformat applications are installed. You "
808"can't format a floppy without one of them."
809msgstr ""
810"Нито програмата mke2fs нито mkdosfs/mformat са инсталирани. Не можете да "
811"форматирате флопи диск без нито една от тях."
812
813#: ../gfloppy/src/main.c:280
814#, c-format
815msgid "Unable to open the device %s, formatting cannot continue."
816msgstr ""
817"Неуспех при отварянето на устройството %s, форматирането не може да продължи."
818
819#: ../gfloppy/src/main.c:283 ../gfloppy/src/main.c:346
820#, c-format
821msgid ""
822"The device %s is disconnected.\n"
823"Please attach device to continue."
824msgstr ""
825"Устройството %s е разкачено.\n"
826"Моля, закачете устройството за да продължите."
827
828#: ../gfloppy/src/main.c:286 ../gfloppy/src/main.c:349
829#, c-format
830msgid ""
831"You do not have the proper permissions to write to %s, formatting will not "
832"be possible.\n"
833"Contact your system administrator about getting write permissions."
834msgstr ""
835"Нямате подходящи права за запис в %s, форматирането не е възможно.\n"
836"Обърнете се към системния администратор за да получите права."
837
838#: ../gfloppy/src/main.c:293 ../gfloppy/src/main.c:357
839msgid "Cannot initialize device"
840msgstr "Устройството не може да бъде инициализирано"
841
842#: ../gfloppy/src/main.c:343
843msgid "Unable to open any device, formatting cannot continue."
844msgstr "Не мога да отворя устройството %s, форматирането не може да продължи."
845
846#: ../gfloppy/src/main.c:346 ../gfloppy/src/main.c:349
847msgid "/dev/floppy/0 or /dev/fd0"
848msgstr "/dev/floppy/0 или /dev/fd0"
849
850#: ../gfloppy/src/main.c:510
851msgid "Could not display help for the floppy formatter."
852msgstr "Помощната информация не може да бъде показана."
853
854#: ../gfloppy/src/main.c:529
855msgid "Incorrect volume name"
856msgstr "Некоректно име на носителя"
857
858#: ../gfloppy/src/main.c:530
859msgid "The volume name can't contain any blank space."
860msgstr "Името на диска не може да съдържа празно място."
861
862#: ../gfloppy/src/main.c:579
863msgid "The device to format"
864msgstr "Устройството за форматиране"
865
866#: ../gfloppy/src/main.c:580
867msgid "DEVICE"
868msgstr "УСТРОЙСТВО"
869
870#: ../gfloppy/src/progress.c:126
871#, c-format
872msgid ""
873"The floppy has been formatted, but <b>%d bad block</b> (out of %d) has been "
874"found and marked."
875msgid_plural ""
876"The floppy has been formatted, but <b>%d bad blocks</b> (out of %d) have "
877"been found and marked."
878msgstr[0] ""
879"Дискетата е форматирана, но беше открит и маркиран <b>%d лош сектор</b> (от "
880"общо %d)."
881msgstr[1] ""
882"Дискетата е форматирана, но бяха открити и маркирани <b>%d лоши сектора</b> "
883"(от общо %d)."
884
885#: ../gfloppy/src/progress.c:129
886msgid "Floppy formatted successfully."
887msgstr "Дискетата беше форматирана успешно."
888
889#: ../gfloppy/src/progress.c:135
890msgid "Floppy formatting cancelled."
891msgstr "Форматирането на дискетата е прекъснато."
892
893#: ../gfloppy/src/progress.c:178
894msgid "Format Progress"
895msgstr "Развитие на форматирането"
896
897#: ../gnome-screenshot/gnome-egg-xfer-dialog.c:191
898msgid " (invalid Unicode)"
899msgstr " (невалиден уникод)"
900
901#: ../gnome-screenshot/gnome-egg-xfer-dialog.c:471
902#, c-format
903msgid "(%d:%02d:%d Remaining)"
904msgstr "(Остават %d:%02d:%d)"
905
906#: ../gnome-screenshot/gnome-egg-xfer-dialog.c:476
907#, c-format
908msgid "(%d:%02d Remaining)"
909msgstr "(Остават %d:%02d)"
910
911#: ../gnome-screenshot/gnome-egg-xfer-dialog.c:587
912#, c-format
913msgid "%ld of %ld"
914msgstr "%ld от %ld"
915
916#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:86
917msgid "Error loading help"
918msgstr "Грешка при зареждането на помощта"
919
920#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:87
921msgid "There was an error displaying the help pages for this dialog:"
922msgstr "При опита за показване на помощта се появи грешка:"
923
924#. translators: this is the name of the file that gets made up
925#. * with the screenshot if a specific window is taken
926#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:110
927#, c-format
928msgid "Screenshot-%s.png"
929msgstr "Screenshot-%s.png"
930
931#. translators: this is the name of the file that gets made up
932#. * with the screenshot if the entire screen is taken
933#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:116
934msgid "Screenshot.png"
935msgstr "Screenshot.png"
936
937#. translators: this is the name of the file that gets
938#. * made up with the screenshot if a specific window is
939#. * taken
940#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:153
941#, c-format
942msgid "Screenshot-%s-%d.png"
943msgstr "Screenshot-%s-%d.png"
944
945#. translators: this is the name of the file that gets
946#. * made up with the screenshot if the entire screen is
947#. * taken
948#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:161
949#, c-format
950msgid "Screenshot-%d.png"
951msgstr "Screenshot-%d.png"
952
953#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:338
954msgid "Unable to take a screenshot of the current desktop."
955msgstr "Неуспех при създаването на снимка на текущия работен плот"
956
957#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:439
958msgid "Grab a window instead of the entire screen"
959msgstr "Снимка на прозорец, а не на целия екран."
960
961#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:440
962msgid "Include the window border with the screenshot"
963msgstr "Включване на рамката на прозореца в снимката"
964
965#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:441
966msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
967msgstr "Правене на снимка след определено време (в секунди)"
968
969#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:442
970msgid "Effect to add to the window border"
971msgstr "Какъв ефект да се добави към рамката на прозореца"
972
973#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.glade.h:2
974msgid "<b>Options</b>"
975msgstr "<b>Опции</b>"
976
977#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.glade.h:3
978msgid "<b>Preview</b>"
979msgstr "<b>Предварителен преглед</b>"
980
981#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.glade.h:4
982#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.glade.h:2
983msgid "Save Screenshot"
984msgstr "Запазване на снимка на екрана"
985
986#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.glade.h:3
987msgid "Save in _folder:"
988msgstr "Запазване в _папка:"
989
990#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.glade.h:4
991msgid "_Name:"
992msgstr "_Име:"
993
994#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:1
995msgid "Border Effect"
996msgstr "Ефект на рамката"
997
998#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:2
999msgid "Directory that the screenshooter last used to save in"
1000msgstr "Папката, в която последно са записвани снимките"
1001
1002#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:3
1003msgid ""
1004"Effect to add to the outside of a border. Possible values are \"shadow\", "
1005"\"none\", and \"black-line\"."
