source: desktop/gnome-applets.HEAD.bg.po @ 9

Last change on this file since 9 was 9, checked in by yavorescu, 17 years ago

(gnome-applets/desktop) Добавен е превода на kaladan; поправки и стандартизация

  • коригирана е грешката в метеорологичния бюлетин (затваря: #13)
  • поправени са малко неправилно копирани интервали (все още се намират)
  • подобрен превод на много от описанията на възможните клавиатури
  • низ 341 е поправен от "Зареждане на настройките на клавиатурата" на "Настройки на клавиатурата", което е много по-кратко и логично
  • премахнати са няколко излишни празни реда
File size: 154.9 KB
Line 
1# This is the Bulgarian translation of the gnome-applets po-file.
2# Copyright (C) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
3# Alexander Shopov <al_shopov@web.bg>, 2002.
4# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>, 2003.
5# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
6# Peter Slavov <pslavov@i-space.org>, 2004.
7# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
8# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2004.
9# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
10#
11msgid ""
12msgstr ""
13"Project-Id-Version: gnome-applets gnome 2.10\n"
14"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
15"POT-Creation-Date: 2005-06-17 06:05+0000\n"
16"PO-Revision-Date: 2005-06-17 11:53+0300\n"
17"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
18"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
19"MIME-Version: 1.0\n"
20"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
23
24#: ../accessx-status/GNOME_AccessxApplet.xml.h:1
25#: ../battstat/GNOME_BattstatApplet.xml.h:1
26#: ../charpick/GNOME_CharpickerApplet.xml.h:1
27#: ../cpufreq/GNOME_CPUFreqApplet.xml.h:1
28#: ../drivemount/GNOME_DriveMountApplet.xml.h:1
29#: ../geyes/GNOME_GeyesApplet.xml.h:1
30#: ../gswitchit/GNOME_GSwitchItApplet.xml.h:2 ../gtik/GNOME_GtikApplet.xml.h:1
31#: ../gweather/GNOME_GWeatherApplet.xml.h:1
32#: ../mini-commander/src/GNOME_MiniCommanderApplet.xml.h:1
33#: ../mixer/GNOME_MixerApplet.xml.h:1 ../modemlights/GNOME_ModemLights.xml.h:1
34#: ../multiload/GNOME_MultiloadApplet.xml.h:1
35#: ../stickynotes/GNOME_StickyNotesApplet.xml.h:1
36#: ../trashapplet/GNOME_Panel_TrashApplet.xml.h:1
37msgid "_About"
38msgstr "_Относно"
39
40#: ../accessx-status/GNOME_AccessxApplet.xml.h:2
41#: ../battstat/GNOME_BattstatApplet.xml.h:2
42#: ../charpick/GNOME_CharpickerApplet.xml.h:2
43#: ../cpufreq/GNOME_CPUFreqApplet.xml.h:2
44#: ../drivemount/GNOME_DriveMountApplet.xml.h:2
45#: ../geyes/GNOME_GeyesApplet.xml.h:2
46#: ../gswitchit/GNOME_GSwitchItApplet.xml.h:4 ../gtik/GNOME_GtikApplet.xml.h:2
47#: ../gweather/GNOME_GWeatherApplet.xml.h:3
48#: ../mini-commander/src/GNOME_MiniCommanderApplet.xml.h:2
49#: ../mixer/GNOME_MixerApplet.xml.h:2 ../modemlights/GNOME_ModemLights.xml.h:4
50#: ../multiload/GNOME_MultiloadApplet.xml.h:2
51#: ../stickynotes/GNOME_StickyNotesApplet.xml.h:3
52#: ../trashapplet/GNOME_Panel_TrashApplet.xml.h:3
53msgid "_Help"
54msgstr "_Помощ"
55
56#: ../accessx-status/GNOME_AccessxApplet.xml.h:3
57msgid "_Keyboard Accessibility Preferences"
58msgstr "Настройки на _клавиатурата за достъпността"
59
60#: ../accessx-status/GNOME_AccessxStatusApplet.server.in.in.h:1
61msgid "AccessX Status Applet Factory"
62msgstr "Фабрика на аплета за състоянието на достъпа до графичната среда"
63
64#: ../accessx-status/GNOME_AccessxStatusApplet.server.in.in.h:2
65#: ../accessx-status/applet.c:1351
66msgid "Keyboard Accessibility Status"
67msgstr "Състояние на достъпността на клавиатурата"
68
69#: ../accessx-status/GNOME_AccessxStatusApplet.server.in.in.h:3
70msgid "Keyboard Accessibility Status Applet Factory"
71msgstr "Фабрика за аплета на състоянието на достъпността на клавиатурата"
72
73#: ../accessx-status/GNOME_AccessxStatusApplet.server.in.in.h:4
74msgid "Shows the status of keyboard accessibility features"
75msgstr "Показване на състоянието на достъпността на клавиатурата"
76
77#: ../accessx-status/applet.c:139 ../charpick/charpick.c:605
78#: ../drivemount/drivemount.c:134 ../geyes/geyes.c:206
79msgid "translator_credits"
80msgstr ""
81"Владимир \"Kaladan\" Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
82"Александър Шопов <al_shopov@yahoo.com>\n"
83"Петър Славов <pslavov@i-space.org>\n"
84"Янко Канети <yaneti@declera.com>\n"
85"\n"
86"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
87"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
88"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
89
90#: ../accessx-status/applet.c:156 ../accessx-status/applet.c:996
91#: ../accessx-status/applet.c:1136 ../accessx-status/applet.c:1354
92msgid "AccessX Status"
93msgstr "Състояние на AccessX"
94
95#: ../accessx-status/applet.c:158
96msgid "Shows the state of AccessX features such as latched modifiers"
97msgstr "Показва състоянието на AccessX възможностите като latched·modifiers"
98
99#: ../accessx-status/applet.c:159
100msgid "Copyright (C) 2003 Sun Microsystems"
101msgstr "Авторски права (C) 2003 Sun Microsystems"
102
103#: ../accessx-status/applet.c:196
104#, c-format
105msgid "There was an error launching the help viewer : %s"
106msgstr "Грешка при изпълнението на програмата за преглеждане на помощта: %s"
107
108#: ../accessx-status/applet.c:235
109#, c-format
110msgid "There was an error launching the keyboard capplet : %s"
111msgstr "Грешка при стартирането на аплета за клавиатурата: %s"
112
113#. Note to translators: the first letter of the alphabet, not the indefinite article
114#: ../accessx-status/applet.c:484 ../accessx-status/applet.c:522
115msgid "a"
116msgstr "а"
117
118#: ../accessx-status/applet.c:997 ../accessx-status/applet.c:1137
119msgid "Shows keyboard status when accessibility features are used."
120msgstr "Показване на състоянието на достъпността на клавиатурата."
121
122#: ../accessx-status/applet.c:1031
123msgid "XKB Extension is not enabled"
124msgstr "Не е включено XKB разширението"
125
126#: ../accessx-status/applet.c:1036
127msgid "Unknown error"
128msgstr "Неизвестна грешка"
129
130#: ../accessx-status/applet.c:1044
131#, c-format
132msgid "Error: %s"
133msgstr "Грешка: %s"
134
135#: ../accessx-status/applet.c:1356
136msgid "Displays current state of keyboard accessibility features"
137msgstr "Изобразяване на текущото състояние на достъпността на клавиатурата"
138
139#: ../battstat/GNOME_BattstatApplet.server.in.in.h:1
140#: ../battstat/battstat_applet.c:1135 ../battstat/battstat_applet.c:1645
141msgid "Battery Charge Monitor"
142msgstr "Заряд на батерията"
143
144#: ../battstat/GNOME_BattstatApplet.server.in.in.h:2
145msgid "Battstat Factory"
146msgstr "Фабрика на Battstat"
147
148#: ../battstat/GNOME_BattstatApplet.server.in.in.h:3
149#: ../battstat/battstat_applet.c:1646
150msgid "Monitor a laptop's remaining power"
151msgstr "Наблюдение за оставащия заряд на лаптопа"
152
153#: ../battstat/GNOME_BattstatApplet.xml.h:3
154#: ../charpick/GNOME_CharpickerApplet.xml.h:3
155#: ../cpufreq/GNOME_CPUFreqApplet.xml.h:3 ../geyes/GNOME_GeyesApplet.xml.h:3
156#: ../gtik/GNOME_GtikApplet.xml.h:3 ../gweather/GNOME_GWeatherApplet.xml.h:4
157#: ../mini-commander/src/GNOME_MiniCommanderApplet.xml.h:3
158#: ../mixer/GNOME_MixerApplet.xml.h:5
159#: ../multiload/GNOME_MultiloadApplet.xml.h:4
160#: ../stickynotes/GNOME_StickyNotesApplet.xml.h:5
161msgid "_Preferences"
162msgstr "_Настройки"
163
164#: ../battstat/GNOME_BattstatApplet.xml.h:4
165msgid "_Suspend Computer..."
166msgstr "_Приспиване на компютъра..."
167
168#: ../battstat/battstat.schemas.in.h:1
169msgid "0 for no label, 1 for percentage and 2 for time remaining"
170msgstr "0 - без етикет, 1 - процент, 2 за оставащо време"
171
172#: ../battstat/battstat.schemas.in.h:2
173msgid "Beep for warnings"
174msgstr "Звук при предупреждения"
175
176#: ../battstat/battstat.schemas.in.h:3
177msgid "Beep when displaying a warning"
178msgstr "Звук при изобразяването на предупреждение"
179
180#: ../battstat/battstat.schemas.in.h:4
181msgid "Command to send to suspend the computer"
182msgstr "Команда за приспиване на компютъра"
183
184#: ../battstat/battstat.schemas.in.h:5
185msgid "Drain from top"
186msgstr "Изпразване отгоре"
187
188#: ../battstat/battstat.schemas.in.h:6
189msgid "Full Battery Notification"
190msgstr "Известяване за пълна батерия"
191
192#: ../battstat/battstat.schemas.in.h:7
193msgid "Low Battery Notification"
194msgstr "Известяване при нисък заряд на батерията"
195
196#: ../battstat/battstat.schemas.in.h:8
197msgid "Notify user when the battery is full"
198msgstr "Известяване, когато батерията е заредена"
199
200#: ../battstat/battstat.schemas.in.h:9
201msgid "Notify user when the battery is low"
202msgstr "Известяване, когато батерията е с нисък заряд"
203
204#: ../battstat/battstat.schemas.in.h:10
205msgid "Red value level"
206msgstr "Стойността за червеното ниво"
207
208#: ../battstat/battstat.schemas.in.h:11
209msgid ""
210"Show the battery meter draining from the top of the battery. Only "
211"implemented for traditional battery view."
212msgstr ""
213"Датчикът за батерията да се изразходва от върха на батерията. Изгледът е "
214"приложим за традиционния изглед на батерията."
215
216#: ../battstat/battstat.schemas.in.h:12
217msgid "Show the horizontal battery"
218msgstr "Показване на хоризонталната батерия"
219
220#: ../battstat/battstat.schemas.in.h:13
221msgid "Show the time/percent label"
222msgstr "Показване на надпис с времето/процентите"
223
224#: ../battstat/battstat.schemas.in.h:14
225msgid "Show the traditional, horizontal battery on the panel"
226msgstr "Показване на традиционната, хоризонтална батерия върху панела"
227
228#: ../battstat/battstat.schemas.in.h:15
229msgid "Show the upright, smaller battery on the panel"
230msgstr "Показване на изправената, по-малка батерия върху панела"
231
232#: ../battstat/battstat.schemas.in.h:16
233msgid "Suspend Command"
234msgstr "Команда за приспиване:"
235
236#: ../battstat/battstat.schemas.in.h:17
237msgid ""
238"The battery level below which the battery is displayed as red. Also the "
239"value at which the low battery warning is displayed."
240msgstr ""
241"Нивото на батерията, под което батерията ще се изобразява червена. Това е и "
242"нивото, при което ще се появи предупреждение за ниското ниво на заряда на "
243"батерията."
244
245#: ../battstat/battstat.schemas.in.h:18
246msgid "Upright (small) battery"
247msgstr "Изправена (малка) батерия"
248
249#: ../battstat/battstat.schemas.in.h:19
250msgid ""
251"Use the value defined in red_value as a time remaining to show the warning "
252"dialog rather then a percentage"
253msgstr ""
254"Използване на стойността указана в червено като оставащо време, което да се "
255"покаже в предупреждаващият диалог, а не като процент"
256
257#: ../battstat/battstat.schemas.in.h:20
258msgid "Warn on low time rather then low percentage"
259msgstr "Предупреждение при малко оставащо време, а не при нисък процент"
260
261#: ../battstat/battstat_applet.c:66
262msgid "System is running on AC power"
263msgstr "Системата се захранва от мрежата"
264
265#: ../battstat/battstat_applet.c:67
266msgid "System is running on battery power"
267msgstr "Системата работи на батерия"
268
269#: ../battstat/battstat_applet.c:365
270#, c-format
271msgid "Battery charged (%d%%)"
272msgstr "Батерията е заредена (%d%%)"
273
274#: ../battstat/battstat_applet.c:367
275#, c-format
276msgid "Unknown time (%d%%) remaining"
277msgstr "Оставя неизвестно време (%d%%)"
278
279#: ../battstat/battstat_applet.c:369
280#, c-format
281msgid "Unknown time (%d%%) until charged"
282msgstr "Времето до зареждането е неизвестно (%d%%)"
283
284#: ../battstat/battstat_applet.c:374
285#, c-format
286msgid "%d minute (%d%%) remaining"
287msgid_plural "%d minutes (%d%%) remaining"
288msgstr[0] "остава %d минута (%d%%)"
289msgstr[1] "остават %d минути (%d%%)"
290
291#: ../battstat/battstat_applet.c:379
292#, c-format
293msgid "%d minute until charged (%d%%)"
294msgid_plural "%d minutes until charged (%d%%)"
295msgstr[0] "%d минута до зареждането (%d%%)"
296msgstr[1] "%d минути до зареждането (%d%%)"
297
298#: ../battstat/battstat_applet.c:385
299#, c-format
300msgid "%d hour (%d%%) remaining"
301msgid_plural "%d hours (%d%%) remaining"
302msgstr[0] "остава %d час (%d%%)"
303msgstr[1] "остават %d часа (%d%%)"
304
305#: ../battstat/battstat_applet.c:390
306#, c-format
307msgid "%d hour until charged (%d%%)"
308msgid_plural "%d hours until charged (%d%%)"
309msgstr[0] "%d час до зареждането (%d%%)"
310msgstr[1] "%d часа до зареждането (%d%%)"
311
312#. TRANSLATOR: "%d %s %d %s" are "%d hours %d minutes"
313#. * Swap order with "%2$s %2$d %1$s %1$d if needed
314#: ../battstat/battstat_applet.c:397
315#, c-format
316msgid "%d %s %d %s (%d%%) remaining"
317msgstr "Остават %d %s %d %s (%d%%)"
318
319#: ../battstat/battstat_applet.c:398 ../battstat/battstat_applet.c:405
320msgid "hour"
321msgid_plural "hours"
322msgstr[0] "час"
323msgstr[1] "часа"
324
325#. TRANSLATOR: this is the final word in the sentence:
326#. *   "Warn when time remaining is less then ?? minutes"
327#.
328#: ../battstat/battstat_applet.c:399 ../battstat/battstat_applet.c:406
329#: ../battstat/properties.c:102
330msgid "minute"
331msgid_plural "minutes"
332msgstr[0] "минута"
333msgstr[1] "минути"
334
335#. TRANSLATOR: "%d %s %d %s" are "%d hours %d minutes"
336#. * Swap order with "%2$s %2$d %1$s %1$d if needed
337#: ../battstat/battstat_applet.c:404
338#, c-format
339msgid "%d %s %d %s until charged (%d%%)"
340msgstr "%d %s %d %s до зареждането (%d%%)"
341
342#: ../battstat/battstat_applet.c:420 ../battstat/battstat_applet.c:532
343msgid "Battery Notice"
344msgstr "Съобщение за батерията"
345
346#: ../battstat/battstat_applet.c:444
347msgid "Your battery is now fully recharged"
348msgstr "Батерията е напълно презаредена"
349
350#: ../battstat/battstat_applet.c:493
351#, c-format
352msgid ""
353"You have %d minute of battery power remaining (%d%% of the total capacity)."
354"You have %d minutes of battery power remaining (%d%% of the total capacity)."
355msgstr "Остава %d минута от заряда на батерията (%d%% от общия капацитет)."
356
357#: ../battstat/battstat_applet.c:502
358msgid "Your battery is running low"
359msgstr "Батерията скоро ще свърши"
360
361#. TRANSLATORS: this is a list, it is left as a single string
362#. * to allow you to make it appear like a list would in your
363#. * locale.
364#: ../battstat/battstat_applet.c:507
365msgid ""
366"To avoid losing your work:\n"
367" • suspend your laptop to save power,\n"
368" • plug your laptop into external power, or\n"
369" • save open documents and shut your laptop down."
370msgstr ""
371"За да избегнете загуба на информация:\n"
372" • приспете преносимия компютър, за да спестите енергия,\n"
373" • включете преносимия компютър в ел. мрежа, или\n"
374" • запазете отворените документи и го спрете."
375
376#: ../battstat/battstat_applet.c:604
377msgid "No battery present"
378msgstr "Няма налична батерия"
379
380#: ../battstat/battstat_applet.c:607
381msgid "Battery status unknown"
382msgstr "Зарядът на батерията е неизвестен"
383
384#: ../battstat/battstat_applet.c:766
385msgid "N/A"
386msgstr "Няма налични"
387
388#: ../battstat/battstat_applet.c:1065 ../battstat/properties.c:321
389#: ../drivemount/drivemount.c:158 ../mini-commander/src/preferences.c:376
390#: ../stickynotes/stickynotes_applet_callbacks.c:408
391#: ../stickynotes/stickynotes_applet_callbacks.c:627
392#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:687
393#, c-format
394msgid "There was an error displaying help: %s"
395msgstr "Грешка при изобразяването на помощта: %s"
396
397#: ../battstat/battstat_applet.c:1093
398#, c-format
399msgid ""
400"An error occured while launching the Suspend command: %s\n"
401"Please try to correct this error"
402msgstr ""
403"При приспиването се получи грешката: %s\n"
404"Опитайте се да я оправите."
405
406#: ../battstat/battstat_applet.c:1097
407#, c-format
408msgid "The Suspend command '%s' was unsuccessful."
409msgstr "Командата за спиране \"%s\" беше успешна."
410
411#: ../battstat/battstat_applet.c:1099
412msgid "The Suspend command was unsuccessful."
413msgstr "Командата за спиране беше успешна."
414
415#: ../battstat/battstat_applet.c:1107
416msgid ""
417"Suspend command wasn't setup correctly in the preferences.\n"
418"Please change the preferences and try again."
419msgstr ""
420"Командата за приспиване не е указана коректно в настройките.\n"
421"Променете я и опитайте наново."
422
423#: ../battstat/battstat_applet.c:1140
424msgid "This utility shows the status of your laptop battery."
425msgstr "Тази програма показва състоянието на батерията на лаптопа ви."
