source: desktop/gnome-keyring-manager.HEAD.bg.po @ 456

Last change on this file since 456 was 456, checked in by Александър Шопов, 16 years ago

Допълване до 100% и поправки.

File size: 18.1 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gnome-keyring-manager.
2# Copyright (C) 2004, 2005, 2006 THE gnome-keyring-manager'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the gnome-keyring-manager package.
4# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005
5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2004, 2005, 2006.
6#
7#
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: gnome-keyring-manager\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2006-01-09 20:11+0200\n"
14"PO-Revision-Date: 2006-01-09 20:11+0200\n"
15"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21
22#: ../data/gnome-keyring-manager.desktop.in.in.h:1
23#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:20
24#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:533
25#: ../src/gnome-keyring-manager.c:160
26msgid "Keyring Manager"
27msgstr "Управител на набори ключове"
28
29#: ../data/gnome-keyring-manager.desktop.in.in.h:2
30msgid "Manage your keyrings"
31msgstr "Управление на вашите набори ключове"
32
33#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:1
34msgid "<b>Path:</b>"
35msgstr "<b>Път:</b>"
36
37#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:2
38msgid "<b>Permissions:</b>"
39msgstr "<b>Права за достъп:</b>"
40
41#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:3
42msgid "<b>_Domain:</b>"
43msgstr "<b>_Домейн:</b>"
44
45#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:4
46msgid "<b>_Method:</b>"
47msgstr "<b>_Метод:</b>"
48
49#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:5
50msgid "<b>_Note:</b>"
51msgstr "<b>_Бележка:</b>"
52
53#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:6
54msgid "<b>_Object:</b>"
55msgstr "<b>Обект:</b>"
56
57#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:7
58msgid "<b>_Password:</b>"
59msgstr "<b>П_арола:</b>"
60
61#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:8
62msgid "<b>_Port:</b>"
63msgstr "<b>_Порт:</b>"
64
65#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:9
66msgid "<b>_Protocol:</b>"
67msgstr "<b>_Протокол:</b>"
68
69#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:10
70msgid "<b>_Server:</b>"
71msgstr "<b>_Сървър:</b>"
72
73#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:11
74msgid "<b>_Username:</b>"
75msgstr "<b>_Потребителско име:</b>"
76
77#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:12
78msgid ""
79"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Keyring name and password required</"
80"span>\n"
81"\n"
82"A name and password must be provided for the new keyring."
83msgstr ""
84"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Изискват се име на набора ключове и "
85"парола</span>\n"
86"\n"
87"Трябва да предоставите име и парола за новия набор ключове."
88
89#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:15
90msgid "Applications"
91msgstr "Програми"
92
93#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:16
94msgid "C_onfirm password:"
95msgstr "_Подтвърждаване на парола:"
96
97#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:17
98msgid "Create _Keyring"
99msgstr "Създаване на набор _ключове"
100
101#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:18
102msgid "Delete"
103msgstr "Изтриване"
104
105#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:19
106msgid "Key"
107msgstr "Ключ"
108
109#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:21
110msgid "Keyring _name:"
111msgstr "_Име на набор ключове:"
112
113#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:22
114msgid "Keyrings"
115msgstr "Набори ключове"
116
117#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:23
118#: ../src/gnome-keyring-manager-attribute-editor.c:395
119msgid "Read"
120msgstr "Четене"
121
122#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:24
123msgid "Show n_ote"
124msgstr "Показване на _бележка"
125
126#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:25
127msgid "Show pass_word"
128msgstr "Показване на па_рола"
129
130#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:26
131#: ../src/gnome-keyring-manager-attribute-editor.c:404
132msgid "Write"
133msgstr "Запис"
134
135#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:27
136msgid "_More Options"
137msgstr "_Още настройки"
138
139#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:28
140#: ../src/gnome-keyring-manager-password-dialog.c:120
141msgid "_Password:"
142msgstr "_Парола:"
143
144#: ../data/gnome-keyring-manager.schemas.in.h:1
145msgid "Display creation time column in the keyring item list."
146msgstr ""
147"Показване на колонката с времето на създаване в списъка с обектите в "
148"наборите ключове."
149
150#: ../data/gnome-keyring-manager.schemas.in.h:2
151msgid "Display creation time column in the keyring list."
152msgstr ""
153"Показване на колонката с времето на промяна в списъка с наборите ключове."