1006msgstr ""
1007"Ефект, който да се добави извън рамката. Възможни стойности са „shadow“, "
1008"„none“, и „black-line“."
1009
1010#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:4
1011msgid "Include Border"
1012msgstr "Включване на рамка"
1013
1014#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:5
1015msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
1016msgstr "Включване на рамката на прозореца в снимката на екрана"
1017
1018#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:6
1019msgid "Web directory"
1020msgstr "Уеб директория"
1021
1022#: ../gnome-screenshot/screenshot-dialog.c:194
1023msgid ""
1024"Glade file for the screenshot program is missing.\n"
1025"Please check your installation of gnome-panel"
1026msgstr ""
1027"Липсва файлът на Glade за програмата за снимки.\n"
1028"Проверете инсталацията на gnome-panel"
1029
1030#: ../gnome-screenshot/screenshot-dialog.c:213
1031msgid "Select a directory"
1032msgstr "Избор на папка"
1033
1034#: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:40
1035#, c-format
1036msgid ""
1037"Unable to clear the temporary directory:\n"
1038"%s"
1039msgstr ""
1040"Неуспех при изтриването на временната папка:\n"
1041"%s"
1042
1043#: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:78
1044msgid ""
1045"The child save process unexpectedly exited.  We are unable to write the "
1046"screenshot to disk."
1047msgstr ""
1048"Дъщерният процес за запис неочаквано завърши работа. Снимката не може да "
1049"бъде записана на диска."
1050
1051#: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:188
1052msgid "Unknown error saving screenshot to disk"
1053msgstr "Записването на екранната снимка е неуспешно, поради неизвестна грешка"
1054
1055#: ../gnome-screenshot/screenshot-utils.c:611
1056msgid "Untitled Window"
1057msgstr "Прозорец без име"
1058
1059#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:103
1060msgid "Preparing to copy"
1061msgstr "Подготване за копиране"
1062
1063#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:181
1064msgid "File already exists"
1065msgstr "Файлът вече е съществува"
1066
1067#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:184
1068#, c-format
1069msgid "The file \"%s\" already exists.  Would you like to replace it?"
1070msgstr "Файлът „%s“ вече съществува.  Желаете ли да го презапишете?"
1071
1072#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:190
1073#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1364
1074msgid "_Replace"
1075msgstr "_Замяна"
1076
1077#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:230
1078#, c-format
1079msgid "Unknown GnomeVFSXferProgressStatus %d"
1080msgstr "Неизвестен GnomeVFSXferProgressStatus %d"
1081
1082#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.desktop.in.h:1
1083msgid "Find files, folders, and documents on your computer"
1084msgstr "Намиране на файлове, папки и документи на вашия компютър"
1085
1086#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.desktop.in.h:2
1087msgid "Search for Files..."
1088msgstr "Търсене за файлове..."
1089
1090#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:1
1091msgid "Disable Quick Search"
1092msgstr "Спиране на бързо търсене"
1093
1094#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:2
1095msgid "Disable Quick Search Second Scan"
1096msgstr "Спиране на повторното _бързо търсене"
1097
1098#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:3
1099msgid "Quick Search Excluded Paths"
1100msgstr "Пътища, прескачани при бързото търсене"
1101
1102#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:4
1103msgid "Quick Search Second Scan Excluded Paths"
1104msgstr "Пътища, прескачани на втория пас при бързото търсене"
1105
1106#. Translators: The quoted text is the label of an available
1107#. search option that is translated elsewhere.
1108#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:7
1109msgid "Select the search option \"Contains the text\""
1110msgstr "Избор на опцията за търсене „Избраното съдържа текста“"
1111
1112#. Translators: The quoted text is the label of an available
1113#. search option that is translated elsewhere.
1114#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:10
1115msgid "Select the search option \"Date modified less than\""
1116msgstr "Избор на опцията за търсене „Датата на промяна е по-малка от“"
1117
1118#. Translators: The quoted text is the label of an available
1119#. search option that is translated elsewhere.
1120#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:13
1121msgid "Select the search option \"Date modified more than\""
1122msgstr "Избор на опцията за търсене „Датата на промяна е повече от“"
1123
1124#. Translators: The quoted text is the label of an available
1125#. search option that is translated elsewhere.
1126#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:16
1127msgid "Select the search option \"File is empty\""
1128msgstr "Избор на опцията за търсене „Избраният файл е празен“"
1129
1130#. Translators: The quoted text is the label of an available
1131#. search option that is translated elsewhere.
1132#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:19
1133msgid "Select the search option \"Follow symbolic links\""
1134msgstr "Избор на опцията за търсене „Следване на символните връзки“"
1135
1136#. Translators: The quoted text is the label of an available
1137#. search option that is translated elsewhere.
1138#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:22
1139msgid "Select the search option \"Include other filesystems\""
1140msgstr "Избор на опцията за търсене „Включване на други файлови системи“"
1141
1142#. Translators: The quoted text is the label of an available
1143#. search option that is translated elsewhere.
1144#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:25
1145msgid "Select the search option \"Name does not contain\""
1146msgstr "Избор на опцията за търсене „Името не съдържа“"
1147
1148#. Translators: The quoted text is the label of an available
1149#. search option that is translated elsewhere.
1150#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:28
1151msgid "Select the search option \"Name matches regular expression\""
1152msgstr "Избор на опцията за търсене „Съвпадение на регулярни изрази на името“"
1153
1154#. Translators: The quoted text is the label of an available
1155#. search option that is translated elsewhere.
1156#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:31
1157msgid "Select the search option \"Owned by group\""
1158msgstr "Избор на опцията за търсене „Собственост на група“"
1159
1160#. Translators: The quoted text is the label of an available
1161#. search option that is translated elsewhere.
1162#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:34
1163msgid "Select the search option \"Owned by user\""
1164msgstr "Избор на опцията за търсене „Собственост на потребител“"
1165
1166#. Translators: The quoted text is the label of an available
1167#. search option that is translated elsewhere.
1168#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:37
1169msgid "Select the search option \"Owner is unrecognized\""
1170msgstr "Избор на опцията за търсене „Собственикът не е разпознат“"
1171
1172#. Translators: The quoted text is the label of an available
1173#. search option that is translated elsewhere.
