source: desktop/evolution-exchange.HEAD.bg.po @ 580

Last change on this file since 580 was 580, checked in by Александър Шопов, 16 years ago

Подадено. Dasher е подаден и в HEAD.

File size: 45.1 KB
Line 
1# Bulgarian translation of evolution-exchange.
2# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation
3# This file is distributed under the same license as the evolution-exchange package.
4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004, 2005.
5# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005.
6# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: evolution exchange server\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2006-03-05 13:02+0200\n"
13"PO-Revision-Date: 2006-03-05 13:03+0200\n"
14"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../addressbook/e-book-backend-exchange.c:1867
22#: ../addressbook/e-book-backend-gal.c:1499 ../storage/exchange-storage.c:135
23msgid "Searching..."
24msgstr "Търсене..."
25
26#: ../addressbook/e-book-backend-gal.c:267
27msgid "Reconnecting to LDAP server..."
28msgstr "Повторно свързване със сървъра за LDAP..."
29
30#: ../addressbook/e-book-backend-gal.c:1363
31msgid "Receiving LDAP search results..."
32msgstr "Получаване на резултатите от търсенето чрез LDAP..."
33
34#: ../addressbook/e-book-backend-gal.c:1522
35msgid "Error performing search"
36msgstr "Грешка при изпълнението на търсенето"
37
38#: ../calendar/e-cal-backend-exchange-calendar.c:1932
39#, c-format
40msgid ""
41"Unable to schedule resource '%s' for recurring meetings.\n"
42"You must book each meeting separately."
43msgstr ""
44"Ресурсът „%s“ не може да се задели за периодични събрания.\n"
45"Трябва да определяте всяко събрание отделно."
46
47#: ../calendar/e-cal-backend-exchange-calendar.c:1950
48#, c-format
49msgid "The resource '%s' is busy during the selected time period."
50msgstr "Ресурсът „%s“ е зает през избрания период."
51
52#: ../camel/camel-exchange-folder.c:222
53msgid "You cannot expunge in offline mode."
54msgstr "Папката не може да бъде изчистена, когато сте в режим „Изключен“."
55
56#: ../camel/camel-exchange-folder.c:253
57msgid "No Subject"
58msgstr "Няма заглавие"
59
60#: ../camel/camel-exchange-folder.c:407
61msgid "This message is not available in offline mode."
62msgstr "Това писмо не е налично в режим „Изключен“."
63
64#: ../camel/camel-exchange-folder.c:642
65msgid "Moving messages"
66msgstr "Преместване на писма"
67
68#: ../camel/camel-exchange-folder.c:643
69msgid "Copying messages"
70msgstr "Копиране на писма"
71
72#: ../camel/camel-exchange-folder.c:1014
73#, c-format
74msgid "Could not create directory %s: %s"
75msgstr "Неуспех при създаването на папката %s: %s"
76
77#: ../camel/camel-exchange-folder.c:1024
78#, c-format
79msgid "Could not load summary for %s"
80msgstr "Неуспех при зареждането на обобщението за %s"
81
82#: ../camel/camel-exchange-folder.c:1032
83#, c-format
84msgid "Could not create cache for %s"
85msgstr "Неуспех при създаването на кеш за %s"
86
87#: ../camel/camel-exchange-folder.c:1042
88#, c-format
89msgid "Could not create journal for %s"
90msgstr "Неуспех при създаването дневник за %s"
91
92#: ../camel/camel-exchange-folder.c:1087
93msgid "Scanning for changed messages"
94msgstr "Проверка за променени писма"
95
96#: ../camel/camel-exchange-folder.c:1113
97msgid "Fetching summary information for new messages"
98msgstr "Доставяне на обобщение за новите писма"
99
100#: ../camel/camel-exchange-journal.c:339
101msgid "No folder name found\n"
102msgstr "Не е намерено име на папка\n"
103
104#: ../camel/camel-exchange-journal.c:372 ../mail/mail-stub-exchange.c:2549
105#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2593 ../mail/mail-stub-exchange.c:2628
106#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2655 ../mail/mail-stub-exchange.c:2702
107#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2724
108msgid "Folder doesn't exist"
109msgstr "Папката не съществува"
110
111#: ../camel/camel-exchange-journal.c:436
112msgid "Cannot append message in offline mode: cache unavailable"
113msgstr ""
114"Не можете да прикрепяте писма, когато сте в режим „Изключен“: кешът не е "
115"наличен"
116
117#: ../camel/camel-exchange-journal.c:452
118#, c-format
119msgid "Cannot append message in offline mode: %s"
120msgstr "Не може да прикрепяте писма, когато сте в режим „Изключен“: %s"
121
122#. i18n: the '_' should appear before the same letter it
123#. does in the evolution:mail-config.glade "User_name"
124#. translation (or not at all)
125#: ../camel/camel-exchange-provider.c:44
126msgid "Windows User_name:"
127msgstr "Потребителско _име за Windows:"
128
129#. i18n: GAL is an Outlookism, AD is a Windowsism
130#: ../camel/camel-exchange-provider.c:49
131msgid "Global Address List / Active Directory"
132msgstr "Глобален списък с адреси / активна директория"
133
134#. i18n: "Global Catalog" is a Windowsism, but it's a
135#. technical term and may not have translations?
