source: desktop/evolution-exchange.HEAD.bg.po @ 338

Last change on this file since 338 was 338, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Мъничко, но за 100%

File size: 61.1 KB
Line 
1# Bulgarian translation of evolution-exchange.
2# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation
3# This file is distributed under the same license as the evolution-exchange package.
4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004, 2005.
5# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005.
6# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: evolution exchange server\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2005-11-22 17:55+0200\n"
13"PO-Revision-Date: 2005-11-22 17:55+0200\n"
14"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../addressbook/e-book-backend-exchange.c:1857
22#: ../addressbook/e-book-backend-gal.c:1499 ../storage/exchange-storage.c:135
23msgid "Searching..."
24msgstr "Търсене..."
25
26#: ../addressbook/e-book-backend-gal.c:267
27msgid "Reconnecting to LDAP server..."
28msgstr "Повторно свързване със сървъра за LDAP..."
29
30#: ../addressbook/e-book-backend-gal.c:1363
31msgid "Receiving LDAP search results..."
32msgstr "Получаване на резултатите от търсенето чрез LDAP..."
33
34#: ../addressbook/e-book-backend-gal.c:1522
35msgid "Error performing search"
36msgstr "Грешка при изпълнението на търсенето"
37
38#: ../calendar/e-cal-backend-exchange-calendar.c:1748
39#, c-format
40msgid ""
41"Unable to schedule resource '%s' for recurring meetings.\n"
42"You must book each meeting separately."
43msgstr ""
44"Ресурсът „%s“ не може да се задели за периодични събрания.\n"
45"Трябва да определяте всяко събрание отделно."
46
47#: ../calendar/e-cal-backend-exchange-calendar.c:1766
48#, c-format
49msgid "The resource '%s' is busy during the selected time period."
50msgstr "Ресурсът „%s“ е зает през избрания период."
51
52#: ../camel/camel-exchange-folder.c:221
53msgid "You cannot expunge in offline mode."
54msgstr "Папката не може да бъде изчистена, когато сте в режим „Изключен“."
55
56#: ../camel/camel-exchange-folder.c:230
57msgid "Can only expunge in Deleted Items folder"
58msgstr "Можете да изчистите само папката за изтрити обекти"
59
60#: ../camel/camel-exchange-folder.c:254
61msgid "No Subject"
62msgstr "Няма заглавие"
63
64#: ../camel/camel-exchange-folder.c:381
65msgid "This message is not available in offline mode."
66msgstr "Това писмо не е налично в режим „Изключен“."
67
68#: ../camel/camel-exchange-folder.c:616
69msgid "Moving messages"
70msgstr "Преместване на писма"
71
72#: ../camel/camel-exchange-folder.c:617
73msgid "Copying messages"
74msgstr "Копиране на писма"
75
76#: ../camel/camel-exchange-folder.c:988
77#, c-format
78msgid "Could not create directory %s: %s"
79msgstr "Неуспех при създаването на папката %s: %s"
80
81#: ../camel/camel-exchange-folder.c:998
82#, c-format
83msgid "Could not load summary for %s"
84msgstr "Неуспех при зареждането на обобщението за %s"
85
86#: ../camel/camel-exchange-folder.c:1006
87#, c-format
88msgid "Could not create cache for %s"
89msgstr "Неуспех при създаването на кеш за %s"
90
91#: ../camel/camel-exchange-folder.c:1016
92#, c-format
93msgid "Could not create journal for %s"
94msgstr "Неуспех при създаването дневник за %s"
95
96#: ../camel/camel-exchange-folder.c:1061
97msgid "Scanning for changed messages"
98msgstr "Проверка за променени писма"
99
100#: ../camel/camel-exchange-folder.c:1087
101msgid "Fetching summary information for new messages"
102msgstr "Доставяне на обобщение за новите писма"
103
104#: ../camel/camel-exchange-journal.c:339
105msgid "No folder name found\n"
106msgstr "Не е намерено име на папка\n"
107
108#: ../camel/camel-exchange-journal.c:372 ../mail/mail-stub-exchange.c:2534
109#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2578 ../mail/mail-stub-exchange.c:2613
110#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2640 ../mail/mail-stub-exchange.c:2687
111#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2709
112msgid "Folder doesn't exist"
113msgstr "Папката не съществува"
114
115#: ../camel/camel-exchange-journal.c:436
116msgid "Cannot append message in offline mode: cache unavailable"
117msgstr ""
118"Не можете да прикрепяте писма, когато сте в режим „Изключен“: кешът не е "
119"наличен"
120
121#: ../camel/camel-exchange-journal.c:452
122#, c-format
123msgid "Cannot append message in offline mode: %s"
124msgstr "Не може да прикрепяте писма, когато сте в режим „Изключен“: %s"
125
126#. i18n: the '_' should appear before the same letter it
127#. does in the evolution:mail-config.glade "User_name"
128#. translation (or not at all)
129#: ../camel/camel-exchange-provider.c:44
130msgid "Windows User_name:"
131msgstr "Потребителско _име за Windows:"
132
133#. i18n: GAL is an Outlookism, AD is a Windowsism
134#: ../camel/camel-exchange-provider.c:49
135msgid "Global Address List / Active Directory"
136msgstr "Глобален списък с адреси / активна директория"
137
138#. i18n: "Global Catalog" is a Windowsism, but it's a
139#. technical term and may not have translations?
