source: desktop/gnome-keyring-manager.HEAD.bg.po @ 277

Last change on this file since 277 was 83, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Последни преводи за днес. Да са живи и здрави преводачите!!!

File size: 18.3 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gnome-keyring-manager.
2# Copyright (C) 2004 THE gnome-keyring-manager'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the gnome-keyring-manager package.
4# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005
5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2004.
6# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
7#
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: gnome-keyring-manager\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2005-07-29 20:37+0300\n"
14"PO-Revision-Date: 2005-07-29 20:37+0300\n"
15"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21
22#: ../data/gnome-keyring-manager.desktop.in.in.h:1
23#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:20
24#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:533
25#: ../src/gnome-keyring-manager.c:164
26msgid "Keyring Manager"
27msgstr "Управител на набори ключове"
28
29#: ../data/gnome-keyring-manager.desktop.in.in.h:2
30msgid "Manage your keyrings"
31msgstr "Управление на вашите набори ключове"
32
33#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:1
34msgid "/path/to/application"
35msgstr "/път/до/програмата"
36
37#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:2
38msgid "<b>Name</b>"
39msgstr "<b>Име</b>"
40
41#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:3
42msgid "<b>_Domain:</b>"
43msgstr "<b>_Домейн:</b>"
44
45#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:4
46msgid "<b>_Method:</b>"
47msgstr "<b>_Метод:</b>"
48
49#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:5
50msgid "<b>_Note:</b>"
51msgstr "<b>_Бележка:</b>"
52
53#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:6
54msgid "<b>_Object:</b>"
55msgstr "<b>Обект:</b>"
56
57#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:7
58msgid "<b>_Password:</b>"
59msgstr "<b>П_арола:</b>"
60
61#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:8
62msgid "<b>_Port:</b>"
63msgstr "<b>_Порт:</b>"
64
65#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:9
66msgid "<b>_Protocol:</b>"
67msgstr "<b>_Протокол:</b>"
68
69#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:10
70msgid "<b>_Server:</b>"
71msgstr "<b>_Сървър:</b>"
72
73#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:11
74msgid "<b>_Username:</b>"
75msgstr "<b>_Потребителско име:</b>"
76
77#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:12
78msgid ""
79"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Keyring name and password required</"
80"span>\n"
81"\n"
82"A name and password must be provided for the new keyring."
83msgstr ""
84"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Изискват се име на набора ключове и "
85"парола</span>\n"
86"\n"
87"Трябва да предоставите име и парола за новия набор ключове."
88
89#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:15
90msgid "Applications"
91msgstr "Програми"
92
93#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:16
94msgid "C_onfirm password:"
95msgstr "_Подтвърждаване на парола:"
96
97#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:17
98msgid "Create _Keyring"
99msgstr "Създаване на набор _ключове"
100
101#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:18
102msgid "Delete"
103msgstr "Изтриване"
104
105#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:19
106msgid "Key"
107msgstr "Ключ"
108
109#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:21
110msgid "Keyring _name:"
111msgstr "_Име на набор ключове:"
112
113#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:22
114msgid "Keyrings"
115msgstr "Набори ключове"
116
117#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:23
118#: ../src/gnome-keyring-manager-attribute-editor.c:395
119msgid "Read"
120msgstr "Четене"
121
122#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:24
123msgid "Show n_ote"
124msgstr "Показване на _бележка"
125
126#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:25
127msgid "Show pass_word"
128msgstr "Показване на па_рола"
129
130#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:26
131#: ../src/gnome-keyring-manager-attribute-editor.c:404
132msgid "Write"
133msgstr "Запис"
134
135#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:27
136msgid "_More Options"
137msgstr "_Още настройки"
138
139#: ../data/gnome-keyring-manager.glade.h:28
140#: ../src/gnome-keyring-manager-password-dialog.c:120
141msgid "_Password:"
142msgstr "_Парола:"
143
144#: ../data/gnome-keyring-manager.schemas.in.h:1
145msgid "Display creation time column in the keyring item list."
146msgstr ""
147"Показване на колонката с времето на създаване в списъка с обектите в "
148"наборите ключове."
149
150#: ../data/gnome-keyring-manager.schemas.in.h:2
151msgid "Display creation time column in the keyring list."
152msgstr ""
153"Показване на колонката с времето на промяна в списъка с наборите ключове."
154
155#: ../data/gnome-keyring-manager.schemas.in.h:3
156msgid "Display id column in the keyring item list."