136#: ../camel/camel-exchange-provider.c:53
137msgid "_Global Catalog server name:"
138msgstr "_Име на сървъра за глобалния каталог:"
139
140#: ../camel/camel-exchange-provider.c:55
141#, c-format
142msgid "_Limit number of GAL responses: %s"
143msgstr "_Ограничаване на отговорите на GAL: %s"
144
145#: ../camel/camel-exchange-provider.c:58
146msgid "Options"
147msgstr "Настройки"
148
149#: ../camel/camel-exchange-provider.c:60
150#, c-format
151msgid "_Password Expiry Warning period: %s"
152msgstr "_Период за изтичане валидността на паролата: %s"
153
154#: ../camel/camel-exchange-provider.c:62
155msgid "Automatically synchroni_ze account locally"
156msgstr "Автоматично локално _синхронизиране на абонамент"
157
158#. i18n: copy from evolution:camel-imap-provider.c
159#: ../camel/camel-exchange-provider.c:65
160msgid "_Apply filters to new messages in Inbox on this server"
161msgstr "Прилагане на _филтри спрямо новите писма за входящата кутия на този сървър."
162
163#: ../camel/camel-exchange-provider.c:67
164msgid "Check new messages for _Junk contents"
165msgstr "Проверка на новите писма за _нежелана поща"
166
167#: ../camel/camel-exchange-provider.c:69
168msgid "Only check for Junk messag_es in the Inbox folder"
169msgstr "Да се проверява за нежелана поща само във _входящата кутия."
170
171#: ../camel/camel-exchange-provider.c:79
172msgid "Microsoft Exchange"
173msgstr "Microsoft Exchange"
174
175#: ../camel/camel-exchange-provider.c:81
176msgid "For handling mail (and other data) on Microsoft Exchange servers"
177msgstr "За обработване на поща (и други данни) на сървъри с Microsoft Exchange"
178
179#. i18n: "Secure Password Authentication" is an Outlookism
180#: ../camel/camel-exchange-provider.c:97
181msgid "Secure Password"
182msgstr "Сигурна парола"
183
184#. i18n: "NTLM" probably doesn't translate
185#: ../camel/camel-exchange-provider.c:100
186msgid ""
187"This option will connect to the Exchange server using secure password (NTLM) "
188"authentication."
189msgstr ""
190"Тази настройка осигурява връзка чрез сигурна парола (NTLM) към сървъра с "
191"Exchange."
192
193#: ../camel/camel-exchange-provider.c:108
194msgid "Plaintext Password"
195msgstr "Парола в прав текст"
196
197#: ../camel/camel-exchange-provider.c:110
198msgid ""
199"This option will connect to the Exchange server using standard plaintext "
200"password authentication."
201msgstr ""
202"Тази настройка позволява връзка чрез парола в прав текст към сървъра с "
203"Exchange."
204
205#: ../camel/camel-exchange-store.c:308
206#, c-format
207msgid "Exchange server %s"
208msgstr "Сървър с Exchange %s"
209
210#: ../camel/camel-exchange-store.c:311
211#, c-format
212msgid "Exchange account for %s on %s"
213msgstr "Абонамент към Exchange за %s на %s"
214
215#: ../camel/camel-exchange-store.c:352
216#, c-format
217msgid "%sEnter password for %s"
218msgstr "%sВъведете парола за %s"
219
220#: ../camel/camel-exchange-store.c:403
221msgid "Evolution Exchange backend process"
222msgstr "Процес на ядрото на Evolution Exchange"
223
224#: ../camel/camel-exchange-store.c:444
225msgid ""
226"Could not authenticate to server. (Password incorrect?)\n"
227"\n"
228msgstr ""
229"Неуспех при идентификацията пред сървъра. (Проверете паролата!)\n"
230"\n"
231
232#: ../camel/camel-exchange-store.c:486
233#, c-format
234msgid "No such folder %s"
235msgstr "Папката %s не съществува"
236
237#: ../camel/camel-exchange-store.c:563
238msgid "Cannot subscribe folder in offline mode."
239msgstr "Не може да се запишете към папка, когато сте в режим „Изключен“."
240
241#: ../camel/camel-exchange-store.c:580
242msgid "Cannot unsubscribe folder in offline mode."
243msgstr "Не може да се отпишете от папка, когато сте в режим „Изключен“."
244
245#: ../camel/camel-exchange-store.c:695
246msgid "Cannot get folder info in offline mode."
247msgstr "Неуспех при получаването на информация за папката в режим „Изключен“."
248
249#: ../camel/camel-exchange-store.c:766
250msgid "Cannot create folder in offline mode."
251msgstr "Не може да създавате папки, когато сте в режим „Изключен“."
252
253#: ../camel/camel-exchange-store.c:793
254msgid "Cannot delete folder in offline mode."
255msgstr "Папката не може да бъде изтрита, когато сте в режим „Изключен“."
256
257#: ../camel/camel-exchange-store.c:809
258msgid "Cannot rename folder in offline mode."
259msgstr "Папката не може да бъде преименувана, когато сте в режим „Изключен“."
260
261#: ../camel/camel-exchange-transport.c:110
262msgid "Exchange transport can only be used with Exchange mail source"
263msgstr ""
264"Транспортът на Exchange може да се използва само с Exchange като източник на "
265"поща."
266
267#: ../camel/camel-exchange-transport.c:121
268msgid "Cannot send message: one or more invalid recipients"
269msgstr ""
270"Писмото не може да бъде изпратено: един или повече получатели са невалидни"
271
272#: ../camel/camel-exchange-transport.c:131
273msgid "Could not find 'From' address in message"
274msgstr "Неуспех при намирането на адреса на подателя на писмото"
275
276#: ../camel/camel-stub.c:134
277#, c-format
278msgid "Could not create socket: %s"
279msgstr "Неуспех при създаването на гнездо: %s"
280
281#: ../camel/camel-stub.c:149
282#, c-format
283msgid "Could not connect to %s: %s"
284msgstr "Неуспех при свързването към %s: %s"
285
286#: ../camel/camel-stub.c:179
287#, c-format
288msgid "Path too long: %s"
289msgstr "Пътят е твърде дълъг: %s"
290
291#: ../camel/camel-stub.c:205
292#, c-format
293msgid "Could not start status thread: %s"
294msgstr "Неуспех при стартирането на нишката за състоянието: %s"
295
296#: ../camel/camel-stub.c:457
297#, c-format
298msgid "Lost connection to %s"
299msgstr "Връзката към %s се загуби"
300
301#: ../camel/camel-stub.c:461
302#, c-format
303msgid "Error communicating with %s: %s"
304msgstr "Грешка по време на комуникацията с %s: %s"
305
306#: ../mail/mail-stub-exchange.c:257
307msgid "No such folder"
308msgstr "Няма такава папка"
309
310#. FIXME: should be this, but string freeze freezes me to do so.
