source: desktop/gcalctool.HEAD.bg.po @ 277

Last change on this file since 277 was 166, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Малко корекции. Понеже преводът е наистина ужасен се добавих към преводачите - като потребителите да мърморят и аз да поема част от вината. Има още много да се подобрява превода.

File size: 39.2 KB
Line 
1# Bulgarian translation of GCalcTool po file.
2# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
3# Rostislav Raikov <zbrox@dir.bg>, 2004.
4# Atanas Kosharov <webcrusader@gmail.com>, 2005.
5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: GCalcTool HEAD\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2005-08-31 09:21+0300\n"
12"PO-Revision-Date: 2005-08-31 09:23+0300\n"
13"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19
20#. Strings for each base value.
21#: ../gcalctool/calctool.c:41
22msgid "_Bin"
23msgstr "Д_во"
24
25#: ../gcalctool/calctool.c:41
26msgid "_Oct"
27msgstr "_Осм"
28
29#: ../gcalctool/calctool.c:41
30msgid "_Dec"
31msgstr "_Дес"
32
33#: ../gcalctool/calctool.c:41
34msgid "He_x"
35msgstr "Ше_с"
36
37#. Tooltips for each base value.
38#: ../gcalctool/calctool.c:45
39msgid "Set numeric base to binary (base 2)"
40msgstr "Преминаване към двоична бройна система (основа 2)"
41
42#: ../gcalctool/calctool.c:46
43msgid "Set numeric base to octal (base 8)"
44msgstr "Преминаване към осмична бройна система (основа 8)"
45
46#: ../gcalctool/calctool.c:47
47msgid "Set numeric base to decimal (base 10)"
48msgstr "Преминаване към десетична бройна система (основа 10)"
49
50#: ../gcalctool/calctool.c:48
51msgid "Set numeric base to hexadecimal (base 16)"
52msgstr "Преминаване към шестнадесетична бройна система (основа 16)"
53
54#. Strings for each display mode value.
55#: ../gcalctool/calctool.c:59
56msgid "E_ng"
57msgstr "И_нж"
58
59#: ../gcalctool/calctool.c:59
60msgid "_Fix"
61msgstr "_Фик"
62
63#: ../gcalctool/calctool.c:59
64msgid "_Sci"
65msgstr "_Нау"
66
67#. Tooltips for each display mode value.
68#: ../gcalctool/calctool.c:63
69msgid "Set display type to engineering format"
70msgstr "Използване на инженерния формат за показване на данни"
71
72#: ../gcalctool/calctool.c:64
73msgid "Set display type to fixed-point format"
74msgstr "Задаване типа на изобразяване на формат с фиксирана точка"
75
76#: ../gcalctool/calctool.c:65
77msgid "Set display type to scientific format"
78msgstr "Използване на научният формат за показване на данни"
79
80#: ../gcalctool/calctool.c:68
81msgid "Set hyperbolic option for trigonometric functions"
82msgstr "Преминаване към хиперболични тригонометрични функции"
83
84#: ../gcalctool/calctool.c:69
85msgid "Set inverse option for trigonometric functions"
86msgstr "Преминаване към обратни тригонометрични функции"
87
88#. Mode titles to be added to the titlebar.
89#: ../gcalctool/calctool.c:72 ../gcalctool/gtk.c:351
90msgid "Basic"
91msgstr "Основен режим"
92
93#: ../gcalctool/calctool.c:72 ../gcalctool/gtk.c:353
94msgid "Advanced"
95msgstr "Разширен режим"
96
97#: ../gcalctool/calctool.c:72 ../gcalctool/gtk.c:355
98msgid "Financial"
99msgstr "Финансов режим"
100
101#: ../gcalctool/calctool.c:73 ../gcalctool/gtk.c:357
102msgid "Scientific"
103msgstr "Научен режим"
104
105#: ../gcalctool/calctool.c:73
106msgid "Expression"
107msgstr "Израз"
108
109#. Strings for each trig type value.
110#: ../gcalctool/calctool.c:77
111msgid "De_grees"
112msgstr "_Градуси"
113
114#: ../gcalctool/calctool.c:77
115msgid "Gr_adians"
116msgstr "Гр_ади"
117
118#: ../gcalctool/calctool.c:77
119msgid "_Radians"
120msgstr "_Радиани"
121
122#. Tooltips for each trig type value.
123#: ../gcalctool/calctool.c:81
124msgid "Set trigonometric type to degrees"
125msgstr "Преминаване към градуси"
126
127#: ../gcalctool/calctool.c:82
128msgid "Set trigonometric type to gradians"
129msgstr "Преминаване към гради"
130
131#: ../gcalctool/calctool.c:83
132msgid "Set trigonometric type to radians"
133msgstr "Преминаване към радиани"
134
135#: ../gcalctool/calctool.c:134
136msgid "7"
137msgstr "7"
138
139#: ../gcalctool/calctool.c:136
140msgid "Numeric 7"
141msgstr "Цифрено 7"
142
143#: ../gcalctool/calctool.c:146
144msgid "8"
145msgstr "8"
146
147#: ../gcalctool/calctool.c:148
148msgid "Numeric 8"
149msgstr "Цифрено 8"
150
151#: ../gcalctool/calctool.c:158
152msgid "9"
153msgstr "9"
154
155#: ../gcalctool/calctool.c:160
156msgid "Numeric 9"
157msgstr "Цифрено 9"
158
159#: ../gcalctool/calctool.c:170 ../gcalctool/calctool.c:178
160msgid "/"
161msgstr "/"
162
163#: ../gcalctool/calctool.c:171
164msgid "Divide"
165msgstr "Деление"
166
167#: ../gcalctool/calctool.c:182
168msgid "("
169msgstr ")"