157msgstr ""
158"Показване на колонката с идентификаторите в списъка с обектите в наборите "
159"ключове."
160
161#: ../data/gnome-keyring-manager.schemas.in.h:4
162msgid "Display modification time column in the keyring item list."
163msgstr ""
164"Показване на колонката с времето на промяна в списъка с обектите в наборите "
165"ключове."
166
167#: ../data/gnome-keyring-manager.schemas.in.h:5
168msgid "Display modification time column in the keyring list."
169msgstr ""
170"Показване на колонката с времето на промяна в списъка с наборите ключове."
171
172#: ../data/gnome-keyring-manager.schemas.in.h:6
173msgid "Display the creation time"
174msgstr "Показване на датата на създаване"
175
176#: ../data/gnome-keyring-manager.schemas.in.h:7
177msgid "Display the item id"
178msgstr "Показване на идентификатора на обекта"
179
180#: ../data/gnome-keyring-manager.schemas.in.h:8
181msgid "Display the lock on idle column"
182msgstr "Показване на заключването в колоната за изтекло време"
183
184#: ../data/gnome-keyring-manager.schemas.in.h:9
185msgid "Display the lock on idle column in the keyring list."
186msgstr ""
187"Показване на заключването в колоната за изтекло време в списъка с наборите "
188"ключове."
189
190#: ../data/gnome-keyring-manager.schemas.in.h:10
191msgid "Display the lock timeout column"
192msgstr "Показване на колоната за отсрочка на заключването"
193
194#: ../data/gnome-keyring-manager.schemas.in.h:11
195msgid "Display the lock timeout column in the keyring list."
196msgstr ""
197"Показване на колоната за отсрочка на заключването в списъка с наборите "
198"ключове."
199
200#: ../data/gnome-keyring-manager.schemas.in.h:12
201msgid "Display the modification time"
202msgstr "Показване на времето на промяна"
203
204#: ../src/gnome-keyring-manager-acl-display.c:242
205#: ../src/gnome-keyring-manager-attribute-editor.c:320
206#: ../src/gnome-keyring-manager-attribute-editor.c:377
207#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:401
208msgid "Name"
209msgstr "Име"
210
211#: ../src/gnome-keyring-manager-attribute-editor.c:168
212msgid "Attributes"
213msgstr "Атрибути"
214
215#: ../src/gnome-keyring-manager-attribute-editor.c:213
216msgid "Application Access Rights"
217msgstr "Права за достъп на програмите"
218
219#: ../src/gnome-keyring-manager-attribute-editor.c:291
220#, c-format
221msgid "Advanced Editor: %s"
222msgstr "Подробен редактор: %s"
223
224#: ../src/gnome-keyring-manager-attribute-editor.c:330
225#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:391
226msgid "Type"
227msgstr "Вид"
228
229#: ../src/gnome-keyring-manager-attribute-editor.c:344
230msgid "Value"
231msgstr "Стойност"
232
233#: ../src/gnome-keyring-manager-attribute-editor.c:386
234msgid "Path"
235msgstr "Път"
236
237#: ../src/gnome-keyring-manager-attribute-editor.c:413
238msgid "Remove"
239msgstr "Премахване"
240
241#: ../src/gnome-keyring-manager-keyring-editor.c:133
242msgid "Secret"
243msgstr "Тайна"
244
245#: ../src/gnome-keyring-manager-keyring-editor.c:136
246msgid "Network Password"
247msgstr "Мрежова парола"
248
249#: ../src/gnome-keyring-manager-keyring-editor.c:139
250msgid "Note"
251msgstr "Бележка"
252
253#: ../src/gnome-keyring-manager-keyring-editor.c:142
254#, c-format
255msgid "Unknown keyring item type: %d"
256msgstr "Непознат вид обект в набора ключове: %d"
257
258#: ../src/gnome-keyring-manager-keyring-editor.c:919
259#: ../src/gnome-keyring-manager-keyring-manager.c:824
260msgid "Failed to get keyring info."
261msgstr "Неуспех при получаването на информацията за набора ключове."
262
263#: ../src/gnome-keyring-manager-keyring-editor.c:926
264msgid "A row disappeared while we were waiting for the data..."
265msgstr "Един ред изчезна, докато се чакаше за данните..."
266
267#: ../src/gnome-keyring-manager-keyring-manager.c:750
268msgid "Failed get the default keyring."
269msgstr "Неуспех при взимане на стандартния набор ключове."