1174#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:40
1175msgid "Select the search option \"Show hidden files and folders\""
1176msgstr ""
1177"Избор на опцията за търсене „При избирането да се показват скритите файлове "
1178"и папки“"
1179
1180#. Translators: The quoted text is the label of an available
1181#. search option that is translated elsewhere.
1182#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:43
1183msgid "Select the search option \"Size at least\""
1184msgstr "Избор на опцията за търсене „Размер поне“"
1185
1186#. Translators: The quoted text is the label of an available
1187#. search option that is translated elsewhere.
1188#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:46
1189msgid "Select the search option \"Size at most\""
1190msgstr "Избор на опцията за търсене „Размер най-много“"
1191
1192#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:47
1193msgid "Show Additional Options"
1194msgstr "Показване на допълнителните опции"
1195
1196#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:48
1197msgid ""
1198"This key defines the paths the search tool will exclude from a quick search. "
1199"The wildcards '*' and '?' are supported. The default values are /mnt/*, /"
1200"media/*, /dev/*, /tmp/*, /proc/*, and /var/*."
1201msgstr ""
1202"Този ключ указва пътищата, които инструментът за търсене няма да обхожда при "
1203"бързото търсене. Валидните шаблонни символи са „*“ и „?“.  Стойностите по "
1204"подразбиране са /mnt/*, /media/*, /dev/*, /tmp/*, /proc/*, и /var/*."
1205
1206#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:49
1207msgid ""
1208"This key defines the paths the search tool will exclude from a second scan "
1209"when performing a quick search. The second scan uses the find command to "
1210"search for files. The purpose of the second scan is to find files that have "
1211"not been indexed. The wildcards '*' and '?' are supported. The default value "
1212"is /."
1213msgstr ""
1214"Този ключ указва пътищата, които инструментът за търсене няма да обхожда при "
1215"втория пас на бързото търсене. При втория пас се използва командата „find“, "
1216"за търсенето. Целта е да се открият неиндексирани файлове. Валидните "
1217"шаблонни символи са „*“ и „?“.  Стойността по подразбиране е /."
1218
1219#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:50
1220msgid ""
1221"This key determines if the \"Contains the text\" search option is selected "
1222"when the search tool is started."
1223msgstr ""
1224"Този ключ определя дали опцията за търсене „Съдържа следния текст“ е избрана "
1225"при стартирането на инструмента за търсене."
1226
1227#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:51
1228msgid ""
1229"This key determines if the \"Date modified less than\" search option is "
1230"selected when the search tool is started."
1231msgstr ""
1232"Този ключ определя дали опцията за търсене „Дата променяна по-малко от“ е "
1233"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1234
1235#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:52
1236msgid ""
1237"This key determines if the \"Date modified more than\" search option is "
1238"selected when the search tool is started."
1239msgstr ""
1240"Този ключ определя дали опцията за търсене „Дата променяна повече от“ е "
1241"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1242
1243#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:53
1244msgid ""
1245"This key determines if the \"File is empty\" search option is selected when "
1246"the search tool is started."
1247msgstr ""
1248"Този ключ определя дали опцията за търсене „Файлът е празен“ е избрана при "
1249"стартирането на инструмента за търсене."
1250
1251#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:54
1252msgid ""
1253"This key determines if the \"Follow symbolic links\" search option is "
1254"selected when the search tool is started."
1255msgstr ""
1256"Този ключ определя дали опцията за търсене „Следване на символните връзки“ е "
1257"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1258
1259#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:55
1260msgid ""
1261"This key determines if the \"Include other filesystems\" search option is "
1262"selected when the search tool is started."
1263msgstr ""
1264"Този ключ определя дали опцията за търсене „Включване на други файлови "
1265"системи“ е избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1266
1267#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:56
1268msgid ""
1269"This key determines if the \"Name does not contain\" search option is "
1270"selected when the search tool is started."
1271msgstr ""
1272"Този ключ определя дали опцията за търсене „Името не съдържа“ е избрана при "
1273"стартирането на инструмента за търсене."
1274
1275#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:57
1276msgid ""
1277"This key determines if the \"Name matches regular expression\" search option "
1278"is selected when the search tool is started."
1279msgstr ""
1280"Този ключ определя дали опцията за търсене „Името съвпада с чести изрази“ е "
1281"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1282
1283#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:58
1284msgid ""
1285"This key determines if the \"Owned by group\" search option is selected when "
1286"the search tool is started."
1287msgstr ""
1288"Този ключ определя дали опцията за търсене „Притежаван от група“ е избрана "
1289"при стартирането на инструмента за търсене."
1290
1291#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:59
1292msgid ""
1293"This key determines if the \"Owned by user\" search option is selected when "
1294"the search tool is started."
1295msgstr ""
1296"Този ключ определя дали опцията за търсене „Притежаван от потребител“ е "
1297"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1298
1299#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:60
1300msgid ""
1301"This key determines if the \"Owner is unrecognized\" search option is "
1302"selected when the search tool is started."
1303msgstr ""
1304"Този ключ определя дали опцията за търсене „Собственикът е неразпознат“ е "
1305"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1306
1307#. Translators: The quoted text is the label of the additional
1308#. options expander that is translated elsewhere.
1309#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:63
1310msgid ""
1311"This key determines if the \"Select more options\" section is expanded when "
1312"the search tool is started."
1313msgstr ""
1314"Този ключ определя дали раздела за търсене „Избор на още опции“ е избран при "
1315"стартирането на инструмента за търсене."
1316
1317#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:64
1318msgid ""
1319"This key determines if the \"Show hidden files and folders\" search option "
1320"is selected when the search tool is started."
1321msgstr ""
1322"Този ключ определя дали опцията за търсене „Показване на скритите файлове и "
1323"папки“ е избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1324
1325#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:65
1326msgid ""
1327"This key determines if the \"Size at least\" search option is selected when "
1328"the search tool is started."
1329msgstr ""
1330"Този ключ определя дали опцията за търсене „Размер поне“ е избрана при "
1331"стартирането на инструмента за търсене."
1332
1333#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:66
1334msgid ""
1335"This key determines if the \"Size at most\" search option is selected when "
1336"the search tool is started."
1337msgstr ""
1338"Този ключ определя дали опцията за търсене „Най-голям размер“ е избрана при "
1339"стартирането на инструмента за търсене."
1340
1341#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:67
1342msgid ""
1343"This key determines if the search tool disables the use of the find command "
1344"after performing a quick search."
1345msgstr ""
1346"Този ключ контролира дали инструментът за търсене да ползва командата „find“ "
1347"след първия пас на бързото търсене"
1348
1349#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:68
1350msgid ""
1351"This key determines if the search tool disables the use of the locate "
1352"command when performing simple file name searches."
1353msgstr ""
1354"Този ключ определя дали да се ползва командата „locate“ при търсене по име."
