source: desktop/gnome-games.HEAD.bg.po @ 90

Last change on this file since 90 was 90, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Тези съм подал днес към GNOME CVS.

File size: 170.8 KB
Line 
1# Bulgarian translation for gnome-games.
2# Copyright (C) 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
3# Evgeni Boevski <linkej@yahoo.com>, 2002,2003.
4# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005
5#
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: gnome-games\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2005-08-01 20:44+0300\n"
12"PO-Revision-Date: 2005-08-01 20:39+0300\n"
13"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19
20#: ../aisleriot/aisleriot.schemas.in.h:1
21msgid ""
22"A list of strings that come in the form of a quintuple: name, wins, total "
23"games played, best time (in seconds) and worst time (also in seconds). "
24"Unplayed games do not need to be represented."
25msgstr ""
26"Списък от низове, който идва под формата на петица: име, победи, общ брой "
27"играни игри, най-добро време (в секунди) и най-лошо време (отново в "
28"секунди). Неиграните игри не е нужно да бъдат представяни."
29
30#: ../aisleriot/aisleriot.schemas.in.h:2
31msgid "Select the style of control"
32msgstr "Избор на вид на управлението"
33
34#: ../aisleriot/aisleriot.schemas.in.h:3
35msgid ""
36"Select whether to drag the cards or to click on the source then the "
37"destination."
38msgstr ""
39"Избор дали да се влачат картите или да се натиска върху източника и след "
40"това местонахождението."
41
42#: ../aisleriot/aisleriot.schemas.in.h:4
43msgid "Statistics of games played"
44msgstr "Статистика за играните игри"
45
46#: ../aisleriot/aisleriot.schemas.in.h:5
47msgid "The game file to use"
48msgstr "Използван файл с игра"
49
50#: ../aisleriot/aisleriot.schemas.in.h:6 ../glines/glines.schemas.in.h:13
51#: ../same-gnome/same-gnome.schemas.in.h:6
52msgid "The height of the main window."
53msgstr "Височината на главния прозорец."
54
55#: ../aisleriot/aisleriot.schemas.in.h:7
56#: ../blackjack/data/blackjack.schemas.in.h:5
57msgid "The name of the file with the graphics for the cards."
58msgstr "Името на файла с графиките за картите"
59
60#: ../aisleriot/aisleriot.schemas.in.h:8
61msgid "The name of the scheme file containing the solitaire game to play."
62msgstr "Името на схемен файл съдържащ пасиансите."
63
64#: ../aisleriot/aisleriot.schemas.in.h:9 ../glines/glines.schemas.in.h:14
65#: ../same-gnome/same-gnome.schemas.in.h:10
66msgid "The width of the main window."
67msgstr "Ширината на главния прозорец."
68
69#: ../aisleriot/aisleriot.schemas.in.h:10
70#: ../blackjack/data/blackjack.schemas.in.h:8
71msgid "Theme file name"
72msgstr "Име на файла с темата"
73
74#: ../aisleriot/aisleriot.schemas.in.h:11
75#: ../blackjack/data/blackjack.schemas.in.h:11
76msgid "Whether or not to show the toolbar"
77msgstr "Дали да бъде показана лентата с инструменти"
78
79#: ../aisleriot/aisleriot.schemas.in.h:12
80#: ../blackjack/data/blackjack.schemas.in.h:12
81msgid "Whether or not to show the toolbar."
82msgstr "Дали да бъде показана лентата с инструменти."
83
84#: ../aisleriot/aisleriot.schemas.in.h:13 ../glines/glines.schemas.in.h:17
85msgid "Window height"
86msgstr "Височина на прозореца"
87
88#: ../aisleriot/aisleriot.schemas.in.h:14 ../glines/glines.schemas.in.h:18
89msgid "Window width"
90msgstr "Ширина на прозореца"
91
92#: ../aisleriot/cscmi.c:504
93#, c-format
94msgid ""
95"A scheme exception occured and we were unable to create a temporary file to "
96"report it:\n"
97"\n"
98"%s"
99msgstr ""
100"Изключение при схемата се появи и не можеше да се направи временен файл, за "
101"да бъде докладвано за това:\n"
102"\n"
103"%s"
104
105#: ../aisleriot/dialog.c:45
106msgid "Congratulations."
107msgstr "Поздравления."
108
109#: ../aisleriot/dialog.c:46
110msgid "You have won!!!"
111msgstr "Вие спечелихте!!!"
112
113#: ../aisleriot/dialog.c:48 ../mahjongg/mahjongg.c:637
114msgid "There are no more moves."
115msgstr "Няма повече ходове."
116
117#: ../aisleriot/dialog.c:64 ../gnomine/gnomine.c:185 ../same-gnome/ui.c:154
118msgid "_New Game"
119msgstr "_Нова игра"
120
121#: ../aisleriot/dialog.c:176
122msgid "Select Game"
123msgstr "Избор на игра"
124
125#. Rules Tab
126#: ../aisleriot/dialog.c:194 ../blackjack/src/dialog.cpp:269
127msgid "Rules"
128msgstr "Правила"
129
130#: ../aisleriot/dialog.c:272
131msgid ""
132"The game is over.\n"
133"No hints are available"
134msgstr ""
135"Играта приключи.\n"
136"Съвети няма"
137
138#: ../aisleriot/dialog.c:278
139msgid "This game does not have hint support yet."
140msgstr "Играта все още няма съвети."
141
142#: ../aisleriot/dialog.c:290 ../aisleriot/dialog.c:296
143#, c-format
144msgid "Move %s onto %s."
145msgstr "Преместване на %s върху %s."
146
147#: ../aisleriot/dialog.c:302
148#, c-format
149msgid "Move %s %s."
150msgstr "Преместване на %s %s."
151
152#: ../aisleriot/dialog.c:303
153msgid ""
154"This game uses a deprecated hint method (case 3).\n"
155"Please file a bug at http://bugzilla.gnome.org including this message and\n"
156"the name of the game you where playing (look in the title bar if you \n"
157"aren't sure)."
158msgstr ""
159"Играта използва неодобрен метод за съвети (случай 3).\n"
160"Моля, съобщете за грешка на http://bugzilla.gnome.org заедно с това\n"
161"съобщение и името на играта която играехте (погледнете в\n"
162"заглавната лента ако не сте сигурни)."
163
164#: ../aisleriot/dialog.c:308
165#, c-format
166msgid "You are searching for a %s."
167msgstr "Търсене на %s."
168
169#: ../aisleriot/dialog.c:312
170msgid "This game is unable to provide a hint."
171msgstr "Играта няма съвети."
172
173#: ../aisleriot/dialog.c:369
174msgid "AisleRiot Cards"
175msgstr "Игри с карти"
176
177#: ../aisleriot/freecell.desktop.in.h:1
178msgid "FreeCell Solitaire"
179msgstr "Пасианс „Свободна клетка“"
180
181#: ../aisleriot/freecell.desktop.in.h:2
182msgid "Play the popular FreeCell card game"
183msgstr "Полулярната игра „Свободна клетка“"
184
185#: ../aisleriot/menu.c:88 ../gnome-stones/main.c:1018 ../gnomine/gnomine.c:432
186#: ../mahjongg/mahjongg.c:890
187msgid "Main game:"
188msgstr "За всички игри:"
189
190#: ../aisleriot/menu.c:94
191msgid "Card games:"
192msgstr "Игри с карти:"
193
194#: ../aisleriot/menu.c:106
195msgid "AisleRiot"
196msgstr "Игри с карти"
197
198#: ../aisleriot/menu.c:108
199msgid ""
200"AisleRiot provides a rule-based solitaire card engine that allows many "
201"different games to be played."
202msgstr ""
203"Игри с карти предоставя ядро за пасианси, което позволява множество игри с "
204"карти"
205
206#: ../aisleriot/menu.c:112 ../blackjack/src/menu.cpp:150
207#: ../gataxx/gataxx.c:384 ../glines/glines.c:1221 ../gnect/src/main.c:795
208#: ../gnibbles/main.c:152 ../gnobots2/menu.c:263 ../gnome-stones/main.c:1032
209#: ../gnometris/tetris.cpp:1471 ../gnomine/gnomine.c:455
210#: ../gnotravex/gnotravex.c:1590 ../gnotski/gnotski.c:1543
211#: ../gtali/gyahtzee.c:433 ../iagno/gnothello.c:270 ../mahjongg/mahjongg.c:917
212#: ../same-gnome/ui.c:109
213msgid "translator-credits"
214msgstr ""
215"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
216"Евгени Боевски <e_boevski@abv.bg>\n"
217"\n"
218"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
219"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
220"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
221
222#: ../aisleriot/menu.c:201 ../blackjack/src/blackjack.cpp:297
223#: ../glines/glines.c:1708 ../gnect/src/main.c:1131 ../gnibbles/main.c:600
224#: ../gnobots2/menu.c:57 ../gnome-stones/main.c:1050
225#: ../gnometris/tetris.cpp:130 ../gnomine/gnomine.c:757
226#: ../gnotravex/gnotravex.c:175 ../gnotski/gnotski.c:630
227#: ../gtali/gyahtzee.c:511 ../mahjongg/mahjongg.c:1255 ../same-gnome/ui.c:424
228msgid "_Game"
229msgstr "И_гра"
230
231#: ../aisleriot/menu.c:202 ../same-gnome/ui.c:425
232msgid "_View"
233msgstr "Преглед"
234
235#: ../aisleriot/menu.c:203 ../blackjack/src/blackjack.cpp:304
236msgid "_Control"
237msgstr "Управление"
238
239#. not translated on purpose
240#: ../aisleriot/menu.c:205 ../blackjack/src/blackjack.cpp:311
241#: ../glines/glines.c:1710 ../gnect/src/main.c:1133 ../gnibbles/main.c:602
242#: ../gnobots2/menu.c:60 ../gnome-stones/main.c:1052
243#: ../gnometris/tetris.cpp:132 ../gnomine/gnomine.c:759
244#: ../gnotravex/gnotravex.c:178 ../gnotski/gnotski.c:631
245#: ../gtali/gyahtzee.c:513 ../mahjongg/mahjongg.c:1257 ../same-gnome/ui.c:427
246msgid "_Help"
247msgstr "Помощ"
248
249#: ../aisleriot/menu.c:209
250msgid "_Select Game..."
251msgstr "Избор на игра..."
252
253#: ../aisleriot/menu.c:209
254msgid "Play a different game"
255msgstr "Започване на друга игра"
256
257#: ../aisleriot/menu.c:210
258msgid "S_tatistics"
259msgstr "Статистика"
260
261#: ../aisleriot/menu.c:210
262msgid "Show gameplay statistics"
263msgstr "Показване на игровите статистики"
264
265#: ../aisleriot/menu.c:214
266msgid "_Cards..."
267msgstr "Карти..."
268
269#: ../aisleriot/menu.c:219
270msgid "View help for Aisleriot"
271msgstr "Показване на помощта"
272
273#: ../aisleriot/menu.c:220 ../libgames-support/games-stock.c:110
274msgid "View help for this game"
275msgstr "Показване на помощта за тази игра"
276
277#: ../aisleriot/menu.c:225 ../blackjack/src/blackjack.cpp:317
278#: ../gnobots2/menu.c:74 ../mahjongg/mahjongg.c:1273
279msgid "_Toolbar"
280msgstr "Лента с инс_трументи"
281
282#: ../aisleriot/menu.c:226
283msgid "_Click to Move"
284msgstr ""
285"Натискане на бутона на мишката\n"
286"за движение"
287
288#: ../aisleriot/rules/agnes.scm.h:1 ../aisleriot/rules/canfield.scm.h:1
289#: ../aisleriot/rules/chessboard.scm.h:1 ../aisleriot/rules/eagle_wing.scm.h:1
290#: ../aisleriot/rules/glenwood.scm.h:1 ../aisleriot/rules/kansas.scm.h:1
291#: ../aisleriot/rules/plait.scm.h:1
292msgid "Base Card: "
293msgstr "Базова карта:"
294
295#: ../aisleriot/rules/agnes.scm.h:2 ../aisleriot/rules/canfield.scm.h:2
296#: ../aisleriot/rules/chessboard.scm.h:2 ../aisleriot/rules/eagle_wing.scm.h:2
297#: ../aisleriot/rules/glenwood.scm.h:2 ../aisleriot/rules/kansas.scm.h:2
298#: ../aisleriot/rules/lady_jane.scm.h:2 ../aisleriot/rules/plait.scm.h:2
299#: ../aisleriot/rules/royal_east.scm.h:2
300msgid "Base Card: Ace"
301msgstr "Базова карта: Асо"
302
303#: ../aisleriot/rules/agnes.scm.h:3 ../aisleriot/rules/canfield.scm.h:3
304#: ../aisleriot/rules/chessboard.scm.h:3 ../aisleriot/rules/eagle_wing.scm.h:3
305#: ../aisleriot/rules/glenwood.scm.h:3 ../aisleriot/rules/kansas.scm.h:3
306#: ../aisleriot/rules/lady_jane.scm.h:3 ../aisleriot/rules/plait.scm.h:3
307#: ../aisleriot/rules/royal_east.scm.h:3
308msgid "Base Card: Jack"
309msgstr "Базова карта: Вале"
310
311#: ../aisleriot/rules/agnes.scm.h:4 ../aisleriot/rules/canfield.scm.h:4
312#: ../aisleriot/rules/chessboard.scm.h:4 ../aisleriot/rules/eagle_wing.scm.h:4
313#: ../aisleriot/rules/glenwood.scm.h:4 ../aisleriot/rules/kansas.scm.h:4
314#: ../aisleriot/rules/lady_jane.scm.h:4 ../aisleriot/rules/plait.scm.h:4
315#: ../aisleriot/rules/royal_east.scm.h:4
316msgid "Base Card: King"
317msgstr "Базова карта: Поп"
318
319#: ../aisleriot/rules/agnes.scm.h:5 ../aisleriot/rules/canfield.scm.h:5
320#: ../aisleriot/rules/chessboard.scm.h:5 ../aisleriot/rules/eagle_wing.scm.h:5
321#: ../aisleriot/rules/glenwood.scm.h:5 ../aisleriot/rules/kansas.scm.h:5
322#: ../aisleriot/rules/lady_jane.scm.h:5 ../aisleriot/rules/plait.scm.h:5
323#: ../aisleriot/rules/royal_east.scm.h:5
324msgid "Base Card: Queen"
325msgstr "Базова карта: Дама"
326
327#: ../aisleriot/rules/agnes.scm.h:6 ../aisleriot/rules/easthaven.scm.h:1
328#: ../aisleriot/rules/labyrinth.scm.h:1 ../aisleriot/rules/monte_carlo.scm.h:1
329#: ../aisleriot/rules/spiderette.scm.h:1 ../aisleriot/rules/valentine.scm.h:1
330#: ../aisleriot/rules/will_o_the_wisp.scm.h:1
331msgid "Deal more cards"
332msgstr "Раздаване на още карти"
333
334#: ../aisleriot/rules/agnes.scm.h:7 ../aisleriot/rules/auld_lang_syne.scm.h:2
335#: ../aisleriot/rules/bristol.scm.h:2 ../aisleriot/rules/camelot.scm.h:2
336#: ../aisleriot/rules/canfield.scm.h:9 ../aisleriot/rules/cover.scm.h:1
337#: ../aisleriot/rules/doublets.scm.h:2 ../aisleriot/rules/eagle_wing.scm.h:11
338#: ../aisleriot/rules/easthaven.scm.h:4 ../aisleriot/rules/elevator.scm.h:2
339#: ../aisleriot/rules/escalator.scm.h:2 ../aisleriot/rules/first_law.scm.h:17
340#: ../aisleriot/rules/fortunes.scm.h:4 ../aisleriot/rules/glenwood.scm.h:11
341#: ../aisleriot/rules/golf.scm.h:2 ../aisleriot/rules/gypsy.scm.h:3
342#: ../aisleriot/rules/helsinki.scm.h:1 ../aisleriot/rules/hopscotch.scm.h:3
343#: ../aisleriot/rules/jamestown.scm.h:1 ../aisleriot/rules/jumbo.scm.h:4
344#: ../aisleriot/rules/kansas.scm.h:8 ../aisleriot/rules/klondike.scm.h:4
345#: ../aisleriot/rules/labyrinth.scm.h:2 ../aisleriot/rules/lady_jane.scm.h:7
346#: ../aisleriot/rules/monte_carlo.scm.h:2 ../aisleriot/rules/neighbor.scm.h:1
347#: ../aisleriot/rules/osmosis.scm.h:3 ../aisleriot/rules/peek.scm.h:3
348#: ../aisleriot/rules/plait.scm.h:11 ../aisleriot/rules/quatorze.scm.h:1
349#: ../aisleriot/rules/royal_east.scm.h:7 ../aisleriot/rules/scuffle.scm.h:4
350#: ../aisleriot/rules/sir_tommy.scm.h:3 ../aisleriot/rules/spider.scm.h:4
351#: ../aisleriot/rules/spider_one_suit.scm.h:4
352#: ../aisleriot/rules/spider_two_suit.scm.h:4
353#: ../aisleriot/rules/spiderette.scm.h:3
354#: ../aisleriot/rules/straight_up.scm.h:5 ../aisleriot/rules/thieves.scm.h:2
355#: ../aisleriot/rules/thirteen.scm.h:2
356#: ../aisleriot/rules/thumb_and_pouch.scm.h:4
357#: ../aisleriot/rules/treize.scm.h:2 ../aisleriot/rules/union_square.scm.h:2
358#: ../aisleriot/rules/westhaven.scm.h:2 ../aisleriot/rules/whitehead.scm.h:3
359#: ../aisleriot/rules/will_o_the_wisp.scm.h:3 ../aisleriot/rules/yield.scm.h:2
360#: ../aisleriot/rules/zebra.scm.h:4
361msgid "Stock left:"
362msgstr "Оставащи в пазара:"
363
364#: ../aisleriot/rules/agnes.scm.h:8 ../aisleriot/rules/lady_jane.scm.h:8
365msgid "Stock left: 0"
366msgstr "Оставащи в пазара: 0"
367
368#: ../aisleriot/rules/agnes.scm.h:9 ../aisleriot/rules/bakers_dozen.scm.h:1
369#: ../aisleriot/rules/beleaguered_castle.scm.h:1
370#: ../aisleriot/rules/canfield.scm.h:10 ../aisleriot/rules/jumbo.scm.h:5
371#: ../aisleriot/rules/king_albert.scm.h:1 ../aisleriot/rules/lady_jane.scm.h:9
372#: ../aisleriot/rules/streets_and_alleys.scm.h:1
373msgid "Try rearranging the cards"
374msgstr "Опитайте да пренаредите картите"
375
376#: ../aisleriot/rules/agnes.scm.h:10
377msgid "an empty foundation pile"
378msgstr "празен куп"
379
380#: ../aisleriot/rules/auld_lang_syne.scm.h:1
381#: ../aisleriot/rules/bristol.scm.h:1 ../aisleriot/rules/first_law.scm.h:1
382#: ../aisleriot/rules/fortunes.scm.h:2 ../aisleriot/rules/lady_jane.scm.h:6
383#: ../aisleriot/rules/scuffle.scm.h:1 ../aisleriot/rules/spider.scm.h:1
384#: ../aisleriot/rules/spider_one_suit.scm.h:1
385#: ../aisleriot/rules/spider_two_suit.scm.h:1
386#: ../aisleriot/rules/thumb_and_pouch.scm.h:1 ../aisleriot/rules/zebra.scm.h:1
387msgid "Deal another round"
388msgstr "Ново раздаване"
389
390#: ../aisleriot/rules/bakers_dozen.scm.h:2 ../aisleriot/rules/jumbo.scm.h:6
391#: ../aisleriot/rules/king_albert.scm.h:2
392msgid "an empty foundation"
393msgstr "празна основа"
394
395#: ../aisleriot/rules/bakers_game.scm.h:1 ../aisleriot/rules/eight_off.scm.h:1
396#: ../aisleriot/rules/seahaven.scm.h:1
397msgid "Move something on to an empty reserve"
398msgstr "Поставете нещо на празно резервно място"
399
400#: ../aisleriot/rules/bakers_game.scm.h:2
401#: ../aisleriot/rules/chessboard.scm.h:8 ../aisleriot/rules/easthaven.scm.h:5
402#: ../aisleriot/rules/eight_off.scm.h:2 ../aisleriot/rules/fortress.scm.h:2
403#: ../aisleriot/rules/gypsy.scm.h:4 ../aisleriot/rules/kansas.scm.h:9
404#: ../aisleriot/rules/seahaven.scm.h:2
405#: ../aisleriot/rules/streets_and_alleys.scm.h:2
406#: ../aisleriot/rules/westhaven.scm.h:3 ../aisleriot/rules/whitehead.scm.h:4
407#: ../aisleriot/rules/yukon.scm.h:1
408msgid "an empty Foundation"
409msgstr "празна основа"
410
411#: ../aisleriot/rules/bakers_game.scm.h:3 ../aisleriot/rules/eight_off.scm.h:3
412#: ../aisleriot/rules/seahaven.scm.h:3
413msgid "an empty Tableau"
414msgstr "празно табло"
415
416#: ../aisleriot/rules/bristol.scm.h:3 ../aisleriot/rules/lady_jane.scm.h:10
417#: ../aisleriot/rules/royal_east.scm.h:8
418#: ../aisleriot/rules/thumb_and_pouch.scm.h:5
419msgid "an empty Foundation pile"
420msgstr "празен куп"
421
422#: ../aisleriot/rules/camelot.scm.h:1 ../aisleriot/rules/canfield.scm.h:6
423#: ../aisleriot/rules/glenwood.scm.h:6 ../aisleriot/rules/klondike.scm.h:1
424#: ../aisleriot/rules/osmosis.scm.h:1 ../aisleriot/rules/peek.scm.h:1
425#: ../aisleriot/rules/plait.scm.h:6 ../aisleriot/rules/straight_up.scm.h:1
426msgid "Deal a new card from the deck"
427msgstr "Раздаване на нова карта от тестето"
428
429#: ../aisleriot/rules/camelot.scm.h:3
430msgid "an empty bottom slot"
431msgstr "празно най-долно място "
432
433#: ../aisleriot/rules/camelot.scm.h:4
434msgid "an empty corner slot"
435msgstr "празно ъглово място"
436
437#: ../aisleriot/rules/camelot.scm.h:5
438msgid "an empty left slot"
439msgstr "празно ляво място"
440
441#: ../aisleriot/rules/camelot.scm.h:6
442msgid "an empty right slot"
443msgstr "празно дясно място"
444
445#: ../aisleriot/rules/camelot.scm.h:7 ../aisleriot/rules/diamond_mine.scm.h:1
446#: ../aisleriot/rules/klondike.scm.h:7 ../aisleriot/rules/odessa.scm.h:1
447#: ../aisleriot/rules/osmosis.scm.h:4 ../aisleriot/rules/peek.scm.h:4
448#: ../aisleriot/rules/pileon.scm.h:1 ../aisleriot/rules/scorpion.scm.h:2
449#: ../aisleriot/rules/ten_across.scm.h:4
450#: ../aisleriot/rules/union_square.scm.h:3 ../aisleriot/rules/yukon.scm.h:2
451msgid "an empty slot"
452msgstr "празно място"
453
454#: ../aisleriot/rules/camelot.scm.h:8
455msgid "an empty top slot"
456msgstr "празно горно място"
457
458#: ../aisleriot/rules/camelot.scm.h:9 ../aisleriot/rules/helsinki.scm.h:2
459#: ../aisleriot/rules/neighbor.scm.h:2 ../aisleriot/rules/thirteen.scm.h:3
460#: ../aisleriot/rules/treize.scm.h:3 ../aisleriot/rules/yield.scm.h:3
461msgid "itself"
462msgstr "себе си"
463
464#: ../aisleriot/rules/canfield.scm.h:7 ../aisleriot/rules/eagle_wing.scm.h:7
465#: ../aisleriot/rules/glenwood.scm.h:8 ../aisleriot/rules/plait.scm.h:7
466#: ../aisleriot/rules/straight_up.scm.h:2
467#: ../aisleriot/rules/thumb_and_pouch.scm.h:2 ../aisleriot/rules/zebra.scm.h:2
468msgid "Move waste back to stock"
469msgstr "Преместване на боклука обратно на пазара"
470
471#: ../aisleriot/rules/canfield.scm.h:8 ../aisleriot/rules/eagle_wing.scm.h:10
472#: ../aisleriot/rules/kansas.scm.h:7 ../aisleriot/rules/straight_up.scm.h:4
473msgid "Reserve left:"
474msgstr "Остатъчен резерв:"
475
476#: ../aisleriot/rules/canfield.scm.h:11 ../aisleriot/rules/glenwood.scm.h:12
477msgid "empty slot on foundation"
478msgstr "празно място в основата"
479
480#: ../aisleriot/rules/canfield.scm.h:12
481msgid "empty space on tableau"
482msgstr "празно място на таблото"
483
484#: ../aisleriot/rules/chessboard.scm.h:6
485msgid "Move a card to the Foundation"
486msgstr "Преместване на карта на основата"
487
488#: ../aisleriot/rules/chessboard.scm.h:7 ../aisleriot/rules/fortress.scm.h:1
489msgid "Move something into the empty Tableau slot"
490msgstr "Поставете нещо на празно място на таблото"
491
492#: ../aisleriot/rules/clock.scm.h:1
493msgid "Consistency is key"
494msgstr "Ключът е в постоянството"
495
496#: ../aisleriot/rules/clock.scm.h:2
497msgid "Fishing wire makes bad dental floss"
498msgstr "Рибарската корда не заменя конеца за зъби"
499
500#: ../aisleriot/rules/clock.scm.h:3
501msgid "Have you read the help file?"
502msgstr "Прочетохте ли помощния файл?"
503
504#: ../aisleriot/rules/clock.scm.h:4
505msgid "I could sure use a backrub right about now..."
506msgstr "Търся някой да ми изтърка гърба..."