311#. mail_stub_return_error (stub, _("Permission denied. Could not delete certain mails."));
312#: ../mail/mail-stub-exchange.c:280 ../mail/mail-stub-exchange.c:1390
313#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2526 ../mail/mail-stub-exchange.c:2566
314#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2632 ../mail/mail-stub-exchange.c:2676
315#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2740 ../storage/xc-commands.c:319
316msgid "Permission denied"
317msgstr "Достъпът е отказан"
318
319#: ../mail/mail-stub-exchange.c:578 ../mail/mail-stub-exchange.c:600
320msgid "Could not open folder: Permission denied"
321msgstr "Папката не може да бъде отворена: достъпът е отказан"
322
323#: ../mail/mail-stub-exchange.c:584 ../mail/mail-stub-exchange.c:707
324msgid "Could not open folder"
325msgstr "Папката не може да бъде отворена"
326
327#: ../mail/mail-stub-exchange.c:755
328msgid "No such folder."
329msgstr "Няма такава папка."
330
331#: ../mail/mail-stub-exchange.c:764
332msgid "Could not create folder."
333msgstr "Папката не може да бъде създадена."
334
335#: ../mail/mail-stub-exchange.c:844
336msgid "Could not open Deleted Items folder"
337msgstr "Папката за изтритите обекти не може да бъде отворена"
338
339#: ../mail/mail-stub-exchange.c:1175 ../mail/mail-stub-exchange.c:1216
340msgid "Could not get new messages"
341msgstr "Новите писма не могат да бъдат получени"
342
343#: ../mail/mail-stub-exchange.c:1386
344msgid "Could not empty Deleted Items folder"
345msgstr "Папката с изтритите обекти не може да бъде изпразнена"
346
347#: ../mail/mail-stub-exchange.c:1463
348msgid "Could not append message; mailbox is over quota"
349msgstr "Неуспех при прикрепянето на писмото: пощенската кутия е пълна"
350
351#: ../mail/mail-stub-exchange.c:1464
352msgid "Could not append message"
353msgstr "Писмото не може да бъде прикрепено"
354
355#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2016
356msgid "No such message"
357msgstr "Такова писмо не съществува"
358
359#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2069
360msgid "Message has been deleted"
361msgstr "Писмото беше изтрито"
362
363#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2071
364msgid "Error retrieving message"
365msgstr "Грешка при получаването на писмо"
366
367#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2113
368msgid "Mailbox does not support full-text searching"
369msgstr "Пощенската кутия не поддържа пълнотекстово търсене"
370
371#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2211
372msgid "Unable to move/copy messages"
373msgstr "Копирането/преместването на писма е неуспешно"
374
375#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2441
376msgid "No mail submission URI for this mailbox"
377msgstr "Липсва URI за изпращане на писма за тази пощенска кутия"
378
379#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2477
380msgid "Server won't accept mail via Exchange transport"
381msgstr "Сървърът няма да приема поща през транспорта на Exchange"
382
383#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2479
384#, c-format
385msgid ""
386"Your account does not have permission to use <%s>\n"
387"as a From address."
388msgstr ""
389"Вашият абонамент няма право да използва <%s>\n"
390"като подател."
391
392#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2491
393msgid ""
394"Could not send message.\n"
395"This might mean that your account is over quota."
396msgstr ""
397"Неуспех при изпращането на писмото.\n"
398"Това може да означава, че Вашият абонамент е надхвърлил квотата си."
399
400#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2495
401msgid "Could not send message"
402msgstr "Писмото не може да бъде изпратено"
403
404#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2518 ../mail/mail-stub-exchange.c:2571
405#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2636 ../mail/mail-stub-exchange.c:2681
406#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2745 ../storage/xc-commands.c:323
407msgid "Generic error"
408msgstr "Обща грешка"
409
410#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2522 ../storage/xc-commands.c:313
411msgid "Folder already exists"
412msgstr "Папката вече съществува"
413
414#: ../storage/GNOME_Evolution_Exchange_Storage.server.in.in.h:1
415msgid "Evolution Addressbook Exchange backend"
416msgstr "Ядро за адресника на Evolution Exchange"
417
418#: ../storage/GNOME_Evolution_Exchange_Storage.server.in.in.h:2
419msgid "Evolution Calendar Exchange backend"
420msgstr "Ядро за календара към Evolution Exchange"
421
422#: ../storage/GNOME_Evolution_Exchange_Storage.server.in.in.h:3
423msgid "Ximian Connector for Exchange"
424msgstr "Ximian Connector за Exchange"
425
426#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.c:211
427#, c-format
428msgid ""
429"Could not connect to the Exchange server.\n"
430"Make sure the URL is correct (try \"%s\" instead of \"%s\"?) and try again."
431msgstr ""
432"Неуспех при свързването със сървъра с Exchange.\n"
433"Проверете дали сте написали адреса правилно (опитайте „%s“ вместо „%s“) и "
434"опитайте отново."
435
436#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.c:219
437msgid ""
438"Could not locate Exchange server.\n"
439"Make sure the server name is spelled correctly and try again."
440msgstr ""
441"Сървърът с Exchange не може да бъде открит.\n"
442"Проверете дали сте написали правилно името и опитайте отново."