1355
1356#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:169
1357msgid "Could not open help document."
1358msgstr "Документът за помощта не може да бъде отворен."
1359
1360#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:304
1361#, c-format
1362msgid "Are you sure you want to open %d document?"
1363msgid_plural "Are you sure you want to open %d documents?"
1364msgstr[0] "Сигурни ли сте, че искате да отворите %d документ?"
1365msgstr[1] "Сигурни ли сте, че искате да отворите %d документа?"
1366
1367#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:309
1368#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:497
1369#, c-format
1370msgid "This will open %d separate window."
1371msgid_plural "This will open %d separate windows."
1372msgstr[0] "Това ще отвори %d отделни прозореца."
1373msgstr[1] "Това ще отвори %d отделен прозорец."
1374
1375#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:349
1376#, c-format
1377msgid "Could not open document \"%s\"."
1378msgstr "Документът „%s“ не може да бъде отворен."
1379
1380#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:378
1381#, c-format
1382msgid "Could not open folder \"%s\"."
1383msgstr "Папката „%s“ не може да бъде отворена."
1384
1385#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:386
1386msgid "The nautilus file manager is not running."
1387msgstr "Файловия маниджър Nautilus на е стартиран."
1388
1389#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:453
1390#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:767
1391msgid "The document does not exist."
1392msgstr "Документът не съществува."
1393
1394#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:468
1395msgid "There is no installed viewer capable of displaying the document."
1396msgstr "Няма инсталирана програма, която може да изобрази този документ."
1397
1398#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:492
1399#, c-format
1400msgid "Are you sure you want to open %d folder?"
1401msgid_plural "Are you sure you want to open %d folders?"
1402msgstr[0] "Сигурни ли сте, че желаете да отворите %d папка?"
1403msgstr[1] "Сигурни ли сте, че желаете да отворите %d папки?"
1404
1405#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:593
1406#, c-format
1407msgid "Could not move \"%s\" to trash."
1408msgstr "Документът „%s“ не може да бъде преместен в Кошчето."
1409
1410#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:624
1411#, c-format
1412msgid "Do you want to delete \"%s\" permanently?"
1413msgstr "Искате ли да изтриете за постоянно „%s“?"
1414
1415#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:627
1416#, c-format
1417msgid "Trash is unavailable.  Could not move \"%s\" to the trash."
1418msgstr "Кошчето е недостъпно. „%s“ не може да бъде преместен в кошчето."
1419
1420#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:666
1421#, c-format
1422msgid "Could not delete \"%s\"."
1423msgstr "Изтриването на „%s“ е неуспешно."
1424
1425#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:786
1426#, c-format
1427msgid "Moving \"%s\" failed: %s."
1428msgstr "Преместването на „%s“ е неуспешно: %s"
1429
1430#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:818
1431#, c-format
1432msgid "Deleting \"%s\" failed: %s."
1433msgstr "Изтриването на „%s“ е неуспешно: %s"
1434
1435#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1249
1436msgid "Save Search Results As..."
1437msgstr "Запазване на резултата като..."
1438
1439#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1280
1440msgid "Could not save document."
1441msgstr "Документът не може да бъде запазен."
1442
1443#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1281
1444msgid "You did not select a document name."
1445msgstr "Не сте избрали име на документа."
1446
1447#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1311
1448#, c-format
1449msgid "Could not save \"%s\" document to \"%s\"."
1450msgstr "Документът „%s“ не може да бъде запазен в „%s“."
1451
1452#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1345
1453#, c-format
1454msgid "The document \"%s\" already exists.  Would you like to replace it?"
1455msgstr "Документът „%s“ вече съществува.  Желаете ли да го презапишете?"
1456
1457#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1349
1458msgid "If you replace an existing file, its contents will be overwritten."
1459msgstr "Ако презапишете съществуващ файл, ще загубите старото му съдържание."
1460
1461#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1414
1462msgid "The document name you selected is a folder."
1463msgstr "Името на документа, което сте избрали е папка."
1464
1465#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1467
1466msgid "You may not have write permissions to the document."
1467msgstr "Може да нямате права за писане в този документ."
1468
1469#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:71
1470#, c-format
1471msgid ""
1472"GConf error:\n"
1473"  %s"
1474msgstr ""
1475"Грешка в GConf:\n"
1476"  %s"
1477
1478#. Translators:  Below are the strings displayed in the 'Date Modified'
1479#. column of the list view.  The format of this string can vary depending
1480#. on age of a file.  Please modify the format of the timestamp to match
1481#. your locale.  For example, to display 24 hour time replace the '%-I'
1482#. with '%-H' and remove the '%p'.  (See bugzilla report #120434.)
1483#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:601
1484msgid "today at %-I:%M %p"
1485msgstr "днес в %-I:%M %p"
1486
1487#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:603
1488msgid "yesterday at %-I:%M %p"
1489msgstr "вчера в %-I:%M %p"
1490
1491#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:605
1492#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:607
1493msgid "%A, %B %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
1494msgstr "%A, %B %-d %Y на %-I:%M:%S %p"
1495
1496#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:786
1497msgid "link (broken)"
1498msgstr "връзка (прекъсната)"
1499
1500#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:790
1501#, c-format
1502msgid "link to %s"
1503msgstr "връзка до %s"
1504
1505#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:81
1506msgid "Contains the _text"
1507msgstr "Съдържа _текста"
1508
1509#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:83
1510msgid "_Date modified less than"
1511msgstr "_Дата на промяна по малко от (дни)"
1512
1513#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:83 ../gsearchtool/gsearchtool.c:84
1514msgid "days"
1515msgstr "дни"
1516
1517#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:84
1518msgid "Date modified more than"
1519msgstr "Дата на промяна е повече от (дни)"
1520
1521#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:86
1522msgid "S_ize at least"
1523msgstr "Размер поне"
1524
1525#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:86 ../gsearchtool/gsearchtool.c:87
1526msgid "kilobytes"
1527msgstr "килобайта"
1528
1529#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:87
1530msgid "Si_ze at most"
1531msgstr "Ра_змер най-много"
1532
1533#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:88
1534msgid "File is empty"
1535msgstr "Файлът е празен"
1536
1537#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:90
1538msgid "Owned by _user"
1539msgstr "Собственост на потребител"
1540
1541#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:91
1542msgid "Owned by _group"
1543msgstr "Собственост на _група"
1544
1545#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:92
1546msgid "Owner is unrecognized"
1547msgstr "Собственикът не е разпознат"
1548
1549#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:94
1550msgid "Na_me does not contain"
1551msgstr "И_мето не съдържа"
1552
1553#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:95
1554msgid "Name matches regular e_xpression"
1555msgstr "Съвпадение на регулярни изрази"
1556
1557#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:97
1558msgid "Show hidden and backup files"
1559msgstr "Показване на скритите файлове и резервните копия"
1560
1561#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:98
1562msgid "Follow symbolic links"
1563msgstr "Следване на символните връзки"
1564
1565#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:99
1566msgid "Include other filesystems"
1567msgstr "Добавяне на други файлови системи"
1568
1569#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:180
1570msgid "_Open"
1571msgstr "_Отваряне"
1572
1573#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:181
1574msgid "O_pen Folder"
1575msgstr "Отва_ряне на папка"
1576
1577#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:182
1578msgid "Mo_ve to Trash"
1579msgstr "Преместване в кошчето"
1580
1581#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:183
1582msgid "_Save Results As..."