170
171#: ../gcalctool/calctool.c:183
172msgid "Start group of calculations"
173msgstr "Започване на група пресмятания"
174
175#: ../gcalctool/calctool.c:184
176msgid "Left bracket"
177msgstr "Лява скоба"
178
179#: ../gcalctool/calctool.c:194
180msgid "Bksp"
181msgstr "Назд"
182
183#: ../gcalctool/calctool.c:195
184msgid "Remove rightmost character from displayed value"
185msgstr "Премахване на най-десния символ от показаната стойност"
186
187#: ../gcalctool/calctool.c:196
188msgid "Backspace"
189msgstr "Връщане назад"
190
191#: ../gcalctool/calctool.c:206
192msgid "CE"
193msgstr "CE"
194
195#: ../gcalctool/calctool.c:207
196msgid "Clear displayed value"
197msgstr "Изчистване на показаната стойност"
198
199#: ../gcalctool/calctool.c:208
200msgid "Clear entry"
201msgstr "Изчистване на въведеното"
202
203#: ../gcalctool/calctool.c:218
204msgid "Clr"
205msgstr "Изч"
206
207#: ../gcalctool/calctool.c:219
208msgid "Clear displayed value and any partial calculation"
209msgstr "Изчистване на показаната стойност и всяко незавършено пресмятане"
210
211#: ../gcalctool/calctool.c:220
212msgid "Clear"
213msgstr "Изчистване"
214
215#: ../gcalctool/calctool.c:232
216msgid "4"
217msgstr "4"
218
219#: ../gcalctool/calctool.c:234
220msgid "Numeric 4"
221msgstr "Цифрено 4"
222
223#: ../gcalctool/calctool.c:244
224msgid "5"
225msgstr "5"
226
227#: ../gcalctool/calctool.c:246
228msgid "Numeric 5"
229msgstr "Цифрено 5"
230
231#: ../gcalctool/calctool.c:256
232msgid "6"
233msgstr "6"
234
235#: ../gcalctool/calctool.c:258
236msgid "Numeric 6"
237msgstr "Цифрено 6"
238
239#: ../gcalctool/calctool.c:268 ../gcalctool/calctool.c:276
240msgid "*"
241msgstr "*"
242
243#: ../gcalctool/calctool.c:269
244msgid "Multiply"
245msgstr "Умножение"
246
247#: ../gcalctool/calctool.c:280
248msgid ")"
249msgstr ")"
250
251#: ../gcalctool/calctool.c:281
252msgid "End group of calculations"
253msgstr "Край на групата за пресмятане"
254
255#: ../gcalctool/calctool.c:282
256msgid "Right bracket"
257msgstr "Дясна скоба"
258
259#: ../gcalctool/calctool.c:292
260msgid "+/-"
261msgstr "+/-"
262
263#: ../gcalctool/calctool.c:293
264msgid "Change sign [c]"
265msgstr "Промяна на знака [c]"
266
267#: ../gcalctool/calctool.c:300
268msgid "Chs"
269msgstr "Прз"
270
271#: ../gcalctool/calctool.c:304
272msgid "Int"
273msgstr "Цел"
274
275#: ../gcalctool/calctool.c:305
276msgid "Integer portion of displayed value [i]"
277msgstr "Целочислената част на изобразената стойност [i]"
278
279#: ../gcalctool/calctool.c:306
280msgid "Integer portion"
281msgstr "Целочислена част"
282
283#: ../gcalctool/calctool.c:316
284msgid "Sto"
285msgstr "Пам"
286
287#: ../gcalctool/calctool.c:317
288msgid "Store displayed value in memory register [S]"
289msgstr "Запазване на показаната стойност в регистър на паметта [S]"
290
291#: ../gcalctool/calctool.c:318
292msgid "Store to register"
293msgstr "Запазване в регистъра"
294
295#: ../gcalctool/calctool.c:330
296msgid "1"
297msgstr "1"
298
299#: ../gcalctool/calctool.c:332
300msgid "Numeric 1"
301msgstr "Цифрено 1"
302
303#: ../gcalctool/calctool.c:342
304msgid "2"
305msgstr "2"
306
307#: ../gcalctool/calctool.c:344
308msgid "Numeric 2"
309msgstr "Цифрено 2"
310
311#: ../gcalctool/calctool.c:354
312msgid "3"
313msgstr "3"
314
315#: ../gcalctool/calctool.c:356
316msgid "Numeric 3"
317msgstr "Цифрено 3"
318
319#: ../gcalctool/calctool.c:366
320msgid "-"
321msgstr "-"
322
323#: ../gcalctool/calctool.c:367
324msgid "Subtract"
325msgstr "Изваждане"
326
327#: ../gcalctool/calctool.c:378
328msgid "%"
329msgstr "%"
330
331#: ../gcalctool/calctool.c:379
332msgid "Percentage"
333msgstr "Процент"
334
335#: ../gcalctool/calctool.c:390
336msgid "Sqrt"
337msgstr "КрКв"
338
339#: ../gcalctool/calctool.c:391
340msgid "Square root [s]"
341msgstr "Корен квадратен [s]"
342
343#: ../gcalctool/calctool.c:402
344msgid "Frac"
345msgstr "Дроб"
346
347#: ../gcalctool/calctool.c:403
348msgid "Fractional portion of displayed value [:]"
349msgstr "Дробната част на показаната стойност [:]"
350
351#: ../gcalctool/calctool.c:404
352msgid "Fractional portion"
353msgstr "Дробна част"
354
355#: ../gcalctool/calctool.c:414
356msgid "Rcl"
357msgstr "Пос"
358
359#: ../gcalctool/calctool.c:415
360msgid "Retrieve memory register to display [R]"
361msgstr "Слагане на паметовия регистър на дисплея [R]"
362
363#: ../gcalctool/calctool.c:416
364msgid "Retrieve from register"
365msgstr "Взимане от регистъра"
366
367#: ../gcalctool/calctool.c:428
368msgid "0"
369msgstr "0"
370
371#: ../gcalctool/calctool.c:430
372msgid "Numeric 0"
373msgstr "Цифрено 0"
374
375#: ../gcalctool/calctool.c:440
376msgid "."
377msgstr "."