507
508#: ../aisleriot/rules/clock.scm.h:5
509msgid "If you're ever lost and alone in the woods, hug a tree"
510msgstr "Ако се изгубите сам в гората, прегърнете някое дърво"
511
512#: ../aisleriot/rules/clock.scm.h:6
513msgid ""
514"Just because a crosswalk looks like a hopscotch board doesn't mean it is one"
515msgstr "Въпреки че пешеходната пътека прилича на Дама, не значи че е"
516
517#: ../aisleriot/rules/clock.scm.h:7
518msgid "Look both ways before you cross the street"
519msgstr "Огледайте се на двете страни преди да пресечете улицата"
520
521#: ../aisleriot/rules/clock.scm.h:8
522msgid "Monitors won't give you Vitamin D -- but sunlight will..."
523msgstr "Монитора няма да Ви даде витамин Д, но слънцето - да..."
524
525#: ../aisleriot/rules/clock.scm.h:9
526msgid "Never blow in a dog's ear"
527msgstr "Никога не духайте в ухото на куче"
528
529#: ../aisleriot/rules/clock.scm.h:10
530msgid "Odessa is a better game.  Really."
531msgstr "„Одеса“ е по-добра игра. Наистина."
532
533#: ../aisleriot/rules/clock.scm.h:11
534msgid "Tourniquets are not recommended unless in the direst emergency"
535msgstr "Турникетите не се препоръчват освен в крайно спешни случаи"
536
537#: ../aisleriot/rules/clock.scm.h:12
538msgid "When without a stapler, a staple and a ruler will work"
539msgstr "Ако нямате телбод, работа ще свършат скоба и линия"
540
541#: ../aisleriot/rules/diamond_mine.scm.h:2
542msgid "the foundation pile"
543msgstr "празен куп"
544
545#: ../aisleriot/rules/doublets.scm.h:1 ../aisleriot/rules/eagle_wing.scm.h:9
546#: ../aisleriot/rules/glenwood.scm.h:9 ../aisleriot/rules/jumbo.scm.h:3
547#: ../aisleriot/rules/klondike.scm.h:3 ../aisleriot/rules/osmosis.scm.h:2
548#: ../aisleriot/rules/peek.scm.h:2 ../aisleriot/rules/plait.scm.h:10
549#: ../aisleriot/rules/scuffle.scm.h:2 ../aisleriot/rules/straight_up.scm.h:3
550#: ../aisleriot/rules/thumb_and_pouch.scm.h:3 ../aisleriot/rules/zebra.scm.h:3
551msgid "Redeals left:"
552msgstr "Оставащи раздавания:"
553
554#: ../aisleriot/rules/eagle_wing.scm.h:6 ../aisleriot/rules/elevator.scm.h:1
555#: ../aisleriot/rules/escalator.scm.h:1 ../aisleriot/rules/royal_east.scm.h:6
556#: ../aisleriot/rules/thirteen.scm.h:1 ../aisleriot/rules/treize.scm.h:1
557#: ../aisleriot/rules/union_square.scm.h:1
558#: ../aisleriot/rules/westhaven.scm.h:1 ../aisleriot/rules/yield.scm.h:1
559msgid "Deal a card"
560msgstr "Раздаване на карта"
561
562#: ../aisleriot/rules/eagle_wing.scm.h:8
563msgid "Move ~a to an empty foundation"
564msgstr "Преместване на ~a към празна основа"
565
566#: ../aisleriot/rules/eagle_wing.scm.h:12
567msgid "an empty slot on tableau"
568msgstr "празно място на таблото"
569
570#: ../aisleriot/rules/easthaven.scm.h:2
571msgid "Move a King on to the empty Tableau slot"
572msgstr "Преместване на поп на празно място на таблото"
573
574#: ../aisleriot/rules/easthaven.scm.h:3 ../aisleriot/rules/klondike.scm.h:2
575msgid "No hint available right now"
576msgstr "В момента няма наличен съвет"
577
578#: ../aisleriot/rules/first_law.scm.h:2
579msgid "I'm not sure"
580msgstr "Не съм сигурен"
581
582#: ../aisleriot/rules/first_law.scm.h:3
583msgid "Remove the aces"
584msgstr "Премахване на асата"
585
586#: ../aisleriot/rules/first_law.scm.h:4
587msgid "Remove the eights"
588msgstr "Премахване на осмиците"
589
590#: ../aisleriot/rules/first_law.scm.h:5
591msgid "Remove the fives"
592msgstr "Премахване на петиците"
593
594#: ../aisleriot/rules/first_law.scm.h:6
595msgid "Remove the fours"
596msgstr "Премахване на четворките"
597
598#: ../aisleriot/rules/first_law.scm.h:7
599msgid "Remove the jacks"
600msgstr "Премахване на валетата"
601
602#: ../aisleriot/rules/first_law.scm.h:8
603msgid "Remove the kings"
604msgstr "Премахване на поповете"
605
606#: ../aisleriot/rules/first_law.scm.h:9
607msgid "Remove the nines"
608msgstr "Премахване на девятките"
609
610#: ../aisleriot/rules/first_law.scm.h:10
611msgid "Remove the queens"
612msgstr "Премахване на дамите"
613
614#: ../aisleriot/rules/first_law.scm.h:11
615msgid "Remove the sevens"
616msgstr "Премахване на седмиците"
617
618#: ../aisleriot/rules/first_law.scm.h:12
619msgid "Remove the sixes"
620msgstr "Премахване на шестиците"
621
622#: ../aisleriot/rules/first_law.scm.h:13
623msgid "Remove the tens"
624msgstr "Премахване на десятките"
625
626#: ../aisleriot/rules/first_law.scm.h:14
627msgid "Remove the threes"
628msgstr "Премахване на тройките"
629
630#: ../aisleriot/rules/first_law.scm.h:15
631msgid "Remove the twos"
632msgstr "Премахване на двойките"
633
634#: ../aisleriot/rules/first_law.scm.h:16
635msgid "Return cards to Stock"
636msgstr "Връщане на картите на пазара"
637
638#: ../aisleriot/rules/fortunes.scm.h:1
639msgid "Consider moving something into an empty slot"
640msgstr "Пробвайте да преместите карта на празно място"
641
642#: ../aisleriot/rules/fortunes.scm.h:3
643msgid "Move ~a off the board"
644msgstr "Преместване на ~a извън дъската"
645
646#: ../aisleriot/rules/freecell.scm.h:1
647msgid "No moves available"
648msgstr "Няма налични ходове"
649
650#: ../aisleriot/rules/freecell.scm.h:2
651msgid "an empty reserve"
652msgstr "празен резерв"
653
654#: ../aisleriot/rules/freecell.scm.h:3
655msgid "an open tableau"
656msgstr "празно място за карти"
657
658#: ../aisleriot/rules/freecell.scm.h:4
659msgid "game has no solution"
660msgstr "играта няма решения"
661
662#: ../aisleriot/rules/freecell.scm.h:5
663msgid "the foundation"
664msgstr "основата"
665
666#: ../aisleriot/rules/glenwood.scm.h:7
667msgid "Move a card from the reserve on to the empty tableau slot"
668msgstr "Преместване на карта от резервно на празно място от таблото"
669
670#: ../aisleriot/rules/glenwood.scm.h:10
671msgid "Select a card from the reserve for first foundation pile"
672msgstr "Изберете карта от резервното място на първи куп"
673
674#: ../aisleriot/rules/glenwood.scm.h:13
675msgid "on to the empty tableau slot"
676msgstr "на празно място от таблото"
677
678#: ../aisleriot/rules/golf.scm.h:1 ../aisleriot/rules/hopscotch.scm.h:1
679#: ../aisleriot/rules/jumbo.scm.h:1 ../aisleriot/rules/kansas.scm.h:6
680#: ../aisleriot/rules/sir_tommy.scm.h:1 ../aisleriot/rules/whitehead.scm.h:1
681msgid "Deal another card"
682msgstr "Раздаване на още една карта"
683
684#: ../aisleriot/rules/gypsy.scm.h:1
685msgid "Deal another hand"
686msgstr "Раздаване на още една ръка"
687
688#: ../aisleriot/rules/gypsy.scm.h:2
689msgid "Move a card or build of cards on to the empty slot"
690msgstr "Преместване на една или няколко карти на празното място"
691
692#: ../aisleriot/rules/hopscotch.scm.h:2
693msgid "Move card from Waste"
694msgstr "Преместване на карта от боклука"
695
696#: ../aisleriot/rules/jumbo.scm.h:2
697msgid "Move waste to stock"
698msgstr "Преместване на боклука на пазара"
699
700#: ../aisleriot/rules/jumbo.scm.h:7 ../aisleriot/rules/king_albert.scm.h:3
701msgid "an empty tableau slot"
702msgstr "празно място на таблото"
703
704#: ../aisleriot/rules/kansas.scm.h:10 ../aisleriot/rules/lady_jane.scm.h:11
705#: ../aisleriot/rules/straight_up.scm.h:6
706msgid "an empty Tableau slot"
707msgstr "празно място на таблото"
708
709#: ../aisleriot/rules/klondike.scm.h:5
710msgid "Three card deals"
711msgstr "Раздаване по 3 карти"
712
713#: ../aisleriot/rules/klondike.scm.h:6
714msgid "Try moving cards down from the foundation"
715msgstr "Пробвай да преместиш картите от основата"
716
717#: ../aisleriot/rules/lady_jane.scm.h:1 ../aisleriot/rules/royal_east.scm.h:1
718msgid "Base Card:"
719msgstr "Базова карта:"
720
721#: ../aisleriot/rules/maze.scm.h:1
722msgid ""
723"Aim to place the suits in the order which fits the current layout most "
724"naturally."
725msgstr ""
726"Стремете се да поставяте цветовете в такъв ред, който да съответства на "
727"сегашното положение най естествено."
728
729#: ../aisleriot/rules/pileon.scm.h:2
730msgid "something"
731msgstr "нещо"
732
733#: ../aisleriot/rules/plait.scm.h:8
734msgid "Move ~a from the stock to an empty edge or tableau slot"
735msgstr "Преместване на ~a от купа на празно място"
736
737#: ../aisleriot/rules/plait.scm.h:9
738msgid "Move ~a to an empty field"
739msgstr "Преместване на ~a на празно поле"
740
741#: ../aisleriot/rules/poker.scm.h:1
742msgid "Place cards on to the Tableau to form poker hands"
743msgstr "Поставяне на картите на масаста, за да се образуват покер ръце"
744
745#: ../aisleriot/rules/poker.scm.h:2
746msgid "Shuffle mode"
747msgstr "Режим „Случаен ред“"
748
749#: ../aisleriot/rules/royal_east.scm.h:9
750#: ../aisleriot/rules/thumb_and_pouch.scm.h:6
751#: ../aisleriot/rules/westhaven.scm.h:4
752msgid "an empty Tableau pile"
753msgstr "празен куп на таблото"
754
755#: ../aisleriot/rules/scorpion.scm.h:1
756msgid "Deal the cards"
757msgstr "Раздаване на картите"
758
759#: ../aisleriot/rules/scuffle.scm.h:3
760msgid "Reshuffle cards"
761msgstr "Разбъркване на картите"
762
763#: ../aisleriot/rules/sir_tommy.scm.h:2
764msgid "Move waste on to a reserve slot"
765msgstr "Преместване на боклука на резервно място"
766
767#: ../aisleriot/rules/sir_tommy.scm.h:4
768msgid "empty foundation"
769msgstr "празна основа"
770
771#: ../aisleriot/rules/spider.scm.h:2
772#: ../aisleriot/rules/spider_one_suit.scm.h:2
773#: ../aisleriot/rules/spider_two_suit.scm.h:2
774msgid "Place something on empty slot"
775msgstr "Поставяне на нещо на празно място"
776
777#: ../aisleriot/rules/spider.scm.h:3
778#: ../aisleriot/rules/spider_one_suit.scm.h:3
779#: ../aisleriot/rules/spider_two_suit.scm.h:3
780msgid "Please fill in empty pile first."
781msgstr "Моля, първо запълнете празен куп."
782
783#: ../aisleriot/rules/spider.scm.h:5
784#: ../aisleriot/rules/spider_one_suit.scm.h:5
785#: ../aisleriot/rules/spider_two_suit.scm.h:5
786msgid "Try moving card piles around"
787msgstr "Опитайте да разместите куповете с карти"
788
789#: ../aisleriot/rules/spiderette.scm.h:2
790#: ../aisleriot/rules/will_o_the_wisp.scm.h:2
791msgid "Place something on to the empty Tableau slot"
792msgstr "Поставяне на нещо на празно място на таблото"
793
794#: ../aisleriot/rules/ten_across.scm.h:1
795msgid "Allow temporary spots use"
796msgstr "Позволяване използването на временните места"
797
798#: ../aisleriot/rules/ten_across.scm.h:2
799msgid "Move a card to an empty temporary slot"
800msgstr "Преместване на карта на празно временно място"
801
802#: ../aisleriot/rules/ten_across.scm.h:3
803msgid "No hint available"
804msgstr "Няма съвет"
805
806#: ../aisleriot/rules/ten_across.scm.h:5
807msgid "and all cards below it"
808msgstr "и всички карти под нея"
809
810#: ../aisleriot/rules/ten_across.scm.h:6
811msgid "empty slot(s)"
812msgstr "празно(и) място(а)"
813
814#: ../aisleriot/rules/thieves.scm.h:1
815msgid "Deal a card from the deck"
816msgstr "Раздаване на карта от тестето"
817
818#: ../aisleriot/rules/union_square.scm.h:4
819msgid "appropriate Foundation pile"
820msgstr "съответен куп"
821
822#: ../aisleriot/rules/whitehead.scm.h:2
823msgid "Move a build of cards on to the empty Tableau slot"
824msgstr "Преместване на колона от карти на празното място от таблото"
825
826#: ../aisleriot/rules/zebra.scm.h:5
827msgid "the appropriate Foundation pile"
828msgstr "подходящият куп"
829
830#: ../aisleriot/sol.c:161
831#, c-format
832msgid ""
833"Aisleriot can't load the file: \n"
834"%s\n"
835"\n"
836"Please check your Aisleriot installation"
837msgstr ""
838"Игри с карти не може да зареди файл: \n"
839"%s\n"
840"\n"
841"Моля, проверете инсталацията на Игри с карти"
842
843#: ../aisleriot/sol.c:375
844msgid "Aisleriot"
845msgstr "Игри с карти"
846
847#: ../aisleriot/sol.c:412 ../glines/glines.c:1967 ../gnobots2/statusbar.c:65
848#: ../gnome-stones/status.c:71 ../gnometris/scoreframe.cpp:58
849#: ../gnomine/gnomine.c:441
850msgid "Score:"
851msgstr "Резултат:"
852
853#: ../aisleriot/sol.c:417 ../gnotravex/gnotravex.c:1074
854#: ../mahjongg/mahjongg.c:1417
855msgid "Time:"
856msgstr "Време:"
857
858#: ../aisleriot/sol.c:471
859msgid "Variation on game rules"
860msgstr "Различни правила на играта"
861
862#: ../aisleriot/sol.c:472 ../gnobots2/gnobots.c:62 ../gnobots2/gnobots.c:64
863#: ../same-gnome/same-gnome.c:124 ../same-gnome/same-gnome.c:126
864msgid "NAME"
865msgstr "ИМЕ"
866
867#: ../aisleriot/sol.desktop.in.h:1
868msgid "AisleRiot Solitaire"
869msgstr "Свободна клетка от Игри с карти"
870
871#: ../aisleriot/sol.desktop.in.h:2
872msgid "Play many different solitaire games"
873msgstr "Игра с голям набор от пасианси"
874
875#: ../aisleriot/sol.scm.h:1
876msgid "Unknown color"
877msgstr "Непознат цвят"
878
879#: ../aisleriot/sol.scm.h:2
880msgid "Unknown suit"
881msgstr "Непозната боя"
882
883#: ../aisleriot/sol.scm.h:3
884msgid "Unknown value"
885msgstr "Непозната стойност"
886
887#: ../aisleriot/sol.scm.h:4
888msgid "ace"
889msgstr "асо"
890
891#: ../aisleriot/sol.scm.h:5
892msgid "black joker"
893msgstr "черен джокер"
894
895#: ../aisleriot/sol.scm.h:6
896msgid "clubs"
897msgstr "спатии"
898
899#: ../aisleriot/sol.scm.h:7
900msgid "diamonds"
901msgstr "кари"
902
903#: ../aisleriot/sol.scm.h:8
904msgid "eight"
905msgstr "осмица"
906
907#: ../aisleriot/sol.scm.h:9
908msgid "five"
909msgstr "петица"
910
911#: ../aisleriot/sol.scm.h:10
912msgid "four"
913msgstr "четворка"
914
915#: ../aisleriot/sol.scm.h:11
916msgid "hearts"
917msgstr "купи"
918
919#: ../aisleriot/sol.scm.h:12
920msgid "jack"
921msgstr "вале"
922
923#: ../aisleriot/sol.scm.h:13
924msgid "king"
925msgstr "поп"
926
927#: ../aisleriot/sol.scm.h:14
928msgid "nine"
929msgstr "деветка"
930
931#: ../aisleriot/sol.scm.h:15
932msgid "queen"
933msgstr "дама"
934
935#: ../aisleriot/sol.scm.h:16
936msgid "red joker"
937msgstr "червен джокер"
938
939#: ../aisleriot/sol.scm.h:17
940msgid "seven"
941msgstr "седмица"
942
943#: ../aisleriot/sol.scm.h:18
944msgid "six"
945msgstr "шестица"
946
947#: ../aisleriot/sol.scm.h:19
948msgid "spades"
949msgstr "пики"
950
951#: ../aisleriot/sol.scm.h:20
952msgid "ten"
953msgstr "десятка"
954
955#: ../aisleriot/sol.scm.h:21
956msgid "the ace of clubs"
957msgstr "асо спатия"
958
959#: ../aisleriot/sol.scm.h:22
960msgid "the ace of diamonds"
961msgstr "асо каро"
962
963#: ../aisleriot/sol.scm.h:23
964msgid "the ace of hearts"
965msgstr "асо купа"
966
967#: ../aisleriot/sol.scm.h:24
968msgid "the ace of spades"
969msgstr "асо пика"
970
971#: ../aisleriot/sol.scm.h:25
972msgid "the eight of clubs"
973msgstr "осмица спатия"
974
975#: ../aisleriot/sol.scm.h:26
976msgid "the eight of diamonds"
977msgstr "осмица каро"
978
979#: ../aisleriot/sol.scm.h:27
980msgid "the eight of hearts"
981msgstr "осмица купа"
982
983#: ../aisleriot/sol.scm.h:28
984msgid "the eight of spades"
985msgstr "осмица пика"
986
987#: ../aisleriot/sol.scm.h:29
988msgid "the five of clubs"
989msgstr "петица спатия"
990
991#: ../aisleriot/sol.scm.h:30
992msgid "the five of diamonds"
993msgstr "петица каро"
994
995#: ../aisleriot/sol.scm.h:31
996msgid "the five of hearts"
997msgstr "петица купа"
998
999#: ../aisleriot/sol.scm.h:32
1000msgid "the five of spades"
1001msgstr "петица пика"
1002
1003#: ../aisleriot/sol.scm.h:33
1004msgid "the four of clubs"
1005msgstr "четворка спатия"
1006
1007#: ../aisleriot/sol.scm.h:34
1008msgid "the four of diamonds"
1009msgstr "четворка каро"
1010
1011#: ../aisleriot/sol.scm.h:35
1012msgid "the four of hearts"
1013msgstr "четворка купа"
1014
1015#: ../aisleriot/sol.scm.h:36
1016msgid "the four of spades"
1017msgstr "четворка пика"
1018
1019#: ../aisleriot/sol.scm.h:37
1020msgid "the jack of clubs"
1021msgstr "вале спатия"
1022
1023#: ../aisleriot/sol.scm.h:38
1024msgid "the jack of diamonds"
1025msgstr "вале каро"
1026
1027#: ../aisleriot/sol.scm.h:39
1028msgid "the jack of hearts"
1029msgstr "вале купа"
1030
1031#: ../aisleriot/sol.scm.h:40
1032msgid "the jack of spades"
1033msgstr "вале пика"
1034
1035#: ../aisleriot/sol.scm.h:41
1036msgid "the king of clubs"
1037msgstr "поп спатия"
1038
1039#: ../aisleriot/sol.scm.h:42
1040msgid "the king of diamonds"
1041msgstr "поп каро"
1042
1043#: ../aisleriot/sol.scm.h:43
1044msgid "the king of hearts"
1045msgstr "поп купа"
1046
1047#: ../aisleriot/sol.scm.h:44
1048msgid "the king of spades"
1049msgstr "поп пика"
1050
1051#: ../aisleriot/sol.scm.h:45
1052msgid "the nine of clubs"
1053msgstr "девятка спатия"
1054
1055#: ../aisleriot/sol.scm.h:46
1056msgid "the nine of diamonds"
1057msgstr "девятка каро"
1058
1059#: ../aisleriot/sol.scm.h:47
1060msgid "the nine of hearts"
1061msgstr "девятка купа"
1062
1063#: ../aisleriot/sol.scm.h:48
1064msgid "the nine of spades"
1065msgstr "девятка пика"
1066
1067#: ../aisleriot/sol.scm.h:49
1068msgid "the queen of clubs"
1069msgstr "дама спатия"
1070
1071#: ../aisleriot/sol.scm.h:50
1072msgid "the queen of diamonds"
1073msgstr "дама каро"
1074
1075#: ../aisleriot/sol.scm.h:51
1076msgid "the queen of hearts"
1077msgstr "дама купа"
1078
1079#: ../aisleriot/sol.scm.h:52
1080msgid "the queen of spades"
1081msgstr "дама пика"
1082
1083#: ../aisleriot/sol.scm.h:53
1084msgid "the seven of clubs"
1085msgstr "седмица спатия"
1086
1087#: ../aisleriot/sol.scm.h:54
1088msgid "the seven of diamonds"
1089msgstr "седмица каро"
1090
1091#: ../aisleriot/sol.scm.h:55
1092msgid "the seven of hearts"
1093msgstr "седмица купа"
1094
1095#: ../aisleriot/sol.scm.h:56
1096msgid "the seven of spades"
1097msgstr "седмица пика"
1098
1099#: ../aisleriot/sol.scm.h:57
1100msgid "the six of clubs"
1101msgstr "шестица спатия"
1102
1103#: ../aisleriot/sol.scm.h:58
1104msgid "the six of diamonds"
1105msgstr "шестица каро"
1106
1107#: ../aisleriot/sol.scm.h:59
1108msgid "the six of hearts"
1109msgstr "шестица купа"
1110
1111#: ../aisleriot/sol.scm.h:60
1112msgid "the six of spades"
1113msgstr "шестица пика"
1114
1115#: ../aisleriot/sol.scm.h:61
1116msgid "the ten of clubs"
1117msgstr "десятка спатия"
1118
1119#: ../aisleriot/sol.scm.h:62
1120msgid "the ten of diamonds"
1121msgstr "десятка каро"
1122
1123#: ../aisleriot/sol.scm.h:63
1124msgid "the ten of hearts"
1125msgstr "десятка купа"
1126
1127#: ../aisleriot/sol.scm.h:64
1128msgid "the ten of spades"
1129msgstr "десятка пика"
1130
1131#: ../aisleriot/sol.scm.h:65
1132msgid "the three of clubs"
1133msgstr "тройка спатия"
1134
1135#: ../aisleriot/sol.scm.h:66
1136msgid "the three of diamonds"
1137msgstr "тройка каро"
1138
1139#: ../aisleriot/sol.scm.h:67
1140msgid "the three of hearts"
1141msgstr "тройка купа"
1142
1143#: ../aisleriot/sol.scm.h:68
1144msgid "the three of spades"
1145msgstr "тройка пика"
1146
1147#: ../aisleriot/sol.scm.h:69
1148msgid "the two of clubs"
1149msgstr "двойка спатия"
1150
1151#: ../aisleriot/sol.scm.h:70
1152msgid "the two of diamonds"
1153msgstr "двойка каро"
1154
1155#: ../aisleriot/sol.scm.h:71
1156msgid "the two of hearts"
1157msgstr "двойка купа"
1158
1159#: ../aisleriot/sol.scm.h:72
1160msgid "the two of spades"
1161msgstr "двойка пика"
1162
1163#: ../aisleriot/sol.scm.h:73
1164msgid "the unknown card"
1165msgstr "неизвестната карта"
1166
1167#: ../aisleriot/sol.scm.h:74
1168msgid "three"
1169msgstr "три"
1170
1171#: ../aisleriot/sol.scm.h:75
1172msgid "two"
1173msgstr "две"
1174
1175#. For translators: N/A means "Not Applicable", use whatever
1176#. * abbreviation you have for a value that has no meaning.
1177#: ../aisleriot/statistics.c:95 ../aisleriot/statistics.c:104
1178#: ../aisleriot/statistics.c:113
1179msgid "N/A"
1180msgstr "няма"
1181
1182#. Translators: this represents minutes:seconds.
1183#: ../aisleriot/statistics.c:99 ../aisleriot/statistics.c:108
1184#, c-format
1185msgid "%d:%02d"
1186msgstr "%d:%02d"
1187
1188#: ../aisleriot/statistics.glade.h:1
1189msgid "<b>Time</b>"
1190msgstr "<b>Време</b>"
1191
1192#: ../aisleriot/statistics.glade.h:2
1193msgid "<b>Wins</b>"
1194msgstr "<b>Победи</b>"
1195
1196#: ../aisleriot/statistics.glade.h:3
1197msgid "Best:"
1198msgstr "Най-добре:"
1199
1200#: ../aisleriot/statistics.glade.h:4
1201msgid "Percentage:"
1202msgstr "Процент:"
1203
1204#: ../aisleriot/statistics.glade.h:5
1205msgid "Statistics"
1206msgstr "Статистика"
1207
1208#: ../aisleriot/statistics.glade.h:6
1209msgid "Total:"
1210msgstr "Общо:"
1211
1212#: ../aisleriot/statistics.glade.h:7
1213msgid "Wins:"
1214msgstr "Победи:"
1215
1216#: ../aisleriot/statistics.glade.h:8
1217msgid "Worst:"
1218msgstr "Най-зле:"
1219
1220#: ../aisleriot/statistics.glade.h:9
1221msgid "_Reset"
1222msgstr "Рестартиране"
1223
1224#.