426
427#. "documenters",        documenters,
428#: ../battstat/battstat_applet.c:1144 ../charpick/charpick.c:617
429#: ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:224 ../gswitchit/gswitchit-applet.c:583
430#: ../gtik/gtik.c:738 ../gweather/gweather-about.c:54
431#: ../mini-commander/src/about.c:55 ../mixer/applet.c:1262
432#: ../modemlights/modem-applet.c:1032 ../multiload/main.c:63
433#: ../stickynotes/stickynotes_applet_callbacks.c:444
434#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:720
435msgid "translator-credits"
436msgstr ""
437"Петър \"peshka\" Славов <pslavov@i-space.org>\n"
438"Владимир \"Kaladan\" Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
439"Александър Шопов <al_shopov@yahoo.com>\n"
440"Янко Канети <yaneti@declera.com>"
441
442#: ../battstat/battstat_applet.glade.h:1
443msgid "<b>Appearance</b>"
444msgstr "<b>Външен вид</b>"
445
446#: ../battstat/battstat_applet.glade.h:2
447msgid "<b>Notifications</b>"
448msgstr "<b>Предупреждения</b>"
449
450#: ../battstat/battstat_applet.glade.h:3
451msgid "<b>Suspend</b>"
452msgstr "<b>Приспиване</b>"
453
454#: ../battstat/battstat_applet.glade.h:4
455msgid "Battery Charge Monitor Preferences"
456msgstr "Настройки на датчика за заряда на батерията"
457
458#: ../battstat/battstat_applet.glade.h:5
459msgid "S_uspend command:"
460msgstr "Команда за при_спиване:"
461
462#: ../battstat/battstat_applet.glade.h:6
463msgid "Show _horizontal, larger battery on the panel"
464msgstr "Показване на _хоризонтална, по-голяма батерия върху панела"
465
466#: ../battstat/battstat_applet.glade.h:7
467msgid "Show _percentage remaining"
468msgstr "Показване на оставащите _проценти"
469
470#: ../battstat/battstat_applet.glade.h:8
471msgid "Show _time remaining"
472msgstr "Показване на оставащото _време"
473
474#: ../battstat/battstat_applet.glade.h:9
475msgid "Show _upright, smaller battery on the panel"
476msgstr "Показване на _изправена, по-малка батерия върху панела"
477
478#. Part of sentence "Warn when (percentage|time) remaining is less then ?? (percent|minutes)"
479#: ../battstat/battstat_applet.glade.h:11
480msgid "Warn when"
481msgstr "Предупреждение,"
482
483#: ../battstat/battstat_applet.glade.h:12
484msgid "_Notify when battery is fully recharged"
485msgstr "_Съобщение, когато батерията е напълно презаредена"
486
487#: ../battstat/battstat_applet.glade.h:13
488msgid "_Show time/percentage remaining on the panel:"
489msgstr "_Показване на оставащото време/проценти върху панела"
490
491#: ../battstat/battstat_applet.glade.h:14
492msgid "_Warn when battery charge is low"
493msgstr "Съобщение, когато заряда на батерията е нисък"
494
495#. Part of sentence "Warn when (percentage|time) remaining is less then ?? (percent|minutes)"
496#: ../battstat/battstat_applet.glade.h:16
497msgid "remaining is less than"
498msgstr "под"
499
500#. TRANSLATOR: this is the final word in the sentence:
501#. *   "Warn when percentage remaining is less then ?? percent"
502#.
503#: ../battstat/properties.c:96
504msgid "percent"
505msgstr "процента"
506
507#. TRANSLATOR: this is the 3rd word in the sentence:
508#. *   "Warn when percentage remaining is less then ?? percent"
509#.
510#: ../battstat/properties.c:418
511msgid "percentage"
512msgstr ", когато зарядът стигне "
513
514#. TRANSLATOR: this is the 3rd word in the sentence:
515#. *   "Warn when time remaining is less then ?? minutes"
516#.
517#: ../battstat/properties.c:423
518msgid "time"
519msgstr ", когато остане заряд за "
520
521#: ../battstat/sounds/battstat_applet.soundlist.in.h:1
522msgid "Battery Status Utility"
523msgstr "Инструмент за състоянието на батерията"
524
525#: ../battstat/sounds/battstat_applet.soundlist.in.h:2
526msgid "Battery fully re-charged"
527msgstr "Батерията е напълно презаредена"
528
529#: ../battstat/sounds/battstat_applet.soundlist.in.h:3
530msgid "Battery power low"
531msgstr "Ниска мощност на батерията"
532
533#: ../charpick/GNOME_CharpickerApplet.server.in.in.h:1
534#: ../charpick/charpick.c:608 ../charpick/charpick.c:748
535#: ../charpick/properties.c:465
536msgid "Character Palette"
537msgstr "Палитра с букви"
538
539#: ../charpick/GNOME_CharpickerApplet.server.in.in.h:2
540msgid "Charpicker Applet Factory"
541msgstr "Фабрика на пенсетката за символи"
542
543#: ../charpick/GNOME_CharpickerApplet.server.in.in.h:3
544#: ../charpick/charpick.c:748
545msgid "Insert characters"
546msgstr "Вмъкване на символи"
547
548#: ../charpick/charpick.c:447
549msgid "Available palettes"
550msgstr "Възможни палитри"
551
552#. TRANSLATOR: This sentance reads something like 'Insert "PILCROW SIGN"'
553#. *             hopefully, the name of the unicode character has already
554#. *             been translated.
555#.
556#: ../charpick/charpick.c:489
557#, c-format
558msgid "Insert \"%s\""
559msgstr "Вмъкване на \"%s\""
560
561#: ../charpick/charpick.c:492
562msgid "Insert special character"
563msgstr "Вмъкване на специален символ"
564
565#: ../charpick/charpick.c:496
566#, c-format
567msgid "insert special character %s"
568msgstr "вмъкване на специалния символ %s"
569
570#: ../charpick/charpick.c:612
571msgid ""
572"Gnome Panel applet for selecting strange characters that are not on my "
573"keyboard. Released under GNU General Public Licence."
574msgstr ""
575"Аплет за панела на GNOME за избиране на странни символи, които ги няма на "
576"клавиатурата ми. Разпространява се според общия публичен лиценз на GNU."
577
578#: ../charpick/charpick.schemas.in.h:1
579msgid "Characters shown on applet startup"
580msgstr "Символи показани при стартирането на аплета"
581
582#: ../charpick/charpick.schemas.in.h:2
583msgid "DEPRECATED - Characters shown on applet startup"
584msgstr "ВЪЗРАЖЕНИЕ - Символи показвани при стартирането на аплета"
585
586#: ../charpick/charpick.schemas.in.h:3 ../charpick/properties.c:392
587msgid "List of available palettes"
588msgstr "Списък от възможните палитри"
589
590#: ../charpick/charpick.schemas.in.h:4
591msgid "List of strings containing the available palettes"
592msgstr "Списък от низове, които съдържат познатите палитри"
593
594#: ../charpick/charpick.schemas.in.h:5
595msgid ""
596"The string that the user had selected when the applet was last used. This "
597"string will be displayed when the user starts the applet."
598msgstr ""
599"Низ, който е посочен от потребителя последния път, когато аплета е бил "
600"използван. Този низ ще се изобразява когато потребителя стартира аплета."
601
602#: ../charpick/properties.c:40
603msgid "_Edit"
604msgstr "_Редактиране"
605
606#: ../charpick/properties.c:129
607msgid "_Palette:"
608msgstr "_Палитра:"
609
610#: ../charpick/properties.c:137
611msgid "Palette entry"
612msgstr "Вход за палитрата"
613
614#: ../charpick/properties.c:138
615msgid "Modify a palette by adding or removing characters"
616msgstr "Променяне на палитрата чрез добавяне или премахване на символи"
617
618#: ../charpick/properties.c:252
619msgid "Add Palette"
620msgstr "Добавяне на палитра"
621
622#: ../charpick/properties.c:289
623msgid "Edit Palette"
624msgstr "Редактиране на палитрата"
625
626#: ../charpick/properties.c:391
627msgid "Palettes list"
628msgstr "Списък с палитри"
629
630#: ../charpick/properties.c:470
631msgid "_Palettes:"
632msgstr "_Палитри:"
633
634#: ../charpick/properties.c:486
635msgid "Add button"
636msgstr "Добавяне на бутон"
637
638#: ../charpick/properties.c:487
639msgid "Click to add a new palette"
640msgstr "Натиснете за добавяне на нова палитра"
641
642#: ../charpick/properties.c:494
643msgid "Edit button"
644msgstr "Редактиране на бутон"
645
646#: ../charpick/properties.c:495
647msgid "Click to edit the selected palette"
648msgstr "Натиснете за редактиране на избраната палитра"
649
650#: ../charpick/properties.c:502
651msgid "Delete button"
652msgstr "Изтриване на бутон"
653
654#: ../charpick/properties.c:503
655msgid "Click to delete the selected palette"
656msgstr "Натиснете за изтриване на избраната палитра"
657
658#: ../charpick/properties.c:555
659msgid "Character Palette Preferences"
660msgstr "Настройки на пинсетата за символи"
661
662#: ../cpufreq/GNOME_CPUFreqApplet.server.in.in.h:1
663#: ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:216 ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:811
664msgid "CPU Frequency Scaling Monitor"
665msgstr "Датчик за скоростта на процесора"
666
667#: ../cpufreq/GNOME_CPUFreqApplet.server.in.in.h:2
668msgid "Monitor the CPU Frequency Scaling"
669msgstr "Наблюдение на скоростта на процесор"
670
671#: ../cpufreq/cpufreq-applet.schemas.in.h:1
672msgid ""
673"A 0 value mean to show cpu frequency, 1 to show frequency and units and 2 to "
674"show percentage instead of frequency."
675msgstr ""
676"Стойност 0, означава да се показва честотата, 1 - честотата и мерната "
677"единица, а 2 - процент вместо честотата."
678
679#: ../cpufreq/cpufreq-applet.schemas.in.h:2
680msgid ""
681"A 0 value mean to show the applet in graphic mode (pixmap only), 1 to show "
682"the applet in text mode (not to show the pixmap) and 2 to show the applet in "
683"graphic and text mode."
684msgstr ""
685"Стойност 0, означава да се показва графично (само графика), 1 - да се "
686"показва само текстово (без графика), а 2 - комбинирано - и графика, и текст."
687
688#: ../cpufreq/cpufreq-applet.schemas.in.h:3
689msgid "CPU to Monitor"
690msgstr "Процесор, който да се наблюдава"
691
692#: ../cpufreq/cpufreq-applet.schemas.in.h:4
693msgid "Mode to show cpu usage"
694msgstr "Начин на показване на натоварването на процесора"
695
696#: ../cpufreq/cpufreq-applet.schemas.in.h:5
697msgid "Mode to show the frequency selector drop down menu"
698msgstr "Показване на падащото меню за избор на честота"
699
700#: ../cpufreq/cpufreq-applet.schemas.in.h:6
701msgid "Mode to show when show_mode is text or both"
702msgstr "Начин на показване на текста при текстов или комбиниран режим"
703
704#: ../cpufreq/cpufreq-applet.schemas.in.h:7
705msgid ""
706"Set the CPU to monitor. In a single processor system you don't have to "
707"change it."
708msgstr ""
709"Задаване на процесора, който да се наблюдава. За машините с един процесор "
710"няма необходимост да се променя."
711
712#: ../cpufreq/cpufreq-preferences.glade.h:1
713msgid "<b>Display Settings</b>"
714msgstr "<b>Настройки на дисплея</b>"
715
716#: ../cpufreq/cpufreq-preferences.glade.h:2
717msgid "<b>Frequency Selector</b>"
718msgstr "<b>Избор на честота</b>"
719
720#: ../cpufreq/cpufreq-preferences.glade.h:3
721msgid "<b>Monitor Settings</b>"
722msgstr "<b>Настройки на монитора</b>"
723
724#: ../cpufreq/cpufreq-preferences.glade.h:4
725msgid "CPU Frequency Monitor Preferences"
726msgstr "Настройки на аплета за наблюдение на скоростта на процесора"
727
728#: ../cpufreq/cpufreq-preferences.glade.h:5
729msgid "Show CPU frequency as _frequency"
730msgstr "Показване на честотата като _честота"
731
732#: ../cpufreq/cpufreq-preferences.glade.h:6
733msgid "Show CPU frequency as _percentage"
734msgstr "Показване на честотата като _процент"
735
736#: ../cpufreq/cpufreq-preferences.glade.h:7
737msgid "Show frequency _units"
738msgstr "Показване на мерните _единици"
739
740#: ../cpufreq/cpufreq-preferences.glade.h:8
741msgid "Show m_enu:"
742msgstr "Показване на м_еню:"
743
744#: ../cpufreq/cpufreq-preferences.glade.h:9
745msgid "_Monitored CPU:"
746msgstr "_Наблюдаван процесор"
747
748#: ../cpufreq/cpufreq-preferences.glade.h:10
749msgid "_Show in mode:"
750msgstr "_Режим на показване:"
751
752#: ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:185 ../cpufreq/src/cpufreq-prefs.c:267
753msgid "Could not open help document"
754msgstr "Невъзможно е отварянето на документ от помощта"
755
756#: ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:219
757msgid "This utility shows the current CPU Frequency Scaling."
758msgstr "Тази програма показва промяната на честотата на процесора."
759
760#: ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:812
761msgid "This utility shows the current CPU Frequency"
762msgstr "Тази програма показва честотата на процесора"
763
764#: ../cpufreq/src/cpufreq-prefs.c:331
765msgid "Graphic"
766msgstr "Графика"
767
768#: ../cpufreq/src/cpufreq-prefs.c:336
769msgid "Text"
770msgstr "Текст"
771
772#: ../cpufreq/src/cpufreq-prefs.c:341
773msgid "Graphic and Text"
774msgstr "Комбинирано"
775
776#: ../cpufreq/src/cpufreq-prefs.c:371 ../cpufreq/src/cpufreq-popup.c:304
777msgid "Frequencies"
778msgstr "Честоти"
779
780#: ../cpufreq/src/cpufreq-prefs.c:376 ../cpufreq/src/cpufreq-popup.c:297
781msgid "Governors"
782msgstr "Стабилизатори"
783
784#: ../cpufreq/src/cpufreq-prefs.c:381
785msgid "Frequencies and Governors"
786msgstr "Честоти и стабилизатори"
787
788#: ../cpufreq/src/cpufreq-monitor-cpuinfo.c:184
789msgid "Frequency Scaling Unsupported"
790msgstr "Не се поддържа управление на скоростта на процесора"
791
792#. If there is no cpufreq support it shows only the cpu frequency,
793#. * I thi nk is better than do nothing. I have to notify it to the user, because
794#. * he could think   that cpufreq is supported but it doesn't work succesfully
795#.
796#: ../cpufreq/src/cpufreq-monitor-factory.c:45
797msgid "CPU frequency scaling unsupported"
798msgstr "Не се поддържа управление на скоростта на процесора"
799
800#: ../cpufreq/src/cpufreq-monitor-factory.c:46
801msgid ""
802"You will not be able to modify the frequency of your machine.  Your machine "
803"may be misconfigured or not have hardware support for CPU frequency scaling."
804msgstr ""
805"Няма да можете да управлявате скоростта на процесора на машината си. "
806"Машината ви или не е конфигурирана правилно, или няма поддръжка на "
807"управление на скоростта на процесора."
808
809#: ../cpufreq/src/cpufreq-monitor-procfs.c:252
810#: ../cpufreq/src/cpufreq-popup.c:232 ../gweather/weather.c:248
811#: ../gweather/weather.c:928 ../gweather/weather.c:997
812#: ../gweather/weather.c:1011 ../gweather/weather.c:1023
813#: ../gweather/weather.c:1038 ../gweather/weather.c:1054
814#: ../gweather/weather.c:1091 ../gweather/weather.c:1103
815#: ../gweather/weather.c:1122 ../gweather/weather.c:1150
816#: ../gweather/weather.c:1163 ../gweather/weather.c:1183
817msgid "Unknown"
818msgstr "Неизвестно"
819
820#: ../drivemount/GNOME_DriveMountApplet.server.in.in.h:1
821#: ../drivemount/drivemount.c:128
822msgid "Disk Mounter"
823msgstr "Монтьор за устройства"
824
825#: ../drivemount/GNOME_DriveMountApplet.server.in.in.h:2
826msgid "Drive Mount Applet Factory"
827msgstr "Фабрика на аплета за монтиране на дискови устройства"
828
829#: ../drivemount/GNOME_DriveMountApplet.server.in.in.h:3
830msgid "Factory for drive mount applet"
831msgstr "Фабрика за аплета за монтиране на дискови устройства"
832
833#: ../drivemount/GNOME_DriveMountApplet.server.in.in.h:4
834msgid "Mount local disks and devices"
835msgstr "Монтиране на локални дискове и устройства"
836
837#: ../drivemount/drive-button.c:319 ../drivemount/drive-button.c:327
838msgid "(mounted)"
839msgstr "(монтирано)"
840
841#: ../drivemount/drive-button.c:321 ../drivemount/drive-button.c:329
842msgid "(not mounted)"
843msgstr "(демонтирано)"
844
845#: ../drivemount/drive-button.c:323
846msgid "(not connected)"
847msgstr "(не е свързано)"
848
849#: ../drivemount/drive-button.c:495
850#, c-format
851msgid "Cannot execute '%s'"
852msgstr "\"%s\" не може да се изпълни"
853
854#: ../drivemount/drive-button.c:518
855msgid "Mount Error"
856msgstr "Грешка при монтиране"
857
858#: ../drivemount/drive-button.c:521
859msgid "Unmount Error"
860msgstr "Грешка при демонтиране"
861
862#: ../drivemount/drive-button.c:524
863msgid "Eject Error"
864msgstr "Грешка при изваждане"
865
866#: ../drivemount/drive-button.c:527
867msgid "Error"
868msgstr "Грешка"
869
870#: ../drivemount/drive-button.c:672
871#, c-format
872msgid "_Open %s"
873msgstr "_Отваряне на %s"
874
875#: ../drivemount/drive-button.c:681
876#, c-format
877msgid "_Mount %s"
878msgstr "_Монтиране на %s"
879
880#: ../drivemount/drive-button.c:688
881#, c-format
882msgid "Un_mount %s"
883msgstr "_Демонтиране на %s"
884
885#: ../drivemount/drive-button.c:695
886#, c-format
887msgid "_Eject %s"
888msgstr "_Изваждане на %s"
889
890#: ../drivemount/drivemount.c:131
891msgid "Applet for mounting and unmounting block volumes."
892msgstr "Аплет за монтиране и демонтиране на блокови устройства."
893
894#: ../drivemount/drivemount.schemas.in.h:1
895msgid "Interval timeout to check mount point status"
896msgstr "Времеви интервал за проверката на състоянието на монтираните точки"
897
898#: ../drivemount/drivemount.schemas.in.h:2
899msgid "Time in seconds between status updates"
900msgstr "Време в секунди, между подновяването на състоянието"
901
902#: ../geyes/GNOME_GeyesApplet.server.in.in.h:1
903msgid "A set of eyeballs for your panel"
904msgstr "Комплект очички за вашия панел."
905
906#: ../geyes/GNOME_GeyesApplet.server.in.in.h:2 ../geyes/geyes.c:200
907#: ../geyes/geyes.c:437 ../geyes/geyes.c:439
908msgid "Geyes"
909msgstr "Очички"
910
911#: ../geyes/GNOME_GeyesApplet.server.in.in.h:3
912msgid "Geyes Applet Factory"
913msgstr "Фабрика на аплета очички"
914
915#: ../geyes/geyes.c:202
916msgid "A goofy little xeyes clone for the GNOME panel."
917msgstr "Шантави очички за панела на GNOME."
918
919#: ../geyes/geyes.c:203
920msgid "Copyright (C) 1999 Dave Camp"
921msgstr "Copyright (C) 1999 Dave Camp"
922
923#: ../geyes/geyes.c:440
924msgid "The eyes look in the direction of the mouse pointer"
925msgstr "Очите гледат в посоката на курсора на мишката"
926
927#: ../geyes/geyes.schemas.in.h:1
928msgid "Directory in which the theme is located"
929msgstr "Папка, в която е темата"
930
931#: ../geyes/themes.c:134
932msgid "Can not launch the eyes applet."
933msgstr "Аплетът за очите не може да бъде стартиран."
934
935#: ../geyes/themes.c:135
936msgid "There was a fatal error while trying to load the theme."
937msgstr "Имаше фатална грешка при зареждането на темата."
938
939#: ../geyes/themes.c:306
940msgid "Geyes Preferences"
941msgstr "Настройки на очичките"
942
943#: ../geyes/themes.c:340
944msgid "Themes"
945msgstr "Теми"
946
947#: ../geyes/themes.c:361
948msgid "_Select a theme:"
949msgstr "_Избор на тема:"
950
951#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:1 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:1
952msgid "Alt+Control changes layout."
953msgstr "Alt+Control сменя подредбата."
954
955#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:2 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:2
956msgid "Alt+Shift changes layout."
957msgstr "Alt+Shift сменя подредбата."
958
959#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:3
960msgid "Arabic keymap"
961msgstr "арабска клавиатура"
962
963#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:4
964msgid "Armenian"
965msgstr "арменска"
966
967#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:5
968msgid "Basque"
969msgstr "баска"
970
971#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:6
972msgid "Belgian"
973msgstr "белгийска"
974
975#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:7 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:6
976msgid "Both Alt keys together change layout."
977msgstr "Двата Alt-а заедно сменят подредбата."
978
979#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:8 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:7
980msgid "Both Ctrl keys together change layout."
981msgstr "Двата Ctrl-а заедно сменят подредбата."
982
983#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:9 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:8
984msgid "Both Shift keys together change layout."
985msgstr "Двата Shift-а заедно сменят подредбата."
986
987#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:10
988msgid "Brazil Portuguese keymap"
989msgstr "бразилска португалска клавиатура"
990
991#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:11
992msgid "Bulgarian Cyrillic"
993msgstr "българска кирилица"
994
995#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:12
996msgid "Bulgarian keymap"
997msgstr "българска клавиатура"
998
999#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:13 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:16
1000msgid "CapsLock key changes layout."
