source: desktop/gnome-games.HEAD.bg.po @ 388

Last change on this file since 388 was 388, checked in by Александър Шопов, 16 years ago

Подадени към CVS на GNOME

File size: 159.0 KB
Line 
1# Bulgarian translation for gnome-games.
2# Copyright (C) 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
3# Evgeni Boevski <linkej@yahoo.com>, 2002,2003.
4# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005
5#
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: gnome-games\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2005-12-03 11:08+0200\n"
12"PO-Revision-Date: 2005-12-03 11:08+0200\n"
13"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19
20#: ../aisleriot/aisleriot.schemas.in.h:1
21msgid ""
22"A list of strings that come in the form of a quintuple: name, wins, total "
23"games played, best time (in seconds) and worst time (also in seconds). "
24"Unplayed games do not need to be represented."
25msgstr ""
26"Списък от низове, който идва под формата на петица: име, победи, общ брой "
27"играни игри, най-добро време (в секунди) и най-лошо време (отново в "
28"секунди). Неиграните игри не е нужно да бъдат представяни."
29
30#: ../aisleriot/aisleriot.schemas.in.h:2
31msgid "Select the style of control"
32msgstr "Избор на вид на управлението"
33
34#: ../aisleriot/aisleriot.schemas.in.h:3
35msgid ""
36"Select whether to drag the cards or to click on the source then the "
37"destination."
38msgstr ""
39"Избор дали да се влачат картите или да се натиска върху източника и след "
40"това местонахождението."
41
42#: ../aisleriot/aisleriot.schemas.in.h:4
43msgid "Statistics of games played"
44msgstr "Статистика за играните игри"
45
46#: ../aisleriot/aisleriot.schemas.in.h:5
47msgid "The game file to use"
48msgstr "Използван файл с игра"
49
50#: ../aisleriot/aisleriot.schemas.in.h:6 ../glines/glines.schemas.in.h:13
51#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:21
52#: ../same-gnome/same-gnome.schemas.in.h:6
53msgid "The height of the main window."
54msgstr "Височината на главния прозорец."
55
56#: ../aisleriot/aisleriot.schemas.in.h:7
57#: ../blackjack/data/blackjack.schemas.in.h:7
58msgid "The name of the file with the graphics for the cards."
59msgstr "Името на файла с графиките за картите"
60
61#: ../aisleriot/aisleriot.schemas.in.h:8
62msgid "The name of the scheme file containing the solitaire game to play."
63msgstr "Името на схемен файл съдържащ пасиансите."
64
65#: ../aisleriot/aisleriot.schemas.in.h:9 ../glines/glines.schemas.in.h:14
66#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:26
67#: ../same-gnome/same-gnome.schemas.in.h:10
68msgid "The width of the main window."
69msgstr "Ширината на главния прозорец."
70
71#: ../aisleriot/aisleriot.schemas.in.h:10
72#: ../blackjack/data/blackjack.schemas.in.h:10
73msgid "Theme file name"
74msgstr "Име на файла с темата"
75
76#: ../aisleriot/aisleriot.schemas.in.h:11
77#: ../blackjack/data/blackjack.schemas.in.h:13
78msgid "Whether or not to show the toolbar"
79msgstr "Дали да бъде показана лентата с инструменти"
80
81#: ../aisleriot/aisleriot.schemas.in.h:12
82#: ../blackjack/data/blackjack.schemas.in.h:14
83msgid "Whether or not to show the toolbar."
84msgstr "Дали да бъде показана лентата с инструменти."
85
86#: ../aisleriot/aisleriot.schemas.in.h:13 ../glines/glines.schemas.in.h:17
87#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:37
88msgid "Window height"
89msgstr "Височина на прозореца"
90
91#: ../aisleriot/aisleriot.schemas.in.h:14 ../glines/glines.schemas.in.h:18
92#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:38
93msgid "Window width"
94msgstr "Ширина на прозореца"
95
96#: ../aisleriot/cscmi.c:520
97#, c-format
98msgid ""
99"A scheme exception occured and we were unable to create a temporary file to "
100"report it:\n"
101"\n"
102"%s"
103msgstr ""
104"Изключение при схемата се появи и не можеше да се направи временен файл, за "
105"да бъде докладвано за това:\n"
106"\n"
107"%s"
108
109#: ../aisleriot/dialog.c:45
110msgid "Congratulations."
111msgstr "Поздравления."
112
113#: ../aisleriot/dialog.c:46
114msgid "You have won!!!"
115msgstr "Вие спечелихте!!!"
116
117#: ../aisleriot/dialog.c:48 ../mahjongg/mahjongg.c:640
118msgid "There are no more moves."
119msgstr "Няма повече ходове."
120
121#: ../aisleriot/dialog.c:64 ../gnomine/gnomine.c:192 ../same-gnome/ui.c:149
122msgid "_New Game"
123msgstr "_Нова игра"
124
125#: ../aisleriot/dialog.c:176
126msgid "Select Game"
127msgstr "Избор на игра"
128
129#: ../aisleriot/dialog.c:272
130msgid ""
131"The game is over.\n"
132"No hints are available"
133msgstr ""
134"Играта приключи.\n"
135"Съвети няма"
136
137#: ../aisleriot/dialog.c:278
138msgid "This game does not have hint support yet."
139msgstr "Играта все още няма съвети."
140
141#: ../aisleriot/dialog.c:290 ../aisleriot/dialog.c:296
142#, c-format
143msgid "Move %s onto %s."
144msgstr "Преместване на %s върху %s."
145
146#: ../aisleriot/dialog.c:302
147#, c-format
148msgid "Move %s %s."
149msgstr "Преместване на %s %s."
150
151#: ../aisleriot/dialog.c:303
152msgid ""
153"This game uses a deprecated hint method (case 3).\n"
154"Please file a bug at http://bugzilla.gnome.org including this message and\n"
155"the name of the game you where playing (look in the title bar if you \n"
156"aren't sure)."
157msgstr ""
158"Играта използва неодобрен метод за съвети (случай 3).\n"
159"Моля, съобщете за грешка на http://bugzilla.gnome.org заедно с това\n"
160"съобщение и името на играта която играехте (погледнете в\n"
161"заглавната лента ако не сте сигурни)."
162
163#: ../aisleriot/dialog.c:308
164#, c-format
165msgid "You are searching for a %s."
166msgstr "Търсене на %s."
167
168#: ../aisleriot/dialog.c:312
169msgid "This game is unable to provide a hint."
170msgstr "Играта няма съвети."
171
172#: ../aisleriot/dialog.c:369
173msgid "AisleRiot Cards"
174msgstr "Игри с карти"
175
176#: ../aisleriot/freecell.desktop.in.h:1
177msgid "FreeCell Solitaire"
178msgstr "Пасианс „Свободна клетка“"
179
180#: ../aisleriot/freecell.desktop.in.h:2
181msgid "Play the popular FreeCell card game"
182msgstr "Полулярната игра „Свободна клетка“"
183
184#: ../aisleriot/menu.c:106 ../gnomine/gnomine.c:425 ../mahjongg/mahjongg.c:904
185msgid "Main game:"
186msgstr "За всички игри:"
187
188#: ../aisleriot/menu.c:112
189msgid "Card games:"
190msgstr "Игри с карти:"
191
192#: ../aisleriot/menu.c:124
193msgid "AisleRiot"
194msgstr "Игри с карти"
195
196#: ../aisleriot/menu.c:126
197msgid ""
198"AisleRiot provides a rule-based solitaire card engine that allows many "
199"different games to be played."
200msgstr ""
201"Игри с карти предоставя ядро за пасианси, което позволява множество игри с "
202"карти"
203
204#: ../aisleriot/menu.c:130 ../blackjack/src/menu.cpp:150
205#: ../gataxx/gataxx.c:390 ../glines/glines.c:1222 ../gnect/src/main.c:795
206#: ../gnibbles/main.c:152 ../gnobots2/menu.c:241 ../gnometris/tetris.cpp:1418
207#: ../gnomine/gnomine.c:448 ../gnotravex/gnotravex.c:1590
208#: ../gnotski/gnotski.c:1543 ../gtali/gyahtzee.c:428 ../iagno/gnothello.c:270
209#: ../mahjongg/mahjongg.c:931 ../same-gnome/ui.c:112
210msgid "translator-credits"
211msgstr ""
212"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
213"Евгени Боевски <e_boevski@abv.bg>\n"
214"\n"
215"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
216"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
217"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
218
219#: ../aisleriot/menu.c:219 ../blackjack/src/blackjack.cpp:298
220#: ../glines/glines.c:1710 ../gnect/src/main.c:1131 ../gnibbles/main.c:600
221#: ../gnobots2/menu.c:57 ../gnometris/tetris.cpp:129 ../gnomine/gnomine.c:750
222#: ../gnotravex/gnotravex.c:175 ../gnotski/gnotski.c:630
223#: ../gtali/gyahtzee.c:501 ../mahjongg/mahjongg.c:1274 ../same-gnome/ui.c:417
224msgid "_Game"
225msgstr "И_гра"
226
227#: ../aisleriot/menu.c:220 ../same-gnome/ui.c:418
228msgid "_View"
229msgstr "Преглед"
230
231#: ../aisleriot/menu.c:221 ../blackjack/src/blackjack.cpp:305
232msgid "_Control"
233msgstr "Управление"
234
235#. not translated on purpose
236#: ../aisleriot/menu.c:223 ../blackjack/src/blackjack.cpp:312
237#: ../glines/glines.c:1712 ../gnect/src/main.c:1133 ../gnibbles/main.c:602
238#: ../gnobots2/menu.c:60 ../gnometris/tetris.cpp:131 ../gnomine/gnomine.c:752
239#: ../gnotravex/gnotravex.c:178 ../gnotski/gnotski.c:631
240#: ../gtali/gyahtzee.c:503 ../mahjongg/mahjongg.c:1276 ../same-gnome/ui.c:420
241msgid "_Help"
242msgstr "Помощ"
243
244#: ../aisleriot/menu.c:227
245msgid "_Select Game..."
246msgstr "Избор на игра..."
247
248#: ../aisleriot/menu.c:227
249msgid "Play a different game"
250msgstr "Започване на друга игра"
251
252#: ../aisleriot/menu.c:228
253msgid "S_tatistics"
254msgstr "Статистика"
255
256#: ../aisleriot/menu.c:228
257msgid "Show gameplay statistics"
258msgstr "Показване на игровите статистики"
259
260#: ../aisleriot/menu.c:232
261msgid "_Cards..."
262msgstr "Карти..."
263
264#: ../aisleriot/menu.c:237
265msgid "View help for Aisleriot"
266msgstr "Показване на помощта"
267
268#: ../aisleriot/menu.c:238 ../libgames-support/games-stock.c:110
269msgid "View help for this game"
270msgstr "Показване на помощта за тази игра"
271
272#: ../aisleriot/menu.c:243 ../blackjack/src/blackjack.cpp:318
273#: ../gnobots2/menu.c:74 ../mahjongg/mahjongg.c:1292
274msgid "_Toolbar"
275msgstr "Лента с инс_трументи"
276
277#: ../aisleriot/menu.c:244
278msgid "_Click to Move"
279msgstr ""
280"Натискане на бутона на мишката\n"
281"за движение"
282
283#: ../aisleriot/rules/agnes.scm.h:1 ../aisleriot/rules/canfield.scm.h:2
284#: ../aisleriot/rules/chessboard.scm.h:2 ../aisleriot/rules/eagle_wing.scm.h:2
285#: ../aisleriot/rules/glenwood.scm.h:2 ../aisleriot/rules/kansas.scm.h:2
286#: ../aisleriot/rules/lady_jane.scm.h:2 ../aisleriot/rules/plait.scm.h:2
287#: ../aisleriot/rules/royal_east.scm.h:2
288msgid "Base Card: Ace"
289msgstr "Базова карта: Асо"
290
291#: ../aisleriot/rules/agnes.scm.h:2 ../aisleriot/rules/canfield.scm.h:3
292#: ../aisleriot/rules/chessboard.scm.h:3 ../aisleriot/rules/eagle_wing.scm.h:3
293#: ../aisleriot/rules/glenwood.scm.h:3 ../aisleriot/rules/kansas.scm.h:3
294#: ../aisleriot/rules/lady_jane.scm.h:3 ../aisleriot/rules/plait.scm.h:3
295#: ../aisleriot/rules/royal_east.scm.h:3
296msgid "Base Card: Jack"
297msgstr "Базова карта: Вале"
298
299#: ../aisleriot/rules/agnes.scm.h:3 ../aisleriot/rules/canfield.scm.h:4
300#: ../aisleriot/rules/chessboard.scm.h:4 ../aisleriot/rules/eagle_wing.scm.h:4
301#: ../aisleriot/rules/glenwood.scm.h:4 ../aisleriot/rules/kansas.scm.h:4
302#: ../aisleriot/rules/lady_jane.scm.h:4 ../aisleriot/rules/plait.scm.h:4
303#: ../aisleriot/rules/royal_east.scm.h:4
304msgid "Base Card: King"
305msgstr "Базова карта: Поп"
306
307#: ../aisleriot/rules/agnes.scm.h:4 ../aisleriot/rules/canfield.scm.h:5
308#: ../aisleriot/rules/chessboard.scm.h:5 ../aisleriot/rules/eagle_wing.scm.h:5
309#: ../aisleriot/rules/glenwood.scm.h:5 ../aisleriot/rules/kansas.scm.h:5
310#: ../aisleriot/rules/lady_jane.scm.h:5 ../aisleriot/rules/plait.scm.h:5
311#: ../aisleriot/rules/royal_east.scm.h:5
312msgid "Base Card: Queen"
313msgstr "Базова карта: Дама"
314
315#: ../aisleriot/rules/agnes.scm.h:5
316msgid "Base Card: ~a"
317msgstr "Базова карта: ~a"
318
319#: ../aisleriot/rules/agnes.scm.h:6 ../aisleriot/rules/easthaven.scm.h:1
320#: ../aisleriot/rules/labyrinth.scm.h:1 ../aisleriot/rules/monte_carlo.scm.h:1
321#: ../aisleriot/rules/valentine.scm.h:1
322msgid "Deal more cards"
323msgstr "Раздаване на още карти"
324
325#: ../aisleriot/rules/agnes.scm.h:7 ../aisleriot/rules/auld_lang_syne.scm.h:2
326#: ../aisleriot/rules/block_ten.scm.h:1 ../aisleriot/rules/bristol.scm.h:2
327#: ../aisleriot/rules/camelot.scm.h:2 ../aisleriot/rules/canfield.scm.h:9
328#: ../aisleriot/rules/cover.scm.h:1 ../aisleriot/rules/doublets.scm.h:2
329#: ../aisleriot/rules/eagle_wing.scm.h:11 ../aisleriot/rules/easthaven.scm.h:4
330#: ../aisleriot/rules/elevator.scm.h:2 ../aisleriot/rules/escalator.scm.h:2
331#: ../aisleriot/rules/first_law.scm.h:17 ../aisleriot/rules/fortunes.scm.h:4
332#: ../aisleriot/rules/glenwood.scm.h:11 ../aisleriot/rules/golf.scm.h:2
333#: ../aisleriot/rules/gypsy.scm.h:3 ../aisleriot/rules/helsinki.scm.h:1
334#: ../aisleriot/rules/hopscotch.scm.h:3 ../aisleriot/rules/jamestown.scm.h:1
335#: ../aisleriot/rules/jumbo.scm.h:4 ../aisleriot/rules/kansas.scm.h:8
336#: ../aisleriot/rules/klondike.scm.h:4 ../aisleriot/rules/labyrinth.scm.h:2
337#: ../aisleriot/rules/lady_jane.scm.h:7 ../aisleriot/rules/monte_carlo.scm.h:2
338#: ../aisleriot/rules/neighbor.scm.h:1 ../aisleriot/rules/osmosis.scm.h:3
339#: ../aisleriot/rules/peek.scm.h:3 ../aisleriot/rules/plait.scm.h:11
340#: ../aisleriot/rules/quatorze.scm.h:1 ../aisleriot/rules/royal_east.scm.h:7
341#: ../aisleriot/rules/scuffle.scm.h:4 ../aisleriot/rules/sir_tommy.scm.h:3
342#: ../aisleriot/rules/straight_up.scm.h:5 ../aisleriot/rules/thieves.scm.h:2
343#: ../aisleriot/rules/thirteen.scm.h:3
344#: ../aisleriot/rules/thumb_and_pouch.scm.h:4
345#: ../aisleriot/rules/treize.scm.h:2 ../aisleriot/rules/union_square.scm.h:2
346#: ../aisleriot/rules/westhaven.scm.h:2 ../aisleriot/rules/whitehead.scm.h:3
347#: ../aisleriot/rules/yield.scm.h:2 ../aisleriot/rules/zebra.scm.h:4
348msgid "Stock left:"
349msgstr "Оставащи в пазара:"
350
351#: ../aisleriot/rules/agnes.scm.h:8 ../aisleriot/rules/lady_jane.scm.h:8
352msgid "Stock left: 0"
353msgstr "Оставащи в пазара: 0"
354
355#: ../aisleriot/rules/agnes.scm.h:9 ../aisleriot/rules/bakers_dozen.scm.h:1
356#: ../aisleriot/rules/beleaguered_castle.scm.h:1
357#: ../aisleriot/rules/canfield.scm.h:10 ../aisleriot/rules/jumbo.scm.h:5
358#: ../aisleriot/rules/king_albert.scm.h:1 ../aisleriot/rules/lady_jane.scm.h:9
359#: ../aisleriot/rules/streets_and_alleys.scm.h:1
360msgid "Try rearranging the cards"
361msgstr "Опитайте да пренаредите картите"
362
363#: ../aisleriot/rules/agnes.scm.h:10 ../aisleriot/rules/bristol.scm.h:3
364#: ../aisleriot/rules/lady_jane.scm.h:10 ../aisleriot/rules/royal_east.scm.h:8
365#: ../aisleriot/rules/thumb_and_pouch.scm.h:5
366msgid "an empty foundation pile"
367msgstr "празен куп"
368
369#: ../aisleriot/rules/auld_lang_syne.scm.h:1
370#: ../aisleriot/rules/bristol.scm.h:1 ../aisleriot/rules/first_law.scm.h:1
371#: ../aisleriot/rules/fortunes.scm.h:2 ../aisleriot/rules/lady_jane.scm.h:6
372#: ../aisleriot/rules/scuffle.scm.h:1 ../aisleriot/rules/spider.scm.h:1
373#: ../aisleriot/rules/thumb_and_pouch.scm.h:1 ../aisleriot/rules/zebra.scm.h:1
374msgid "Deal another round"
375msgstr "Ново раздаване"
376
377#: ../aisleriot/rules/bakers_dozen.scm.h:2
378#: ../aisleriot/rules/bakers_game.scm.h:2
379#: ../aisleriot/rules/chessboard.scm.h:8 ../aisleriot/rules/easthaven.scm.h:5
380#: ../aisleriot/rules/eight_off.scm.h:2 ../aisleriot/rules/fortress.scm.h:2
381#: ../aisleriot/rules/gypsy.scm.h:4 ../aisleriot/rules/jumbo.scm.h:6
382#: ../aisleriot/rules/kansas.scm.h:9 ../aisleriot/rules/king_albert.scm.h:2
383#: ../aisleriot/rules/seahaven.scm.h:2
384#: ../aisleriot/rules/streets_and_alleys.scm.h:2
385#: ../aisleriot/rules/westhaven.scm.h:3 ../aisleriot/rules/whitehead.scm.h:4
386#: ../aisleriot/rules/yukon.scm.h:1
387msgid "an empty foundation"
388msgstr "празна основа"
389
390#: ../aisleriot/rules/bakers_game.scm.h:1 ../aisleriot/rules/eight_off.scm.h:1
391#: ../aisleriot/rules/seahaven.scm.h:1
392msgid "Move something on to an empty reserve"
393msgstr "Поставете нещо на празно резервно място"
394
395#: ../aisleriot/rules/bakers_game.scm.h:3 ../aisleriot/rules/eight_off.scm.h:3
396#: ../aisleriot/rules/seahaven.scm.h:3
397msgid "an empty tableau"
398msgstr "празно табло"
399
400#: ../aisleriot/rules/camelot.scm.h:1 ../aisleriot/rules/canfield.scm.h:6
401#: ../aisleriot/rules/glenwood.scm.h:6 ../aisleriot/rules/klondike.scm.h:1
402#: ../aisleriot/rules/osmosis.scm.h:1 ../aisleriot/rules/peek.scm.h:1
403#: ../aisleriot/rules/plait.scm.h:6 ../aisleriot/rules/straight_up.scm.h:1
404msgid "Deal a new card from the deck"
405msgstr "Раздаване на нова карта от тестето"
406
407#: ../aisleriot/rules/camelot.scm.h:3
408msgid "an empty bottom slot"
409msgstr "празно най-долно място "
410
411#: ../aisleriot/rules/camelot.scm.h:4
412msgid "an empty corner slot"
413msgstr "празно ъглово място"
414
415#: ../aisleriot/rules/camelot.scm.h:5
416msgid "an empty left slot"
417msgstr "празно ляво място"
418
419#: ../aisleriot/rules/camelot.scm.h:6
420msgid "an empty right slot"
421msgstr "празно дясно място"
422
423#: ../aisleriot/rules/camelot.scm.h:7 ../aisleriot/rules/diamond_mine.scm.h:1
424#: ../aisleriot/rules/klondike.scm.h:7 ../aisleriot/rules/odessa.scm.h:1
425#: ../aisleriot/rules/osmosis.scm.h:4 ../aisleriot/rules/peek.scm.h:4
426#: ../aisleriot/rules/pileon.scm.h:1 ../aisleriot/rules/scorpion.scm.h:2
427#: ../aisleriot/rules/ten_across.scm.h:4
428#: ../aisleriot/rules/union_square.scm.h:3 ../aisleriot/rules/yukon.scm.h:2
429msgid "an empty slot"
430msgstr "празно място"
431
432#: ../aisleriot/rules/camelot.scm.h:8
433msgid "an empty top slot"
434msgstr "празно горно място"
435
436#: ../aisleriot/rules/camelot.scm.h:9 ../aisleriot/rules/helsinki.scm.h:2
437#: ../aisleriot/rules/neighbor.scm.h:2 ../aisleriot/rules/thirteen.scm.h:4
438#: ../aisleriot/rules/treize.scm.h:3 ../aisleriot/rules/yield.scm.h:3
439msgid "itself"
440msgstr "себе си"
441
442#: ../aisleriot/rules/canfield.scm.h:1 ../aisleriot/rules/chessboard.scm.h:1
443#: ../aisleriot/rules/eagle_wing.scm.h:1 ../aisleriot/rules/glenwood.scm.h:1
444#: ../aisleriot/rules/kansas.scm.h:1 ../aisleriot/rules/plait.scm.h:1
445msgid "Base Card: "
446msgstr "Базова карта:"
447
448#: ../aisleriot/rules/canfield.scm.h:7 ../aisleriot/rules/eagle_wing.scm.h:7
449#: ../aisleriot/rules/glenwood.scm.h:8 ../aisleriot/rules/plait.scm.h:7
450#: ../aisleriot/rules/straight_up.scm.h:2
451#: ../aisleriot/rules/thumb_and_pouch.scm.h:2 ../aisleriot/rules/zebra.scm.h:2
452msgid "Move waste back to stock"
453msgstr "Преместване на боклука обратно на пазара"
454
455#: ../aisleriot/rules/canfield.scm.h:8 ../aisleriot/rules/eagle_wing.scm.h:10
456#: ../aisleriot/rules/kansas.scm.h:7 ../aisleriot/rules/straight_up.scm.h:4
457msgid "Reserve left:"
458msgstr "Остатъчен резерв:"
459
460#: ../aisleriot/rules/canfield.scm.h:11 ../aisleriot/rules/glenwood.scm.h:12
461msgid "empty slot on foundation"
462msgstr "празно място в основата"
463
464#: ../aisleriot/rules/canfield.scm.h:12
465msgid "empty space on tableau"
466msgstr "празно място на таблото"
467
468#: ../aisleriot/rules/chessboard.scm.h:6
469msgid "Move a card to the Foundation"
470msgstr "Преместване на карта на основата"
471
472#: ../aisleriot/rules/chessboard.scm.h:7 ../aisleriot/rules/fortress.scm.h:1
473msgid "Move something into the empty Tableau slot"
474msgstr "Поставете нещо на празно място на таблото"
475
476#: ../aisleriot/rules/clock.scm.h:1
477msgid "Consistency is key"
478msgstr "Ключът е в постоянството"
479
480#: ../aisleriot/rules/clock.scm.h:2
481msgid "Fishing wire makes bad dental floss"
482msgstr "Рибарската корда не заменя конеца за зъби"
483
484#: ../aisleriot/rules/clock.scm.h:3
485msgid "Have you read the help file?"