378
379#: ../gcalctool/calctool.c:441
380msgid "Numeric point"
381msgstr "Цифрена точка"
382
383#: ../gcalctool/calctool.c:452
384msgid "="
385msgstr "="
386
387#: ../gcalctool/calctool.c:453
388msgid "Calculate result"
389msgstr "Смятане на резултат"
390
391#: ../gcalctool/calctool.c:464
392msgid "+"
393msgstr "+"
394
395#: ../gcalctool/calctool.c:465
396msgid "Add"
397msgstr "Събиране"
398
399#: ../gcalctool/calctool.c:476
400msgid "1/<i>x</i>"
401msgstr "1/<i>x</i>"
402
403#: ../gcalctool/calctool.c:477
404msgid "Reciprocal [r]"
405msgstr "Реципрочно [r]"
406
407#: ../gcalctool/calctool.c:484
408msgid "Recip"
409msgstr "Рецип"
410
411#: ../gcalctool/calctool.c:488
412msgid "<i>x</i><sup>2</sup>"
413msgstr "<i>x</i><sup>2</sup>"
414
415#: ../gcalctool/calctool.c:489
416msgid "Square [@]"
417msgstr "На квадрат [@]"
418
419#: ../gcalctool/calctool.c:496
420msgid "^2"
421msgstr "^2"
422
423#: ../gcalctool/calctool.c:500
424msgid "Abs"
425msgstr "Абс"
426
427#: ../gcalctool/calctool.c:501
428msgid "Absolute value [u]"
429msgstr "Абсолютна стойност [u]"
430
431#: ../gcalctool/calctool.c:512
432msgid "Exch"
433msgstr "Зам"
434
435#: ../gcalctool/calctool.c:513
436msgid "Exchange displayed value with memory register [X]"
437msgstr "Замяна на показаната стойност с тази от регистъра на паметта [X]"
438
439#: ../gcalctool/calctool.c:514
440msgid "Exchange with register"
441msgstr "Замяна с регистъра"
442
443#: ../gcalctool/calctool.c:540
444msgid "Ctrm"
445msgstr "УсПо"
446
447#: ../gcalctool/calctool.c:541
448msgid "Compounding term [m]"
449msgstr "Условия на погасяване [m]"
450
451#: ../gcalctool/calctool.c:552
452msgid "Ddb"
453msgstr "ДПО"
454
455#: ../gcalctool/calctool.c:553
456msgid "Double-declining depreciation [d]"
457msgstr "Двойно-понижаващо обезценяване [d]"
458
459#: ../gcalctool/calctool.c:564
460msgid "Fv"
461msgstr "БСт"
462
463#: ../gcalctool/calctool.c:565
464msgid "Future value [v]"
465msgstr "Бъдеща стойност [v]"
466
467#: ../gcalctool/calctool.c:576
468msgid "Pmt"
469msgstr "ППл"
470
471#: ../gcalctool/calctool.c:577
472msgid "Periodic payment [P]"
473msgstr "Периодично плащане [P]"
474
475#: ../gcalctool/calctool.c:588
476msgid "Pv"
477msgstr "ТСт"
478
479#: ../gcalctool/calctool.c:589
480msgid "Present value [p]"
481msgstr "Текуща стойност [p]"
482
483#: ../gcalctool/calctool.c:600
484msgid "Rate"
485msgstr "Лихва"
486
487#: ../gcalctool/calctool.c:601
488msgid "Periodic interest rate [T]"
489msgstr "Периодична лихва [T]"
490
491#: ../gcalctool/calctool.c:612
492msgid "Sln"
493msgstr "ОПЛ"
494
495#: ../gcalctool/calctool.c:613
496msgid "Straight-line depreciation [l]"
497msgstr "Обезценяване по права линия [l]"
498
499#: ../gcalctool/calctool.c:624
500msgid "Syd"
501msgstr "Амо"
502
503#: ../gcalctool/calctool.c:625
504msgid "Sum-of-the years'-digits depreciation [Y]"
505msgstr "Амортизация като сума на обезценяването [Y]"
506
507#: ../gcalctool/calctool.c:638
508msgid "Term"
509msgstr "Период"
510
511#: ../gcalctool/calctool.c:639
512msgid "Payment period [T]"
513msgstr "Период на разплащане [T]"
514
515#: ../gcalctool/calctool.c:750
516msgid "<"
517msgstr "<"
518
519#: ../gcalctool/calctool.c:751
520msgid "Shift displayed value 1-15 places to the left"
521msgstr "Преместване на показаната стойност с 1-15 места наляво"
522
523#: ../gcalctool/calctool.c:752
524msgid "Shift left"
525msgstr "Преместване наляво"
526
527#: ../gcalctool/calctool.c:762
528msgid ">"
529msgstr ">"
530
531#: ../gcalctool/calctool.c:763
532msgid "Shift displayed value 1-15 places to the right"
533msgstr "Преместване на показаната стойност с 1-15 места надясно"
534
535#: ../gcalctool/calctool.c:764
536msgid "Shift right"
537msgstr "Преместване надясно"
538
539#: ../gcalctool/calctool.c:774
540msgid "&amp;16"
541msgstr "&amp;16"
542
543#: ../gcalctool/calctool.c:775
544msgid "16-bit unsigned integer value of display (])"
545msgstr "Изобразяване на 16-битово положително цяло число (])"
546
547#: ../gcalctool/calctool.c:776
548msgid "16 bit unsigned integer"
549msgstr "16-битово положително цяло число"
550
551#. 16-bit unsigned integer value
552#: ../gcalctool/calctool.c:782 ../gcalctool/syntax_translation.c:73
553msgid "u16"
554msgstr "u16"
555
556#: ../gcalctool/calctool.c:786
557msgid "&amp;32"
558msgstr "&amp;32"
559
560#: ../gcalctool/calctool.c:787
561msgid "32-bit unsigned integer value of display ([)"
562msgstr "Изобразяване на 32-битово положително цяло число ([)"
563
564#: ../gcalctool/calctool.c:788
565msgid "32 bit unsigned integer"
566msgstr "32-битово положително цяло число"
567
568#. 32-bit unsigned integer value
569#: ../gcalctool/calctool.c:794 ../gcalctool/syntax_translation.c:74
570msgid "u32"
571msgstr "u32"
572
573#: ../gcalctool/calctool.c:834
574msgid "Acc"
575msgstr "Точ"
576
577#: ../gcalctool/calctool.c:835
578msgid "Set accuracy from 0 to 9 numeric places [a]"
579msgstr "Настройване на точността от 0 до 9 значещи цифри [a]"
580
581#: ../gcalctool/calctool.c:836
582msgid "Accuracy"
583msgstr "Точност"
584
585#: ../gcalctool/calctool.c:848
586msgid "Con"
587msgstr "Con"
588
589#: ../gcalctool/calctool.c:849
590msgid "Constants [#]"
591msgstr "Константи [#]"
592
593#: ../gcalctool/calctool.c:860
594msgid "Fun"
595msgstr "Фнк"
596
597#: ../gcalctool/calctool.c:861
598msgid "User-defined functions [f]"
599msgstr "Ръчно зададени функции [f]"
600
601#: ../gcalctool/calctool.c:872
602msgid "Exp"
603msgstr "Екс"
604
605#: ../gcalctool/calctool.c:873
606msgid "Enter an exponential number [e]"
607msgstr "Въвеждане на експоненциално число [e]"
608
609#: ../gcalctool/calctool.c:874
610msgid "Exponential"
611msgstr "Експоненциален"
612
613#: ../gcalctool/calctool.c:880
614msgid "*10^"
615msgstr "*10^"
616
617#: ../gcalctool/calctool.c:884
618msgid "e<sup><i>x</i></sup>"
619msgstr "e<sup><i>x</i></sup>"
620
621#: ../gcalctool/calctool.c:885
622msgid "e to the power of displayed value [{]"
623msgstr "e на степен изобразената стойност [{]"
624
625#: ../gcalctool/calctool.c:886
626msgid "E to the x"
627msgstr "Е на x-та"
628
629#: ../gcalctool/calctool.c:892
630msgid "e^"
631msgstr "e^"
632
633#: ../gcalctool/calctool.c:896
634msgid "10<sup><i>x</i></sup>"
635msgstr "10<sup><i>x</i></sup>"
636
637#: ../gcalctool/calctool.c:897
638msgid "10 to the power of displayed value [}]"
639msgstr "10 на степен изобразената стойност [}]"
640
641#: ../gcalctool/calctool.c:898
642msgid "Ten to the x"
643msgstr "десет на x-та"
644
645#: ../gcalctool/calctool.c:904
646msgid "10^"
647msgstr "10^"
648
649#: ../gcalctool/calctool.c:908
650msgid "<i>x</i><sup><i>y</i></sup>"
651msgstr "<i>x</i><sup><i>y</i></sup>"
652
653#: ../gcalctool/calctool.c:909
654msgid "Raise displayed value to the power of y [^]"
655msgstr "Повдигане на показаната стойност на степен y [^]"
656
657#: ../gcalctool/calctool.c:910
658msgid "X to the y"
659msgstr "X на y-та"
660
661#: ../gcalctool/calctool.c:916
662msgid "^"
663msgstr "^"
664
665#: ../gcalctool/calctool.c:920
666msgid "<i>x</i>!"