1225#. * Translatable strings file generated by get_titles.pl.
1226#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
1227#. * DO NOT compile it as part of your application.
1228#.
1229#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:7
1230msgid "Agnes"
1231msgstr "Агнес"
1232
1233#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:8
1234msgid "Auld Lang Syne"
1235msgstr "Доброто старо време"
1236
1237#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:9
1238msgid "Backbone"
1239msgstr "Кокал"
1240
1241#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:10
1242msgid "Bakers Dozen"
1243msgstr "Дузината на Бейкър"
1244
1245#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:11
1246msgid "Bakers Game"
1247msgstr "Играта на Бейкър"
1248
1249#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:12
1250msgid "Beleaguered Castle"
1251msgstr "Обсаденият замък"
1252
1253#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:13
1254msgid "Block Ten"
1255msgstr "Блокирай 10"
1256
1257#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:14
1258msgid "Bristol"
1259msgstr "Бристол"
1260
1261#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:15
1262msgid "Camelot"
1263msgstr "Камелот"
1264
1265#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:16
1266msgid "Canfield"
1267msgstr "Канфийлд"
1268
1269#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:17
1270msgid "Carpet"
1271msgstr "Килим"
1272
1273#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:18
1274msgid "Chessboard"
1275msgstr "Шахматна дъска"
1276
1277#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:19
1278msgid "Clock"
1279msgstr "Часовник"
1280
1281#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:20
1282msgid "Cover"
1283msgstr "Покривало"
1284
1285#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:21
1286msgid "Diamond Mine"
1287msgstr "Диамантена мина"
1288
1289#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:22
1290msgid "Doublets"
1291msgstr "Чифтове"
1292
1293#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:23
1294msgid "Eagle Wing"
1295msgstr "Орлово крило"
1296
1297#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:24
1298msgid "Easthaven"
1299msgstr "Ийстхевън"
1300
1301#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:25
1302msgid "Eight Off"
1303msgstr "8 вън"
1304
1305#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:26
1306msgid "Elevator"
1307msgstr "Асансьор"
1308
1309#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:27
1310msgid "Escalator"
1311msgstr "Ескалатор"
1312
1313#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:28
1314msgid "First Law"
1315msgstr "Първи закон"
1316
1317#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:29
1318msgid "Fortress"
1319msgstr "Укрепление"
1320
1321#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:30
1322msgid "Fortunes"
1323msgstr "Съдби"
1324
1325#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:31
1326msgid "Fourteen"
1327msgstr "Четиринадесет"
1328
1329#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:32
1330msgid "Freecell"
1331msgstr "Свободна клетка"
1332
1333#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:33
1334msgid "Gay Gordons"
1335msgstr "Gay Gordons"
1336
1337#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:34
1338msgid "Glenwood"
1339msgstr "Гленууд"
1340
1341#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:35
1342msgid "Golf"
1343msgstr "Голф"
1344
1345#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:36
1346msgid "Gypsy"
1347msgstr "Циганин"
1348
1349#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:37
1350msgid "Helsinki"
1351msgstr "Хелзинки"
1352
1353#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:38
1354msgid "Hopscotch"
1355msgstr "Дама"
1356
1357#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:39
1358msgid "Isabel"
1359msgstr "Изабел"
1360
1361#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:40
1362msgid "Jamestown"
1363msgstr "Града на Джеймс"
1364
1365#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:41
1366msgid "Jumbo"
1367msgstr "Джъмбо"
1368
1369#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:42
1370msgid "Kansas"
1371msgstr "Канзас"
1372
1373#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:43
1374msgid "King Albert"
1375msgstr "Крал Албърт"
1376
1377#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:44
1378msgid "Klondike"
1379msgstr "Клондайк"
1380
1381#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:45
1382msgid "Labyrinth"
1383msgstr "Лабиринт"
1384
1385#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:46
1386msgid "Lady Jane"
1387msgstr "Госпожа Джейн"
1388
1389#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:47
1390msgid "Maze"
1391msgstr "Плетеница"
1392
1393#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:48
1394msgid "Monte Carlo"
1395msgstr "Монте Карло"
1396
1397#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:49
1398msgid "Neighbor"
1399msgstr "Съсед"
1400
1401#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:50
1402msgid "Odessa"
1403msgstr "Одеса"
1404
1405#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:51
1406msgid "Osmosis"
1407msgstr "Осмоза"
1408
1409#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:52
1410msgid "Peek"
1411msgstr "Поглед"
1412
1413#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:53
1414msgid "Pileon"
1415msgstr "Pileon"
1416
1417#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:54
1418msgid "Plait"
1419msgstr "Плитка"
1420
1421#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:55
1422msgid "Poker"
1423msgstr "Покер"
1424
1425#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:56
1426msgid "Quatorze"
1427msgstr "Четиринадесет (фр.)"
1428
1429#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:57
1430msgid "Royal East"
1431msgstr "Кралски изток"
1432
1433#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:58
1434msgid "Scorpion"
1435msgstr "Скорпион"
1436
1437#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:59
1438msgid "Scuffle"
1439msgstr "Схватка"
1440
1441#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:60
1442msgid "Seahaven"
1443msgstr "Пристанище"
1444
1445#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:61
1446msgid "Sir Tommy"
1447msgstr "Сър Томи"
1448
1449#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:62
1450msgid "Spiderette"
1451msgstr "Паячка"
1452
1453#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:63
1454msgid "Spider One Suit"
1455msgstr "Паяк 1"
1456
1457#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:64
1458msgid "Spider"
1459msgstr "Паяк"
1460
1461#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:65
1462msgid "Spider Two Suit"
1463msgstr "Паяк 2"
1464
1465#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:66
1466msgid "Straight Up"
1467msgstr "Право нагоре"
1468
1469#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:67
1470msgid "Streets And Alleys"
1471msgstr "Улици и алеи"
1472
1473#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:68
1474msgid "Template"
1475msgstr "Шаблон"
1476
1477#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:69
1478msgid "Ten Across"
1479msgstr "10 по дължина"
1480
1481#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:70
1482msgid "Thieves"
1483msgstr "Крадци"
1484
1485#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:71
1486msgid "Thirteen"
1487msgstr "Тринадесет"
1488
1489#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:72
1490msgid "Thumb And Pouch"
1491msgstr "Палец и кесия"
1492
1493#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:73
1494msgid "Treize"
1495msgstr "Тринадесет (фр.)"
1496
1497#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:74
1498msgid "Triple Peaks"
1499msgstr "Тройни върхове"
1500
1501#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:75
1502msgid "Union Square"
1503msgstr "Площад Единство"
1504
1505#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:76
1506msgid "Valentine"
1507msgstr "Валентина"
1508
1509#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:77
1510msgid "Westhaven"
1511msgstr "Уестхевън"
1512
1513#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:78
1514msgid "Whitehead"
1515msgstr "Whitehead"
1516
1517#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:79
1518msgid "Will O The Wisp"
1519msgstr "Will O The Wisp"
1520
1521#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:80
1522msgid "Yield"
1523msgstr "Печалба"
1524
1525#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:81
1526msgid "Yukon"
1527msgstr "Юкон"
1528
1529#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:82
1530msgid "Zebra"
1531msgstr "Зебра"
1532
1533#: ../blackjack/data/blackjack.desktop.in.h:1 ../blackjack/src/splash.cpp:93
1534msgid "Blackjack"
1535msgstr "Блекджек"
1536
1537#: ../blackjack/data/blackjack.desktop.in.h:2
1538msgid "Play the casino card game Blackjack"
1539msgstr "Популярната в казината игра Блекджек"
1540
1541#: ../blackjack/data/blackjack.schemas.in.h:1
1542msgid "Display probabilities"
1543msgstr "Показване на вероятностите"
1544
1545#: ../blackjack/data/blackjack.schemas.in.h:2
1546msgid ""
1547"Display the probabilities of each dealer hand outcome and the expected value "
1548"of your hand."
1549msgstr ""
1550"Показване на вероятните стойности на всяка раздадена ръка и очаквания сбор "
1551"от Вашите карти."
1552
1553#: ../blackjack/data/blackjack.schemas.in.h:3
1554msgid "The amount of money in your bank"
1555msgstr "Количество пари във вашата банка"
1556
1557#: ../blackjack/data/blackjack.schemas.in.h:4
1558msgid "The amount of money in your bank."
1559msgstr "Количество пари във вашата банка."
1560
1561#: ../blackjack/data/blackjack.schemas.in.h:6
1562msgid ""
1563"The name of the rules file containing the variation of the rules to play."
1564msgstr "Името на файла с правила, съдържащ разновидностите от правила за игра."
1565
1566#: ../blackjack/data/blackjack.schemas.in.h:7
1567msgid "The variation of the rules file to use"
1568msgstr "Използвана разновидност от файла с правила"
1569
1570#: ../blackjack/data/blackjack.schemas.in.h:9
1571msgid "Use a quick deal"
1572msgstr "Използване на бързо раздаване"
1573
1574#: ../blackjack/data/blackjack.schemas.in.h:10
1575msgid "Use a quick deal with no delay between each card."
1576msgstr "Без паузи между две карти при раздаване."
1577
1578#: ../blackjack/src/blackjack.cpp:91
1579#, c-format
1580msgid "Blackjack - %s"
1581msgstr "Блекджек - %s"
1582
1583#: ../blackjack/src/blackjack.cpp:302 ../glines/glines.c:1709
1584#: ../gnect/src/main.c:1132 ../gnibbles/main.c:601 ../gnobots2/menu.c:59
1585#: ../gnome-stones/main.c:1051 ../gnometris/tetris.cpp:131
1586#: ../gnomine/gnomine.c:758 ../gtali/gyahtzee.c:512
1587#: ../mahjongg/mahjongg.c:1256
1588msgid "_Settings"
1589msgstr "Настройки"
1590
1591#: ../blackjack/src/blackjack.cpp:305
1592msgid "D_eal"
1593msgstr "Р_аздаване"
1594
1595#: ../blackjack/src/blackjack.cpp:305 ../blackjack/src/dialog.cpp:98
1596#: ../blackjack/src/dialog.cpp:101
1597msgid "Deal a new hand"
1598msgstr "Раздаване на нова ръка"
1599
1600#: ../blackjack/src/blackjack.cpp:306
1601msgid "_Hit"
1602msgstr "Нова карта"
1603
1604#: ../blackjack/src/blackjack.cpp:306
1605msgid "Add a card to the hand"
1606msgstr "Добавяне на карта към ръката"
1607
1608#: ../blackjack/src/blackjack.cpp:307
1609msgid "_Stand"
1610msgstr "Задържане"
1611
1612#: ../blackjack/src/blackjack.cpp:307
1613msgid "Stop adding cards to the hand"
1614msgstr "Спиране добавянето на карти"
1615
1616#: ../blackjack/src/blackjack.cpp:308
1617msgid "S_urrender"
1618msgstr "О_тказване"
1619
1620#: ../blackjack/src/blackjack.cpp:308
1621msgid "Forfeit this hand for half of your wager"
1622msgstr "Отказване от тази ръка на цена половината от залога"
1623
1624#: ../blackjack/src/blackjack.cpp:309
1625msgid "_Double down"
1626msgstr "_Удвояване и една карта"
1627
1628#: ../blackjack/src/blackjack.cpp:309
1629msgid "Double your wager for a single hit"
1630msgstr "Удвояване на залога и искане само на една карта"
1631
1632#: ../blackjack/src/blackjack.cpp:310
1633msgid "S_plit the hand"
1634msgstr "_Разделяне на ръката"
1635
1636#: ../blackjack/src/blackjack.cpp:310
1637msgid "Split cards in two new hands"
1638msgstr "Разделяне на ръката на две нови ръце"
1639
1640#: ../blackjack/src/blackjack.cpp:317 ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:23
1641msgid "Show toolbar"
1642msgstr ""
1643"Показване на\n"
1644"лента с инструменти"
1645
1646#: ../blackjack/src/blackjack.cpp:353
1647msgid "Cards left:"
1648msgstr "Оставащи карти:"
1649
1650#: ../blackjack/src/blackjack.cpp:362
1651msgid "Wager:"
1652msgstr "Облог:"
1653
1654#: ../blackjack/src/blackjack.cpp:375
1655msgid "Balance:"
1656msgstr "Баланс:"
1657
1658#: ../blackjack/src/blackjack.cpp:416
1659msgid "Place your wager or deal a hand"
1660msgstr "Обявяване на своя облог или искане за ново раздаване"
1661
1662#: ../blackjack/src/blackjack.cpp:654
1663msgid "Blackjack rule set to use"
1664msgstr "Правила за Блекджек, които да се използват"
1665
1666#: ../blackjack/src/dialog.cpp:51
1667msgid "Would you like insurance?"
1668msgstr "Желаете ли застраховка?"
1669
1670#: ../blackjack/src/dialog.cpp:52
1671#, c-format
1672msgid ""
1673"Insurance is a side wager of 50%% of the original wager that the dealer has "
1674"a natural 21 (aka blackjack) that is offered when the dealer's face up card "
1675"is an ace. If the dealer has a natural 21 then the player is paid double."
1676msgstr ""
1677"Застраховката е страничен залог от 50%% от началния залог, в случай, че "
1678"крупието получи естествено 21 (Блекджек). Предлага се, ако картата с лице "
1679"нагоре на крупието е асо. Ако крупието има блекджек, тогава на играча се "
1680"плаща двойно."
1681
1682#: ../blackjack/src/dialog.cpp:99
1683msgid "Set your wager and click in the white outline to deal a new hand."
1684msgstr "Изберете облог и посочете в бялото очертание за ново раздаване."
1685
1686#: ../blackjack/src/dialog.cpp:102
1687msgid "Set your wager or click on the cards to deal a new hand."
1688msgstr "Изберете облог и посочете картите за ново раздаване."
1689
1690#: ../blackjack/src/dialog.cpp:222
1691msgid "Blackjack Preferences"
1692msgstr "Настройки на блекджек"
1693
1694#: ../blackjack/src/dialog.cpp:238 ../gnect/src/prefs.c:378
1695#: ../gnibbles/preferences.c:217 ../gnobots2/properties.c:831
1696#: ../gnome-stones/preferences.c:677 ../gnometris/tetris.cpp:774
1697msgid "Game"
1698msgstr "Игра"
1699
1700#: ../blackjack/src/dialog.cpp:245
1701msgid "_Display hand probabilities"
1702msgstr "_Показване на вероятните раздавания"
1703
1704#: ../blackjack/src/dialog.cpp:255
1705msgid "_Quick deals (no delay between each card)"
1706msgstr "_Бързо раздаване (без паузи между картите)"
1707
1708#: ../blackjack/src/dialog.cpp:262
1709msgid "_Reset Balance"
1710msgstr ""
1711"Възвръщане на баланса\n"
1712"към начална стойност"
1713
1714#: ../blackjack/src/dialog.cpp:294
1715#: ../libgames-support/games-scores-dialog.gob:271
1716msgid "Name"
1717msgstr "Име"
1718
1719#: ../blackjack/src/dialog.cpp:299
1720msgid "Decks"
1721msgstr "Тестета"
1722
1723#: ../blackjack/src/dialog.cpp:304
1724msgid "Hit Soft 17"
1725msgstr "Нова карта при меки 17"
1726
1727#: ../blackjack/src/dialog.cpp:309
1728msgid "Double Any Total"
1729msgstr "Удвояване при всички случаи"
1730
1731#: ../blackjack/src/dialog.cpp:314
1732msgid "Double 9"
1733msgstr "Удвояване при 9"
1734
1735#: ../blackjack/src/dialog.cpp:319
1736msgid "Double Soft"
1737msgstr "Удвояване при мека ръка"
1738
1739#: ../blackjack/src/dialog.cpp:324
1740msgid "Double After Hit"
1741msgstr "Удвояване след нова карта"
1742
1743#: ../blackjack/src/dialog.cpp:329
1744msgid "Double After Split"
1745msgstr "Удвояване след разделяне"
1746
1747#: ../blackjack/src/dialog.cpp:334
1748msgid "Resplit"
1749msgstr "Разделяне наново"
1750
1751#: ../blackjack/src/dialog.cpp:339
1752msgid "Resplit Aces"
1753msgstr "Разделяне на асата"
1754
1755#: ../blackjack/src/dialog.cpp:344 ../blackjack/src/player.cpp:303
1756msgid "Surrender"
1757msgstr "Отказване"
1758
1759#: ../blackjack/src/dialog.cpp:349
1760msgid "Dealer Speed"
1761msgstr "Скорост на раздаване"
1762
1763#: ../blackjack/src/events.cpp:508
1764msgid "Click to double your wager"
1765msgstr "Натиснете, за да удвоите облога си"
1766
1767#: ../blackjack/src/events.cpp:513
1768#, c-format
1769msgid "Double click to increase your wager by %.2f"
1770msgstr "Натиснете 2 пъти, за да увеличите обога с %.2f"
1771
1772#: ../blackjack/src/events.cpp:525
1773#, c-format
1774msgid "Double click to decrease your wager by %.2f"
1775msgstr "Натиснете 2 пъти, за да намалите обога с %.2f"
1776
1777#: ../blackjack/src/events.cpp:542
1778msgid "Click to deal another card; drag card to split pair"
1779msgstr "Натиснете за нова карта; завлачете карта за да разделите двойка"
1780
1781#: ../blackjack/src/events.cpp:544
1782msgid "Click to deal another card"
1783msgstr "Раздаване на още една карта"
1784
1785#: ../blackjack/src/events.cpp:546
1786msgid "Click to finish adding cards to your hand"
1787msgstr "Натиснете за край на добавянето на карти към ръката Ви"
1788
1789#: ../blackjack/src/events.cpp:549
1790msgid "Click to deal a new hand"
1791msgstr "Натиснете за раздаване на нова ръка"
1792
1793#: ../blackjack/src/game.cpp:483
1794msgid "Blackjack can't load the requested file"
1795msgstr "Блекджек не може да зареди файла"
1796
1797#: ../blackjack/src/game.cpp:485
1798msgid "Please check your Blackjack installation"
1799msgstr "Моля, проверете инсталацията на Блекджек"
1800
1801#: ../blackjack/src/hand.cpp:120
1802msgid "The best option is to stand"
1803msgstr "Най-добрата опция е да задържите"
1804
1805#: ../blackjack/src/hand.cpp:122
1806msgid ""
1807"To stand means to stop adding cards to your hand.  Do this by clicking on "
1808"the dealer's cards or by selecting the option from the Control menu."
1809msgstr ""
1810"Да стоиш означава да спреш да добавяш карти към ръката си.  Направете това "
1811"като натиснете с мишката веднъж върху картите на крупието или като изберете "
1812"опцията от контролното меню."
1813
1814#: ../blackjack/src/hand.cpp:125
1815msgid "The best option is to hit"
1816msgstr "Най-добрата опция е да поискате още една карта"
1817
1818#: ../blackjack/src/hand.cpp:127
1819msgid ""
1820"To hit means to add another card to your hand.  Do this by clicking once on "
1821"your cards or by selecting the option from the Control menu."
1822msgstr ""
1823"Да поискаш нова карта означава да добавиш още една карта към ръката си.  "
1824"Направете това като натиснете с мишката веднъж върху картите си или като "
1825"изберете опцията от контролното меню."
1826
1827#: ../blackjack/src/hand.cpp:130
1828msgid "The best option is to double down"
1829msgstr "Най-добрата опция е да удвоите и да поискате една карта"
1830
1831#: ../blackjack/src/hand.cpp:132
1832msgid ""
1833"To double down means to double the initial wager and receive exactly one "
1834"more card.  Do this by clicking once on the chips at the bottom of the "
1835"window or by selecting the option from the Control menu."
1836msgstr ""
1837"„Удвояване и една карта“ означава да се удвои началния залог и да се получи "
1838"само още една карта.  Направете това като натиснете веднъж върху чиповете в "
1839"дъното на прозореца или като изберете опцията от контролното меню."
1840
1841#: ../blackjack/src/hand.cpp:135
1842msgid "The best option is to split"
1843msgstr "Най-добрата опция тук е да разделите"
1844
1845#: ../blackjack/src/hand.cpp:137
1846msgid ""
1847"To split means to divide your current hand into two separate hands.  Do this "
1848"by dragging one of your cards and dropping it off to the side or by "
1849"selecting the option from the Control menu."
1850msgstr ""
1851"Да се раздели, означава текущата ви ръка да се раздели на две ръце.  "
1852"Направете това като издърпате една от картите си и я пуснете в страни от "
1853"ръката си. Също можете и да изберете командата от контролното меню."
1854
1855#: ../blackjack/src/hand.cpp:139
1856msgid "The best option is to surrender"
1857msgstr "Най-добрата опция е да се предадете"
1858
1859#: ../blackjack/src/hand.cpp:141
1860msgid ""
1861"To surrender means to give up half your wager and not complete the hand.  Do "
1862"this by selecting the option from the Control menu."
1863msgstr ""
1864"Да се предадеш значи да дадеш половината от залога си и да не довършиш "
1865"раздаването.  Направете това като изберете опцията от контролното меню."
1866
1867#: ../blackjack/src/menu.cpp:172
1868msgid "Blackjack provides a casino-style blackjack card game."
1869msgstr "Блекджек предоставя игра на блекджек в стил казино"
1870
1871#: ../blackjack/src/player.cpp:57
1872msgid "Computing basic strategy..."
1873msgstr "Изчисляване на основната стратегия..."
1874
1875#: ../blackjack/src/player.cpp:178 ../blackjack/src/player.cpp:433
1876msgid "Bust"
1877msgstr "Над 21..."
1878
1879#: ../blackjack/src/player.cpp:180
1880msgid "Blackjack!"
1881msgstr "Блекджек!"
1882
1883#: ../blackjack/src/player.cpp:183
1884msgid "Soft"
1885msgstr "Мека ръка"
1886
1887#: ../blackjack/src/player.cpp:189
1888msgid "Win"
1889msgstr "Победа"
1890
1891#: ../blackjack/src/player.cpp:190
1892msgid "Push"
1893msgstr "Искане на нова карта"
1894
1895#: ../blackjack/src/player.cpp:191
1896msgid "Lose"
1897msgstr "Загуба"
1898
1899#: ../blackjack/src/player.cpp:251
1900msgid "Player expected values"
1901msgstr "Очаквани от играча стойности"
1902
1903#: ../blackjack/src/player.cpp:257
1904msgid "Stand"
1905msgstr "Задържане"
1906
1907#: ../blackjack/src/player.cpp:266
1908msgid "Hit"
1909msgstr "Още една карта"
1910
1911#: ../blackjack/src/player.cpp:277
1912msgid "Double"
1913msgstr "Удвояване на залога"
1914
1915#: ../blackjack/src/player.cpp:291
1916msgid "Split"
1917msgstr "Разделяне"
1918
1919#: ../blackjack/src/player.cpp:432
1920msgid "Dealer hand probabilities"
1921msgstr "Вероятности за ръката на раздаващия"
1922
1923#: ../gataxx/appbar.c:41 ../iagno/gnothello.c:631
1924msgid "Light:"
1925msgstr "Светли:"
1926
1927#: ../gataxx/appbar.c:47 ../iagno/gnothello.c:621
1928msgid "Dark:"
1929msgstr "Тъмни:"
1930
1931#: ../gataxx/appbar.c:84 ../iagno/gnothello.c:207 ../iagno/othello.c:213
1932msgid "Light's move"
1933msgstr "Ход на светлите"
1934
1935#: ../gataxx/appbar.c:84 ../iagno/gnothello.c:209 ../iagno/gnothello.c:578
1936#: ../iagno/othello.c:210
1937msgid "Dark's move"
1938msgstr "Ход на тъмните"
1939
1940#: ../gataxx/gataxx.c:170 ../iagno/othello.c:665
1941msgid "Light player wins!"
1942msgstr "Светлите спечелиха!"
1943
1944#: ../gataxx/gataxx.c:172 ../iagno/othello.c:667
1945msgid "Dark player wins!"
1946msgstr "Тъмните спечелиха!"
1947
1948#: ../gataxx/gataxx.c:174 ../iagno/othello.c:669
1949msgid "The game was a draw."
1950msgstr "Играта завърши с равенство."
1951
1952#: ../gataxx/gataxx.c:375
1953msgid "Based on code from Iagno by Ian Peters"
1954msgstr "Базирана на програмния код на Iagno от Ian Peters"
1955
1956#: ../gataxx/gataxx.c:378 ../gataxx/gataxx.desktop.in.h:1
1957msgid "Ataxx"
1958msgstr "Ataxx"
1959
1960#: ../gataxx/gataxx.c:382
1961msgid "A disk-flipping game where you attempt to dominate the board."
1962msgstr ""
1963"Игра с обръщане на дискчета, при която се опитвате да завземете цялата дъска."
1964
1965#: ../gataxx/gataxx.desktop.in.h:2
1966msgid "Compete to dominate the board in a Reversi-like game"
1967msgstr "Съревнование за доминиране на дъската в игра, подобна на Reversi"
1968
1969#: ../gataxx/gataxx.schemas.in.h:1 ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:2
1970msgid "Animate"
1971msgstr "Анимация"
1972
1973#: ../gataxx/gataxx.schemas.in.h:2
1974msgid "Flip final results"
1975msgstr "Обърни крайните резултати"
1976
1977#: ../gataxx/gataxx.schemas.in.h:3
1978msgid "Level of black player"
1979msgstr "Ниво на черния играч"
1980
1981#: ../gataxx/gataxx.schemas.in.h:4
1982msgid "Level of white player"
1983msgstr "Ниво на белия играч"
1984
1985#: ../gataxx/gataxx.schemas.in.h:5
1986msgid "Quick moves"
1987msgstr "Бързи ходове"
1988
1989#: ../gataxx/gataxx.schemas.in.h:6
1990msgid "Tileset"
1991msgstr "Вид пулове"
1992
1993#: ../gataxx/gataxx.schemas.in.h:7
1994msgid "Tileset to use."