486msgstr "Прочетохте ли помощния файл?"
487
488#: ../aisleriot/rules/clock.scm.h:4
489msgid "I could sure use a backrub right about now..."
490msgstr "Търся някой да ми изтърка гърба..."
491
492#: ../aisleriot/rules/clock.scm.h:5
493msgid "If you're ever lost and alone in the woods, hug a tree"
494msgstr "Ако се изгубите сам в гората, прегърнете някое дърво"
495
496#: ../aisleriot/rules/clock.scm.h:6
497msgid ""
498"Just because a crosswalk looks like a hopscotch board doesn't mean it is one"
499msgstr "Въпреки че пешеходната пътека прилича на Дама, не значи че е"
500
501#: ../aisleriot/rules/clock.scm.h:7
502msgid "Look both ways before you cross the street"
503msgstr "Огледайте се на двете страни преди да пресечете улицата"
504
505#: ../aisleriot/rules/clock.scm.h:8
506msgid "Monitors won't give you Vitamin D -- but sunlight will..."
507msgstr "Монитора няма да Ви даде витамин Д, но слънцето - да..."
508
509#: ../aisleriot/rules/clock.scm.h:9
510msgid "Never blow in a dog's ear"
511msgstr "Никога не духайте в ухото на куче"
512
513#: ../aisleriot/rules/clock.scm.h:10
514msgid "Odessa is a better game.  Really."
515msgstr "„Одеса“ е по-добра игра. Наистина."
516
517#: ../aisleriot/rules/clock.scm.h:11
518msgid "Tourniquets are not recommended unless in the direst emergency"
519msgstr "Турникетите не се препоръчват освен в крайно спешни случаи"
520
521#: ../aisleriot/rules/clock.scm.h:12
522msgid "When without a stapler, a staple and a ruler will work"
523msgstr "Ако нямате телбод, работа ще свършат скоба и линия"
524
525#: ../aisleriot/rules/cruel.scm.h:1
526msgid "Redeal."
527msgstr "Ново раздаване"
528
529#: ../aisleriot/rules/diamond_mine.scm.h:2
530msgid "the foundation pile"
531msgstr "празен куп"
532
533#: ../aisleriot/rules/doublets.scm.h:1 ../aisleriot/rules/eagle_wing.scm.h:9
534#: ../aisleriot/rules/gaps.scm.h:3 ../aisleriot/rules/glenwood.scm.h:9
535#: ../aisleriot/rules/jumbo.scm.h:3 ../aisleriot/rules/klondike.scm.h:3
536#: ../aisleriot/rules/osmosis.scm.h:2 ../aisleriot/rules/peek.scm.h:2
537#: ../aisleriot/rules/plait.scm.h:10 ../aisleriot/rules/scuffle.scm.h:2
538#: ../aisleriot/rules/straight_up.scm.h:3
539#: ../aisleriot/rules/thumb_and_pouch.scm.h:3 ../aisleriot/rules/zebra.scm.h:3
540msgid "Redeals left:"
541msgstr "Оставащи раздавания:"
542
543#: ../aisleriot/rules/eagle_wing.scm.h:6 ../aisleriot/rules/elevator.scm.h:1
544#: ../aisleriot/rules/escalator.scm.h:1 ../aisleriot/rules/royal_east.scm.h:6
545#: ../aisleriot/rules/thirteen.scm.h:1 ../aisleriot/rules/treize.scm.h:1
546#: ../aisleriot/rules/union_square.scm.h:1
547#: ../aisleriot/rules/westhaven.scm.h:1 ../aisleriot/rules/yield.scm.h:1
548msgid "Deal a card"
549msgstr "Раздаване на карта"
550
551#: ../aisleriot/rules/eagle_wing.scm.h:8
552msgid "Move ~a to an empty foundation"
553msgstr "Преместване на ~a към празна основа"
554
555#: ../aisleriot/rules/eagle_wing.scm.h:12
556msgid "an empty slot on tableau"
557msgstr "празно място на таблото"
558
559#: ../aisleriot/rules/easthaven.scm.h:2
560msgid "Move a King on to the empty tableau slot"
561msgstr "Преместете поп на празно място на таблото"
562
563#: ../aisleriot/rules/easthaven.scm.h:3 ../aisleriot/rules/freecell.scm.h:1
564#: ../aisleriot/rules/klondike.scm.h:2
565msgid "No hint available right now"
566msgstr "В момента няма наличен съвет"
567
568#: ../aisleriot/rules/first_law.scm.h:2
569msgid "I'm not sure"
570msgstr "Не съм сигурен"
571
572#: ../aisleriot/rules/first_law.scm.h:3
573msgid "Remove the aces"
574msgstr "Премахване на асата"
575
576#: ../aisleriot/rules/first_law.scm.h:4
577msgid "Remove the eights"
578msgstr "Премахване на осмиците"
579
580#: ../aisleriot/rules/first_law.scm.h:5
581msgid "Remove the fives"
582msgstr "Премахване на петиците"
583
584#: ../aisleriot/rules/first_law.scm.h:6
585msgid "Remove the fours"
586msgstr "Премахване на четворките"
587
588#: ../aisleriot/rules/first_law.scm.h:7
589msgid "Remove the jacks"
590msgstr "Премахване на валетата"
591
592#: ../aisleriot/rules/first_law.scm.h:8
593msgid "Remove the kings"
594msgstr "Премахване на поповете"
595
596#: ../aisleriot/rules/first_law.scm.h:9
597msgid "Remove the nines"
598msgstr "Премахване на девятките"
599
600#: ../aisleriot/rules/first_law.scm.h:10
601msgid "Remove the queens"
602msgstr "Премахване на дамите"
603
604#: ../aisleriot/rules/first_law.scm.h:11
605msgid "Remove the sevens"
606msgstr "Премахване на седмиците"
607
608#: ../aisleriot/rules/first_law.scm.h:12
609msgid "Remove the sixes"
610msgstr "Премахване на шестиците"
611
612#: ../aisleriot/rules/first_law.scm.h:13
613msgid "Remove the tens"
614msgstr "Премахване на десятките"
615
616#: ../aisleriot/rules/first_law.scm.h:14
617msgid "Remove the threes"
618msgstr "Премахване на тройките"
619
620#: ../aisleriot/rules/first_law.scm.h:15
621msgid "Remove the twos"
622msgstr "Премахване на двойките"
623
624#: ../aisleriot/rules/first_law.scm.h:16
625msgid "Return cards to stock"
626msgstr "Връщане на карти на пазара"
627
628#: ../aisleriot/rules/fortunes.scm.h:1
629msgid "Consider moving something into an empty slot"
630msgstr "Пробвайте да преместите карта на празно място"
631
632#: ../aisleriot/rules/fortunes.scm.h:3
633msgid "Move ~a off the board"
634msgstr "Преместване на ~a извън дъската"
635
636#: ../aisleriot/rules/freecell.scm.h:2
637msgid "No moves available"
638msgstr "Няма налични ходове"
639
640#: ../aisleriot/rules/freecell.scm.h:3
641msgid "an empty reserve"
642msgstr "празен резерв"
643
644#: ../aisleriot/rules/freecell.scm.h:4
645msgid "an open tableau"
646msgstr "празно място за карти"
647
648#: ../aisleriot/rules/freecell.scm.h:5
649msgid "game has no solution"
650msgstr "играта няма решения"
651
652#: ../aisleriot/rules/freecell.scm.h:6
653msgid "the foundation"
654msgstr "основата"
655
656#: ../aisleriot/rules/gaps.scm.h:1
657msgid "Double click any card to redeal."
658msgstr "Натиснете два пъти, върху която и да е карта, за ново раздаване."
659
660#: ../aisleriot/rules/gaps.scm.h:2
661msgid "No hint available."
662msgstr "Няма наличен съвет."
663
664#: ../aisleriot/rules/glenwood.scm.h:7
665msgid "Move a card from the reserve on to the empty tableau slot"
666msgstr "Преместване на карта от резервно на празно място от таблото"
667
668#: ../aisleriot/rules/glenwood.scm.h:10
669msgid "Select a card from the reserve for first foundation pile"
670msgstr "Изберете карта от резервното място на първи куп"
671
672#: ../aisleriot/rules/glenwood.scm.h:13
673msgid "on to the empty tableau slot"
674msgstr "на празно място от таблото"
675
676#: ../aisleriot/rules/golf.scm.h:1 ../aisleriot/rules/hopscotch.scm.h:1
677#: ../aisleriot/rules/jumbo.scm.h:1 ../aisleriot/rules/kansas.scm.h:6
678#: ../aisleriot/rules/sir_tommy.scm.h:1 ../aisleriot/rules/whitehead.scm.h:1
679msgid "Deal another card"
680msgstr "Раздаване на още една карта"
681
682#: ../aisleriot/rules/gypsy.scm.h:1
683msgid "Deal another hand"
684msgstr "Раздаване на още една ръка"
685
686#: ../aisleriot/rules/gypsy.scm.h:2
687msgid "Move a card or build of cards on to the empty slot"
688msgstr "Преместване на една или няколко карти на празното място"
689
690#: ../aisleriot/rules/hopscotch.scm.h:2
691msgid "Move card from waste"
692msgstr "Преместване на карта от боклука"
693
694#: ../aisleriot/rules/jumbo.scm.h:2
695msgid "Move waste to stock"
696msgstr "Преместване на боклука на пазара"
697
698#: ../aisleriot/rules/jumbo.scm.h:7 ../aisleriot/rules/kansas.scm.h:10
699#: ../aisleriot/rules/king_albert.scm.h:3
700#: ../aisleriot/rules/lady_jane.scm.h:11
701#: ../aisleriot/rules/straight_up.scm.h:6
702msgid "an empty tableau slot"
703msgstr "празно място на таблото"
704
705#: ../aisleriot/rules/klondike.scm.h:5
706msgid "Three card deals"
707msgstr "Раздаване по 3 карти"
708
709#: ../aisleriot/rules/klondike.scm.h:6
710msgid "Try moving cards down from the foundation"
711msgstr "Пробвай да преместиш картите от основата"
712
713#: ../aisleriot/rules/lady_jane.scm.h:1 ../aisleriot/rules/royal_east.scm.h:1
714msgid "Base Card:"
715msgstr "Базова карта:"
716
717#: ../aisleriot/rules/maze.scm.h:1
718msgid ""
719"Aim to place the suits in the order which fits the current layout most "
720"naturally."
721msgstr ""
722"Стремете се да поставяте цветовете в такъв ред, който да съответства на "
723"сегашното положение най естествено."
724
725#: ../aisleriot/rules/pileon.scm.h:2
726msgid "something"
727msgstr "нещо"
728
729#: ../aisleriot/rules/plait.scm.h:8
730msgid "Move ~a from the stock to an empty edge or tableau slot"
731msgstr "Преместване на ~a от купа на празно място"
732
733#: ../aisleriot/rules/plait.scm.h:9
734msgid "Move ~a to an empty field"
735msgstr "Преместване на ~a на празно поле"
736
737#: ../aisleriot/rules/poker.scm.h:1
738msgid "Place cards on to the Tableau to form poker hands"
739msgstr "Поставяне на картите на масаста, за да се образуват покер ръце"
740
741#: ../aisleriot/rules/poker.scm.h:2
742msgid "Shuffle mode"
743msgstr "Режим „Случаен ред“"
744
745#: ../aisleriot/rules/royal_east.scm.h:9
746#: ../aisleriot/rules/thumb_and_pouch.scm.h:6
747#: ../aisleriot/rules/westhaven.scm.h:4
748msgid "an empty tableau pile"
749msgstr "празен куп на таблото"
750
751#: ../aisleriot/rules/scorpion.scm.h:1
752msgid "Deal the cards"
753msgstr "Раздаване на картите"
754
755#: ../aisleriot/rules/scuffle.scm.h:3
756msgid "Reshuffle cards"
757msgstr "Разбъркване на картите"
758
759#: ../aisleriot/rules/sir_tommy.scm.h:2
760msgid "Move waste on to a reserve slot"
761msgstr "Преместване на боклука на резервно място"
762
763#: ../aisleriot/rules/sir_tommy.scm.h:4
764msgid "empty foundation"
765msgstr "празна основа"
766
767#: ../aisleriot/rules/spider.scm.h:2
768msgid "Place something on empty slot"
769msgstr "Поставяне на нещо на празно място"
770
771#: ../aisleriot/rules/spider.scm.h:3
772msgid "Please fill in empty pile first."
773msgstr "Моля, първо запълнете празен куп."
774
775#: ../aisleriot/rules/spider.scm.h:4
776msgid "Stock left: ~a"
777msgstr "Оставащи в пазара: ~a"
778
779#: ../aisleriot/rules/spider.scm.h:5
780msgid "Try moving card piles around"
781msgstr "Опитайте да разместите куповете с карти"
782
783#: ../aisleriot/rules/ten_across.scm.h:1
784msgid "Allow temporary spots use"
785msgstr "Позволяване използването на временните места"
786
787#: ../aisleriot/rules/ten_across.scm.h:2
788msgid "Move a card to an empty temporary slot"
789msgstr "Преместване на карта на празно временно място"
790
791#: ../aisleriot/rules/ten_across.scm.h:3
792msgid "No hint available"
793msgstr "Няма съвет"
794
795#: ../aisleriot/rules/ten_across.scm.h:5
796msgid "and all cards below it"
797msgstr "и всички карти под нея"
798
799#: ../aisleriot/rules/ten_across.scm.h:6
800msgid "empty slot(s)"
801msgstr "празно(и) място(а)"
802
803#: ../aisleriot/rules/thieves.scm.h:1
804msgid "Deal a card from the deck"
805msgstr "Раздаване на карта от тестето"
806
807#: ../aisleriot/rules/thirteen.scm.h:2
808msgid "Match the top two cards of the waste."
809msgstr "Съвпадане с горните две карти от боклука."
810
811#: ../aisleriot/rules/union_square.scm.h:4
812msgid "appropriate foundation pile"
813msgstr "съответен основен куп"
814
815#: ../aisleriot/rules/whitehead.scm.h:2
816msgid "Move a build of cards on to the empty Tableau slot"
817msgstr "Преместване на колона от карти на празното място от таблото"
818
819#: ../aisleriot/rules/zebra.scm.h:5
820msgid "the appropriate Foundation pile"
821msgstr "подходящият куп"
822
823#: ../aisleriot/sol.c:161
824#, c-format
825msgid ""
826"Aisleriot can't load the file: \n"
827"%s\n"
828"\n"
829"Please check your Aisleriot installation"
830msgstr ""
831"Игри с карти не може да зареди файл: \n"
832"%s\n"
833"\n"
834"Моля, проверете инсталацията на Игри с карти"
835
836#: ../aisleriot/sol.c:207
837msgid "Aisleriot cannot find the last game you played."
838msgstr "Aisleriot не може да открие последната игра, която сте играли."
839
840#: ../aisleriot/sol.c:208
841msgid ""
842"This usually occurs when you run an older version of Aisleriot which does "
843"not have the game you last played. The default game, Klondike, is being "
844"started instead."
845msgstr ""
846"Това обикновено се случва, когато пуснете по-стара версия на Aisleriot, "
847"която няма играта, която последно сте играли. Вместо това, стандартната "
848"игра, Klondike, ще бъде заредена."
849
850#: ../aisleriot/sol.c:409
851msgid "Aisleriot"
852msgstr "Игри с карти"
853
854#: ../aisleriot/sol.c:446 ../glines/glines.c:1969 ../gnobots2/statusbar.c:65
855#: ../gnometris/scoreframe.cpp:53 ../gnomine/gnomine.c:434
856msgid "Score:"
857msgstr "Резултат:"
858
859#: ../aisleriot/sol.c:451 ../gnotravex/gnotravex.c:1074
860#: ../mahjongg/mahjongg.c:1447
861msgid "Time:"
862msgstr "Време:"
863
864#: ../aisleriot/sol.c:505
865msgid "Variation on game rules"
866msgstr "Различни правила на играта"
867
868#: ../aisleriot/sol.c:506 ../gnobots2/gnobots.c:62 ../gnobots2/gnobots.c:64
869#: ../same-gnome/same-gnome.c:136 ../same-gnome/same-gnome.c:138
870msgid "NAME"
871msgstr "ИМЕ"
872
873#: ../aisleriot/sol.desktop.in.h:1
874msgid "AisleRiot Solitaire"
875msgstr "Свободна клетка"
876
877#: ../aisleriot/sol.desktop.in.h:2
878msgid "Play many different solitaire games"
879msgstr "Игра с голям набор от пасианси"
880
881#: ../aisleriot/sol.scm.h:1
882msgid "Unknown color"
883msgstr "Непознат цвят"
884
885#: ../aisleriot/sol.scm.h:2
886msgid "Unknown suit"
887msgstr "Непозната боя"
888
889#: ../aisleriot/sol.scm.h:3
890msgid "Unknown value"
891msgstr "Непозната стойност"
892
893#: ../aisleriot/sol.scm.h:4
894msgid "ace"
895msgstr "асо"
896
897#: ../aisleriot/sol.scm.h:5
898msgid "black joker"
899msgstr "черен джокер"
900
901#: ../aisleriot/sol.scm.h:6
902msgid "clubs"
903msgstr "спатии"
904
905#: ../aisleriot/sol.scm.h:7
906msgid "diamonds"
907msgstr "кари"
908
909#: ../aisleriot/sol.scm.h:8
910msgid "eight"
911msgstr "осмица"
912
913#: ../aisleriot/sol.scm.h:9
914msgid "five"
915msgstr "петица"
916
917#: ../aisleriot/sol.scm.h:10
918msgid "four"
919msgstr "четворка"
920
921#: ../aisleriot/sol.scm.h:11
922msgid "hearts"
923msgstr "купи"
924
925#: ../aisleriot/sol.scm.h:12
926msgid "jack"
927msgstr "вале"
928
929#: ../aisleriot/sol.scm.h:13
930msgid "king"
931msgstr "поп"
932
933#: ../aisleriot/sol.scm.h:14
934msgid "nine"
935msgstr "деветка"
936
937#: ../aisleriot/sol.scm.h:15
938msgid "queen"
939msgstr "дама"
940
941#: ../aisleriot/sol.scm.h:16
942msgid "red joker"
943msgstr "червен джокер"
944
945#: ../aisleriot/sol.scm.h:17
946msgid "seven"
947msgstr "седмица"
948
949#: ../aisleriot/sol.scm.h:18
950msgid "six"
951msgstr "шестица"
952
953#: ../aisleriot/sol.scm.h:19
954msgid "spades"
955msgstr "пики"
956
957#: ../aisleriot/sol.scm.h:20
958msgid "ten"
959msgstr "десятка"
960
961#: ../aisleriot/sol.scm.h:21
962msgid "the ace of clubs"
963msgstr "асо спатия"
964
965#: ../aisleriot/sol.scm.h:22
966msgid "the ace of diamonds"
967msgstr "асо каро"
968
969#: ../aisleriot/sol.scm.h:23
970msgid "the ace of hearts"
971msgstr "асо купа"
972
973#: ../aisleriot/sol.scm.h:24
974msgid "the ace of spades"
975msgstr "асо пика"
976
977#: ../aisleriot/sol.scm.h:25
978msgid "the eight of clubs"
979msgstr "осмица спатия"
980
981#: ../aisleriot/sol.scm.h:26
982msgid "the eight of diamonds"
983msgstr "осмица каро"
984
985#: ../aisleriot/sol.scm.h:27
986msgid "the eight of hearts"
987msgstr "осмица купа"
988
989#: ../aisleriot/sol.scm.h:28
990msgid "the eight of spades"
991msgstr "осмица пика"
992
993#: ../aisleriot/sol.scm.h:29
994msgid "the five of clubs"
995msgstr "петица спатия"
996
997#: ../aisleriot/sol.scm.h:30
998msgid "the five of diamonds"
999msgstr "петица каро"
1000
1001#: ../aisleriot/sol.scm.h:31
1002msgid "the five of hearts"
1003msgstr "петица купа"
1004
1005#: ../aisleriot/sol.scm.h:32
1006msgid "the five of spades"
1007msgstr "петица пика"
1008
1009#: ../aisleriot/sol.scm.h:33
1010msgid "the four of clubs"
1011msgstr "четворка спатия"
1012
1013#: ../aisleriot/sol.scm.h:34
1014msgid "the four of diamonds"
1015msgstr "четворка каро"
1016
1017#: ../aisleriot/sol.scm.h:35
1018msgid "the four of hearts"
1019msgstr "четворка купа"
1020
1021#: ../aisleriot/sol.scm.h:36
1022msgid "the four of spades"
1023msgstr "четворка пика"
1024
1025#: ../aisleriot/sol.scm.h:37
1026msgid "the jack of clubs"
1027msgstr "вале спатия"
1028
1029#: ../aisleriot/sol.scm.h:38
1030msgid "the jack of diamonds"
1031msgstr "вале каро"
1032
1033#: ../aisleriot/sol.scm.h:39
1034msgid "the jack of hearts"
1035msgstr "вале купа"
1036
1037#: ../aisleriot/sol.scm.h:40
1038msgid "the jack of spades"
1039msgstr "вале пика"
1040
1041#: ../aisleriot/sol.scm.h:41
1042msgid "the king of clubs"
1043msgstr "поп спатия"
1044
1045#: ../aisleriot/sol.scm.h:42
1046msgid "the king of diamonds"
1047msgstr "поп каро"
1048
1049#: ../aisleriot/sol.scm.h:43
1050msgid "the king of hearts"
1051msgstr "поп купа"
1052
1053#: ../aisleriot/sol.scm.h:44
1054msgid "the king of spades"
1055msgstr "поп пика"
1056
1057#: ../aisleriot/sol.scm.h:45
1058msgid "the nine of clubs"
1059msgstr "девятка спатия"
1060
1061#: ../aisleriot/sol.scm.h:46
1062msgid "the nine of diamonds"
1063msgstr "девятка каро"
1064
1065#: ../aisleriot/sol.scm.h:47
1066msgid "the nine of hearts"
1067msgstr "девятка купа"
1068
1069#: ../aisleriot/sol.scm.h:48
1070msgid "the nine of spades"
1071msgstr "девятка пика"
1072
1073#: ../aisleriot/sol.scm.h:49
1074msgid "the queen of clubs"
1075msgstr "дама спатия"
1076
1077#: ../aisleriot/sol.scm.h:50
1078msgid "the queen of diamonds"
1079msgstr "дама каро"
1080
1081#: ../aisleriot/sol.scm.h:51
1082msgid "the queen of hearts"
1083msgstr "дама купа"
1084
1085#: ../aisleriot/sol.scm.h:52
1086msgid "the queen of spades"
1087msgstr "дама пика"
1088
1089#: ../aisleriot/sol.scm.h:53
1090msgid "the seven of clubs"
1091msgstr "седмица спатия"
1092
1093#: ../aisleriot/sol.scm.h:54
1094msgid "the seven of diamonds"
1095msgstr "седмица каро"
1096
1097#: ../aisleriot/sol.scm.h:55
1098msgid "the seven of hearts"
1099msgstr "седмица купа"
1100
1101#: ../aisleriot/sol.scm.h:56
1102msgid "the seven of spades"
1103msgstr "седмица пика"
1104
1105#: ../aisleriot/sol.scm.h:57
1106msgid "the six of clubs"
1107msgstr "шестица спатия"
1108
1109#: ../aisleriot/sol.scm.h:58
1110msgid "the six of diamonds"
1111msgstr "шестица каро"
1112
1113#: ../aisleriot/sol.scm.h:59
1114msgid "the six of hearts"
1115msgstr "шестица купа"
1116
1117#: ../aisleriot/sol.scm.h:60
1118msgid "the six of spades"
1119msgstr "шестица пика"
1120
1121#: ../aisleriot/sol.scm.h:61
1122msgid "the ten of clubs"
1123msgstr "десятка спатия"
1124
1125#: ../aisleriot/sol.scm.h:62
1126msgid "the ten of diamonds"
1127msgstr "десятка каро"
1128
1129#: ../aisleriot/sol.scm.h:63
1130msgid "the ten of hearts"
1131msgstr "десятка купа"
1132
1133#: ../aisleriot/sol.scm.h:64
1134msgid "the ten of spades"
1135msgstr "десятка пика"
1136
1137#: ../aisleriot/sol.scm.h:65
1138msgid "the three of clubs"
1139msgstr "тройка спатия"
1140
1141#: ../aisleriot/sol.scm.h:66
1142msgid "the three of diamonds"
1143msgstr "тройка каро"
1144
1145#: ../aisleriot/sol.scm.h:67
1146msgid "the three of hearts"
1147msgstr "тройка купа"
1148
1149#: ../aisleriot/sol.scm.h:68
1150msgid "the three of spades"
1151msgstr "тройка пика"
1152
1153#: ../aisleriot/sol.scm.h:69
1154msgid "the two of clubs"
1155msgstr "двойка спатия"
1156
1157#: ../aisleriot/sol.scm.h:70
1158msgid "the two of diamonds"
1159msgstr "двойка каро"
1160
1161#: ../aisleriot/sol.scm.h:71
1162msgid "the two of hearts"
1163msgstr "двойка купа"
1164
1165#: ../aisleriot/sol.scm.h:72
1166msgid "the two of spades"
1167msgstr "двойка пика"
1168
1169#: ../aisleriot/sol.scm.h:73
1170msgid "the unknown card"
1171msgstr "неизвестната карта"
1172
1173#: ../aisleriot/sol.scm.h:74
1174msgid "three"
1175msgstr "три"
1176
1177#: ../aisleriot/sol.scm.h:75
1178msgid "two"
1179msgstr "две"
1180
1181#. For translators: N/A means "Not Applicable", use whatever
1182#. * abbreviation you have for a value that has no meaning.