667msgstr "<i>x</i>!"
668
669#: ../gcalctool/calctool.c:921
670msgid "Factorial of displayed value [!]"
671msgstr "Факториел на показаната стойност [!]"
672
673#: ../gcalctool/calctool.c:922
674msgid "Factorial"
675msgstr "Факториел"
676
677#: ../gcalctool/calctool.c:928
678msgid "!"
679msgstr "!"
680
681#: ../gcalctool/calctool.c:932
682msgid "Rand"
683msgstr "Случ"
684
685#: ../gcalctool/calctool.c:933
686msgid "Random number in the range 0.0 to 1.0 [?]"
687msgstr "Случайно число от интервала 0.0 до 1.0 [?]"
688
689#: ../gcalctool/calctool.c:934
690msgid "Random number"
691msgstr "Случайно число"
692
693#: ../gcalctool/calctool.c:946
694msgid "D"
695msgstr "D"
696
697#: ../gcalctool/calctool.c:947
698msgid "Hexadecimal digit D"
699msgstr "Шестнадесетична цифра D"
700
701#: ../gcalctool/calctool.c:958
702msgid "E"
703msgstr "E"
704
705#: ../gcalctool/calctool.c:959
706msgid "Hexadecimal digit E"
707msgstr "Шестнадесетична цифра E"
708
709#: ../gcalctool/calctool.c:970 ../gcalctool/gtk.c:1708
710msgid "F"
711msgstr "F"
712
713#: ../gcalctool/calctool.c:971
714msgid "Hexadecimal digit F"
715msgstr "Шестнадесетична цифра F"
716
717#: ../gcalctool/calctool.c:982
718msgid "Cos"
719msgstr "Кос"
720
721#: ../gcalctool/calctool.c:983
722msgid "Cosine [J]"
723msgstr "Косинус [j]"
724
725#: ../gcalctool/calctool.c:994
726msgid "Sin"
727msgstr "Син"
728
729#: ../gcalctool/calctool.c:995
730msgid "Sine [K]"
731msgstr "Синус [K]"
732
733#: ../gcalctool/calctool.c:1006
734msgid "Tan"
735msgstr "Тан"
736
737#: ../gcalctool/calctool.c:1007
738msgid "Tangent [L]"
739msgstr "Тангенс [L]"
740
741#: ../gcalctool/calctool.c:1018
742msgid "Ln"
743msgstr "НЛ"
744
745#: ../gcalctool/calctool.c:1019
746msgid "Natural log [N]"
747msgstr "Натурален логаритъм [N]"
748
749#: ../gcalctool/calctool.c:1030
750msgid "Log"
751msgstr "Лог"
752
753#: ../gcalctool/calctool.c:1031
754msgid "Base 10 log [G]"
755msgstr "Логаритъм с основа 10 [G]"
756
757#: ../gcalctool/calctool.c:1044
758msgid "A"
759msgstr "A"
760
761#: ../gcalctool/calctool.c:1045
762msgid "Hexadecimal digit A"
763msgstr "Шестнадесетична цифра A"
764
765#: ../gcalctool/calctool.c:1056
766msgid "B"
767msgstr "B"
768
769#: ../gcalctool/calctool.c:1057
770msgid "Hexadecimal digit B"
771msgstr "Шестнадесетична цифра B"
772
773#: ../gcalctool/calctool.c:1068 ../gcalctool/gtk.c:1700
774msgid "C"
775msgstr "C"
776
777#: ../gcalctool/calctool.c:1069
778msgid "Hexadecimal digit C"
779msgstr "Шестнадесетична цифра C"
780
781#: ../gcalctool/calctool.c:1080
782msgid "Or"
783msgstr "Или"
784
785#: ../gcalctool/calctool.c:1081
786msgid "Bitwise OR"
787msgstr "Двоично ИЛИ"
788
789#: ../gcalctool/calctool.c:1088
790msgid " Or "
791msgstr " Или "
792
793#: ../gcalctool/calctool.c:1092
794msgid "And"
795msgstr "И"
796
797#: ../gcalctool/calctool.c:1093
798msgid "Bitwise AND [&]"
799msgstr "Побитово И [&]"
800
801#: ../gcalctool/calctool.c:1100
802msgid " And "
803msgstr " И "
804
805#: ../gcalctool/calctool.c:1104
806msgid "Not"
807msgstr "Не"
808
809#: ../gcalctool/calctool.c:1105
810msgid "Bitwise NOT [~]"
811msgstr "Побитово НЕ [~]"
812
813#: ../gcalctool/calctool.c:1112
814msgid "~"
815msgstr "~"
816
817#: ../gcalctool/calctool.c:1116
818msgid "Xor"
819msgstr "Xor"
820
821#: ../gcalctool/calctool.c:1117
822msgid "Bitwise XOR [x]"
823msgstr "Побитово XOR [x]"
824
825#: ../gcalctool/calctool.c:1124
826msgid " Xor "
827msgstr " Xor "
828
829#: ../gcalctool/calctool.c:1128
830msgid "Xnor"
831msgstr "Xnor"
832
833#: ../gcalctool/calctool.c:1129
834msgid "Bitwise XNOR [n]"
835msgstr "Побитово XNOR [n]"
836
837#: ../gcalctool/calctool.c:1136
838msgid " Xnor "
839msgstr " Xnor "
840
841#: ../gcalctool/calctool.c:1258
842msgid "Kilometer-to-mile conversion factor"
843msgstr "Коефициент за конвертиране километър към миля"
844
845#: ../gcalctool/calctool.c:1259
846msgid "square root of 2"
847msgstr "корен квадратен от 2"
848
849#: ../gcalctool/calctool.c:1260
850msgid "e"
851msgstr "e"
852
853#. PI
854#: ../gcalctool/calctool.c:1261 ../gcalctool/syntax_translation.c:58
855msgid "pi"
856msgstr "пи"
857
858#: ../gcalctool/calctool.c:1262
859msgid "Centimeter-to-inch conversion factor"
860msgstr "Коефициент за конвертиране сантиметър към инч"
861
862#: ../gcalctool/calctool.c:1263
863msgid "degrees in a radian"
864msgstr "градуси в радиана"
865
866#: ../gcalctool/calctool.c:1264
867msgid "2 ^ 20"
868msgstr "2 на 20та"
869
870#: ../gcalctool/calctool.c:1265
871msgid "Gram-to-ounce conversion factor"
872msgstr "Коефициент за конвертиране грам към унция"
873
874#: ../gcalctool/calctool.c:1267
875msgid "Kilojoule-to-British-thermal-unit conversion factor"
876msgstr "Коефициент за конвертиране на килоджаул към Британска топлинна единица"
877
878#: ../gcalctool/calctool.c:1269
879msgid "Cubic-centimeter-to-cubic-inch conversion factor"
880msgstr "Коефициент на конвертиране на кубичен сантиметър към кубичен инч"
881
882#. THIS ROUTINE IS CALLED WHEN AN ERROR CONDITION IS ENCOUNTERED, AND
883#. *  AFTER A MESSAGE HAS BEEN WRITTEN TO STDERR.