154
155#: ../data/gnome-keyring-manager.schemas.in.h:3
156msgid "Display id column in the keyring item list."
157msgstr ""
158"Показване на колонката с идентификаторите в списъка с обектите в наборите "
159"ключове."
160
161#: ../data/gnome-keyring-manager.schemas.in.h:4
162msgid "Display modification time column in the keyring item list."
163msgstr ""
164"Показване на колонката с времето на промяна в списъка с обектите в наборите "
165"ключове."
166
167#: ../data/gnome-keyring-manager.schemas.in.h:5
168msgid "Display modification time column in the keyring list."
169msgstr ""
170"Показване на колонката с времето на промяна в списъка с наборите ключове."
171
172#: ../data/gnome-keyring-manager.schemas.in.h:6
173msgid "Display the creation time"
174msgstr "Показване на датата на създаване"
175
176#: ../data/gnome-keyring-manager.schemas.in.h:7
177msgid "Display the item id"
178msgstr "Показване на идентификатора на обекта"
179
180#: ../data/gnome-keyring-manager.schemas.in.h:8
181msgid "Display the lock on idle column"
182msgstr "Показване на заключването в колоната за изтекло време"
183
184#: ../data/gnome-keyring-manager.schemas.in.h:9
185msgid "Display the lock on idle column in the keyring list."
186msgstr ""
187"Показване на заключването в колоната за изтекло време в списъка с наборите "
188"ключове."
189
190#: ../data/gnome-keyring-manager.schemas.in.h:10
191msgid "Display the lock timeout column"
192msgstr "Показване на колоната за отсрочка на заключването"
193
194#: ../data/gnome-keyring-manager.schemas.in.h:11
195msgid "Display the lock timeout column in the keyring list."
196msgstr ""
197"Показване на колоната за отсрочка на заключването в списъка с наборите "
198"ключове."
199
200#: ../data/gnome-keyring-manager.schemas.in.h:12
201msgid "Display the modification time"
202msgstr "Показване на времето на промяна"
203
204#: ../src/gnome-keyring-manager-acl-display.c:242
205#: ../src/gnome-keyring-manager-attribute-editor.c:320
206#: ../src/gnome-keyring-manager-attribute-editor.c:377
207#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:401
208msgid "Name"
209msgstr "Име"
210
211#: ../src/gnome-keyring-manager-attribute-editor.c:168
212msgid "Attributes"
213msgstr "Атрибути"
214
215#: ../src/gnome-keyring-manager-attribute-editor.c:213
216msgid "Application Access Rights"
217msgstr "Права за достъп на програмите"
218
219#: ../src/gnome-keyring-manager-attribute-editor.c:291
220#, c-format
221msgid "Advanced Editor: %s"
222msgstr "Подробен редактор: %s"
223
224#: ../src/gnome-keyring-manager-attribute-editor.c:330
225#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:391
226msgid "Type"
227msgstr "Вид"
228
229#: ../src/gnome-keyring-manager-attribute-editor.c:344
230msgid "Value"
231msgstr "Стойност"
232
233#: ../src/gnome-keyring-manager-attribute-editor.c:386
234msgid "Path"
235msgstr "Път"
236
237#: ../src/gnome-keyring-manager-attribute-editor.c:413
238msgid "Remove"
239msgstr "Премахване"
240
241#: ../src/gnome-keyring-manager-keyring-editor.c:133
242msgid "Secret"
243msgstr "Тайна"
244
245#: ../src/gnome-keyring-manager-keyring-editor.c:136
246msgid "Network Password"
247msgstr "Мрежова парола"
248
249#: ../src/gnome-keyring-manager-keyring-editor.c:139
250msgid "Note"
251msgstr "Бележка"
252
253#: ../src/gnome-keyring-manager-keyring-editor.c:142
254#, c-format
255msgid "Unknown keyring item type: %d"
256msgstr "Непознат вид обект в набора ключове: %d"
257
258#: ../src/gnome-keyring-manager-keyring-editor.c:919
259#: ../src/gnome-keyring-manager-keyring-manager.c:824
260msgid "Failed to get keyring info."
261msgstr "Неуспех при получаването на информацията за набора ключове."
262
263#: ../src/gnome-keyring-manager-keyring-editor.c:926
264#: ../src/gnome-keyring-manager-keyring-manager.c:831
265msgid "A row disappeared while we were waiting for the data..."
266msgstr "Един ред изчезна, докато се чакаше за данните..."