1583msgstr "Запазване на _резултата като..."
1584
1585#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:255 ../gsearchtool/gsearchtool.c:272
1586msgid "A locate database has probably not been created."
1587msgstr "Вероятно не е създадена база данни за местоположения."
1588
1589#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:376
1590#, c-format
1591msgid "Character set conversion failed for \"%s\""
1592msgstr "Неуспешно преобразуване на набора символи за „%s“"
1593
1594#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:770 ../gsearchtool/gsearchtool.c:799
1595msgid "No files found"
1596msgstr "Не са намерени файлове"
1597
1598#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:792
1599msgid "(stopped)"
1600msgstr "(спрян)"
1601
1602#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:798
1603msgid "No Files Found"
1604msgstr "Не са намерени файлове"
1605
1606#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:803
1607#, c-format
1608msgid "%d File Found"
1609msgid_plural "%d Files Found"
1610msgstr[0] "%d файл е намерен"
1611msgstr[1] "%d файла са намерени"
1612
1613#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:807 ../gsearchtool/gsearchtool.c:845
1614#, c-format
1615msgid "%d file found"
1616msgid_plural "%d files found"
1617msgstr[0] "%d файл е намерен"
1618msgstr[1] "%d файла са намерени"
1619
1620#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:824 ../gsearchtool/gsearchtool.c:1083
1621#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1169 ../gsearchtool/gsearchtool.c:2897
1622msgid "Search for Files"
1623msgstr "Търсене за файлове"
1624
1625#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:917
1626msgid "Entry changed called for a non entry option!"
1627msgstr "Извиканото значение за записа не е опция за записа!"
1628
1629#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1169
1630msgid "Searching..."
1631msgstr "Търсене..."
1632
1633#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1192
1634msgid "Set the text of \"Name contains\" search option"
1635msgstr "Задаване на текст за „Името съдържа“"
1636
1637#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1193
1638msgid "Set the text of \"Look in folder\" search option"
1639msgstr "Задаване на текст за „Гледане в папка“"
1640
1641#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1194
1642msgid "Sort files by one of the following: name, folder, size, type, or date"
1643msgstr "Подрежда файловете по: име, папка, размер, тип, или дата"
1644
1645#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1195
1646msgid "Set sort order to descending, the default is ascending"
1647msgstr "Задаване на намаляващ ред на сортирането, по подразбиране е възходящ"
1648
1649#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1196
1650msgid "Automatically start a search"
1651msgstr "Автоматично стартиране на търсенето"
1652
1653#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1202
1654#, c-format
1655msgid "Select the \"%s\" search option"
1656msgstr "Избиране на „%s“ като опция за търсене"
1657
1658#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1205
1659#, c-format
1660msgid "Select and set the \"%s\" search option"
1661msgstr "Избиране и задаване опцията за търсене „%s“"
1662
1663#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1312
1664msgid "Invalid option passed to sortby command line argument."
1665msgstr "Невалидна опция зададена в командата за подреждане"
1666
1667#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1612
1668msgid ""
1669"\n"
1670"... Too many errors to display ..."
1671msgstr ""
1672"\n"
1673"... Твърде много грешки за показване ..."
1674
1675#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1626
1676msgid ""
1677"The search results may be invalid.  There were errors while performing this "
1678"search."
1679msgstr ""
1680"Резултатите от търсенето може да са невярни. Имаше грешки, при изпълнението "
1681"на това търсене."
1682
1683#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1638 ../gsearchtool/gsearchtool.c:1682
1684msgid "Show more _details"
1685msgstr "Показване на повече _подробности"
1686
1687#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1668
1688msgid ""
1689"The search results may be out of date or invalid.  Do you want to disable "
1690"the quick search feature?"
1691msgstr ""
1692"Резултатите от търсенето може да са остарели или неверни. Искате ли да "
1693"спрете възможността за бързо търсене?"
1694
1695#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1693
1696msgid "Disable _Quick Search"
1697msgstr "Спиране на _бързо търсене"
1698
1699#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1720
1700#, c-format
1701msgid "Failed to set process group id of child %d: %s.\n"
1702msgstr "Неуспех при задаването на група процес на детински процес %d: %s.\n"
1703
1704#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1747
1705msgid "Error parsing the search command."
1706msgstr "Грешка при изпълнението на командата за търсене"
1707
1708#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1780
1709msgid "Error running the search command."
1710msgstr "Грешка при изпълнение на командата за търсене."
1711
1712#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1905
1713#, c-format
1714msgid "Enter a text value for the \"%s\" search option."
1715msgstr "Задаване не текстова стойност на опцията за търсене „%s“."
1716
1717#. Translators:  Below is a string displaying the search options name
1718#. and unit value.  For example, "\"Date modified less than\" in days".
1719#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1910
1720#, c-format
1721msgid "\"%s\" in %s"
1722msgstr "„%s“ в %s"
1723
1724#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1912
1725#, c-format
1726msgid "Enter a value in %s for the \"%s\" search option."
1727msgstr "Задаване на стойност в %s за опцията за търсене „%s“."
1728
1729#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1971
1730#, c-format
1731msgid "Remove \"%s\""
1732msgstr "Премахване на „%s“"
1733
1734#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1972
1735#, c-format
1736msgid "Click to remove the \"%s\" search option."
1737msgstr "Натиснете за да премахнете опцията за търсене „%s“."
1738
1739#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2065
1740msgid "A_vailable options:"
1741msgstr "Възмо_жни опции:"
1742
1743#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2094
1744msgid "Available options"
1745msgstr "Налични опции"
1746
1747#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2095
1748msgid "Select a search option from the drop-down list."
1749msgstr "Избор на опция за търсене от падащото меню."
1750
1751#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2107
1752msgid "Add search option"
1753msgstr "Добавяне на опция за търсене"
1754
1755#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2108
1756msgid "Click to add the selected available search option."
1757msgstr "Натискане за избиране на избраната налична опция за търсене."