1183#: ../aisleriot/statistics.c:95 ../aisleriot/statistics.c:104
1184#: ../aisleriot/statistics.c:113
1185msgid "N/A"
1186msgstr "няма"
1187
1188#. Translators: this represents minutes:seconds.
1189#: ../aisleriot/statistics.c:99 ../aisleriot/statistics.c:108
1190#, c-format
1191msgid "%d:%02d"
1192msgstr "%d:%02d"
1193
1194#: ../aisleriot/statistics.glade.h:1
1195msgid "<b>Time</b>"
1196msgstr "<b>Време</b>"
1197
1198#: ../aisleriot/statistics.glade.h:2
1199msgid "<b>Wins</b>"
1200msgstr "<b>Победи</b>"
1201
1202#: ../aisleriot/statistics.glade.h:3
1203msgid "Best:"
1204msgstr "Най-добре:"
1205
1206#: ../aisleriot/statistics.glade.h:4
1207msgid "Percentage:"
1208msgstr "Процент:"
1209
1210#: ../aisleriot/statistics.glade.h:5
1211msgid "Statistics"
1212msgstr "Статистика"
1213
1214#: ../aisleriot/statistics.glade.h:6
1215msgid "Total:"
1216msgstr "Общо:"
1217
1218#: ../aisleriot/statistics.glade.h:7
1219msgid "Wins:"
1220msgstr "Победи:"
1221
1222#: ../aisleriot/statistics.glade.h:8
1223msgid "Worst:"
1224msgstr "Най-зле:"
1225
1226#: ../aisleriot/statistics.glade.h:9
1227msgid "_Reset"
1228msgstr "Рестартиране"
1229
1230#.
1231#. * Translatable strings file generated by get_titles.pl.
1232#. * Add this file to your project's POTFILES.in.
1233#. * DO NOT compile it as part of your application.
1234#.
1235#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:7
1236msgid "Agnes"
1237msgstr "Агнес"
1238
1239#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:8
1240msgid "Auld Lang Syne"
1241msgstr "Доброто старо време"
1242
1243#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:9
1244msgid "Backbone"
1245msgstr "Кокал"
1246
1247#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:10
1248msgid "Bakers Dozen"
1249msgstr "Дузината на Бейкър"
1250
1251#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:11
1252msgid "Bakers Game"
1253msgstr "Играта на Бейкър"
1254
1255#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:12
1256msgid "Beleaguered Castle"
1257msgstr "Обсаденият замък"
1258
1259#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:13
1260msgid "Block Ten"
1261msgstr "Блокирай 10"
1262
1263#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:14
1264msgid "Bristol"
1265msgstr "Бристол"
1266
1267#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:15
1268msgid "Camelot"
1269msgstr "Камелот"
1270
1271#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:16
1272msgid "Canfield"
1273msgstr "Канфийлд"
1274
1275#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:17
1276msgid "Carpet"
1277msgstr "Килим"
1278
1279#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:18
1280msgid "Chessboard"
1281msgstr "Шахматна дъска"
1282
1283#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:19
1284msgid "Clock"
1285msgstr "Часовник"
1286
1287#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:20
1288msgid "Cover"
1289msgstr "Покривало"
1290
1291#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:21
1292msgid "Diamond Mine"
1293msgstr "Диамантена мина"
1294
1295#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:22
1296msgid "Doublets"
1297msgstr "Чифтове"
1298
1299#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:23
1300msgid "Eagle Wing"
1301msgstr "Орлово крило"
1302
1303#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:24
1304msgid "Easthaven"
1305msgstr "Ийстхевън"
1306
1307#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:25
1308msgid "Eight Off"
1309msgstr "8 вън"
1310
1311#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:26
1312msgid "Elevator"
1313msgstr "Асансьор"
1314
1315#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:27
1316msgid "Escalator"
1317msgstr "Ескалатор"
1318
1319#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:28
1320msgid "First Law"
1321msgstr "Първи закон"
1322
1323#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:29
1324msgid "Fortress"
1325msgstr "Укрепление"
1326
1327#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:30
1328msgid "Fortunes"
1329msgstr "Съдби"
1330
1331#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:31
1332msgid "Fourteen"
1333msgstr "Четиринадесет"
1334
1335#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:32
1336msgid "Freecell"
1337msgstr "Свободна клетка"
1338
1339#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:33
1340msgid "Gaps"
1341msgstr "Празнини"
1342
1343#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:34
1344msgid "Gay Gordons"
1345msgstr "Gay Gordons"
1346
1347#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:35
1348msgid "Glenwood"
1349msgstr "Гленууд"
1350
1351#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:36
1352msgid "Golf"
1353msgstr "Голф"
1354
1355#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:37
1356msgid "Gypsy"
1357msgstr "Циганин"
1358
1359#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:38
1360msgid "Helsinki"
1361msgstr "Хелзинки"
1362
1363#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:39
1364msgid "Hopscotch"
1365msgstr "Дама"
1366
1367#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:40
1368msgid "Isabel"
1369msgstr "Изабел"
1370
1371#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:41
1372msgid "Jamestown"
1373msgstr "Града на Джеймс"
1374
1375#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:42
1376msgid "Jumbo"
1377msgstr "Джъмбо"
1378
1379#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:43
1380msgid "Kansas"
1381msgstr "Канзас"
1382
1383#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:44
1384msgid "King Albert"
1385msgstr "Крал Албърт"
1386
1387#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:45
1388msgid "Klondike"
1389msgstr "Клондайк"
1390
1391#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:46
1392msgid "Labyrinth"
1393msgstr "Лабиринт"
1394
1395#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:47
1396msgid "Lady Jane"
1397msgstr "Госпожа Джейн"
1398
1399#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:48
1400msgid "Maze"
1401msgstr "Плетеница"
1402
1403#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:49
1404msgid "Monte Carlo"
1405msgstr "Монте Карло"
1406
1407#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:50
1408msgid "Neighbor"
1409msgstr "Съсед"
1410
1411#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:51
1412msgid "Odessa"
1413msgstr "Одеса"
1414
1415#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:52
1416msgid "Osmosis"
1417msgstr "Осмоза"
1418
1419#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:53
1420msgid "Peek"
1421msgstr "Поглед"
1422
1423#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:54
1424msgid "Pileon"
1425msgstr "Pileon"
1426
1427#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:55
1428msgid "Plait"
1429msgstr "Плитка"
1430
1431#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:56
1432msgid "Poker"
1433msgstr "Покер"
1434
1435#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:57
1436msgid "Quatorze"
1437msgstr "Четиринадесет (фр.)"
1438
1439#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:58
1440msgid "Royal East"
1441msgstr "Кралски изток"
1442
1443#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:59
1444msgid "Scorpion"
1445msgstr "Скорпион"
1446
1447#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:60
1448msgid "Scuffle"
1449msgstr "Схватка"
1450
1451#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:61
1452msgid "Seahaven"
1453msgstr "Пристанище"
1454
1455#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:62
1456msgid "Sir Tommy"
1457msgstr "Сър Томи"
1458
1459#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:63
1460msgid "Spiderette"
1461msgstr "Паячка"
1462
1463#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:64
1464msgid "Spider One Suit"
1465msgstr "Паяк 1"
1466
1467#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:65
1468msgid "Spider"
1469msgstr "Паяк"
1470
1471#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:66
1472msgid "Spider Two Suit"
1473msgstr "Паяк 2"
1474
1475#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:67
1476msgid "Straight Up"
1477msgstr "Право нагоре"
1478
1479#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:68
1480msgid "Streets And Alleys"
1481msgstr "Улици и алеи"
1482
1483#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:69
1484msgid "Template"
1485msgstr "Шаблон"
1486
1487#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:70
1488msgid "Ten Across"
1489msgstr "10 по дължина"
1490
1491#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:71
1492msgid "Thieves"
1493msgstr "Крадци"
1494
1495#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:72
1496msgid "Thirteen"
1497msgstr "Тринадесет"
1498
1499#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:73
1500msgid "Thumb And Pouch"
1501msgstr "Палец и кесия"
1502
1503#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:74
1504msgid "Treize"
1505msgstr "Тринадесет (фр.)"
1506
1507#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:75
1508msgid "Triple Peaks"
1509msgstr "Тройни върхове"
1510
1511#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:76
1512msgid "Union Square"
1513msgstr "Площад Единство"
1514
1515#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:77
1516msgid "Valentine"
1517msgstr "Валентина"
1518
1519#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:78
1520msgid "Westhaven"
1521msgstr "Уестхевън"
1522
1523#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:79
1524msgid "Whitehead"
1525msgstr "Whitehead"
1526
1527#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:80
1528msgid "Will O The Wisp"
1529msgstr "Will O The Wisp"
1530
1531#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:81
1532msgid "Yield"
1533msgstr "Печалба"
1534
1535#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:82
1536msgid "Yukon"
1537msgstr "Юкон"
1538
1539#: ../aisleriot/translatable_game_names.h:83
1540msgid "Zebra"
1541msgstr "Зебра"
1542
1543#: ../blackjack/data/blackjack.desktop.in.h:1 ../blackjack/src/splash.cpp:93
1544msgid "Blackjack"
1545msgstr "Блекджек"
1546
1547#: ../blackjack/data/blackjack.desktop.in.h:2
1548msgid "Play the casino card game Blackjack"
1549msgstr "Популярната в казината игра Блекджек"
1550
1551#: ../blackjack/data/blackjack.schemas.in.h:1
1552msgid "Display probabilities"
1553msgstr "Показване на вероятностите"
1554
1555#: ../blackjack/data/blackjack.schemas.in.h:2
1556msgid ""
1557"Display the probabilities of each dealer hand outcome and the expected value "
1558"of your hand."
1559msgstr ""
1560"Показване на вероятните стойности на всяка раздадена ръка и очаквания сбор "
1561"от Вашите карти."
1562
1563#: ../blackjack/data/blackjack.schemas.in.h:3
1564msgid "Never take insurance"
1565msgstr "Винаги без застраховка"
1566
1567#: ../blackjack/data/blackjack.schemas.in.h:4
1568msgid "Never take insurance with a dealer showing an ace."
1569msgstr "Винаги без застраховка, когато крупието покаже асо."
1570
1571#: ../blackjack/data/blackjack.schemas.in.h:5
1572msgid "The amount of money in your bank"
1573msgstr "Количество пари във вашата банка"
1574
1575#: ../blackjack/data/blackjack.schemas.in.h:6
1576msgid "The amount of money in your bank."
1577msgstr "Количество пари във вашата банка."
1578
1579#: ../blackjack/data/blackjack.schemas.in.h:8
1580msgid ""
1581"The name of the rules file containing the variation of the rules to play."
1582msgstr "Името на файла с правила, съдържащ разновидностите от правила за игра."
1583
1584#: ../blackjack/data/blackjack.schemas.in.h:9
1585msgid "The variation of the rules file to use"
1586msgstr "Използвана разновидност от файла с правила"
1587
1588#: ../blackjack/data/blackjack.schemas.in.h:11
1589msgid "Use a quick deal"
1590msgstr "Използване на бързо раздаване"
1591
1592#: ../blackjack/data/blackjack.schemas.in.h:12
1593msgid "Use a quick deal with no delay between each card."
1594msgstr "Без паузи между две карти при раздаване."
1595
1596#: ../blackjack/src/blackjack.cpp:92
1597#, c-format
1598msgid "Blackjack - %s"
1599msgstr "Блекджек - %s"
1600
1601#: ../blackjack/src/blackjack.cpp:303 ../glines/glines.c:1711
1602#: ../gnect/src/main.c:1132 ../gnibbles/main.c:601 ../gnobots2/menu.c:59
1603#: ../gnometris/tetris.cpp:130 ../gnomine/gnomine.c:751
1604#: ../gtali/gyahtzee.c:502 ../mahjongg/mahjongg.c:1275
1605msgid "_Settings"
1606msgstr "Настройки"
1607
1608#: ../blackjack/src/blackjack.cpp:306
1609msgid "D_eal"
1610msgstr "Р_аздаване"
1611
1612#: ../blackjack/src/blackjack.cpp:306 ../blackjack/src/dialog.cpp:98
1613#: ../blackjack/src/dialog.cpp:101
1614msgid "Deal a new hand"
1615msgstr "Раздаване на нова ръка"
1616
1617#: ../blackjack/src/blackjack.cpp:307
1618msgid "_Hit"
1619msgstr "Нова карта"
1620
1621#: ../blackjack/src/blackjack.cpp:307
1622msgid "Add a card to the hand"
1623msgstr "Добавяне на карта към ръката"
1624
1625#: ../blackjack/src/blackjack.cpp:308
1626msgid "_Stand"
1627msgstr "Задържане"
1628
1629#: ../blackjack/src/blackjack.cpp:308
1630msgid "Stop adding cards to the hand"
1631msgstr "Спиране добавянето на карти"
1632
1633#: ../blackjack/src/blackjack.cpp:309
1634msgid "S_urrender"
1635msgstr "О_тказване"
1636
1637#: ../blackjack/src/blackjack.cpp:309
1638msgid "Forfeit this hand for half of your wager"
1639msgstr "Отказване от тази ръка на цена половината от залога"
1640
1641#: ../blackjack/src/blackjack.cpp:310
1642msgid "_Double down"
1643msgstr "_Удвояване и една карта"
1644
1645#: ../blackjack/src/blackjack.cpp:310
1646msgid "Double your wager for a single hit"
1647msgstr "Удвояване на залога и искане само на една карта"
1648
1649#: ../blackjack/src/blackjack.cpp:311
1650msgid "S_plit the hand"
1651msgstr "_Разделяне на ръката"
1652
1653#: ../blackjack/src/blackjack.cpp:311
1654msgid "Split cards in two new hands"
1655msgstr "Разделяне на ръката на две нови ръце"
1656
1657#: ../blackjack/src/blackjack.cpp:318 ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:23
1658msgid "Show toolbar"
1659msgstr ""
1660"Показване на\n"
1661"лента с инструменти"
1662
1663#: ../blackjack/src/blackjack.cpp:354
1664msgid "Cards left:"
1665msgstr "Оставащи карти:"
1666
1667#: ../blackjack/src/blackjack.cpp:363
1668msgid "Wager:"
1669msgstr "Облог:"
1670
1671#: ../blackjack/src/blackjack.cpp:376
1672msgid "Balance:"
1673msgstr "Баланс:"
1674
1675#: ../blackjack/src/blackjack.cpp:417
1676msgid "Place your wager or deal a hand"
1677msgstr "Обявяване на своя облог или искане за ново раздаване"
1678
1679#: ../blackjack/src/blackjack.cpp:683
1680msgid "Blackjack rule set to use"
1681msgstr "Правила за Блекджек, които да се използват"
1682
1683#: ../blackjack/src/dialog.cpp:51
1684msgid "Would you like insurance?"
1685msgstr "Желаете ли застраховка?"
1686
1687#: ../blackjack/src/dialog.cpp:52
1688#, c-format
1689msgid ""
1690"Insurance is a side wager of 50%% of the original wager that the dealer has "
1691"a natural 21 (aka blackjack) that is offered when the dealer's face up card "
1692"is an ace. If the dealer has a natural 21 then the player is paid double."
1693msgstr ""
1694"Застраховката е страничен залог от 50%% от началния залог, в случай, че "
1695"крупието получи естествено 21 (Блекджек). Предлага се, ако картата с лице "
1696"нагоре на крупието е асо. Ако крупието има блекджек, тогава на играча се "
1697"плаща двойно."
1698
1699#: ../blackjack/src/dialog.cpp:99
1700msgid "Set your wager and click in the white outline to deal a new hand."
1701msgstr "Изберете облог и посочете в бялото очертание за ново раздаване."
1702
1703#: ../blackjack/src/dialog.cpp:102
1704msgid "Set your wager or click on the cards to deal a new hand."
1705msgstr "Изберете облог и посочете картите за ново раздаване."
1706
1707#: ../blackjack/src/dialog.cpp:230
1708msgid "Blackjack Preferences"
1709msgstr "Настройки на блекджек"
1710
1711#: ../blackjack/src/dialog.cpp:246 ../gnect/src/prefs.c:378
1712#: ../gnibbles/preferences.c:217 ../gnobots2/properties.c:495
1713#: ../gnometris/tetris.cpp:716
1714msgid "Game"
1715msgstr "Игра"
1716
1717#: ../blackjack/src/dialog.cpp:253
1718msgid "_Display hand probabilities"
1719msgstr "_Показване на вероятните раздавания"
1720
1721#: ../blackjack/src/dialog.cpp:263
1722msgid "_Quick deals (no delay between each card)"
1723msgstr "_Бързо раздаване (без паузи между картите)"
1724
1725#: ../blackjack/src/dialog.cpp:272
1726msgid "_Never take insurance"
1727msgstr "_Винаги без застраховка"
1728
1729#: ../blackjack/src/dialog.cpp:279
1730msgid "_Reset Balance"
1731msgstr ""
1732"Възвръщане на баланса\n"
1733"към начална стойност"
1734
1735#. Rules Tab
1736#: ../blackjack/src/dialog.cpp:285
1737msgid "Rules"
1738msgstr "Правила"
1739
1740#: ../blackjack/src/dialog.cpp:310 games-scores-dialog.gob:290
1741#: ../libgames-support/games-scores-dialog.gob:290
1742msgid "Name"
1743msgstr "Име"
1744
1745#: ../blackjack/src/dialog.cpp:315
1746msgid "Decks"
1747msgstr "Тестета"
1748
1749#: ../blackjack/src/dialog.cpp:320
1750msgid "Hit Soft 17"
1751msgstr "Нова карта при меки 17"
1752
1753#: ../blackjack/src/dialog.cpp:325
1754msgid "Double Any Total"
1755msgstr "Удвояване при всички случаи"
1756
1757#: ../blackjack/src/dialog.cpp:330
1758msgid "Double 9"
1759msgstr "Удвояване при 9"
1760
1761#: ../blackjack/src/dialog.cpp:335
1762msgid "Double Soft"
1763msgstr "Удвояване при мека ръка"
1764
1765#: ../blackjack/src/dialog.cpp:340
1766msgid "Double After Hit"
1767msgstr "Удвояване след нова карта"
1768
1769#: ../blackjack/src/dialog.cpp:345
1770msgid "Double After Split"
1771msgstr "Удвояване след разделяне"
1772
1773#: ../blackjack/src/dialog.cpp:350
1774msgid "Resplit"
1775msgstr "Разделяне наново"
1776
1777#: ../blackjack/src/dialog.cpp:355
1778msgid "Resplit Aces"
1779msgstr "Разделяне на асата"
1780
1781#: ../blackjack/src/dialog.cpp:360 ../blackjack/src/player.cpp:303
1782msgid "Surrender"
1783msgstr "Отказване"
1784
1785#: ../blackjack/src/dialog.cpp:365
1786msgid "Dealer Speed"
1787msgstr "Скорост на раздаване"
1788
1789#: ../blackjack/src/events.cpp:508
1790msgid "Click to double your wager"
1791msgstr "Натиснете, за да удвоите облога си"
1792
1793#: ../blackjack/src/events.cpp:513
1794#, c-format
1795msgid "Double click to increase your wager by %.2f"
1796msgstr "Натиснете 2 пъти, за да увеличите обога с %.2f"
1797
1798#: ../blackjack/src/events.cpp:525
1799#, c-format
1800msgid "Double click to decrease your wager by %.2f"
1801msgstr "Натиснете 2 пъти, за да намалите обога с %.2f"
1802
1803#: ../blackjack/src/events.cpp:542
1804msgid "Click to deal another card; drag card to split pair"
1805msgstr "Натиснете за нова карта; завлачете карта за да разделите двойка"
1806
1807#: ../blackjack/src/events.cpp:544
1808msgid "Click to deal another card"
1809msgstr "Раздаване на още една карта"
1810
1811#: ../blackjack/src/events.cpp:546
1812msgid "Click to finish adding cards to your hand"
1813msgstr "Натиснете за край на добавянето на карти към ръката Ви"
1814
1815#: ../blackjack/src/events.cpp:549
1816msgid "Click to deal a new hand"
1817msgstr "Натиснете за раздаване на нова ръка"
1818
1819#: ../blackjack/src/game.cpp:483
1820msgid "Blackjack can't load the requested file"
1821msgstr "Блекджек не може да зареди файла"
1822
1823#: ../blackjack/src/game.cpp:485
1824msgid "Please check your Blackjack installation"
1825msgstr "Моля, проверете инсталацията на Блекджек"
1826
1827#: ../blackjack/src/hand.cpp:120
1828msgid "The best option is to stand"
1829msgstr "Най-добрата опция е да задържите"
1830
1831#: ../blackjack/src/hand.cpp:122
1832msgid ""
1833"To stand means to stop adding cards to your hand.  Do this by clicking on "
1834"the dealer's cards or by selecting the option from the Control menu."
1835msgstr ""
1836"Да стоиш означава да спреш да добавяш карти към ръката си.  Направете това "
1837"като натиснете с мишката веднъж върху картите на крупието или като изберете "
1838"опцията от контролното меню."
1839
1840#: ../blackjack/src/hand.cpp:125
1841msgid "The best option is to hit"
1842msgstr "Най-добрата опция е да поискате още една карта"
1843
1844#: ../blackjack/src/hand.cpp:127
1845msgid ""
1846"To hit means to add another card to your hand.  Do this by clicking once on "
1847"your cards or by selecting the option from the Control menu."
1848msgstr ""
1849"Да поискаш нова карта означава да добавиш още една карта към ръката си.  "
1850"Направете това като натиснете с мишката веднъж върху картите си или като "
1851"изберете опцията от контролното меню."
1852
1853#: ../blackjack/src/hand.cpp:130
1854msgid "The best option is to double down"
1855msgstr "Най-добрата опция е да удвоите и да поискате една карта"
1856
1857#: ../blackjack/src/hand.cpp:132
1858msgid ""
1859"To double down means to double the initial wager and receive exactly one "
1860"more card.  Do this by clicking once on the chips at the bottom of the "
1861"window or by selecting the option from the Control menu."