443
444#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.c:228
445msgid ""
446"Could not authenticate to the Exchange server.\n"
447"Make sure the username and password are correct and try again."
448msgstr ""
449"Неуспех при идентификацията пред сървъра с Exchange.\n"
450"Проверете дали паролата и потребителското име са правилни и опитайте пак."
451
452#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.c:235
453#, c-format
454msgid ""
455"Could not authenticate to the Exchange server.\n"
456"Make sure the username and password are correct and try again.\n"
457"\n"
458"You may need to specify the Windows domain name as part of your username "
459"(eg, \"MY-DOMAIN\\%s\")."
460msgstr ""
461"Неуспех при идентификацията пред сървъра с Exchange.\n"
462"Проверете дали паролата и потребителското име са правилни и опитайте "
463"отново.\n"
464"\n"
465"Може да се наложи да укажете името на Вашия домейн в Windows, като част от "
466"потребителското име (напр.: „MY-DOMAIN\\%s“)."
467
468#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.c:247
469msgid ""
470"Could not find OWA data at the indicated URL.\n"
471"Make sure the URL is correct and try again."
472msgstr ""
473"Не могат да се намерят данни за ДАУ на посоченото URL.\n"
474"Проверете дали URL-то е правилно и опитайте отново."
475
476#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.c:254
477msgid ""
478"Ximian Connector requires access to certain functionality on the Exchange "
479"Server that appears to be disabled or blocked.  (This is usually "
480"unintentional.)  Your Exchange Administrator will need to enable this "
481"functionality in order for you to be able to use Ximian Connector.\n"
482"\n"
483"For information to provide to your Exchange administrator, please follow the "
484"link below:"
485msgstr ""
486"Ximian Connector изисква достъп до определени функции на сървъра с Exchange, "
487"които явно за изключени или блокирани. (Това обикновено не е умишлено). "
488"Администраторът на Вашия сървър с Exchange трябва да включи тази "
489"функционалност, за да може да използвате Ximian Connector.\n"
490"\n"
491"За да видите информацията, която трябва да дадете на администратора  на "
492"Exchange, вижте долната препратка:"
493
494#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.c:275
495msgid ""
496"The Exchange server URL you provided is for an Exchange 5.5 Server. Ximian "
497"Connector supports Microsoft Exchange 2000 and 2003 only."
498msgstr ""
499"URL-то за сървър с Exchange, което сте дали, е на сървър с Exchange 5.5. "
500"Ximian Connector поддържа само Microsoft Exchange 2000 и 2003."
501
502#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.c:288
503msgid ""
504"Could not configure Exchange account because an unknown error occurred. "
505"Check the URL, username, and password, and try again."
506msgstr ""
507"Не може да се настрои абонамента към Exchange, защото се появи непозната "
508"грешка. Проверете URL-то, потребителското име и паролата. После опитайте "
509"отново."
510
511#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.c:332
512#, c-format
513msgid ""
514"Could not authenticate to the Global Catalog server. You may need to go back "
515"and specify the Windows domain name as part of your username (eg, \"MY-DOMAIN"
516"\\%s\")."
517msgstr ""
518"Неуспех при идентификацията пред сървъра с сървъра с глобалния каталог.\n"
519"\n"
520"Може да се наложи да укажете името на Вашия домейн в Windows, като част от "
521"потребителското име (напр.: „MY-DOMAIN\\%s“)."
522
523#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.c:339
524msgid ""
525"Could not connect to specified server.\n"
526"Please check the server name and try again."
527msgstr ""
528"Неуспех при свързването към зададения сървър.\n"
529"Проверете дали сте въвели правилно името му и опитайте отново."
530
531#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.c:376
532#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.c:380
533msgid "Unknown"
534msgstr "Неизвестно"
535
536#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.c:445
537msgid ""
538"Configuration system error.\n"
539"Unable to create new account."
540msgstr ""
541"Грешка в настройките на системата.\n"
542"Неуспех при създаването на нов абонамент."
543
544#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.c:459
545msgid "You may only configure a single Exchange account"
546msgstr "Можете за настройвате само един абонамент към Exchange"
547
548#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.glade.h:1
549#: ../storage/exchange-change-password.glade.h:1
550msgid "*"
551msgstr "*"
552
553#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.glade.h:2
554msgid "Configuration Failed"
555msgstr "Настройването е неуспешно"
556
557#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.glade.h:3
558msgid "Done"
559msgstr "Готово"
560
561#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.glade.h:4
562msgid "Email Address:"
563msgstr "Адрес на е-поща:"
564
565#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.glade.h:5
566msgid "Exchange Configuration"
567msgstr "Настройки на Exchange"
568
569#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.glade.h:6
570msgid "Full Name:"
571msgstr "Пълно име:"
572
573#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.glade.h:7
574msgid "GC Server:"
575msgstr "Сървър за гл. кат.:"
576
577#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.glade.h:8
578msgid "Make this my default account"
579msgstr "Този абонамент да стане абонамент по подразбиране"
580
581#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.glade.h:9
582msgid "OWA URL:"
583msgstr "URL за ДАУ:"
584
585#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.glade.h:10
586msgid "Password:"
587msgstr "Парола:"
588
589#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.glade.h:11
590msgid "Remember this password"
591msgstr "Запомняне на паролата"
592
593#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.glade.h:12
594msgid "Username:"
595msgstr "Потребителско име:"
596
597#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.glade.h:13
598msgid "Welcome"
599msgstr "Добре дошли"
600
601#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.glade.h:14
602msgid ""
603"Welcome to Ximian Connector for Microsoft Exchange.\n"
604"The next few screens will help you configure Evolution\n"
605"to connect to your Exchange account.\n"
606"\n"
607"Please click the \"Forward\" button to continue."