1001msgstr "CapsLock сменя подредбата."
1002
1003#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:14 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:17
1004msgid "Control+Shift changes layout."
1005msgstr "Control+Shift сменя подредбата."
1006
1007#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:15
1008msgid "Czech keymap"
1009msgstr "чешка клавиатура"
1010
1011#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:16
1012msgid "Danish keymap"
1013msgstr "датска клавиатура"
1014
1015#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:17
1016msgid "Dutch keymap"
1017msgstr "холандска клавиатура"
1018
1019#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:18
1020msgid "English keymap"
1021msgstr "английска клавиатура"
1022
1023#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:19
1024msgid "Estonian keymap"
1025msgstr "естонска клавиатура"
1026
1027#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:20
1028msgid "Finnish keymap"
1029msgstr "финландска клавиатура"
1030
1031#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:21
1032msgid "French Swiss"
1033msgstr "швейцарска френска"
1034
1035#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:22
1036msgid "French Swiss keymap"
1037msgstr "швейцарска френска клавиатура"
1038
1039#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:23
1040msgid "French keymap"
1041msgstr "френски клавиатура"
1042
1043#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:24
1044msgid "French-Canadian 105-key"
1045msgstr "канадска френска клавиатура, 105 клавиша"
1046
1047#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:25
1048msgid "GB 102-key"
1049msgstr "великобританска, 102 клавиша"
1050
1051#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:26
1052msgid "GB 105-key"
1053msgstr "великобританска, 105 клавиша"
1054
1055#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:27 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:27
1056msgid "Generic Keyboard"
1057msgstr "Стандартна клавиатура"
1058
1059#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:28
1060msgid "Georgian Latin"
1061msgstr "грузинска латинска"
1062
1063#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:29
1064msgid "Georgian Russian layout"
1065msgstr "грузинска, с руска подредба"
1066
1067#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:30
1068msgid "Georgian keymap"
1069msgstr "грузинска клавиатура"
1070
1071#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:31
1072msgid "German"
1073msgstr "немска"
1074
1075#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:32
1076msgid "German Swiss with Euro"
1077msgstr "германска швейцарска с евро"
1078
1079#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:33
1080msgid "German keymap"
1081msgstr "германска клавиатура"
1082
1083#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:34
1084msgid "Greek keymap"
1085msgstr "гръцка клавиатура"
1086
1087#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:35
1088msgid "Hebrew keymap"
1089msgstr "израелска клавиатура"
1090
1091#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:36
1092msgid "Hungarian 101-key latin 1"
1093msgstr "унгарска, латиница-1, 101 клавиша"
1094
1095#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:37
1096msgid "Hungarian 101-key latin 2"
1097msgstr "унгарска, латиница-2, 101 клавиша"
1098
1099#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:38
1100msgid "Hungarian 105-key latin 1"
1101msgstr "унгарска, латиница-1, 105 клавиша"
1102
1103#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:39
1104msgid "Hungarian 105-key latin 2"
1105msgstr "унгарска латиница-2, 105 клавиша"
1106
1107#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:40
1108msgid "Hungarian PC/AT 101 keyboard"
1109msgstr "унгарска PC/AT 101 клавиатура"
1110
1111#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:41
1112msgid "Hungarian latin1"
1113msgstr "унгарска латиница-1"
1114
1115#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:42
1116msgid "Icelandic keymap"
1117msgstr "исландска клавиатура"
1118
1119#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:43
1120msgid "Italian keymap"
1121msgstr "италианска клавиатура"
1122
1123#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:44
1124msgid "Japanese keymap"
1125msgstr "японска клавиатура"
1126
1127#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:45
1128msgid "Lao keymap"
1129msgstr "лаоска клавиатура"
1130
1131#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:46
1132msgid "Layout shift behaviour"
1133msgstr "Поведение на промяната на подредбата"
1134
1135#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:47 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:42
1136msgid "Left Alt key changes layout."
1137msgstr "Левият клавиш Alt сменя подредбата."
1138
1139#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:48 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:43
1140msgid "Left Ctrl key changes group."
1141msgstr "Левият клавиш Ctrl сменя групата."
1142
1143#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:49 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:44
1144msgid "Left Shift key changes group."
1145msgstr "Левият клавиш Shift сменя групата."
1146
1147#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:50 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:45
1148msgid "Left Win-key changes layout."
1149msgstr "Левият клавиш Win сменя подредбата."
1150
1151#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:51
1152msgid "Lithuanian keymap"
1153msgstr "литовска клавиатура"
1154
1155#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:52
1156msgid "Macedonian"
1157msgstr "македонска"
1158
1159#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:53 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:48
1160msgid "Menu key changes layout."
1161msgstr "Клавишът \"Меню\" сменя подредбата."
1162
1163#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:54
1164msgid "Mongolian alt keymap"
1165msgstr "монголска алтернативна клавиатура"
1166
1167#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:55
1168msgid "Mongolian keymap"
1169msgstr "монголска клавиатура"
1170
1171#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:56
1172msgid "Mongolian phonetic keymap"
1173msgstr "монголска фонетична клавиатура"
1174
1175#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:57
1176msgid "Norwegian"
1177msgstr "норвежка"
1178
1179#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:58
1180msgid "Plain Russian keymap"
1181msgstr "обикновена руска клавиатура"
1182
1183#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:59
1184msgid "Polish"
1185msgstr "полска"
1186
1187#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:60
1188msgid "Polish deadkeys"
1189msgstr "полска с \"мъртви клавиши\""
1190
1191#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:61
1192msgid "Portugal"
1193msgstr "португалска"
1194
1195#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:62
1196msgid "Portugal Deadkeys"
1197msgstr "португалска с \"мъртви клавиши\""
1198
1199#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:63
1200msgid "Portuguese keymap"
1201msgstr "португалска клавиатура"
1202
1203#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:64 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:53
1204msgid "Right Alt key changes layout."
1205msgstr "Десният клавиш Alt сменя подредбата."
1206
1207#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:65 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:54
1208msgid "Right Ctrl key changes group."
1209msgstr "Десният клавиш Ctrl сменя подредбата."
1210
1211#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:66 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:55
1212msgid "Right Shift key changes group."
1213msgstr "Десният клавиш Shift сменя подредбата."
1214
1215#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:67 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:56
1216msgid "Right Win-key changes layout."
1217msgstr "Десният клавиш Win сменя подредбата."
1218
1219#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:68
1220msgid "Russian Cyrillic"
1221msgstr "руска кирилица"
1222
1223#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:69
1224msgid "Russian keymap"
1225msgstr "руска клавиатура"
1226
1227#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:70
1228msgid "Serbian keymap"
1229msgstr "сръбска клавиатура"
1230
1231#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:71 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:60
1232msgid "Shift+CapsLock changes layout."
1233msgstr "Shift+CapsLock сменя подредбата."
1234
1235#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:72
1236msgid "Slovak keymap"
1237msgstr "словашка клавиатура"
1238
1239#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:73
1240msgid "Slovenian"
1241msgstr "словенска"
1242
1243#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:74
1244msgid "Slovenian keymap"
1245msgstr "словенска клавиатура"
1246
1247#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:75
1248msgid "Spanish keymap"
1249msgstr "испанска клавиатура"
1250
1251#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:76
1252msgid "Sun (!not PC!) type5 Hungarian latin 2"
1253msgstr "унгарска латинска 2 клавиатура на SUN (не PC!) от тип 5 "
1254
1255#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:77
1256msgid "Swedish"
1257msgstr "шведска"
1258
1259#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:78
1260msgid "Swedish keymap"
1261msgstr "шведска клавиатура"
1262
1263#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:79
1264msgid "Swiss keymap"
1265msgstr "швейцарска клавиатура"
1266
1267#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:80
1268msgid "Thai"
1269msgstr "тайландска"
1270
1271#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:81
1272msgid "Thai Kedmanee"
1273msgstr "тайландска - кедманий"
1274
1275#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:82
1276msgid "Thai keymap"
1277msgstr "тайландска клавиатура"
1278
1279#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:83
1280msgid "Turkish \"F\" keyboard"
1281msgstr "турска \"F\" клавиатура"
1282
1283#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:84
1284msgid "Turkish \"Q\" keyboard"
1285msgstr "турска \"Q\" клавиатура"
1286
1287#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:85
1288msgid "Turkish keymap"
1289msgstr "турска клавиатура"
1290
1291#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:86
1292msgid "UK 105-key"
1293msgstr "Обединено Кралство 105-key"
1294
1295#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:87
1296msgid "UK PC/AT keyboard"
1297msgstr "Клавиатура за Обединено кралство PC/AT"
1298
1299#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:88
1300msgid "US 101-key keyboard"
1301msgstr "американска клавиатура 101-key"
1302
1303#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:89
1304msgid "US 105-key keyboard (with windows keys)"
1305msgstr "американска клавиатура 101-key (с клавишите за windows)"
1306
1307#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:90
1308msgid "US 84-key"
1309msgstr "американска 84-key"
1310
1311#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:91
1312msgid "US DEC 450"
1313msgstr "американска DEC 450"
1314
1315#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:92
1316msgid "US IBM RS/6000"
1317msgstr "американска IBM RS/6000"
1318
1319#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:93
1320msgid "US International"
1321msgstr "американска международна"
1322
1323#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:94
1324msgid "US Macintosh"
1325msgstr "американска Макинтош"
1326
1327#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:95
1328msgid "US PC/AT 101 keyboard"
1329msgstr "американска клавиатура PC/AT 101"
1330
1331#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:96
1332msgid "US Silicon Graphics 101-key"
1333msgstr "американска клавиатура Silicon Graphics 101-key"
1334
1335#: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:97
1336msgid "US Sun type5"
1337msgstr "американска на SUN от тип 5"
1338
1339#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:3
1340msgid "Armenian Sun keymap"
1341msgstr "арменска клавиатура Sun"
1342
1343#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:4
1344msgid "Azerbaijani Turkish Sun keymap"
1345msgstr "азербайджанка турска клавиатура Sun"
1346
1347#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:5
1348msgid "Belarusian Sun keymap"
1349msgstr "белоруска клавиатура Sun"
1350
1351#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:9
1352msgid "Brazil Portuguese Sun USB keymap"
1353msgstr "бразилска португалска USB клавиатура на Sun"
1354
1355#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:10
1356msgid "Brazil Portuguese Sun keymap"
1357msgstr "бразилска португалска клавиатура SUN"
1358
1359#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:11
1360msgid "British Sun Type-4 keymap"
1361msgstr "British Sun Type-4 keymap"
1362
1363#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:12
1364msgid "British Sun USB keymap"
1365msgstr "British Sun USB keymap"
1366
1367#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:13
1368msgid "British Sun keymap"
1369msgstr "British Sun keymap"
1370
1371#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:14
1372msgid "Bulgarian Sun keymap"
1373msgstr "българска клавиатура Sun"
1374
1375#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:15
1376msgid "Canadian Sun keymap"
1377msgstr "канадска клавиатура SUN"
1378
1379#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:18
1380msgid "Czech Sun keymap"
1381msgstr "чешка клавиатура SUN"
1382
1383#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:19
1384msgid "Danish Sun Type-4 keymap"
1385msgstr "датска клавиатура SUN от тип 4"
1386
1387#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:20
1388msgid "Danish Sun USB keymap"
1389msgstr "датска USB клавиатура SUN"
1390
1391#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:21
1392msgid "Danish Sun keymap"
1393msgstr "датска клавиатура SUN"
1394
1395#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:22
1396msgid "Dutch Sun keymap"
1397msgstr "клавиатура на SUN за Дания"
1398
1399#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:23
1400msgid "Estonian Sun keymap"
1401msgstr "естонска клавиатура SUN"
1402
1403#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:24
1404msgid "Finnish Sun keymap"
1405msgstr "финландска клавиатура SUN"
1406
1407#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:25
1408msgid "French Sun USB keymap"
1409msgstr "френска USB клавиатура SUN"
1410
1411#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:26
1412msgid "French Sun keymap"
1413msgstr "френска клавиатура SUN"
1414
1415#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:28
1416msgid "German Sun Type-4 keymap"
1417msgstr "немска клавиатура Sun от тип 4"
1418
1419#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:29
1420msgid "German Sun USB keymap"
1421msgstr "немска USB клавиатура SUN"
1422
1423#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:30
1424msgid "German Sun keymap"
1425msgstr "немска клавиатура SUN"
1426
1427#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:31
1428msgid "Hebrew Sun keymap"
1429msgstr "иврит клавиатура SUN"
1430
1431#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:32
1432msgid "Hungarian latin2 Sun keymap"
1433msgstr "унгарска латинска-2 клавиатура SUN"
1434
1435#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:33
1436msgid "Hungarian type5 latin 1 keymap"
1437msgstr "унгарска латинска-1 клавиатура от тип 5"
1438
1439#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:34
1440msgid "Icelandic Sun keymap"
1441msgstr "исландска клавиатура SUN"
1442
1443#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:35
1444msgid "Italian Sun Type-4 keymap"
1445msgstr "италианска клавиатура SUN от тип 4"
1446
1447#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:36
1448msgid "Italian Sun USB keymap"
1449msgstr "италианска USB клавиатура SUN"
1450
1451#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:37
1452msgid "Italian Sun keymap"
1453msgstr "италианска клавиатура SUN"
1454
1455#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:38
1456msgid "Japanese Sun Type-4 keymap"
1457msgstr "японска клавиатура SUN тип 4"
1458
1459#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:39
1460msgid "Japanese Sun keymap"
1461msgstr "японска клавиатура SUN"
1462
1463#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:40
1464msgid "Latvian Sun keymap"
1465msgstr "латвийска клавиатура SUN"
1466
1467#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:41
1468msgid "Layout shift behavior"
1469msgstr "Поведение на промяната на подредбата"
1470
1471#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:46
1472msgid "Lithuanian Sun keymap"
1473msgstr "литовска клавиатура SUN"
1474
1475#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:47
1476msgid "Macedonian Sun keymap"
1477msgstr "македонска клавиатура SUN"
1478
1479#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:49
1480msgid "Norwegian Sun keymap"
1481msgstr "норвежка клавиатура SUN"
1482
1483#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:50
1484msgid "Polish Sun keymap"
1485msgstr "полска клавиатура SUN"
1486
1487#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:51
1488msgid "Portuguese Sun Type-4 keymap"
1489msgstr "португалска клавиатура SUN от тип 4"
1490
1491#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:52
1492msgid "Portuguese Sun keymap"
1493msgstr "португалска клавиатура Sun"
1494
1495#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:57
1496msgid "Romanian Sun keymap"
1497msgstr "румънска клавиатура SUN"
1498
1499#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:58
1500msgid "Russian Sun keymap"
1501msgstr "руска клавиатура SUN"
1502
1503#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:59
1504msgid "Serbian Sun standard keymap"
1505msgstr "сръбска стандартна клавиатура SUN"
1506
1507#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:61
1508msgid "Slovak Sun keymap"
1509msgstr "словашка клавиатура SUN"
1510
1511#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:62
1512msgid "Slovenian Sun keymap"
1513msgstr "словенска клавиатура Sun"
1514
1515#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:63
1516msgid "Spanish Sun Type-4 keymap"
1517msgstr "испанска клавиатура SUN тип 4"
1518
1519#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:64
1520msgid "Spanish Sun USB keymap"
1521msgstr "испанска USB клавиатура SUN"
1522
1523#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:65
1524msgid "Spanish Sun keymap"
1525msgstr "испанска клавиатура SUN"
1526
1527#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:66
1528msgid "Swedish Sun Type-4 keymap"
1529msgstr "шведска клавиатура SUN тип 4"
1530
1531#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:67
1532msgid "Swedish Sun USB keymap"
1533msgstr "шведска USB клавиатура SUN"
1534
1535#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:68
1536msgid "Swedish Sun keymap"
1537msgstr "шведска клавиатура SUN"
1538
1539#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:69
1540msgid "Swiss German Sun keymap"
1541msgstr "шведско-немска клавиатура SUN"
1542
1543#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:70
1544msgid "Thai Sun keymap"
1545msgstr "тайландска клавиатура SUN"
1546
1547#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:71
1548msgid "Turkish Sun keymap"
1549msgstr "турска клавиатура SUN"
1550
1551#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:72
1552msgid "US Sun Type-4 keymap"
1553msgstr "US Sun Type-4 keymap"
1554
1555#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:73
1556msgid "US Sun USB keymap"
1557msgstr "US Sun USB keymap"
1558
1559#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:74
1560msgid "US Sun type5 keymap"
1561msgstr "US Sun type5 keymap"
1562
1563#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:75
1564msgid "Ukrainian Sun keymap"
1565msgstr "украинска клавиатура SUN"
1566
1567#: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:76
1568msgid "Vietnamese Sun keymap"
1569msgstr "виетнамска клавиатура SUN"
1570
1571#: ../gswitchit/GNOME_GSwitchItApplet.xml.h:1
1572msgid "Pl_ugins"
1573msgstr "Мо_дули"
1574
1575#: ../gswitchit/GNOME_GSwitchItApplet.xml.h:3
1576msgid "_Groups"
1577msgstr "_Групи"
1578
1579#: ../gswitchit/GNOME_GSwitchItApplet.xml.h:5
1580msgid "_Open Keyboard Preferences"
1581msgstr "_Настройки на клавиатурата"
1582
1583#: ../gswitchit/GNOME_KeyboardApplet.server.in.in.h:1
1584msgid "GNOME keyboard applet factory"
1585msgstr "Фабрика на аплета за клавиатурата на GNOME"
1586
1587#: ../gswitchit/GNOME_KeyboardApplet.server.in.in.h:2
1588msgid "GNOME keyboard layout indicator"
1589msgstr "Превключвател на клавиатурни подредби за GNOME"
1590
1591#: ../gswitchit/GNOME_KeyboardApplet.server.in.in.h:3
1592#: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:586
1593msgid "Keyboard Indicator"
1594msgstr "Клавиатурна подредба"
1595
1596#: ../gswitchit/GNOME_KeyboardApplet.server.in.in.h:4
1597msgid "Keyboard applet factory"
1598msgstr "Фабрика на аплета за клавиатурата"
1599
1600#: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:113
1601#, c-format
1602msgid "Keyboard Indicator (%s)"
1603msgstr "Клавиатурен датчик (%s)"
1604
1605#. Translators: Please replace (C) with the proper copyright character.
1606#: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:589
1607msgid "Copyright (c) Sergey V. Udaltsov 1999-2004"
1608msgstr "Запазени права (c) Sergey V. Oudaltsov 1999-2004"
1609
1610#: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:590
1611msgid "Keyboard layout indicator applet for GNOME"
1612msgstr "Превключвател за клавиатурни подредби за GNOME"
1613
1614#: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:742
1615msgid "XKB initialization error"
1616msgstr "Грешка при инициализацията на XKB"
1617
1618#: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:751
1619msgid "Error loading XKB configuration registry"
1620msgstr "Грешка при зареждането на конфигурационния регистър на XKB"
1621
1622#: ../gswitchit/gswitchit-plugins-add.c:104
1623#: ../gswitchit/gswitchit-plugins.c:118
1624msgid "No description."
1625msgstr "Няма описание."
1626
1627#: ../gswitchit/gswitchit-plugins.c:330
1628#, c-format
1629msgid "Failed to init GConf: %s\n"
1630msgstr "Грешка при инициализация на GConf: %s\n"
1631
1632#: ../gswitchit/gswitchit-plugins.glade.h:1
1633msgid "Activate more plugins"
1634msgstr "Активиране не още модули"
1635
1636#: ../gswitchit/gswitchit-plugins.glade.h:2
1637msgid "Active _plugins:"
1638msgstr "Активни _модули:"
1639
1640#: ../gswitchit/gswitchit-plugins.glade.h:3
1641msgid "Add Plugin"
1642msgstr "Добавяне на модул"
1643
1644#: ../gswitchit/gswitchit-plugins.glade.h:4
1645msgid "Close the dialog"
1646msgstr "Затваряне на диалоговия прозорец"
1647
1648#: ../gswitchit/gswitchit-plugins.glade.h:5
1649msgid "Configure the selected plugin"
1650msgstr "Настройване на избрания модул"
1651
1652#: ../gswitchit/gswitchit-plugins.glade.h:6
1653msgid "Deactivate selected plugin"
1654msgstr "Деактивиране на избрания модул"
1655
1656#: ../gswitchit/gswitchit-plugins.glade.h:7
1657msgid "Decrease the plugin priority"
1658msgstr "Намаляване приоритета на модула"
1659
1660#: ../gswitchit/gswitchit-plugins.glade.h:8
1661msgid "Increase the plugin priority"
1662msgstr "Увеличаване приоритета на модула"
1663
1664#: ../gswitchit/gswitchit-plugins.glade.h:9
1665msgid "Keyboard Indicator Plugins"
1666msgstr "Модули за индикатора на клавиатурата"
1667
1668#: ../gswitchit/gswitchit-plugins.glade.h:10
1669msgid "The list of active plugins"
1670msgstr "Списъкът на активните модули"
1671
1672#: ../gswitchit/gswitchit-plugins.glade.h:11
1673msgid "_Available plugins:"
1674msgstr "_Налични модули:"
1675
1676#: ../gswitchit/gswitchit-properties.glade.h:1
1677#: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:1
1678#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:1
1679msgid "    "
1680msgstr "    "
1681
1682#: ../gswitchit/gswitchit-properties.glade.h:2
1683#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:7
1684msgid "<b>Behavior</b>"
1685msgstr "<b>Поведение</b>"
1686
1687#: ../gswitchit/gswitchit-properties.glade.h:3
1688msgid "Choose the default group (for newly created windows)."