1862msgstr ""
1863"„Удвояване и една карта“ означава да се удвои началния залог и да се получи "
1864"само още една карта.  Направете това като натиснете веднъж върху чиповете в "
1865"дъното на прозореца или като изберете опцията от контролното меню."
1866
1867#: ../blackjack/src/hand.cpp:135
1868msgid "The best option is to split"
1869msgstr "Най-добрата опция тук е да разделите"
1870
1871#: ../blackjack/src/hand.cpp:137
1872msgid ""
1873"To split means to divide your current hand into two separate hands.  Do this "
1874"by dragging one of your cards and dropping it off to the side or by "
1875"selecting the option from the Control menu."
1876msgstr ""
1877"Да се раздели, означава текущата ви ръка да се раздели на две ръце.  "
1878"Направете това като издърпате една от картите си и я пуснете в страни от "
1879"ръката си. Също можете и да изберете командата от контролното меню."
1880
1881#: ../blackjack/src/hand.cpp:139
1882msgid "The best option is to surrender"
1883msgstr "Най-добрата опция е да се предадете"
1884
1885#: ../blackjack/src/hand.cpp:141
1886msgid ""
1887"To surrender means to give up half your wager and not complete the hand.  Do "
1888"this by selecting the option from the Control menu."
1889msgstr ""
1890"Да се предадеш значи да дадеш половината от залога си и да не довършиш "
1891"раздаването.  Направете това като изберете опцията от контролното меню."
1892
1893#: ../blackjack/src/menu.cpp:172
1894msgid "Blackjack provides a casino-style blackjack card game."
1895msgstr "Блекджек предоставя игра на блекджек в стил казино"
1896
1897#: ../blackjack/src/player.cpp:57
1898msgid "Computing basic strategy..."
1899msgstr "Изчисляване на основната стратегия..."
1900
1901#: ../blackjack/src/player.cpp:178 ../blackjack/src/player.cpp:433
1902msgid "Bust"
1903msgstr "Над 21..."
1904
1905#: ../blackjack/src/player.cpp:180
1906msgid "Blackjack!"
1907msgstr "Блекджек!"
1908
1909#: ../blackjack/src/player.cpp:183
1910msgid "Soft"
1911msgstr "Мека ръка"
1912
1913#: ../blackjack/src/player.cpp:189
1914msgid "Win"
1915msgstr "Победа"
1916
1917#: ../blackjack/src/player.cpp:190
1918msgid "Push"
1919msgstr "Искане на нова карта"
1920
1921#: ../blackjack/src/player.cpp:191
1922msgid "Lose"
1923msgstr "Загуба"
1924
1925#: ../blackjack/src/player.cpp:251
1926msgid "Player expected values"
1927msgstr "Очаквани от играча стойности"
1928
1929#: ../blackjack/src/player.cpp:257
1930msgid "Stand"
1931msgstr "Задържане"
1932
1933#: ../blackjack/src/player.cpp:266
1934msgid "Hit"
1935msgstr "Още една карта"
1936
1937#: ../blackjack/src/player.cpp:277
1938msgid "Double"
1939msgstr "Удвояване на залога"
1940
1941#: ../blackjack/src/player.cpp:291
1942msgid "Split"
1943msgstr "Разделяне"
1944
1945#: ../blackjack/src/player.cpp:432
1946msgid "Dealer hand probabilities"
1947msgstr "Вероятности за ръката на раздаващия"
1948
1949#: ../gataxx/appbar.c:41 ../iagno/gnothello.c:631
1950msgid "Light:"
1951msgstr "Светли:"
1952
1953#: ../gataxx/appbar.c:47 ../iagno/gnothello.c:621
1954msgid "Dark:"
1955msgstr "Тъмни:"
1956
1957#: ../gataxx/appbar.c:84 ../iagno/gnothello.c:207 ../iagno/othello.c:213
1958msgid "Light's move"
1959msgstr "Ход на светлите"
1960
1961#: ../gataxx/appbar.c:84 ../iagno/gnothello.c:209 ../iagno/gnothello.c:578
1962#: ../iagno/othello.c:210
1963msgid "Dark's move"
1964msgstr "Ход на тъмните"
1965
1966#: ../gataxx/gataxx.c:175 ../iagno/othello.c:665
1967msgid "Light player wins!"
1968msgstr "Светлите спечелиха!"
1969
1970#: ../gataxx/gataxx.c:177 ../iagno/othello.c:667
1971msgid "Dark player wins!"
1972msgstr "Тъмните спечелиха!"
1973
1974#: ../gataxx/gataxx.c:179 ../iagno/othello.c:669
1975msgid "The game was a draw."
1976msgstr "Играта завърши с равенство."
1977
1978#: ../gataxx/gataxx.c:381
1979msgid "Based on code from Iagno by Ian Peters"
1980msgstr "Базирана на програмния код на Iagno от Ian Peters"
1981
1982#: ../gataxx/gataxx.c:384 ../gataxx/gataxx.desktop.in.h:1
1983msgid "Ataxx"
1984msgstr "Ataxx"
1985
1986#: ../gataxx/gataxx.c:388
1987msgid "A disk-flipping game where you attempt to dominate the board."
1988msgstr ""
1989"Игра с обръщане на дискчета, при която се опитвате да завземете цялата дъска."
1990
1991#: ../gataxx/gataxx.desktop.in.h:2
1992msgid "Compete to dominate the board in a Reversi-like game"
1993msgstr "Съревнование за доминиране на дъската в игра, подобна на Reversi"
1994
1995#: ../gataxx/gataxx.schemas.in.h:1 ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:2
1996msgid "Animate"
1997msgstr "Анимация"
1998
1999#: ../gataxx/gataxx.schemas.in.h:2
2000msgid "Level of black player"
2001msgstr "Ниво на черния играч"
2002
2003#: ../gataxx/gataxx.schemas.in.h:3
2004msgid "Level of white player"
2005msgstr "Ниво на белия играч"
2006
2007#: ../gataxx/gataxx.schemas.in.h:4
2008msgid "Quick moves"
2009msgstr "Бързи ходове"
2010
2011#: ../gataxx/gataxx.schemas.in.h:5 ../gnotravex/gnotravex.schemas.in.h:2
2012#: ../gnotski/gnotski.schemas.in.h:1 ../mahjongg/mahjongg.schemas.in.h:1
2013msgid "The height of the window"
2014msgstr "Височината на прозореца"
2015
2016#: ../gataxx/gataxx.schemas.in.h:6
2017msgid "The requested height of the main window in pixels."
2018msgstr "Изисканата височината на главния прозорец, в пиксели"
2019
2020#: ../gataxx/gataxx.schemas.in.h:7
2021msgid "The requested width of the main window in pixels."
2022msgstr "Изисканата ширина на главния прозорец, в пиксели"
2023
2024#: ../gataxx/gataxx.schemas.in.h:8 ../gnotravex/gnotravex.schemas.in.h:6
2025#: ../gnotski/gnotski.schemas.in.h:6 ../mahjongg/mahjongg.schemas.in.h:4
2026msgid "The width of the window"
2027msgstr "Ширината на прозореца"
2028
2029#: ../gataxx/gataxx.schemas.in.h:9
2030msgid "Tileset"
2031msgstr "Вид пулове"
2032
2033#: ../gataxx/gataxx.schemas.in.h:10
2034msgid "Tileset to use."
2035msgstr "Използван комплект."
2036
2037#: ../gataxx/gataxx.schemas.in.h:11
2038msgid "Whether or not to use quick moves."
2039msgstr "Да използва ли или не бързи ходове."
2040
2041#: ../gataxx/gataxx.schemas.in.h:12
2042msgid ""
2043"Zero corresponds to no animations, one is partial animations, two is "
2044"complete animations."
2045msgstr ""
2046"Нула отговаря на изключена анимация, едно - на частична, две - на пълна "
2047"анимация."
2048
2049#: ../gataxx/gataxx.schemas.in.h:13 ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:19
2050msgid ""
2051"Zero is human; one through three correspond to the level of the computer "
2052"player."
2053msgstr "Нула е за човек; едно до три отговарят на нивото на компютърен играч."
2054
2055#. create window
2056#: ../gataxx/properties.c:300
2057msgid "Ataxx Preferences"
2058msgstr "Ataxx настройки"
2059
2060#. Players tab
2061#: ../gataxx/properties.c:330 ../iagno/properties.c:498
2062msgid "Players"
2063msgstr "Играчи"
2064
2065#: ../gataxx/properties.c:342
2066msgid "_Quick moves"
2067msgstr "_Бързи ходове"
2068
2069#: ../gataxx/properties.c:343
2070msgid "Shortens the time a computer waits before doing a move"
2071msgstr "Намаляване на времето, което компютъра изчаква преди да направи ход"
2072
2073#. Dark level select
2074#: ../gataxx/properties.c:352 ../gnect/src/theme.c:55 ../gnect/src/theme.c:63
2075#: ../iagno/properties.c:521
2076msgid "Dark"
2077msgstr "Тъмен"
2078
2079#: ../gataxx/properties.c:356 ../gataxx/properties.c:374
2080#: ../gnect/src/prefs.c:326 ../gtali/yahtzee.c:61 ../iagno/properties.c:526
2081#: ../iagno/properties.c:572
2082msgid "Human"
2083msgstr "Човек"
2084
2085#: ../gataxx/properties.c:357 ../gataxx/properties.c:375
2086msgid "Very easy"
2087msgstr "Много лесно"
2088
2089#: ../gataxx/properties.c:358
2090msgid "gataxx|Easy"
2091msgstr "Gataxx|Лесно"
2092
2093#: ../gataxx/properties.c:359
2094msgid "gataxx|Medium"
2095msgstr "gataxx|Средно"
2096
2097#: ../gataxx/properties.c:360 ../gataxx/properties.c:378
2098msgid "Hard"
2099msgstr "Трудно"
2100
2101#: ../gataxx/properties.c:361 ../gataxx/properties.c:379
2102msgid "Very hard"
2103msgstr "Много трудно"
2104
2105#. Light level select
2106#: ../gataxx/properties.c:370 ../gnect/src/theme.c:55 ../gnect/src/theme.c:63
2107#: ../iagno/properties.c:567
2108msgid "Light"
2109msgstr "Светъл"
2110
2111#: ../gataxx/properties.c:376
2112msgid "Easy"
2113msgstr "Лесен"
2114
2115#: ../gataxx/properties.c:377
2116msgid "Medium"
2117msgstr "Средно"
2118
2119#. Appearance tab
2120#: ../gataxx/properties.c:388 ../gataxx/properties.c:391
2121#: ../gnect/src/prefs.c:410 ../gnobots2/properties.c:535
2122#: ../iagno/properties.c:616
2123msgid "Appearance"
2124msgstr "Изглед"
2125
2126#. animation button
2127#: ../gataxx/properties.c:397
2128msgid "_Animation"
2129msgstr "_Анимация"
2130
2131#: ../gataxx/properties.c:401
2132msgid "Flip the pieces with some visual effects"
2133msgstr "Обръщане на пуловете със визуални ефекти"
2134
2135#: ../gataxx/properties.c:406 ../iagno/properties.c:685
2136#: ../mahjongg/mahjongg.c:747
2137msgid "_Tile set:"
2138msgstr "_Вид пулове:"
2139
2140#: ../gataxx/properties.c:411
2141msgid "The appearance of the pieces"
2142msgstr "Външният вид на пуловете"
2143
2144#. GstElement *sound_player;
2145#: ../glines/glines.c:75 ../glines/glines.c:79 ../gnomine/gnomine.c:82
2146#: ../gnomine/gnomine.c:618 ../same-gnome/same-gnome.c:49
2147msgid "Small"
2148msgstr "Малко"
2149
2150#: ../glines/glines.c:76 ../glines/glines.c:80
2151msgid "glines|Medium"
2152msgstr "glines|Средно"
2153
2154#: ../glines/glines.c:77 ../glines/glines.c:81 ../gnomine/gnomine.c:84
2155#: ../gnomine/gnomine.c:638 ../same-gnome/same-gnome.c:51
2156msgid "Large"
2157msgstr "Голямо"
2158
2159#: ../glines/glines.c:191
2160msgid "Could not load theme"
2161msgstr "Не може да се зареди набор с плочки"
2162
2163#: ../glines/glines.c:196 ../mahjongg/mahjongg.c:141
2164msgid "Preferences"
2165msgstr "Настройки"
2166
2167#: ../glines/glines.c:220
2168#, c-format
2169msgid ""
2170"Unable to locate file:\n"
2171"%s\n"
2172"\n"
2173"The default theme will be loaded instead."
2174msgstr ""
2175"Не може да бъде намерен файла:\n"
2176"%s\n"
2177"\n"
2178"Стандартния набор плочки ще бъде зареден вместо това."
2179
2180#: ../glines/glines.c:229
2181#, c-format
2182msgid ""
2183"Unable to locate file:\n"
2184"%s\n"
2185"\n"
2186"Please check that Five or More is installed correctly."
2187msgstr ""
2188"Не може да се намери файла:\n"
2189"%s\n"
2190"\n"
2191"Проверете правилната инсталация на Пет или Повече"
2192
2193#: ../glines/glines.c:423
2194msgid "Match five objects of the same type in a row to score!"
2195msgstr "Подреди в редица пет топчета от един цвят!"
2196
2197#: ../glines/glines.c:488
2198msgid "GNOME Five or More"
2199msgstr "Пет или Повече"
2200
2201#: ../glines/glines.c:490
2202msgid "Board Size:"
2203msgstr "Размер на дъската:"
2204
2205#: ../glines/glines.c:517
2206msgid "Game Over!"
2207msgstr "Край на Играта!"
2208
2209#. Can't move there!
2210#: ../glines/glines.c:677
2211msgid "You can't move there!"
2212msgstr "Непозволен ход!"
2213
2214#: ../glines/glines.c:1217 ../glines/glines.c:1909
2215#: ../glines/glines.desktop.in.h:1
2216msgid "Five or More"
2217msgstr "Пет или Повече"
2218
2219#: ../glines/glines.c:1219
2220msgid "GNOME port of the once-popular Color Lines game"
2221msgstr "Версия за GNOME на популярната в миналото игра Цветни линии"
2222
2223#: ../glines/glines.c:1420
2224msgid "Five or More Preferences"
2225msgstr "Настройки на „Пет или Повече“"
2226
2227#: ../glines/glines.c:1441
2228msgid "Themes"
2229msgstr "Теми"
2230
2231#: ../glines/glines.c:1450
2232msgid "_Image:"
2233msgstr "_Изображение:"
2234
2235#: ../glines/glines.c:1461
2236msgid "B_ackground color:"
2237msgstr "Цвят на фона:"
2238
2239#: ../glines/glines.c:1476
2240msgid "Board Size"
2241msgstr "Размер на дъската"
2242
2243#: ../glines/glines.c:1483 ../same-gnome/ui.c:437
2244msgid "_Small"
2245msgstr "Малко"
2246
2247#: ../glines/glines.c:1493 ../same-gnome/ui.c:438
2248msgid "_Medium"
2249msgstr "_Добър"
2250
2251#: ../glines/glines.c:1503 ../same-gnome/ui.c:439
2252msgid "_Large"
2253msgstr "Голямо"
2254
2255#: ../glines/glines.c:1511
2256msgid "General"
2257msgstr "Общи"
2258
2259#: ../glines/glines.c:1519
2260msgid "_Use fast moves"
2261msgstr "_Използване на бързи ходове"
2262
2263#: ../glines/glines.c:1939
2264msgid "Next:"
2265msgstr "Следващ:"
2266
2267#: ../glines/glines.desktop.in.h:2
2268msgid "Remove colored balls from the board by forming lines"
2269msgstr "Премахване на цветни топчета от дъската чрез образуване на линии"
2270
2271#: ../glines/glines.schemas.in.h:1 ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:1
2272msgid "Background color"
2273msgstr "Цвят на фона"
2274
2275#: ../glines/glines.schemas.in.h:2 ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:2
2276msgid "Background color. The hex specification of the background color."
2277msgstr "Цвят на фона. Задава се в шестнадесетичен код."
2278
2279#: ../glines/glines.schemas.in.h:3
2280msgid "Ball style"
2281msgstr "Стил на топката"
2282
2283#: ../glines/glines.schemas.in.h:4
2284msgid "Ball style. The filename of the images to use for the balls."
2285msgstr ""
2286"Стил на топчетата. Име на файл с изображение, което ще се изолзва за "
2287"топчетата,"
2288
2289#: ../glines/glines.schemas.in.h:5
2290msgid "Game field"
2291msgstr "Игрално поле"
2292
2293#: ../glines/glines.schemas.in.h:6
2294msgid "Game field from last saved session."
2295msgstr "Игрално поле от последната записана сесия."
2296
2297#: ../glines/glines.schemas.in.h:7
2298msgid "Game preview"
2299msgstr "Преглед на играта"
2300
2301#: ../glines/glines.schemas.in.h:8
2302msgid "Game preview from last saved session."
2303msgstr "Преглед на играта от последната записана сесия."
2304
2305#: ../glines/glines.schemas.in.h:9
2306msgid "Game score"
2307msgstr "Резултат от играта"
2308
2309#: ../glines/glines.schemas.in.h:10
2310msgid "Game score from last saved session."
2311msgstr "Резултат от последната записана сесия."
2312
2313#: ../glines/glines.schemas.in.h:11
2314msgid "Playing field size"
2315msgstr "Размер на полето"
2316
2317#: ../glines/glines.schemas.in.h:12
2318msgid ""
2319"Playing field size. 1=Small, 2=Medium, 3=Large. Any other value is invalid."
2320msgstr ""
2321"Размер на игровата площ. 1=Малък, 2=Среден, 3=Голям, Всички други стойности "
2322"са невалидни."
2323
2324#: ../glines/glines.schemas.in.h:15
2325msgid "Time between moves"
2326msgstr "Време между ходовете"
2327
2328#: ../glines/glines.schemas.in.h:16
2329msgid "Time between moves in milliseconds."
2330msgstr "Време между движенията в милисекунди."
2331
2332#: ../gnect/data/gnect.desktop.in.h:1
2333msgid "Compete to make lines of the same color"
2334msgstr "Съревнование за образуване на линии от един цвят"
2335
2336#: ../gnect/data/gnect.desktop.in.h:2 ../gnect/src/main.c:790
2337#: ../gnect/src/main.c:1211
2338msgid "Four-in-a-Row"
2339msgstr "Четири в линия"
2340
2341#: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:1
2342msgid "A number specifying the preferred theme."
2343msgstr "Номер определящ предпочитаната тема."
2344
2345#: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:3
2346msgid "Drop marble"
2347msgstr "Пускане на топче"
2348
2349#: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:4
2350msgid "Height of the main window"
2351msgstr "Височината на главния прозорец"
2352
2353#: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:5
2354msgid "Key press to drop a marble."
2355msgstr "Клавиш за пускане на топче."
2356
2357#: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:6 ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:6
2358msgid "Key press to move left."
2359msgstr "Клавиш за движение наляво."
2360
2361#: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:7 ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:7
2362msgid "Key press to move right."
2363msgstr "Клавиш за движение надясно."
2364
2365#: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:8
2366msgid "Level of Player One"
2367msgstr "Ниво на играч #1"
2368
2369#: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:9
2370msgid "Level of Player Two"
2371msgstr "Ниво на играч #2"
2372
2373#: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:10 ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:18
2374#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:13
2375msgid "Move left"
2376msgstr "Движение наляво"
2377
2378#: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:11 ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:19
2379#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:14
2380msgid "Move right"
2381msgstr "Движение надясно"
2382
2383#: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:12
2384msgid "Sound"
2385msgstr "Звук"
2386
2387#: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:13
2388msgid "The height of the main window, in pixels, at start-up."
2389msgstr "Височината на главния прозорец, в пиксели, при стартиране."
2390
2391#: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:14
2392msgid "The width of the main window, in pixels, at start-up."
2393msgstr "Ширината на главния прозорец, в пиксели, при стартирането."
2394
2395#: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:15
2396msgid "Theme ID"
2397msgstr "Тема"
2398
2399#: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:16
2400msgid "Whether or not to play event sounds."
2401msgstr "Дали да просвирва звуци или не."
2402
2403#: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:17
2404msgid "Whether or not to use animation."
2405msgstr "Да използва ли анимация или не."
2406
2407#: ../gnect/data/gnect.schemas.in.h:18
2408msgid "Width of the main window"
2409msgstr "Ширината на главния прозорец"
2410
2411#: ../gnect/src/gfx.c:264
2412#, c-format
2413msgid ""
2414"Unable to load image:\n"
2415"%s"
2416msgstr ""
2417"Не може да се зареди изображение:\n"
2418"%s"
2419
2420#: ../gnect/src/main.c:500
2421msgid "It's a draw!"
2422msgstr "Равенство!"
2423
2424#: ../gnect/src/main.c:508
2425msgid "You win!"
2426msgstr "Вие печелите!"
2427
2428#: ../gnect/src/main.c:509
2429msgid "Your move..."
2430msgstr "Вие сте на ход..."
2431
2432#: ../gnect/src/main.c:512
2433msgid "I win!"
2434msgstr "Печеля!"
2435
2436#: ../gnect/src/main.c:513 ../gnect/src/main.c:606
2437msgid "Thinking..."
2438msgstr "Мисля..."
2439
2440#: ../gnect/src/main.c:521
2441#, c-format
2442msgid "%s wins!"
2443msgstr " %s победи!"
2444
2445#: ../gnect/src/main.c:522
2446#, c-format
2447msgid "%s..."
2448msgstr "%s..."
2449
2450#: ../gnect/src/main.c:624
2451#, c-format
2452msgid "Hint: Column %d"
2453msgstr "Съвет: Колона %d"
2454
2455#: ../gnect/src/main.c:651 ../gnect/src/main.c:656
2456msgid "You:"
2457msgstr "Вие:"
2458
2459#: ../gnect/src/main.c:652 ../gnect/src/main.c:655
2460msgid "Me:"
2461msgstr "Аз:"
2462
2463#: ../gnect/src/main.c:702
2464msgid "Scores"
2465msgstr "Резултати"
2466
2467#: ../gnect/src/main.c:753
2468msgid "Drawn:"
2469msgstr "Изтеглени:"
2470
2471#: ../gnect/src/main.c:793
2472msgid ""
2473"\"Four in a Row\" for GNOME, with a computer player driven by Giuliano "
2474"Bertoletti's Velena Engine."