1995msgstr "Използван комплект."
1996
1997#: ../gataxx/gataxx.schemas.in.h:8
1998msgid "Whether or not to flip final results."
1999msgstr "Да бъдат обърнати или не крайните резултати"
2000
2001#: ../gataxx/gataxx.schemas.in.h:9
2002msgid "Whether or not to use quick moves."
2003msgstr "Да използва ли или не бързи ходове."
2004
2005#: ../gataxx/gataxx.schemas.in.h:10
2006msgid ""
2007"Zero corresponds to no animations, one is partial animations, two is "
2008"complete animations."
2009msgstr ""
2010"Нула отговаря на изключена анимация, едно - на частична, две - на пълна "
2011"анимация."
2012
2013#: ../gataxx/gataxx.schemas.in.h:11 ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:19
2014msgid ""
2015"Zero is human; one through three correspond to the level of the computer "
2016"player."
2017msgstr "Нула е за човек; едно до три отговарят на нивото на компютърен играч."
2018
2019#. create window
2020#: ../gataxx/properties.c:308
2021msgid "Ataxx Preferences"
2022msgstr "Ataxx настройки"
2023
2024#. Players tab
2025#: ../gataxx/properties.c:338 ../iagno/properties.c:498
2026msgid "Players"
2027msgstr "Играчи"
2028
2029#: ../gataxx/properties.c:350
2030msgid "_Quick moves"
2031msgstr "_Бързи ходове"
2032
2033#: ../gataxx/properties.c:351
2034msgid "Shortens the time a computer waits before doing a move"
2035msgstr "Намаляване на времето, което компютъра изчаква преди да направи ход"
2036
2037#. Dark level select
2038#: ../gataxx/properties.c:360 ../gnect/src/theme.c:55 ../gnect/src/theme.c:63
2039#: ../iagno/properties.c:521
2040msgid "Dark"
2041msgstr "Тъмен"
2042
2043#: ../gataxx/properties.c:364 ../gataxx/properties.c:382
2044#: ../gnect/src/prefs.c:326 ../gtali/yahtzee.c:61 ../iagno/properties.c:526
2045#: ../iagno/properties.c:572
2046msgid "Human"
2047msgstr "Човек"
2048
2049#: ../gataxx/properties.c:365 ../gataxx/properties.c:383
2050msgid "Very easy"
2051msgstr "Много лесно"
2052
2053#: ../gataxx/properties.c:366 ../gataxx/properties.c:384
2054#: ../mahjongg/maps.c:534
2055msgid "Easy"
2056msgstr "Лесно"
2057
2058#: ../gataxx/properties.c:367 ../gataxx/properties.c:385 ../glines/glines.c:74
2059#: ../gnomine/gnomine.c:82 ../gnomine/gnomine.c:635 ../same-gnome/game.c:50
2060msgid "Medium"
2061msgstr "Средно"
2062
2063#: ../gataxx/properties.c:368 ../gataxx/properties.c:386
2064msgid "Hard"
2065msgstr "Трудно"
2066
2067#: ../gataxx/properties.c:369 ../gataxx/properties.c:387
2068msgid "Very hard"
2069msgstr "Много трудно"
2070
2071#. Light level select
2072#: ../gataxx/properties.c:378 ../gnect/src/theme.c:55 ../gnect/src/theme.c:63
2073#: ../iagno/properties.c:567
2074msgid "Light"
2075msgstr "Светъл"
2076
2077#. Appearance tab
2078#: ../gataxx/properties.c:396 ../gataxx/properties.c:399
2079#: ../gnect/src/prefs.c:410 ../gnobots2/properties.c:871
2080#: ../iagno/properties.c:616
2081msgid "Appearance"
2082msgstr "Изглед"
2083
2084#. animation button
2085#: ../gataxx/properties.c:405
2086msgid "_Animation"
2087msgstr "_Анимация"
2088
2089#: ../gataxx/properties.c:409
2090msgid "Flip the pieces with some visual effects"
2091msgstr "Обръщане на пуловете със визуални ефекти"
2092
2093#. flip tiles button
2094#: ../gataxx/properties.c:413 ../iagno/properties.c:675
2095msgid "_Flip final results"
2096msgstr "_Обръщане на крайните резултати"
2097
2098#: ../gataxx/properties.c:417
2099msgid ""
2100"Put all the white pieces at the bottom and all the black pieces on the top "
2101"of the board when a game is over"
2102msgstr ""
2103"Поставяне на всички бели пулове най-долу и всички черни пулове най-горе на "
2104"дъската, когато играта приключи."
2105
2106#. show grid button
2107#: ../gataxx/properties.c:421
2108msgid "_Show grid"
2109msgstr "_Показване на мрежата"
2110
2111#: ../gataxx/properties.c:425
2112msgid "Whether the grid should be shown"
2113msgstr "Дали помощната мрежа трябва да се показва"
2114
2115#: ../gataxx/properties.c:432 ../iagno/properties.c:685
2116#: ../mahjongg/mahjongg.c:733
2117msgid "_Tile set:"
2118msgstr "_Вид пулове:"
2119
2120#: ../gataxx/properties.c:437
2121msgid "The appearance of the pieces"
2122msgstr "Външният вид на пуловете"
2123
2124#: ../glines/glines.c:73 ../gnomine/gnomine.c:81 ../gnomine/gnomine.c:625
2125#: ../same-gnome/game.c:49
2126msgid "Small"
2127msgstr "Малко"
2128
2129#: ../glines/glines.c:75 ../gnomine/gnomine.c:83 ../gnomine/gnomine.c:645
2130#: ../same-gnome/game.c:51
2131msgid "Large"
2132msgstr "Голямо"
2133
2134#: ../glines/glines.c:175
2135msgid "Could not load theme"
2136msgstr "Не може да се зареди набор с плочки"
2137
2138#: ../glines/glines.c:180 ../mahjongg/mahjongg.c:131
2139msgid "Preferences"
2140msgstr "Настройки"
2141
2142#: ../glines/glines.c:204
2143#, c-format
2144msgid ""
2145"Unable to locate file:\n"
2146"%s\n"
2147"\n"
2148"The default theme will be loaded instead."
2149msgstr ""
2150"Не може да бъде намерен файла:\n"
2151"%s\n"
2152"\n"
2153"Стандартния набор плочки ще бъде зареден вместо това."
2154
2155#: ../glines/glines.c:213
2156#, c-format
2157msgid ""
2158"Unable to locate file:\n"
2159"%s\n"
2160"\n"
2161"Please check that Five or More is installed correctly."
2162msgstr ""
2163"Не може да се намери файла:\n"
2164"%s\n"
2165"\n"
2166"Проверете правилната инсталация на Пет или Повече"
2167
2168#: ../glines/glines.c:407
2169msgid "Match five objects of the same type in a row to score!"
2170msgstr "Подреди в редица пет топчета от един цвят!"
2171
2172#: ../glines/glines.c:473
2173msgid "GNOME Five or More"
2174msgstr "Пет или Повече"
2175
2176#: ../glines/glines.c:484
2177msgid "Board Size:"
2178msgstr "Размер на дъската:"
2179
2180#: ../glines/glines.c:521
2181msgid "Game Over!"
2182msgstr "Край на Играта!"
2183
2184#. Can't move there!
2185#: ../glines/glines.c:681
2186msgid "You can't move there!"
2187msgstr "Непозволен ход!"
2188
2189#: ../glines/glines.c:1216 ../glines/glines.c:1907
2190#: ../glines/glines.desktop.in.h:1
2191msgid "Five or More"
2192msgstr "Пет или Повече"
2193
2194#: ../glines/glines.c:1218
2195msgid "GNOME port of the once-popular Color Lines game"
2196msgstr "Версия за GNOME на популярната в миналото игра Цветни линии"
2197
2198#: ../glines/glines.c:1418
2199msgid "Five or More Preferences"
2200msgstr "Настройки на „Пет или Повече“"
2201
2202#: ../glines/glines.c:1439
2203msgid "Themes"
2204msgstr "Теми"
2205
2206#: ../glines/glines.c:1448
2207msgid "_Image:"
2208msgstr "_Изображение:"
2209
2210#: ../glines/glines.c:1459
2211msgid "B_ackground color:"
2212msgstr "Цвят на фона:"
2213
2214#: ../glines/glines.c:1474
2215msgid "Board Size"
2216msgstr "Размер на дъската"
2217
2218#: ../glines/glines.c:1481 ../same-gnome/ui.c:444
2219msgid "_Small"
2220msgstr "Малко"
2221
2222#: ../glines/glines.c:1491 ../same-gnome/ui.c:445
2223msgid "_Medium"
2224msgstr "_Добър"
2225
2226#: ../glines/glines.c:1501 ../same-gnome/ui.c:446
2227msgid "_Large"
2228msgstr "Голямо"
2229
2230#: ../glines/glines.c:1509
2231msgid "General"
2232msgstr "Общи"
2233
2234#: ../glines/glines.c:1517
2235msgid "_Use fast moves"
2236msgstr "_Използване на бързи ходове"
2237
2238#: ../glines/glines.c:1937
2239msgid "Next:"
2240msgstr "Следващ:"
2241
2242#: ../glines/glines.desktop.in.h:2
2243msgid "Remove colored balls from the board by forming lines"
2244msgstr "Премахване на цветни топчета от дъската чрез образуване на линии"
2245
2246#: ../glines/glines.schemas.in.h:1 ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:1
2247msgid "Background color"
2248msgstr "Цвят на фона"
2249
2250#: ../glines/glines.schemas.in.h:2 ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:2
2251msgid "Background color. The hex specification of the background color."
2252msgstr "Цвят на фона. Задава се в шестнадесетичен код."
2253
2254#: ../glines/glines.schemas.in.h:3
2255msgid "Ball style"
2256msgstr "Стил на топката"
2257
2258#: ../glines/glines.schemas.in.h:4
2259msgid "Ball style. The filename of the images to use for the balls."
2260msgstr ""
2261"Стил на топчетата. Име на файл с изображение, което ще се изолзва за "
2262"топчетата,"
2263
2264#: ../glines/glines.schemas.in.h:5
2265msgid "Game field"
2266msgstr "Игрално поле"
2267
2268#: ../glines/glines.schemas.in.h:6
2269msgid "Game field from last saved session."
2270msgstr "Игрално поле от последната записана сесия."
2271
2272#: ../glines/glines.schemas.in.h:7
2273msgid "Game preview"
2274msgstr "Преглед на играта"
2275
2276#: ../glines/glines.schemas.in.h:8
2277msgid "Game preview from last saved session."
2278msgstr "Преглед на играта от последната записана сесия."
2279
2280#: ../glines/glines.schemas.in.h:9
2281msgid "Game score"
2282msgstr "Резултат от играта"
2283
2284#: ../glines/glines.schemas.in.h:10
2285msgid "Game score from last saved session."
2286msgstr "Резултат от последната записана сесия."
2287
2288#: ../glines/glines.schemas.in.h:11
2289msgid "Playing field size"
2290msgstr "Размер на полето"
2291
2292#: ../glines/glines.schemas.in.h:12
2293msgid ""
2294"Playing field size. 1=Small, 2=Medium, 3=Large. Any other value is invalid."
2295msgstr ""
2296"Размер на игровата площ. 1=Малък, 2=Среден, 3=Голям, Всички други стойности "
2297"са невалидни."
2298
2299#: ../glines/glines.schemas.in.h:15
2300msgid "Time between moves"
2301msgstr "Време между ходовете"
2302
2303#: ../glines/glines.schemas.in.h:16
2304msgid "Time between moves in milliseconds."
2305msgstr "Време между движенията в милисекунди."
2306
2307#: ../gnect/data/gnect.desktop.in.h:1
2308msgid "Compete to make lines of the same color"
2309msgstr "Съревнование за образуване на линии от един цвят"
2310
2311#: ../gnect/data/gnect.desktop.in.h:2 ../gnect/src/main.c:790
2312#: ../gnect/src/main.c:1211
2313msgid "Four-in-a-Row"
2314msgstr "Четири в линия"
2315
2316#: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:1
2317msgid "A number specifying the preferred theme."
2318msgstr "Номер определящ предпочитаната тема."
2319
2320#: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:3
2321msgid "Drop marble"
2322msgstr "Пускане на топче"
2323
2324#: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:4
2325msgid "Height of the main window"
2326msgstr "Височината на главния прозорец"
2327
2328#: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:5
2329msgid "Key press to drop a marble."
2330msgstr "Клавиш за пускане на топче."
2331
2332#: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:6 ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:6
2333msgid "Key press to move left."
2334msgstr "Клавиш за движение наляво."
2335
2336#: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:7 ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:7
2337msgid "Key press to move right."
2338msgstr "Клавиш за движение надясно."
2339
2340#: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:8
2341msgid "Level of Player One"
2342msgstr "Ниво на играч #1"
2343
2344#: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:9
2345msgid "Level of Player Two"
2346msgstr "Ниво на играч #2"
2347
2348#: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:10 ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:18
2349#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:13
2350msgid "Move left"
2351msgstr "Движение наляво"
2352
2353#: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:11 ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:19
2354#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:14
2355msgid "Move right"
2356msgstr "Движение надясно"
2357
2358#: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:12 ../gnome-stones/preferences.c:789
2359msgid "Sound"
2360msgstr "Звук"
2361
2362#: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:13
2363msgid "The height of the main window, in pixels, at start-up."
2364msgstr "Височината на главния прозорец, в пиксели, при стартиране."
2365
2366#: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:14
2367msgid "The width of the main window, in pixels, at start-up."
2368msgstr "Ширината на главния прозорец, в пиксели, при стартирането."
2369
2370#: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:15
2371msgid "Theme ID"
2372msgstr "Тема"
2373
2374#: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:16
2375msgid "Whether or not to play event sounds."
2376msgstr "Дали да просвирва звуци или не."
2377
2378#: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:17
2379msgid "Whether or not to use animation."
2380msgstr "Да използва ли анимация или не."
2381
2382#: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:18
2383msgid "Width of the main window"
2384msgstr "Ширината на главния прозорец"
2385
2386#: ../gnect/src/gfx.c:264
2387#, c-format
2388msgid ""
2389"Unable to load image:\n"
2390"%s"
2391msgstr ""
2392"Не може да се зареди изображение:\n"
2393"%s"
2394
2395#: ../gnect/src/main.c:500
2396msgid "It's a draw!"
2397msgstr "Равенство!"
2398
2399#: ../gnect/src/main.c:508
2400msgid "You win!"
2401msgstr "Вие печелите!"
2402
2403#: ../gnect/src/main.c:509
2404msgid "Your move..."
2405msgstr "Вие сте на ход..."
2406
2407#: ../gnect/src/main.c:512
2408msgid "I win!"
2409msgstr "Печеля!"
2410
2411#: ../gnect/src/main.c:513 ../gnect/src/main.c:606
2412msgid "Thinking..."
2413msgstr "Мисля..."
2414
2415#: ../gnect/src/main.c:521
2416#, c-format
2417msgid "%s wins!"
2418msgstr " %s победи!"
2419
2420#: ../gnect/src/main.c:522
2421#, c-format
2422msgid "%s..."
2423msgstr "%s..."
2424
2425#: ../gnect/src/main.c:624
2426#, c-format
2427msgid "Hint: Column %d"
2428msgstr "Съвет: Колона %d"
2429
2430#: ../gnect/src/main.c:651 ../gnect/src/main.c:656
2431msgid "You:"
2432msgstr "Вие:"
2433
2434#: ../gnect/src/main.c:652 ../gnect/src/main.c:655
2435msgid "Me:"
2436msgstr "Аз:"
2437
2438#: ../gnect/src/main.c:702
2439msgid "Scores"
2440msgstr "Резултати"
2441
2442#: ../gnect/src/main.c:753
2443msgid "Drawn:"
2444msgstr "Изтеглени:"
2445
2446#: ../gnect/src/main.c:793
2447msgid ""
2448"\"Four in a Row\" for GNOME, with a computer player driven by Giuliano "
2449"Bertoletti's Velena Engine."
2450msgstr ""
2451"В „Четири в линия“ за GNOME компютъра се управлява от алгоритъм Велена от "
2452"Джулиано Берторети"
2453
2454#: ../gnect/src/prefs.c:157
2455#, c-format
2456msgid ""
2457"Player One:\n"
2458"%s"
2459msgstr ""
2460"Играч 1:\n"
2461"%s"
2462
2463#: ../gnect/src/prefs.c:161
2464#, c-format
2465msgid ""
2466"Player Two:\n"
2467"%s"
2468msgstr ""
2469"Играч 2:\n"
2470"%s"
2471
2472#: ../gnect/src/prefs.c:328 ../iagno/properties.c:536
2473#: ../iagno/properties.c:582
2474msgid "Level one"
2475msgstr "Първо ниво"
2476
2477#: ../gnect/src/prefs.c:330 ../iagno/properties.c:546
2478#: ../iagno/properties.c:592
2479msgid "Level two"
2480msgstr "Второ ниво"
2481
2482#: ../gnect/src/prefs.c:332 ../iagno/properties.c:556
2483#: ../iagno/properties.c:603
2484msgid "Level three"
2485msgstr "Трето ниво"
2486
2487#: ../gnect/src/prefs.c:356
2488msgid "Four-in-a-Row Preferences"
2489msgstr "Настройки на Четири в линия"
2490
2491#: ../gnect/src/prefs.c:419
2492msgid "_Theme:"
2493msgstr "Тема:"
2494
2495#: ../gnect/src/prefs.c:433
2496msgid "Enable _animation"
2497msgstr "Включване на анимациите"
2498
2499#: ../gnect/src/prefs.c:440 ../gnometris/tetris.cpp:898
2500msgid "Controls"
2501msgstr "Клавиши"
2502
2503#: ../gnect/src/prefs.c:444 ../gnibbles/preferences.c:381
2504#: ../gnobots2/properties.c:878 ../gnometris/tetris.cpp:901
2505msgid "Keyboard Controls"
2506msgstr "Управление с клавиатура"
2507
2508#: ../gnect/src/theme.c:42
2509msgid "Classic"
2510msgstr "Класически"
2511
2512#: ../gnect/src/theme.c:47 ../gnect/src/theme.c:71 ../gnect/src/theme.c:79
2513#: ../gnect/src/theme.c:87 ../gnibbles/preferences.c:420
2514msgid "Red"
2515msgstr "Червено"
2516
2517#: ../gnect/src/theme.c:47 ../gnect/src/theme.c:87
2518#: ../gnibbles/preferences.c:423
2519msgid "Yellow"
2520msgstr "Жълто"
2521
2522#: ../gnect/src/theme.c:50
2523msgid "High Contrast"
2524msgstr "Висок контраст"
2525
2526#: ../gnect/src/theme.c:58
2527msgid "High Contrast Inverse"
2528msgstr "Висок контраст (обърнато)"
2529
2530#: ../gnect/src/theme.c:66
2531msgid "Cream Marbles"
2532msgstr "Кремови топчета"
2533
2534#: ../gnect/src/theme.c:71 ../gnect/src/theme.c:79 ../gnect/src/theme.c:95
2535#: ../gnibbles/preferences.c:422
2536msgid "Blue"
2537msgstr "Синьо"
2538
2539#: ../gnect/src/theme.c:74
2540msgid "Glass Marbles"
2541msgstr "Стъклени топчета"
2542
2543#: ../gnect/src/theme.c:82
2544msgid "Nightfall"
2545msgstr "На залез слънце"
2546
2547#: ../gnect/src/theme.c:90
2548msgid "Blocks"
2549msgstr "Плочки"
2550
2551#: ../gnect/src/theme.c:95
2552msgid "Orange"
2553msgstr "Оранжево"
2554
2555#: ../gnibbles/gnibbles.c:83
2556#, c-format
2557msgid ""
2558"Gnibbles couldn't find pixmap file:\n"
2559"%s\n"
2560"\n"
2561"Please check your Gnibbles installation"
2562msgstr ""
2563"Gnibbles не може да намери графичен файл:\n"
2564"%s\n"
2565"\n"
2566"Моля, проверете правилната инсталация на Gnibbles"
2567
2568#: ../gnibbles/gnibbles.c:232
2569#, c-format
2570msgid ""
2571"Gnibbles couldn't load level file:\n"
2572"%s\n"
2573"\n"
2574"Please check your Gnibbles installation"
2575msgstr ""
2576"Gnibbles не може зареди файл за ново:\n"
2577"%s\n"
2578"\n"
2579"Моля, проверете правилната инсталация на Gnibbles"
2580
2581#: ../gnibbles/gnibbles.desktop.in.h:1
2582msgid "Guide a worm around a maze"
2583msgstr "Управляване на червей през лабиринт"
2584
2585#: ../gnibbles/gnibbles.desktop.in.h:2 ../gnibbles/gnibbles.soundlist.in.h:6
2586#: ../gnibbles/main.c:147
2587msgid "Nibbles"
2588msgstr "Nibbles"
2589
2590#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:1
2591msgid "Color to use for worm"
2592msgstr "Цвят на червея"
2593
2594#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:2
2595msgid "Color to use for worm."
2596msgstr "Цвят на червея."
2597
2598#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:3
2599msgid "Enable fake bonuses"
2600msgstr "Разрешаване на фалшиви бонуси"
2601
2602#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:4
2603msgid "Enable fake bonuses."
2604msgstr "Разрешаване на фалшиви бонуси."
2605
2606#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:5
2607msgid "Enable sounds"
2608msgstr "Включване на звук"
2609
2610#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:6
2611msgid "Enable sounds."
2612msgstr "Включване на звук."
2613
2614#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:7
2615msgid "Game level to start on"
2616msgstr "Начално ниво"
2617
2618#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:8
2619msgid "Game level to start on."
2620msgstr "Начално ниво."
2621
2622#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:9
2623msgid "Game speed"
2624msgstr "Скорост на игра"
2625
2626#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:10
2627msgid "Game speed (1=fast, 4=slow)."
2628msgstr "Скорост на игра (1=бързо, 4=бавно)."
2629
2630#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:11
2631msgid "Height of the GNibbles window"
2632msgstr "Височината на прозореца на GNibbles"
2633
2634#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:12
2635msgid ""
2636"Height of the GNibbles window, used to restore the window size between "
2637"sessions."
2638msgstr ""
2639"Височина на прозореца на GNibbles, която се използва за възвръщане на "
2640"размера на прозореца между сесиите."
2641
2642#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:13
2643msgid "Key to use for motion down."
2644msgstr "Клавиш за движение надолу."
2645
2646#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:14
2647msgid "Key to use for motion left."
2648msgstr "Клавиш за движение наляво."
2649
2650#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:15
2651msgid "Key to use for motion right."
2652msgstr "Клавиш за движение надясно."
2653
2654#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:16
2655msgid "Key to use for motion up."
2656msgstr "Клавиш за движение нагоре."
2657
2658#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:17 ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:12
2659msgid "Move down"
2660msgstr "Движение надолу"
2661
2662#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:20
2663msgid "Move up"
2664msgstr "Движение нагоре"
2665
2666#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:21
2667msgid "Number of players"
2668msgstr "Брой играчи"
2669
2670#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:22
2671msgid "Number of players."
2672msgstr "Брой играчи."
2673
2674#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:23
2675msgid "Play levels in random order"
2676msgstr "Случаен ред на нивата"
2677
2678#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:24
2679msgid "Play levels in random order."
2680msgstr "Случаен ред на нивата."
2681
2682#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:25
2683msgid "Size of game tiles"
2684msgstr "Размер на плочките"
2685
2686#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:26
2687msgid "Size of game tiles."
2688msgstr "Размер на плочките."
2689
2690#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:27
2691msgid "Use relative movement"
2692msgstr "Използване на свързани движения"
2693
2694#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:28
2695msgid "Use relative movement (ie. left or right only)."
2696msgstr "Използване на свързани движения (напр. само ляво или дясно)"
2697
2698#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:29
2699msgid "Width of the GNibbles window"
2700msgstr "Ширината на прозореца на GNibbles"
2701
2702#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:30
2703msgid ""
2704"Width of the GNibbles window, used to restore the window size between "
2705"sessions."
2706msgstr ""
2707"Ширина на прозореца на GNibbles, която се използва за възвръщане на размера "
2708"на прозореца между сесиите."
2709
2710#: ../gnibbles/gnibbles.soundlist.in.h:1
2711msgid "Bonus"
2712msgstr "Бонус"
2713
2714#: ../gnibbles/gnibbles.soundlist.in.h:2
2715msgid "Bonus Appears"
2716msgstr "Поява на бонус"
2717
2718#: ../gnibbles/gnibbles.soundlist.in.h:3
2719msgid "Eat Bonus"
2720msgstr "Изяж бонуса"
2721
2722#: ../gnibbles/gnibbles.soundlist.in.h:4
2723msgid "Extra Life"
2724msgstr "Допълнителен живот"
2725
2726#: ../gnibbles/gnibbles.soundlist.in.h:5 ../gnometris/field.cpp:130
2727msgid "Game Over"
2728msgstr "Край на играта"
2729
2730#: ../gnibbles/gnibbles.soundlist.in.h:7
2731msgid "Worm Death"
2732msgstr "Мъртъв червей"
2733
2734#: ../gnibbles/gnibbles.soundlist.in.h:8
2735msgid "Worm Reverse"
2736msgstr "Обръщане на червей"
2737
2738#: ../gnibbles/gnibbles.soundlist.in.h:9
2739msgid "Worm Teleport"
2740msgstr "Телепортиране на червей"
2741
2742#: ../gnibbles/main.c:150
2743msgid "A worm game for GNOME."
2744msgstr "Игра с червеи за GNOME."