1689msgstr "Затваряне на стандартната група (за новосъздадени прозорци)."
1690
1691#: ../gswitchit/gswitchit-properties.glade.h:4
1692msgid "Keep separate group for each application window."
1693msgstr "Съхраняване на отделна група за всеки програмен прозорец."
1694
1695#: ../gswitchit/gswitchit-properties.glade.h:5
1696msgid "Keep the state of indicators separately for each application window."
1697msgstr "Задържане на състоянието на индикаторите отделно за всеки прозорец."
1698
1699#: ../gswitchit/gswitchit-properties.glade.h:6
1700msgid "Keyboard Indicator Preferences"
1701msgstr "Настройки на превключвателя за клавиатурни подредби"
1702
1703#: ../gswitchit/gswitchit-properties.glade.h:7
1704msgid "Save/restore _indicators with group"
1705msgstr "Запазване/възстановяване на _датчиците с групата"
1706
1707#: ../gswitchit/gswitchit-properties.glade.h:8
1708msgid "Separate _group for each window"
1709msgstr "Отделна _група за всеки прозорец"
1710
1711#: ../gswitchit/gswitchit-properties.glade.h:9
1712msgid "Show national flags as indicators of corresponding layouts"
1713msgstr ""
1714"Показване на националните флагове, като индикатори за съответните "
1715"клавиатурни подредби"
1716
1717#: ../gswitchit/gswitchit-properties.glade.h:10
1718msgid "Use _flags as indicators"
1719msgstr "Използване на _флаговете като датчици"
1720
1721#: ../gswitchit/gswitchit-properties.glade.h:11
1722msgid "_Default group:"
1723msgstr "_Стандартна група:"
1724
1725#: ../gswitchit/gswitchit.schemas.in.h:1
1726msgid "Secondary groups"
1727msgstr "Второстепенни групи"
1728
1729#: ../gswitchit/gswitchit.schemas.in.h:2
1730msgid "Show flags in the applet"
1731msgstr "Показване на флагове в аплета"
1732
1733#: ../gswitchit/gswitchit.schemas.in.h:3
1734msgid "Show flags in the applet to indicate the current layout"
1735msgstr "Показване на флагове в аплета, за да показва текущата клавиатурна подредба"
1736
1737#: ../gswitchit/gswitchit.schemas.in.h:4
1738msgid "The list of enabled Keyboard Indicator plugins"
1739msgstr "Списък с включените модули за индикация на клавиатурата"
1740
1741#: ../gtik/GNOME_GtikApplet.server.in.in.h:1
1742msgid "Get continuously updated stock quotes"
1743msgstr "Изтегляне на актуалните борсови котировки"
1744
1745#: ../gtik/GNOME_GtikApplet.server.in.in.h:2
1746msgid "Gtik Applet Factory"
1747msgstr "Фабрика на аплета Gtik"
1748
1749#: ../gtik/GNOME_GtikApplet.server.in.in.h:3 ../gtik/gtik.c:723
1750msgid "Stock Ticker"
1751msgstr "Котировки"
1752
1753#: ../gtik/GNOME_GtikApplet.xml.h:4 ../gweather/GNOME_GWeatherApplet.xml.h:5
1754#: ../gweather/gweather-dialog.c:184
1755msgid "_Update"
1756msgstr "_Актуализиране"
1757
1758#: ../gtik/gtik.c:260
1759msgid "Could not retrieve the stock data."
1760msgstr "Данни за котировките не могат да бъдат получени."
1761
1762#: ../gtik/gtik.c:280
1763msgid "No stock list"
1764msgstr "Няма списък с котировки"
1765
1766#: ../gtik/gtik.c:313 ../gweather/gweather-applet.c:470
1767msgid "Updating..."
1768msgstr "Актуализиране..."
1769
1770#: ../gtik/gtik.c:727
1771msgid ""
1772"This program connects to a popular site and downloads current stock quotes.\n"
1773"\n"
1774"The GNOME Stock Ticker is a free Internet-based application. It comes with "
1775"ABSOLUTELY NO WARRANTY.\n"
1776"\n"
1777"Do not use the GNOME Stock Ticker for making investment decisions; it is for "
1778"informational purposes only."
1779msgstr ""
1780"Тази програма се свързва към популярен сайт и изтегля текущите котировки на ценни книжа.\n"
1781"Аплетът е свободна програма използваща интернет. Тя идва БЕЗ АБСОЛЮТНО "
1782"НИКАКВИ ГАРАНЦИИ.\n"
1783"Не използвайте аплета за инвеститорски решения, той има единствено информационно предназначение."
1784
1785#: ../gtik/gtik.c:1240
1786msgid "Current _stocks:"
1787msgstr "Текущи у_словия:"
1788
1789#: ../gtik/gtik.c:1248
1790msgid "Add _new symbol:"
1791msgstr "Добавяне на _нов символ:"
1792
1793#: ../gtik/gtik.c:1369
1794msgid "Stock Ticker Preferences"
1795msgstr "Настройки на аплета за котировки"
1796
1797#: ../gtik/gtik.c:1391
1798msgid "Symbols"
1799msgstr "Символи"
1800
1801#: ../gtik/gtik.c:1398
1802msgid "Behavior"
1803msgstr "Поведение"
1804
1805#: ../gtik/gtik.c:1401 ../gweather/gweather-pref.c:1034
1806msgid "Update"
1807msgstr "Актуализиране"
1808
1809#: ../gtik/gtik.c:1405
1810msgid "Stock update fre_quency:"
1811msgstr "Честота на актуали_зиране на котировките в минути:"
1812
1813#: ../gtik/gtik.c:1417 ../gweather/gweather-pref.c:1058
1814msgid "minutes"
1815msgstr "минути"
1816
1817#: ../gtik/gtik.c:1423
1818msgid "Scrolling"
1819msgstr "Плъзгане"
1820
1821#: ../gtik/gtik.c:1427
1822msgid "_Scroll speed:"
1823msgstr "_Скорост на плъзгане:"
1824
1825#: ../gtik/gtik.c:1431
1826msgid "Slow"
1827msgstr "Бавно"
1828
1829#: ../gtik/gtik.c:1433
1830msgid "Medium"
1831msgstr "Средно"
1832
1833#: ../gtik/gtik.c:1435
1834msgid "Fast"
1835msgstr "Бързо"
1836
1837#: ../gtik/gtik.c:1455
1838msgid "_Enable scroll buttons"
1839msgstr "_Включване на бутоните за плъзгането"
1840
1841#: ../gtik/gtik.c:1467
1842msgid "Scroll _left to right"
1843msgstr "Плъзгане _отляво надясно"
1844
1845#: ../gtik/gtik.c:1481
1846msgid "Appearance"
1847msgstr "Външен вид"
1848
1849#: ../gtik/gtik.c:1488 ../gweather/gweather-pref.c:1074
1850msgid "Display"
1851msgstr "Външен вид"
1852
1853#: ../gtik/gtik.c:1493
1854msgid "Displa_y only symbols and price"
1855msgstr "Показване _само символите и цените"
1856
1857#: ../gtik/gtik.c:1506 ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:20
1858#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:48
1859msgid "_Width:"
1860msgstr "_Ширина:"
1861
1862#: ../gtik/gtik.c:1520 ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:21
1863#: ../multiload/properties.c:537
1864msgid "pixels"
1865msgstr "пиксели"
1866
1867#: ../gtik/gtik.c:1529
1868msgid "Font and Colors"
1869msgstr "Шрифтове и цветове"
1870
1871#: ../gtik/gtik.c:1535
1872msgid "Use _default theme font and colors"
1873msgstr "Шрифтове и цветове от по_дразбиращата се тема"
1874
1875#: ../gtik/gtik.c:1550
1876msgid "_Font:"
1877msgstr "_Шрифт:"
1878
1879#: ../gtik/gtik.c:1574
1880msgid "Stock _raised:"
1881msgstr "Котировката се е покачила:"
1882
1883#: ../gtik/gtik.c:1593
1884msgid "Stock _lowered:"
1885msgstr "Котировката се е нама_лила:"
1886
1887#: ../gtik/gtik.c:1612
1888msgid "Stock _unchanged:"
1889msgstr "Котировката е непроменена:"
1890
1891#: ../gtik/gtik.c:1631
1892msgid "_Background:"
1893msgstr "_Фон:"
1894
1895#: ../gtik/gtik.c:1774
1896msgid "Skip forward"
1897msgstr "Прескачане напред"
1898
1899#: ../gtik/gtik.c:1775
1900msgid "Skip backward"
1901msgstr "Връщане назад"
1902
1903#: ../gtik/gtik.c:1783
1904msgid ""
1905"Stock Ticker\n"
1906"Get continuously updated stock quotes"
1907msgstr ""
1908"Аплет за котировки\n"
1909"Изтегляне на актуални борсови котировки"
1910
1911#: ../gtik/gtik.c:1971
1912#, c-format
1913msgid "+%s (%s)"
1914msgstr "+%s (%s)"
1915
1916#: ../gtik/gtik.c:1975
1917#, c-format
1918msgid "%s (%s)"
1919msgstr "%s (%s)"
1920
1921#: ../gtik/gtik.c:1978
1922msgid "(No Change)"
1923msgstr "(Без промяна)"
1924
1925#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:1
1926msgid "Applet scrolls right to left when this key is set to true."
1927msgstr "Аплетът плъзга отдясно наляво, когато тази настройка е истина."
1928
1929#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:2
1930msgid "Background color"
1931msgstr "Фонов цвят"
1932
1933#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:3
1934msgid ""
1935"Display only stock symbols along with their value. Do not diplay changes in "
1936"value."
1937msgstr ""
1938"Изобразяване само на символите на котировките и техните стойности. Не се "
1939"изобразяват промени в стойностите."
1940
1941#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:4
1942msgid "Display only symbols and price"
1943msgstr "Показване само на символите и цените"
1944
1945#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:5
1946msgid "Font"
1947msgstr "Шрифт"
1948
1949#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:6
1950msgid ""
1951"List containing the stocks to be displayed. Consists of the stock id "
1952"separated by \"+\""
1953msgstr ""
1954"Списък, съдържащ котировките, които да се изобразят. Съставен е от "
1955"идентификациите на котировките разделени с \"+\""
1956
1957#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:7
1958msgid "Lowered color"
1959msgstr "Цвят за намаление"
1960
1961#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:8
1962msgid "Raised color"
1963msgstr "Цвят за увеличение"
1964
1965#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:9
1966msgid "Right to left scrolling"
1967msgstr "Плъзгане от ляво надясно"
1968
1969#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:10
1970msgid "Shorter time means the stocks scroll by faster."
1971msgstr "По-малко време, означава по-бързо плъзгане на котировките."
1972
1973#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:11
1974msgid "Show arrow buttons"
1975msgstr "Показване на бутоните със стрелки"
1976
1977#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:12
1978msgid ""
1979"Show arrow buttons on the side of the display so that the user can scroll "
1980"forward or backward."
1981msgstr ""
1982"Показване на бутоните със стрелки в страничния панел на екрана, така че потребителя да може да плъзга напред и назад."
1983
1984#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:13
1985msgid "Stocks to monitor - must be seperated by a +"
1986msgstr "Котировки, които се следят - трябва да са разделени с \"+\""
1987
1988#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:14
1989msgid ""
1990"The color of the background of the display. Has no effect when the user "
1991"chooses to use the default theme fonts and colors."
1992msgstr ""
1993"Цвят за фон при изобразяване. Няма ефект, когато потребителят избере да "
1994"използва шрифтовете и цветовете по подразбиране от темата."
1995
1996#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:15
1997msgid ""
1998"The color used when the stock's values has lowered. Has no effect when the "
1999"user chooses to use the default theme fonts and colors."
2000msgstr ""
2001"Цветът използван, когато стойността на котировката се е понижила. Няма "
2002"ефект, когато потребителят избере да използва шрифтовете и цветовете от "
2003"подразбиращата се тема."
2004
2005#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:16
2006msgid ""
2007"The color used when the stock's values has not changed. Has no effect when "
2008"the user chooses to use the default theme fonts and colors."
2009msgstr ""
2010"Цветът използван, когато стойността на котировката не е променена. Няма "
2011"ефект, когато потребителят избере да използва шрифтовете и цветовете по "
2012"подразбиране от темата."
2013
2014#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:17
2015msgid ""
2016"The color used when the stock's values has raised. Has no effect when the "
2017"user chooses to use the default theme fonts and colors."
2018msgstr ""
2019"Цветът използван, когато стойността на котировката се е покачила. Няма "
2020"ефект, когато потребителят избере да използва шрифтовете и цветовете по "
2021"подразбиране от темата."
2022
2023#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:18
2024msgid ""
2025"The font used for the display. Has no effect when the user chooses to use "
2026"the default theme fonts and colors."
2027msgstr ""
2028"Шрифтът използван за изобразяване. Няма ефект, когато потребителят избере да "
2029"използва шрифтовете и цветовете по подразбиране от темата."
2030
2031#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:19
2032msgid "The time interval until when the applet updates the stock data."
2033msgstr "Времевия интервал докато аплета обнови данните."
2034
2035#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:20
2036msgid "The width in pixels of the applet."
2037msgstr "Ширината в пиксели на аплета."
2038
2039#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:21
2040msgid "Time in milliseconds for display update"
2041msgstr "Време в милисекунди за обновяване на изображението"
2042
2043#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:22
2044msgid "Unchanged color"
2045msgstr "Непроменен цвят"
2046
2047#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:23 ../gweather/gweather.schemas.in.h:21
2048msgid "Update interval"
2049msgstr "Интервал на обновяване"
2050
2051#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:24
2052msgid "Use default theme fonts and colors"
2053msgstr "Шрифтове и цветове по подразбиране от темата"
2054
2055#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:25
2056msgid "Use default theme fonts and colors instead of custom ones"
2057msgstr ""
2058"Използване на стандартните  шрифтовете и цветовете, вместо избраните от потребителя."
2059
2060#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:26
2061#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:28
2062msgid "Width of the applet"
2063msgstr "Ширина на аплета"
2064
2065#: ../gtik/gtik.schemas.in.h:27
2066msgid "font 2 - No Longer used"
2067msgstr "шрифт 2 вече не се използва"
2068
2069#: ../gweather/GNOME_GWeatherApplet.xml.h:2
2070msgid "_Details"
2071msgstr "_Подробности"
2072
2073#: ../gweather/GNOME_GWeatherApplet_Factory.server.in.in.h:1
2074msgid "Factory for creating the weather applet."
2075msgstr "Фабрика за създаване на аплет синоптик."
2076
2077#: ../gweather/GNOME_GWeatherApplet_Factory.server.in.in.h:2
2078msgid "Gweather Applet Factory"
2079msgstr "Фабрика на аплета синоптик"
2080
2081#: ../gweather/GNOME_GWeatherApplet_Factory.server.in.in.h:3
2082msgid "Monitor the current weather conditions, and forecasts"
2083msgstr "Наблюдение на времето и прогнози"
2084
2085#: ../gweather/GNOME_GWeatherApplet_Factory.server.in.in.h:4
2086#: ../gweather/gweather-about.c:47
2087msgid "Weather Report"
2088msgstr "Метеорологичен бюлетин"
2089
2090#: ../gweather/gweather-about.c:49
2091msgid "© 1999-2005 by S. Papadimitriou and others"
2092msgstr "Всички права запазени (c)1999-2005 от S. Papadimitriou и др."
2093
2094#: ../gweather/gweather-about.c:50
2095msgid "A panel application for monitoring local weather conditions."
2096msgstr "Аплет за прогноза на времето."
2097
2098#: ../gweather/gweather-applet.c:371 ../gweather/gweather-applet.c:375
2099msgid "GNOME Weather"
2100msgstr "Прогноза на времето"
2101
2102#: ../gweather/gweather-dialog.c:182
2103msgid "Details"
2104msgstr "Подробности"
2105
2106#: ../gweather/gweather-dialog.c:223
2107msgid "City:"
2108msgstr "Град:"
2109
2110#: ../gweather/gweather-dialog.c:231
2111msgid "Last update:"
2112msgstr "Последно актуализиране:"
2113
2114#: ../gweather/gweather-dialog.c:239
2115msgid "Conditions:"
2116msgstr "Условия:"
2117
2118#: ../gweather/gweather-dialog.c:247
2119msgid "Sky:"
2120msgstr "Небе:"
2121
2122#: ../gweather/gweather-dialog.c:255
2123msgid "Temperature:"
2124msgstr "Температура:"
2125
2126#: ../gweather/gweather-dialog.c:263
2127msgid "Feels like:"
2128msgstr "Усещане като:"
2129
2130#: ../gweather/gweather-dialog.c:271
2131msgid "Dew point:"
2132msgstr "Точка на конденз:"
2133
2134#: ../gweather/gweather-dialog.c:279
2135msgid "Relative humidity:"
2136msgstr "Относителна влажност:"
2137
2138#: ../gweather/gweather-dialog.c:287
2139msgid "Wind:"
2140msgstr "Вятър:"
2141
2142#: ../gweather/gweather-dialog.c:295
2143msgid "Pressure:"
2144msgstr "Налягане:"
2145
2146#: ../gweather/gweather-dialog.c:303
2147msgid "Visibility:"
2148msgstr "Видимост:"
2149
2150#: ../gweather/gweather-dialog.c:311
2151msgid "Sunrise:"
2152msgstr "Изгрев:"
2153
2154#: ../gweather/gweather-dialog.c:319
2155msgid "Sunset:"
2156msgstr "Залез:"
2157
2158#: ../gweather/gweather-dialog.c:454
2159msgid "Current Conditions"
2160msgstr "Текущи условия"
2161
2162#: ../gweather/gweather-dialog.c:471
2163msgid "Forecast Report"
2164msgstr "Метеорологична прогноза"
2165
2166#: ../gweather/gweather-dialog.c:471
2167msgid "See the ForeCast Details"
2168msgstr "Преглед на детайлите от прогнозата"
2169
2170#: ../gweather/gweather-dialog.c:481
2171msgid "Forecast"
2172msgstr "Прогноза"
2173
2174#: ../gweather/gweather-dialog.c:489
2175msgid "Radar Map"
2176msgstr "Радарна карта"
2177
2178#: ../gweather/gweather-dialog.c:520
2179msgid "_Visit Weather.com"
2180msgstr "_Посещаване на Weather.com"
2181
2182#: ../gweather/gweather-dialog.c:521
2183msgid "Visit Weather.com"
2184msgstr "Посещаване на Weather.com"
2185
2186#: ../gweather/gweather-dialog.c:521
2187msgid "Click to Enter Weather.com"
2188msgstr "Натиснете тук за да посетите Weather.com"
2189
2190#: ../gweather/gweather-dialog.c:639
2191msgid "Forecast not currently available for this location."
2192msgstr "В момента няма прогноза за това местоположение."
2193
2194#. Accessible Name and Description for the components in Preference Dialog
2195#: ../gweather/gweather-pref.c:193
2196msgid "Location view"
2197msgstr "Изглед на местоположението"
2198
2199#: ../gweather/gweather-pref.c:193
2200msgid "Select Location from the list"
2201msgstr "Изберете местоположение от списъка"
2202
2203#: ../gweather/gweather-pref.c:194
2204msgid "Update spin button"
2205msgstr "Осъвременяване на спин бутона"
2206
2207#: ../gweather/gweather-pref.c:194
2208msgid "Spinbutton for updating"
2209msgstr "Бутон за осъвременяване"
2210
2211#: ../gweather/gweather-pref.c:195
2212msgid "Address Entry"
2213msgstr "Запис за адрес"
2214
2215#: ../gweather/gweather-pref.c:195
2216msgid "Enter the URL"
2217msgstr "Въведете URL"
2218
2219#: ../gweather/gweather-pref.c:363
2220msgid ""
2221"Failed to load the Locations XML database.  Please report this as a bug."