2475msgstr ""
2476"В „Четири в линия“ за GNOME компютъра се управлява от алгоритъм Велена от "
2477"Джулиано Берторети"
2478
2479#: ../gnect/src/prefs.c:157
2480#, c-format
2481msgid ""
2482"Player One:\n"
2483"%s"
2484msgstr ""
2485"Играч 1:\n"
2486"%s"
2487
2488#: ../gnect/src/prefs.c:161
2489#, c-format
2490msgid ""
2491"Player Two:\n"
2492"%s"
2493msgstr ""
2494"Играч 2:\n"
2495"%s"
2496
2497#: ../gnect/src/prefs.c:328 ../iagno/properties.c:536
2498#: ../iagno/properties.c:582
2499msgid "Level one"
2500msgstr "Първо ниво"
2501
2502#: ../gnect/src/prefs.c:330 ../iagno/properties.c:546
2503#: ../iagno/properties.c:592
2504msgid "Level two"
2505msgstr "Второ ниво"
2506
2507#: ../gnect/src/prefs.c:332 ../iagno/properties.c:556
2508#: ../iagno/properties.c:603
2509msgid "Level three"
2510msgstr "Трето ниво"
2511
2512#: ../gnect/src/prefs.c:356
2513msgid "Four-in-a-Row Preferences"
2514msgstr "Настройки на Четири в линия"
2515
2516#: ../gnect/src/prefs.c:419
2517msgid "_Theme:"
2518msgstr "Тема:"
2519
2520#: ../gnect/src/prefs.c:433
2521msgid "Enable _animation"
2522msgstr "Включване на анимациите"
2523
2524#: ../gnect/src/prefs.c:440 ../gnometris/tetris.cpp:840
2525msgid "Controls"
2526msgstr "Клавиши"
2527
2528#: ../gnect/src/prefs.c:444 ../gnibbles/preferences.c:381
2529#: ../gnobots2/properties.c:542 ../gnometris/tetris.cpp:843
2530msgid "Keyboard Controls"
2531msgstr "Управление с клавиатура"
2532
2533#: ../gnect/src/theme.c:42
2534msgid "Classic"
2535msgstr "Класически"
2536
2537#: ../gnect/src/theme.c:47 ../gnect/src/theme.c:71 ../gnect/src/theme.c:79
2538#: ../gnect/src/theme.c:87 ../gnibbles/preferences.c:420
2539msgid "Red"
2540msgstr "Червено"
2541
2542#: ../gnect/src/theme.c:47 ../gnect/src/theme.c:87
2543#: ../gnibbles/preferences.c:423
2544msgid "Yellow"
2545msgstr "Жълто"
2546
2547#: ../gnect/src/theme.c:50
2548msgid "High Contrast"
2549msgstr "Висок контраст"
2550
2551#: ../gnect/src/theme.c:58
2552msgid "High Contrast Inverse"
2553msgstr "Висок контраст (обърнато)"
2554
2555#: ../gnect/src/theme.c:66
2556msgid "Cream Marbles"
2557msgstr "Кремови топчета"
2558
2559#: ../gnect/src/theme.c:71 ../gnect/src/theme.c:79 ../gnect/src/theme.c:95
2560#: ../gnibbles/preferences.c:422
2561msgid "Blue"
2562msgstr "Синьо"
2563
2564#: ../gnect/src/theme.c:74
2565msgid "Glass Marbles"
2566msgstr "Стъклени топчета"
2567
2568#: ../gnect/src/theme.c:82
2569msgid "Nightfall"
2570msgstr "На залез слънце"
2571
2572#: ../gnect/src/theme.c:90
2573msgid "Blocks"
2574msgstr "Плочки"
2575
2576#: ../gnect/src/theme.c:95
2577msgid "Orange"
2578msgstr "Оранжево"
2579
2580#: ../gnibbles/gnibbles.c:83
2581#, c-format
2582msgid ""
2583"Gnibbles couldn't find pixmap file:\n"
2584"%s\n"
2585"\n"
2586"Please check your Gnibbles installation"
2587msgstr ""
2588"Gnibbles не може да намери графичен файл:\n"
2589"%s\n"
2590"\n"
2591"Моля, проверете правилната инсталация на Gnibbles"
2592
2593#: ../gnibbles/gnibbles.c:232
2594#, c-format
2595msgid ""
2596"Gnibbles couldn't load level file:\n"
2597"%s\n"
2598"\n"
2599"Please check your Gnibbles installation"
2600msgstr ""
2601"Gnibbles не може зареди файл за ново:\n"
2602"%s\n"
2603"\n"
2604"Моля, проверете правилната инсталация на Gnibbles"
2605
2606#: ../gnibbles/gnibbles.desktop.in.h:1
2607msgid "Guide a worm around a maze"
2608msgstr "Управляване на червей през лабиринт"
2609
2610#: ../gnibbles/gnibbles.desktop.in.h:2 ../gnibbles/gnibbles.soundlist.in.h:6
2611#: ../gnibbles/main.c:147
2612msgid "Nibbles"
2613msgstr "Nibbles"
2614
2615#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:1
2616msgid "Color to use for worm"
2617msgstr "Цвят на червея"
2618
2619#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:2
2620msgid "Color to use for worm."
2621msgstr "Цвят на червея."
2622
2623#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:3
2624msgid "Enable fake bonuses"
2625msgstr "Разрешаване на фалшиви бонуси"
2626
2627#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:4
2628msgid "Enable fake bonuses."
2629msgstr "Разрешаване на фалшиви бонуси."
2630
2631#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:5
2632msgid "Enable sounds"
2633msgstr "Включване на звук"
2634
2635#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:6
2636msgid "Enable sounds."
2637msgstr "Включване на звук."
2638
2639#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:7
2640msgid "Game level to start on"
2641msgstr "Начално ниво"
2642
2643#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:8
2644msgid "Game level to start on."
2645msgstr "Начално ниво."
2646
2647#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:9
2648msgid "Game speed"
2649msgstr "Скорост на игра"
2650
2651#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:10
2652msgid "Game speed (1=fast, 4=slow)."
2653msgstr "Скорост на игра (1=бързо, 4=бавно)."
2654
2655#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:11
2656msgid "Height of the GNibbles window"
2657msgstr "Височината на прозореца на GNibbles"
2658
2659#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:12
2660msgid ""
2661"Height of the GNibbles window, used to restore the window size between "
2662"sessions."
2663msgstr ""
2664"Височина на прозореца на GNibbles, която се използва за възвръщане на "
2665"размера на прозореца между сесиите."
2666
2667#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:13
2668msgid "Key to use for motion down."
2669msgstr "Клавиш за движение надолу."
2670
2671#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:14
2672msgid "Key to use for motion left."
2673msgstr "Клавиш за движение наляво."
2674
2675#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:15
2676msgid "Key to use for motion right."
2677msgstr "Клавиш за движение надясно."
2678
2679#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:16
2680msgid "Key to use for motion up."
2681msgstr "Клавиш за движение нагоре."
2682
2683#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:17 ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:12
2684msgid "Move down"
2685msgstr "Движение надолу"
2686
2687#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:20
2688msgid "Move up"
2689msgstr "Движение нагоре"
2690
2691#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:21
2692msgid "Number of players"
2693msgstr "Брой играчи"
2694
2695#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:22
2696msgid "Number of players."
2697msgstr "Брой играчи."
2698
2699#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:23
2700msgid "Play levels in random order"
2701msgstr "Случаен ред на нивата"
2702
2703#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:24
2704msgid "Play levels in random order."
2705msgstr "Случаен ред на нивата."
2706
2707#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:25
2708msgid "Size of game tiles"
2709msgstr "Размер на плочките"
2710
2711#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:26
2712msgid "Size of game tiles."
2713msgstr "Размер на плочките."
2714
2715#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:27
2716msgid "Use relative movement"
2717msgstr "Използване на свързани движения"
2718
2719#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:28
2720msgid "Use relative movement (ie. left or right only)."
2721msgstr "Използване на свързани движения (напр. само ляво или дясно)"
2722
2723#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:29
2724msgid "Width of the GNibbles window"
2725msgstr "Ширината на прозореца на GNibbles"
2726
2727#: ../gnibbles/gnibbles.schemas.in.h:30
2728msgid ""
2729"Width of the GNibbles window, used to restore the window size between "
2730"sessions."
2731msgstr ""
2732"Ширина на прозореца на GNibbles, която се използва за възвръщане на размера "
2733"на прозореца между сесиите."
2734
2735#: ../gnibbles/gnibbles.soundlist.in.h:1
2736msgid "Bonus"
2737msgstr "Бонус"
2738
2739#: ../gnibbles/gnibbles.soundlist.in.h:2
2740msgid "Bonus Appears"
2741msgstr "Поява на бонус"
2742
2743#: ../gnibbles/gnibbles.soundlist.in.h:3
2744msgid "Eat Bonus"
2745msgstr "Изяж бонуса"
2746
2747#: ../gnibbles/gnibbles.soundlist.in.h:4
2748msgid "Extra Life"
2749msgstr "Допълнителен живот"
2750
2751#: ../gnibbles/gnibbles.soundlist.in.h:5 ../gnometris/field.cpp:225
2752msgid "Game Over"
2753msgstr "Край на играта"
2754
2755#: ../gnibbles/gnibbles.soundlist.in.h:7
2756msgid "Worm Death"
2757msgstr "Мъртъв червей"
2758
2759#: ../gnibbles/gnibbles.soundlist.in.h:8
2760msgid "Worm Reverse"
2761msgstr "Обръщане на червей"
2762
2763#: ../gnibbles/gnibbles.soundlist.in.h:9
2764msgid "Worm Teleport"
2765msgstr "Телепортиране на червей"
2766
2767#: ../gnibbles/main.c:150
2768msgid "A worm game for GNOME."
2769msgstr "Игра с червеи за GNOME."
2770
2771#: ../gnibbles/network.c:159 ../iagno/network.c:108
2772msgid "Invalid move attempted"
2773msgstr "Опит за непозволен ход"
2774
2775#: ../gnibbles/network.c:164 ../gnibbles/network.c:178
2776#: ../gnibbles/network.c:197 ../gnibbles/network.c:215
2777#: ../gnibbles/network.c:225
2778msgid "Invalid game data"
2779msgstr "Невалидни игрови данни"
2780
2781#: ../gnibbles/network.c:170 ../iagno/network.c:121
2782msgid "Peer introduction complete"
2783msgstr "Peer introduction complete"
2784
2785#: ../gnibbles/network.c:239 ../iagno/network.c:139
2786msgid "New game ready to be started"
2787msgstr "Новата игра е готова за начало"
2788
2789#: ../gnibbles/network.c:246 ../iagno/network.c:146
2790msgid "New game started"
2791msgstr "Стартирана е нова игра"
2792
2793#: ../gnibbles/preferences.c:204
2794msgid "Nibbles Preferences"
2795msgstr "Настройки на Gnibbles"
2796
2797#: ../gnibbles/preferences.c:225
2798msgid "Speed"
2799msgstr "Скорост"
2800
2801#: ../gnibbles/preferences.c:234
2802msgid "Nibbles newbie"
2803msgstr "Новак"
2804
2805#: ../gnibbles/preferences.c:244
2806msgid "My second day"
2807msgstr "Вторият ми ден"
2808
2809#: ../gnibbles/preferences.c:254
2810msgid "Not too shabby"
2811msgstr "Не много зле"
2812
2813#: ../gnibbles/preferences.c:265
2814msgid "Finger-twitching good"
2815msgstr "Много бързи пръсти"
2816
2817#. Options
2818#: ../gnibbles/preferences.c:276 ../gnibbles/preferences.c:400
2819#: ../gnobots2/properties.c:448 ../iagno/properties.c:656
2820msgid "Options"
2821msgstr "Настройки"
2822
2823#: ../gnibbles/preferences.c:282
2824msgid "_Play levels in random order"
2825msgstr "_Случаен ред на нивата"
2826
2827#: ../gnibbles/preferences.c:293
2828msgid "_Enable fake bonuses"
2829msgstr "_Разрешаване на фалшиви бонуси"
2830
2831#: ../gnibbles/preferences.c:304
2832msgid "E_nable sounds"
2833msgstr "_Включване на звуците"
2834
2835#. starting level
2836#: ../gnibbles/preferences.c:318 ../gnometris/tetris.cpp:763
2837msgid "_Starting level:"
2838msgstr "_Начално ниво:"
2839
2840#: ../gnibbles/preferences.c:346
2841msgid "N_umber of players:"
2842msgstr "_Брой играчи:"
2843
2844#: ../gnibbles/preferences.c:372
2845msgid "Worm"
2846msgstr "Червей"
2847
2848#: ../gnibbles/preferences.c:407
2849msgid "_Use relative movement"
2850msgstr "_Използване на свързани движения"
2851
2852#: ../gnibbles/preferences.c:414
2853msgid "_Worm color:"
2854msgstr "_Цвят на червея:"
2855
2856#: ../gnibbles/preferences.c:421
2857msgid "Green"
2858msgstr "Зелено"
2859
2860#: ../gnibbles/preferences.c:424
2861msgid "Cyan"
2862msgstr "Циан:"
2863
2864#: ../gnibbles/preferences.c:425
2865msgid "Purple"
2866msgstr "Пурпурно"
2867
2868#: ../gnibbles/preferences.c:426
2869msgid "Gray"
2870msgstr "Сиво"
2871
2872#: ../gnibbles/scoreboard.c:45
2873#, c-format
2874msgid "Worm %d:"
2875msgstr "Червей %d:"
2876
2877#: ../gnobots2/game.c:142
2878#, c-format
2879msgid "'%s' with super-safe moves"
2880msgstr "'%s' с изключително сигурни ходове"
2881
2882#: ../gnobots2/game.c:145
2883#, c-format
2884msgid "'%s' with safe moves"
2885msgstr "'%s' със сигурни ходове"
2886
2887#: ../gnobots2/game.c:330 ../gnobots2/game.c:345
2888msgid ""
2889"Congratulations, You Have Defeated the Robots!! \n"
2890"But Can You do it Again?"
2891msgstr ""
2892"Поздравления, Вие победихте Роботите!!\n"
2893"Но можете ли да го направите пак?"
2894
2895#: ../gnobots2/game.c:1131
2896msgid "There are no teleport locations left!!"
2897msgstr "Няма повече места за телепортиране!!"
2898
2899#: ../gnobots2/game.c:1200
2900msgid "There are no safe locations to teleport to!!"
2901msgstr "Вече няма безопасни места за телепортиране!!"
2902
2903#: ../gnobots2/gnobots.c:62
2904msgid "Set game scenario"
2905msgstr "Установяване на сценария на играта"
2906
2907#: ../gnobots2/gnobots.c:64
2908msgid "Set game configuration"
2909msgstr "Установяване на настройките на играта"
2910
2911#: ../gnobots2/gnobots.c:65 ../gnomine/gnomine.c:853 ../gnomine/gnomine.c:857
2912msgid "X"
2913msgstr "X"
2914
2915#: ../gnobots2/gnobots.c:66 ../gnomine/gnomine.c:854 ../gnomine/gnomine.c:858
2916msgid "Y"
2917msgstr "Y"
2918
2919#: ../gnobots2/gnobots.c:183 ../gnobots2/gnobots2.desktop.in.h:2
2920#: ../gnobots2/gnobots2.soundlist.in.h:6 ../gnobots2/menu.c:236
2921msgid "Robots"
2922msgstr "Роботи"
2923
2924#: ../gnobots2/gnobots.c:234
2925msgid "No game data could be found."
2926msgstr "Липсват данни за играта."
2927
2928#: ../gnobots2/gnobots.c:235
2929msgid ""
2930"The program Robots was unable to find any valid game configuration files. "
2931"Please check that the program is installed correctly."
2932msgstr ""
2933"Роботи за GNOME не може да открие валидни конфигурационни файлове. Моля, "
2934"проверете дали програмата е инсталирана правилно."
2935
2936#: ../gnobots2/gnobots.c:251
2937msgid "Some graphics files are missing or corrupt."
2938msgstr "Някои графични файлове са липсващи или повредени."
2939
2940#: ../gnobots2/gnobots.c:252
2941msgid ""
2942"The program Robots was unable to load all the necessary graphics files. "
2943"Please check that the program is installed correctly."
2944msgstr ""
2945"Роботи за GNOME не може да открие всички нужни графични файлове. Проверете "
2946"дали програмата е инсталирана правилно."
2947
2948#. ********************************************************************
2949#: ../gnobots2/gnobots2.desktop.in.h:1
2950msgid "Avoid the robots and make them crash into each other"
2951msgstr "Бягане от роботи, така че да се сбъскват едни с други"
2952
2953#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:3
2954msgid "Enable game sounds"
2955msgstr "Включване на игровите звуци"
2956
2957#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:4
2958msgid "Enable game sounds. Play sounds for various events throughout the game."
2959msgstr ""
2960"Включване на игровите звуци. Просвирва звуци за различни събития по време на "
2961"играта."
2962
2963#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:5
2964msgid "Enable splats"
2965msgstr "Разрешване на размазвания"
2966
2967#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:6
2968msgid "Enable splats. Play a sound and show a \"Splat!\" on the screen."
2969msgstr ""
2970"Разрешаване на размазвания. Просвирва звук и показва „Размазан!“ на екрана."
2971
2972#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:7
2973msgid "Game type"
2974msgstr "Тип игра"
2975
2976#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:8
2977msgid "Game type. The name of the game variation to use."
2978msgstr "Тип на играта. Името на варианта, който ще се използва."
2979
2980#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:9
2981msgid "Key to hold"
2982msgstr "Клавиш за задържане"
2983
2984#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:10
2985msgid "Key to move E"
2986msgstr "Клавиш за движение надясно"
2987
2988#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:11
2989msgid "Key to move N"
2990msgstr "Клавиш за движение нагоре"
2991
2992#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:12
2993msgid "Key to move NE"
2994msgstr "Клавиш за движение надясно и нагоре"
2995
2996#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:13
2997msgid "Key to move NW"
2998msgstr "Клавиш за движение наляво и нагоре"
2999
3000#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:14
3001msgid "Key to move S"
3002msgstr "Клавиш за движение надолу"
3003
3004#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:15
3005msgid "Key to move SE"
3006msgstr "Клавиш за движение надясно и надолу"
3007
3008#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:16
3009msgid "Key to move SW"
3010msgstr "Клавиш за движение наляво и надолу"
3011
3012#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:17
3013msgid "Key to move W"
3014msgstr "Клавиш за движение наляво."
3015
3016#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:18
3017msgid "Key to teleport"
3018msgstr "Клавиш за телепортиране"
3019
3020#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:19
3021msgid "Key to teleport randomly"
3022msgstr "Ключ за произволно телепортиране"
3023
3024#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:20
3025msgid "Key to wait"
3026msgstr "Клавиш за изчакване"
3027
3028#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:21
3029msgid "Robot image theme"
3030msgstr "Изглед на роботите"
3031
3032#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:22
3033msgid "Robot image theme. The theme of the images to use for the robots."
3034msgstr ""
3035"Тема за роботите. Тема с изображения, които ще се използват за роботите."
3036
3037#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:24
3038msgid "Show toolbar. A standard option for toolbars."
3039msgstr ""
3040"Показване на лентата с инструменти. Стандартна настройка за лентите с "
3041"инструменти."
3042
3043#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:25
3044msgid ""
3045"The name of the key used to hold still. The name is a standard X key name."
3046msgstr ""
3047"Името на клавиша за стоене на едно място. Името е стандартно Х име за клавиш."
3048
3049#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:26
3050msgid ""
3051"The name of the key used to move east. The name is a standard X key name."
3052msgstr ""
3053"Името на клавиша за движение на изток. Името е стандартно Х име за клавиш."
3054
3055#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:27
3056msgid ""
3057"The name of the key used to move north-east. The name is a standard X key "
3058"name."
3059msgstr ""
3060"Името на клавиша за движение на североизток. Името е стандартно Х име за "
3061"клавиш."
3062
3063#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:28
3064msgid ""
3065"The name of the key used to move north-west. The name is a standard X key "
3066"name."
3067msgstr ""
3068"Името на клавиша за движение на северозапад. Името е стандартно Х име за "
3069"клавиш."
3070
3071#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:29
3072msgid ""
3073"The name of the key used to move north. The name is a standard X key name."
3074msgstr ""
3075"Името на клавиша за движение на север. Името е стандартно Х име за клавиш."
3076
3077#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:30
3078msgid ""
3079"The name of the key used to move south-east. The name is a standard X key "
3080"name."
3081msgstr ""
3082"Името на клавиша за движение на югоизток. Името е стандартно Х име за клавиш."
3083
3084#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:31
3085msgid ""
3086"The name of the key used to move south-west. The name is a standard X key "
3087"name."
3088msgstr ""
3089"Името на клавиша за движение на югозапад. Името е стандартно Х име за клавиш."
3090
3091#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:32
3092msgid ""
3093"The name of the key used to move south. The name is a standard X key name."
3094msgstr ""
3095"Името на клавиша за движение на юг. Името е стандартно Х име за клавиш."
3096
3097#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:33
3098msgid ""
3099"The name of the key used to move west. The name is a standard X key name."
3100msgstr ""
3101"Името на клавиша за движение на запад. Името е стандартно Х име за клавиш."
3102
3103#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:34
3104msgid ""
3105"The name of the key used to teleport randomly. The name is a standard X key "
3106"name."
3107msgstr ""
3108"Името на клавиша за произволно телепортиране. Името е стандартно Х име за "
3109"клавиш."
3110
3111#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:35
3112msgid ""
3113"The name of the key used to teleport safely (if possible). The name is a "
3114"standard X key name."
3115msgstr ""
3116"Името на клавиша за безопасно телепортиране (ако е възможно). Името е "
3117"стандартно Х име за клавиш."
3118
3119#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:36
3120msgid "The name of the key used to wait. The name is a standard X key name."
3121msgstr "Името на клавиша за изчакване. Името е стандартно Х име за клавиш."
3122
3123#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:37
3124msgid "Use safe moves"
3125msgstr "Използване на сигурни ходове"
3126
3127#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:38
3128msgid ""
3129"Use safe moves. The safe moves option will help you to avoid being killed "
3130"due to a mistake. If you try to make a move that would lead to your death "
3131"when there is a safe move available you will not be allowed to proceed."
3132msgstr ""
3133"Използване на сигурни ходове. Тази опция ще Ви предпази от убийства поради "
3134"грешки. Ако опитате да направите смъртоносен ход, при положение, че има "
3135"сигурен ход, няма да Ви бъде позволено да го направите."
3136
3137#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:39
3138msgid "Use super safe moves"
3139msgstr "Използване на изключително сигурни ходове"
3140
3141#: ../gnobots2/gnobots2.schemas.in.h:40
3142msgid ""
3143"Use super safe moves. The player is alerted when there is no safe move and "
3144"the only option is to teleport out."
3145msgstr ""
3146"Използване на изключително сигурни ходове. Играча бива предупреден ако няма "
3147"сигурни и единствения изход е телепортиране."
3148
3149#: ../gnobots2/gnobots2.soundlist.in.h:1
3150msgid "Bad Move"
3151msgstr "Непозволен ход"
3152
3153#: ../gnobots2/gnobots2.soundlist.in.h:2
3154msgid "Level Complete"
3155msgstr "Край на нивото"
3156
3157#: ../gnobots2/gnobots2.soundlist.in.h:3
3158msgid "Player Dead"
3159msgstr "Играчът е мъртъв"
3160
3161#: ../gnobots2/gnobots2.soundlist.in.h:4
3162msgid "Player Teleport"
3163msgstr "Телепортиране на играч"
3164
3165#: ../gnobots2/gnobots2.soundlist.in.h:5
3166msgid "Robot has been Splatted!"
3167msgstr "Размазан е робот!"
3168
3169#: ../gnobots2/gnobots2.soundlist.in.h:7
3170msgid "Victory!!"
3171msgstr "Победа!!"
3172
3173#: ../gnobots2/graphics.c:104 ../iagno/gnothello.c:413
3174#, c-format
3175msgid "Could not find '%s' pixmap file\n"
3176msgstr "Липсва графичен файл '%s'\n"
3177
3178#: ../gnobots2/menu.c:58 ../gnotravex/gnotravex.c:176
3179msgid "_Move"
3180msgstr "Пре_местване"
3181
3182#: ../gnobots2/menu.c:64
3183msgid "_Teleport"
3184msgstr "_Телепортиране"
3185
3186#: ../gnobots2/menu.c:64
3187msgid "Teleport, safely if possible"
3188msgstr "Телепортира безопасно по възможност"
3189
3190#: ../gnobots2/menu.c:65
3191msgid "_Random"
3192msgstr "_Произволно"
3193
3194#: ../gnobots2/menu.c:65
3195msgid "Teleport randomly"
3196msgstr "Телепортира произволно"
3197
3198#: ../gnobots2/menu.c:66
3199msgid "_Wait"
3200msgstr "_Изчакване"
3201
3202#: ../gnobots2/menu.c:66
3203msgid "Wait for the robots"
3204msgstr "Изчакване за роботите"
3205
3206#: ../gnobots2/menu.c:74 ../mahjongg/mahjongg.c:1292
3207msgid "Show or hide the toolbar"
3208msgstr "Показване или скриване на лентата с инструменти"
3209
3210#: ../gnobots2/menu.c:239
3211msgid "Based on classic BSD Robots."