608msgstr ""
609"Добре дошли в Ximian Connector за Microsoft Exchange.\n"
610"Следващите няколко екрана ще Ви помогнат да настроите Evolution,\n"
611"за да може да ползвате абонамент в Exchange.\n"
612"\n"
613"Натиснете бутона „Напред“, за да продължите."
614
615#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.glade.h:19
616msgid "Ximian Connector Configuration"
617msgstr "Настройки на Ximian Connector"
618
619#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.glade.h:20
620msgid ""
621"Ximian Connector can use account information from your existing Outlook Web "
622"Access (OWA) account.\n"
623"\n"
624"Enter your OWA site address (URL), username, and password, then click "
625"\"Forward\".\n"
626msgstr ""
627"Ximian Connector може да използва абонаментна информация от Вашия абонамент "
628"за достъп на Outlook по уеб (ДАУ).\n"
629"\n"
630"Въведете адреса (URL) за Вашия ДАУ, потребителското име и паролата. После "
631"натиснете бутона „Напред“.\n"
632
633#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.glade.h:24
634msgid ""
635"Ximian Connector could not find the Global Catalog replica for your site. "
636"Please enter the name of your Global Catalog server. You may need to ask "
637"your system administrator for the correct value.\n"
638msgstr ""
639"Ximian Connector не може да намери копието на глобалния каталог за Вашия "
640"сайт. Въведете името на сървъра на Вашия глобален каталог. Може да се наложи "
641"да попитате Вашия системен администратор за правилните стойности.\n"
642
643#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.glade.h:26
644msgid ""
645"Ximian Connector has encountered a problem configuring your Exchange "
646"account.\n"
647msgstr ""
648"Ximian Connector срещна проблеми при настройката на Вашия абонамент в "
649"Exchange.\n"
650
651#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.glade.h:28
652msgid ""
653"Your Connector account is now ready to use. Click the \"Apply\" button to "
654"save your\n"
655"settings."
656msgstr ""
657"Вашият абонамент за Connector е готов за употреба. Натиснете бутона "
658"„Прилагане“, за да \n"
659"запазите Вашите настройки."
660
661#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.glade.h:30
662msgid ""
663"Your account information is as follows. Please correct any errors, then "
664"click \"Forward\".\n"
665msgstr ""
666"Информацията за Вашия абонамент е както следва. Ако има грешки ги поправете, "
667"след което натиснете „Напред“.\n"
668
669#. User entered a wrong existing
670#. * password. Prompt him again.
671#.
672#: ../storage/exchange-change-password.c:114
673msgid ""
674"The current password does not match the existing password for your account. "
675"Please enter the correct password"
676msgstr "Въведената парола е неправилна. Въведете вярната парола"
677
678#: ../storage/exchange-change-password.c:121
679msgid "The two passwords do not match. Please re-enter the passwords."
680msgstr "Двете пароли не съвпадат. Въведете паролите наново."
681
682#: ../storage/exchange-change-password.glade.h:2
683msgid "Change Password"
684msgstr "Промяна на парола"
685
686#: ../storage/exchange-change-password.glade.h:3
687msgid "Confirm Password:"
688msgstr "Потвърждаване на парола:"
689
690#: ../storage/exchange-change-password.glade.h:4
691msgid "Current Password:"
692msgstr "Текуща парола:"
693
694#: ../storage/exchange-change-password.glade.h:5
695msgid "New Password:"
696msgstr "Нова парола:"
697
698#: ../storage/exchange-change-password.glade.h:6
699msgid "Your current password has expired. Please change your password now."
700msgstr "Текущата Ви парола изтече. Променете я сега."
701
702#: ../storage/exchange-delegates-user.c:144
703msgid "Custom"
704msgstr "Потребителски"
705
706#: ../storage/exchange-delegates-user.c:191
707#: ../storage/exchange-permissions-dialog.c:179
708#, c-format
709msgid "Permissions for %s"
710msgstr "Права за достъп за %s"
711
712#: ../storage/exchange-delegates.c:221
713msgid ""
714"No Global Catalog server configured for this account.\n"
715"Unable to edit delegates."
716msgstr ""
717"За този абонамент няма настроен сървър за глобален каталог.\n"
718"Делегатите не могат да бъдат редактирани."
719
720#: ../storage/exchange-delegates.c:260
721msgid ""
722"Could not read folder permissions.\n"
723"Unable to edit delegates."
724msgstr ""
725"Неуспех при четенето на правата за достъп до папката.\n"
726"Делегатите не могат да бъдат редактирани."
727
728#: ../storage/exchange-delegates.c:267
729msgid ""
730"Could not determine folder permissions for delegates.\n"
731"Unable to edit delegates."
732msgstr ""
733"Неуспех при промяната на правата за достъп до папката за делегатите.\n"
734"Делегатите не могат да бъдат редактирани."
735
736#: ../storage/exchange-delegates.c:419
737msgid "Delegate To:"
738msgstr "Делегиране на:"
739
740#: ../storage/exchange-delegates.c:419
741msgid "Delegate To"
742msgstr "Делегиране на"
743
744#: ../storage/exchange-delegates.c:435
745#, c-format
746msgid "Could not make %s a delegate"
747msgstr "%s не може да бъде направен делегат"
748
749#: ../storage/exchange-delegates.c:445
750msgid "You cannot make yourself your own delegate"
751msgstr "Не можете да направите себе си Ваш делегат"
752
753#: ../storage/exchange-delegates.c:454
754#, c-format
755msgid "%s is already a delegate"
756msgstr "%s вече е делегат"
757
758#: ../storage/exchange-delegates.c:563
759#, c-format
760msgid "Remove the delegate %s?"
761msgstr "Премахване на делегата %s?"