270
271#: ../src/gnome-keyring-manager-keyring-manager.c:767
272msgid "The default keyring is not in the list store!"
273msgstr "Стандартният набор ключове не е в списъка!"
274
275#: ../src/gnome-keyring-manager-keyring-manager.c:831
276msgid "A row disapeared while we were waiting for the data..."
277msgstr "Един ред изчезна, докато се чакаше за данните..."
278
279#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:220
280#, c-format
281msgid "%d second"
282msgid_plural "%d seconds"
283msgstr[0] "%d секунда"
284msgstr[1] "%d секунди"
285
286#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:249
287msgid "session"
288msgstr "сесия"
289
290#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:277
291msgid "Locked"
292msgstr "Заключено"
293
294#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:287
295msgid "Keyring"
296msgstr "Набор ключове"
297
298#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:302
299msgid "Lock on Idle"
300msgstr "Заключване при неизползване"
301
302#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:312
303msgid "Lock Timeout"
304msgstr "Отсрочка преди заключване"
305
306#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:325
307#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:416
308msgid "Modification Time"
309msgstr "Време на промяна"
310
311#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:339
312#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:428
313msgid "Creation Time"
314msgstr "Време на създаване"
315
316#. To translators: %s is the name of the keyring.
317#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:540
318#, c-format
319msgid "%s Keyring"
320msgstr "%s набор ключове"
321
322#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:704
323#, c-format
324msgid "Delete the '%s' key?"
325msgstr "Изтриване на ключа „%s“?"
326
327#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:705
328msgid "Deleting a key cannot be undone."
329msgstr "Изтриването на набор ключове не може да бъде отменено."
330
331#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:724
332#, c-format
333msgid "Delete the '%s' keyring?"
334msgstr "Изтриване на набора ключове „%s“?"
335
336#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:725
337msgid "Deleting a keyring cannot be undone."
338msgstr "Изтриването на набор ключове не може да бъде отменено."
339
340#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:1070
341msgid "_Keyring"
342msgstr "_Набори ключове"
343
344#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:1071
345msgid "_Edit"
346msgstr "Редактиране"
347
348#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:1072
349msgid "_View"
350msgstr "Преглед"
351
352#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:1073
353msgid "_Help"
354msgstr "Помощ"
355
356#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:1075
357msgid "_New Key"
358msgstr "_Нов ключ"
359
360#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:1076
361msgid "New _Keyring"
362msgstr "_Нов набор ключове"
363
364#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:1077
365msgid "_Delete Key"
366msgstr "_Изтриване на ключ"
367
368#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:1078
369msgid "D_elete Keyring"
370msgstr "_Изтриване на набор ключове"
371
372#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:1087
373msgid "_Contents"
374msgstr "_Съдържание"
375
376#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:1093
377msgid "_Keyrings"
378msgstr "_Набори ключове"
379
380#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:1094
381msgid "Show _Modification Time"
382msgstr "Показване на времето на промяна"
383
384#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:1095
385msgid "Show Last _Accessed Time"
386msgstr "Показване на времето на последен _достъп"
387
388#: ../src/gnome-keyring-manager-main-ui.c:1119
389#, c-format
390msgid "building menus failed: %s"
391msgstr "пропадна построяването на менюта: %s"
392
393#: ../src/gnome-keyring-manager-new-item-dialog.c:141
394msgid "_Name:"
395msgstr "_Име:"
396
397#: ../src/gnome-keyring-manager-new-item-dialog.c:148
398msgid "_Secret:"
399msgstr "Тайна:"
400
401#. Generic Secret
402#: ../src/gnome-keyring-manager-new-item-dialog.c:156
403msgid "_Generic Secret"
404msgstr "_Обща тайна"
405
406#. Network Secret
407#: ../src/gnome-keyring-manager-new-item-dialog.c:165
408msgid "N_etwork Secret"
409msgstr "_Мрежова тайна"
410
411#. Note
412#: ../src/gnome-keyring-manager-new-item-dialog.c:183
413msgid "No_te"
414msgstr "Бележка"
415
416#: ../src/gnome-keyring-manager-new-item-dialog.c:201
417msgid "C_reate"
418msgstr "Създаване"
419
420#: ../src/gnome-keyring-manager-new-item-dialog.c:273
421msgid "New Item For Session Keyring"
422msgstr "Нов обект за сесиен набор ключове"
423
424#: ../src/gnome-keyring-manager-new-item-dialog.c:277
425#, c-format
426msgid "New Item For Keyring %s"
427msgstr "Нов обект за набор ключове %s"
428
429#: ../src/gnome-keyring-manager-new-item-dialog.c:300
430msgid "User:"
431msgstr "Потребител:"
432
433#: ../src/gnome-keyring-manager-new-item-dialog.c:301
434msgid "Domain:"
435msgstr "Област:"
436
437#: ../src/gnome-keyring-manager-new-item-dialog.c:302
438msgid "Server:"
439msgstr "Сървър:"
440
441#: ../src/gnome-keyring-manager-new-item-dialog.c:303
442msgid "Object:"
443msgstr "Обект:"
444
445#: ../src/gnome-keyring-manager-new-item-dialog.c:304
446msgid "Authentication Method:"
447msgstr "Метод на идентификация:"
448
449#: ../src/gnome-keyring-manager-new-item-dialog.c:305
450msgid "Protocol:"
451msgstr "Протокол:"
452
453#: ../src/gnome-keyring-manager-new-item-dialog.c:306
454msgid "Port:"
455msgstr "Порт:"
456
457#: ../src/gnome-keyring-manager-new-item-dialog.c:356
458msgid "Te_xt:"
459msgstr "Т_екст:"
460
461#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:106
462msgid "GNOME Keyring daemon is not running."