2745
2746#: ../gnibbles/network.c:159 ../iagno/network.c:108
2747msgid "Invalid move attempted"
2748msgstr "Опит за непозволен ход"
2749
2750#: ../gnibbles/network.c:164 ../gnibbles/network.c:178
2751#: ../gnibbles/network.c:197 ../gnibbles/network.c:215
2752#: ../gnibbles/network.c:225
2753msgid "Invalid game data"
2754msgstr "Невалидни игрови данни"
2755
2756#: ../gnibbles/network.c:170 ../iagno/network.c:121
2757msgid "Peer introduction complete"
2758msgstr "Peer introduction complete"
2759
2760#: ../gnibbles/network.c:239 ../iagno/network.c:139
2761msgid "New game ready to be started"
2762msgstr "Новата игра е готова за начало"
2763
2764#: ../gnibbles/network.c:246 ../iagno/network.c:146
2765msgid "New game started"
2766msgstr "Стартирана е нова игра"
2767
2768#: ../gnibbles/preferences.c:204
2769msgid "Gnibbles Preferences"
2770msgstr "Настройки на Gnibbles"
2771
2772#: ../gnibbles/preferences.c:225
2773msgid "Speed"
2774msgstr "Скорост"
2775
2776#: ../gnibbles/preferences.c:234
2777msgid "Nibbles newbie"
2778msgstr "Новак"
2779
2780#: ../gnibbles/preferences.c:244
2781msgid "My second day"
2782msgstr "Вторият ми ден"
2783
2784#: ../gnibbles/preferences.c:254
2785msgid "Not too shabby"
2786msgstr "Не много зле"
2787
2788#: ../gnibbles/preferences.c:265
2789msgid "Finger-twitching good"
2790msgstr "Много бързи пръсти"
2791
2792#. Options
2793#: ../gnibbles/preferences.c:276 ../gnibbles/preferences.c:400
2794#: ../gnobots2/properties.c:784 ../iagno/properties.c:656
2795msgid "Options"
2796msgstr "Настройки"
2797
2798#: ../gnibbles/preferences.c:282
2799msgid "_Play levels in random order"
2800msgstr "_Случаен ред на нивата"
2801
2802#: ../gnibbles/preferences.c:293
2803msgid "_Enable fake bonuses"
2804msgstr "_Разрешаване на фалшиви бонуси"
2805
2806#: ../gnibbles/preferences.c:304
2807msgid "E_nable sounds"
2808msgstr "_Включване на звуците"
2809
2810#. starting level
2811#: ../gnibbles/preferences.c:318 ../gnometris/tetris.cpp:821
2812msgid "_Starting level:"
2813msgstr "_Начално ниво:"
2814
2815#: ../gnibbles/preferences.c:346
2816msgid "N_umber of players:"
2817msgstr "_Брой играчи:"
2818
2819#: ../gnibbles/preferences.c:372
2820msgid "Worm"
2821msgstr "Червей"
2822
2823#: ../gnibbles/preferences.c:407
2824msgid "_Use relative movement"
2825msgstr "_Използване на свързани движения"
2826
2827#: ../gnibbles/preferences.c:414
2828msgid "_Worm color:"
2829msgstr "_Цвят на червея:"
2830
2831#: ../gnibbles/preferences.c:421
2832msgid "Green"
2833msgstr "Зелено"
2834
2835#: ../gnibbles/preferences.c:424
2836msgid "Cyan"
2837msgstr "Циан:"
2838
2839#: ../gnibbles/preferences.c:425
2840msgid "Purple"
2841msgstr "Пурпурно"
2842
2843#: ../gnibbles/preferences.c:426
2844msgid "Gray"
2845msgstr "Сиво"
2846
2847#: ../gnibbles/scoreboard.c:45
2848#, c-format
2849msgid "Worm %d:"
2850msgstr "Червей %d:"
2851
2852#: ../gnobots2/game.c:142
2853#, c-format
2854msgid "'%s' with super-safe moves"
2855msgstr "'%s' с изключително сигурни ходове"
2856
2857#: ../gnobots2/game.c:145
2858#, c-format
2859msgid "'%s' with safe moves"
2860msgstr "'%s' със сигурни ходове"
2861
2862#: ../gnobots2/game.c:330 ../gnobots2/game.c:345
2863msgid ""
2864"Congratulations, You Have Defeated the Robots!! \n"
2865"But Can You do it Again?"
2866msgstr ""
2867"Поздравления, Вие победихте Роботите!!\n"
2868"Но можете ли да го направите пак?"
2869
2870#: ../gnobots2/game.c:1131
2871msgid "There are no teleport locations left!!"
2872msgstr "Няма повече места за телепортиране!!"
2873
2874#: ../gnobots2/game.c:1200
2875msgid "There are no safe locations to teleport to!!"
2876msgstr "Вече няма безопасни места за телепортиране!!"
2877
2878#: ../gnobots2/gnobots.c:62
2879msgid "Set game scenario"
2880msgstr "Установяване на сценария на играта"
2881
2882#: ../gnobots2/gnobots.c:64
2883msgid "Set game configuration"
2884msgstr "Установяване на настройките на играта"
2885
2886#: ../gnobots2/gnobots.c:65 ../gnomine/gnomine.c:860 ../gnomine/gnomine.c:864
2887msgid "X"
2888msgstr "X"
2889
2890#: ../gnobots2/gnobots.c:66 ../gnomine/gnomine.c:861 ../gnomine/gnomine.c:865
2891msgid "Y"
2892msgstr "Y"
2893
2894#: ../gnobots2/gnobots.c:184 ../gnobots2/gnobots2.desktop.in.h:2
2895#: ../gnobots2/gnobots2.soundlist.in.h:6 ../gnobots2/menu.c:258
2896msgid "Robots"
2897msgstr "Роботи"
2898
2899#: ../gnobots2/gnobots.c:238
2900msgid "No game data could be found."
2901msgstr "Липсват данни за играта."
2902
2903#: ../gnobots2/gnobots.c:239
2904msgid ""
2905"The program Robots was unable to find any valid game configuration files. "
2906"Please check that the program is installed correctly."
2907msgstr ""
2908"Роботи за GNOME не може да открие валидни конфигурационни файлове. Моля, "
2909"проверете дали програмата е инсталирана правилно."
2910
2911#: ../gnobots2/gnobots.c:255
2912msgid "Some graphics files are missing or corrupt."
2913msgstr "Някои графични файлове са липсващи или повредени."
2914
2915#: ../gnobots2/gnobots.c:256
2916msgid ""
2917"The program Robots was unable to load all the necessary graphics files. "
2918"Please check that the program is installed correctly."
2919msgstr ""
2920"Роботи за GNOME не може да открие всички нужни графични файлове. Проверете "
2921"дали програмата е инсталирана правилно."
2922
2923#. ********************************************************************
2924#: ../gnobots2/gnobots2.desktop.in.h:1
2925msgid "Avoid the robots and make them crash into each other"
2926msgstr "Бягане от роботи, така че да се сбъскват едни с други"
2927
2928#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:3
2929msgid "Enable game sounds"
2930msgstr "Включване на игровите звуци"
2931
2932#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:4
2933msgid "Enable game sounds. Play sounds for various events throughout the game."
2934msgstr ""
2935"Включване на игровите звуци. Просвирва звуци за различни събития по време на "
2936"играта."
2937
2938#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:5
2939msgid "Enable splats"
2940msgstr "Разрешване на размазвания"
2941
2942#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:6
2943msgid "Enable splats. Play a sound and show a \"Splat!\" on the screen."
2944msgstr ""
2945"Разрешаване на размазвания. Просвирва звук и показва „Размазан!“ на екрана."
2946
2947#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:7
2948msgid "Game type"
2949msgstr "Тип игра"
2950
2951#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:8
2952msgid "Game type. The name of the game variation to use."
2953msgstr "Тип на играта. Името на варианта, който ще се използва."
2954
2955#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:9
2956msgid "Key to hold"
2957msgstr "Клавиш за задържане"
2958
2959#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:10
2960msgid "Key to move E"
2961msgstr "Клавиш за движение надясно"
2962
2963#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:11
2964msgid "Key to move N"
2965msgstr "Клавиш за движение нагоре"
2966
2967#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:12
2968msgid "Key to move NE"
2969msgstr "Клавиш за движение надясно и нагоре"
2970
2971#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:13
2972msgid "Key to move NW"
2973msgstr "Клавиш за движение наляво и нагоре"
2974
2975#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:14
2976msgid "Key to move S"
2977msgstr "Клавиш за движение надолу"
2978
2979#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:15
2980msgid "Key to move SE"
2981msgstr "Клавиш за движение надясно и надолу"
2982
2983#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:16
2984msgid "Key to move SW"
2985msgstr "Клавиш за движение наляво и надолу"
2986
2987#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:17
2988msgid "Key to move W"
2989msgstr "Клавиш за движение наляво."
2990
2991#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:18
2992msgid "Key to teleport"
2993msgstr "Клавиш за телепортиране"
2994
2995#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:19
2996msgid "Key to teleport randomly"
2997msgstr "Ключ за произволно телепортиране"
2998
2999#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:20
3000msgid "Key to wait"
3001msgstr "Клавиш за изчакване"
3002
3003#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:21
3004msgid "Robot image theme"
3005msgstr "Изглед на роботите"
3006
3007#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:22
3008msgid "Robot image theme. The theme of the images to use for the robots."
3009msgstr ""
3010"Тема за роботите. Тема с изображения, които ще се използват за роботите."
3011
3012#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:24
3013msgid "Show toolbar. A standard option for toolbars."
3014msgstr ""
3015"Показване на лентата с инструменти. Стандартна настройка за лентите с "
3016"инструменти."
3017
3018#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:25
3019msgid ""
3020"The name of the key used to hold still. The name is a standard X key name."
3021msgstr ""
3022"Името на клавиша за стоене на едно място. Името е стандартно Х име за клавиш."
3023
3024#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:26
3025msgid ""
3026"The name of the key used to move east. The name is a standard X key name."
3027msgstr ""
3028"Името на клавиша за движение на изток. Името е стандартно Х име за клавиш."
3029
3030#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:27
3031msgid ""
3032"The name of the key used to move north-east. The name is a standard X key "
3033"name."
3034msgstr ""
3035"Името на клавиша за движение на североизток. Името е стандартно Х име за "
3036"клавиш."
3037
3038#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:28
3039msgid ""
3040"The name of the key used to move north-west. The name is a standard X key "
3041"name."
3042msgstr ""
3043"Името на клавиша за движение на северозапад. Името е стандартно Х име за "
3044"клавиш."
3045
3046#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:29
3047msgid ""
3048"The name of the key used to move north. The name is a standard X key name."
3049msgstr ""
3050"Името на клавиша за движение на север. Името е стандартно Х име за клавиш."
3051
3052#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:30
3053msgid ""
3054"The name of the key used to move south-east. The name is a standard X key "
3055"name."
3056msgstr ""
3057"Името на клавиша за движение на югоизток. Името е стандартно Х име за клавиш."
3058
3059#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:31
3060msgid ""
3061"The name of the key used to move south-west. The name is a standard X key "
3062"name."
3063msgstr ""
3064"Името на клавиша за движение на югозапад. Името е стандартно Х име за клавиш."
3065
3066#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:32
3067msgid ""
3068"The name of the key used to move south. The name is a standard X key name."
3069msgstr ""
3070"Името на клавиша за движение на юг. Името е стандартно Х име за клавиш."
3071
3072#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:33
3073msgid ""
3074"The name of the key used to move west. The name is a standard X key name."
3075msgstr ""
3076"Името на клавиша за движение на запад. Името е стандартно Х име за клавиш."
3077
3078#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:34
3079msgid ""
3080"The name of the key used to teleport randomly. The name is a standard X key "
3081"name."
3082msgstr ""
3083"Името на клавиша за произволно телепортиране. Името е стандартно Х име за "
3084"клавиш."
3085
3086#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:35
3087msgid ""
3088"The name of the key used to teleport safely (if possible). The name is a "
3089"standard X key name."
3090msgstr ""
3091"Името на клавиша за безопасно телепортиране (ако е възможно). Името е "
3092"стандартно Х име за клавиш."
3093
3094#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:36
3095msgid "The name of the key used to wait. The name is a standard X key name."
3096msgstr "Името на клавиша за изчакване. Името е стандартно Х име за клавиш."
3097
3098#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:37
3099msgid "Use safe moves"
3100msgstr "Използване на сигурни ходове"
3101
3102#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:38
3103msgid ""
3104"Use safe moves. The safe moves option will help you to avoid being killed "
3105"due to a mistake. If you try to make a move that would lead to your death "
3106"when there is a safe move available you will not be allowed to proceed."
3107msgstr ""
3108"Използване на сигурни ходове. Тази опция ще Ви предпази от убийства поради "
3109"грешки. Ако опитате да направите смъртоносен ход, при положение, че има "
3110"сигурен ход, няма да Ви бъде позволено да го направите."
3111
3112#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:39
3113msgid "Use super safe moves"
3114msgstr "Използване на изключително сигурни ходове"
3115
3116#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:40
3117msgid ""
3118"Use super safe moves. The player is alerted when there is no safe move and "
3119"the only option is to teleport out."
3120msgstr ""
3121"Използване на изключително сигурни ходове. Играча бива предупреден ако няма "
3122"сигурни и единствения изход е телепортиране."
3123
3124#: ../gnobots2/gnobots2.soundlist.in.h:1
3125msgid "Bad Move"
3126msgstr "Непозволен ход"
3127
3128#: ../gnobots2/gnobots2.soundlist.in.h:2
3129msgid "Level Complete"
3130msgstr "Край на нивото"
3131
3132#: ../gnobots2/gnobots2.soundlist.in.h:3
3133msgid "Player Dead"
3134msgstr "Играчът е мъртъв"
3135
3136#: ../gnobots2/gnobots2.soundlist.in.h:4
3137msgid "Player Teleport"
3138msgstr "Телепортиране на играч"
3139
3140#: ../gnobots2/gnobots2.soundlist.in.h:5
3141msgid "Robot has been Splatted!"
3142msgstr "Размазан е робот!"
3143
3144#: ../gnobots2/gnobots2.soundlist.in.h:7
3145msgid "Victory!!"
3146msgstr "Победа!!"
3147
3148#: ../gnobots2/graphics.c:104 ../iagno/gnothello.c:413
3149#, c-format
3150msgid "Could not find '%s' pixmap file\n"
3151msgstr "Липсва графичен файл '%s'\n"
3152
3153#: ../gnobots2/menu.c:58 ../gnotravex/gnotravex.c:176
3154msgid "_Move"
3155msgstr "Пре_местване"
3156
3157#: ../gnobots2/menu.c:64
3158msgid "_Teleport"
3159msgstr "_Телепортиране"
3160
3161#: ../gnobots2/menu.c:64 ../gnobots2/menu.c:120
3162msgid "Teleport, safely if possible"
3163msgstr "Телепортира безопасно по възможност"
3164
3165#: ../gnobots2/menu.c:65
3166msgid "_Random"
3167msgstr "_Произволно"
3168
3169#: ../gnobots2/menu.c:65 ../gnobots2/menu.c:124
3170msgid "Teleport randomly"
3171msgstr "Телепортира произволно"
3172
3173#: ../gnobots2/menu.c:66
3174msgid "_Wait"
3175msgstr "_Изчакване"
3176
3177#: ../gnobots2/menu.c:66 ../gnobots2/menu.c:128
3178msgid "Wait for the robots"
3179msgstr "Изчакване за роботите"
3180
3181#: ../gnobots2/menu.c:74 ../mahjongg/mahjongg.c:1273
3182msgid "Show or hide the toolbar"
3183msgstr "Показване или скриване на лентата с инструменти"
3184
3185#: ../gnobots2/menu.c:114
3186msgid "New"
3187msgstr "Нова"
3188
3189#: ../gnobots2/menu.c:114 ../libgames-support/games-stock.c:99
3190msgid "Start a new game"
3191msgstr "Започване на нова игра"
3192
3193#. FIXME: Someday these should be part of a gnome-games icon theme.
3194#: ../gnobots2/menu.c:120
3195msgid "Teleport"
3196msgstr "Телепортиране"
3197
3198#: ../gnobots2/menu.c:124
3199msgid "Random"
3200msgstr "Произволно"
3201
3202#: ../gnobots2/menu.c:128
3203msgid "Wait"
3204msgstr "Изчакване"
3205
3206#: ../gnobots2/menu.c:261
3207msgid "Based on classic BSD Robots."
3208msgstr "Базирана на класическата BSD Robots"
3209
3210#: ../gnobots2/properties.c:215
3211msgid "Initial Number of Type 1 Robots"
3212msgstr "Начален брой роботи Тип 1"
3213
3214#: ../gnobots2/properties.c:217
3215msgid "Initial Number of Robots"
3216msgstr "Начален брой роботи"
3217
3218#: ../gnobots2/properties.c:231
3219msgid "Initial Number of Type 2 Robots"
3220msgstr "Начален брой роботи Тип 2"
3221
3222#: ../gnobots2/properties.c:244
3223msgid "Increasing Number of Type 1 Robots per Level"
3224msgstr "Увеличаване на броя роботи Тип 1 с всяко ниво"
3225
3226#: ../gnobots2/properties.c:246
3227msgid "Increasing Number of Robots per Level"
3228msgstr "Увеличаване на броя роботи с всяко ниво"
3229
3230#: ../gnobots2/properties.c:259
3231msgid "Increasing Number of Type 2 Robots per Level"
3232msgstr "Увеличаване на броя роботи Тип 2 с всяко ниво"
3233
3234#: ../gnobots2/properties.c:272
3235msgid "Maximum Number of Type 1 Robots"
3236msgstr "Максимален брой роботи Тип 1"
3237
3238#: ../gnobots2/properties.c:274
3239msgid "Maximum Number of Robots"
3240msgstr "Максимален брой роботи"
3241
3242#: ../gnobots2/properties.c:277 ../gnobots2/properties.c:293
3243#, c-format
3244msgid "Fill Screen"
3245msgstr "Цял екран"
3246
3247#: ../gnobots2/properties.c:291
3248msgid "Maximum Number of Type 2 Robots"
3249msgstr "Максимален брой роботи Тип 2"
3250
3251#: ../gnobots2/properties.c:308
3252msgid "Type 1 Robot Score"
3253msgstr "Резултат на роботи Тип 1"
3254
3255#: ../gnobots2/properties.c:310
3256msgid "Robot Score"
3257msgstr "Резултат на роботи"
3258
3259#: ../gnobots2/properties.c:323
3260msgid "Type 2 Robot Score"
3261msgstr "Резултат на роботи Тип 2"
3262
3263#: ../gnobots2/properties.c:336
3264msgid "Type 1 Robot Score When Waiting"
3265msgstr "Резултатът, който дават роботите от първи вид, когато чакате"
3266
3267#: ../gnobots2/properties.c:338
3268msgid "Robot Score When Waiting"
3269msgstr "Резултатът, който дават роботите, когато чакате"
3270
3271#: ../gnobots2/properties.c:351
3272msgid "Type 2 Robot Score When Waiting"
3273msgstr "Резултатът, който дават роботите от втори вид, когато чакате"
3274
3275#: ../gnobots2/properties.c:364
3276msgid "Type 1 Robot Score When Splatted"
3277msgstr "Резултата, който дават Вид 1 роботите, когато са смачкани"
3278
3279#: ../gnobots2/properties.c:366
3280msgid "Robot Score When Splatted"
3281msgstr "Резултата, който дават роботите, когато са смачкани"
3282
3283#: ../gnobots2/properties.c:379
3284msgid "Type 2 Robot Score When Splatted"
3285msgstr "Резултата, който дават Вид 2 роботите, когато са смачкани"
3286
3287#: ../gnobots2/properties.c:391
3288msgid "Initial Number of Safe Teleports"
3289msgstr "Начален брой сигурни телепортирания"
3290
3291#: ../gnobots2/properties.c:402
3292msgid "Number of Free Safe Teleports per Level"
3293msgstr "Брой безплатни сигурни телепортирания за ниво"
3294
3295#: ../gnobots2/properties.c:413
3296msgid "Kills Required While Waiting to Get A Safe Teleport"
3297msgstr "Тряба да се направят убийства докато чакате за сигурно телепортиране"
3298
3299#: ../gnobots2/properties.c:424
3300msgid "Score Required To Get A Safe Teleport"
3301msgstr "Трябва да стигнете определен резултат за сигурно телепортиране"
3302
3303#: ../gnobots2/properties.c:435
3304msgid "Maximum Number of Safe Teleports"
3305msgstr "Максимален брой сигурни телепортирания"
3306
3307#: ../gnobots2/properties.c:446
3308msgid "Moveable Junkheaps"
3309msgstr "Местещи се отпадъци"
3310
3311#: ../gnobots2/properties.c:448
3312msgid "Yes"
3313msgstr "Да"
3314
3315#: ../gnobots2/properties.c:450
3316msgid "No"
3317msgstr "Не"
3318
3319#: ../gnobots2/properties.c:613
3320msgid "classic robots"
3321msgstr "класически роботи"
3322
3323#: ../gnobots2/properties.c:614
3324msgid "robots2"
3325msgstr "роботи2"
3326
3327#: ../gnobots2/properties.c:615
3328msgid "robots2 easy"
3329msgstr "роботи2 лесно"
3330
3331#: ../gnobots2/properties.c:616
3332msgid "robots with safe teleport"
3333msgstr "роботи със сигурен телепорт"
3334
3335#: ../gnobots2/properties.c:617
3336msgid "nightmare"
3337msgstr "кошмар"
3338
3339#: ../gnobots2/properties.c:646
3340msgid "robots"
3341msgstr "роботи"
3342
3343#: ../gnobots2/properties.c:647
3344msgid "cows"
3345msgstr "крави"
3346
3347#: ../gnobots2/properties.c:648
3348msgid "eggs"
3349msgstr "яйца"
3350
3351#: ../gnobots2/properties.c:649
3352msgid "gnomes"
3353msgstr "гномове"
3354
3355#: ../gnobots2/properties.c:650
3356msgid "mice"
3357msgstr "мишки"
3358
3359#: ../gnobots2/properties.c:651
3360msgid "windows"
3361msgstr "прозорци"
3362
3363#: ../gnobots2/properties.c:711
3364msgid "Robots Preferences"
3365msgstr "Настройки на Роботи за GNOME"
3366
3367#: ../gnobots2/properties.c:732
3368msgid "Game Type"
3369msgstr "Тип игра"
3370
3371#: ../gnobots2/properties.c:755
3372msgid "Property"
3373msgstr "Свойство"
3374
3375#: ../gnobots2/properties.c:762
3376msgid "Value"
3377msgstr "Стойност"
3378
3379#: ../gnobots2/properties.c:794
3380msgid "_Use safe moves"
3381msgstr "_Използване на сигурни ходове"
3382
3383#: ../gnobots2/properties.c:801
3384msgid "Prevent some dangerous moves"
3385msgstr "Предпазване от някои опасни местения"
3386
3387#: ../gnobots2/properties.c:802
3388msgid "Prevent accidental moves that result in getting killed."
3389msgstr "Предпазване от инцидентни ходове, които водят до смърт."
3390
3391#: ../gnobots2/properties.c:804
3392msgid "U_se super safe moves"
3393msgstr "_Използване на изключително сигурни ходове"
3394
3395#: ../gnobots2/properties.c:810
3396msgid "Prevent all dangerous moves"
3397msgstr "Предпазване от всички опасни ходове"
3398
3399#: ../gnobots2/properties.c:811
3400msgid "Prevents all moves that result in getting killed."
3401msgstr "Предпазване от всички ходове водещи до смърт."
3402
3403#: ../gnobots2/properties.c:813 ../gnometris/tetris.cpp:847
3404msgid "_Enable sounds"
3405msgstr "_Включване на звуците"
3406
3407#: ../gnobots2/properties.c:819
3408msgid "Play sounds for major events"
3409msgstr "Пускане на звуци за големи събития"
3410
3411#: ../gnobots2/properties.c:820
3412msgid "Play sounds for events like winning a level and dying."
3413msgstr "Пускане на звуци за събития като спечелване на ниво или умиране."
3414
3415#: ../gnobots2/properties.c:822
3416msgid "E_nable splats"
3417msgstr "_Разрешване на размазвания"
3418
3419#: ../gnobots2/properties.c:828
3420msgid "Play a sound when two robots collide"
3421msgstr "Пускане на звук, когато два робота се сблъскат"
3422
3423#: ../gnobots2/properties.c:829
3424msgid "Play the most common, and potentially the most annoying, sound."
3425msgstr "Пускане на най-срещаният и възможно най-досадният звук."
3426
3427#: ../gnobots2/properties.c:839
3428msgid "Graphics Theme"
3429msgstr "Графична тема"
3430
3431#: ../gnobots2/properties.c:847
3432msgid "_Image theme:"
3433msgstr "_Тема на изображенията:"
3434
3435#: ../gnobots2/properties.c:859 ../mahjongg/mahjongg.c:779
3436msgid "_Background color:"
3437msgstr "_Цвят на фона:"
3438
3439#: ../gnobots2/properties.c:905
3440msgid "_Restore Defaults"
3441msgstr "_Връщане на стандартни настройки"
3442
3443#: ../gnobots2/properties.c:910
3444msgid "Keyboard"
3445msgstr "Клавиатура"
3446
3447#: ../gnobots2/statusbar.c:75
3448msgid "Safe Teleports:"
3449msgstr "Сигурни телепортирания:"
3450
3451#: ../gnobots2/statusbar.c:85 ../gnometris/scoreframe.cpp:79
3452msgid "Level:"
3453msgstr "Ниво:"
3454
3455#: ../gnobots2/statusbar.c:95
3456msgid "Remaining:"
3457msgstr "Оставащи:"
3458
3459#. ********************************************************************
3460#: ../gnome-stones/atari.caves.in.h:1 ../gnome-stones/default.caves.in.h:1
3461msgid "Collect all diamonds and find exit"
3462msgstr "Събери всички диаманти и намери изход"
3463
3464#: ../gnome-stones/atari.caves.in.h:2
3465msgid "Congratulations!!! You have won!"