3212msgstr "Базирана на класическата BSD Robots"
3213
3214#: ../gnobots2/properties.c:319
3215msgid "classic robots"
3216msgstr "класически роботи"
3217
3218#: ../gnobots2/properties.c:320
3219msgid "robots2"
3220msgstr "роботи2"
3221
3222#: ../gnobots2/properties.c:321
3223msgid "robots2 easy"
3224msgstr "роботи2 лесно"
3225
3226#: ../gnobots2/properties.c:322
3227msgid "robots with safe teleport"
3228msgstr "роботи със сигурен телепорт"
3229
3230#: ../gnobots2/properties.c:323
3231msgid "nightmare"
3232msgstr "кошмар"
3233
3234#: ../gnobots2/properties.c:352
3235msgid "robots"
3236msgstr "роботи"
3237
3238#: ../gnobots2/properties.c:353
3239msgid "cows"
3240msgstr "крави"
3241
3242#: ../gnobots2/properties.c:354
3243msgid "eggs"
3244msgstr "яйца"
3245
3246#: ../gnobots2/properties.c:355
3247msgid "gnomes"
3248msgstr "гномове"
3249
3250#: ../gnobots2/properties.c:356
3251msgid "mice"
3252msgstr "мишки"
3253
3254#: ../gnobots2/properties.c:357
3255msgid "windows"
3256msgstr "прозорци"
3257
3258#: ../gnobots2/properties.c:412
3259msgid "Robots Preferences"
3260msgstr "Настройки на Роботи за GNOME"
3261
3262#: ../gnobots2/properties.c:433
3263msgid "Game Type"
3264msgstr "Тип игра"
3265
3266#: ../gnobots2/properties.c:458
3267msgid "_Use safe moves"
3268msgstr "_Използване на сигурни ходове"
3269
3270#: ../gnobots2/properties.c:465
3271msgid "Prevent some dangerous moves"
3272msgstr "Предпазване от някои опасни местения"
3273
3274#: ../gnobots2/properties.c:466
3275msgid "Prevent accidental moves that result in getting killed."
3276msgstr "Предпазване от инцидентни ходове, които водят до смърт."
3277
3278#: ../gnobots2/properties.c:468
3279msgid "U_se super safe moves"
3280msgstr "_Използване на изключително сигурни ходове"
3281
3282#: ../gnobots2/properties.c:474
3283msgid "Prevent all dangerous moves"
3284msgstr "Предпазване от всички опасни ходове"
3285
3286#: ../gnobots2/properties.c:475
3287msgid "Prevents all moves that result in getting killed."
3288msgstr "Предпазване от всички ходове водещи до смърт."
3289
3290#: ../gnobots2/properties.c:477 ../gnometris/tetris.cpp:789
3291msgid "_Enable sounds"
3292msgstr "_Включване на звуците"
3293
3294#: ../gnobots2/properties.c:483
3295msgid "Play sounds for major events"
3296msgstr "Пускане на звуци за големи събития"
3297
3298#: ../gnobots2/properties.c:484
3299msgid "Play sounds for events like winning a level and dying."
3300msgstr "Пускане на звуци за събития като спечелване на ниво или умиране."
3301
3302#: ../gnobots2/properties.c:486
3303msgid "E_nable splats"
3304msgstr "_Разрешване на размазвания"
3305
3306#: ../gnobots2/properties.c:492
3307msgid "Play a sound when two robots collide"
3308msgstr "Пускане на звук, когато два робота се сблъскат"
3309
3310#: ../gnobots2/properties.c:493
3311msgid "Play the most common, and potentially the most annoying, sound."
3312msgstr "Пускане на най-срещаният и възможно най-досадният звук."
3313
3314#: ../gnobots2/properties.c:503
3315msgid "Graphics Theme"
3316msgstr "Графична тема"
3317
3318#: ../gnobots2/properties.c:511
3319msgid "_Image theme:"
3320msgstr "_Тема на изображенията:"
3321
3322#: ../gnobots2/properties.c:523 ../mahjongg/mahjongg.c:793
3323msgid "_Background color:"
3324msgstr "_Цвят на фона:"
3325
3326#: ../gnobots2/properties.c:569
3327msgid "_Restore Defaults"
3328msgstr "_Връщане на стандартни настройки"
3329
3330#: ../gnobots2/properties.c:574
3331msgid "Keyboard"
3332msgstr "Клавиатура"
3333
3334#: ../gnobots2/statusbar.c:75
3335msgid "Safe Teleports:"
3336msgstr "Сигурни телепортирания:"
3337
3338#: ../gnobots2/statusbar.c:85 ../gnometris/scoreframe.cpp:74
3339msgid "Level:"
3340msgstr "Ниво:"
3341
3342#: ../gnobots2/statusbar.c:95
3343msgid "Remaining:"
3344msgstr "Оставащи:"
3345
3346#: ../gnometris/field.cpp:223
3347msgid "Paused"
3348msgstr "На пауза"
3349
3350#: ../gnometris/gnometris.desktop.in.h:1
3351msgid "Fit falling blocks together"
3352msgstr "Нареждане на падащи блокчета"
3353
3354#: ../gnometris/gnometris.desktop.in.h:2 ../gnometris/tetris.cpp:177
3355#: ../gnometris/tetris.cpp:1411
3356msgid "Gnometris"
3357msgstr "Тетрис"
3358
3359#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:1
3360msgid "Drop"
3361msgstr "Пускане"
3362
3363#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:2
3364msgid "Image to use for drawing blocks"
3365msgstr "Изображение за блокчетата"
3366
3367#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:3
3368msgid "Image to use for drawing blocks."
3369msgstr "Изображение за блокчетата."
3370
3371#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:4
3372msgid "Key press to drop."
3373msgstr "Бутон за пускане"
3374
3375#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:5
3376msgid "Key press to move down."
3377msgstr "Бутон за ход надолу"
3378
3379#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:8
3380msgid "Key press to pause."
3381msgstr "Бутон за пауза"
3382
3383#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:9
3384msgid "Key press to rotate."
3385msgstr "Бутон за въртене"
3386
3387#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:10
3388msgid "Level to start with"
3389msgstr "Начално ниво"
3390
3391#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:11
3392msgid "Level to start with."
3393msgstr "Начално ниво."
3394
3395#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:15
3396msgid "Pause"
3397msgstr "Пауза"
3398
3399#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:16
3400msgid "Rotate"
3401msgstr "Завъртане"
3402
3403#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:17
3404msgid "The background color"
3405msgstr "Цвят на фона"
3406
3407#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:18
3408msgid "The background color, in a format gdk_color_parse understands."
3409msgstr "Цвят за фона във формат, който gdk_color_parse разбира."
3410
3411#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:19
3412msgid ""
3413"The density of blocks in rows filled at the start of the game. The value is "
3414"between 0 (for no blocks) and 10 (for a completely filled row)."
3415msgstr ""
3416"Плътността на блокчетата в редовете, запълнени в началото на играта. "
3417"Стойността е между 0 (без блокчета) и 10 (изцяло запълнен ред)."
3418
3419#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:20
3420msgid "The density of filled rows"
3421msgstr "Плътност на запълнените редици"
3422
3423#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:22
3424msgid "The name of the theme used for rendering the blocks and the background."
3425msgstr "Името на темата използвана за изрисуване на плочките и фона."
3426
3427#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:23
3428msgid ""
3429"The number of rows that are filled with random blocks at the start of the "
3430"game."
3431msgstr "Брой редове, случайно запълнени с блокчета в началото на играта."
3432
3433#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:24
3434msgid "The number of rows to fill"
3435msgstr "Брой редове за запълване"
3436
3437#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:25
3438msgid "The theme used for rendering the blocks"
3439msgstr "Темата използвана за изрисуване на плочките"
3440
3441#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:27
3442msgid ""
3443"This selects whether or not to draw the background image over the background "
3444"color."
3445msgstr "Това определя дали да се рисува изображението за фон над цвета за фон."
3446
3447#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:28
3448msgid "Whether to give blocks random colors"
3449msgstr "Дали да задава случайни цветове на блокчетата"
3450
3451#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:29
3452msgid "Whether to give blocks random colors."
3453msgstr "Дали да задава случайни цветове на блокчетата."
3454
3455#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:30
3456msgid "Whether to preview the next block"
3457msgstr "Дали да показва следващата фигура"
3458
3459#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:31
3460msgid "Whether to preview the next block."
3461msgstr "Дали да показва следващата фигура."
3462
3463#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:32
3464msgid "Whether to rotate counter clock wise"
3465msgstr "Дали да върти обратно на часовниковата стрелка"
3466
3467#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:33
3468msgid "Whether to rotate counter clock wise."
3469msgstr "Дали да върти обратно на часовниковата стрелка."
3470
3471#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:34
3472msgid "Whether to use sound"
3473msgstr "Дали да се използват звуци."
3474
3475#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:35
3476msgid "Whether to use sound."
3477msgstr "Дали да се използват звуци."
3478
3479#: ../gnometris/gnometris.schemas.in.h:36
3480msgid "Whether to use the background image"
3481msgstr "Дали да се използва изображение за фон"
3482
3483#: ../gnometris/main.cpp:36
3484msgid "Set starting level (1-10)"
3485msgstr "Задай начално ниво (1-10)"
3486
3487#: ../gnometris/main.cpp:36
3488msgid "LEVEL"
3489msgstr "НИВО"
3490
3491#: ../gnometris/renderer.cpp:27
3492msgid "Plain"
3493msgstr "Обикновен"
3494
3495#: ../gnometris/renderer.cpp:28
3496msgid "Joined"
3497msgstr "Свързани"
3498
3499#: ../gnometris/scoreframe.cpp:63
3500msgid "Lines:"
3501msgstr "Редове:"
3502
3503#: ../gnometris/tetris.cpp:666 ../gnometris/tetris.cpp:667
3504msgid "<none>"
3505msgstr "<няма>"
3506
3507#: ../gnometris/tetris.cpp:695
3508msgid "Gnometris Preferences"
3509msgstr "Настройки на Gnometris"
3510
3511#: ../gnometris/tetris.cpp:719
3512msgid "Setup"
3513msgstr "Настройки"
3514
3515#. pre-filled rows
3516#: ../gnometris/tetris.cpp:725
3517msgid "_Number of pre-filled rows:"
3518msgstr "_Брой запълнени при старта редици:"
3519
3520#. pre-filled rows density
3521#: ../gnometris/tetris.cpp:744
3522msgid "_Density of blocks in a pre-filled row:"
3523msgstr "_Плътност на кубчетата в запълнените редици:"
3524
3525#: ../gnometris/tetris.cpp:784
3526msgid "Operation"
3527msgstr "Действие"
3528
3529#: ../gnometris/tetris.cpp:798
3530msgid "_Preview next block"
3531msgstr "_Показване на следващата фигура"
3532
3533#: ../gnometris/tetris.cpp:807
3534msgid "_Use random block colors"
3535msgstr "_Използване на произволни цветове на фигурите"
3536
3537#: ../gnometris/tetris.cpp:818
3538msgid "_Rotate blocks counterclockwise"
3539msgstr "_ъртене на фигурите обратно на часовниковата стрелка"
3540
3541#: ../gnometris/tetris.cpp:831 ../gnometris/tetris.cpp:864
3542#: ../same-gnome/ui.c:288
3543msgid "Theme"
3544msgstr "Тема"
3545
3546#: ../gnometris/tetris.cpp:867
3547msgid "Block Style"
3548msgstr "Стил на плочките"
3549
3550#: ../gnometris/tetris.cpp:1413
3551msgid ""
3552"Written for my wife, Matylda\n"
3553"Send comments and bug reports to: \n"
3554"janusz.gorycki@intel.com"
3555msgstr ""
3556"Написано за жена ми, Матилда\n"
3557"Изпращайте коментари и открити грешки на: \n"
3558"janusz.gorycki@intel.com"
3559
3560#: ../gnometris/highscores.cpp:55
3561msgid "Gnometris Scores"
3562msgstr "Gnometris - Резултати"
3563
3564#: ../gnomine/gnomine.c:83 ../gnomine/gnomine.c:628
3565msgid "gnomine|Medium"
3566msgstr "Мини|Средно"
3567
3568#: ../gnomine/gnomine.c:85 ../gnomine/gnomine.c:648
3569msgid "Custom"
3570msgstr "Лично"
3571
3572#: ../gnomine/gnomine.c:160
3573#, c-format
3574msgid "Flags: %d/%d"
3575msgstr "Флагчета: %d/%d"
3576
3577#: ../gnomine/gnomine.c:188
3578msgid "The Mines Have Been Cleared!"
3579msgstr "Всички мини са почистени!"
3580
3581#: ../gnomine/gnomine.c:189
3582msgid "Great work, but unfortunately your score did not make the top ten."
3583msgstr ""
3584"За съжаление, вашият резултат не е достатъчно добър, за да е един от десетте "
3585"най-добри."
3586
3587#: ../gnomine/gnomine.c:206
3588msgid "Mines Scores"
3589msgstr "GNOME Мини - Резултати"
3590
3591#: ../gnomine/gnomine.c:208 ../same-gnome/ui.c:124
3592msgid "Size:"
3593msgstr "Размер:"
3594
3595#: ../gnomine/gnomine.c:215 ../mahjongg/mahjongg.c:683 ../same-gnome/ui.c:165
3596msgid "Congratulations!"
3597msgstr "Поздравления!"
3598
3599#: ../gnomine/gnomine.c:216 ../mahjongg/mahjongg.c:684 ../same-gnome/ui.c:166
3600msgid "Your score has made the top ten."
3601msgstr "Вашият резултат е сред десетте най-добри!"
3602
3603#: ../gnomine/gnomine.c:308
3604msgid "Click a square, any square"
3605msgstr "Натиснете квадратче - което и да е квадратче"
3606
3607#: ../gnomine/gnomine.c:310
3608msgid "Maybe they're all mines ..."
3609msgstr "Може би, всички са мини ..."
3610
3611#: ../gnomine/gnomine.c:428
3612msgid "Faces:"
3613msgstr "Лица:"
3614
3615#: ../gnomine/gnomine.c:431
3616msgid "Graphics:"
3617msgstr "Графика:"
3618
3619#: ../gnomine/gnomine.c:437
3620msgid "Resizing and SVG support:"
3621msgstr "Оразмеряване и поддръжка на SVG:"
3622
3623#: ../gnomine/gnomine.c:444 ../gnomine/gnomine.c:959
3624#: ../gnomine/gnomine.desktop.in.h:2
3625msgid "Mines"
3626msgstr "Мини"
3627
3628#: ../gnomine/gnomine.c:614
3629msgid "Field Size"
3630msgstr "Размер на полето"
3631
3632#: ../gnomine/gnomine.c:660
3633msgid "Custom Size"
3634msgstr "Задаване на размер"
3635
3636#: ../gnomine/gnomine.c:667
3637msgid "_Number of mines:"
3638msgstr "_Брой мини:"
3639
3640#: ../gnomine/gnomine.c:679
3641msgid "_Horizontal:"
3642msgstr "_Хоризонтално:"
3643
3644#: ../gnomine/gnomine.c:690
3645msgid "_Vertical:"
3646msgstr "_Вертикално:"
3647
3648#: ../gnomine/gnomine.c:705
3649msgid "_Use \"I'm not sure\" flags"
3650msgstr "Използване на флагчета „Не съм сигурен!“"
3651
3652#: ../gnomine/gnomine.c:714
3653msgid "Mines Preferences"
3654msgstr "Настройки на GNOME Мини"
3655
3656#: ../gnomine/gnomine.c:853
3657msgid "Width of grid"
3658msgstr "Ширина на решетката"
3659
3660#: ../gnomine/gnomine.c:854
3661msgid "Height of grid"
3662msgstr "Височина на решетката"
3663
3664#: ../gnomine/gnomine.c:855
3665msgid "Number of mines"
3666msgstr "Брой мини"
3667
3668#: ../gnomine/gnomine.c:855 ../gtali/setup.c:85 ../gtali/setup.c:86
3669#: ../same-gnome/same-gnome.c:140
3670msgid "NUMBER"
3671msgstr "БРОЙ"
3672
3673#: ../gnomine/gnomine.c:856
3674msgid "Size of the board (1=small, 3=large)"
3675msgstr "Големина на дъската (1=малка, 3=голяма)"
3676
3677#: ../gnomine/gnomine.c:857
3678msgid "X location of window"
3679msgstr "X позиция на прозореца"
3680
3681#: ../gnomine/gnomine.c:858
3682msgid "Y location of window"
3683msgstr "Y позиция на прозореца"
3684
3685#: ../gnomine/gnomine.c:1024
3686msgid "Press to Resume"
3687msgstr "Натиснете, за да продължите"
3688
3689#: ../gnomine/gnomine.c:1057
3690msgid "Time: "
3691msgstr "Време: "
3692
3693#: ../gnomine/gnomine.desktop.in.h:1
3694msgid "Clear mines from a minefield"
3695msgstr "Изчисти мините от полето"
3696
3697#: ../gnomine/gnomine.schemas.in.h:1
3698msgid "Set to true to be able to mark squares as unknown."
3699msgstr ""
3700"Установи в „Истина“ за да е разрешено маркирането на квадратчета като "
3701"неизвестни."
3702
3703#: ../gnomine/gnomine.schemas.in.h:2
3704msgid "Use the unknown flag"
3705msgstr "Използване на флага за непознато"
3706
3707#: ../gnomine/minefield.c:193
3708msgid ""
3709"Unable to find required images.\n"
3710"\n"
3711"Please check your gnome-games installation."
3712msgstr ""
3713"Не може да бъдат открити нужните изображения\n"
3714"\n"
3715"Проверете инсталацията на GNOME игрите."
3716
3717#: ../gnomine/minefield.c:201
3718msgid ""
3719"Required images have been found, but refused to load.\n"
3720"\n"
3721"Please check your installation of gnome-games and its dependencies."
3722msgstr ""
3723"Нужните изображения бяха открити, но не могат да се заредят.\n"
3724"\n"
3725"Проверете инсталацията на gnome-games и зависимостите."
3726
3727#: ../gnomine/minefield.c:211
3728msgid "Could not load images"
3729msgstr "Не могат да се заредят изображенията"
3730
3731#. i18n in-game numbers, replaceable with single-character local ideograms.
3732#: ../gnotravex/gnotravex.c:50
3733msgid "0"
3734msgstr "0"
3735
3736#: ../gnotravex/gnotravex.c:50
3737msgid "1"
3738msgstr "1"
3739
3740#: ../gnotravex/gnotravex.c:50
3741msgid "2"
3742msgstr "2"
3743
3744#: ../gnotravex/gnotravex.c:50
3745msgid "3"
3746msgstr "3"
3747
3748#: ../gnotravex/gnotravex.c:50
3749msgid "4"
3750msgstr "4"
3751
3752#: ../gnotravex/gnotravex.c:50
3753msgid "5"
3754msgstr "5"
3755
3756#: ../gnotravex/gnotravex.c:50
3757msgid "6"
3758msgstr "6"
3759
3760#: ../gnotravex/gnotravex.c:50
3761msgid "7"
3762msgstr "7"
3763
3764#: ../gnotravex/gnotravex.c:50
3765msgid "8"
3766msgstr "8"
3767
3768#: ../gnotravex/gnotravex.c:50
3769msgid "9"
3770msgstr "9"
3771
3772#: ../gnotravex/gnotravex.c:177 ../same-gnome/ui.c:419
3773msgid "_Size"
3774msgstr "Размер"
3775
3776#: ../gnotravex/gnotravex.c:183
3777msgid "Sol_ve"
3778msgstr "Решаване"
3779
3780#: ../gnotravex/gnotravex.c:183
3781msgid "Solve the game"
3782msgstr "Решете играта"
3783
3784#: ../gnotravex/gnotravex.c:186
3785msgid "_Up"
3786msgstr "На_горе"
3787
3788#: ../gnotravex/gnotravex.c:186
3789msgid "Move the pieces up"
3790msgstr "Преместване на пуловете нагоре"
3791
3792#: ../gnotravex/gnotravex.c:187
3793msgid "_Left"
3794msgstr "На_ляво"
3795
3796#: ../gnotravex/gnotravex.c:187
3797msgid "Move the pieces left"
3798msgstr "Преместване на пуловете наляво"
3799
3800#: ../gnotravex/gnotravex.c:188
3801msgid "_Right"
3802msgstr "На_дясно"
3803
3804#: ../gnotravex/gnotravex.c:188
3805msgid "Move the pieces right"
3806msgstr "Преместване на пуловете надясно"
3807
3808#: ../gnotravex/gnotravex.c:189
3809msgid "_Down"
3810msgstr "Над_олу"
3811
3812#: ../gnotravex/gnotravex.c:189
3813msgid "Move the pieces down"
3814msgstr "Преместване на пуловете надолу"
3815
3816#: ../gnotravex/gnotravex.c:195
3817msgid "_2×2"
3818msgstr "_2х2"
3819
3820#: ../gnotravex/gnotravex.c:195
3821msgid "Play on a 2×2 board"
3822msgstr "Игра на дъска 2х2"
3823
3824#: ../gnotravex/gnotravex.c:196
3825msgid "_3×3"
3826msgstr "_3×3"
3827
3828#: ../gnotravex/gnotravex.c:196
3829msgid "Play on a 3×3 board"
3830msgstr "Игра на дъска 3х3"
3831
3832#: ../gnotravex/gnotravex.c:197
3833msgid "_4×4"
3834msgstr "_4×4"
3835
3836#: ../gnotravex/gnotravex.c:197
3837msgid "Play on a 4×4 board"
3838msgstr "Игра на дъска 4х4"
3839
3840#: ../gnotravex/gnotravex.c:198
3841msgid "_5×5"
3842msgstr "_5×5"
3843
3844#: ../gnotravex/gnotravex.c:198
3845msgid "Play on a 5×5 board"
3846msgstr "Игра на дъска 5х5"
3847
3848#: ../gnotravex/gnotravex.c:199
3849msgid "_6×6"
3850msgstr "_6×6"
3851
3852#: ../gnotravex/gnotravex.c:199
3853msgid "Play on a 6×6 board"
3854msgstr "Игра на дъска 6х6"
3855
3856#: ../gnotravex/gnotravex.c:244
3857msgid "Size of board (2-6)"
3858msgstr "Размер на дъската (2-6)"
3859
3860#: ../gnotravex/gnotravex.c:245
3861msgid "SIZE"
3862msgstr "РАЗМЕР"
3863
3864#: ../gnotravex/gnotravex.c:827
3865msgid "Puzzle solved! Well done!"
3866msgstr "Наредихте пъзела! Браво!"
3867
3868#: ../gnotravex/gnotravex.c:830
3869msgid "Puzzle solved!"
3870msgstr "Наредихте пъзела!"
3871
3872#: ../gnotravex/gnotravex.c:1188 ../mahjongg/mahjongg.c:954
3873msgid "Game paused"
3874msgstr "Играта е на пауза"
3875
3876#: ../gnotravex/gnotravex.c:1346
3877#, c-format
3878msgid "Playing %d×%d board"
3879msgstr "Дъската е %dx%d"
3880
3881#: ../gnotravex/gnotravex.desktop.in.h:1
3882msgid "Play a puzzle game matching tiles together"
3883msgstr "Търсене на съвпадащи плочки"
3884
3885#: ../gnotravex/gnotravex.desktop.in.h:2
3886msgid "Tetravex"
3887msgstr "Tetravex"
3888
3889#: ../gnotravex/gnotravex.schemas.in.h:1
3890msgid ""
3891"The height of the playing window in pixels. At minimum it should be 240."
3892msgstr "Височина на прозореца за игра в пиксели. Минимум - 240."
3893
3894#: ../gnotravex/gnotravex.schemas.in.h:3
3895msgid "The size of the playing grid"
3896msgstr "Размера на игралното поле"
3897
3898#: ../gnotravex/gnotravex.schemas.in.h:4
3899msgid ""
3900"The value of this key is used to decide the size of the playing grid. The "
3901"valid values are 2 to 8, anything else gets set to 3."
3902msgstr ""
3903"Стойността на този ключ се използва за задаване на размера на игралното "
3904"поле. Валидни стойности са от 2 до 8, всички останали се възприемат като 3."
3905
3906#: ../gnotravex/gnotravex.schemas.in.h:5
3907msgid "The width of the playing window in pixels. At minimum it should be 320."
3908msgstr "Ширина на прозореца за игра в пиксели. Минимум - 320."