884#.
885#: ../gcalctool/calctool.c:1280 ../gcalctool/display.c:267
886#: ../gcalctool/mp.c:1966 ../gcalctool/mpmath.c:412 ../gcalctool/mpmath.c:451
887#: ../gcalctool/mpmath.c:506
888msgid "Error"
889msgstr "Грешка"
890
891#: ../gcalctool/functions.c:339
892msgid "Previous expression"
893msgstr "Предишен израз"
894
895#: ../gcalctool/functions.c:419
896msgid "Malformed expression"
897msgstr "Неправилен израз"
898
899#: ../gcalctool/functions.c:630 ../gcalctool/functions.c:1006
900msgid "No sane value to convert"
901msgstr "Няма нормална стойност за конвертиране"
902
903#: ../gcalctool/functions.c:729 ../gcalctool/functions.c:1083
904#: ../gcalctool/functions.c:1311
905msgid "No sane value to store"
906msgstr "Няма нормална стойност за запазване"
907
908#: ../gcalctool/functions.c:857
909msgid "Malformed function"
910msgstr "Неправилна функция"
911
912#: ../gcalctool/functions.c:1036
913msgid "Cleared display, prefix without an operator is not allowed"
914msgstr "Не е позволено да имате представка без оператор"
915
916#: ../gcalctool/functions.c:1060
917msgid "Malformed parenthesis expression"
918msgstr "Неправилен израз в скобите"
919
920#: ../gcalctool/functions.c:1359
921msgid "Numeric stack error"
922msgstr "Грешка в стека за чиска"
923
924#: ../gcalctool/functions.c:1380
925msgid "Operand stack error"
926msgstr "Грешка в стека за операнди"
927
928#: ../gcalctool/get.c:153
929msgid "-a needs accuracy value"
930msgstr "-a се нуждае от стойност за точността"
931
932#: ../gcalctool/get.c:157 ../gcalctool/get.c:311
933#, c-format
934msgid "%s: accuracy should be in the range 0-%d\n"
935msgstr "%s: точността трябва да е в интервала 0-%d\n"
936
937#: ../gcalctool/get.c:182
938#, c-format
939msgid "%s: %s as next argument.\n"
940msgstr "%s: %s като следващ аргумент.\n"
941
942#. No calculator error initially.
943#. Not entering an exponent number.
944#. No pending arithmetic operation.
945#. No User supplied title line.
946#: ../gcalctool/get.c:269
947msgid "calculator"
948msgstr "калкулатор"
949
950#: ../gcalctool/get.c:331
951#, c-format
952msgid "%s: base should be 2, 8, 10 or 16\n"
953msgstr "%s: бройната система трябва да е с основа 2, 8, 10 или 16\n"
954
955#: ../gcalctool/get.c:346
956#, c-format
957msgid "%s: invalid display mode [%s]\n"
958msgstr "%s: невалиден режим на показване [%s]\n"
959
960#: ../gcalctool/get.c:361
961#, c-format
962msgid "%s: invalid mode [%s]\n"
963msgstr "%s: невалиден режим [%s]\n"
964
965#: ../gcalctool/get.c:375
966#, c-format
967msgid "%s: invalid trigonometric mode [%s]\n"
968msgstr "%s: невалиден тригонометричен режим [%s]\n"
969
970#: ../gcalctool/get.c:393
971#, c-format
972msgid "%s: invalid syntax mode [%s]\n"
973msgstr "%s: невалиден синтактичен режим [%s]\n"
974
975#: ../gcalctool/get.c:440
976#, c-format
977msgid ""
978"%s version %s\n"
979"\n"
980msgstr ""
981"%s версия %s\n"
982"\n"
983
984#: ../gcalctool/get.c:441
985#, c-format
986msgid "Usage: %s: [-D] [-E] [-a accuracy] "
987msgstr "Употреба: %s: [-D] [-E] [-a точност] "
988
989#: ../gcalctool/get.c:442
990msgid "\t\t [-?] [-v] [-?]\n"
991msgstr "\t\t [-?] [-v] [-?]\n"
992
993#. translators: R is the short form of register used inter alia
994#. in popup menus
995#: ../gcalctool/graphics.c:61 ../gcalctool/gtk.c:1488 ../gcalctool/gtk.c:1620
996msgid "R"
997msgstr "R"
998
999#: ../gcalctool/gtk.c:226
1000msgid "_Calculator"
1001msgstr "_Калкулатор"
1002
1003#: ../gcalctool/gtk.c:227
1004msgid "_Edit"
1005msgstr "_Редактиране"
1006
1007#: ../gcalctool/gtk.c:228
1008msgid "_View"
1009msgstr "_Изглед"
1010
1011#: ../gcalctool/gtk.c:229
1012msgid "_Help"
1013msgstr "_Помощ"
1014
1015#: ../gcalctool/gtk.c:232
1016msgid "Quit the calculator"
1017msgstr "Спиране на калкулатора"
1018
1019#: ../gcalctool/gtk.c:235
1020msgid "Copy selection"
1021msgstr "Копиране на избраното"
1022
1023#: ../gcalctool/gtk.c:237
1024msgid "Paste selection"
1025msgstr "Поставяне на избраното"
1026
1027#: ../gcalctool/gtk.c:238
1028msgid "_Insert ASCII Value..."
1029msgstr "Вмъкване на стойност от ASCII..."