1758
1759#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2166
1760msgid "S_earch results:"
1761msgstr "_Резултати от търсенето:"
1762
1763#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2202
1764msgid "List View"
1765msgstr "Списъчен изглед"
1766
1767#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2262
1768msgid "Name"
1769msgstr "Име"
1770
1771#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2285
1772msgid "Folder"
1773msgstr "Папка"
1774
1775#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2296
1776msgid "Size"
1777msgstr "Размер"
1778
1779#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2306
1780msgid "Type"
1781msgstr "Тип"
1782
1783#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2316
1784msgid "Date Modified"
1785msgstr "Дата на промяна"
1786
1787#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2686
1788msgid "_Name contains:"
1789msgstr "_Името съдържа:"
1790
1791#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2700 ../gsearchtool/gsearchtool.c:2701
1792msgid "Enter a filename or partial filename with or without wildcards."
1793msgstr "Въведете цяло или непълно име с или без шаблонни символи."
1794
1795#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2701
1796msgid "Name contains"
1797msgstr "Името съдържа"
1798
1799#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2707
1800msgid "_Look in folder:"
1801msgstr "_Търсене в папка:"
1802
1803#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2713
1804msgid "Browse"
1805msgstr "Разглеждане"
1806
1807#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2718
1808msgid "Look in folder"
1809msgstr "Търсене в папка"
1810
1811#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2718
1812msgid "Select the folder or device from which you want to begin the search."
1813msgstr ""
1814"Избор на папката или устройството, от което желаете да започне търсенето."
1815
1816#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2729
1817msgid "Select more _options"
1818msgstr "Избор на още _опции"
1819
1820#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2738
1821msgid "Select more options"
1822msgstr "Избор на още опции"
1823
1824#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2738
1825msgid "Click to expand or collapse the list of available options."
1826msgstr "Разширяване или свиване на списъка с наличните опции."
1827
1828#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2762
1829msgid "Click to display the help manual."
1830msgstr "Натиснете, за да видите потребителското ръководство"
1831
1832#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2770
1833msgid "Click to close \"Search for Files\"."
1834msgstr "Натиснете, за да затворите „Търсене на файлове“."
1835
1836#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2796
1837msgid "Click to perform a search."
1838msgstr "Натиснете, за да проведете на търсенето."
1839
1840#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2797
1841msgid "Click to stop a search."
1842msgstr "Натиснете за спирането на търсенето."
1843
1844#: ../logview/about.c:47 ../logview/logview.c:49
1845msgid "System Log Viewer"
1846msgstr "Преглед на системните дневници"
1847
1848#: ../logview/about.c:50
1849msgid "A system log viewer for GNOME."
1850msgstr "Програма на GNOME за преглед на системните дневници."
1851
1852#: ../logview/actions.c:85
1853msgid "Action Database"
1854msgstr "База данни с действия"
1855
1856#: ../logview/actions.c:96
1857msgid "Actions"
1858msgstr "Действия"
1859
1860#: ../logview/actions.c:168
1861msgid "_Add"
1862msgstr "Доб_авяне"
1863
1864#: ../logview/actions.c:173
1865msgid "Add an action"
1866msgstr "Добавяне на действие"
1867
1868#: ../logview/actions.c:175 ../logview/logview.c:97
1869msgid "_Edit"
1870msgstr "_Редактиране"
1871
1872#: ../logview/actions.c:180
1873msgid "Edit an action"
1874msgstr "Редактиране на действие"
1875
1876#: ../logview/actions.c:182
1877msgid "_Remove"
1878msgstr "_Премахване"
1879
1880#: ../logview/actions.c:187
1881msgid "Remove an action"
1882msgstr "Премахване на действие"
1883
1884#: ../logview/actions.c:274
1885#, c-format
1886msgid "Cannot open action data base <%s>! Open failed."
1887msgstr ""
1888"Базата данни с действия <%s> не може да бъде отворена! Отварянето е "
1889"неуспешно."
1890
1891#: ../logview/actions.c:309 ../logview/actions.c:322 ../logview/actions.c:333
1892#: ../logview/actions.c:344 ../logview/actions.c:355 ../logview/actions.c:366
1893msgid "Error parsing actions data base"
1894msgstr "Грешка при обработката на базата данни с действия"
1895
1896#: ../logview/actions.c:400
1897msgid "Can't write to actions database!"
1898msgstr "Записът в базата данни с действия е невъзможен!"
1899
1900#: ../logview/actions.c:498
1901#, c-format
1902msgid "Error while executing specified action: %s"
1903msgstr "Грешка при изпълнението на определеното действие: %s"
1904
1905#: ../logview/actions.c:521
1906msgid "<empty>"
1907msgstr "<празно>"
1908
1909#: ../logview/actions.c:522
1910msgid "log name regexp"
1911msgstr "регулярен израз за дневник"
1912
1913#: ../logview/actions.c:523
1914msgid "process regexp"
1915msgstr "регулярен израз за процес"
1916
1917#: ../logview/actions.c:524
1918msgid "message regexp"
1919msgstr "регулярен израз за съобщение"
1920
1921#: ../logview/actions.c:525
1922msgid "action to execute when regexps are TRUE"
1923msgstr "действие за изпълнение когато регулярните изрази са TRUE"
1924
1925#: ../logview/actions.c:526
1926msgid "description"
1927msgstr "описание"
1928
1929#: ../logview/actions.c:662
1930msgid "Edit Action"
1931msgstr "Редактиране на действие"
1932
1933#: ../logview/actions.c:698
1934msgid "_Tag:"
1935msgstr "_Етикет"
1936
1937#: ../logview/actions.c:707
1938msgid "Tag that identifies the log file."
1939msgstr "Етикет, който идентифицира дневника."
1940
1941#: ../logview/actions.c:716
1942msgid "_Log name:"
1943msgstr "Име на дневника:"
1944
1945#: ../logview/actions.c:725
1946msgid "Regular expression that will match the log name."
1947msgstr "Правилен израз, който съвпада с името на дневника."
1948
1949#: ../logview/actions.c:735
1950msgid "_Process:"
1951msgstr "Процес:"
1952
1953#: ../logview/actions.c:744
1954msgid "Regular expression that will match process part of message."
1955msgstr "Правилен израз, който съвпада с частта за процеса от съощението."
1956
1957#: ../logview/actions.c:754
1958msgid "_Message:"
1959msgstr "Съобщение:"
1960
1961#: ../logview/actions.c:763
1962msgid "Regular expression that will match the message."
1963msgstr "Правилен израз, който съвпада със съобщението."
1964
1965#: ../logview/actions.c:773
1966msgid "_Action:"
1967msgstr "Действие:"
1968
1969#: ../logview/actions.c:782
1970msgid ""
1971"Action that will be executed if all previous regexps. are matched. This is "
1972"executed by a system command: system (action)."