3909
3910#. puzzle name
3911#: ../gnotski/gnotski.c:135
3912msgid "Only 18 Steps"
3913msgstr "Само 18 стъпала"
3914
3915#. puzzle name
3916#: ../gnotski/gnotski.c:148
3917msgid "Daisy"
3918msgstr "Маргаритка"
3919
3920#. puzzle name
3921#: ../gnotski/gnotski.c:161
3922msgid "Violet"
3923msgstr "Лилаво"
3924
3925#. puzzle name
3926#: ../gnotski/gnotski.c:174
3927msgid "Poppy"
3928msgstr "Попи"
3929
3930#. puzzle name
3931#: ../gnotski/gnotski.c:187
3932msgid "Pansy"
3933msgstr "Панси"
3934
3935#. puzzle name
3936#: ../gnotski/gnotski.c:200
3937msgid "Snowdrop"
3938msgstr "Снежинка"
3939
3940#. puzzle name - sometimes called "Le'Ane Rouge"
3941#: ../gnotski/gnotski.c:213
3942msgid "Red Donkey"
3943msgstr "Червено магаре"
3944
3945#. puzzle name
3946#: ../gnotski/gnotski.c:226
3947msgid "Trail"
3948msgstr "Следа"
3949
3950#. puzzle name
3951#: ../gnotski/gnotski.c:239
3952msgid "Ambush"
3953msgstr "Засада"
3954
3955#. puzzle name
3956#: ../gnotski/gnotski.c:252
3957msgid "Agatka"
3958msgstr "Агатка"
3959
3960#. puzzle name
3961#: ../gnotski/gnotski.c:263
3962msgid "Success"
3963msgstr "Успех"
3964
3965#. puzzle name
3966#: ../gnotski/gnotski.c:273
3967msgid "Bone"
3968msgstr "Кокал"
3969
3970#. puzzle name
3971#: ../gnotski/gnotski.c:286
3972msgid "Fortune"
3973msgstr "Фортуна"
3974
3975#. puzzle name
3976#: ../gnotski/gnotski.c:300
3977msgid "Fool"
3978msgstr "Шут"
3979
3980#. puzzle name
3981#: ../gnotski/gnotski.c:310
3982msgid "Solomon"
3983msgstr "Соломон"
3984
3985#. puzzle name
3986#: ../gnotski/gnotski.c:323
3987msgid "Cleopatra"
3988msgstr "Клеопатра"
3989
3990#. puzzle name
3991#: ../gnotski/gnotski.c:335
3992msgid "Shark"
3993msgstr "Акула"
3994
3995#. puzzle name
3996#: ../gnotski/gnotski.c:347
3997msgid "Rome"
3998msgstr "Рим"
3999
4000#. puzzle name
4001#: ../gnotski/gnotski.c:359
4002msgid "Pennant Puzzle"
4003msgstr "Пенант пъзел"
4004
4005#. puzzle name
4006#: ../gnotski/gnotski.c:372
4007msgid "Ithaca"
4008msgstr "Итака"
4009
4010#. puzzle name
4011#: ../gnotski/gnotski.c:395
4012msgid "Pelopones"
4013msgstr "Пелопонес"
4014
4015#. puzzle name
4016#: ../gnotski/gnotski.c:407
4017msgid "Transeuropa"
4018msgstr "Трансевропа"
4019
4020#. puzzle name
4021#: ../gnotski/gnotski.c:419
4022msgid "Lodzianka"
4023msgstr "Лодзианка"
4024
4025#. puzzle name
4026#: ../gnotski/gnotski.c:430
4027msgid "Polonaise"
4028msgstr "Полонезия"
4029
4030#. puzzle name
4031#: ../gnotski/gnotski.c:441
4032msgid "Baltic Sea"
4033msgstr "Балтийско море"
4034
4035#. puzzle name
4036#: ../gnotski/gnotski.c:453
4037msgid "American Pie"
4038msgstr "Американски пай"
4039
4040#. puzzle name
4041#: ../gnotski/gnotski.c:469
4042msgid "Traffic Jam"
4043msgstr "Задръстване"
4044
4045#. puzzle name
4046#: ../gnotski/gnotski.c:480
4047msgid "Sunshine"
4048msgstr "Слънце"
4049
4050#. puzzle name
4051#: ../gnotski/gnotski.c:506
4052msgid "Block 10"
4053msgstr "Блокиране на 10"
4054
4055#. puzzle name
4056#: ../gnotski/gnotski.c:517
4057msgid "Block 10 Pro"
4058msgstr "Блокиране на 10 Про"
4059
4060#. puzzle name
4061#: ../gnotski/gnotski.c:528
4062msgid "Climb 12"
4063msgstr "Изкачване на 12"
4064
4065#. puzzle name
4066#: ../gnotski/gnotski.c:539
4067msgid "Climb 12 Pro"
4068msgstr "Изкачване на 12 Про"
4069
4070#. puzzle name
4071#: ../gnotski/gnotski.c:550
4072msgid "Climb 15 Winter"
4073msgstr "Изкачване на 15 Зима"
4074
4075#. puzzle name
4076#: ../gnotski/gnotski.c:563
4077msgid "Climb 15 Spring"
4078msgstr "Изкачване на 15 Пролет"
4079
4080#. puzzle name
4081#: ../gnotski/gnotski.c:576
4082msgid "Climb 15 Summer"
4083msgstr "Изкачване на 15 Лято"
4084
4085#. puzzle name
4086#: ../gnotski/gnotski.c:589
4087msgid "Climb 15 Fall"
4088msgstr "Изкачване на 15 Есен"
4089
4090#. puzzle name
4091#: ../gnotski/gnotski.c:602
4092msgid "Climb 24 Pro"
4093msgstr "Изкачване на 24 Про"
4094
4095#. set of puzzles
4096#: ../gnotski/gnotski.c:633
4097msgid "HuaRong Trail"
4098msgstr "ХуаРонг Следа"
4099
4100#. set of puzzles
4101#: ../gnotski/gnotski.c:635
4102msgid "Challenge Pack"
4103msgstr "Пакет с предизвикателства"
4104
4105#. set of puzzles
4106#: ../gnotski/gnotski.c:637
4107msgid "Skill Pack"
4108msgstr "Пакет за умения"
4109
4110#. set of puzzles
4111#: ../gnotski/gnotski.c:639
4112msgid "Minoru Climb"
4113msgstr "Минору изкачване"
4114
4115#: ../gnotski/gnotski.c:640
4116msgid "_Restart Puzzle"
4117msgstr "_Започване отначало"
4118
4119#: ../gnotski/gnotski.c:641
4120msgid "Next Puzzle"
4121msgstr "Следващия пъзел"
4122
4123#: ../gnotski/gnotski.c:642
4124msgid "Previous Puzzle"
4125msgstr "Предишен пъзел"
4126
4127#: ../gnotski/gnotski.c:817
4128msgid "Level completed."
4129msgstr "Нивото е завършено."
4130
4131#: ../gnotski/gnotski.c:1009
4132msgid ""
4133"The theme for this game failed to render.\n"
4134"\n"
4135"Please check that Klotski is installed correctly."
4136msgstr ""
4137"Темата за тази игра не може да бъде изрисувана.\n"
4138"\n"
4139"Проверете дали Klotski е инсталирана правилно."
4140
4141#: ../gnotski/gnotski.c:1177
4142#, c-format
4143msgid ""
4144"Could not find the image:\n"
4145"%s\n"
4146"\n"
4147"Please check that Klotski is installed correctly."
4148msgstr ""
4149"Не може да се открие графичния файл:\n"
4150"%s\n"
4151"\n"
4152"Проверете дали Klotski е инсталирана правилно."
4153
4154#: ../gnotski/gnotski.c:1216
4155#, c-format
4156msgid "Moves: %d"
4157msgstr "Ходове: %d"
4158
4159#: ../gnotski/gnotski.c:1539
4160msgid "Sliding Block Puzzles"
4161msgstr "Пъзели със плъзгащи се части"
4162
4163#: ../gnotski/gnotski.desktop.in.h:1
4164msgid "Klotski"
4165msgstr "Klotski"
4166
4167#: ../gnotski/gnotski.desktop.in.h:2
4168msgid "Solve puzzles by sliding blocks"
4169msgstr "Разрешаване на пъзел чрез плъзгане на блокчета"
4170
4171#: ../gnotski/gnotski.schemas.in.h:2
4172msgid "The number of the puzzle being played."
4173msgstr "Номера на пъзела, който се играе в момента."
4174
4175#: ../gnotski/gnotski.schemas.in.h:3
4176msgid "The puzzle in play"
4177msgstr "Текущият пъзел"
4178
4179#: ../gnotski/gnotski.schemas.in.h:4
4180msgid ""
4181"The requested height of the main window in pixels. If this isn't big enough "
4182"it will be ignored."
4183msgstr ""
4184"Исканата височина на главния прозорец в пискели. Ако не е достатъчно голяма, "
4185"ще бъде игнорирана."
4186
4187#: ../gnotski/gnotski.schemas.in.h:5
4188msgid ""
4189"The requested width of the main window in pixels. If this isn't big enough "
4190"it will be ignored."
4191msgstr ""
4192"Исканата ширина на главния прозорец в пискели. Ако не е достатъчно голяма, "
4193"ще бъде игнорирана."
4194
4195#: ../gtali/clist.c:141
4196msgid "Already used! Where do you want to put that?"
4197msgstr "Вече е използвано! Къде искате да го поставите?"
4198
4199#. Arrgh - lets all use the same tabs under emacs:
4200#. Local Variables:
4201#. tab-width: 8
4202#. c-basic-offset: 8
4203#. indent-tabs-mode: nil
4204#. End:
4205#.
4206#: ../gtali/gtali.desktop.in.h:1
4207msgid "Play a poker-style dice game"
4208msgstr "Подобна на покер игра със зарове"
4209
4210#: ../gtali/gtali.desktop.in.h:2 ../gtali/gyahtzee.c:55
4211msgid "Tali"
4212msgstr "Генерал"
4213
4214#: ../gtali/gtali.schemas.in.h:1
4215msgid ""
4216"Choose whether or not to insert a delay between the computer's dice rolls so "
4217"the player can follow what it is doing."
4218msgstr ""
4219"Избери да се вмъкват ли закъснения между хвърлянията на компютъра, за да "
4220"следи играча какво прави той."
4221
4222#: ../gtali/gtali.schemas.in.h:2
4223msgid "Delay between rolls"
4224msgstr "Закъснения между хвърлянията"
4225
4226#: ../gtali/gtali.schemas.in.h:3
4227msgid "Display the computer's thoughts"
4228msgstr "Показване на мислите на компютъра"
4229
4230#: ../gtali/gtali.schemas.in.h:4
4231msgid ""
4232"If set to true, a dump of the AI's working will be done to standard output."
4233msgstr ""
4234"Ако се установи в „Истина“, всички мисли на ИИ ще бъдат извеждани на "
4235"стандартния изход."
4236
4237#: ../gtali/gtali.schemas.in.h:5
4238msgid "[Human,Wilber,Bill,Monica,Kenneth,Janet]"
4239msgstr "[Човек,Георги,Иван,Николай,Владимир,Мария]"
4240
4241#: ../gtali/gyahtzee.c:121
4242msgid "The game is a draw!"
4243msgstr "Играта завърши с равенство!"
4244
4245#: ../gtali/gyahtzee.c:136
4246#, c-format
4247msgid "%s wins the game with %d point"
4248msgid_plural "%s wins the game with %d points"
4249msgstr[0] "%s печели играта с %d точка"
4250msgstr[1] "%s печели играта с %d точки"
4251
4252#: ../gtali/gyahtzee.c:141 ../same-gnome/ui.c:144
4253msgid "Game over!"
4254msgstr "Край на играта!"
4255
4256#: ../gtali/gyahtzee.c:203
4257#, c-format
4258msgid "Computer playing for %s"
4259msgstr "Компютърът играе вместо %s"
4260
4261#: ../gtali/gyahtzee.c:206
4262#, c-format
4263msgid "%s! -- You're up."
4264msgstr "%s! -- Твой ред е."
4265
4266#: ../gtali/gyahtzee.c:299
4267msgid "Select dice to roll or choose a score slot."
4268msgstr ""
4269"Изберете зарове, които ще хвърляте отново или изберете комбинация за "
4270"резултат."
4271
4272#: ../gtali/gyahtzee.c:326
4273msgid "Roll"
4274msgstr "Хвърляне"
4275
4276#: ../gtali/gyahtzee.c:369
4277msgid "You are only allowed three rolls. Choose a score slot."
4278msgstr "Позволени са само три хвърляния! Посочете комбинация."
4279
4280#: ../gtali/gyahtzee.c:412
4281msgid "GNOME version (1998):"
4282msgstr "GNOME версия (1998)"
4283
4284#: ../gtali/gyahtzee.c:415
4285msgid "Console version (1992):"
4286msgstr "Версия използваща Curses (1992):"
4287
4288#: ../gtali/gyahtzee.c:425
4289msgid "A variation on poker with dice and less money."
4290msgstr "Вид покер със зарове и по-малко пари."
4291
4292#: ../gtali/gyahtzee.c:607
4293msgid "Roll!"
4294msgstr "Хвърляне!"
4295
4296#: ../gtali/setup.c:76
4297msgid "Calculate random die throws (debug)"
4298msgstr "Изчисляване на случайни хвърляния на заровете (дебъг)"
4299
4300#: ../gtali/setup.c:82
4301msgid "Delay computer moves"
4302msgstr "Забавяне на ходовете на компютъра"
4303
4304#: ../gtali/setup.c:83
4305msgid "Show high scores and exit"
4306msgstr "Показване на рекордите и изход след това"
4307
4308#: ../gtali/setup.c:84
4309msgid "Display computer thoughts"
4310msgstr "Показване на мислите на компютъра"
4311
4312#: ../gtali/setup.c:85
4313msgid "Number of computer opponents"
4314msgstr "Брой компютърни противници"
4315
4316#: ../gtali/setup.c:86
4317msgid "Number of human opponents"
4318msgstr "Брой човешки противници"
4319
4320#: ../gtali/setup.c:98
4321msgid "Current game will complete with original number of players."
4322msgstr "Текущата игра ще завърши с началния брой играчи."
4323
4324#: ../gtali/setup.c:230
4325msgid "Tali Preferences"
4326msgstr "Настройки на Генерал"
4327
4328#: ../gtali/setup.c:253
4329msgid "Human Players"
4330msgstr "Човешки играчи"
4331
4332#: ../gtali/setup.c:263
4333msgid "_Number of players:"
4334msgstr "_Брой играчи:"
4335
4336#: ../gtali/setup.c:277
4337msgid "Computer Opponents"
4338msgstr "Компютърни противници"
4339
4340#. --- Button ---
4341#: ../gtali/setup.c:284
4342msgid "_Delay between rolls"
4343msgstr "_Закъснения между хвърлянията"
4344
4345#: ../gtali/setup.c:294
4346msgid "N_umber of opponents:"
4347msgstr "Брой _противници:"
4348
4349#. --- PLAYER NAMES FRAME ----
4350#: ../gtali/setup.c:308
4351msgid "Player Names"
4352msgstr "Имена на играчите"
4353
4354#: ../gtali/yahtzee.c:69
4355msgid "1s [total of 1s]"
4356msgstr "1-ци [Общо 1-ци]"
4357
4358#: ../gtali/yahtzee.c:70
4359msgid "2s [total of 2s]"
4360msgstr "2-ки [Общо 2-ки]"
4361
4362#: ../gtali/yahtzee.c:71
4363msgid "3s [total of 3s]"
4364msgstr "3-ки [Общо 3-ки]"
4365
4366#: ../gtali/yahtzee.c:72
4367msgid "4s [total of 4s]"
4368msgstr "4-ки [Общо 4-ки]"
4369
4370#: ../gtali/yahtzee.c:73
4371msgid "5s [total of 5s]"
4372msgstr "5-ци [Общо 5-ци]"
4373
4374#: ../gtali/yahtzee.c:74
4375msgid "6s [total of 6s]"
4376msgstr "6-ци [Общо 6-ци]"
4377
4378#. End of upper panel
4379#: ../gtali/yahtzee.c:76
4380msgid "3 of a Kind [total]"
4381msgstr "3 еднакви [Сбор]"
4382
4383#: ../gtali/yahtzee.c:77
4384msgid "4 of a Kind [total]"
4385msgstr "4 еднакви [Сбор]"
4386
4387#: ../gtali/yahtzee.c:78
4388msgid "Full House [25]"
4389msgstr "Фул [25]"
4390
4391#: ../gtali/yahtzee.c:79
4392msgid "Small Straight [30]"
4393msgstr "Малка кента [30]"
4394
4395#: ../gtali/yahtzee.c:80
4396msgid "Large Straight [40]"
4397msgstr "Голяма кента [40]"
4398
4399#: ../gtali/yahtzee.c:81
4400msgid "5 of a Kind [50]"
4401msgstr "5 еднакви [50]"
4402
4403#: ../gtali/yahtzee.c:82
4404msgid "Chance [total]"
4405msgstr "Шанс [сбор]"
4406
4407#. End of lower panel
4408#: ../gtali/yahtzee.c:84
4409msgid "Lower Total"
4410msgstr "Общо точки долу"
4411
4412#: ../gtali/yahtzee.c:85
4413msgid "Grand Total"
4414msgstr "Общо точки"
4415
4416#. Need to squish between upper and lower pannel
4417#: ../gtali/yahtzee.c:87
4418msgid "Upper total"
4419msgstr "Общо точки горе"
4420
4421#: ../gtali/yahtzee.c:88
4422msgid "Bonus if >62"
4423msgstr "Бонус при >62"
4424
4425#: ../gtali/yahtzee.c:187
4426msgid "Choose a score slot."
4427msgstr "Изберете комбинация."
4428
4429#: ../gtali/yahtzee.c:456
4430msgid "How many times do you wish to roll?"
4431msgstr "Колко пъти желаете да хвърляте?"
4432
4433#: ../gtali/yahtzee.c:461
4434msgid "Generating ..."
4435msgstr "Генерира се..."
4436
4437#: ../gtali/yahtzee.c:496
4438msgid "Results"
4439msgstr "Резултати"
4440
4441#: ../gtali/yahtzee.c:496
4442msgid "Num Rolls"
4443msgstr "Брой хвърляния"
4444
4445#: ../gtali/yahtzee.c:496
4446msgid "Total"
4447msgstr "Общо"
4448
4449#: ../iagno/gnothello.c:107
4450msgid "Iagno server to use"
4451msgstr "Използван сървър за Iagno"
4452
4453#: ../iagno/gnothello.c:114
4454msgid "New Net_work Game"
4455msgstr "Нова игра в _мрежа"
4456
4457#: ../iagno/gnothello.c:265 ../iagno/gnothello.c:588
4458#: ../iagno/iagno.desktop.in.h:1 ../iagno/iagno.soundlist.in.h:2
4459msgid "Iagno"
4460msgstr "Iagno"
4461
4462#: ../iagno/gnothello.c:268
4463msgid "A disk flipping game derived from Reversi."
4464msgstr ""
4465"Игра с обръщане на дискчета, при която се опитвате да завземете цялата дъска."
4466
4467#: ../iagno/gnothello.c:647
4468msgid "Welcome to Iagno!"
4469msgstr "Добре дошли в Iagno!"
4470
4471#: ../iagno/gnothello.c:655 ../iagno/gnothello.c:657
4472#, c-format
4473msgid "%.2d"
4474msgstr "%.2d"
4475
4476#: ../iagno/iagno.desktop.in.h:2
4477msgid "Play a game of Reversi"
4478msgstr "Игра на Reversi"
4479
4480#: ../iagno/iagno.soundlist.in.h:1
4481msgid "Game over"
4482msgstr "Край на играта"
4483
4484#: ../iagno/iagno.soundlist.in.h:3
4485msgid "Piece flipping"
4486msgstr "Обръщане на пуловете"
4487
4488#: ../iagno/network.c:114
4489msgid "Invalid game data (set_peer)"
4490msgstr "Грешни данни (set_peer)"
4491
4492#: ../iagno/network.c:128
4493msgid "Invalid game data (move)"
4494msgstr "Грешни данни (move)"
4495
4496#: ../iagno/othello.c:680
4497msgid "Light must pass, Dark's move"
4498msgstr "Светлите пропускат, на ход са тъмните"
4499
4500#: ../iagno/othello.c:686
4501msgid "Dark must pass, Light's move"
4502msgstr "Тъмните пропускат, на ход са светлите"
4503
4504#: ../iagno/properties.c:484
4505msgid "Iagno Preferences"
4506msgstr "Настройки на Iagno"
4507
4508#: ../iagno/properties.c:512
4509msgid "_Use quick moves"
4510msgstr "_Използване на бързи ходове"
4511
4512#: ../iagno/properties.c:622
4513msgid "Animation"
4514msgstr "Анимация"
4515
4516#: ../iagno/properties.c:626
4517msgid "None"
4518msgstr "Без"
4519
4520#: ../iagno/properties.c:635
4521msgid "Partial"
4522msgstr "Частична"
4523
4524#: ../iagno/properties.c:644
4525msgid "Complete"
4526msgstr "Пълна"
4527
4528#: ../iagno/properties.c:659
4529msgid "_Stagger flips"
4530msgstr "_Завъртане с ефект"
4531
4532#: ../iagno/properties.c:667
4533msgid "S_how grid"
4534msgstr "_Показване на мрежата"
4535
4536#: ../iagno/properties.c:675
4537msgid "_Flip final results"
4538msgstr "_Обръщане на крайните резултати"
4539
4540#: ../libgames-support/games-card-selector.c:52
4541msgid "Card Style"
4542msgstr "Стил на картите"
4543
4544#: ../libgames-support/games-controls.c:158
4545#: ../libgames-support/games-controls.c:332
4546#: ../libgames-support/games-controls.c:411
4547msgid "No key"
4548msgstr "Без"
4549
4550#: ../libgames-support/games-controls.c:203
4551msgid "<Press a Key>"
4552msgstr "<Натиснете бутон>"
4553
4554#: ../libgames-support/games-controls.c:398
4555msgid "Unknown Command"
4556msgstr "Непозната команда"
4557
4558#: ../libgames-support/games-gconf.c:66
4559#, c-format
4560msgid "There was an error accessing GConf: %s"
4561msgstr "Грешка при достъп до GConf: %s"
4562
4563#: ../libgames-support/games-gconf.c:79
4564msgid "The default configuration values could not be retrieved correctly."
4565msgstr "Настройките по подразбиране не могат да бъдат прочетени вярно."
4566
4567#: ../libgames-support/games-gconf.c:80
4568msgid ""
4569"Please check your GConf configuration, specifically that the schemas have "
4570"been installed correctly."
4571msgstr ""
4572"Моля проверете настройките в GConf, и по-специално правилната инсталация на "
4573"темите."
4574
4575#: ../libgames-support/games-gridframe.c:217
4576#: ../libgames-support/games-gridframe.c:224
4577msgid "X Padding"
4578msgstr "Х отместване"
4579
4580#: ../libgames-support/games-gridframe.c:218
4581msgid "Extra space to add to the width allocation."
4582msgstr ""
4583"Допълнително пространство, което да се добави към отместването по ширина"
4584
4585#: ../libgames-support/games-gridframe.c:225
4586msgid "Extra space to add to the height allocation."
4587msgstr ""
4588"Допълнително пространство, което да се добави към отместването по височина"
4589
4590#: ../libgames-support/games-gridframe.c:231
4591msgid "Width Multiple"
4592msgstr "Множител на ширината"
4593
4594#: ../libgames-support/games-gridframe.c:232
4595msgid "What multiple to constrain the width to."
4596msgstr "Към какъв множител да се придържа ширината"
4597
4598#: ../libgames-support/games-gridframe.c:238
4599msgid "Height Multiple"
4600msgstr "Множител на височината"
4601
4602#: ../libgames-support/games-gridframe.c:239
4603msgid "What multiple to constrain the height to."
4604msgstr "Към какъв множител да се придържа височината"
4605
4606#: ../libgames-support/games-gridframe.c:245
4607msgid "X align"
4608msgstr "Х подравняване"
4609
4610#: ../libgames-support/games-gridframe.c:246
4611msgid "The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right)"
4612msgstr "Хоризонталното подравняване, от 0 (ляво) до 1 (дясно)"
4613
4614#: ../libgames-support/games-gridframe.c:254
4615msgid "Y align"
4616msgstr "Y подравняване"
4617
4618#: ../libgames-support/games-gridframe.c:255
4619msgid "The vertical alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)"
4620msgstr "Вертикалното подравняване, от 0 (горе) до 1 (долу)"
4621
4622#: ../libgames-support/games-network-dialog.c:80
4623#, c-format
4624msgid "The player %s has joined the game."