3466msgstr "Поздравления!!! Победихте!"
3467
3468#: ../gnome-stones/atari.caves.in.h:3
3469msgid "Original Atari caves"
3470msgstr "Оригинални Атари пещери"
3471
3472#: ../gnome-stones/atari.caves.in.h:4 ../gnome-stones/default.caves.in.h:3
3473#: ../gnome-stones/tutorial.caves.in.h:2
3474msgid "gnome-stones:empty"
3475msgstr "гном-камъни:празно"
3476
3477#: ../gnome-stones/default.caves.in.h:2
3478msgid "Default caves"
3479msgstr "Пещери по подразбиране"
3480
3481#: ../gnome-stones/gnome-stones.desktop.in.h:1
3482msgid "Collect diamonds while avoiding falling boulders"
3483msgstr "Събиране на диаманти и избягване на падащи камъни"
3484
3485#: ../gnome-stones/gnome-stones.desktop.in.h:2
3486msgid "Stones"
3487msgstr "Камъни"
3488
3489#: ../gnome-stones/gnome-stones.schemas.in.h:1
3490msgid "Cave number to start"
3491msgstr "Номер пещера за начало"
3492
3493#: ../gnome-stones/gnome-stones.schemas.in.h:2
3494msgid "Cave number to start."
3495msgstr "Номер пещера за начало."
3496
3497#: ../gnome-stones/gnome-stones.schemas.in.h:3
3498msgid "Device to use for joystick control."
3499msgstr "Устройство за джойстик."
3500
3501#: ../gnome-stones/gnome-stones.schemas.in.h:4
3502msgid "Enable sound support"
3503msgstr "Разрешаване на поддръжка на звук"
3504
3505#: ../gnome-stones/gnome-stones.schemas.in.h:5
3506msgid "Enable sound support."
3507msgstr "Разрешаване на поддръжката на звук."
3508
3509#: ../gnome-stones/gnome-stones.schemas.in.h:6
3510msgid "Game name"
3511msgstr "Име на игра"
3512
3513#: ../gnome-stones/gnome-stones.schemas.in.h:7
3514msgid "Joystick device"
3515msgstr "Джойстик"
3516
3517#: ../gnome-stones/gnome-stones.schemas.in.h:8
3518msgid "Joystick switch level"
3519msgstr "Ново на превключване на джойстик"
3520
3521#: ../gnome-stones/gnome-stones.schemas.in.h:9
3522msgid "The full path and filename of game to load."
3523msgstr "Пълен път и файл на зарежданата игра."
3524
3525#: ../gnome-stones/gnome-stones.schemas.in.h:10
3526msgid ""
3527"The level an analog joystick must reach to be considered \"on\" when "
3528"emulating a digital joystick. This takes a value between 0.0 and 1.0."
3529msgstr ""
3530"Нивото, което трябва да достигне аналогов джойстик за да се счита за „Вкл.“ "
3531"при емулация на цифров джойстик. Приема стойности от 0.0 до 1.0"
3532
3533#: ../gnome-stones/gnomekoban.caves.in.h:1
3534msgid "Gnomekoban"
3535msgstr "Gnomekoban"
3536
3537#: ../gnome-stones/gnomekoban.caves.in.h:2
3538msgid "gnomekoban:empty,0"
3539msgstr "gnomekoban:празно,0"
3540
3541#. This cave is too big to be played with gnome-stones.
3542#: ../gnome-stones/io.c:338
3543msgid "The cave you are trying to load is too big for this game."
3544msgstr "Пещерата, която зареждате е твърде голяма за тази игра."
3545
3546#: ../gnome-stones/io.c:355
3547#, c-format
3548msgid "The cave is corrupted: %s is missing."
3549msgstr "Пещерата е повредена: %s липсва."
3550
3551#. An object was requested in this cave, that was not
3552#. declared in the game file's Object section.
3553#: ../gnome-stones/io.c:381
3554msgid ""
3555"The cave you are trying to load includes an object, that wasn't declared."
3556msgstr "Пещерата, която зареждате, включва недеклариран обект."
3557
3558#. **************************************************************************
3559#. Some constants.
3560#. This message will be printed in the statusline, if no message was
3561#. specified in a game file.
3562#: ../gnome-stones/main.c:66
3563msgid "This is GNOME Stones"
3564msgstr "GNOME Камъни"
3565
3566#: ../gnome-stones/main.c:76
3567msgid "Game to play"
3568msgstr "Игра"
3569
3570#: ../gnome-stones/main.c:76
3571msgid "FILENAME"
3572msgstr "ИМЕ НА ФАЙЛ"
3573
3574#: ../gnome-stones/main.c:128
3575#, c-format
3576msgid ""
3577"An error occurred while loading the image file \"%s\".\n"
3578"Please make sure that GNOME Stones is correctly installed!"
3579msgstr ""
3580"Грешка при зареждане на графичен файл „%s“.\n"
3581"Проверете инсталацията на GNOME Камъни!"
3582
3583#. That's what a gnome application needs:
3584#: ../gnome-stones/main.c:212 ../gnome-stones/main.c:918
3585#: ../gnome-stones/main.c:1027 ../gnome-stones/main.c:1276
3586msgid "GNOME Stones"
3587msgstr "GNOME Камъни"
3588
3589#: ../gnome-stones/main.c:238
3590msgid "Game title"
3591msgstr "Заглавие на игра"
3592
3593#: ../gnome-stones/main.c:239
3594msgid "Start cave"
3595msgstr "Начало на пещерата"
3596
3597#: ../gnome-stones/main.c:378 ../gnome-stones/main.c:972
3598#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:15
3599msgid "Pause"
3600msgstr "Пауза"
3601
3602#: ../gnome-stones/main.c:600
3603msgid "Congratulations, you win!"
3604msgstr "Поздравления, спечелихте!!!"
3605
3606#: ../gnome-stones/main.c:801 ../gtali/gyahtzee.c:138 ../same-gnome/ui.c:149
3607msgid "Game over!"
3608msgstr "Край на играта!"
3609
3610#: ../gnome-stones/main.c:1021
3611msgid "Sokoban levels:"
3612msgstr "Нива на Сокобан"
3613
3614#: ../gnome-stones/main.c:1030
3615msgid "Mine through dirt and collect gems."
3616msgstr "Копаене в почва и събиране на съкровища."
3617
3618#: ../gnome-stones/main.c:1184
3619msgid "Scanning private object directory..."
3620msgstr "Сканиране на личната папка с обекти..."
3621
3622#: ../gnome-stones/main.c:1188
3623msgid "Scanning public object directory..."
3624msgstr "Сканиране на публичната папка с обекти..."
3625
3626#: ../gnome-stones/main.c:1192
3627msgid "Scanning private game directory..."
3628msgstr "Претърсване на лична директория на играта..."
3629
3630#: ../gnome-stones/main.c:1196
3631msgid "Scanning public game directory..."
3632msgstr "Претърсване на обща директория на играта"
3633
3634#: ../gnome-stones/main.c:1200
3635msgid "Restoring preferences..."
3636msgstr "Възстановяване на настройките..."
3637
3638#: ../gnome-stones/player.c:77
3639msgid "You gained an extra life!"
3640msgstr "Получихте допълнителен живот!"
3641
3642#: ../gnome-stones/player.c:121
3643#, c-format
3644msgid "Seconds left: %d"
3645msgstr "Оставащи секунди: %d"
3646
3647#: ../gnome-stones/preferences.c:402
3648msgid "Neither your chosen game nor the default game could be loaded."
3649msgstr "Нито избраната игра, нито играта по подразбиране могат да се заредят."
3650
3651#: ../gnome-stones/preferences.c:403
3652msgid "Please make sure that GNOME Stones is correctly installed."
3653msgstr ""
3654"Грешка при зареждане на графичен файл „%s“.\n"
3655"Проверете инсталацията на GNOME Камъни!"
3656
3657#: ../gnome-stones/preferences.c:404
3658msgid "You may be able to select a different game from the preferences dialog."
3659msgstr "Пробвайте да изберете различна игра от Настройки."
3660
3661#: ../gnome-stones/preferences.c:559
3662msgid "GNOME Stones Preferences"
3663msgstr "Настройки на GNOME Камъни"
3664
3665#: ../gnome-stones/preferences.c:612
3666msgid "Game Title"
3667msgstr "Заглавие на играта"
3668
3669#: ../gnome-stones/preferences.c:619
3670msgid "Caves"
3671msgstr "Пещери"
3672
3673#: ../gnome-stones/preferences.c:699
3674msgid "Device"
3675msgstr "Устройство"
3676
3677#: ../gnome-stones/preferences.c:708
3678msgid "_Joystick device:"
3679msgstr "_Джойстик:"
3680
3681#. We definatly have a "disable" entry.
3682#: ../gnome-stones/preferences.c:715
3683msgid "Disabled"
3684msgstr "Забранен"
3685
3686#: ../gnome-stones/preferences.c:746
3687msgid "Digital Joystick Emulation"
3688msgstr "Симулиране на цифров джойстик"
3689
3690#: ../gnome-stones/preferences.c:755
3691msgid "_Switch level:"
3692msgstr "_Смяна на нивото:"
3693
3694#: ../gnome-stones/preferences.c:779
3695msgid "Joystick"
3696msgstr "Джойстик"
3697
3698#: ../gnome-stones/preferences.c:797
3699msgid "Enable sound"
3700msgstr "Включване на звук"
3701
3702#: ../gnome-stones/preferences.c:809
3703msgid "_Sound"
3704msgstr "_Звук"
3705
3706#: ../gnome-stones/status.c:81
3707msgid "Diamonds:"
3708msgstr "Диаманти:"
3709
3710#: ../gnome-stones/status.c:95
3711msgid "Cave:"
3712msgstr "Пещери:"
3713
3714#: ../gnome-stones/status.c:105
3715msgid "Lives:"
3716msgstr "Животи:"
3717
3718#. Local Variables:
3719#. mode:c
3720#. eval:(load-library "time-stamp")
3721#. eval:(make-local-variable 'write-file-hooks)
3722#. eval:(add-hook 'write-file-hooks 'time-stamp)
3723#. eval:(setq time-stamp-format '(time-stamp-yyyy/mm/dd time-stamp-hh:mm:ss user-login-name))
3724#. End:
3725#: ../gnome-stones/tutorial.caves.in.h:1
3726msgid "Tutorial caves"
3727msgstr "Тренировъчни пещери"
3728
3729#: ../gnometris/field.cpp:83
3730msgid "Paused"
3731msgstr "На пауза"
3732
3733#: ../gnometris/gnometris.desktop.in.h:1
3734msgid "Fit falling blocks together"
3735msgstr "Нареждане на падащи блокчета"
3736
3737#: ../gnometris/gnometris.desktop.in.h:2 ../gnometris/tetris.cpp:182
3738#: ../gnometris/tetris.cpp:1464
3739msgid "Gnometris"
3740msgstr "Gnome тетрис"
3741
3742#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:1
3743msgid "Drop"
3744msgstr "Пускане"
3745
3746#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:2
3747msgid "Image to use for drawing blocks"
3748msgstr "Изображение за блокчетата"
3749
3750#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:3
3751msgid "Image to use for drawing blocks."
3752msgstr "Изображение за блокчетата."
3753
3754#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:4
3755msgid "Key press to drop."
3756msgstr "Бутон за пускане"
3757
3758#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:5
3759msgid "Key press to move down."
3760msgstr "Бутон за ход надолу"
3761
3762#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:8
3763msgid "Key press to pause."
3764msgstr "Бутон за пауза"
3765
3766#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:9
3767msgid "Key press to rotate."
3768msgstr "Бутон за въртене"
3769
3770#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:10
3771msgid "Level to start with"
3772msgstr "Начално ниво"
3773
3774#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:11
3775msgid "Level to start with."
3776msgstr "Начално ниво."
3777
3778#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:16
3779msgid "Rotate"
3780msgstr "Завъртане"
3781
3782#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:17
3783msgid "The background color"
3784msgstr "Цвят на фона"
3785
3786#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:18
3787msgid "The background color, in a format gdk_color_parse understands."
3788msgstr "Цвят за фона във формат, който gdk_color_parse разбира."
3789
3790#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:19
3791msgid ""
3792"The density of blocks in rows filled at the start of the game. The value is "
3793"between 0 (for no blocks) and 10 (for a completely filled row)."
3794msgstr ""
3795"Плътността на блокчетата в редовете, запълнени в началото на играта. "
3796"Стойността е между 0 (без блокчета) и 10 (изцяло запълнен ред)."
3797
3798#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:20
3799msgid "The density of filled rows"
3800msgstr "Плътност на запълнените редици"
3801
3802#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:21
3803msgid ""
3804"The number of rows that are filled with random blocks at the start of the "
3805"game."
3806msgstr "Брой редове, случайно запълнени с блокчета в началото на играта."
3807
3808#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:22
3809msgid "The number of rows to fill"
3810msgstr "Брой редове за запълване"
3811
3812#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:23
3813msgid ""
3814"This selects whether or not to draw the background image over the background "
3815"color."
3816msgstr "Това определя дали да се рисува изображението за фон над цвета за фон."
3817
3818#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:24
3819msgid "Whether to give blocks random colors"
3820msgstr "Дали да задава случайни цветове на блокчетата"
3821
3822#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:25
3823msgid "Whether to give blocks random colors."
3824msgstr "Дали да задава случайни цветове на блокчетата."
3825
3826#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:26
3827msgid "Whether to preview the next block"
3828msgstr "Дали да показва следващата фигура"
3829
3830#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:27
3831msgid "Whether to preview the next block."
3832msgstr "Дали да показва следващата фигура."
3833
3834#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:28
3835msgid "Whether to rotate counter clock wise"
3836msgstr "Дали да върти обратно на часовниковата стрелка"
3837
3838#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:29
3839msgid "Whether to rotate counter clock wise."
3840msgstr "Дали да върти обратно на часовниковата стрелка."
3841
3842#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:30
3843msgid "Whether to use sound"
3844msgstr "Дали да се използват звуци."
3845
3846#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:31
3847msgid "Whether to use sound."
3848msgstr "Дали да се използват звуци."
3849
3850#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:32
3851msgid "Whether to use the background image"
3852msgstr "Дали да се използва изображение за фон"
3853
3854#: ../gnometris/main.cpp:38
3855msgid "Set starting level (1-10)"
3856msgstr "Задай начално ниво (1-10)"
3857
3858#: ../gnometris/main.cpp:38
3859msgid "LEVEL"
3860msgstr "НИВО"
3861
3862#: ../gnometris/scoreframe.cpp:68
3863msgid "Lines:"
3864msgstr "Редове:"
3865
3866#: ../gnometris/tetris.cpp:361
3867#, c-format
3868msgid ""
3869"Could not find the theme: \n"
3870"%s\n"
3871"\n"
3872"Please check your gnome-games installation"
3873msgstr ""
3874"Липсва тема:\n"
3875"%s\n"
3876"\n"
3877"Моля, проверете инсталацията на гном-игри"
3878
3879#: ../gnometris/tetris.cpp:376
3880#, c-format
3881msgid ""
3882"Can't load the image: \n"
3883"%s\n"
3884"\n"
3885"Please check your gnome-games installation"
3886msgstr ""
3887"Грешка при зареждане на графичен файл: \n"
3888"%s\n"
3889"\n"
3890"Моля, проверете инсталацията на гном-игри"
3891
3892#: ../gnometris/tetris.cpp:724 ../gnometris/tetris.cpp:725
3893msgid "<none>"
3894msgstr "<няма>"
3895
3896#: ../gnometris/tetris.cpp:753
3897msgid "Gnometris Preferences"
3898msgstr "Настройки на Gnometris"
3899
3900#: ../gnometris/tetris.cpp:777
3901msgid "Setup"
3902msgstr "Настройки"
3903
3904#. pre-filled rows
3905#: ../gnometris/tetris.cpp:783
3906msgid "_Number of pre-filled rows:"
3907msgstr "_Брой запълнени при старта редици:"
3908
3909#. pre-filled rows density
3910#: ../gnometris/tetris.cpp:802
3911msgid "_Density of blocks in a pre-filled row:"
3912msgstr "_Плътност на кубчетата в запълнените редици:"
3913
3914#: ../gnometris/tetris.cpp:842
3915msgid "Operation"
3916msgstr "Действие"
3917
3918#: ../gnometris/tetris.cpp:856
3919msgid "_Preview next block"
3920msgstr "_Показване на следващата фигура"
3921
3922#: ../gnometris/tetris.cpp:865
3923msgid "_Use random block colors"
3924msgstr "_Използване на произволни цветове на фигурите"
3925
3926#: ../gnometris/tetris.cpp:876
3927msgid "_Rotate blocks counterclockwise"
3928msgstr "_ъртене на фигурите обратно на часовниковата стрелка"
3929
3930#: ../gnometris/tetris.cpp:889 ../gnometris/tetris.cpp:922
3931#: ../same-gnome/ui.c:295
3932msgid "Theme"
3933msgstr "Тема"
3934
3935#: ../gnometris/tetris.cpp:925
3936msgid "Block image:"
3937msgstr "Изображение за фигурите:"
3938
3939#: ../gnometris/tetris.cpp:1466
3940msgid ""
3941"Written for my wife, Matylda\n"
3942"Send comments and bug reports to: \n"
3943"janusz.gorycki@intel.com"
3944msgstr ""
3945"Написано за жена ми, Матилда\n"
3946"Изпращайте коментари и открити грешки на: \n"
3947"janusz.gorycki@intel.com"
3948
3949#: ../gnometris/highscores.cpp:34
3950msgid "Gnometris Scores"
3951msgstr "Gnometris - Резултати"
3952
3953#: ../gnomine/gnomine.c:84 ../gnomine/gnomine.c:655
3954msgid "Custom"
3955msgstr "Лично"
3956
3957#: ../gnomine/gnomine.c:152
3958#, c-format
3959msgid "Flags: %d/%d"
3960msgstr "Флагчета: %d/%d"
3961
3962#: ../gnomine/gnomine.c:181
3963msgid "The Mines Have Been Cleared!"
3964msgstr "Всички мини са почистени!"
3965
3966#: ../gnomine/gnomine.c:182
3967msgid "Great work, but unfortunately your score did not make the top ten."
3968msgstr ""
3969"За съжаление, вашият резултат не е достатъчно добър, за да е един от десетте "
3970"най-добри."
3971
3972#: ../gnomine/gnomine.c:198
3973msgid "Mines Scores"
3974msgstr "GNOME Мини - Резултати"
3975
3976#: ../gnomine/gnomine.c:207 ../same-gnome/ui.c:129
3977msgid "Size:"
3978msgstr "Размер:"
3979
3980#: ../gnomine/gnomine.c:218 ../same-gnome/ui.c:172
3981msgid "Congratulations!"
3982msgstr "Поздравления!"
3983
3984#: ../gnomine/gnomine.c:219 ../same-gnome/ui.c:173
3985msgid "Your score has made the top ten."
3986msgstr "Вашият резултат е сред десетте най-добри!"
3987
3988#: ../gnomine/gnomine.c:315
3989msgid "Click a square, any square"
3990msgstr "Натиснете квадратче - което и да е квадратче"
3991
3992#: ../gnomine/gnomine.c:317
3993msgid "Maybe they're all mines ..."
3994msgstr "Може би, всички са мини ..."
3995
3996#: ../gnomine/gnomine.c:435
3997msgid "Faces:"
3998msgstr "Лица:"
3999
4000#: ../gnomine/gnomine.c:438
4001msgid "Graphics:"
4002msgstr "Графика:"
4003
4004#: ../gnomine/gnomine.c:444
4005msgid "Resizing and SVG support:"
4006msgstr "Оразмеряване и поддръжка на SVG:"
4007
4008#: ../gnomine/gnomine.c:451 ../gnomine/gnomine.c:966
4009#: ../gnomine/gnomine.desktop.in.h:2
4010msgid "Mines"
4011msgstr "Мини"
4012
4013#: ../gnomine/gnomine.c:621
4014msgid "Field Size"
4015msgstr "Размер на полето"
4016
4017#: ../gnomine/gnomine.c:667
4018msgid "Custom Size"
4019msgstr "Задаване на размер"
4020
4021#: ../gnomine/gnomine.c:674
4022msgid "_Number of mines:"
4023msgstr "_Брой мини:"
4024
4025#: ../gnomine/gnomine.c:686
4026msgid "_Horizontal:"
4027msgstr "_Хоризонтално:"
4028
4029#: ../gnomine/gnomine.c:697
4030msgid "_Vertical:"
4031msgstr "_Вертикално:"
4032
4033#: ../gnomine/gnomine.c:712
4034msgid "_Use \"I'm not sure\" flags"
4035msgstr "Използване на флагчета „Не съм сигурен!“"
4036
4037#: ../gnomine/gnomine.c:721
4038msgid "Mines Preferences"
4039msgstr "Настройки на GNOME Мини"
4040
4041#: ../gnomine/gnomine.c:860
4042msgid "Width of grid"
4043msgstr "Ширина на решетката"
4044
4045#: ../gnomine/gnomine.c:861
4046msgid "Height of grid"
4047msgstr "Височина на решетката"
4048
4049#: ../gnomine/gnomine.c:862
4050msgid "Number of mines"
4051msgstr "Брой мини"
4052
4053#: ../gnomine/gnomine.c:862 ../gtali/setup.c:85 ../gtali/setup.c:86
4054#: ../same-gnome/same-gnome.c:128
4055msgid "NUMBER"
4056msgstr "БРОЙ"
4057
4058#: ../gnomine/gnomine.c:863
4059msgid "Size of the board (1=small, 3=large)"
4060msgstr "Големина на дъската (1=малка, 3=голяма)"
4061
4062#: ../gnomine/gnomine.c:864
4063msgid "X location of window"
4064msgstr "X позиция на прозореца"
4065
4066#: ../gnomine/gnomine.c:865
4067msgid "Y location of window"
4068msgstr "Y позиция на прозореца"
4069
4070#: ../gnomine/gnomine.c:1031
4071msgid "Press to Resume"
4072msgstr "Натиснете, за да продължите"
4073
4074#: ../gnomine/gnomine.c:1064
4075msgid "Time: "
4076msgstr "Време: "
4077
4078#: ../gnomine/gnomine.desktop.in.h:1
4079msgid "Clear mines from a minefield"
4080msgstr "Изчисти мините от полето"
4081
4082#: ../gnomine/gnomine.schemas.in.h:1
4083msgid "Set to true to be able to mark squares as unknown."
4084msgstr ""
4085"Установи в „Истина“ за да е разрешено маркирането на квадратчета като "
4086"неизвестни."
4087
4088#: ../gnomine/gnomine.schemas.in.h:2
4089msgid "Use the unknown flag"
4090msgstr "Използване на флага за непознато"
4091
4092#: ../gnomine/minefield.c:192
4093msgid ""
4094"Unable to find required images.\n"
4095"\n"
4096"Please check your gnome-games installation."
4097msgstr ""
4098"Не може да бъдат открити нужните изображения\n"
4099"\n"
4100"Проверете инсталацията на GNOME игрите."
4101
4102#: ../gnomine/minefield.c:200
4103msgid ""
4104"Required images have been found, but refused to load.\n"
4105"\n"
4106"Please check your installation of gnome-games and its dependencies."
4107msgstr ""
4108"Нужните изображения бяха открити, но не могат да се заредят.\n"
4109"\n"
4110"Проверете инсталацията на gnome-games и зависимостите."
4111
4112#: ../gnomine/minefield.c:210
4113msgid "Could not load images"
4114msgstr "Не могат да се заредят изображенията"
4115
4116#. i18n in-game numbers, replaceable with single-character local ideograms.
4117#: ../gnotravex/gnotravex.c:50
4118msgid "0"
4119msgstr "0"
4120
4121#: ../gnotravex/gnotravex.c:50
4122msgid "1"
4123msgstr "1"
4124
4125#: ../gnotravex/gnotravex.c:50
4126msgid "2"
4127msgstr "2"
4128
4129#: ../gnotravex/gnotravex.c:50
4130msgid "3"
4131msgstr "3"
4132
4133#: ../gnotravex/gnotravex.c:50
4134msgid "4"
4135msgstr "4"
4136
4137#: ../gnotravex/gnotravex.c:50
4138msgid "5"
4139msgstr "5"
4140
4141#: ../gnotravex/gnotravex.c:50
4142msgid "6"
4143msgstr "6"
4144
4145#: ../gnotravex/gnotravex.c:50
4146msgid "7"
4147msgstr "7"
4148
4149#: ../gnotravex/gnotravex.c:50
4150msgid "8"
4151msgstr "8"
4152
4153#: ../gnotravex/gnotravex.c:50
4154msgid "9"
4155msgstr "9"
4156
4157#: ../gnotravex/gnotravex.c:177 ../same-gnome/ui.c:426
4158msgid "_Size"
4159msgstr "Размер"
4160
4161#: ../gnotravex/gnotravex.c:183
4162msgid "Sol_ve"
4163msgstr "Решаване"
4164
4165#: ../gnotravex/gnotravex.c:183
4166msgid "Solve the game"
4167msgstr "Решете играта"
4168
4169#: ../gnotravex/gnotravex.c:186
4170msgid "_Up"
4171msgstr "На_горе"
4172
4173#: ../gnotravex/gnotravex.c:186
4174msgid "Move the pieces up"
4175msgstr "Преместване на пуловете нагоре"
4176
4177#: ../gnotravex/gnotravex.c:187
4178msgid "_Left"
4179msgstr "На_ляво"
4180
4181#: ../gnotravex/gnotravex.c:187
4182msgid "Move the pieces left"
4183msgstr "Преместване на пуловете наляво"
4184
4185#: ../gnotravex/gnotravex.c:188
4186msgid "_Right"
4187msgstr "На_дясно"
4188
4189#: ../gnotravex/gnotravex.c:188
4190msgid "Move the pieces right"
4191msgstr "Преместване на пуловете надясно"
4192
4193#: ../gnotravex/gnotravex.c:189
4194msgid "_Down"
4195msgstr "Над_олу"
4196
4197#: ../gnotravex/gnotravex.c:189
4198msgid "Move the pieces down"
4199msgstr "Преместване на пуловете надолу"
4200
4201#: ../gnotravex/gnotravex.c:195
4202msgid "_2×2"
4203msgstr "_2х2"
4204
4205#: ../gnotravex/gnotravex.c:195
4206msgid "Play on a 2×2 board"
4207msgstr "Игра на дъска 2х2"
4208
4209#: ../gnotravex/gnotravex.c:196
4210msgid "_3×3"
4211msgstr "_3×3"
4212
4213#: ../gnotravex/gnotravex.c:196
4214msgid "Play on a 3×3 board"
4215msgstr "Игра на дъска 3х3"
4216
4217#: ../gnotravex/gnotravex.c:197
4218msgid "_4×4"
4219msgstr "_4×4"
4220
4221#: ../gnotravex/gnotravex.c:197
4222msgid "Play on a 4×4 board"
4223msgstr "Игра на дъска 4х4"
4224
4225#: ../gnotravex/gnotravex.c:198
4226msgid "_5×5"
4227msgstr "_5×5"
4228
4229#: ../gnotravex/gnotravex.c:198
4230msgid "Play on a 5×5 board"
4231msgstr "Игра на дъска 5х5"
4232
4233#: ../gnotravex/gnotravex.c:199
4234msgid "_6×6"
4235msgstr "_6×6"
4236
4237#: ../gnotravex/gnotravex.c:199
4238msgid "Play on a 6×6 board"
4239msgstr "Игра на дъска 6х6"
4240
4241#: ../gnotravex/gnotravex.c:244
4242msgid "Size of board (2-6)"
4243msgstr "Размер на дъската (2-6)"
4244
4245#: ../gnotravex/gnotravex.c:245
4246msgid "SIZE"
4247msgstr "РАЗМЕР"
4248
4249#: ../gnotravex/gnotravex.c:827
4250msgid "Puzzle solved! Well done!"