1030
1031#: ../gcalctool/gtk.c:239
1032msgid "Insert ASCII value"
1033msgstr "Вмъкване на стойност от ASCII"
1034
1035#: ../gcalctool/gtk.c:243
1036msgid "Show help contents"
1037msgstr "Показване на съдържанието на помощта"
1038
1039#: ../gcalctool/gtk.c:246
1040msgid "Show the About Gcalctool dialog"
1041msgstr "Показване на прозореца относно Gcaltool"
1042
1043#: ../gcalctool/gtk.c:248 ../gcalctool/gtk.c:279
1044msgid "_1 place"
1045msgstr "_1 място"
1046
1047#: ../gcalctool/gtk.c:249 ../gcalctool/gtk.c:280
1048msgid "1 place"
1049msgstr "1 място"
1050
1051#: ../gcalctool/gtk.c:250 ../gcalctool/gtk.c:281
1052msgid "_2 places"
1053msgstr "_2 места"
1054
1055#: ../gcalctool/gtk.c:251 ../gcalctool/gtk.c:282
1056msgid "2 places"
1057msgstr "2 места"
1058
1059#: ../gcalctool/gtk.c:252 ../gcalctool/gtk.c:283
1060msgid "_3 places"
1061msgstr "_3 места"
1062
1063#: ../gcalctool/gtk.c:253 ../gcalctool/gtk.c:284
1064msgid "3 places"
1065msgstr "3 места"
1066
1067#: ../gcalctool/gtk.c:254 ../gcalctool/gtk.c:285
1068msgid "_4 places"
1069msgstr "_4 места"
1070
1071#: ../gcalctool/gtk.c:255 ../gcalctool/gtk.c:286
1072msgid "4 places"
1073msgstr "4 места"
1074
1075#: ../gcalctool/gtk.c:256 ../gcalctool/gtk.c:287
1076msgid "_5 places"
1077msgstr "_5 места"
1078
1079#: ../gcalctool/gtk.c:257 ../gcalctool/gtk.c:288
1080msgid "5 places"
1081msgstr "5 места"
1082
1083#: ../gcalctool/gtk.c:258 ../gcalctool/gtk.c:289
1084msgid "_6 places"
1085msgstr "_6 места"
1086
1087#: ../gcalctool/gtk.c:259 ../gcalctool/gtk.c:290
1088msgid "6 places"
1089msgstr "6 места"
1090
1091#: ../gcalctool/gtk.c:260 ../gcalctool/gtk.c:291
1092msgid "_7 places"
1093msgstr "_7 места"
1094
1095#: ../gcalctool/gtk.c:261 ../gcalctool/gtk.c:292
1096msgid "7 places"
1097msgstr "7 места"
1098
1099#: ../gcalctool/gtk.c:262 ../gcalctool/gtk.c:293
1100msgid "_8 places"
1101msgstr "_8 места"
1102
1103#: ../gcalctool/gtk.c:263 ../gcalctool/gtk.c:294
1104msgid "8 places"
1105msgstr "8 места"
1106
1107#: ../gcalctool/gtk.c:264 ../gcalctool/gtk.c:295
1108msgid "_9 places"
1109msgstr "_9 места"
1110
1111#: ../gcalctool/gtk.c:265 ../gcalctool/gtk.c:296
1112msgid "9 places"
1113msgstr "9 места"
1114
1115#: ../gcalctool/gtk.c:266 ../gcalctool/gtk.c:267 ../gcalctool/gtk.c:297
1116#: ../gcalctool/gtk.c:298
1117msgid "10 places"
1118msgstr "10 места"
1119
1120#: ../gcalctool/gtk.c:268 ../gcalctool/gtk.c:269 ../gcalctool/gtk.c:299
1121#: ../gcalctool/gtk.c:300
1122msgid "11 places"
1123msgstr "11 места"
1124
1125#: ../gcalctool/gtk.c:270 ../gcalctool/gtk.c:271 ../gcalctool/gtk.c:301
1126#: ../gcalctool/gtk.c:302
1127msgid "12 places"
1128msgstr "12 места"
1129
1130#: ../gcalctool/gtk.c:272 ../gcalctool/gtk.c:273 ../gcalctool/gtk.c:303
1131#: ../gcalctool/gtk.c:304
1132msgid "13 places"
1133msgstr "13 места"
1134
1135#: ../gcalctool/gtk.c:274 ../gcalctool/gtk.c:275 ../gcalctool/gtk.c:305
1136#: ../gcalctool/gtk.c:306
1137msgid "14 places"
1138msgstr "14 места"
1139
1140#: ../gcalctool/gtk.c:276 ../gcalctool/gtk.c:277 ../gcalctool/gtk.c:307
1141#: ../gcalctool/gtk.c:308
1142msgid "15 places"
1143msgstr "15 места"
1144
1145#: ../gcalctool/gtk.c:312 ../gcalctool/gtk.c:318
1146msgid "Show _Trailing Zeroes"
1147msgstr "Показване на _крайните нули"
1148
1149#: ../gcalctool/gtk.c:313 ../gcalctool/gtk.c:319
1150msgid "Show trailing zeroes"
1151msgstr "Показване на крайните нули"
1152
1153#: ../gcalctool/gtk.c:314
1154msgid "Show T_housands Separator"
1155msgstr "Показване на разделителя за _хилядите"
1156
1157#: ../gcalctool/gtk.c:315
1158msgid "Show thousands separator"
1159msgstr "Показване на разделителя за хилядите"
1160
1161#: ../gcalctool/gtk.c:316
1162msgid "_Memory Registers"
1163msgstr "Регистри на _паметта"
1164
1165#: ../gcalctool/gtk.c:317
1166msgid "Show memory registers"
1167msgstr "Показване на регистрите на паметта"
1168
1169#: ../gcalctool/gtk.c:320
1170msgid "_Use Arithmetic Precedence"
1171msgstr "_Използване на аритметичното предимство"
1172
1173#: ../gcalctool/gtk.c:321
1174msgid "Use Arithmetic Precedence"
1175msgstr "Използване на аритметичното предимство"
1176
1177#: ../gcalctool/gtk.c:325
1178msgid "_0 significant places"
1179msgstr "_0 значещи цифри"
1180
1181#: ../gcalctool/gtk.c:326
1182msgid "0 significant places"
1183msgstr "0 значещи цифри"
1184
1185#: ../gcalctool/gtk.c:327
1186msgid "_1 significant place"
1187msgstr "_1 значеща цифра"
1188
1189#: ../gcalctool/gtk.c:328
1190msgid "1 significant place"
1191msgstr "1 значеща цифра"
1192
1193#: ../gcalctool/gtk.c:329
1194msgid "_2 significant places"
1195msgstr "_2 значещи цифри"
1196
1197#: ../gcalctool/gtk.c:330
1198msgid "2 significant places"
1199msgstr "2 значещи цифри"
1200
1201#: ../gcalctool/gtk.c:331
1202msgid "_3 significant places"
1203msgstr "3 значещи цифри"
1204
1205#: ../gcalctool/gtk.c:332
1206msgid "3 significant places"
1207msgstr "3 значещи цифри"
1208
1209#: ../gcalctool/gtk.c:333
1210msgid "_4 significant places"
1211msgstr "4 значещи цифри"
1212
1213#: ../gcalctool/gtk.c:334
1214msgid "4 significant places"
1215msgstr "4 значещи цифри"
1216
1217#: ../gcalctool/gtk.c:335
1218msgid "_5 significant places"
1219msgstr "5 значещи цифри"
1220
1221#: ../gcalctool/gtk.c:336
1222msgid "5 significant places"
1223msgstr "5 значещи цифри"
1224
1225#: ../gcalctool/gtk.c:337
1226msgid "_6 significant places"
1227msgstr "6 значещи цифри"
1228
1229#: ../gcalctool/gtk.c:338
1230msgid "6 significant places"
1231msgstr "6 значещи цифри"
1232
1233#: ../gcalctool/gtk.c:339
1234msgid "_7 significant places"
1235msgstr "7 значещи цифри"
1236
1237#: ../gcalctool/gtk.c:340
1238msgid "7 significant places"
1239msgstr "7 значещи цифри"
1240
1241#: ../gcalctool/gtk.c:341
1242msgid "_8 significant places"
1243msgstr "8 значещи цифри"
1244
1245#: ../gcalctool/gtk.c:342
1246msgid "8 significant places"
1247msgstr "8 значещи цифри"
1248
1249#: ../gcalctool/gtk.c:343
1250msgid "_9 significant places"
1251msgstr "9 значещи цифри"
1252
1253#: ../gcalctool/gtk.c:344
1254msgid "9 significant places"
1255msgstr "9 значещи цифри"
1256
1257#: ../gcalctool/gtk.c:345
1258msgid "_Other (10) ..."