2222msgstr ""
2223"Грешка при зареждането на базата данни с местоположения от XML. Ако обичате, "
2224"докладвайте за тази грешка."
2225
2226#. TRANSLATOR: This is the default unit to use for temperature measurements.
2227#. Valid values are: "K" (Kelvin), "C" (Celsius) and "F" (Fahrenheit)
2228#: ../gweather/gweather-pref.c:414 ../gweather/gweather-pref.c:423
2229msgid "DEFAULT_TEMP_UNIT"
2230msgstr "C"
2231
2232#. TRANSLATOR: This is the default unit to use for wind speed.
2233#. Valid values are: "m/s" (meters per second), "km/h" (kilometers per hour),
2234#. "mph" (miles per hour) and "knots"
2235#: ../gweather/gweather-pref.c:449 ../gweather/gweather-pref.c:459
2236msgid "DEFAULT_SPEED_UNIT"
2237msgstr "km/h"
2238
2239#. TRANSLATOR: This is the default unit to use for atmospheric pressure.
2240#. Valid values are: "kPa" (kiloPascals), "hPa" (hectoPascals),
2241#. "mb" (millibars), "mmHg" (millimeters of mercury) and
2242#. "inHg" (inches of mercury)
2243#: ../gweather/gweather-pref.c:487 ../gweather/gweather-pref.c:498
2244msgid "DEFAULT_PRESSURE_UNIT"
2245msgstr "hPa"
2246
2247#. TRANSLATOR: This is the default unit to use for visibility distance.
2248#. Valid values are: "m" (meters), "km" (kilometers) and "mi" (miles)
2249#: ../gweather/gweather-pref.c:524 ../gweather/gweather-pref.c:533
2250msgid "DEFAULT_DISTANCE_UNIT"
2251msgstr "km"
2252
2253#: ../gweather/gweather-pref.c:826
2254msgid "Weather Preferences"
2255msgstr "Настройки на прогнозата за времето"
2256
2257#: ../gweather/gweather-pref.c:859 ../gweather/gweather-pref.c:1038
2258msgid "_Automatically update every:"
2259msgstr "_Автоматично обновяване на всеки:"
2260
2261#. Temperature Unit
2262#: ../gweather/gweather-pref.c:868
2263msgid "_Temperature unit:"
2264msgstr "Единица за _температурата:"
2265
2266#: ../gweather/gweather-pref.c:877 ../gweather/gweather-pref.c:897
2267#: ../gweather/gweather-pref.c:923 ../gweather/gweather-pref.c:949
2268msgid "Default"
2269msgstr "Стандартна"
2270
2271#: ../gweather/gweather-pref.c:878
2272msgid "Kelvin"
2273msgstr "Келвин"
2274
2275#. TRANSLATORS: Celsius is sometimes referred Centigrade
2276#: ../gweather/gweather-pref.c:880
2277msgid "Celsius"
2278msgstr "Целзий"
2279
2280#: ../gweather/gweather-pref.c:881
2281msgid "Fahrenheit"
2282msgstr "Фаренхайт"
2283
2284#. Speed Unit
2285#: ../gweather/gweather-pref.c:888
2286msgid "_Wind speed unit:"
2287msgstr "Единица за скоростта на _вятъра:"
2288
2289#. TRANSLATOR: The wind speed unit "meters per second"
2290#: ../gweather/gweather-pref.c:899
2291msgid "m/s"
2292msgstr "метри в секунда"
2293
2294#. TRANSLATOR: The wind speed unit "kilometers per hour"
2295#: ../gweather/gweather-pref.c:901
2296msgid "km/h"
2297msgstr "километра в час"
2298
2299#. TRANSLATOR: The wind speed unit "miles per hour"
2300#: ../gweather/gweather-pref.c:903
2301msgid "mph"
2302msgstr "мили в секунда"
2303
2304#. TRANSLATOR: The wind speed unit "knots"
2305#: ../gweather/gweather-pref.c:905
2306msgid "knots"
2307msgstr "възли"
2308
2309#: ../gweather/gweather-pref.c:907
2310msgid "Beaufort scale"
2311msgstr "Скала на Beaufort"
2312
2313#. Pressure Unit
2314#: ../gweather/gweather-pref.c:914
2315msgid "_Pressure unit:"
2316msgstr "Единица за _налягането:"
2317
2318#. TRANSLATOR: The pressure unit "kiloPascals"
2319#: ../gweather/gweather-pref.c:925
2320msgid "kPa"
2321msgstr "килопаскала"
2322
2323#. TRANSLATOR: The pressure unit "hectoPascals"
2324#: ../gweather/gweather-pref.c:927
2325msgid "hPa"
2326msgstr "хектопаскала"
2327
2328#. TRANSLATOR: The pressure unit "millibars"
2329#: ../gweather/gweather-pref.c:929
2330msgid "mb"
2331msgstr "милибара"
2332
2333#. TRANSLATOR: The pressure unit "millibars of mercury"
2334#: ../gweather/gweather-pref.c:931
2335msgid "mmHg"
2336msgstr "милиметри живачен стълб"
2337
2338#. TRANSLATOR: The pressure unit "inches of mercury"
2339#: ../gweather/gweather-pref.c:933
2340msgid "inHg"
2341msgstr "инчове живачен стълб"
2342
2343#. Distance Unit
2344#: ../gweather/gweather-pref.c:940
2345msgid "_Visibility unit:"
2346msgstr "Единица за _видимостта:"
2347
2348#. TRANSLATOR: The distance unit "meters"
2349#: ../gweather/gweather-pref.c:951
2350msgid "meters"
2351msgstr "метри"
2352
2353#. TRANSLATOR: The distance unit "kilometers"
2354#: ../gweather/gweather-pref.c:953
2355msgid "km"
2356msgstr "км"
2357
2358#. TRANSLATOR: The distance unit "miles"
2359#: ../gweather/gweather-pref.c:955
2360msgid "miles"
2361msgstr "мили"
2362
2363#: ../gweather/gweather-pref.c:989
2364msgid "Enable _radar map"
2365msgstr "Включване на _радарната карта"
2366
2367#: ../gweather/gweather-pref.c:1003
2368msgid "Use _custom address for radar map"
2369msgstr "Използване на _друг адрес за радарната карта"
2370
2371#: ../gweather/gweather-pref.c:1020
2372msgid "A_ddress:"
2373msgstr "_Адрес:"
2374
2375#: ../gweather/gweather-pref.c:1089
2376#: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:12
2377msgid "General"
2378msgstr "Общи"
2379
2380#: ../gweather/gweather-pref.c:1102
2381msgid "_Select a location:"
2382msgstr "Избиране на ме_стоположение:"
2383
2384#: ../gweather/gweather-pref.c:1132
2385msgid "Location"
2386msgstr "Местоположение"
2387
2388#: ../gweather/weather-iwin.c:242 ../gweather/weather-metar.c:538
2389#: ../gweather/weather-metar.c:566
2390msgid "WeatherInfo missing location"
2391msgstr "Местоположението го няма в синоптичната информация."
2392
2393#: ../gweather/weather-metar.c:507 ../gweather/weather-metar.c:546
2394#: ../gweather/weather-wx.c:52
2395msgid "Failed to get METAR data.\n"
2396msgstr "Не успях да получа METAR данните.\n"
2397
2398#. TRANSLATOR: Change this to the default location code (2nd parameter) in the
2399#. gweather/Locations file
2400#. For example for New York (JFK) the entry is loc14=New\\ York-JFK\\ Arpt KJFK NYZ076 nyc
2401#. so this should be translated as "KJFK"
2402#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:1 ../gweather/weather.c:158
2403#: ../gweather/weather.c:159
2404msgid "DEFAULT_CODE"
2405msgstr "LBSF"
2406
2407#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:2
2408msgid "DEFAULT_COORDINATES"
2409msgstr "LBSF"
2410
2411#. TRANSLATOR: Change this to the default location name (1st parameter) in the
2412#. gweather/Locations file
2413#. For example for New York (JFK) the entry is loc14=New\\ York-JFK\\ Arpt KJFK NYZ076 nyc
2414#. so this should be translated as "New York-JFK Arpt"
2415#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:3 ../gweather/weather.c:147
2416#: ../gweather/weather.c:148
2417msgid "DEFAULT_LOCATION"
2418msgstr "Sofia"
2419
2420#. Translators: Change this to the default location radar (4th parameter) in the
2421#. gweather/Locations file
2422#. For example for New York (JFK) the entry is loc14=New\\ York-JFK\\ Arpt KJFK NYZ076 nyc
2423#. so this should be translated as "nyc"
2424#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:4 ../gweather/weather.c:180
2425#: ../gweather/weather.c:181
2426msgid "DEFAULT_RADAR"
2427msgstr "---"
2428
2429#. TRANSLATOR: Change this to the default location zone (3rd parameter) in the
2430#. gweather/Locations file
2431#. For example for New York (JFK) the entry is loc14=New\\ York-JFK\\ Arpt KJFK NYZ076 nyc
2432#. so this should be translated as "NYZ076"
2433#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:5 ../gweather/weather.c:169
2434#: ../gweather/weather.c:170
2435msgid "DEFAULT_ZONE"
2436msgstr "------"
2437
2438#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:6
2439msgid ""
2440"Determines whether the applet automatically updates its weather statistics "
2441"or not."
2442msgstr ""
2443"Определяне дали аплета автоматично да обновява статистиките за времето или "
2444"не."
2445
2446#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:7
2447msgid "Display radar map"
2448msgstr "Включване на _радарната карта"
2449
2450#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:8
2451msgid "Distance unit"
2452msgstr "Единици за разстояние"
2453
2454#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:9
2455msgid "Fetch a radar map on each update."
2456msgstr "Взимане на радарната карта при всяко обновяване."
2457
2458#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:10
2459msgid ""
2460"If true, then retrieve a radar map from a location specified by the \"radar"
2461"\" key."
2462msgstr ""
2463"Ако е истина, намира информация за радарната карта от местоположението определено от настройката \"radar\"."
2464
2465#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:11
2466#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:12
2467msgid "Not used anymore"
2468msgstr "Не се използва вече"
2469
2470#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:12
2471msgid "Pressure unit"
2472msgstr "Единици за налягане"
2473
2474#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:13
2475msgid "Speed unit"
2476msgstr "Единици за скорост"
2477
2478#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:14
2479msgid "Temperature unit"
2480msgstr "Единици за температура"
2481
2482#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:15
2483msgid "The custom url from where to retrieve a radar map."
2484msgstr "Различен адрес, от където да намери информация за радарната карта."
2485
2486#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:16
2487msgid "The interval, in seconds, between automatic updates."
2488msgstr "Интервал в секунди между автоматичното обновяване."
2489
2490#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:17
2491msgid "The unit to use for pressure."
2492msgstr "Единицата за налягане в употреба."
2493
2494#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:18
2495msgid "The unit to use for temperature."
2496msgstr "Единицата за температура в употреба."
2497
2498#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:19
2499msgid "The unit to use for visibility."
2500msgstr "Единицата за видимост в употреба."
2501
2502#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:20
2503msgid "The unit to use for wind speed."
2504msgstr "Единицата за скорост на вятъра в употреба."
2505
2506#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:22
2507msgid "Update the data automatically"
2508msgstr "Автоматично обновяване на данните"
2509
2510#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:23
2511msgid "Url for the radar map"
2512msgstr "Интернет адрес за радарната карта"
2513
2514#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:24
2515msgid "Use custom url for the radar map"
2516msgstr "Използване на друг интернет адрес за радарна карта"
2517
2518#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:25
2519msgid "Use metric units"
2520msgstr "Използване на метричната система"
2521
2522#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:26
2523msgid "Use metric units instead of english units."
2524msgstr "Използване на метричната система"
2525
2526#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:27
2527msgid ""
2528"latitude and longitude of your location expressed in DD-MM-SS[NS] DD-MM-SS"
2529"[EW]"
2530msgstr ""
2531"географската ширина и дължина изразена в ГГ-ММ-СС [северна ширина] и ГГ-ММ-"
2532"СС [източна дължина]"
2533
2534#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:28
2535msgid "location coordinates"
2536msgstr "координати на местоположението"
2537
2538#: ../gweather/gweather.schemas.in.h:29
2539msgid "weather location information."
2540msgstr "Информация за времето в дадено местоположение"
2541
2542#: ../gweather/weather.c:238
2543msgid "Variable"
2544msgstr "Променлив"
2545
2546#: ../gweather/weather.c:239
2547msgid "North"
2548msgstr "север"
2549
2550#: ../gweather/weather.c:239
2551msgid "North - NorthEast"
2552msgstr "север - североизток"
2553
2554#: ../gweather/weather.c:239
2555msgid "Northeast"
2556msgstr "североизток"
2557
2558#: ../gweather/weather.c:239
2559msgid "East - NorthEast"
2560msgstr "изток - североизток"
2561
2562#: ../gweather/weather.c:240
2563msgid "East"
2564msgstr "изток"
2565
2566#: ../gweather/weather.c:240
2567msgid "East - Southeast"
2568msgstr "изток - югоизток"
2569
2570#: ../gweather/weather.c:240
2571msgid "Southeast"
2572msgstr "югоизток"
2573
2574#: ../gweather/weather.c:240
2575msgid "South - Southeast"
2576msgstr "юг - югоизток"
2577
2578#: ../gweather/weather.c:241
2579msgid "South"
2580msgstr "юг"
2581
2582#: ../gweather/weather.c:241
2583msgid "South - Southwest"
2584msgstr "юг - югозапад"
2585
2586#: ../gweather/weather.c:241
2587msgid "Southwest"
2588msgstr "югозапад"
2589
2590#: ../gweather/weather.c:241
2591msgid "West - Southwest"
2592msgstr "запад - югозапад"
2593
2594#: ../gweather/weather.c:242
2595msgid "West"
2596msgstr "запад"
2597
2598#: ../gweather/weather.c:242
2599msgid "West - Northwest"
2600msgstr "запад - северозапад"
2601
2602#: ../gweather/weather.c:242
2603msgid "Northwest"
2604msgstr "северозапад"
2605
2606#: ../gweather/weather.c:242
2607msgid "North - Northwest"
2608msgstr "север - северозапад"
2609
2610#: ../gweather/weather.c:250 ../gweather/weather.c:267
2611#: ../gweather/weather.c:338
2612msgid "Invalid"
2613msgstr "Невалиден"
2614
2615#: ../gweather/weather.c:256
2616msgid "Clear Sky"
2617msgstr "Ясно небе"
2618
2619#: ../gweather/weather.c:257
2620msgid "Broken clouds"
2621msgstr "Много малко облаци"
2622
2623#: ../gweather/weather.c:258
2624msgid "Scattered clouds"
2625msgstr "Разпръсната облачност"
2626
2627#: ../gweather/weather.c:259
2628msgid "Few clouds"
2629msgstr "Лека облачност"
2630
2631#: ../gweather/weather.c:260
2632msgid "Overcast"
2633msgstr "Плътна облачност"
2634
2635#. TRANSLATOR: If you want to know what "blowing" "shallow" "partial"
2636#. * etc means, you can go to http://www.weather.com/glossary/ and
2637#. * http://www.crh.noaa.gov/arx/wx.tbl.html
2638#. NONE
2639#: ../gweather/weather.c:299 ../gweather/weather.c:301
2640msgid "Thunderstorm"
2641msgstr "Гръмотевици"
2642
2643#. DRIZZLE
2644#: ../gweather/weather.c:300
2645msgid "Drizzle"
2646msgstr "Ръмене"
2647
2648#: ../gweather/weather.c:300
2649msgid "Light drizzle"
2650msgstr "Лек дъжд"
2651
2652#: ../gweather/weather.c:300
2653msgid "Moderate drizzle"
2654msgstr "Умерено силно ръмене"
2655
2656#: ../gweather/weather.c:300
2657msgid "Heavy drizzle"
2658msgstr "Силно ръмене"
2659
2660#: ../gweather/weather.c:300
2661msgid "Freezing drizzle"
2662msgstr "Ръмене със заледявания"
2663
2664#. RAIN
2665#: ../gweather/weather.c:301
2666msgid "Rain"
2667msgstr "Дъжд"
2668
2669#: ../gweather/weather.c:301
2670msgid "Light rain"
2671msgstr "Лек дъжд"
2672
2673#: ../gweather/weather.c:301
2674msgid "Moderate rain"
2675msgstr "Умерено силен дъжд"
2676
2677#: ../gweather/weather.c:301
2678msgid "Heavy rain"
2679msgstr "Проливен дъжд"
2680
2681#: ../gweather/weather.c:301
2682msgid "Rain showers"
2683msgstr "Дъждове с прекъсвания"
2684
2685#: ../gweather/weather.c:301
2686msgid "Freezing rain"
2687msgstr "Дъжд със заледявания"
2688
2689#. SNOW
2690#: ../gweather/weather.c:302
2691msgid "Snow"
2692msgstr "Снеговалеж"
2693
2694#: ../gweather/weather.c:302
2695msgid "Light snow"
2696msgstr "Лек снеговалеж"
2697
2698#: ../gweather/weather.c:302
2699msgid "Moderate snow"
2700msgstr "Умерено силен снеговалеж"
2701
2702#: ../gweather/weather.c:302
2703msgid "Heavy snow"
2704msgstr "Тежък снеговалеж"
2705
2706#: ../gweather/weather.c:302
2707msgid "Snowstorm"
2708msgstr "Снежна виелица"
2709
2710#: ../gweather/weather.c:302
2711msgid "Blowing snowfall"
2712msgstr "Снеговалеж със силен вятър и намалена видимост"
2713
2714#: ../gweather/weather.c:302
2715msgid "Snow showers"
2716msgstr "Снеговалежи с прекъсвания"
2717
2718#: ../gweather/weather.c:302
2719msgid "Drifting snow"
2720msgstr "Снеговалеж, който ще се разсее"
2721
2722#. SNOW_GRAINS
2723#: ../gweather/weather.c:303
2724msgid "Snow grains"
2725msgstr "Суграшица с прекъсвания"
2726
2727#: ../gweather/weather.c:303
2728msgid "Light snow grains"
2729msgstr "Лека суграшица"
2730
2731#: ../gweather/weather.c:303
2732msgid "Moderate snow grains"
2733msgstr "Умерено силна суграшица"
2734
2735#: ../gweather/weather.c:303
2736msgid "Heavy snow grains"
2737msgstr "Силна суграшица"
2738
2739#. ICE_CRYSTALS
2740#: ../gweather/weather.c:304
2741msgid "Ice crystals"
2742msgstr "Ледени кристали"
2743
2744#. ICE_PELLETS
2745#: ../gweather/weather.c:305
2746msgid "Ice pellets"
2747msgstr "Ледени топчици"
2748
2749#: ../gweather/weather.c:305
2750msgid "Few ice pellets"
2751msgstr "Малко ледени топчици"
2752
2753#: ../gweather/weather.c:305
2754msgid "Moderate ice pellets"
2755msgstr "Умерено количество ледени топчици"
2756
2757#: ../gweather/weather.c:305
2758msgid "Heavy ice pellets"
2759msgstr "Голямо количество ледени топчици"
2760
2761#: ../gweather/weather.c:305
2762msgid "Ice pellet storm"
2763msgstr "Буря с ледени топчици"
2764
2765#: ../gweather/weather.c:305
2766msgid "Showers of ice pellets"
2767msgstr "Ледени топчици с прекъсвания"
2768
2769#. HAIL
2770#: ../gweather/weather.c:306
2771msgid "Hail"
2772msgstr "Градушка"
2773
2774#: ../gweather/weather.c:306
2775msgid "Hailstorm"
2776msgstr "Буря с градушка"
2777
2778#: ../gweather/weather.c:306
2779msgid "Hail showers"
2780msgstr "Градушка с прекъсвания"
2781
2782#. SMALL_HAIL
2783#: ../gweather/weather.c:307
2784msgid "Small hail"
2785msgstr "Краткотрайна градушка"
2786
2787#: ../gweather/weather.c:307
2788msgid "Small hailstorm"
2789msgstr "Краткотрайна буря с градушка"
2790
2791#: ../gweather/weather.c:307
2792msgid "Showers of small hail"
2793msgstr "Краткотрайна градушка с прекъсвания"
2794
2795#. PRECIPITATION
2796#: ../gweather/weather.c:308
2797msgid "Unknown precipitation"
2798msgstr "Неизяснени валежи"
2799
2800#. MIST
2801#: ../gweather/weather.c:309
2802msgid "Mist"
2803msgstr "Утринна мъгла"
2804
2805#. FOG
2806#: ../gweather/weather.c:310
2807msgid "Fog"
2808msgstr "Мъгла"
2809
2810#: ../gweather/weather.c:310
2811msgid "Fog in the vicinity"
2812msgstr "Мъгла в околността"
2813
2814#: ../gweather/weather.c:310
2815msgid "Shallow fog"
2816msgstr "Незначителна мъгла"
2817
2818#: ../gweather/weather.c:310
2819msgid "Patches of fog"
2820msgstr "Мъгла на отделни места"
2821
2822#: ../gweather/weather.c:310
2823msgid "Partial fog"
2824msgstr "Частична мъгла"
2825
2826#: ../gweather/weather.c:310
2827msgid "Freezing fog"
2828msgstr "Мъгла със заледявания"
2829
2830#. SMOKE
2831#: ../gweather/weather.c:311
2832msgid "Smoke"
2833msgstr "Пушек"
2834
2835#. VOLCANIC_ASH
2836#: ../gweather/weather.c:312
2837msgid "Volcanic ash"
2838msgstr "Вулканична пепел"
2839
2840#. SAND
2841#: ../gweather/weather.c:313
2842msgid "Sand"
2843msgstr "Пясък"
2844
2845#: ../gweather/weather.c:313
2846msgid "Blowing sand"
2847msgstr "Пясък със силен вятър и намалена видимост"
2848
2849#: ../gweather/weather.c:313
2850msgid "Drifting sand"
2851msgstr "Пясък, който ще се разсее"
2852
2853#. HAZE
2854#: ../gweather/weather.c:314
2855msgid "Haze"
2856msgstr "Мараня"
2857
2858#. SPRAY
2859#: ../gweather/weather.c:315
2860msgid "Blowing sprays"
2861msgstr "Леко ръмене със силен вятър и намалена видимост"
2862
2863#. DUST
2864#: ../gweather/weather.c:316
2865msgid "Dust"
2866msgstr "Прах"
2867
2868#: ../gweather/weather.c:316
2869msgid "Blowing dust"
2870msgstr "Прах със силен вятър и намалена видимост"
2871
2872#: ../gweather/weather.c:316
2873msgid "Drifting dust"
2874msgstr "Прах, който ще се разнесе"
2875
2876#. SQUALL
2877#: ../gweather/weather.c:317
2878msgid "Squall"
2879msgstr "Шквал"
2880
2881#. SANDSTORM
2882#: ../gweather/weather.c:318
2883msgid "Sandstorm"
2884msgstr "Пясъчна буря"
2885
2886#: ../gweather/weather.c:318
2887msgid "Sandstorm in the vicinity"
2888msgstr "Пясъчна буря в околността"
2889
2890#: ../gweather/weather.c:318
2891msgid "Heavy sandstorm"
2892msgstr "Силна пясъчна буря"
2893
2894#. DUSTSTORM
2895#: ../gweather/weather.c:319
2896msgid "Duststorm"
2897msgstr "Прашна буря"
2898
2899#: ../gweather/weather.c:319
2900msgid "Duststorm in the vicinity"
2901msgstr "Прашна буря в околността"
2902
2903#: ../gweather/weather.c:319
2904msgid "Heavy duststorm"
2905msgstr "Силна прашна буря"
2906
2907#. FUNNEL_CLOUD
2908#: ../gweather/weather.c:320
2909msgid "Funnel cloud"
2910msgstr "Фуниевиден облак"
2911
2912#. TORNADO
2913#: ../gweather/weather.c:321
2914msgid "Tornado"
2915msgstr "Торнадо"
2916
2917#. DUST_WHIRLS
2918#: ../gweather/weather.c:322
2919msgid "Dust whirls"
2920msgstr "Прашни завихряния"
2921
2922#: ../gweather/weather.c:322
2923msgid "Dust whirls in the vicinity"
2924msgstr "Прашни завихряния в околността"
2925
2926#. TRANSLATOR: this is a format string for strftime
2927#. *             see `man 3 strftime` for more details
2928#.