267
268#: ../src/gnome-keyring-manager-keyring-manager.c:750
269msgid "Failed get the default keyring."
270msgstr "Неуспех при взимане на стандартния набор ключове."
271
272#: ../src/gnome-keyring-manager-keyring-manager.c:767
273msgid "The default keyring is not in the list store!"
274msgstr "Стандартният набор ключове не е в списъка!"
275
276#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:220
277#, c-format
278msgid "%d second"
279msgid_plural "%d seconds"
280msgstr[0] "%d секунда"
281msgstr[1] "%d секунди"
282
283#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:249
284msgid "session"
285msgstr "сесия"
286
287#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:277
288msgid "Locked"
289msgstr "Заключено"
290
291#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:287
292msgid "Keyring"
293msgstr "Набор ключове"
294
295#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:302
296msgid "Lock on Idle"
297msgstr "Заключване при неизползване"
298
299#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:312
300msgid "Lock Timeout"
301msgstr "Отсрочка преди заключване"
302
303#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:325
304#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:416
305msgid "Modification Time"
306msgstr "Време на промяна"
307
308#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:339
309#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:428
310msgid "Creation Time"
311msgstr "Време на създаване"
312
313#. To translators: %s is the name of the keyring.
314#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:540
315#, c-format
316msgid "%s Keyring"
317msgstr "%s набор ключове"
318
319#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:704
320#, c-format
321msgid "Delete the '%s' key?"
322msgstr "Изтриване на ключа „%s“?"
323
324#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:705
325msgid "Deleting a key cannot be undone."
326msgstr "Изтриването на набор ключове не може да бъде отменено."
327
328#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:724
329#, c-format
330msgid "Delete the '%s' keyring?"
331msgstr "Изтриване на набора ключове „%s“?"
332
333#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:725
334msgid "Deleting a keyring cannot be undone."
335msgstr "Изтриването на набор ключове не може да бъде отменено."
336
337#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:1070
338msgid "_Keyring"
339msgstr "_Набори ключове"
340
341#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:1071
342msgid "_Edit"
343msgstr "Редактиране"
344
345#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:1072
346msgid "_View"
347msgstr "Преглед"
348
349#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:1073
350msgid "_Help"
351msgstr "Помощ"
352
353#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:1075
354msgid "_New Key"
355msgstr "_Нов ключ"
356
357#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:1076
358msgid "New _Keyring"
359msgstr "_Нов набор ключове"
360
361#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:1077
362msgid "_Delete Key"
363msgstr "_Изтриване на ключ"
364
365#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:1078
366msgid "D_elete Keyring"
367msgstr "_Изтриване на набор ключове"
368
369#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:1087
370msgid "_Contents"
371msgstr "_Съдържание"
372
373#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:1093
374msgid "_Keyrings"
375msgstr "_Набори ключове"
376
377#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:1094
378msgid "Show _Modification Time"
379msgstr "Показване на времето на промяна"
380
381#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:1095
382msgid "Show Last _Accessed Time"
383msgstr "Показване на времето на последен _достъп"
384
385#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:1120
386#, c-format
387msgid "building menus failed: %s"
388msgstr "пропадна построяването на менюта: %s"
389
390#: ../src/gnome-keyring-manager-new-item-dialog.c:141
391msgid "_Name:"
392msgstr "_Име:"
393
394#: ../src/gnome-keyring-manager-new-item-dialog.c:148
395msgid "_Secret:"
396msgstr "Тайна:"
397
398#. Generic Secret
399#: ../src/gnome-keyring-manager-new-item-dialog.c:156
400msgid "_Generic Secret"
401msgstr "_Обща тайна"
402
403#. Network Secret
404#: ../src/gnome-keyring-manager-new-item-dialog.c:165
405msgid "N_etwork Secret"
406msgstr "_Мрежова тайна"
407
408#. Note
409#: ../src/gnome-keyring-manager-new-item-dialog.c:183
410msgid "No_te"
411msgstr "Бележка"
412
413#: ../src/gnome-keyring-manager-new-item-dialog.c:201
414msgid "C_reate"
415msgstr "Създаване"
416
417#: ../src/gnome-keyring-manager-new-item-dialog.c:273
418msgid "New Item For Session Keyring"
419msgstr "Нов обект за сесиен набор ключове"
420
421#: ../src/gnome-keyring-manager-new-item-dialog.c:277
422#, c-format
423msgid "New Item For Keyring %s"
424msgstr "Нов обект за набор ключове %s"
425
426#: ../src/gnome-keyring-manager-new-item-dialog.c:300
427msgid "User:"
428msgstr "Потребител:"
429
430#: ../src/gnome-keyring-manager-new-item-dialog.c:301
431msgid "Domain:"
432msgstr "Област:"
433
434#: ../src/gnome-keyring-manager-new-item-dialog.c:302
435msgid "Server:"
436msgstr "Сървър:"
437
438#: ../src/gnome-keyring-manager-new-item-dialog.c:303
439msgid "Object:"
440msgstr "Обект:"
441
442#: ../src/gnome-keyring-manager-new-item-dialog.c:304
443msgid "Authentication Method:"
444msgstr "Метод на идентификация:"
445
446#: ../src/gnome-keyring-manager-new-item-dialog.c:305
447msgid "Protocol:"
448msgstr "Протокол:"
449
450#: ../src/gnome-keyring-manager-new-item-dialog.c:306
451msgid "Port:"
452msgstr "Порт:"
453
454#: ../src/gnome-keyring-manager-new-item-dialog.c:356
455msgid "Te_xt:"
456msgstr "Т_екст:"
457
458#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:106
459msgid "GNOME Keyring daemon is not running."