762
763#: ../storage/exchange-delegates.c:680
764msgid "Could not access Active Directory"
765msgstr "Активната директория не може да бъде достъпена"
766
767#: ../storage/exchange-delegates.c:695
768msgid "Could not find self in Active Directory"
769msgstr "Не можете да се намерите в активната директория"
770
771#: ../storage/exchange-delegates.c:708
772#, c-format
773msgid "Could not find delegate %s in Active Directory"
774msgstr "Делегатът %s не може да се открие в активната директория"
775
776#: ../storage/exchange-delegates.c:720
777#, c-format
778msgid "Could not remove delegate %s"
779msgstr "Делегатът %s не може да бъде премахнат."
780
781#: ../storage/exchange-delegates.c:780
782msgid "Could not update list of delegates."
783msgstr "Неуспех при обновяването на списъка на делегатите."
784
785#: ../storage/exchange-delegates.c:798
786#, c-format
787msgid "Could not add delegate %s"
788msgstr "Неуспех при добавянето на делегат %s"
789
790#: ../storage/exchange-delegates.c:814
791#, c-format
792msgid ""
793"Failed to update delegates:\n"
794"%s"
795msgstr ""
796"Неуспех при обновяването на делегатите:\n"
797"%s"
798
799#: ../storage/exchange-delegates.c:938
800#: ../storage/exchange-permissions-dialog.c:706
801msgid "Name"
802msgstr "Име"
803
804#: ../storage/exchange-delegates.c:967
805msgid "Error reading delegates list."
806msgstr "Грешка при прочитането на списъка с делегати."
807
808#: ../storage/exchange-delegates.glade.h:1
809msgid "Author (read, create)"
810msgstr "Автор (четене, писане)"
811
812#: ../storage/exchange-delegates.glade.h:2
813msgid "C_alendar:"
814msgstr "К_алендар:"
815
816#: ../storage/exchange-delegates.glade.h:3
817msgid "Co_ntacts:"
818msgstr "Ко_нтакти:"
819
820#: ../storage/exchange-delegates.glade.h:4
821msgid "Delegate Permissions"
822msgstr "Права на делегатите"
823
824#: ../storage/exchange-delegates.glade.h:5
825msgid "Delegates"
826msgstr "Делегати"
827
828#: ../storage/exchange-delegates.glade.h:6
829msgid "Editor (read, create, edit)"
830msgstr "Редактор (четене, писане, редактиране)"
831
832#: ../storage/exchange-delegates.glade.h:7
833msgid "None"
834msgstr "Без"
835
836#: ../storage/exchange-delegates.glade.h:8
837msgid "Permissions for"
838msgstr "Права за"
839
840#: ../storage/exchange-delegates.glade.h:9
841msgid "Reviewer (read-only)"
842msgstr "Читател (само за четене)"
843
844#: ../storage/exchange-delegates.glade.h:10
845msgid ""
846"These users will be able to send mail on your behalf\n"
847"and access your folders with the permissions you give them."
848msgstr ""
849"Тези потребители ще могат да изпращат писма от Ваше име\n"
850"и ще имат достъп до папките Ви с правата, които им предоставите."
851
852#: ../storage/exchange-delegates.glade.h:12
853msgid "_Delegate can see private items"
854msgstr "_Делегатът може да вижда частните записи"
855
856#: ../storage/exchange-delegates.glade.h:13
857msgid "_Edit"
858msgstr "_Редактиране"
859
860#: ../storage/exchange-delegates.glade.h:14
861msgid "_Inbox:"
862msgstr "_Кутия:"
863
864#: ../storage/exchange-delegates.glade.h:15
865msgid "_Tasks:"
866msgstr "_Задачи:"
867
868#: ../storage/exchange-folder-tree.glade.h:1
869msgid "Exchange Folder Tree"
870msgstr "Дърво на папките към Exchange"
871
872#: ../storage/exchange-migrate.c:58
873msgid "Migrating Exchange Folders..."
874msgstr "Мигриране на папките на Exchange..."
875
876#: ../storage/exchange-migrate.c:66
877#, c-format
878msgid ""
879"The location and hierarchy of the Evolution exchange account folders are "
880"changed since Evolution %d.%d.%d.\n"
881"\n"
882"Please be patient while Evolution migrates your folders..."
883msgstr ""
884"Местонахождението и йерархията на папките с абонаментите за Exchange, са "
885"променени от Evolution %d.%d.%d.\n"
886"\n"
887"Бъдете търпеливи, докато Evolution мигрира папките Ви..."
888
889#: ../storage/exchange-migrate.c:99
890#, c-format
891msgid ""
892"Warning: Evolution could not migrate all the Exchange account data from the "
893"version %d.%d.%d. \n"
894"The data hasn't been deleted, but will not be seen by this version of "
895"Evolution"
896msgstr ""
897"Предупреждение: Evolution не може да мигрира всички данни от Exchange от "
898"версията %d.%d.%d.\n"
899"Данните не са изтрити, но няма да могат да се видят през тази версия на "
900"Evolution."