463msgstr "Демонът за набори ключове на GNOME не е пуснат."
464
465#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:110
466msgid "Cannot communicate with GNOME Keyring daemon."
467msgstr "Няма връзка с демона за набори ключове на GNOME."
468
469#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:114
470msgid "Access denied to GNOME Keyring."
471msgstr "Отказан е достъпът до демона за набори ключове на GNOME."
472
473#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:118
474msgid "Keyring already exists."
475msgstr "Наборът ключове вече съществува."
476
477#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:122
478msgid "No such keyring."
479msgstr "Няма такъв набор ключове."
480
481#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:126
482msgid "Keyring already unlocked."
483msgstr "Наборът ключове е вече заключен."
484
485#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:134
486msgid "Unknown GNOME Keyring error."
487msgstr "Непозната грешка набора за ключове на GNOME."
488
489#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:210
490msgid "?"
491msgstr "?"
492
493#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:219
494msgid "Today %l:%M %p"
495msgstr "Днес %l:%M %p"
496
497#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:231
498msgid "Yesterday %l:%M %p"
499msgstr "Вчера %l:%M %p"
500
501#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:247
502msgid "%a %l:%M %p"
503msgstr "%a %l:%M %p"
504
505#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:258
506msgid "%b %d %l:%M %p"
507msgstr "%b %d %l:%M %p"
508
509#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:262
510msgid "%b %d %Y"
511msgstr "%b %d %Y"
512
513#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:330
514msgid "A simple keyring manager for GNOME 2"
515msgstr "Опростен мениджър за набори ключове за GNOME 2"
516
517#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:331
518msgid "Copyright © 2004, 2005 The GNOME Love Project"
519msgstr "Авторски права © 2004, 2005 Проекта GNOME Love"
520
521#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:335
522msgid "GNOME Keyring Manager"
523msgstr "Мениджър на набор ключове на GNOME"
524
525#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:336
526msgid "translator-credits"
527msgstr ""
528"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
529"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
530"\n"
531"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
532"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
533"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
534
535#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:382
536#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:469
537#, c-format
538msgid "Error while trying to read the gconf key %s: %s"
539msgstr "Грешка при опит за четене на ключа на gconf %s: %s"
540
541#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:399
542#, c-format
543msgid "Error while setting the gconf key %s: %s"
544msgstr "Грешка при промяна на ключа на gconf %s: %s"
545
546#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:445
547#, c-format
548msgid ""
549"Error trying to add %s to the list of gconf directories we listen to: %s"
550msgstr ""
551"Грешка при опит за добавяне на директорията %s към списъка с директории на "
552"gconf, които се следят: %s"
553
554#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:480
555#, c-format
556msgid ""
557"Error while trying to add a listener for changes on the gconf key %s: %s"
558msgstr "Грешка при включването на следенето на ключа на gconf %s: %s"
559
560#: ../src/gnome-keyring-manager-util.c:515
561#, c-format
562msgid ""
563"Error while trying to remove the %s directory from the list of gconf "
564"directories we listen to: %s"
565msgstr ""
566"Грешка при опит за изваждане на папката %s от списъка с папки на gconf, "
567"които се следят: %s"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.