1259msgstr "_Други (10) ..."
1260
1261#: ../gcalctool/gtk.c:346
1262msgid "Set other precision"
1263msgstr "Настройване на друга точност на резултата"
1264
1265#: ../gcalctool/gtk.c:350
1266msgid "_Basic"
1267msgstr "_Основен режим"
1268
1269#: ../gcalctool/gtk.c:352
1270msgid "_Advanced"
1271msgstr "_Разширен режим"
1272
1273#: ../gcalctool/gtk.c:354
1274msgid "_Financial"
1275msgstr "_Финансов режим"
1276
1277#: ../gcalctool/gtk.c:356
1278msgid "_Scientific"
1279msgstr "_Научен режим"
1280
1281#: ../gcalctool/gtk.c:516
1282msgid "translator-credits"
1283msgstr ""
1284"Атанас Кошаров <webcrusader@gmail.com>\n"
1285"Ростислав Райков <zbrox@i-space.org>\n"
1286"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
1287"\n"
1288"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1289"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1290"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1291
1292#: ../gcalctool/gtk.c:519
1293msgid "Gcalctool"
1294msgstr "Gcalctool"
1295
1296#: ../gcalctool/gtk.c:522
1297msgid "Calculator with financial and scientific modes."
1298msgstr "Калкулатор с финансов и научен режим"
1299
1300#: ../gcalctool/gtk.c:776
1301msgid "Insert ASCII Value"
1302msgstr "Вмъкване на стойност от ASCII"
1303
1304#: ../gcalctool/gtk.c:791
1305msgid "Ch_aracter:"
1306msgstr "_Символ:"
1307
1308#: ../gcalctool/gtk.c:816
1309msgid "_Insert"
1310msgstr "_Вмъкване"
1311
1312#: ../gcalctool/gtk.c:895
1313msgid "Edit Constants"
1314msgstr "Редактиране на константи"
1315
1316#: ../gcalctool/gtk.c:895
1317msgid "Edit Functions"
1318msgstr "Редактиране на функции"
1319
1320#: ../gcalctool/gtk.c:919
1321msgid "Note:"
1322msgstr "Бележка:"
1323
1324#: ../gcalctool/gtk.c:920
1325msgid "All constant values are specified in the decimal numeric base."
1326msgstr "Всички константни стойности са указани в десетичната бройна система."
1327
1328#: ../gcalctool/gtk.c:930
1329msgid "Click a _value or description to edit it:"
1330msgstr "Натиснете някоя стойност или описание, за да ги редактирате:"
1331
1332#: ../gcalctool/gtk.c:953
1333msgid "No."
1334msgstr "№"
1335
1336#: ../gcalctool/gtk.c:955
1337msgid "Value"
1338msgstr "Стойност"
1339
1340#: ../gcalctool/gtk.c:957
1341msgid "Description"
1342msgstr "Описание"
1343
1344#: ../gcalctool/gtk.c:1067
1345msgid "_Do not warn me again"
1346msgstr "_Без повече предупреждения"
1347
1348#: ../gcalctool/gtk.c:1073
1349msgid ""
1350"<big><b>Changing Modes Clears Calculation</b></big>\n"
1351"\n"
1352"When you change modes, the current calculation will be cleared, and the base "
1353"will be reset to decimal."
1354msgstr ""
1355"<big><b>Смяната на режима изчиства резултата</b></big>\n"
1356"\n"
1357"При всяка смяна на режима текущият резултат се изчиства, а основата се "
1358"установява да е десетична."
1359
1360#: ../gcalctool/gtk.c:1112
1361msgid "C_hange Mode"
1362msgstr "_Смяна на режима"
1363
1364#: ../gcalctool/gtk.c:1149
1365msgid "Set Precision"
1366msgstr "Настройване на точност"
1367
1368#: ../gcalctool/gtk.c:1164
1369msgid "Significant _places:"
1370msgstr "значещи цифри:"
1371
1372#: ../gcalctool/gtk.c:1190
1373msgid "_Set"
1374msgstr "_Set"
1375
1376#: ../gcalctool/gtk.c:1296 ../gcalctool/gtk.c:1298 ../gcalctool.desktop.in.h:1
1377msgid "Calculator"
1378msgstr "Калкулатор"
1379
1380#. Make Hyp and Inv trigonometric check boxes.
1381#: ../gcalctool/gtk.c:1556
1382msgid "_Inv"
1383msgstr "_Инв"
1384
1385#: ../gcalctool/gtk.c:1564
1386msgid "H_yp"
1387msgstr "Х_ип"
1388
1389#: ../gcalctool/gtk.c:1612
1390msgid "Memory Registers"
1391msgstr "Паметови регистри"
1392
1393#: ../gcalctool/gtk.c:1689
1394msgid "Edit Constants..."
1395msgstr "Редактиране на константи..."
1396
1397#: ../gcalctool/gtk.c:1689
1398msgid "Edit Functions..."
1399msgstr "Редактиране на функции..."
1400
1401#: ../gcalctool/gtk.c:1858
1402msgid "Clipboard contained malformed calculation"
1403msgstr "Буферът за обмен съдържа неправилен израз"
1404
1405#: ../gcalctool/gtk.c:2126
1406#, c-format
1407msgid "Other (%d) ..."
1408msgstr "Друго (%d) ..."