4251msgstr "Наредихте пъзела! Браво!"
4252
4253#: ../gnotravex/gnotravex.c:830
4254msgid "Puzzle solved!"
4255msgstr "Наредихте пъзела!"
4256
4257#: ../gnotravex/gnotravex.c:1188 ../mahjongg/mahjongg.c:940
4258msgid "Game paused"
4259msgstr "Играта е на пауза"
4260
4261#: ../gnotravex/gnotravex.c:1346
4262#, c-format
4263msgid "Playing %d×%d board"
4264msgstr "Дъската е %dx%d"
4265
4266#: ../gnotravex/gnotravex.desktop.in.h:1
4267msgid "Play a puzzle game matching tiles together"
4268msgstr "Търсене на съвпадащи плочки"
4269
4270#: ../gnotravex/gnotravex.desktop.in.h:2
4271msgid "Tetravex"
4272msgstr "Tetravex"
4273
4274#: ../gnotravex/gnotravex.schemas.in.h:1
4275msgid ""
4276"The height of the playing window in pixels. At minimum it should be 240."
4277msgstr "Височина на прозореца за игра в пиксели. Минимум - 240."
4278
4279#: ../gnotravex/gnotravex.schemas.in.h:2 ../gnotski/gnotski.schemas.in.h:1
4280#: ../mahjongg/mahjongg.schemas.in.h:1
4281msgid "The height of the window"
4282msgstr "Височината на прозореца"
4283
4284#: ../gnotravex/gnotravex.schemas.in.h:3
4285msgid "The size of the playing grid"
4286msgstr "Размера на игралното поле"
4287
4288#: ../gnotravex/gnotravex.schemas.in.h:4
4289msgid ""
4290"The value of this key is used to decide the size of the playing grid. The "
4291"valid values are 2 to 8, anything else gets set to 3."
4292msgstr ""
4293"Стойността на този ключ се използва за задаване на размера на игралното "
4294"поле. Валидни стойности са от 2 до 8, всички останали се възприемат като 3."
4295
4296#: ../gnotravex/gnotravex.schemas.in.h:5
4297msgid "The width of the playing window in pixels. At minimum it should be 320."
4298msgstr "Ширина на прозореца за игра в пиксели. Минимум - 320."
4299
4300#: ../gnotravex/gnotravex.schemas.in.h:6 ../gnotski/gnotski.schemas.in.h:6
4301#: ../mahjongg/mahjongg.schemas.in.h:4
4302msgid "The width of the window"
4303msgstr "Ширината на прозореца"
4304
4305#. puzzle name
4306#: ../gnotski/gnotski.c:135
4307msgid "Only 18 Steps"
4308msgstr "Само 18 стъпала"
4309
4310#. puzzle name
4311#: ../gnotski/gnotski.c:148
4312msgid "Daisy"
4313msgstr "Маргаритка"
4314
4315#. puzzle name
4316#: ../gnotski/gnotski.c:161
4317msgid "Violet"
4318msgstr "Лилаво"
4319
4320#. puzzle name
4321#: ../gnotski/gnotski.c:174
4322msgid "Poppy"
4323msgstr "Попи"
4324
4325#. puzzle name
4326#: ../gnotski/gnotski.c:187
4327msgid "Pansy"
4328msgstr "Панси"
4329
4330#. puzzle name
4331#: ../gnotski/gnotski.c:200
4332msgid "Snowdrop"
4333msgstr "Снежинка"
4334
4335#. puzzle name - sometimes called "Le'Ane Rouge"
4336#: ../gnotski/gnotski.c:213
4337msgid "Red Donkey"
4338msgstr "Червено магаре"
4339
4340#. puzzle name
4341#: ../gnotski/gnotski.c:226
4342msgid "Trail"
4343msgstr "Следа"
4344
4345#. puzzle name
4346#: ../gnotski/gnotski.c:239
4347msgid "Ambush"
4348msgstr "Засада"
4349
4350#. puzzle name
4351#: ../gnotski/gnotski.c:252
4352msgid "Agatka"
4353msgstr "Агатка"
4354
4355#. puzzle name
4356#: ../gnotski/gnotski.c:263
4357msgid "Success"
4358msgstr "Успех"
4359
4360#. puzzle name
4361#: ../gnotski/gnotski.c:273
4362msgid "Bone"
4363msgstr "Кокал"
4364
4365#. puzzle name
4366#: ../gnotski/gnotski.c:286
4367msgid "Fortune"
4368msgstr "Фортуна"
4369
4370#. puzzle name
4371#: ../gnotski/gnotski.c:300
4372msgid "Fool"
4373msgstr "Шут"
4374
4375#. puzzle name
4376#: ../gnotski/gnotski.c:310
4377msgid "Solomon"
4378msgstr "Соломон"
4379
4380#. puzzle name
4381#: ../gnotski/gnotski.c:323
4382msgid "Cleopatra"
4383msgstr "Клеопатра"
4384
4385#. puzzle name
4386#: ../gnotski/gnotski.c:335
4387msgid "Shark"
4388msgstr "Акула"
4389
4390#. puzzle name
4391#: ../gnotski/gnotski.c:347
4392msgid "Rome"
4393msgstr "Рим"
4394
4395#. puzzle name
4396#: ../gnotski/gnotski.c:359
4397msgid "Pennant Puzzle"
4398msgstr "Пенант пъзел"
4399
4400#. puzzle name
4401#: ../gnotski/gnotski.c:372
4402msgid "Ithaca"
4403msgstr "Итака"
4404
4405#. puzzle name
4406#: ../gnotski/gnotski.c:395
4407msgid "Pelopones"
4408msgstr "Пелопонес"
4409
4410#. puzzle name
4411#: ../gnotski/gnotski.c:407
4412msgid "Transeuropa"
4413msgstr "Трансевропа"
4414
4415#. puzzle name
4416#: ../gnotski/gnotski.c:419
4417msgid "Lodzianka"
4418msgstr "Лодзианка"
4419
4420#. puzzle name
4421#: ../gnotski/gnotski.c:430
4422msgid "Polonaise"
4423msgstr "Полонезия"
4424
4425#. puzzle name
4426#: ../gnotski/gnotski.c:441
4427msgid "Baltic Sea"
4428msgstr "Балтийско море"
4429
4430#. puzzle name
4431#: ../gnotski/gnotski.c:453
4432msgid "American Pie"
4433msgstr "Американски пай"
4434
4435#. puzzle name
4436#: ../gnotski/gnotski.c:469
4437msgid "Traffic Jam"
4438msgstr "Задръстване"
4439
4440#. puzzle name
4441#: ../gnotski/gnotski.c:480
4442msgid "Sunshine"
4443msgstr "Слънце"
4444
4445#. puzzle name
4446#: ../gnotski/gnotski.c:506
4447msgid "Block 10"
4448msgstr "Блокиране на 10"
4449
4450#. puzzle name
4451#: ../gnotski/gnotski.c:517
4452msgid "Block 10 Pro"
4453msgstr "Блокиране на 10 Про"
4454
4455#. puzzle name
4456#: ../gnotski/gnotski.c:528
4457msgid "Climb 12"
4458msgstr "Изкачване на 12"
4459
4460#. puzzle name
4461#: ../gnotski/gnotski.c:539
4462msgid "Climb 12 Pro"
4463msgstr "Изкачване на 12 Про"
4464
4465#. puzzle name
4466#: ../gnotski/gnotski.c:550
4467msgid "Climb 15 Winter"
4468msgstr "Изкачване на 15 Зима"
4469
4470#. puzzle name
4471#: ../gnotski/gnotski.c:563
4472msgid "Climb 15 Spring"
4473msgstr "Изкачване на 15 Пролет"
4474
4475#. puzzle name
4476#: ../gnotski/gnotski.c:576
4477msgid "Climb 15 Summer"
4478msgstr "Изкачване на 15 Лято"
4479
4480#. puzzle name
4481#: ../gnotski/gnotski.c:589
4482msgid "Climb 15 Fall"
4483msgstr "Изкачване на 15 Есен"
4484
4485#. puzzle name
4486#: ../gnotski/gnotski.c:602
4487msgid "Climb 24 Pro"
4488msgstr "Изкачване на 24 Про"
4489
4490#. set of puzzles
4491#: ../gnotski/gnotski.c:633
4492msgid "HuaRong Trail"
4493msgstr "ХуаРонг Следа"
4494
4495#. set of puzzles
4496#: ../gnotski/gnotski.c:635
4497msgid "Challenge Pack"
4498msgstr "Пакет с предизвикателства"
4499
4500#. set of puzzles
4501#: ../gnotski/gnotski.c:637
4502msgid "Skill Pack"
4503msgstr "Пакет за умения"
4504
4505#. set of puzzles
4506#: ../gnotski/gnotski.c:639
4507msgid "Minoru Climb"
4508msgstr "Минору изкачване"
4509
4510#: ../gnotski/gnotski.c:640
4511msgid "_Restart Puzzle"
4512msgstr "_Започване отначало"
4513
4514#: ../gnotski/gnotski.c:641
4515msgid "Next Puzzle"
4516msgstr "Следващия пъзел"
4517
4518#: ../gnotski/gnotski.c:642
4519msgid "Previous Puzzle"
4520msgstr "Предишен пъзел"
4521
4522#: ../gnotski/gnotski.c:817
4523msgid "Level completed."
4524msgstr "Нивото е завършено."
4525
4526#: ../gnotski/gnotski.c:1009
4527msgid ""
4528"The theme for this game failed to render.\n"
4529"\n"
4530"Please check that Klotski is installed correctly."
4531msgstr ""
4532"Темата за тази игра не може да бъде изрисувана.\n"
4533"\n"
4534"Проверете дали Klotski е инсталирана правилно."
4535
4536#: ../gnotski/gnotski.c:1177
4537#, c-format
4538msgid ""
4539"Could not find the image:\n"
4540"%s\n"
4541"\n"
4542"Please check that Klotski is installed correctly."
4543msgstr ""
4544"Не може да се открие графичния файл:\n"
4545"%s\n"
4546"\n"
4547"Проверете дали Klotski е инсталирана правилно."
4548
4549#: ../gnotski/gnotski.c:1216
4550#, c-format
4551msgid "Moves: %d"
4552msgstr "Ходове: %d"
4553
4554#: ../gnotski/gnotski.c:1539
4555msgid "Sliding Block Puzzles"
4556msgstr "Пъзели със плъзгащи се части"
4557
4558#: ../gnotski/gnotski.desktop.in.h:1
4559msgid "Klotski"
4560msgstr "Klotski"
4561
4562#: ../gnotski/gnotski.desktop.in.h:2
4563msgid "Solve puzzles by sliding blocks"
4564msgstr "Разрешаване на пъзел чрез плъзгане на блокчета"
4565
4566#: ../gnotski/gnotski.schemas.in.h:2
4567msgid "The number of the puzzle being played."
4568msgstr "Номера на пъзела, който се играе в момента."
4569
4570#: ../gnotski/gnotski.schemas.in.h:3
4571msgid "The puzzle in play"
4572msgstr "Текущият пъзел"
4573
4574#: ../gnotski/gnotski.schemas.in.h:4
4575msgid ""
4576"The requested height of the main window in pixels. If this isn't big enough "
4577"it will be ignored."
4578msgstr ""
4579"Исканата височина на главния прозорец в пискели. Ако не е достатъчно голяма, "
4580"ще бъде игнорирана."
4581
4582#: ../gnotski/gnotski.schemas.in.h:5
4583msgid ""
4584"The requested width of the main window in pixels. If this isn't big enough "
4585"it will be ignored."
4586msgstr ""
4587"Исканата ширина на главния прозорец в пискели. Ако не е достатъчно голяма, "
4588"ще бъде игнорирана."
4589
4590#: ../gtali/clist.c:141
4591msgid "Already used! Where do you want to put that?"
4592msgstr "Вече е използвано! Къде искате да го поставите?"
4593
4594#. Arrgh - lets all use the same tabs under emacs:
4595#. Local Variables:
4596#. tab-width: 8
4597#. c-basic-offset: 8
4598#. indent-tabs-mode: nil
4599#. End:
4600#.
4601#: ../gtali/gtali.desktop.in.h:1
4602msgid "Play a poker-style dice game"
4603msgstr "Подобна на покер игра със зарове"
4604
4605#: ../gtali/gtali.desktop.in.h:2 ../gtali/gyahtzee.c:64
4606msgid "Tali"
4607msgstr "Генерал"
4608
4609#: ../gtali/gtali.schemas.in.h:1
4610msgid ""
4611"Choose whether or not to insert a delay between the computer's dice rolls so "
4612"the player can follow what it is doing."
4613msgstr ""
4614"Избери да се вмъкват ли закъснения между хвърлянията на компютъра, за да "
4615"следи играча какво прави той."
4616
4617#: ../gtali/gtali.schemas.in.h:2
4618msgid "Delay between rolls"
4619msgstr "Закъснения между хвърлянията"
4620
4621#: ../gtali/gtali.schemas.in.h:3
4622msgid "Display the computer's thoughts"
4623msgstr "Показване на мислите на компютъра"
4624
4625#: ../gtali/gtali.schemas.in.h:4
4626msgid ""
4627"If set to true, a dump of the AI's working will be done to standard output."
4628msgstr ""
4629"Ако се установи в „Истина“, всички мисли на ИИ ще бъдат извеждани на "
4630"стандартния изход."
4631
4632#: ../gtali/gtali.schemas.in.h:5
4633msgid "[Human,Wilber,Bill,Monica,Kenneth,Janet]"
4634msgstr "[Човек,Георги,Иван,Николай,Владимир,Мария]"
4635
4636#: ../gtali/gyahtzee.c:118
4637msgid "The game is a draw!"
4638msgstr "Играта завърши с равенство!"
4639
4640#: ../gtali/gyahtzee.c:133
4641#, c-format
4642msgid "%s wins the game with %d point"
4643msgid_plural "%s wins the game with %d points"
4644msgstr[0] "%s печели играта с %d точка"
4645msgstr[1] "%s печели играта с %d точки"
4646
4647#: ../gtali/gyahtzee.c:200
4648#, c-format
4649msgid "Computer playing for %s"
4650msgstr "Компютърът играе вместо %s"
4651
4652#: ../gtali/gyahtzee.c:203
4653#, c-format
4654msgid "%s! -- You're up."
4655msgstr "%s! -- Твой ред е."
4656
4657#: ../gtali/gyahtzee.c:297
4658msgid "Select dice to re-roll, press Roll!, or select score slot."
4659msgstr ""
4660"Изберете зарове, които ще хвърляте отново и натиснете Хвърли! или изберете "
4661"комбинация."
4662
4663#: ../gtali/gyahtzee.c:325
4664msgid "Roll"
4665msgstr "Хвърляне"
4666
4667#: ../gtali/gyahtzee.c:374 ../gtali/yahtzee.c:170
4668msgid "You're only allowed three rolls! Select a score box."
4669msgstr "Позволени са само три хвърляния! Посочете комбинация."
4670
4671#: ../gtali/gyahtzee.c:417
4672msgid "GNOME version (1998):"
4673msgstr "GNOME версия (1998)"
4674
4675#: ../gtali/gyahtzee.c:420
4676msgid "Console version (1992):"
4677msgstr "Версия използваща Curses (1992):"
4678
4679#: ../gtali/gyahtzee.c:430
4680msgid "A variation on poker with dice and less money."
4681msgstr "Вид покер със зарове и по-малко пари."
4682
4683#: ../gtali/gyahtzee.c:614
4684msgid "Roll!"
4685msgstr "Хвърляне!"
4686
4687#: ../gtali/setup.c:76
4688msgid "Calculate random die throws (debug)"
4689msgstr "Изчисляване на случайни хвърляния на заровете (дебъг)"
4690
4691#: ../gtali/setup.c:82
4692msgid "Delay computer moves"
4693msgstr "Забавяне на ходовете на компютъра"
4694
4695#: ../gtali/setup.c:83
4696msgid "Show high scores and exit"
4697msgstr "Показване на рекордите и изход след това"
4698
4699#: ../gtali/setup.c:84
4700msgid "Display computer thoughts"
4701msgstr "Показване на мислите на компютъра"
4702
4703#: ../gtali/setup.c:85
4704msgid "Number of computer opponents"
4705msgstr "Брой компютърни противници"
4706
4707#: ../gtali/setup.c:86
4708msgid "Number of human opponents"
4709msgstr "Брой човешки противници"
4710
4711#: ../gtali/setup.c:98
4712msgid "Current game will complete with original number of players."
4713msgstr "Текущата игра ще завърши с началния брой играчи."
4714
4715#: ../gtali/setup.c:230
4716msgid "GTali Preferences"
4717msgstr "Настройки на Генерал"
4718
4719#: ../gtali/setup.c:253
4720msgid "Human Players"
4721msgstr "Човешки играчи"
4722
4723#: ../gtali/setup.c:263
4724msgid "_Number of players:"
4725msgstr "_Брой играчи:"
4726
4727#: ../gtali/setup.c:277
4728msgid "Computer Opponents"
4729msgstr "Компютърни противници"
4730
4731#. --- Button ---
4732#: ../gtali/setup.c:284
4733msgid "_Delay between rolls"
4734msgstr "_Закъснения между хвърлянията"
4735
4736#: ../gtali/setup.c:294
4737msgid "N_umber of opponents:"
4738msgstr "Брой _противници:"
4739
4740#. --- PLAYER NAMES FRAME ----
4741#: ../gtali/setup.c:308
4742msgid "Player Names"
4743msgstr "Имена на играчите"
4744
4745#: ../gtali/yahtzee.c:69
4746msgid "1s [total of 1s]"
4747msgstr "1-ци [Общо 1-ци]"
4748
4749#: ../gtali/yahtzee.c:70
4750msgid "2s [total of 2s]"
4751msgstr "2-ки [Общо 2-ки]"
4752
4753#: ../gtali/yahtzee.c:71
4754msgid "3s [total of 3s]"
4755msgstr "3-ки [Общо 3-ки]"
4756
4757#: ../gtali/yahtzee.c:72
4758msgid "4s [total of 4s]"
4759msgstr "4-ки [Общо 4-ки]"
4760
4761#: ../gtali/yahtzee.c:73
4762msgid "5s [total of 5s]"
4763msgstr "5-ци [Общо 5-ци]"
4764
4765#: ../gtali/yahtzee.c:74
4766msgid "6s [total of 6s]"
4767msgstr "6-ци [Общо 6-ци]"
4768
4769#. End of upper panel
4770#: ../gtali/yahtzee.c:76
4771msgid "3 of a Kind [total]"
4772msgstr "3 еднакви [Сбор]"
4773
4774#: ../gtali/yahtzee.c:77
4775msgid "4 of a Kind [total]"
4776msgstr "4 еднакви [Сбор]"
4777
4778#: ../gtali/yahtzee.c:78
4779msgid "Full House [25]"
4780msgstr "Фул [25]"
4781
4782#: ../gtali/yahtzee.c:79
4783msgid "Small Straight [30]"
4784msgstr "Малка кента [30]"
4785
4786#: ../gtali/yahtzee.c:80
4787msgid "Large Straight [40]"
4788msgstr "Голяма кента [40]"
4789
4790#: ../gtali/yahtzee.c:81
4791msgid "5 of a Kind [50]"
4792msgstr "5 еднакви [50]"
4793
4794#: ../gtali/yahtzee.c:82
4795msgid "Chance [total]"
4796msgstr "Шанс [сбор]"
4797
4798#. End of lower panel
4799#: ../gtali/yahtzee.c:84
4800msgid "Lower Total"
4801msgstr "Общо точки долу"
4802
4803#: ../gtali/yahtzee.c:85
4804msgid "Grand Total"
4805msgstr "Общо точки"
4806
4807#. Need to squish between upper and lower pannel
4808#: ../gtali/yahtzee.c:87
4809msgid "Upper total"
4810msgstr "Общо точки горе"
4811
4812#: ../gtali/yahtzee.c:88
4813msgid "Bonus if >62"
4814msgstr "Бонус при >62"
4815
4816#: ../gtali/yahtzee.c:451
4817msgid "How many times do you wish to roll?"
4818msgstr "Колко пъти желаете да хвърляте?"
4819
4820#: ../gtali/yahtzee.c:456
4821msgid "Generating ..."
4822msgstr "Генерира се..."
4823
4824#: ../gtali/yahtzee.c:491
4825msgid "Results"
4826msgstr "Резултати"
4827
4828#: ../gtali/yahtzee.c:491
4829msgid "Num Rolls"
4830msgstr "Брой хвърляния"
4831
4832#: ../gtali/yahtzee.c:491
4833msgid "Total"
4834msgstr "Общо"
4835
4836#: ../iagno/gnothello.c:107
4837msgid "Iagno server to use"
4838msgstr "Използван сървър за Iagno"
4839
4840#: ../iagno/gnothello.c:114
4841msgid "New Net_work Game"
4842msgstr "Нова игра в _мрежа"
4843
4844#: ../iagno/gnothello.c:265 ../iagno/gnothello.c:588
4845#: ../iagno/iagno.desktop.in.h:1 ../iagno/iagno.soundlist.in.h:2
4846msgid "Iagno"
4847msgstr "Iagno"
4848
4849#: ../iagno/gnothello.c:268
4850msgid "A disk flipping game derived from Reversi."
4851msgstr ""
4852"Игра с обръщане на дискчета, при която се опитвате да завземете цялата дъска."
4853
4854#: ../iagno/gnothello.c:647
4855msgid "Welcome to Iagno!"
4856msgstr "Добре дошли в Iagno!"
4857
4858#: ../iagno/gnothello.c:655 ../iagno/gnothello.c:657
4859#, c-format
4860msgid "%.2d"
4861msgstr "%.2d"
4862
4863#: ../iagno/iagno.desktop.in.h:2
4864msgid "Play a game of Reversi"
4865msgstr "Игра на Reversi"
4866
4867#: ../iagno/iagno.soundlist.in.h:1
4868msgid "Game over"
4869msgstr "Край на играта"
4870
4871#: ../iagno/iagno.soundlist.in.h:3
4872msgid "Piece flipping"
4873msgstr "Обръщане на пуловете"
4874
4875#: ../iagno/network.c:114
4876msgid "Invalid game data (set_peer)"
4877msgstr "Грешни данни (set_peer)"
4878
4879#: ../iagno/network.c:128
4880msgid "Invalid game data (move)"
4881msgstr "Грешни данни (move)"
4882
4883#: ../iagno/othello.c:680
4884msgid "Light must pass, Dark's move"
4885msgstr "Светлите пропускат, на ход са тъмните"
4886
4887#: ../iagno/othello.c:686
4888msgid "Dark must pass, Light's move"
4889msgstr "Тъмните пропускат, на ход са светлите"
4890
4891#: ../iagno/properties.c:484
4892msgid "Iagno Preferences"
4893msgstr "Настройки на Iagno"
4894
4895#: ../iagno/properties.c:512
4896msgid "_Use quick moves"
4897msgstr "_Използване на бързи ходове"
4898
4899#: ../iagno/properties.c:622
4900msgid "Animation"
4901msgstr "Анимация"
4902
4903#: ../iagno/properties.c:626
4904msgid "None"
4905msgstr "Без"
4906
4907#: ../iagno/properties.c:635
4908msgid "Partial"
4909msgstr "Частична"
4910
4911#: ../iagno/properties.c:644
4912msgid "Complete"
4913msgstr "Пълна"
4914
4915#: ../iagno/properties.c:659
4916msgid "_Stagger flips"
4917msgstr "_Завъртане с ефект"
4918
4919#: ../iagno/properties.c:667
4920msgid "S_how grid"
4921msgstr "_Показване на мрежата"
4922
4923#: ../libgames-support/games-card-selector.c:52
4924msgid "Card Style"
4925msgstr "Стил на картите"
4926
4927#: ../libgames-support/games-controls.c:158
4928#: ../libgames-support/games-controls.c:332
4929#: ../libgames-support/games-controls.c:411
4930msgid "No key"
4931msgstr "Без"
4932
4933#: ../libgames-support/games-controls.c:203
4934msgid "<Press a Key>"
4935msgstr "<Натиснете бутон>"
4936
4937#: ../libgames-support/games-controls.c:398
4938msgid "Unknown Command"
4939msgstr "Непозната команда"
4940
4941#: ../libgames-support/games-gconf.c:66
4942#, c-format
4943msgid "There was an error accessing GConf: %s"
4944msgstr "Грешка при достъп до GConf: %s"
4945
4946#: ../libgames-support/games-gconf.c:79
4947msgid "The default configuration values could not be retrieved correctly."