460msgstr "Демонът за набори ключове на GNOME не е пуснат."
461
462#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:110
463msgid "Cannot communicate with GNOME Keyring daemon."
464msgstr "Няма връзка с демона за набори ключове на GNOME."
465
466#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:114
467msgid "Access denied to GNOME Keyring."
468msgstr "Отказан е достъпът до демона за набори ключове на GNOME."
469
470#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:118
471msgid "Keyring already exists."
472msgstr "Наборът ключове вече съществува."
473
474#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:122
475msgid "No such keyring."
476msgstr "Няма такъв набор ключове."
477
478#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:126
479msgid "Keyring already unlocked."
480msgstr "Наборът ключове е вече заключен."
481
482#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:134
483msgid "Unknown GNOME Keyring error."
484msgstr "Непозната грешка набора за ключове на GNOME."
485
486#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:210
487msgid "?"
488msgstr "?"
489
490#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:219
491msgid "Today %l:%M %p"
492msgstr "Днес %H:%M"
493
494#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:231
495msgid "Yesterday %l:%M %p"
496msgstr "Вчера %H:%M"
497
498#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:247
499msgid "%a %l:%M %p"
500msgstr "%a %H:%M"
501
502#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:258
503msgid "%b %d %l:%M %p"
504msgstr "%d %b %H:%M"
505
506#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:262
507msgid "%b %d %Y"
508msgstr "%d %b %Y"
509
510#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:329
511msgid "A simple keyring manager for GNOME 2"
512msgstr "Опростен мениджър за набори ключове за GNOME 2"
513
514#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:331
515msgid "Copyright © 2004, 2005 The GNOME Love Project"
516msgstr "Авторски права © 2004, 2005 Проекта GNOME Love"
517
518#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:336
519msgid "GNOME Keyring Manager"
520msgstr "Мениджър на набор ключове на GNOME"
521
522#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:337
523msgid "translator-credits"
524msgstr ""
525"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
526"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
527"\n"
528"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
529"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
530"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
531
532#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:382
533#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:469
534#, c-format
535msgid "Error while trying to read the gconf key %s: %s"
536msgstr "Грешка при опит за четене на ключа на gconf %s: %s"
537
538#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:399
539#, c-format
540msgid "Error while setting the gconf key %s: %s"
541msgstr "Грешка при промяна на ключа на gconf %s: %s"
542
543#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:445
544#, c-format
545msgid ""
546"Error trying to add %s to the list of gconf directories we listen to: %s"
547msgstr ""
548"Грешка при опит за добавяне на директорията %s към списъка с директории на "
549"gconf, които се следят: %s"
550
551#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:480
552#, c-format
553msgid ""
554"Error while trying to add a listener for changes on the gconf key %s: %s"
555msgstr "Грешка при включването на следенето на ключа на gconf %s: %s"
556
557#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:515
558#, c-format
559msgid ""
560"Error while trying to remove the %s directory from the list of gconf "
561"directories we listen to: %s"
562msgstr ""
563"Грешка при опит за изваждане на папката %s от списъка с папки на gconf, "
564"които се следят: %s"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.