1409
1410#: ../gcalctool/gtk.c:2137
1411#, c-format
1412msgid ""
1413"Set accuracy from 0 to %d numeric places. Currently set to %d places. [a]"
1414msgstr ""
1415"Настройване на точността от 0 до %d значещи цифри. В момента е %d значещи "
1416"цифри. [a]"
1417
1418#: ../gcalctool/gtk.c:2368
1419msgid "Activated no operator precedence mode"
1420msgstr "Активиран режим без предимство на операторите"
1421
1422#: ../gcalctool/gtk.c:2378
1423msgid "Activated expression mode with operator precedence"
1424msgstr "Активиран режим с предимство на операторите"
1425
1426#: ../gcalctool/gtk.c:2594
1427msgid "Accuracy value out of range"
1428msgstr "Точността е извън допустимите стойности"
1429
1430#: ../gcalctool/mp.c:3349
1431msgid "Negative X and non-integer Y not supported"
1432msgstr "Не се поддържа отрицателно X и дробно Y"
1433
1434#: ../gcalctool/mpmath.c:248
1435msgid "Error, cannot calculate cosine"
1436msgstr "Грешка, косинусът не може да бъде изчислен"
1437
1438#. Absolute value
1439#: ../gcalctool/syntax_translation.c:36
1440msgid "abs"
1441msgstr "абс"
1442
1443#. Inversion of hyperbolic cosine
1444#: ../gcalctool/syntax_translation.c:37
1445msgid "acosh"
1446msgstr "акосх"
1447
1448#. Inversion of cosine
1449#: ../gcalctool/syntax_translation.c:38
1450msgid "acos"
1451msgstr "акос"
1452
1453#. Bitwise AND
1454#: ../gcalctool/syntax_translation.c:39
1455msgid "and"
1456msgstr "и"
1457
1458#. Inversion of hyperbolic sine
1459#: ../gcalctool/syntax_translation.c:40
1460msgid "asinh"
1461msgstr "асинх"
1462
1463#. Hyperbolic sine
1464#: ../gcalctool/syntax_translation.c:41
1465msgid "asin"
1466msgstr "асин"
1467
1468#. Inversion of hyperbolic tangent
1469#: ../gcalctool/syntax_translation.c:42
1470msgid "atanh"
1471msgstr "атанг"
1472
1473#. Inversion of tangent
1474#: ../gcalctool/syntax_translation.c:43
1475msgid "atan"
1476msgstr "атанг"
1477
1478#. Cubic root
1479#: ../gcalctool/syntax_translation.c:44
1480msgid "cbrt"
1481msgstr "КбКо"
1482
1483#. Change sign
1484#: ../gcalctool/syntax_translation.c:45
1485msgid "chs"
1486msgstr "смз"
1487
1488#. Clear (display)
1489#: ../gcalctool/syntax_translation.c:46
1490msgid "clr"
1491msgstr "изч"
1492
1493#. Hyperbolic cosine
1494#: ../gcalctool/syntax_translation.c:47
1495msgid "cosh"
1496msgstr "косх"
1497
1498#. Cosine
1499#: ../gcalctool/syntax_translation.c:48
1500msgid "cos"
1501msgstr "кос"
1502
1503#. Double-declining deprecation
1504#: ../gcalctool/syntax_translation.c:49
1505msgid "ddb"
1506msgstr "ddb"
1507
1508#. x*10^y
1509#: ../gcalctool/syntax_translation.c:50
1510msgid "exp"
1511msgstr "екс"
1512
1513#. Fraction of a decimal number
1514#: ../gcalctool/syntax_translation.c:51
1515msgid "frac"
1516msgstr "дроб"
1517
1518#. Future value
1519#: ../gcalctool/syntax_translation.c:52
1520msgid "fv"
1521msgstr "бст"
1522
1523#. Integer part of a decimal number
1524#: ../gcalctool/syntax_translation.c:53
1525msgid "int"
1526msgstr "цчс"
1527
1528#. Natural logarithm
1529#: ../gcalctool/syntax_translation.c:54
1530msgid "ln"
1531msgstr "нлг"
1532
1533#. Logarithm with 10 as a base number
1534#: ../gcalctool/syntax_translation.c:55
1535msgid "log"
1536msgstr "лог"
1537
1538#. Bitwise NOT
1539#: ../gcalctool/syntax_translation.c:56
1540msgid "not"
1541msgstr "не"
1542
1543#. Bitwise OR
1544#: ../gcalctool/syntax_translation.c:57
1545msgid "or"
1546msgstr "или"
1547
1548#. Periodic payment
1549#: ../gcalctool/syntax_translation.c:59
1550msgid "pmt"
1551msgstr "ппл"
1552
1553#. Present value
1554#: ../gcalctool/syntax_translation.c:60
1555msgid "pv"
1556msgstr "бст"
1557
1558#. A random number
1559#: ../gcalctool/syntax_translation.c:61
1560msgid "rand"
1561msgstr "случ"
1562
1563#. Periodic interest rate
1564#: ../gcalctool/syntax_translation.c:62
1565msgid "rate"
1566msgstr "лхв"
1567
1568#. Recall number from memory register
1569#: ../gcalctool/syntax_translation.c:63
1570msgid "rcl"
1571msgstr "пос"
1572
1573#. Hyperbolic sine
1574#: ../gcalctool/syntax_translation.c:64
1575msgid "sinh"
1576msgstr "синх"
1577
1578#. Sine
1579#: ../gcalctool/syntax_translation.c:65
1580msgid "sin"
1581msgstr "син"
1582
1583#. Straight-line depreciation
1584#: ../gcalctool/syntax_translation.c:66
1585msgid "sln"
1586msgstr "опл"
1587
1588#. Square root
1589#: ../gcalctool/syntax_translation.c:67
1590msgid "sqrt"
1591msgstr "кркв"
1592
1593#. Store number at memory register
1594#: ../gcalctool/syntax_translation.c:68
1595msgid "sto"
1596msgstr "пам"
1597
1598#. Sum-of-the years'-digits depreciation
1599#: ../gcalctool/syntax_translation.c:69
1600msgid "syd"
1601msgstr "амо"
1602
1603#. Hyperbolic tangent
1604#: ../gcalctool/syntax_translation.c:70
1605msgid "tanh"
1606msgstr "танх"
1607
1608#. Tangent
1609#: ../gcalctool/syntax_translation.c:71
1610msgid "tan"
1611msgstr "тан"
1612
1613#. Payment period
1614#: ../gcalctool/syntax_translation.c:72
1615msgid "term"
1616msgstr "срок"
1617
1618#. Bitwise XNOR
1619#: ../gcalctool/syntax_translation.c:75
1620msgid "xnor"
1621msgstr "xnor"
1622
1623#. Bitwise XOR
1624#: ../gcalctool/syntax_translation.c:76
1625msgid "xor"
1626msgstr "xor"
1627
1628#: ../gcalctool.desktop.in.h:2
1629msgid "Perform calculations"
1630msgstr "Извършване на пресмятания"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.