1973msgstr ""
1974"Действие, което ще се извърши, ако всички предходни правилни изрази "
1975"съвпадна. Това се извършва от система команда: system (действие)."
1976
1977#: ../logview/actions.c:792
1978msgid "_Description:"
1979msgstr "_Описание:"
1980
1981#: ../logview/actions.c:801
1982msgid "Description of this entry."
1983msgstr "Описание за този запис."
1984
1985#: ../logview/actions.c:825
1986#, c-format
1987msgid ""
1988"tag: [%s]\n"
1989"log_name: [%s]\n"
1990"process: [%s]\n"
1991"message: [%s]\n"
1992"description: [%s]\n"
1993"action: [%s]\n"
1994msgstr ""
1995"таг: [%s]\n"
1996"Име_на_дневника: [%s]\n"
1997"процес: [%s]\n"
1998"съобщение: [%s]\n"
1999"описание: [%s]\n"
2000"действие: [%s]\n"
2001
2002#: ../logview/desc_db.c:67
2003#, c-format
2004msgid "Cannot open regexp data base <%s>! Open failed."
2005msgstr ""
2006"Базата данни с регулярни изрази <%s> не може да бъде отворена! Отварянето "
2007"неуспешно."
2008
2009#: ../logview/desc_db.c:177
2010#, c-format
2011msgid "Cannot open description data base <%s>! Open failed."
2012msgstr ""
2013"Базата данни с описания <%s> не може да бъде отворена! Отварянето пропадна."
2014
2015#. ----------------------------------------------------------------------
2016#. NAME:
2017#. DESCRIPTION:
2018#. ----------------------------------------------------------------------
2019#: ../logview/gnome-system-log.desktop.in.h:1
2020msgid "System Log"
2021msgstr "Системен дневник"
2022
2023#: ../logview/gnome-system-log.desktop.in.h:2
2024msgid "View the system log file"
2025msgstr "Преглед на файла със системния дневник"
2026
2027#: ../logview/info.c:47
2028msgid "Properties"
2029msgstr "Н_астройки"
2030
2031#: ../logview/info.c:95
2032#, c-format
2033msgid "%ld byte"
2034msgid_plural "%ld bytes"
2035msgstr[0] "%ld байт"
2036msgstr[1] "%ld байта"
2037
2038#: ../logview/info.c:97
2039#, c-format
2040msgid "<b>Size</b>: %s"
2041msgstr "<b>Размер</b>: %s"
2042
2043#: ../logview/info.c:102
2044#, c-format
2045msgid "<b>Modified</b>: %s"
2046msgstr "<b>Променян на</b>: %s"
2047
2048#: ../logview/info.c:106
2049#, c-format
2050msgid "<b>Start Date</b>: %s"
2051msgstr "<b>Дата на започване</b>: %s"
2052
2053#: ../logview/info.c:110
2054#, c-format
2055msgid "<b>Last Date</b>: %s"
2056msgstr "<b>Последна дата</b>: %s"
2057
2058#: ../logview/info.c:114
2059#, c-format
2060msgid "<b>Number of Lines</b>: %ld"
2061msgstr "<b>Брой редове</b>: %ld"
2062
2063#: ../logview/log_repaint.c:36
2064msgid "January"
2065msgstr "Януари"
2066
2067#: ../logview/log_repaint.c:36
2068msgid "February"
2069msgstr "Февруари"
2070
2071#: ../logview/log_repaint.c:36
2072msgid "March"
2073msgstr "Март"
2074
2075#: ../logview/log_repaint.c:36
2076msgid "April"
2077msgstr "Април"
2078
2079#: ../logview/log_repaint.c:36
2080msgid "May"
2081msgstr "Май"
2082
2083#: ../logview/log_repaint.c:37
2084msgid "June"
2085msgstr "Юни"
2086
2087#: ../logview/log_repaint.c:37
2088msgid "July"
2089msgstr "Юли"
2090
2091#: ../logview/log_repaint.c:37
2092msgid "August"
2093msgstr "Август"
2094
2095#: ../logview/log_repaint.c:37
2096msgid "September"
2097msgstr "Септември"
2098
2099#: ../logview/log_repaint.c:37
2100msgid "October"
2101msgstr "Октомври"
2102
2103#: ../logview/log_repaint.c:38
2104msgid "November"
2105msgstr "Ноември"
2106
2107#: ../logview/log_repaint.c:38
2108msgid "December"
2109msgstr "Декември"
2110
2111#. Translators: Date only format, %x should well do really
2112#: ../logview/log_repaint.c:256
2113#, c-format
2114msgid "%x"
2115msgstr "%x"
2116
2117#: ../logview/log_repaint.c:273
2118#, c-format
2119msgid "Last Modified: %s, %d lines"
2120msgstr "Последна промяна: %s, %d реда"
2121
2122#: ../logview/log_repaint.c:277
2123#, c-format
2124msgid "%d lines"
2125msgstr "%d реда"
2126
2127#: ../logview/log_repaint.c:308
2128msgid "Current"
2129msgstr "Текущ"
2130
2131#. Translators: Make sure this is only Month and Day format, year
2132#. * will be bogus here
2133#: ../logview/log_repaint.c:344
2134msgid "%B %e"
2135msgstr "%B %e"
2136
2137#. Translators: should be only the time, date could be bogus
2138#: ../logview/log_repaint.c:446
2139#, c-format
2140msgid "%X"
2141msgstr "%X"
2142
2143#: ../logview/logrtns.c:51
2144msgid "One file or more could not be opened"
2145msgstr "Един или няколко файла не могат да бъдат отворени"
2146
2147#: ../logview/logrtns.c:221
2148msgid "Unable to open logfile!\n"
2149msgstr "Дневникът не може да бъде отворен!\n"
2150
2151#: ../logview/logrtns.c:228 ../logview/logrtns.c:248
2152msgid "Not enough memory!\n"
2153msgstr "Няма достатъчно памет!\n"
2154
2155#: ../logview/logrtns.c:303
2156#, c-format
2157msgid ""
2158"%s is not user readable. Either run the program as root or ask the sysadmin "
2159"to change the permissions on the file.\n"
2160msgstr ""
2161"%s не е четим за потребителя. Стартирайте програмата като администратор или "
2162"помолете системния администратор да смени правата на файла.\n"
2163
2164#: ../logview/logrtns.c:308
2165#, c-format
2166msgid "%s is too big."
2167msgstr "%s е твърде голям."
2168
2169#: ../logview/logrtns.c:312
2170#, c-format
2171msgid "%s could not be opened."
2172msgstr "%s не може да бъде отворен."