2929#: ../gweather/weather.c:900
2930msgid "%a, %b %d / %H:%M"
2931msgstr "%a, %d %b - %H:%M"
2932
2933#: ../gweather/weather.c:915
2934msgid "Unknown observation time"
2935msgstr "Неизвестно време на наблюдение"
2936
2937#. TRANSLATOR: This is the temperature in degrees fahrenheit, use the degree
2938#. symbol Unicode 00B0 if possible
2939#: ../gweather/weather.c:947 ../gweather/weather.c:950
2940#, c-format
2941msgid "%.1f F"
2942msgstr "%.1f °F"
2943
2944#. TRANSLATOR: This is the temperature in degrees fahrenheit, use the degree
2945#. symbol Unicode 00B0 if possible
2946#: ../gweather/weather.c:955 ../gweather/weather.c:958
2947#, c-format
2948msgid "%dF"
2949msgstr "%d°F"
2950
2951#. TRANSLATOR: This is the temperature in degrees centigrade , use the degree
2952#. symbol Unicode 00B0 if possible
2953#: ../gweather/weather.c:966 ../gweather/weather.c:969
2954#, c-format
2955msgid "%.1f C"
2956msgstr "%.1f °C"
2957
2958#. TRANSLATOR: This is the temperature in degrees centigrade , use the degree
2959#. symbol Unicode 00B0 if possible
2960#: ../gweather/weather.c:974 ../gweather/weather.c:977
2961#, c-format
2962msgid "%dC"
2963msgstr "%d°C"
2964
2965#. TRANSLATOR: This is the temperature in Kelvin
2966#: ../gweather/weather.c:986
2967#, c-format
2968msgid "%.1f K"
2969msgstr "%.1f K"
2970
2971#. TRANSLATOR: This is the temperature in Kelvin
2972#: ../gweather/weather.c:989
2973#, c-format
2974msgid "%dK"
2975msgstr "%dK"
2976
2977#. TRANSLATOR: This is the humidity in percent
2978#: ../gweather/weather.c:1041
2979#, c-format
2980msgid "%.f%%"
2981msgstr "%.f%%"
2982
2983#. TRANSLATOR: This is the wind speed in knots
2984#: ../gweather/weather.c:1066
2985#, c-format
2986msgid "%0.1f knots"
2987msgstr "%0.1f възела"
2988
2989#. TRANSLATOR: This is the wind speed in miles per hour
2990#: ../gweather/weather.c:1070
2991#, c-format
2992msgid "%.1f mph"
2993msgstr "%.1f мили в час"
2994
2995#. TRANSLATOR: This is the wind speed in kilometers per hour
2996#: ../gweather/weather.c:1074
2997#, c-format
2998msgid "%.1f km/h"
2999msgstr "%.1f километра в час"
3000
3001#. TRANSLATOR: This is the wind speed in meters per second
3002#: ../gweather/weather.c:1078
3003#, c-format
3004msgid "%.1f m/s"
3005msgstr "%.1f мили в час"
3006
3007#. TRANSLATOR: This is the wind speed as a Beaufort force factor
3008#. * (commonly used in nautical wind estimation).
3009#.
3010#: ../gweather/weather.c:1084
3011#, c-format
3012msgid "Beaufort force %.1f"
3013msgstr "Сила на Beaufort %.1f"
3014
3015#: ../gweather/weather.c:1105
3016msgid "Calm"
3017msgstr "Спокойно"
3018
3019#. TRANSLATOR: This is 'wind direction' / 'wind speed'
3020#: ../gweather/weather.c:1109
3021#, c-format
3022msgid "%s / %s"
3023msgstr "%s / %s"
3024
3025#. TRANSLATOR: This is pressure in inches of mercury
3026#: ../gweather/weather.c:1127
3027#, c-format
3028msgid "%.2f inHg"
3029msgstr "%.2f inHg"
3030
3031#. TRANSLATOR: This is pressure in millimeters of mercury
3032#: ../gweather/weather.c:1131
3033#, c-format
3034msgid "%.1f mmHg"
3035msgstr "%.1f mmHg"
3036
3037#. TRANSLATOR: This is pressure in kiloPascals
3038#: ../gweather/weather.c:1135
3039#, c-format
3040msgid "%.2f kPa"
3041msgstr "%.2f кПа"
3042
3043#. TRANSLATOR: This is pressure in hectoPascals
3044#: ../gweather/weather.c:1139
3045#, c-format
3046msgid "%.2f hPa"
3047msgstr "%.2f хПа"
3048
3049#. TRANSLATOR: This is pressure in millibars
3050#: ../gweather/weather.c:1143
3051#, c-format
3052msgid "%.2f mb"
3053msgstr "%.2f mb"
3054
3055#. TRANSLATOR: This is the visibility in miles
3056#: ../gweather/weather.c:1168
3057#, c-format
3058msgid "%.1f miles"
3059msgstr "%.1f мили"
3060
3061#. TRANSLATOR: This is the visibility in kilometers
3062#: ../gweather/weather.c:1172
3063#, c-format
3064msgid "%.1f km"
3065msgstr "%.1f км"
3066
3067#. TRANSLATOR: This is the visibility in meters
3068#: ../gweather/weather.c:1176
3069#, c-format
3070msgid "%.0fm"
3071msgstr "%.0fм"
3072
3073#: ../gweather/weather.c:1204 ../gweather/weather.c:1224
3074msgid "%H:%M"
3075msgstr "%H:%M"
3076
3077#: ../gweather/weather.c:1257
3078msgid "Retrieval failed"
3079msgstr "Получаването неуспешно"
3080
3081#: ../libgswitchit/gswitchit_config.c:1016
3082#, c-format
3083msgid "There was an error loading an image: %s"
3084msgstr "Грешка при зареждането на изображението: %s"
3085
3086#: ../mini-commander/src/GNOME_MiniCommanderApplet.server.in.in.h:1
3087#: ../mini-commander/src/about.c:47
3088msgid "Command Line"
3089msgstr "Команден ред"
3090
3091#: ../mini-commander/src/GNOME_MiniCommanderApplet.server.in.in.h:2
3092msgid "Mini-Commander"
3093msgstr "Мини-командир"
3094
3095#: ../mini-commander/src/GNOME_MiniCommanderApplet.server.in.in.h:3
3096msgid "MiniCommander Applet Factory"
3097msgstr "Фабрика на аплета мини-командир"
3098
3099#: ../mini-commander/src/about.c:50
3100msgid ""
3101"This GNOME applet adds a command line to the panel. It features command "
3102"completion, command history, and changeable macros."
3103msgstr ""
3104"Този аплет добавя възможност за писане на команди от панела. Сред "
3105"възможностите му са: завършване на командата, история на изпълнените команди "
3106"и променливи макроси."
3107
3108#: ../mini-commander/src/command_line.c:349
3109msgid "No items in history"
3110msgstr "Няма записи в историята"
3111
3112#. build file select dialog
3113#: ../mini-commander/src/command_line.c:473
3114msgid "Start program"
3115msgstr "Стартиране на програма"
3116
3117#: ../mini-commander/src/command_line.c:525
3118msgid "Command line"
3119msgstr "Команден ред"
3120
3121#: ../mini-commander/src/command_line.c:526
3122msgid "Type a command here and Gnome will execute it for you"
3123msgstr "Въведете команда тук и GNOME ще я изпълни"
3124
3125#: ../mini-commander/src/mc-install-default-macros.c:78
3126#, c-format
3127msgid "Cannot get schema for %s: %s"
3128msgstr "Схемата за %s: %s не може да бъде получена"
3129
3130#: ../mini-commander/src/mc-install-default-macros.c:106
3131#, c-format
3132msgid "Cannot set schema for %s: %s"
3133msgstr "Схемата за %s: %s не може да бъде зададена"
3134
3135#: ../mini-commander/src/mc-install-default-macros.c:112
3136#, c-format
3137msgid "Set default list value for %s\n"
3138msgstr "Задаване на стойността по подразбиране на списъка за %s\n"
3139
3140#: ../mini-commander/src/mc-install-default-macros.c:124
3141#, c-format
3142msgid "GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL is set, not installing schemas\n"
3143msgstr ""
3144"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL е установена, схемите няма да се "
3145"инсталират\n"
3146
3147#: ../mini-commander/src/mc-install-default-macros.c:132
3148#, c-format
3149msgid "Must set the GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable\n"
3150msgstr "Трябва да зададете променливата на обвивката GCONF_CONFIG_SOURCE\n"
3151
3152#: ../mini-commander/src/mc-install-default-macros.c:149
3153#, c-format
3154msgid "Failed to access configuration source(s): %s\n"
3155msgstr "Не успях да достигна до конфигурационните източници: %s\n"
3156
3157#: ../mini-commander/src/mc-install-default-macros.c:164
3158#, c-format
3159msgid "Error syncing config data: %s"
3160msgstr "Грешка при синхронизиране на конфигурационните данни: %s"
3161
3162#: ../mini-commander/src/mini-commander-global.schemas.in.h:1
3163msgid "List of GConfValue entries containing strings for the macro commands."
3164msgstr "Списък със стойностите за въвеждане в GConf съдържащи низове за макро команди."
3165
3166#: ../mini-commander/src/mini-commander-global.schemas.in.h:2
3167msgid "List of GConfValue entries containing strings for the macro patterns."
3168msgstr "Списък със стойностите за въвеждане в GConf съдържащи низове за макро модели."
3169
3170#: ../mini-commander/src/mini-commander-global.schemas.in.h:3
3171#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:10
3172msgid "Macro command list"
3173msgstr "Списък с макро команди"
3174
3175#: ../mini-commander/src/mini-commander-global.schemas.in.h:4
3176#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:11
3177msgid "Macro pattern list"
3178msgstr "Списък с макро модели"
3179
3180#: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:2
3181msgid "*"
3182msgstr "*"
3183
3184#: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:3
3185msgid "<b>Auto Completion</b>"
3186msgstr "<b>Автоматично довършване</b>"
3187
3188#: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:4
3189msgid "<b>Colors</b>"
3190msgstr "<b>Цветове</b>"
3191
3192#: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:5
3193msgid "<b>Size</b>"
3194msgstr "<b>Размер</b>"
3195
3196#: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:6
3197msgid "Add New Macro"
3198msgstr "Добавяне на нов макрос"
3199
3200#: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:7
3201msgid "Co_mmand:"
3202msgstr "_Команда:"
3203
3204#: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:8
3205msgid "Command Line Preferences"
3206msgstr "Настройки на командния ред"
3207
3208#: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:9
3209msgid "Command line _background:"
3210msgstr "Цвят на _фона на командния ред:"
3211
3212#: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:10
3213msgid "Command line _foreground:"
3214msgstr "Цвят на _шрифта на командния ред:"
3215
3216#: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:11
3217msgid "E_nable history-based auto completion"
3218msgstr "Включва_не на автоматичното завършване според историята"
3219
3220#: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:13
3221msgid "Macros"
3222msgstr "Макрос"
3223
3224#: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:14
3225msgid "Pick a color"
3226msgstr "Избиране на цвят"
3227
3228#: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:15
3229msgid "_Add Macro..."
3230msgstr "_Добавяне на макрос..."
3231
3232#: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:16
3233msgid "_Delete Macro"
3234msgstr "_Изтриване на макрос"
3235
3236#: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:17
3237msgid "_Macros:"
3238msgstr "_Макрос:"
3239
3240#: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:18
3241msgid "_Pattern:"
3242msgstr "Пло_чка:"
3243
3244#: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:19
3245msgid "_Use default theme colors"
3246msgstr "Цветове по подразбиране от _темата"
3247
3248#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:1
3249msgid "Attempt to autocomplete a command from the history of commands entered."
3250msgstr "Опит за автоматично изпълнение на команда от историята на въведените команди."
3251
3252#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:2
3253msgid "Background color, blue component"
3254msgstr "Син компонент на фоновия цвят"
3255
3256#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:3
3257msgid "Background color, green component"
3258msgstr "Зелен компонент на фоновия цвят"
3259
3260#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:4
3261msgid "Background color, red component"
3262msgstr "Червен компонент на фоновия цвят"
3263
3264#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:5
3265msgid "Foreground color, blue component"
3266msgstr "Син компонент на цвета за преден план"
3267
3268#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:6
3269msgid "Foreground color, green component"
3270msgstr "Зелен компонент на цвета за преден план"
3271
3272#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:7
3273msgid "Foreground color, red component"
3274msgstr "Червен компонент на цвета за преден план"
3275
3276#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:8
3277msgid "History list"
3278msgstr "История"
3279
3280#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:9
3281msgid "List of GConfValue entries containing strings for history entries."
3282msgstr "Списък със стойностите за въвеждане в GConf съдържащи низове за историята."
3283
3284#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:13
3285msgid "Perform history autocompletion"
3286msgstr "Извършване на автоматичното завършване на историята"
3287
3288#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:14
3289msgid "Show a frame surrounding the applet."
3290msgstr "Показване на кадър обграждащ аплета."
3291
3292#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:15
3293msgid "Show a handle so the applet can be detached from the panel."
3294msgstr "Показване на ръчката така, че аплета да може да бъде откачен от панела."
3295
3296#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:16
3297msgid "Show frame"
3298msgstr "Показване на кадъра"
3299
3300#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:17
3301msgid "Show handle"
3302msgstr "Показване на дръжката"
3303
3304#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:18
3305msgid "The blue component of the background color."
3306msgstr "Синия компонент на фоновия цвят."
3307
3308#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:19
3309msgid "The blue component of the foreground color."
3310msgstr "Синия компонент за цвета на преден план."
3311
3312#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:20
3313msgid "The green component of the background color."
3314msgstr "Зеления компонент на фоновия цвят."
3315
3316#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:21
3317msgid "The green component of the foreground color."
3318msgstr "Зеления компонент за цвета на преден план."
3319
3320#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:22
3321msgid "The red component of the background color."
3322msgstr "Червения компонент на фоновия цвят."
3323
3324#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:23
3325msgid "The red component of the foreground color."
3326msgstr "Червения компонент за цвета на преден план."
3327
3328#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:24
3329msgid ""
3330"This per-applet key is deprecated in favour of the global key, /schemas/apps/"
3331"mini-commander-global/macro_patterns."
3332msgstr ""
3333"Не се препоръчва ползването на този ключ, за всеки аплет по отделно. Използвайте глобалния ключ /schemas/apps/mini-commander-global/macro_patterns."
3334
3335#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:25
3336msgid "Use the default theme colors"
3337msgstr "Цветове по подразбиране от темата"
3338
3339#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:26
3340msgid "Use theme colors instead of custom ones."
3341msgstr "Използване на цвета от темата, вместо настроения от потребителя."
3342
3343#: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:27
3344msgid "Width"
3345msgstr "Ширина"
3346
3347#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:246
3348#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:250
3349msgid "Browser"
3350msgstr "Избор"
3351
3352#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:251
3353msgid "Click this button to start the browser"
3354msgstr "Натиснете този бутон за стартиране на избора"
3355
3356#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:264
3357#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:268
3358msgid "History"
3359msgstr "История"
3360
3361#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:269
3362msgid "Click this button for the list of previous commands"
3363msgstr "Натиснете този бутон за списък с предишни команди"
3364
3365#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:353
3366msgid "Command line has been disabled by your system administrator"
3367msgstr "Командният интерпретатор е спрян от вашия системен администратор"
3368
3369#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:420
3370msgid "Mini-Commander applet"
3371msgstr "Аплет мини-командир"
3372
3373#: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:421
3374msgid "This applet adds a command line to the panel"
3375msgstr "Този аплет добавя команден ред на панела"
3376
3377#: ../mini-commander/src/preferences.c:411
3378msgid "You must specify a pattern"
3379msgstr "Трябва да зададете шаблон"
3380
3381#: ../mini-commander/src/preferences.c:415
3382msgid "You must specify a pattern and a command"
3383msgstr "Трябва да зададете шаблон и команда"
3384
3385#: ../mini-commander/src/preferences.c:416
3386msgid "You must specify a command"
3387msgstr "Трябва да зададете команда"
3388
3389#: ../mini-commander/src/preferences.c:419
3390msgid "You may not specify duplicate patterns"
3391msgstr "Не трябва да задавате еднакви шаблони"
3392
3393#: ../mini-commander/src/preferences.c:793
3394msgid "Pattern"
3395msgstr "Плочка"
3396
3397#: ../mini-commander/src/preferences.c:803
3398msgid "Command"
3399msgstr "Команда"
3400
3401#: ../mixer/GNOME_MixerApplet.server.in.in.h:1
3402msgid "Adjust the sound volume"
3403msgstr "Аплет за промяна силата на звука"
3404
3405#: ../mixer/GNOME_MixerApplet.server.in.in.h:2 ../mixer/applet.c:221
3406msgid "Volume Control"
3407msgstr "Сила на звука"
3408
3409#: ../mixer/GNOME_MixerApplet.xml.h:3
3410msgid "_Mute"
3411msgstr "_Заглушаване"
3412
3413#: ../mixer/GNOME_MixerApplet.xml.h:4
3414msgid "_Open Volume Control"
3415msgstr "_Програма за силата на звука"
3416
3417#: ../mixer/applet.c:505
3418msgid ""
3419"The volume control did not find any elements and/or devices to control. This "
3420"means either that you don't have the right GStreamer plugins installed, or "
3421"that you don't have a sound card configured."