901
902#: ../storage/exchange-migrate.c:130
903#, c-format
904msgid "Migrating `%s':"
905msgstr "Мигриране на „%s“:"
906
907#: ../storage/exchange-oof.glade.h:1
908msgid ""
909"<b>Currently, your status is \"Out of the Office\". </b>\n"
910"\n"
911"Would you like to change your status to \"In the Office\"? "
912msgstr ""
913"<b>В момента Вашето състояние е „Извън офиса“.n\n"
914"Искате ли да го промените на „В офиса“? "
915
916#: ../storage/exchange-oof.glade.h:4
917msgid "<b>Out of Office Message:</b>"
918msgstr "<b>Писмо „Извън офиса“:</b>"
919
920#: ../storage/exchange-oof.glade.h:5
921msgid "<b>Status:</b>"
922msgstr "<b>Състояние:</b>"
923
924#: ../storage/exchange-oof.glade.h:6
925msgid ""
926"<small>The message specified below will be automatically sent to each person "
927"who sends\n"
928"mail to you while you are out of the office.</small>"
929msgstr ""
930"<small>Текстът, написан по-долу, ще бъде изпращан автоматично до всеки, "
931"който Ви изпраща писмо\n"
932"когато сте извън офиса.</small>"
933
934#: ../storage/exchange-oof.glade.h:8
935msgid "I am currently in the office"
936msgstr "В момента съм в офиса"
937
938#: ../storage/exchange-oof.glade.h:9
939msgid "I am currently out of the office"
940msgstr "В момента не съм в офиса"
941
942#: ../storage/exchange-oof.glade.h:10
943msgid "No, Don't Change Status"
944msgstr "Не, да не се променя състоянието"
945
946#: ../storage/exchange-oof.glade.h:11
947msgid "Out of Office Assistant"
948msgstr "Помощник за „Извън офиса“"
949
950#: ../storage/exchange-oof.glade.h:12
951msgid "Yes, Change Status"
952msgstr "Да, да се промени състоянието"
953
954#: ../storage/exchange-passwd-expiry.glade.h:1
955msgid "Password Expiry Warning..."
956msgstr "Предупреждение за изтичане на парола..."
957
958#: ../storage/exchange-passwd-expiry.glade.h:2
959msgid "Your password will expire in 7 days..."
960msgstr "Вашата парола ще изтече след 7 дни..."
961
962#: ../storage/exchange-passwd-expiry.glade.h:3
963msgid "_Change Password"
964msgstr "_Промяна на парола"
965
966#: ../storage/exchange-passwd-expiry.glade.h:4
967msgid "ok_button"
968msgstr "бутон_ок"
969
970#: ../storage/exchange-permissions-dialog.c:222
971msgid "Could not read folder permissions"
972msgstr "Правата на папката не могат да бъдат прочетени"
973
974#: ../storage/exchange-permissions-dialog.c:264
975msgid "Could not update folder permissions."
976msgstr "Правата на папката не могат да бъдат обновени"
977
978#: ../storage/exchange-permissions-dialog.c:293
979#, c-format
980msgid "Could not update folder permissions. %s"
981msgstr "Правата на папката не могат да бъдат обновени: %s"
982
983#: ../storage/exchange-permissions-dialog.c:295
984msgid "(Permission denied.)"
985msgstr "(Достъпът е отказан.)"
986
987#: ../storage/exchange-permissions-dialog.c:396
988msgid ""
989"Unable to add user to access control list:\n"
990"No Global Catalog server is configured for this account."
991msgstr ""
992"Неуспех при добавянето на потребителя в списъка за достъп:\n"
993"Няма настроен сървър за глобалния каталог за този абонамент."
994
995#: ../storage/exchange-permissions-dialog.c:402
996msgid "Add User:"
997msgstr "Добавяне на потребител:"
998
999#: ../storage/exchange-permissions-dialog.c:402
1000msgid "Add User"
1001msgstr "Добавяне на потребител"
1002
1003#: ../storage/exchange-permissions-dialog.c:421
1004#, c-format
1005msgid "No such user %s"
1006msgstr "Потребителят %s не съществува"
1007
1008#: ../storage/exchange-permissions-dialog.c:425
1009#, c-format
1010msgid "%s cannot be added to an access control list"
1011msgstr "%s не може да бъде добавен списъка за достъп"
1012
1013#: ../storage/exchange-permissions-dialog.c:430
1014#, c-format
1015msgid "Unknown error looking up %s"
1016msgstr "Неизвестна грешка при търсенето на %s"
1017
1018#: ../storage/exchange-permissions-dialog.c:447
1019#, c-format
1020msgid "%s is already in the list"
1021msgstr "%s е вече в списъка"
1022
1023#: ../storage/exchange-permissions-dialog.c:710
1024msgid "Role"
1025msgstr "Роля"
1026
1027#: ../storage/exchange-permissions-dialog.glade.h:1
1028msgid "    "
1029msgstr "    "
1030
1031#: ../storage/exchange-permissions-dialog.glade.h:2
1032msgid "<b>Permissions</b>"
1033msgstr "<b>Права</b>"
1034
1035#: ../storage/exchange-permissions-dialog.glade.h:3
1036msgid "Cannot Delete"
1037msgstr "Не можете да триете"
1038
1039#: ../storage/exchange-permissions-dialog.glade.h:4
1040msgid "Cannot Edit"
1041msgstr "Не можете да редактирате"
1042
1043#: ../storage/exchange-permissions-dialog.glade.h:5
1044msgid "Create items"
1045msgstr "Създаване на записи"
1046
1047#: ../storage/exchange-permissions-dialog.glade.h:6
1048msgid "Create subfolders"
1049msgstr "Създаване на подпапки"
1050
1051#: ../storage/exchange-permissions-dialog.glade.h:7
1052msgid "Delete Any Items"
1053msgstr "Изтриване на всеки запис"
1054
1055#: ../storage/exchange-permissions-dialog.glade.h:8
1056msgid "Delete Own Items"
1057msgstr "Изтриване на собствените записи"
1058
1059#: ../storage/exchange-permissions-dialog.glade.h:9
1060msgid "Edit Any Items"
1061msgstr "Редактиране на всеки запис"
1062
1063#: ../storage/exchange-permissions-dialog.glade.h:10
1064msgid "Edit Own Items"
1065msgstr "Редактиране на собствените записи"
1066
1067#: ../storage/exchange-permissions-dialog.glade.h:11
1068msgid "Folder contact"
1069msgstr "Контакт на папката"
1070
1071#: ../storage/exchange-permissions-dialog.glade.h:12
1072msgid "Folder owner"
1073msgstr "Собственик на папката"
1074
1075#: ../storage/exchange-permissions-dialog.glade.h:13
1076msgid "Folder visible"
1077msgstr "Папката е видима"
1078
1079#: ../storage/exchange-permissions-dialog.glade.h:14
1080msgid "Read items"
1081msgstr "Прочитане на записи"
1082
1083#: ../storage/exchange-permissions-dialog.glade.h:15
1084msgid "Role: "
1085msgstr "Роля:"
1086
1087#: ../storage/exchange-storage.c:338
1088msgid "Connecting..."