2173
2174#: ../logview/logrtns.c:351
2175#, c-format
2176msgid "%s not a log file."
2177msgstr "%s  не е дневник."
2178
2179#: ../logview/logrtns.c:556 ../logview/logrtns.c:580
2180msgid "ReadLogStats: out of memory"
2181msgstr "ReadLogStats: недостатъчно памет"
2182
2183#: ../logview/logview-findbar.c:275
2184msgid "Fin_d:"
2185msgstr "_Търсене:"
2186
2187#: ../logview/logview-findbar.c:280
2188msgid "_Previous"
2189msgstr "_Предишно"
2190
2191#: ../logview/logview-findbar.c:282
2192msgid "_Next"
2193msgstr "_Следващо"
2194
2195#: ../logview/logview.c:96
2196msgid "_Log"
2197msgstr "_Дневник"
2198
2199#: ../logview/logview.c:98
2200msgid "_View"
2201msgstr "_Изглед"
2202
2203#: ../logview/logview.c:101
2204msgid "_Open..."
2205msgstr "_Отваряне..."
2206
2207#: ../logview/logview.c:101
2208msgid "Open a log from file"
2209msgstr "Отваряне на дневник"
2210
2211#: ../logview/logview.c:103
2212msgid "_Properties"
2213msgstr "Н_астройки"
2214
2215#: ../logview/logview.c:103
2216msgid "Show Log Properties"
2217msgstr "Показване на настройките на дневника"
2218
2219#: ../logview/logview.c:105
2220msgid "Close"
2221msgstr "Затваране"
2222
2223#: ../logview/logview.c:105
2224msgid "Close this log"
2225msgstr "Затваряне на този диалогов прозорец"
2226
2227#: ../logview/logview.c:107
2228msgid "_Quit"
2229msgstr "_Спиране на програмата"
2230
2231#: ../logview/logview.c:107
2232msgid "Quit the log viewer"
2233msgstr "Спиране на програмата за преглед на дневници"
2234
2235#: ../logview/logview.c:110
2236msgid "Copy"
2237msgstr "Копиране"
2238
2239#: ../logview/logview.c:112
2240msgid "Select All"
2241msgstr "Избор на всичко"
2242
2243#: ../logview/logview.c:112
2244msgid "Select the entire log"
2245msgstr "Избор на целия дневник"
2246
2247#: ../logview/logview.c:114
2248msgid "Find pattern in logs"
2249msgstr "Намиране на шаблони в дневници"
2250
2251#: ../logview/logview.c:121
2252msgid "Normal text size"
2253msgstr "Нормален размер на текста"
2254
2255#: ../logview/logview.c:124
2256msgid "Collapse _All"
2257msgstr "_Повече информация за всичко"
2258
2259#: ../logview/logview.c:124
2260msgid "Collapse all the rows"
2261msgstr "Разрушава всички редове"
2262
2263#: ../logview/logview.c:127
2264msgid "Open the help contents for the log viewer"
2265msgstr "Отваряне на съдържанието на помощта за разглеждането на дневници"
2266
2267#: ../logview/logview.c:129
2268msgid "Show the about dialog for the log viewer"
2269msgstr ""
2270"Показване на диалоговия прозорец относно програмата за преглед на системните "
2271"дневници"
2272
2273#: ../logview/logview.c:135
2274msgid "Sidebar"
2275msgstr "Странична лента"
2276
2277#: ../logview/logview.c:135
2278msgid "Show the sidebar"
2279msgstr "Показване на страничната лента"
2280
2281#: ../logview/logview.c:137
2282msgid "_Monitor"
2283msgstr "_Наблюдение"
2284
2285#: ../logview/logview.c:137
2286msgid "Monitor Current Log"
2287msgstr "Наблюдение на текущия дневник"
2288
2289#: ../logview/logview.c:139
2290msgid "Ca_lendar"
2291msgstr "Ка_лендар"
2292
2293#: ../logview/logview.c:139
2294msgid "Show Calendar Log"
2295msgstr "Показване на дневника на календара"
2296
2297#: ../logview/logview.c:668
2298msgid "Date"
2299msgstr "Дата"
2300
2301#: ../logview/logview.c:668
2302msgid "Host Name"
2303msgstr "Име на хоста"
2304
2305#: ../logview/logview.c:669
2306msgid "Process"
2307msgstr "Процес"
2308
2309#: ../logview/logview.c:669
2310msgid "Message"
2311msgstr "Съобщение"
2312
2313#: ../logview/logview.c:745
2314msgid "Version : "
2315msgstr "Версия: "
2316
2317#: ../logview/logview.c:857
2318msgid "Open new logfile"
2319msgstr "Отваряне на нов дневник"
2320
2321#: ../logview/logview.c:1214
2322msgid "There was an error displaying help."
2323msgstr "Получи се грешка при показването на помощта."
2324
2325#: ../logview/logview.c:1232
2326#, c-format
2327msgid "%s (monitored) - %s"
2328msgstr "%s (наблюдава се) - %s"
2329
2330#: ../logview/logview.schemas.in.h:1
2331msgid "Log file to open up on startup"
2332msgstr "Дневник, който да се отвори в началото"
2333
2334#: ../logview/logview.schemas.in.h:2
2335msgid ""
2336"Specifies the log file to open up at startup. The default is either /var/adm/"
2337"messages or /var/log/messages, depending on your operating system."
2338msgstr ""
2339"Специален дневник, който да се отвори в началото. Файловете по подразбиране "
2340"са /var/adm/messages или /var/log/messages, в зависимост от операционната "
2341"система."
2342
2343#: ../logview/zoom.c:71
2344msgid "Entry Detail"
2345msgstr "Подробно за елемент"
2346
2347#. Translators: do not include year, it would be bogus
2348#: ../logview/zoom.c:135
2349msgid "%B %e %X"
2350msgstr "%B %e %X"
2351
2352#~ msgid "On a Dictionary Server"
2353#~ msgstr "В сървърен речник"
2354
2355#~ msgid "_Word:"
2356#~ msgstr "_Дума:"
2357
2358#~ msgid "Cannot initialize bonobo."
2359#~ msgstr "bonobo не може да бъде инициализиран."
2360
2361#~ msgid "Lookup done"
2362#~ msgstr "Търсенето завърши"
2363
2364#~ msgid "Spell check done"
2365#~ msgstr "Проверката на правописа завърши"
2366
2367#~ msgid "Calendar"
2368#~ msgstr "Календар"
2369
2370#~ msgid "Find Next"
2371#~ msgstr "Следващо търсене"
2372
2373#~ msgid "_Entry Detail"
2374#~ msgstr "Подробно за _елемент"
2375
2376#~ msgid "Show Entry Detail"
2377#~ msgstr "Показване на подробности за елемента"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.