3422msgstr ""
3423"Не са открити елементи и/или устройства, които да се управляват. Това "
3424"означава, че или нямата правилните приставки на GStreamer, или че нямата "
3425"звукова карта или че тя не е конфигурирана."
3426
3427#: ../mixer/applet.c:509
3428msgid ""
3429"You can remove the volume control from the panel by right-clicking the "
3430"speaker icon on the panel and selecting \"Remove From Panel\" from the menu."
3431msgstr ""
3432"Можете да премахнете този аплет, като натиснете десния бутон на мишката върху него и след това изберете \"Премахване от панела\" от контекстното меню"
3433
3434#: ../mixer/applet.c:690
3435#, c-format
3436msgid "Failed to start Volume Control: %s"
3437msgstr "Грешка при стартиране на програмата за силата на звука: %s"
3438
3439#: ../mixer/applet.c:1082
3440#, c-format
3441msgid "%s: muted"
3442msgstr "%s: заглушен"
3443
3444#. Translator comment: I'm not all too sure if this makes sense
3445#. * to mark as a translation, but anyway. The string is a list of
3446#. * selected tracks, the number is the volume in percent. You
3447#. * most likely want to keep this as-is.
3448#: ../mixer/applet.c:1088
3449#, c-format
3450msgid "%s: %d%%"
3451msgstr "%s: %d%%"
3452
3453#: ../mixer/applet.c:1243
3454#, c-format
3455msgid "Failed to display help: %s"
3456msgstr "Грешка при показването на помощта: %s"
3457
3458#: ../mixer/applet.c:1256
3459msgid "Volume Applet"
3460msgstr "Аплет за силата на звука"
3461
3462#: ../mixer/applet.c:1259
3463msgid "A GNOME/GStreamer-based volume control applet"
3464msgstr "Аплет за GNOME/GStreamer за силата на звука"
3465
3466#: ../mixer/dock.c:124
3467msgid "+"
3468msgstr "+"
3469
3470#: ../mixer/dock.c:152
3471msgid "-"
3472msgstr "-"
3473
3474#. FIXME:
3475#. * - maybe we want to rename the element to its actual name
3476#. *     if we've found that?
3477#.
3478#. create element
3479#: ../mixer/load.c:72 ../mixer/load.c:75 ../mixer/load.c:132
3480#, c-format
3481msgid "Unknown Volume Control %d"
3482msgstr "Неизвестен контрол за сила на звука %d"
3483
3484#: ../mixer/mixer.schemas.in.h:1
3485msgid "Channel controlled by applet. Only for OSS setups"
3486msgstr "Каналът е контролиран от аплет. Само за настройка на OSS"
3487
3488#: ../mixer/mixer.schemas.in.h:2
3489msgid "Saved mute state"
3490msgstr "Запазване на състоянието на заглушаване"
3491
3492#: ../mixer/mixer.schemas.in.h:3
3493msgid "Saved volume to restore on startup"
3494msgstr "Запазване на нивото на звука за възстановяване при стартиране"
3495
3496#. make window look cute
3497#: ../mixer/preferences.c:126
3498msgid "Volume Control Preferences"
3499msgstr "Настройки за силата на звука"
3500
3501#: ../mixer/preferences.c:139
3502msgid "Select the device and track to control."
3503msgstr "Задаване на канал и писта за контролиране:"
3504
3505#: ../modemlights/GNOME_ModemLights.server.in.in.h:1
3506msgid "Activate and monitor a dial-up network connection"
3507msgstr "Стартиране и наблюдение на мрежова връзка през модем"
3508
3509#: ../modemlights/GNOME_ModemLights.server.in.in.h:2
3510msgid "Modem Monitor"
3511msgstr "Модем (наблюдение на модема)"
3512
3513#: ../modemlights/GNOME_ModemLights.xml.h:2
3514msgid "_Activate"
3515msgstr "_Активиране"
3516
3517#: ../modemlights/GNOME_ModemLights.xml.h:3
3518msgid "_Deactivate"
3519msgstr "_Деактивиране"
3520
3521#: ../modemlights/GNOME_ModemLights.xml.h:5
3522#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:45
3523msgid "_Properties"
3524msgstr "_Настройки"
3525
3526#: ../modemlights/modem-applet.c:717
3527msgid "Connection active, but could not get connection time"
3528msgstr "Връзката е активна, но не можете да получите времето, през което сте свързан"
3529
3530#: ../modemlights/modem-applet.c:733
3531#, c-format
3532msgid "Time connected: %.1d:%.2d"
3533msgstr "Време: %.1d:%.2d"
3534
3535#: ../modemlights/modem-applet.c:737
3536msgid "Not connected"
3537msgstr "Не сте свързан"
3538
3539#: ../modemlights/modem-applet.c:759
3540msgid ""
3541"To connect to your Internet service provider, you need administrator "
3542"privileges"
3543msgstr ""
3544"За да се свържете към вашия доставчик на интернет, трябва да имате "
3545"административни привилегии"
3546
3547#: ../modemlights/modem-applet.c:760
3548msgid ""
3549"To disconnect from your Internet service provider, you need administrator "
3550"privileges"
3551msgstr ""
3552"За да прекъснете връзката към вашия доставчик на интернет се нуждаете от "
3553"административни права"
3554
3555#: ../modemlights/modem-applet.c:832
3556msgid "The entered password is invalid"
3557msgstr "Въведената парола не е вярна"
3558
3559#: ../modemlights/modem-applet.c:834
3560msgid ""
3561"Check that you have typed it correctly and that you haven't activated the "
3562"\"caps lock\" key"
3563msgstr ""
3564"Проверете дали сте го изписали правилно и дали не сте натиснали клавишът "
3565"\"caps lock\""
3566
3567#: ../modemlights/modem-applet.c:936
3568msgid "Do you want to connect?"
3569msgstr "Искате ли да се свържете?"
3570
3571#: ../modemlights/modem-applet.c:937
3572msgid "Do you want to disconnect?"
3573msgstr "Искате ли да се прекъснете връзката?"
3574
3575#: ../modemlights/modem-applet.c:946
3576msgid "C_onnect"
3577msgstr "_Свързване"
3578
3579#: ../modemlights/modem-applet.c:946
3580msgid "_Disconnect"
3581msgstr "_Изключване"
3582
3583#: ../modemlights/modem-applet.c:1002
3584msgid "Could not launch network configuration tool"
3585msgstr "Инструментът за настройка на мрежата не може да бъде стартиран"
3586
3587#: ../modemlights/modem-applet.c:1004
3588msgid ""
3589"Check that it's installed in the correct path and that it has the correct "
3590"permissions"
3591msgstr ""
3592"Проверете дали е инсталиран в правилната директория и дали има правилните права"
3593
3594#: ../modemlights/modem-applet.c:1026
3595msgid "Modem monitor"
3596msgstr "Модем (наблюдение на модем)"
3597
3598#: ../modemlights/modem-applet.c:1029
3599msgid "Applet for activating and monitoring a dial-up network connection."
3600msgstr "Аплет за активиране и наблюдение на мрежова свързаност чрез dial-up."
3601
3602#: ../modemlights/modemlights.glade.h:1
3603msgid ""
3604"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Connecting with Internet Service "
3605"Provider</span>"
3606msgstr ""
3607"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Свързване с доставчик на интернет</span>"
3608
3609#: ../modemlights/modemlights.glade.h:2
3610msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Root password required</span>"
3611msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Изисква се административната парола</span>"
3612
3613#: ../modemlights/modemlights.glade.h:3
3614msgid "Enter password"
3615msgstr "Въвеждане на парола"
3616
3617#: ../modemlights/modemlights.glade.h:4
3618msgid "Password:"
3619msgstr "Парола:"
3620
3621#: ../multiload/GNOME_MultiLoadApplet_Factory.server.in.in.h:1
3622msgid "A system load indicator"
3623msgstr "Датчик за натоварването на системата"
3624
3625#: ../multiload/GNOME_MultiLoadApplet_Factory.server.in.in.h:2
3626#: ../multiload/main.c:54
3627msgid "System Monitor"
3628msgstr "Наблюдение на системата"
3629
3630#: ../multiload/GNOME_MultiloadApplet.xml.h:3
3631msgid "_Open System Monitor"
3632msgstr "_Отваряне на системен датчик"
3633
3634#: ../multiload/cpuload.c:45
3635msgid "CPU Load"
3636msgstr "Натоварване на процесора"
3637
3638#: ../multiload/diskload.c:43
3639msgid "Disk Load"
3640msgstr "Натовареност на диск"
3641
3642#: ../multiload/loadavg.c:102 ../multiload/main.c:336
3643msgid "Load Average"
3644msgstr "Средна натовареност"
3645
3646#: ../multiload/main.c:58
3647msgid ""
3648"A system load monitor capable of displaying graphs for CPU, ram, and swap "
3649"space use, plus network traffic."
3650msgstr ""
3651"Инструмент за наблюдение на системата, имащ възможност за изобразяване на графики за процесора, оперативната памет, суап дяла и натовареността на мрежовата свързаност."
3652
3653#: ../multiload/main.c:121
3654#, c-format
3655msgid "There was an error executing '%s': %s"
3656msgstr "Грешка при изпълнението на \"%s\": %s"
3657
3658#: ../multiload/main.c:328 ../multiload/properties.c:607
3659msgid "Processor"
3660msgstr "Процесор"
3661
3662#: ../multiload/main.c:330 ../multiload/properties.c:615
3663msgid "Memory"
3664msgstr "Памет"
3665
3666#: ../multiload/main.c:332 ../multiload/properties.c:623
3667msgid "Network"
3668msgstr "Мрежа"
3669
3670#: ../multiload/main.c:334 ../multiload/properties.c:631
3671msgid "Swap Space"
3672msgstr "Размер на виртуалната памет"
3673
3674#: ../multiload/main.c:338
3675msgid "Disk"
3676msgstr "Диск"
3677
3678#: ../multiload/main.c:340
3679msgid "Resource"
3680msgstr "Ресурси"
3681
3682#: ../multiload/main.c:356
3683#, c-format
3684msgid ""
3685"%s:\n"
3686"%d%% in use of which\n"
3687"%d%% is cache"
3688msgstr ""
3689"%s:\n"
3690"%d%% в употреба, от които\n"
3691"%d%% са кеш"
3692
3693#: ../multiload/main.c:359
3694#, c-format
3695msgid ""
3696"%s:\n"
3697"%d%% in use"
3698msgstr ""
3699"%s:\n"
3700"%d%% се използват"
3701
3702#: ../multiload/memload.c:45
3703msgid "Memory Load"
3704msgstr "Натовареност на паметта"
3705
3706#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:1
3707msgid "Applet refresh rate in milliseconds"
3708msgstr "Време за обновяване на аплета в милисекунди"
3709
3710#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:2
3711msgid "Background color for disk load graph"
3712msgstr "Фонов цвят на графиката за натовареността на диска"
3713
3714#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:3
3715msgid "CPU graph background color"
3716msgstr "Фонов цвят за графиката на натовареността на процесора"
3717
3718#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:4
3719msgid "Enable CPU load graph"
3720msgstr "Включване на графиката за натовареността на процесора"
3721
3722#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:5
3723msgid "Enable disk load graph"
3724msgstr "Включване на графиката за натовареността на диска"
3725
3726#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:6
3727msgid "Enable load average graph"
3728msgstr "Включване на графиката за средната натовареност"
3729
3730#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:7
3731msgid "Enable memory load graph"
3732msgstr "Включване на графиката за натовареността на паметта"
3733
3734#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:8
3735msgid "Enable network load graph"
3736msgstr "Включване на графиката за натовареността на мрежата"
3737
3738#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:9
3739msgid "Enable swap load graph"
3740msgstr "Включване на графиката за натовареността на виртуалната памет"
3741
3742#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:10
3743msgid ""
3744"For horizontal panels, the width of the graphs in pixels. For vertical "
3745"panels, this is the height of the graphs."
3746msgstr ""
3747"За хоризонтални панели, ширината на графиката в пиксели. За вертикални панели, това е височината на графиката."
3748
3749#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:11
3750msgid "Graph color for Ethernet network activity"
3751msgstr "Цвят на графиката за активността на локалната мрежа"
3752
3753#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:12
3754msgid "Graph color for PLIP network activity"
3755msgstr "Цвят на графиката за активността на PLIP мрежата"
3756
3757#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:13
3758msgid "Graph color for SLIP network activity"
3759msgstr "Цвят на графиката за активността на SLIP мрежата"
3760
3761#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:14
3762msgid "Graph color for buffer memory"
3763msgstr "Цвят на графиката за буферната памет"
3764
3765#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:15
3766msgid "Graph color for cached memory"
3767msgstr "Цвят на графиката за запълнената памет"
3768
3769#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:16
3770msgid "Graph color for disk read"
3771msgstr "Цвят на графиката за четенето от диска"
3772
3773#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:17
3774msgid "Graph color for disk write"
3775msgstr "Цвят на графиката за писането по диска"
3776
3777#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:18
3778msgid "Graph color for iowait related CPU activity"
3779msgstr "Цвят на графиката за изчакванията за вх./изход от процесора"
3780
3781#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:19
3782msgid "Graph color for load average"
3783msgstr "Цвят на графиката за средна натовареност"
3784
3785#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:20
3786msgid "Graph color for nice-related CPU activity"
3787msgstr "Цвят на графиката за приблизителна активност на процесора"
3788
3789#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:21
3790msgid "Graph color for other network usage"
3791msgstr "Цвят на графиката за активността на мрежата"
3792
3793#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:22
3794msgid "Graph color for shared memory"
3795msgstr "Цвят на графиката за поделената памет"
3796
3797#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:23
3798msgid "Graph color for system-related CPU activity"
3799msgstr "Цвят на графиката за системната активност на процесора"
3800
3801#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:24
3802msgid "Graph color for user-related CPU activity"
3803msgstr "Цвят на графиката за активността процесора от потребителя"
3804
3805#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:25
3806msgid "Graph color for user-related memory usage"
3807msgstr "Цвят на графиката за паметта използвана от потребителя"
3808
3809#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:26
3810msgid "Graph color for user-related swap usage"
3811msgstr "Цвят на графиката за виртуалната памет използвана от потребителите"
3812
3813#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:27
3814msgid "Graph size"
3815msgstr "Размер на графиката"
3816
3817#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:28
3818msgid "Load graph background color"
3819msgstr "Фоновия цвят на графиката за натовареността."
3820
3821#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:29
3822msgid "Memory graph background color"
3823msgstr "Фоновия цвят на графиката за паметта."
3824
3825#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:30
3826msgid "Network graph background color"
3827msgstr "Фоновия цвят на графиката за мрежата."
3828
3829#: ../multiload/multiload.schemas.in.h:31
3830msgid "Swap graph background color"
3831msgstr "Фоновия цвят на графиката за виртуалната памет."
3832
3833#: ../multiload/netload.c:44
3834msgid "Net Load"
3835msgstr "Натовареност на мрежата"
3836
3837#: ../multiload/properties.c:368
3838msgid "Monitored Resources"
3839msgstr "Наблюдавани ресурси"
3840
3841#: ../multiload/properties.c:393
3842msgid "_Processor"
3843msgstr "_Процесор"
3844
3845#: ../multiload/properties.c:406
3846msgid "_Memory"
3847msgstr "Па_мет"
3848
3849#: ../multiload/properties.c:419
3850msgid "_Network"
3851msgstr "Мре_жа"
3852
3853#: ../multiload/properties.c:432
3854msgid "S_wap Space"
3855msgstr "_Виртуална памет"
3856
3857#: ../multiload/properties.c:445
3858msgid "_Load"
3859msgstr "Натовареност"
3860
3861#: ../multiload/properties.c:458
3862msgid "_Harddisk"
3863msgstr "_Твърд диск"
3864
3865#: ../multiload/properties.c:474
3866msgid "Options"
3867msgstr "Настройки"
3868
3869#: ../multiload/properties.c:504
3870msgid "System m_onitor width: "
3871msgstr "_Ширина на системния датчик: "
3872
3873#: ../multiload/properties.c:506
3874msgid "System m_onitor height: "
3875msgstr "_Височина на системния датчик: "
3876
3877#: ../multiload/properties.c:545
3878msgid "Sys_tem monitor update interval: "
3879msgstr "_Период на обновяване на системния датчик: "
3880
3881#: ../multiload/properties.c:571
3882msgid "milliseconds"
3883msgstr "милисекунди"
3884
3885#: ../multiload/properties.c:582
3886msgid "Colors"
3887msgstr "Цветове"
3888
3889#: ../multiload/properties.c:609 ../multiload/properties.c:617
3890msgid "_User"
3891msgstr "Пот_ребител"
3892
3893#: ../multiload/properties.c:610
3894msgid "S_ystem"
3895msgstr "_Системa"
3896
3897#: ../multiload/properties.c:611
3898msgid "N_ice"
3899msgstr "Приори_тет"
3900
3901#: ../multiload/properties.c:612
3902msgid "I_OWait"
3903msgstr "I_OWait"
3904
3905#: ../multiload/properties.c:613
3906msgid "I_dle"
3907msgstr "_Незаети"
3908
3909#: ../multiload/properties.c:618
3910msgid "Sh_ared"
3911msgstr "_Споделени"
3912
3913#: ../multiload/properties.c:619
3914msgid "_Buffers"
3915msgstr "_Буфери"
3916
3917#: ../multiload/properties.c:620
3918msgid "Cach_ed"
3919msgstr "Записан в паметта"
3920
3921#: ../multiload/properties.c:621
3922msgid "F_ree"
3923msgstr "Сво_бодни"
3924
3925#: ../multiload/properties.c:625
3926msgid "_SLIP"
3927msgstr "_SLIP"
3928
3929#: ../multiload/properties.c:626
3930msgid "PL_IP"
3931msgstr "_PLIP"
3932
3933#: ../multiload/properties.c:627
3934msgid "_Ethernet"
3935msgstr "Локална мр_ежа"
3936
3937#: ../multiload/properties.c:628
3938msgid "Othe_r"
3939msgstr "Д_руги"
3940
3941#: ../multiload/properties.c:629 ../multiload/properties.c:639
3942#: ../multiload/properties.c:645
3943msgid "_Background"
3944msgstr "_Фон"
3945
3946#: ../multiload/properties.c:633
3947msgid "_Used"
3948msgstr "_Използвани"
3949
3950#: ../multiload/properties.c:634
3951msgid "_Free"
3952msgstr "_Свободни"
3953
3954#: ../multiload/properties.c:636
3955msgid "Load"
3956msgstr "Натовареност"
3957
3958#: ../multiload/properties.c:638
3959msgid "_Average"
3960msgstr "Средно"
3961
3962#: ../multiload/properties.c:641
3963msgid "Harddisk"
3964msgstr "Твърд диск"
3965
3966#: ../multiload/properties.c:643
3967msgid "_Read"
3968msgstr "_Четене"
3969
3970#: ../multiload/properties.c:644
3971msgid "_Write"
3972msgstr "_Писане"
3973
3974#: ../multiload/properties.c:668
3975msgid "System Monitor Preferences"
3976msgstr "Настройки на аплета за наблюдение на системата"
3977
3978#: ../multiload/swapload.c:46
3979msgid "Swap Load"
3980msgstr "Натовареност на суапа"
3981
3982#: ../null_applet/GNOME_CDPlayerApplet.server.in.h:1
3983msgid "CD Player (Deprecated)"
3984msgstr "CD плеър (Deprecated)"
3985
3986#: ../null_applet/GNOME_CDPlayerApplet.server.in.h:2
3987msgid "Panel applet for playing audio CDs"
3988msgstr "Аплет за панела за слушане на музикални CD"
3989
3990#: ../null_applet/GNOME_MailcheckApplet_Factory.server.in.h:1
3991msgid "Alert you when new mail arrives"
3992msgstr "Получаване на сигнал при нова електронна поща"
3993
3994#: ../null_applet/GNOME_MailcheckApplet_Factory.server.in.h:2
3995msgid "Inbox Monitor (Deprecated)"
3996msgstr "Наблюдение на пощенската кутия (не се препоръчва)"
3997
3998#: ../null_applet/GNOME_NullApplet_Factory.server.in.in.h:1
3999msgid "Factory for deprecating applets"
4000msgstr "Фабрика за аплети, които не се препоръчват"
4001
4002#: ../null_applet/GNOME_NullApplet_Factory.server.in.in.h:2
4003msgid "Null Applet Factory"
4004msgstr "Фабрика за нулевия аплет"
4005
4006#: ../null_applet/GNOME_Panel_WirelessApplet.server.in.h:1
4007msgid "Monitor the quality of a wireless network link"
4008msgstr "Наблюдаване на качеството на безжичната мрежова връзка"
4009
4010#: ../null_applet/GNOME_Panel_WirelessApplet.server.in.h:2
4011msgid "Wireless Link Monitor"
4012msgstr "Безжични връзки"
4013
4014#: ../null_applet/null_applet.c:154
4015msgid "Some panel items are no longer available"
4016msgstr "Някои елементи на панела вече не са достъпни"
4017
4018#: ../null_applet/null_applet.c:155
4019msgid ""
4020"One or more panel items (also referred to as applets) are no longer "
4021"available in the GNOME desktop."