1089msgstr "Свързване..."
1090
1091#: ../storage/main.c:183
1092msgid "Ximian Connector for Microsoft Exchange"
1093msgstr "Ximian Connector за Microsoft Exchange"
1094
1095#: ../storage/xc-backend-view.c:299
1096msgid "Account Name"
1097msgstr "Име на абонамента"
1098
1099#: ../storage/xc-commands.c:316
1100msgid "Folder does not exist"
1101msgstr "Папката не съществува"
1102
1103#: ../storage/xc-commands.c:343
1104#, c-format
1105msgid "Could not add favorite: %s"
1106msgstr "Неуспех при добавянето на любими: %s"
1107
1108#: ../storage/xc-commands.c:359
1109#, c-format
1110msgid "Could not remove favorite: %s"
1111msgstr "Неуспех при премахването на любими: %s"
1112
1113#.
1114#. FIXME: See 62440
1115#. E_POPUP_ITEM (N_("_Move Folder..."),
1116#. G_CALLBACK (do_move_folder),
1117#. XC_FOLDER_COMMAND_MASK_MOVECOPY),
1118#. E_POPUP_ITEM (N_("_Copy Folder..."),
1119#. G_CALLBACK (do_copy_folder),
1120#. XC_FOLDER_COMMAND_MASK_MOVECOPY),
1121#.
1122#: ../storage/xc-commands.c:385
1123msgid "_Rename Folder..."
1124msgstr "_Преименуване на папка..."
1125
1126#: ../storage/xc-commands.c:391
1127msgid "_New Folder..."
1128msgstr "_Нова папка..."
1129
1130#: ../storage/xc-commands.c:394
1131msgid "_Delete Folder"
1132msgstr "_Изтриване на папка"
1133
1134#: ../storage/xc-commands.c:399
1135msgid "_Add Other User's Folder..."
1136msgstr "_Добавяне на папка на друг потребител..."
1137
1138#: ../storage/xc-commands.c:402
1139msgid "_Remove Other User's Folder"
1140msgstr "_Премахване на папка на друг потребител"
1141
1142#: ../storage/xc-commands.c:408
1143msgid "Add to _Favorites"
1144msgstr "Добавяне към _любимите"
1145
1146#: ../storage/xc-commands.c:412
1147msgid "Remove from Fa_vorites"
1148msgstr "Премахване от лю_бими"
1149
1150#.
1151#. E_POPUP_ITEM (N_("_Permissions..."),
1152#. G_CALLBACK (do_permissions),
1153#. XC_FOLDER_COMMAND_MASK_PERMISSIONS),
1154#.
1155#: ../storage/xc-commands.c:423
1156msgid "_Show Folder Sizes"
1157msgstr "_Показване размерите на папките"
1158
1159#: ../storage/ximian-connector-setup.c:44
1160msgid "Ximian Connector for Microsoft Exchange Setup Tool"
1161msgstr "Инструмент за настройки на Ximian Connector за Microsoft Exchange"
1162
1163#: ../storage/ximian-connector.xml.h:1
1164msgid "Change your Exchange server password"
1165msgstr "Промяна на Вашата парола за сървъра с Exchange"
1166
1167#: ../storage/ximian-connector.xml.h:2
1168msgid "Folder _Size"
1169msgstr "Ра_змер на папката"
1170
1171#: ../storage/ximian-connector.xml.h:3
1172msgid "Get the size of personal folders"
1173msgstr "Получаване на размера на личните папки"
1174
1175#: ../storage/ximian-connector.xml.h:4
1176msgid "Subscribe to _Other User's Folder..."
1177msgstr "Записване към папка на _друг потребител..."
1178
1179#: ../storage/ximian-connector.xml.h:5
1180msgid "Subscribe to a folder belonging to some other user on the server"
1181msgstr "Записване към папка, принадлежаща на друг потребител на този сървър"
1182
1183#: ../storage/ximian-connector.xml.h:6
1184msgid ""
1185"Unsubscribe from a folder added with \"Subscribe to Other User's Folder\""
1186msgstr ""
1187"Отписване от папка добавена със „Записване към папка на друг потребител“"
1188
1189#: ../storage/ximian-connector.xml.h:7
1190msgid "View or change your Exchange calendar delegation settings"
1191msgstr "Преглеждане или промяна на настройките за Вашия календар от Exchange"
1192
1193#: ../storage/ximian-connector.xml.h:8
1194msgid "View or change your Out-of-Office status and autoreply message"
1195msgstr "Преглед или промяна на състоянието „Извън офиса“"
1196
1197#: ../storage/ximian-connector.xml.h:9
1198msgid "_Change Exchange Password..."
1199msgstr "_Промяна на паролата за Exchange..."
1200
1201#: ../storage/ximian-connector.xml.h:10
1202msgid "_Delegation Assistant"
1203msgstr "Асистент за _делегиране"
1204
1205#: ../storage/ximian-connector.xml.h:11
1206msgid "_Out of Office Assistant"
1207msgstr "Асистент за „_Извън офиса“"
1208
1209#: ../storage/ximian-connector.xml.h:12
1210msgid "_Unsubscribe from Other User's Folder"
1211msgstr "_Отписване от папка на друг потребител"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.