4948msgstr "Настройките по подразбиране не могат да бъдат прочетени вярно."
4949
4950#: ../libgames-support/games-gconf.c:80
4951msgid ""
4952"Please check your GConf configuration, specifically that the schemas have "
4953"been installed correctly."
4954msgstr ""
4955"Моля проверете настройките в GConf, и по-специално правилната инсталация на "
4956"темите."
4957
4958#: ../libgames-support/games-gridframe.c:217
4959#: ../libgames-support/games-gridframe.c:224
4960msgid "X Padding"
4961msgstr "Х отместване"
4962
4963#: ../libgames-support/games-gridframe.c:218
4964msgid "Extra space to add to the width allocation."
4965msgstr ""
4966"Допълнително пространство, което да се добави към отместването по ширина"
4967
4968#: ../libgames-support/games-gridframe.c:225
4969msgid "Extra space to add to the height allocation."
4970msgstr ""
4971"Допълнително пространство, което да се добави към отместването по височина"
4972
4973#: ../libgames-support/games-gridframe.c:231
4974msgid "Width Multiple"
4975msgstr "Множител на ширината"
4976
4977#: ../libgames-support/games-gridframe.c:232
4978msgid "What multiple to constrain the width to."
4979msgstr "Към какъв множител да се придържа ширината"
4980
4981#: ../libgames-support/games-gridframe.c:238
4982msgid "Height Multiple"
4983msgstr "Множител на височината"
4984
4985#: ../libgames-support/games-gridframe.c:239
4986msgid "What multiple to constrain the height to."
4987msgstr "Към какъв множител да се придържа височината"
4988
4989#: ../libgames-support/games-gridframe.c:245
4990msgid "X align"
4991msgstr "Х подравняване"
4992
4993#: ../libgames-support/games-gridframe.c:246
4994msgid "The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right)"
4995msgstr "Хоризонталното подравняване, от 0 (ляво) до 1 (дясно)"
4996
4997#: ../libgames-support/games-gridframe.c:254
4998msgid "Y align"
4999msgstr "Y подравняване"
5000
5001#: ../libgames-support/games-gridframe.c:255
5002msgid "The vertical alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)"
5003msgstr "Вертикалното подравняване, от 0 (горе) до 1 (долу)"
5004
5005#: ../libgames-support/games-network-dialog.c:80
5006#, c-format
5007msgid "The player %s has joined the game."
5008msgstr "Играчът %s се присъедини към играта."
5009
5010#: ../libgames-support/games-network-dialog.c:126
5011msgid "New Network Game"
5012msgstr "Нова игра в _мрежа"
5013
5014#. Create Network Status Frame.
5015#: ../libgames-support/games-network-dialog.c:139
5016msgid "Status"
5017msgstr "Състояние"
5018
5019#: ../libgames-support/games-network-dialog.c:141
5020msgid ""
5021"Select a nickname and connection method\n"
5022"then click Connect."
5023msgstr ""
5024"Изберете прякор и метод на връзка\n"
5025"и после натиснете Свързване."
5026
5027#. Now for the network connection options.
5028#: ../libgames-support/games-network-dialog.c:145
5029msgid "Connection Method"
5030msgstr "Метод на включване към мрежата"
5031
5032#: ../libgames-support/games-network-dialog.c:151
5033msgid "GNOME games server"
5034msgstr "Игровият сървър на GNOME"
5035
5036#: ../libgames-support/games-network-dialog.c:159
5037msgid "_Hostname:"
5038msgstr "_Хост:"
5039
5040#: ../libgames-support/games-network-dialog.c:174
5041msgid "Host local game"
5042msgstr "Домакинстване на локална игра"
5043
5044#: ../libgames-support/games-network-dialog.c:194
5045msgid "_Game name:"
5046msgstr "_Име на играта:"
5047
5048#: ../libgames-support/games-network-dialog.c:206
5049msgid "Join local game"
5050msgstr "Включване в локална игра"
5051
5052#: ../libgames-support/games-network-dialog.c:222
5053msgid "_Local games:"
5054msgstr "_Локални игри:"
5055
5056#: ../libgames-support/games-network-dialog.c:266
5057msgid "_Nickname:"
5058msgstr "_Прякор:"
5059
5060#: ../libgames-support/games-network-dialog.c:279
5061msgid "Player"
5062msgstr "Играч"
5063
5064#. Create buttons.
5065#: ../libgames-support/games-network-dialog.c:293
5066msgid "C_onnect"
5067msgstr "_Свързване"
5068
5069#: ../libgames-support/games-network-dialog.c:295
5070msgid "_Start Game"
5071msgstr "_Започване на играта"
5072
5073#: ../libgames-support/games-network-dialog.c:331
5074msgid "Please supply a nickname."
5075msgstr "Задайте прякор на играча"
5076
5077#: ../libgames-support/games-network-dialog.c:345
5078msgid "No local game selected."
5079msgstr "Няма избрана локална игра."
5080
5081#: ../libgames-support/games-network-dialog.c:367
5082msgid "A new gnome games server was successfully started."
5083msgstr "Нов игрови сървър на Gnome беше успешно стартиран."
5084
5085#: ../libgames-support/games-network.c:121
5086msgid "Network initialization complete."
5087msgstr "Инициализиране на мрежата - завършено."
5088
5089#: ../libgames-support/games-network.c:131
5090msgid "Network shutdown in progress."
5091msgstr "Тече изключване на мрежата."
5092
5093#. Shut down the connection, either it was broken or someone is messing with us
5094#: ../libgames-support/games-network.c:254
5095msgid "The remote player disconnected"
5096msgstr "Отсрещния играч е изключен"
5097
5098#: ../libgames-support/games-network.c:274
5099msgid "Error occurred during connect attempt."
5100msgstr "Грешка при опит за свързване."
5101
5102#: ../libgames-support/games-network.c:276
5103#: ../libgames-support/games-network.c:362
5104msgid "Connection succeeded, waiting for opponent"
5105msgstr "Успешно свързване, очакване на противници"
5106
5107#: ../libgames-support/games-network.c:286
5108msgid "Error occurred during write."
5109msgstr "Грешка при запис."
5110
5111#: ../libgames-support/games-network.c:341
5112msgid "Cleaning up connection"
5113msgstr "Изчистване на връзката"
5114
5115#: ../libgames-support/games-network.c:353
5116msgid "Connection in progress..."
5117msgstr "Свързване..."
5118
5119#: ../libgames-support/games-network.c:357
5120msgid "Connection failed"
5121msgstr "Свързване неуспешно"
5122
5123#: ../libgames-support/games-network.c:385
5124msgid "No game server defined"
5125msgstr "Не е посочен сървър за игра"
5126
5127#: ../libgames-support/games-network.c:467
5128#: ../libgames-support/games-network.c:549
5129#: ../libgames-support/games-network.c:557
5130msgid ""
5131"Local Area Network game could not be started. \n"
5132"Try running mDNSResponder."
5133msgstr ""
5134"Не може да бъде стартирана LAN игра. \n"
5135"Опитайте се да пуснете mDNSResponder."
5136
5137#: ../libgames-support/games-preimage.c:165
5138#: ../libgames-support/games-preimage.c:258
5139msgid "Image rendering failed."
5140msgstr "Показването на изображението пропадна."
5141
5142#. Translators: this is for a minutes, seconds time display.
5143#: ../libgames-support/games-scores-dialog.gob:158
5144#, c-format
5145msgid "%dm %ds"
5146msgstr "%dm %ds"
5147
5148#. Note that this assumes the default style is plain.
5149#: ../libgames-support/games-scores-dialog.gob:279
5150#: ../libgames-support/games-scores-dialog.gob:364
5151msgid "Score"
5152msgstr "Резултат"
5153
5154#: ../libgames-support/games-scores-dialog.gob:359
5155msgid "Time"
5156msgstr "Време"
5157
5158#: ../libgames-support/games-scores-dialog.gob:465
5159msgid "New Game"
5160msgstr "Нова игра"
5161
5162#. i18n: This "_New" is for the menu item 'Game->New', implies "New Game"
5163#: ../libgames-support/games-stock.c:41
5164msgid "_New"
5165msgstr "_Нова игра"
5166
5167#: ../libgames-support/games-stock.c:42
5168msgid "_Pause"
5169msgstr "_Пауза"
5170
5171#: ../libgames-support/games-stock.c:43
5172msgid "Res_ume"
5173msgstr "Про_дължаване"
5174
5175#. i18n: "_Restart" is the menu item 'Game->Restart', implies "Restart Game"
5176#: ../libgames-support/games-stock.c:45
5177msgid "_Restart"
5178msgstr "_Отначало"
5179
5180#: ../libgames-support/games-stock.c:46
5181msgid "_Undo Move"
5182msgstr "Връщане на ход"
5183
5184#: ../libgames-support/games-stock.c:47
5185msgid "_Redo Move"
5186msgstr "Отмяна на връщането назад"
5187
5188#: ../libgames-support/games-stock.c:48
5189msgid "_Hint"
5190msgstr "Съвет"
5191
5192#: ../libgames-support/games-stock.c:49
5193msgid "_Scores"
5194msgstr "Резултати"
5195
5196#: ../libgames-support/games-stock.c:50
5197msgid "_Fullscreen"
5198msgstr "Цял екра"
5199
5200#: ../libgames-support/games-stock.c:51
5201msgid "_Leave Fullscreen"
5202msgstr "_Изход от цял екран"
5203
5204#: ../libgames-support/games-stock.c:52
5205msgid "_End Game"
5206msgstr "_Край на играта"
5207
5208#: ../libgames-support/games-stock.c:53
5209msgid "_Contents"
5210msgstr "Съдържание"
5211
5212#: ../libgames-support/games-stock.c:100
5213msgid "Pause the game"
5214msgstr "Паузиране на играта"
5215
5216#: ../libgames-support/games-stock.c:101
5217msgid "Resume the paused game"
5218msgstr "Продължаване на временно спряна игра"
5219
5220#: ../libgames-support/games-stock.c:102
5221msgid "Restart the game"
5222msgstr "Започване отначало на тази игра"
5223
5224#: ../libgames-support/games-stock.c:103
5225msgid "Undo the last move"
5226msgstr "Отмяна на последния ход"
5227
5228#: ../libgames-support/games-stock.c:104
5229msgid "Redo the undone move"
5230msgstr "Връщане на отменения ход"
5231
5232#: ../libgames-support/games-stock.c:105
5233msgid "Get a hint for your next move"
5234msgstr "Съвет за следващия ход"
5235
5236#: ../libgames-support/games-stock.c:106
5237msgid "View the scores"
5238msgstr "Преглед на резултатите"
5239
5240#: ../libgames-support/games-stock.c:107
5241msgid "Enter fullscreen mode"
5242msgstr "Влизане в режим „Пълен екран“"
5243
5244#: ../libgames-support/games-stock.c:108
5245msgid "Leave fullscreen mode"
5246msgstr "Излизане от режим „Пълен екран“"
5247
5248#: ../libgames-support/games-stock.c:109
5249msgid "End the current game"
5250msgstr "Край на текущата игра"
5251
5252#: ../libgames-support/games-stock.c:111
5253msgid "Quit this game"
5254msgstr "Изход от тази игра"
5255
5256#: ../libgames-support/games-stock.c:112
5257msgid "About this game"
5258msgstr "Относно тази игра"
5259
5260#: ../libgames-support/games-stock.c:113
5261msgid "Configure the game"
5262msgstr "Настройване на играта"
5263
5264#: ../libgames-support/libgnomegames.schemas.in.h:1
5265msgid "Network game mode"
5266msgstr "Режим на игра в мрежа"
5267
5268#: ../libgames-support/libgnomegames.schemas.in.h:2
5269msgid "The game server"
5270msgstr "Игровият сървър"
5271
5272#: ../libgames-support/libgnomegames.schemas.in.h:3
5273msgid "The identifier for the game"
5274msgstr "Специфично име за играта"
5275
5276#: ../libgames-support/libgnomegames.schemas.in.h:4
5277msgid ""
5278"The mode of network game to use. 1 = Server, 2 = LAN Host, 3 = LAN Client."
5279msgstr ""
5280"Режима на мрежовата игра, който да се използва. 1 = Сървър, 2 = LAN домакин, "
5281"3 = LAN клиент."
5282
5283#: ../libgames-support/libgnomegames.schemas.in.h:5
5284msgid "The player's nickname"
5285msgstr "Прякорът на играча"
5286
5287#: ../libgames-support/libgnomegames.schemas.in.h:6
5288msgid "The player's nickname."
5289msgstr "Прякорът на играча"
5290
5291#: ../libgames-support/libgnomegames.schemas.in.h:7
5292msgid ""
5293"This string identifies the default game to connect to or create (depending "
5294"on mode)."
5295msgstr ""
5296"Този низ определя стандартната игра, към която да се свързвате или да "
5297"създавате (в зависимост от режима)"
5298
5299#: ../libgames-support/libgnomegames.schemas.in.h:8
5300msgid ""
5301"When using server mode, which game server to contact. This accepts the usual "
5302"hostname or dotted quad notation."
5303msgstr ""
5304"Когато сте в сървърен режим, кой игрови сървър да се потърси. Приема се име "
5305"на хост или IP адрес."
5306
5307#: ../mahjongg/drawing.c:286
5308msgid ""
5309"The selected theme failed to render.\n"
5310"\n"
5311"Please check that Mahjongg is installed correctly."
5312msgstr ""
5313"Избраната тема не може да бъде изрисувана.\n"
5314"\n"
5315"Проверете, дали Mahjongg е инсталирана правилно."
5316
5317#: ../mahjongg/drawing.c:429
5318#, c-format
5319msgid ""
5320"Unable to locate file:\n"
5321"'%s'\n"
5322"\n"
5323"Please check that Mahjongg is installed correctly."
5324msgstr ""
5325"Не може да се намери файла:\n"
5326"'%s'\n"
5327"\n"
5328"Проверете дали Mahjong е инсталиран правилно."
5329
5330#: ../mahjongg/drawing.c:432
5331#, c-format
5332msgid ""
5333"Unable to locate file:\n"
5334"'%s'\n"
5335"\n"
5336"The default tile set will be loaded instead."
5337msgstr ""
5338"Не може да бъде намерен файла:\n"
5339"%s\n"
5340"\n"
5341"Стандартния набор плочки ще бъде зареден вместо това."
5342
5343#: ../mahjongg/drawing.c:449
5344#, c-format
5345msgid ""
5346"Unable to render file:\n"
5347"'%s'\n"
5348"\n"
5349"Please check that Mahjongg is installed correctly."
5350msgstr ""
5351"Не може да се изрисува файла:\n"
5352"'%s'\n"
5353"\n"
5354"Проверете правилната инсталация на Mahjong"
5355
5356#: ../mahjongg/mahjongg.c:127
5357msgid "Could not load tile set"
5358msgstr "Не може да се зареди набор с плочки"
5359
5360#: ../mahjongg/mahjongg.c:351
5361msgid ""
5362"Do you want to finish the current game or start playing with the new map "
5363"immediately?"
5364msgstr ""
5365"Искате ли да довършите текущата игра или ще започнете с нова карта веднага?"
5366
5367#: ../mahjongg/mahjongg.c:352
5368msgid ""
5369"If you choose to finish with the old map then the next game will use the new "
5370"map."
5371msgstr ""
5372"Ако изберете да приключите със старата карта, тогава следващата игра ще "
5373"използва новата карта."
5374
5375#: ../mahjongg/mahjongg.c:354
5376msgid "_Finish"
5377msgstr "Приключване"
5378
5379#: ../mahjongg/mahjongg.c:641
5380msgid "Shuffle"
5381msgstr "Случайна"
5382
5383#: ../mahjongg/mahjongg.c:705
5384msgid "Mahjongg Preferences"
5385msgstr "Настройки на Mahjongg"
5386
5387#: ../mahjongg/mahjongg.c:726
5388msgid "Tiles"
5389msgstr "Плочки"
5390
5391#: ../mahjongg/mahjongg.c:749
5392msgid "Maps"
5393msgstr "Изгледи"
5394
5395#: ../mahjongg/mahjongg.c:756
5396msgid "_Select map:"
5397msgstr "_Избор на карта:"
5398
5399#: ../mahjongg/mahjongg.c:772
5400msgid "Colors"
5401msgstr "Цветове"
5402
5403#: ../mahjongg/mahjongg.c:898
5404msgid "Maps:"
5405msgstr "Карти:"
5406
5407#: ../mahjongg/mahjongg.c:902
5408msgid "Tiles:"
5409msgstr "Плочки:"
5410
5411#: ../mahjongg/mahjongg.c:912
5412msgid "GNOME Mahjongg"
5413msgstr "Махджонг за GNOME"
5414
5415#: ../mahjongg/mahjongg.c:914
5416msgid "A matching game played with Mahjongg tiles."
5417msgstr "Игра с еднакви плочки Mahjongg."
5418
5419#: ../mahjongg/mahjongg.c:974
5420#, c-format
5421msgid "%s - %s"
5422msgstr "%s - %s"
5423
5424#: ../mahjongg/mahjongg.c:974 ../mahjongg/mahjongg.desktop.in.h:2
5425msgid "Mahjongg"
5426msgstr "Махджонг"
5427
5428#: ../mahjongg/mahjongg.c:1225
5429msgid "Sorry, I was unable to find a playable configuration."
5430msgstr "Не е открита конфигурация, подходяща за игра."
5431
5432#: ../mahjongg/mahjongg.c:1399
5433msgid "Tiles Left:"
5434msgstr "Оставащи плочки:"
5435
5436#: ../mahjongg/mahjongg.c:1408
5437msgid "Moves Left:"
5438msgstr "Оставащи ходове:"
5439
5440#: ../mahjongg/mahjongg.c:1470
5441msgid "Remove matching pairs of tiles."
5442msgstr "Махайте от игралното поле еднакви плочки."
5443
5444#: ../mahjongg/mahjongg.desktop.in.h:1
5445msgid "Disassemble a pile of tiles by removing matching pairs"
5446msgstr "Разрушаване на купчина плочки чрез групирането им по двойки"
5447
5448#: ../mahjongg/mahjongg.schemas.in.h:2
5449msgid ""
5450"The requested height of the main window in pixels. Note that the widgets the "
5451"window contains are at least 200 pixels high."
5452msgstr ""
5453"Исканата височина на главния прозорец в пискели. Забележете, че "
5454"приспособленията, които съдържа прозореца са поне 200 пиксела високи."
5455
5456#: ../mahjongg/mahjongg.schemas.in.h:3
5457msgid ""
5458"The requested width of the main window in pixels. Note that the widgets the "
5459"window contains are at least 320 pixels wide."
5460msgstr ""
5461"Исканата ширина на главния прозорец в пискели. Забележете, че "
5462"приспособленията, които съдържа прозореца са поне 200 пиксела високи."
5463
5464#: ../mahjongg/maps.c:535
5465msgid "Difficult"
5466msgstr "Трудно"
5467
5468#: ../mahjongg/maps.c:536
5469msgid "Confounding Cross"
5470msgstr "Смесен кръст"
5471
5472#: ../mahjongg/maps.c:537
5473msgid "Pyramid's Walls"
5474msgstr "Стените на пирамидите"
5475
5476#: ../mahjongg/maps.c:538
5477msgid "Tic-Tac-Toe"
5478msgstr "Морски шах"
5479
5480#: ../mahjongg/maps.c:539
5481msgid "Cloud"
5482msgstr "Облак"
5483
5484#: ../mahjongg/maps.c:540
5485msgid "Red Dragon"
5486msgstr "Червения дракон"
5487
5488#: ../mahjongg/maps.c:542
5489msgid "Four Bridges"
5490msgstr "Четири моста"
5491
5492#: ../mahjongg/maps.c:543
5493msgid "The Ziggurat"
5494msgstr "Зигурата"
5495
5496#. FIXME: This is long enough to resize the window upwards when
5497#. * the game finishes.
5498#: ../same-gnome/game.c:362
5499msgid "1000 point bonus for clearing the board!"
5500msgstr "1000 точки бонус за разчистване на цялата игрална дъска!"
5501
5502#: ../same-gnome/same-gnome.c:123
5503msgid "Set the theme"
5504msgstr "Избор на темата"
5505
5506#: ../same-gnome/same-gnome.c:126
5507msgid "For backwards compatibility"
5508msgstr "За съвместимост със предишните версии"
5509
5510#: ../same-gnome/same-gnome.c:128
5511msgid "Game size (1=small, 3=large)"
5512msgstr "Големина на дъската (1=малка, 3=голяма)"
5513
5514#: ../same-gnome/same-gnome.desktop.in.h:1
5515msgid "Remove groups of balls to try and clear the screen"
5516msgstr "Премахване на групи от топчета за да изчистите екрана"
5517
5518#: ../same-gnome/same-gnome.desktop.in.h:2
5519msgid "Same GNOME"
5520msgstr "Еднакви за GNOME"
5521
5522#: ../same-gnome/same-gnome.schemas.in.h:1
5523msgid "Height of the custom board"
5524msgstr "Височина на потребителската игрална дъска"
5525
5526#: ../same-gnome/same-gnome.schemas.in.h:2
5527msgid ""
5528"Setting this to FALSE means the pieces fall slowly, but gracefully. A "
5529"setting of TRUE causes the pieces to fall quickly and jerkily."
5530msgstr ""
5531"Настройването на тази опция на FALSE, означава парчетата да падат бавно, но "
5532"елегантно. Ако е TRUE, парчетата падат бързо и непохватно."
5533
5534#: ../same-gnome/same-gnome.schemas.in.h:3
5535msgid "The board size"
5536msgstr "Размер на дъската"
5537
5538#: ../same-gnome/same-gnome.schemas.in.h:4
5539msgid "The filename of the theme to use."
5540msgstr "Име на файл с тема, която ще се използва."
5541
5542#: ../same-gnome/same-gnome.schemas.in.h:5
5543msgid "The height of the custom board, 101 &gt; height &gt; 3."
5544msgstr "Височината на личната дъска, 101 &gt; височина &gt; 3."
5545
5546#: ../same-gnome/same-gnome.schemas.in.h:7
5547msgid ""
5548"The size of the board to use. 1 = Custom, 2 = Small, 3 = Medium, 4 = Large."
5549msgstr "Размера на дъската: 1 = Лична, 2 = Малка, 3 = Средна, 4 = Голяма"
5550
5551#: ../same-gnome/same-gnome.schemas.in.h:8
5552msgid "The theme to use"
5553msgstr "Използваната тема"
5554
5555#: ../same-gnome/same-gnome.schemas.in.h:9
5556msgid "The width of the custom board, 101 &gt; width &gt; 3."
5557msgstr "Ширината на личната дъска, 101 &gt; ширина &гтк; 3"
5558
5559#: ../same-gnome/same-gnome.schemas.in.h:11
5560msgid "The window height"
5561msgstr "Височината на прозореца"
5562
5563#: ../same-gnome/same-gnome.schemas.in.h:12
5564msgid "The window width"
5565msgstr "Ширината на прозореца"
5566
5567#: ../same-gnome/same-gnome.schemas.in.h:13
5568msgid "Use fast animation"
5569msgstr "Използване на бърза анимация"
5570
5571#: ../same-gnome/same-gnome.schemas.in.h:14
5572msgid "Width of the custom board"
5573msgstr "Ширина на потребителската игрална дъска"
5574
5575#: ../same-gnome/ui.c:68
5576msgid "No points"
5577msgstr "Без точки"
5578
5579#: ../same-gnome/ui.c:73
5580#, c-format
5581msgid "%d point"
5582msgid_plural "%d points"
5583msgstr[0] "%d точка"
5584msgstr[1] "%d точки"
5585
5586#: ../same-gnome/ui.c:87
5587#, c-format
5588msgid "Score: %d"
5589msgstr "Резултат: %d"
5590
5591#: ../same-gnome/ui.c:106
5592msgid ""
5593"I want to play that game! You know, they all go whirly-round and you click "
5594"on them and they vanish!"
5595msgstr ""
5596"Искам да играя тази игра! Те се въртят едни такива и ти цъкаш на тях и те "
5597"изчезват, нали се сещаш!"
5598
5599#: ../same-gnome/ui.c:119
5600msgid "Same GNOME Scores"
5601msgstr "Резултати от Еднакви GNOME"
5602
5603#: ../same-gnome/ui.c:151
5604msgid "Unfortunately your score did not make the top ten."
5605msgstr ""
5606"За съжаление, вашият резултат не е достатъчно добър, за да е един от десетте "
5607"най-добри."
5608
5609#: ../same-gnome/ui.c:256
5610msgid "Same GNOME Theme"
5611msgstr "Тема от Еднакви GNOME"
5612
5613#: ../same-gnome/ui.c:437
5614msgid "_Theme..."
5615msgstr "Тема..."
5616
5617#: ../same-gnome/ui.c:450
5618msgid "_Fast Animation"
5619msgstr "_Бърза анимация"
5620
5621#: ../same-gnome/drawing.c:360
5622msgid "No theme data was found."
5623msgstr "Не беше открита информация за тема"
5624
5625#: ../same-gnome/drawing.c:364
5626msgid ""
5627"It is impossible to play the game. Please check that the game has been "
5628"installed correctly and try again."
5629msgstr ""
5630"Не е възможно да се играе тази игра. Моля, уверете се, че е инсталирана "
5631"правилно и опитайте отново."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.