4022msgstr ""
4023"Един или повече елементи на панела (познати като аплети) вече не съществуват "
4024"в графичната среда GNOME."
4025
4026#: ../null_applet/null_applet.c:157
4027msgid "These items will now be removed from your configuration:"
4028msgstr "Тези елементи няма да бъдат махнати от настройките ви:"
4029
4030#: ../null_applet/null_applet.c:160
4031msgid "You will not receive this message again."
4032msgstr "Няма да получавате това съобщение отново."
4033
4034#: ../stickynotes/GNOME_StickyNotesApplet.server.in.in.h:1
4035msgid "Create, view, and manage sticky notes on the desktop"
4036msgstr "Създава, преглежда и управлява лепкавите бележки върху работния плот"
4037
4038#: ../stickynotes/GNOME_StickyNotesApplet.server.in.in.h:2
4039#: ../stickynotes/stickynotes_applet.c:417
4040#: ../stickynotes/stickynotes_applet.c:603
4041#: ../stickynotes/stickynotes_applet_callbacks.c:436
4042msgid "Sticky Notes"
4043msgstr "Лепкави бележки"
4044
4045#: ../stickynotes/GNOME_StickyNotesApplet.server.in.in.h:3
4046msgid "Sticky Notes Applet Factory"
4047msgstr "Фабрика на аплета лепкави бележки"
4048
4049#: ../stickynotes/GNOME_StickyNotesApplet.xml.h:2
4050msgid "_Delete Notes"
4051msgstr "_Изтриване на бележките"
4052
4053#: ../stickynotes/GNOME_StickyNotesApplet.xml.h:4
4054msgid "_Lock Notes"
4055msgstr "Зак_лючване бележките"
4056
4057#: ../stickynotes/stickynotes.c:502
4058msgid "This note is locked."
4059msgstr "Тази бележка е заключена."
4060
4061#: ../stickynotes/stickynotes.c:506
4062msgid "This note is unlocked."
4063msgstr "Тази бележка е отключена."
4064
4065#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:2
4066msgid "    Font C_olor:"
4067msgstr "    Цвят на _шрифта:"
4068
4069#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:3
4070msgid "    Font Co_lor:"
4071msgstr "    Цвят на шри_фта:"
4072
4073#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:4
4074msgid "    Note C_olor:"
4075msgstr "    Цвят на _бележката:"
4076
4077#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:5
4078msgid "    Note _Color:"
4079msgstr "    Цвят на беле_жката:"
4080
4081#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:6
4082msgid "    _Font:"
4083msgstr "    _Шрифт:"
4084
4085#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:8
4086msgid "<b>Default Note Properties</b>"
4087msgstr "<b>Настройки за бележката по подразбиране</b>"
4088
4089#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:9
4090msgid ""
4091"<b>Delete all sticky notes?</b>\n"
4092"\n"
4093"This cannot be undone."
4094msgstr ""
4095"<b>Изтриване на всички лепкави бележки?</b>\n"
4096"\n"
4097"Това действие е необратимо."
4098
4099#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:12
4100msgid ""
4101"<b>Delete this sticky note?</b>\n"
4102"\n"
4103"This cannot be undone."
4104msgstr ""
4105"<b>Изтриване на тази лепкава бележка?</b>\n"
4106"\n"
4107"Това действие е необратимо."
4108
4109#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:15
4110msgid "<b>Properties</b>"
4111msgstr "<b>Настройки</b>"
4112
4113#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:16
4114msgid "Choose a base color to use for all sticky notes"
4115msgstr "Избиране на базов цвят, който да се използва за всички лепкави бележки"
4116
4117#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:17
4118msgid "Choose a color for the note"
4119msgstr "Избиране на цвят за бележката"
4120
4121#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:18
4122msgid "Choose a font for the note"
4123msgstr "Избиране на шрифт за бележката"
4124
4125#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:19
4126msgid "Choose a font to use for all sticky notes"
4127msgstr "Избиране на шрифт за всички лепкави бележки"
4128
4129#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:20
4130msgid "Choose if notes are visible on all workspaces"
4131msgstr "Дали бележките да са видими на всички работни места"
4132
4133#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:21
4134msgid "Choose if the default style is forced on all notes"
4135msgstr "Избиране дали стила по подразбиране да се сложи насилствено върху всички бележки"
4136
4137#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:22
4138msgid "Close note"
4139msgstr "Затваряне на бележка"
4140
4141#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:23
4142msgid "Force _default color and font on notes"
4143msgstr "Слага насилствено цвета и шрифта по по_дразбиране на бележките"
4144
4145#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:24
4146msgid "H_eight:"
4147msgstr "Височина:"
4148
4149#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:25
4150msgid "Lock/Unlock note"
4151msgstr "Заключване/отключване на бележка"
4152
4153#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:26
4154msgid "Pick a color for the sticky note"
4155msgstr "Избиране на цвят за лепкавата бележка"
4156
4157#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:27
4158msgid "Pick a default sticky note color"
4159msgstr "Избиране на цвят по подразбиране за лепкавата бележка"
4160
4161#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:28
4162msgid "Pick a default sticky note font"
4163msgstr "Избиране на шрифт по подразбиране за лепкавата бележка "
4164
4165#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:29
4166msgid "Pick a font for the sticky note"
4167msgstr "Избиране на шрифт за лепкавата бележка"
4168
4169#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:30
4170msgid "Resize note"
4171msgstr "Преоразмеряване на бележка"
4172
4173#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:31
4174msgid "Specify a title for the note"
4175msgstr "Задаване на заглавие на бележката"
4176
4177#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:32
4178msgid "Specify the default height (in pixels) of new notes"
4179msgstr "Задаване на височина по подразбиране (в пиксели) на новата бележка"
4180
4181#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:33
4182msgid "Specify the default width (in pixels) of new notes"
4183msgstr "Задаване на ширина по подразбиране (в пиксели) на новата бележка"
4184
4185#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:34
4186msgid "Sticky Note"
4187msgstr "Лепкава бележка"
4188
4189#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:35
4190msgid "Sticky Note Properties"
4191msgstr "Настройки на лепкавата бележка"
4192
4193#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:36
4194msgid "Sticky Notes Preferences"
4195msgstr "Настройки на лепкавите бележки"
4196
4197#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:37
4198msgid "Use co_lor from the system theme"
4199msgstr "Използване на цвят от системната тема"
4200
4201#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:38
4202msgid "Use default co_lor"
4203msgstr "Използване на цветове по подразбиране"
4204
4205#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:39
4206msgid "Use default fo_nt"
4207msgstr "Използване на шрифт по подразбиране"
4208
4209#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:40
4210msgid "Use fo_nt from the system theme"
4211msgstr "Използване на шрифт от систем_ната тема"
4212
4213#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:41
4214msgid "_Delete All"
4215msgstr "Изтриване на _всичко"
4216
4217#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:42
4218msgid "_Delete Note..."
4219msgstr "Изтриване на бележка..."
4220
4221#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:43
4222msgid "_Lock Note"
4223msgstr "_Заключване на бележка"
4224
4225#. menu item - New Note
4226#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:44
4227#: ../stickynotes/stickynotes_applet_callbacks.c:137
4228msgid "_New Note"
4229msgstr "Нова бележка"
4230
4231#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:46
4232msgid "_Put notes on all workspaces"
4233msgstr "Поставяне на бележките на всички работни места"
4234
4235#: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:47
4236msgid "_Title:"
4237msgstr "Заглавие:"
4238
4239#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:1
4240msgid "Autosave timeout in minutes"
4241msgstr "Време между автоматично записване в минути"
4242
4243#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:2
4244msgid ""
4245"By default, sticky notes are given the current date as the title when they "
4246"are created. This format is used; anything that can be parsed by strftime() "
4247"is valid."
4248msgstr ""
4249"По подразбиране, на лепкавите бележки се дава текущата дата като заглавие "
4250"когато те се създават. Използва се този формат; всичко което се изписва от "
4251"strftime() е валидно."
4252
4253#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:3
4254msgid "Date format of note's title"
4255msgstr "Формат за датата в заглавието на бележката"
4256
4257#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:4
4258msgid "Default color for font"
4259msgstr "Стандартен цвят на шрифта"
4260
4261#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:5
4262msgid "Default color for new notes"
4263msgstr "Цвят по подразбиране за нови бележки"
4264
4265#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:6
4266msgid ""
4267"Default color for new sticky notes. This should be in html hex "
4268"specification, for example \"#30FF50\"."
4269msgstr ""
4270"Цвят по подразбиране за нова лепкава бележка. Това трябва да е в "
4271"специфицирания от html шестнадесетичен вид, примерно \"#30FF50\"."
4272
4273#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:7
4274msgid ""
4275"Default font color for new sticky notes. This should be in html hex "
4276"specification, for example \"#000000\"."
4277msgstr ""
4278"Стандартен цвят за нова лепкава бележка. Това трябва да е в специфицирания "
4279"от html шестнадесетичен вид, примерно \"#000000\"."
4280
4281#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:8
4282msgid "Default font for new notes"
4283msgstr "Шрифт по подразбиране за нови бележки"
4284
4285#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:9
4286msgid ""
4287"Default font for new sticky notes. This should be a Pango Font Name, for "
4288"example \"Sans Italic 10\""
4289msgstr ""
4290"Шрифт по подразбиране за нова лепкава бележка. Това трябва да е името и "
4291"размера на шрифта, за пример \"Sans Italic 10\""
4292
4293#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:10
4294msgid "Default height for new notes"
4295msgstr "Височина по подразбиране за новите бележки"
4296
4297#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:11
4298msgid "Default height for new sticky notes in pixels."
4299msgstr "Височина по подразбиране за новите лепкави бележки в пиксели."
4300
4301#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:12
4302msgid "Default width for new notes"
4303msgstr "Ширина по подразбиране за новите бележки"
4304
4305#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:13
4306msgid "Default width for new sticky notes in pixels."
4307msgstr "Ширина по подразбиране за новите лепкави бележки в пиксели."
4308
4309#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:14
4310msgid "Empty notes are always deleted without confirmation"
4311msgstr "Празните бележки винаги се изтриват без потвърждение"
4312
4313#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:15
4314msgid ""
4315"Every time the specified number of minutes pass, the sticky notes are "
4316"automatically saved."
4317msgstr ""
4318"Всеки път лепкавите бележки се запазват автоматично през избрания брой минути. "
4319
4320#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:16
4321msgid ""
4322"If this option is disabled, a custom color can be used as the default color "
4323"for all sticky notes."
4324msgstr ""
4325"Ако тази опция е изключена, може да се използва избран цвят за цвят по подразбиране за всички лепкави бележки."
4326
4327#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:17
4328msgid ""
4329"If this option is disabled, a custom font can be used as the default font "
4330"for all sticky notes."
4331msgstr ""
4332"Ако тази опция е изключена, може да се използва избран шрифт за шрифт по подразбиране за всички лепкави бележки."
4333
4334#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:18
4335msgid ""
4336"If this option is enabled, the custom colors and fonts that have been "
4337"assigned to individual notes will be ignored."
4338msgstr ""
4339"Ако тази опция е включена, избраните цветове и шрифтове за отделните лепкави бележки ще бъдат игнорирани."
4340
4341#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:19
4342msgid "Specifies whether the sticky notes are locked (non-editable) or not."
4343msgstr "Определете дали лепкавите бележки са заключени (не се променя) или не."
4344
4345#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:20
4346msgid ""
4347"Specifies whether the sticky notes are visible on ALL workspaces on the "
4348"desktop, or not."
4349msgstr ""
4350"Задаване дали лепкавите бележки са видими на всички работни места или не."
4351
4352#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:21
4353msgid "Specifies whether the sticky notes are visible or not."
4354msgstr "Определяне дали лепкавите бележки са видими или не."
4355
4356#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:22
4357msgid "Sticky notes' locked state"
4358msgstr "Заключено състояние на лепкавите бележки"
4359
4360#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:23
4361msgid "Sticky notes' visibility"
4362msgstr "Видимост на лепкавите бележки"
4363
4364#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:24
4365msgid "Sticky notes' workspace stickyness"
4366msgstr "Лепкавост на лепкавите бележки върху работния плот"
4367
4368#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:25
4369msgid "Whether to ask for confirmation when deleting a note"
4370msgstr "Дали да пита за потвърждение когато изтрива бележка"
4371
4372#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:26
4373msgid "Whether to force the default color and font on all notes"
4374msgstr "Дали насилствено да бъде приложен цвета и шрифта по подразбиране на всички бележки"
4375
4376#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:27
4377msgid "Whether to use the default system color"
4378msgstr "Дали да се ползват цветовете по подразбиране на системата"
4379
4380#: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:28
4381msgid "Whether to use the default system font"
4382msgstr "Дали да се използва системния шрифт по подразбиране"
4383
4384#: ../stickynotes/stickynotes_applet.c:602
4385#, c-format
4386msgid "%d note"
4387msgid_plural "%d notes"
4388msgstr[0] "%d бележка"
4389msgstr[1] "%d бележки"
4390
4391#. menu item - Show Notes
4392#: ../stickynotes/stickynotes_applet_callbacks.c:147
4393msgid "_Show Notes"
4394msgstr "_Показване на бележките"
4395
4396#: ../stickynotes/stickynotes_applet_callbacks.c:440
4397msgid "Sticky Notes for the GNOME Desktop Environment"
4398msgstr "Лепкави бележки за работната среда GNOME"
4399
4400#: ../trashapplet/GNOME_Panel_TrashApplet.server.in.in.h:1
4401msgid "Go to Trash"
4402msgstr "Отиване в кошчето"
4403
4404#: ../trashapplet/GNOME_Panel_TrashApplet.server.in.in.h:2
4405msgid "Trash"
4406msgstr "Кошче"
4407
4408#: ../trashapplet/GNOME_Panel_TrashApplet.xml.h:2
4409#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:583
4410msgid "_Empty Trash"
4411msgstr "_Изчистване на кошчето"
4412
4413#: ../trashapplet/GNOME_Panel_TrashApplet.xml.h:4
4414msgid "_Open"
4415msgstr "_Отваряне"
4416
4417#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:163
4418#, c-format
4419msgid "Unable to find the Trash directory: %s"
4420msgstr "Папката на кошчето не може да бъде намерена: %s"
4421
4422#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:396
4423msgid "No Items in Trash"
4424msgstr "В кошчето няма нищо"
4425
4426#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:400
4427#, c-format
4428msgid "%d Item in Trash"
4429msgid_plural "%d Items in Trash"
4430msgstr[0] "%d нещо в кошчето"
4431msgstr[1] "%d неща в кошчето"
4432
4433#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:516
4434#, c-format
4435msgid "Removing item %s of %s"
4436msgstr "Изтриване на елемент %s от общо %s"
4437
4438#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:523
4439#, c-format
4440msgid "<i>Removing: %s</i>"
4441msgstr "<i>Изтриване: %s</i>"
4442
4443#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:560
4444msgid "Empty all of the items from the trash?"
4445msgstr "Изтриване на всичко от кошчето?"
4446
4447#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:563
4448msgid ""
4449"If you choose to empty the trash, all items in it will be permanently lost. "
4450"Please note that you can also delete them separately."
4451msgstr ""
4452"Ако изпразнете кошчето, всичко, което е било в него, ще бъде необратимо изгубено. Забележете, че можете да ги триете по отделно."
4453
4454#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:665
4455#, c-format
4456msgid ""
4457"Error while spawning nautilus:\n"
4458"%s"
4459msgstr ""
4460"Грешка при стартирането на Nautilus:\n"
4461"%s"
4462
4463#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:712
4464msgid "Trash Applet"
4465msgstr "Аплет за кошчето"
4466
4467#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:715
4468msgid ""
4469"A GNOME trash bin that lives in your panel. You can use it to view the trash "
4470"or drag and drop items into the trash."
4471msgstr ""
4472"Кошче за GNOME, което стои на панела. Можете да го ползвате, за да разглеждате съдържанието на кошчето или да премествате неща с изтегляне."
4473
4474#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:740
4475msgid "Delete Immediately?"
4476msgstr "Моментално изтриване?"
4477
4478#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:769
4479msgid "Cannot move items to trash, do you want to delete them immediately?"
4480msgstr "Невъзможно е нещата да бъдат преместени в кошчето. Искате ли незабавно да се изтрият?"
4481
4482#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:772
4483msgid ""
4484"Cannot move some items to trash, do you want to delete these immediately?"
4485msgstr ""
4486"Някои неща не могат да бъдат преместени в кошчето. Искате ли само те да бъдат изтрити незабавно?"
4487
4488#: ../trashapplet/src/trashapplet.c:873 ../trashapplet/src/trashapplet.c:890
4489#, c-format
4490msgid ""
4491"Unable to move to trash:\n"
4492"%s"
4493msgstr ""
4494"Невъзможно е да се преместят в кошчето:\n"
4495"%s"
4496
4497#: ../trashapplet/trashapplet.glade.h:1
4498msgid "<b>From:</b>"
4499msgstr "<b>От:</b>"
4500
4501#: ../trashapplet/trashapplet.glade.h:2
4502msgid "<big><b>Emptying the Trash</b></big>"
4503msgstr "<big><b>Изпразване на кошчето</b></big>"
4504
4505#: ../trashapplet/trashapplet.glade.h:3
4506msgid "Emptying the Trash"
4507msgstr "Изпразване на кошчето"
4508
4509#~ msgid "Orange value level"
4510#~ msgstr "Стойността за оранжевото ниво"
4511
4512#~ msgid "The battery level below which the battery is displayed as red."
4513#~ msgstr "Нивото на батерията, под което батерията ще се изобразява червена."
4514
4515#~ msgid "The battery level below which the battery is displayed as yellow."
4516#~ msgstr "Нивото на батерията, под което батерията ще се изобразява жълта."
4517
4518#~ msgid "Yellow value level"
4519#~ msgstr "Стойността за жълтото ниво"
4520
4521#~ msgid "Show _traditional, larger battery"
4522#~ msgstr "Показване на _традиционната, по-голяма батерия"
4523
4524#~ msgid "Show upright, smaller battery"
4525#~ msgstr "Показване на изправената, по-малка батерия"
4526
4527#~ msgid ""
4528#~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Cannot execute '%s'</span>\n"
4529#~ "%s"
4530#~ msgstr ""
4531#~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Не може да се изпълни \"%s\"</"
4532#~ "span>\n"
4533#~ "%s"
4534
4535#~ msgid "No volume control elements and/or devices found."
4536#~ msgstr ""
4537#~ "Не са открити контроли или устройства за управление силата на звука."
4538
4539#~ msgid "Show battery status"
4540#~ msgstr "Показване състоянието на батерията"
4541
4542#~ msgid "Jorgen Pehrson <jp@spektr.eu.org>"
4543#~ msgstr "Jörgen Pehrson <jp@spektr.eu.org>"
4544
4545#~ msgid "Show _battery status"
4546#~ msgstr "Показване състоянието на _батерията"
4547
4548#~ msgid "Show power _connection status"
4549#~ msgstr "Показване на състоянието на връзката на _захранването"
4550
4551#~ msgid "Utility"
4552#~ msgstr "Инструмент"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.