4625msgstr "Играчът %s се присъедини към играта."
4626
4627#: ../libgames-support/games-network-dialog.c:126
4628msgid "New Network Game"
4629msgstr "Нова игра в _мрежа"
4630
4631#. Create Network Status Frame.
4632#: ../libgames-support/games-network-dialog.c:139
4633msgid "Status"
4634msgstr "Състояние"
4635
4636#: ../libgames-support/games-network-dialog.c:141
4637msgid "Select a nickname and connection method then click Connect."
4638msgstr "Изберете прякор и метод на връзка и после натиснете Свързване."
4639
4640#. Now for the network connection options.
4641#: ../libgames-support/games-network-dialog.c:145
4642msgid "Connection Method"
4643msgstr "Метод на включване към мрежата"
4644
4645#: ../libgames-support/games-network-dialog.c:151
4646msgid "GNOME games server"
4647msgstr "Игровият сървър на GNOME"
4648
4649#: ../libgames-support/games-network-dialog.c:159
4650msgid "_Hostname:"
4651msgstr "_Хост:"
4652
4653#: ../libgames-support/games-network-dialog.c:174
4654msgid "Host local game"
4655msgstr "Домакинстване на локална игра"
4656
4657#: ../libgames-support/games-network-dialog.c:194
4658msgid "_Game name:"
4659msgstr "_Име на играта:"
4660
4661#: ../libgames-support/games-network-dialog.c:206
4662msgid "Join local game"
4663msgstr "Включване в локална игра"
4664
4665#: ../libgames-support/games-network-dialog.c:222
4666msgid "_Local games:"
4667msgstr "_Локални игри:"
4668
4669#: ../libgames-support/games-network-dialog.c:266
4670msgid "_Nickname:"
4671msgstr "_Прякор:"
4672
4673#: ../libgames-support/games-network-dialog.c:279
4674msgid "Player"
4675msgstr "Играч"
4676
4677#. Create buttons.
4678#: ../libgames-support/games-network-dialog.c:293
4679msgid "C_onnect"
4680msgstr "_Свързване"
4681
4682#: ../libgames-support/games-network-dialog.c:295
4683msgid "_Start Game"
4684msgstr "_Започване на играта"
4685
4686#: ../libgames-support/games-network-dialog.c:331
4687msgid "Please supply a nickname."
4688msgstr "Задайте прякор на играча"
4689
4690#: ../libgames-support/games-network-dialog.c:345
4691msgid "No local game selected."
4692msgstr "Няма избрана локална игра."
4693
4694#: ../libgames-support/games-network-dialog.c:367
4695msgid "A new gnome games server was successfully started."
4696msgstr "Нов игрови сървър на Gnome беше успешно стартиран."
4697
4698#: ../libgames-support/games-network.c:123
4699msgid "Network initialization complete."
4700msgstr "Инициализиране на мрежата - завършено."
4701
4702#: ../libgames-support/games-network.c:133
4703msgid "Network shutdown in progress."
4704msgstr "Тече изключване на мрежата."
4705
4706#. Shut down the connection, either it was broken or someone is messing with us
4707#: ../libgames-support/games-network.c:256
4708msgid "The remote player disconnected"
4709msgstr "Отсрещния играч е изключен"
4710
4711#: ../libgames-support/games-network.c:276
4712msgid "Error occurred during connect attempt."
4713msgstr "Грешка при опит за свързване."
4714
4715#: ../libgames-support/games-network.c:278
4716#: ../libgames-support/games-network.c:364
4717msgid "Connection succeeded, waiting for opponent"
4718msgstr "Успешно свързване, очакване на противници"
4719
4720#: ../libgames-support/games-network.c:288
4721msgid "Error occurred during write."
4722msgstr "Грешка при запис."
4723
4724#: ../libgames-support/games-network.c:343
4725msgid "Cleaning up connection"
4726msgstr "Изчистване на връзката"
4727
4728#: ../libgames-support/games-network.c:355
4729msgid "Connection in progress..."
4730msgstr "Свързване..."
4731
4732#: ../libgames-support/games-network.c:359
4733msgid "Connection failed"
4734msgstr "Свързване неуспешно"
4735
4736#: ../libgames-support/games-network.c:387
4737msgid "No game server defined"
4738msgstr "Не е посочен сървър за игра"
4739
4740#: ../libgames-support/games-network.c:480
4741#: ../libgames-support/games-network.c:653
4742#: ../libgames-support/games-network.c:661
4743#: ../libgames-support/games-network.c:689
4744msgid ""
4745"Local Area Network game could not be started. \n"
4746"Try running mDNSResponder."
4747msgstr ""
4748"Не може да бъде стартирана LAN игра. \n"
4749"Опитайте се да пуснете mDNSResponder."
4750
4751#: ../libgames-support/games-preimage.c:165
4752#: ../libgames-support/games-preimage.c:258
4753msgid "Image rendering failed."
4754msgstr "Показването на изображението пропадна."
4755
4756#. Note that this assumes the default style is plain.
4757#: games-scores-dialog.gob:298 games-scores-dialog.gob:384
4758#: ../libgames-support/games-scores-dialog.gob:298
4759#: ../libgames-support/games-scores-dialog.gob:384
4760msgid "Score"
4761msgstr "Резултат"
4762
4763#. Translators: this is for a minutes, seconds time display.
4764#: games-scores-dialog.gob:157 ../libgames-support/games-scores-dialog.gob:157
4765#, c-format
4766msgid "%dm %ds"
4767msgstr "%dm %ds"
4768
4769#: games-scores-dialog.gob:379 ../libgames-support/games-scores-dialog.gob:379
4770msgid "Time"
4771msgstr "Време"
4772
4773#: games-scores-dialog.gob:482 ../libgames-support/games-scores-dialog.gob:482
4774msgid "New Game"
4775msgstr "Нова игра"
4776
4777#. i18n: This "_New" is for the menu item 'Game->New', implies "New Game"
4778#: ../libgames-support/games-stock.c:41
4779msgid "_New"
4780msgstr "_Нова игра"
4781
4782#: ../libgames-support/games-stock.c:42
4783msgid "_Pause"
4784msgstr "_Пауза"
4785
4786#: ../libgames-support/games-stock.c:43
4787msgid "Res_ume"
4788msgstr "Про_дължаване"
4789
4790#. i18n: "_Restart" is the menu item 'Game->Restart', implies "Restart Game"
4791#: ../libgames-support/games-stock.c:45
4792msgid "_Restart"
4793msgstr "_Отначало"
4794
4795#: ../libgames-support/games-stock.c:46
4796msgid "_Undo Move"
4797msgstr "Връщане на ход"
4798
4799#: ../libgames-support/games-stock.c:47
4800msgid "_Redo Move"
4801msgstr "Отмяна на връщането назад"
4802
4803#: ../libgames-support/games-stock.c:48
4804msgid "_Hint"
4805msgstr "Съвет"
4806
4807#: ../libgames-support/games-stock.c:49
4808msgid "_Scores"
4809msgstr "Резултати"
4810
4811#: ../libgames-support/games-stock.c:50
4812msgid "_Fullscreen"
4813msgstr "_Цял екран"
4814
4815#: ../libgames-support/games-stock.c:51
4816msgid "_Leave Fullscreen"
4817msgstr "_Изход от цял екран"
4818
4819#: ../libgames-support/games-stock.c:52
4820msgid "_End Game"
4821msgstr "_Край на играта"
4822
4823#: ../libgames-support/games-stock.c:53
4824msgid "_Contents"
4825msgstr "Съдържание"
4826
4827#: ../libgames-support/games-stock.c:99
4828msgid "Start a new game"
4829msgstr "Започване на нова игра"
4830
4831#: ../libgames-support/games-stock.c:100
4832msgid "Pause the game"
4833msgstr "Пауза"
4834
4835#: ../libgames-support/games-stock.c:101
4836msgid "Resume the paused game"
4837msgstr "Продължаване на временно спряна игра"
4838
4839#: ../libgames-support/games-stock.c:102
4840msgid "Restart the game"
4841msgstr "Започване отначало на тази игра"
4842
4843#: ../libgames-support/games-stock.c:103
4844msgid "Undo the last move"
4845msgstr "Отмяна на последния ход"
4846
4847#: ../libgames-support/games-stock.c:104
4848msgid "Redo the undone move"
4849msgstr "Връщане на отменения ход"
4850
4851#: ../libgames-support/games-stock.c:105
4852msgid "Get a hint for your next move"
4853msgstr "Съвет за следващия ход"
4854
4855#: ../libgames-support/games-stock.c:106
4856msgid "View the scores"
4857msgstr "Преглед на резултатите"
4858
4859#: ../libgames-support/games-stock.c:107
4860msgid "Enter fullscreen mode"
4861msgstr "Влизане в режим „Пълен екран“"
4862
4863#: ../libgames-support/games-stock.c:108
4864msgid "Leave fullscreen mode"
4865msgstr "Излизане от режим „Пълен екран“"
4866
4867#: ../libgames-support/games-stock.c:109
4868msgid "End the current game"
4869msgstr "Край на текущата игра"
4870
4871#: ../libgames-support/games-stock.c:111
4872msgid "Quit this game"
4873msgstr "Изход от тази игра"
4874
4875#: ../libgames-support/games-stock.c:112
4876msgid "About this game"
4877msgstr "Относно тази игра"
4878
4879#: ../libgames-support/games-stock.c:113
4880msgid "Configure the game"
4881msgstr "Настройване на играта"
4882
4883#: ../libgames-support/libgnomegames.schemas.in.h:1
4884msgid "Network game mode"
4885msgstr "Режим на игра в мрежа"
4886
4887#: ../libgames-support/libgnomegames.schemas.in.h:2
4888msgid "The game server"
4889msgstr "Игровият сървър"
4890
4891#: ../libgames-support/libgnomegames.schemas.in.h:3
4892msgid "The identifier for the game"
4893msgstr "Специфично име за играта"
4894
4895#: ../libgames-support/libgnomegames.schemas.in.h:4
4896msgid ""
4897"The mode of network game to use. 1 = Server, 2 = LAN Host, 3 = LAN Client."
4898msgstr ""
4899"Режима на мрежовата игра, който да се използва. 1 = Сървър, 2 = LAN домакин, "
4900"3 = LAN клиент."
4901
4902#: ../libgames-support/libgnomegames.schemas.in.h:5
4903msgid "The player's nickname"
4904msgstr "Прякорът на играча"
4905
4906#: ../libgames-support/libgnomegames.schemas.in.h:6
4907msgid "The player's nickname."
4908msgstr "Прякорът на играча"
4909
4910#: ../libgames-support/libgnomegames.schemas.in.h:7
4911msgid ""
4912"This string identifies the default game to connect to or create (depending "
4913"on mode)."
4914msgstr ""
4915"Този низ определя стандартната игра, към която да се свързвате или да "
4916"създавате (в зависимост от режима)"
4917
4918#: ../libgames-support/libgnomegames.schemas.in.h:8
4919msgid ""
4920"When using server mode, which game server to contact. This accepts the usual "
4921"hostname or dotted quad notation."
4922msgstr ""
4923"Когато сте в сървърен режим, кой игрови сървър да се потърси. Приема се име "
4924"на хост или IP адрес."
4925
4926#: ../mahjongg/drawing.c:286
4927msgid ""
4928"The selected theme failed to render.\n"
4929"\n"
4930"Please check that Mahjongg is installed correctly."
4931msgstr ""
4932"Избраната тема не може да бъде изрисувана.\n"
4933"\n"
4934"Проверете, дали Mahjongg е инсталирана правилно."
4935
4936#: ../mahjongg/drawing.c:429
4937#, c-format
4938msgid ""
4939"Unable to locate file:\n"
4940"'%s'\n"
4941"\n"
4942"Please check that Mahjongg is installed correctly."
4943msgstr ""
4944"Не може да се намери файла:\n"
4945"'%s'\n"
4946"\n"
4947"Проверете дали Mahjong е инсталиран правилно."
4948
4949#: ../mahjongg/drawing.c:432
4950#, c-format
4951msgid ""
4952"Unable to locate file:\n"
4953"'%s'\n"
4954"\n"
4955"The default tile set will be loaded instead."
4956msgstr ""
4957"Не може да бъде намерен файла:\n"
4958"%s\n"
4959"\n"
4960"Стандартния набор плочки ще бъде зареден вместо това."
4961
4962#: ../mahjongg/drawing.c:449
4963#, c-format
4964msgid ""
4965"Unable to render file:\n"
4966"'%s'\n"
4967"\n"
4968"Please check that Mahjongg is installed correctly."
4969msgstr ""
4970"Не може да се изрисува файла:\n"
4971"'%s'\n"
4972"\n"
4973"Проверете правилната инсталация на Mahjong"
4974
4975#: ../mahjongg/mahjongg.c:137
4976msgid "Could not load tile set"
4977msgstr "Не може да се зареди набор с плочки"
4978
4979#: ../mahjongg/mahjongg.c:361
4980msgid ""
4981"Do you want to finish the current game or start playing with the new map "
4982"immediately?"
4983msgstr ""
4984"Искате ли да довършите текущата игра или ще започнете с нова карта веднага?"
4985
4986#: ../mahjongg/mahjongg.c:362
4987msgid ""
4988"If you choose to finish with the old map then the next game will use the new "
4989"map."
4990msgstr ""
4991"Ако изберете да приключите със старата карта, тогава следващата игра ще "
4992"използва новата карта."
4993
4994#: ../mahjongg/mahjongg.c:364
4995msgid "_Finish"
4996msgstr "Приключване"
4997
4998#: ../mahjongg/mahjongg.c:644
4999msgid "Shuffle"
5000msgstr "Случайна"
5001
5002#: ../mahjongg/mahjongg.c:679 ../mahjongg/mahjongg.c:978
5003msgid "Mahjongg Scores"
5004msgstr "Резултати от Махджонг"
5005
5006#: ../mahjongg/mahjongg.c:681 ../mahjongg/mahjongg.c:980
5007msgid "Map:"
5008msgstr "Карта:"
5009
5010#: ../mahjongg/mahjongg.c:719
5011msgid "Mahjongg Preferences"
5012msgstr "Настройки на Mahjongg"
5013
5014#: ../mahjongg/mahjongg.c:740
5015msgid "Tiles"
5016msgstr "Плочки"
5017
5018#: ../mahjongg/mahjongg.c:763
5019msgid "Maps"
5020msgstr "Изгледи"
5021
5022#: ../mahjongg/mahjongg.c:770
5023msgid "_Select map:"
5024msgstr "_Избор на карта:"
5025
5026#: ../mahjongg/mahjongg.c:786
5027msgid "Colors"
5028msgstr "Цветове"
5029
5030#: ../mahjongg/mahjongg.c:912
5031msgid "Maps:"
5032msgstr "Карти:"
5033
5034#: ../mahjongg/mahjongg.c:916
5035msgid "Tiles:"
5036msgstr "Плочки:"
5037
5038#: ../mahjongg/mahjongg.c:926 ../mahjongg/mahjongg.c:992
5039#: ../mahjongg/mahjongg.desktop.in.h:2
5040msgid "Mahjongg"
5041msgstr "Махджонг"
5042
5043#: ../mahjongg/mahjongg.c:928
5044msgid "A matching game played with Mahjongg tiles."
5045msgstr "Игра с еднакви плочки Mahjongg."
5046
5047#: ../mahjongg/mahjongg.c:992
5048#, c-format
5049msgid "%s - %s"
5050msgstr "%s - %s"
5051
5052#: ../mahjongg/mahjongg.c:1244
5053msgid "Sorry, I was unable to find a playable configuration."
5054msgstr "Не е открита конфигурация, подходяща за игра."
5055
5056#: ../mahjongg/mahjongg.c:1429
5057msgid "Tiles Left:"
5058msgstr "Оставащи плочки:"
5059
5060#: ../mahjongg/mahjongg.c:1438
5061msgid "Moves Left:"
5062msgstr "Оставащи ходове:"
5063
5064#: ../mahjongg/mahjongg.c:1500
5065msgid "Remove matching pairs of tiles."
5066msgstr "Махайте от игралното поле еднакви плочки."
5067
5068#: ../mahjongg/mahjongg.desktop.in.h:1
5069msgid "Disassemble a pile of tiles by removing matching pairs"
5070msgstr "Разрушаване на купчина плочки чрез групирането им по двойки"
5071
5072#: ../mahjongg/mahjongg.schemas.in.h:2
5073msgid ""
5074"The requested height of the main window in pixels. Note that the widgets the "
5075"window contains are at least 200 pixels high."
5076msgstr ""
5077"Исканата височина на главния прозорец в пискели. Забележете, че "
5078"приспособленията, които съдържа прозореца са поне 200 пиксела високи."
5079
5080#: ../mahjongg/mahjongg.schemas.in.h:3
5081msgid ""
5082"The requested width of the main window in pixels. Note that the widgets the "
5083"window contains are at least 320 pixels wide."
5084msgstr ""
5085"Исканата ширина на главния прозорец в пискели. Забележете, че "
5086"приспособленията, които съдържа прозореца са поне 200 пиксела високи."
5087
5088#: ../mahjongg/maps.c:534
5089msgid "mahjongg|Easy"
5090msgstr "Махджонг|Лесно"
5091
5092#: ../mahjongg/maps.c:535
5093msgid "Difficult"
5094msgstr "Труден"
5095
5096#: ../mahjongg/maps.c:536
5097msgid "Confounding Cross"
5098msgstr "Смесен кръст"
5099
5100#: ../mahjongg/maps.c:537
5101msgid "Pyramid's Walls"
5102msgstr "Стените на пирамидите"
5103
5104#: ../mahjongg/maps.c:538
5105msgid "Tic-Tac-Toe"
5106msgstr "Морски шах"
5107
5108#: ../mahjongg/maps.c:539
5109msgid "Cloud"
5110msgstr "Облак"
5111
5112#: ../mahjongg/maps.c:540
5113msgid "Red Dragon"
5114msgstr "Червения дракон"
5115
5116#: ../mahjongg/maps.c:542
5117msgid "Four Bridges"
5118msgstr "Четири моста"
5119
5120#: ../mahjongg/maps.c:543
5121msgid "The Ziggurat"
5122msgstr "Зигурата"
5123
5124#. FIXME: This is long enough to resize the window upwards when
5125#. * the game finishes.
5126#: ../same-gnome/game.c:364
5127msgid "1000 point bonus for clearing the board!"
5128msgstr "1000 точки бонус за разчистване на цялата игрална дъска!"
5129
5130#: ../same-gnome/same-gnome.c:50
5131msgid "same-gnome|Medium"
5132msgstr "Еднакви|Средно"
5133
5134#: ../same-gnome/same-gnome.c:135
5135msgid "Set the theme"
5136msgstr "Избор на темата"
5137
5138#: ../same-gnome/same-gnome.c:138
5139msgid "For backwards compatibility"
5140msgstr "За съвместимост със предишните версии"
5141
5142#: ../same-gnome/same-gnome.c:140
5143msgid "Game size (1=small, 3=large)"
5144msgstr "Големина на дъската (1=малка, 3=голяма)"
5145
5146#: ../same-gnome/same-gnome.desktop.in.h:1
5147msgid "Remove groups of balls to try and clear the screen"
5148msgstr "Премахване на групи от топчета за да изчистите екрана"
5149
5150#: ../same-gnome/same-gnome.desktop.in.h:2
5151msgid "Same GNOME"
5152msgstr "Еднакви"
5153
5154#: ../same-gnome/same-gnome.schemas.in.h:1
5155msgid "Height of the custom board"
5156msgstr "Височина на потребителската игрална дъска"
5157
5158#: ../same-gnome/same-gnome.schemas.in.h:2
5159msgid ""
5160"Setting this to FALSE means the pieces fall slowly, but gracefully. A "
5161"setting of TRUE causes the pieces to fall quickly and jerkily."
5162msgstr ""
5163"Настройването на тази опция на FALSE, означава парчетата да падат бавно, но "
5164"елегантно. Ако е TRUE, парчетата падат бързо и непохватно."
5165
5166#: ../same-gnome/same-gnome.schemas.in.h:3
5167msgid "The board size"
5168msgstr "Размер на дъската"
5169
5170#: ../same-gnome/same-gnome.schemas.in.h:4
5171msgid "The filename of the theme to use."
5172msgstr "Име на файл с тема, която ще се използва."
5173
5174#: ../same-gnome/same-gnome.schemas.in.h:5
5175msgid "The height of the custom board, 101 &gt; height &gt; 3."
5176msgstr "Височината на личната дъска, 101 &gt; височина &gt; 3."
5177
5178#: ../same-gnome/same-gnome.schemas.in.h:7
5179msgid ""
5180"The size of the board to use. 1 = Custom, 2 = Small, 3 = Medium, 4 = Large."
5181msgstr "Размера на дъската: 1 = Лична, 2 = Малка, 3 = Средна, 4 = Голяма"
5182
5183#: ../same-gnome/same-gnome.schemas.in.h:8
5184msgid "The theme to use"
5185msgstr "Използваната тема"
5186
5187#: ../same-gnome/same-gnome.schemas.in.h:9
5188msgid "The width of the custom board, 101 &gt; width &gt; 3."
5189msgstr "Ширината на личната дъска, 101 &gt; ширина &гтк; 3"
5190
5191#: ../same-gnome/same-gnome.schemas.in.h:11
5192msgid "The window height"
5193msgstr "Височината на прозореца"
5194
5195#: ../same-gnome/same-gnome.schemas.in.h:12
5196msgid "The window width"
5197msgstr "Ширината на прозореца"
5198
5199#: ../same-gnome/same-gnome.schemas.in.h:13
5200msgid "Use fast animation"
5201msgstr "Използване на бърза анимация"
5202
5203#: ../same-gnome/same-gnome.schemas.in.h:14
5204msgid "Width of the custom board"
5205msgstr "Ширина на потребителската игрална дъска"
5206
5207#: ../same-gnome/ui.c:71
5208msgid "No points"
5209msgstr "Без точки"
5210
5211#: ../same-gnome/ui.c:76
5212#, c-format
5213msgid "%d point"
5214msgid_plural "%d points"
5215msgstr[0] "%d точка"
5216msgstr[1] "%d точки"
5217
5218#: ../same-gnome/ui.c:90
5219#, c-format
5220msgid "Score: %d"
5221msgstr "Резултат: %d"
5222
5223#: ../same-gnome/ui.c:109
5224msgid ""
5225"I want to play that game! You know, they all go whirly-round and you click "
5226"on them and they vanish!"
5227msgstr ""
5228"Искам да играя тази игра! Те се въртят едни такива и ти цъкаш на тях и те "
5229"изчезват, нали се сещаш!"
5230
5231#: ../same-gnome/ui.c:121
5232msgid "Same GNOME Scores"
5233msgstr "Резултати от „Еднакви“"
5234
5235#: ../same-gnome/ui.c:146
5236msgid "Unfortunately your score did not make the top ten."
5237msgstr ""
5238"За съжаление, вашият резултат не е достатъчно добър, за да е един от десетте "
5239"най-добри."
5240
5241#: ../same-gnome/ui.c:249
5242msgid "Same GNOME Theme"
5243msgstr "Тема от „Еднакви“"
5244
5245#: ../same-gnome/ui.c:430
5246msgid "_Theme..."
5247msgstr "Тема..."
5248
5249#: ../same-gnome/ui.c:443
5250msgid "_Fast Animation"
5251msgstr "_Бърза анимация"
5252
5253#: ../same-gnome/drawing.c:350
5254msgid "No theme data was found."
5255msgstr "Не беше открита информация за тема"
5256
5257#: ../same-gnome/drawing.c:354
5258msgid ""
5259"It is impossible to play the game. Please check that the game has been "
5260"installed correctly and try again."
5261msgstr ""
5262"Не е възможно да се играе тази игра. Моля, уверете се, че е инсталирана "
5263"правилно и опитайте отново."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.