140#: ../camel/camel-exchange-provider.c:53
141msgid "Global Catalog server name:"
142msgstr "Име на сървъра за глобалния каталог:"
143
144#: ../camel/camel-exchange-provider.c:55
145#, c-format
146msgid "Limit number of GAL responses: %s"
147msgstr "Ограничаване на отговорите на GAL: %s"
148
149#: ../camel/camel-exchange-provider.c:58
150msgid "Options"
151msgstr "Настройки"
152
153#: ../camel/camel-exchange-provider.c:60
154#, c-format
155msgid "Password Expiry Warning period: %s"
156msgstr "Период за изтичане валидността на паролата: %s"
157
158#: ../camel/camel-exchange-provider.c:62
159msgid "Automatically synchronize account locally"
160msgstr "Автоматично, локално синхронизиране на абонамент"
161
162#. i18n: copy from evolution:camel-imap-provider.c
163#: ../camel/camel-exchange-provider.c:65
164msgid "Apply filters to new messages in Inbox on this server"
165msgstr ""
166"Прилагане на филтри спрямо новите писма за входящата кутия на този сървър."
167
168#: ../camel/camel-exchange-provider.c:67
169msgid "Check new messages for Junk contents"
170msgstr "Проверка на новите писма за нежелана поща"
171
172#: ../camel/camel-exchange-provider.c:69
173msgid "Only check for Junk messages in the Inbox folder"
174msgstr "Да се проверява за нежелана поща само във входящата кутия."
175
176#: ../camel/camel-exchange-provider.c:79
177msgid "Microsoft Exchange"
178msgstr "Microsoft Exchange"
179
180#: ../camel/camel-exchange-provider.c:81
181msgid "For handling mail (and other data) on Microsoft Exchange servers"
182msgstr "За обработване на поща (и други данни) на сървъри с Microsoft Exchange"
183
184#. i18n: "Secure Password Authentication" is an Outlookism
185#: ../camel/camel-exchange-provider.c:97
186msgid "Secure Password"
187msgstr "Сигурна парола"
188
189#. i18n: "NTLM" probably doesn't translate
190#: ../camel/camel-exchange-provider.c:100
191msgid ""
192"This option will connect to the Exchange server using secure password (NTLM) "
193"authentication."
194msgstr ""
195"Тази настройка осигурява връзка чрез сигурна парола (NTLM) към сървъра с "
196"Exchange."
197
198#: ../camel/camel-exchange-provider.c:108
199msgid "Plaintext Password"
200msgstr "Парола в прав текст"
201
202#: ../camel/camel-exchange-provider.c:110
203msgid ""
204"This option will connect to the Exchange server using standard plaintext "
205"password authentication."
206msgstr ""
207"Тази настройка позволява връзка чрез парола в прав текст към сървъра с "
208"Exchange."
209
210#: ../camel/camel-exchange-store.c:308
211#, c-format
212msgid "Exchange server %s"
213msgstr "Сървър с Exchange %s"
214
215#: ../camel/camel-exchange-store.c:311
216#, c-format
217msgid "Exchange account for %s on %s"
218msgstr "Абонамент към Exchange за %s на %s"
219
220#: ../camel/camel-exchange-store.c:352 ../storage/exchange-account.c:869
221#, c-format
222msgid "%sEnter password for %s"
223msgstr "%sВъведете парола за %s"
224
225#: ../camel/camel-exchange-store.c:403
226msgid "Evolution Exchange backend process"
227msgstr "Процес на ядрото на Evolution Exchange"
228
229#: ../camel/camel-exchange-store.c:444 ../storage/exchange-account.c:1384
230msgid ""
231"Could not authenticate to server. (Password incorrect?)\n"
232"\n"
233msgstr ""
234"Неуспех при идентификацията пред сървъра. (Проверете паролата!)\n"
235"\n"
236
237#: ../camel/camel-exchange-store.c:486
238#, c-format
239msgid "No such folder %s"
240msgstr "Папката %s не съществува"
241
242#: ../camel/camel-exchange-store.c:563
243msgid "Cannot subscribe folder in offline mode."
244msgstr "Не може да се запишете към папка, когато сте в режим „Изключен“."
245
246#: ../camel/camel-exchange-store.c:580
247msgid "Cannot unsubscribe folder in offline mode."
248msgstr "Не може да се отпишете от папка, когато сте в режим „Изключен“."
249
250#: ../camel/camel-exchange-store.c:695
251msgid "Cannot get folder info in offline mode."
252msgstr "Неуспех при получаването на информация за папката в режим „Изключен“."
253
254#: ../camel/camel-exchange-store.c:766
255msgid "Cannot create folder in offline mode."
256msgstr "Не може да създавате папки, когато сте в режим „Изключен“."
257
258#: ../camel/camel-exchange-store.c:793
259msgid "Cannot delete folder in offline mode."
260msgstr "Папката не може да бъде изтрита, когато сте в режим „Изключен“."
261
262#: ../camel/camel-exchange-store.c:809
263msgid "Cannot rename folder in offline mode."
264msgstr "Папката не може да бъде преименувана, когато сте в режим „Изключен“."
265
266#: ../camel/camel-exchange-transport.c:110
267msgid "Exchange transport can only be used with Exchange mail source"
268msgstr ""
269"Транспортът на Exchange може да се използва само с Exchange като източник на "
270"поща."
271
272#: ../camel/camel-exchange-transport.c:121
273msgid "Cannot send message: one or more invalid recipients"
274msgstr ""
275"Писмото не може да бъде изпратено: един или повече получатели са невалидни"
276
277#: ../camel/camel-exchange-transport.c:131
278msgid "Could not find 'From' address in message"
279msgstr "Неуспех при намирането на адреса на подателя на писмото"
280
281#: ../camel/camel-stub.c:134
282#, c-format
283msgid "Could not create socket: %s"
284msgstr "Неуспех при създаването на гнездо: %s"
285
286#: ../camel/camel-stub.c:149
287#, c-format
288msgid "Could not connect to %s: %s"
289msgstr "Неуспех при свързването към %s: %s"
290
291#: ../camel/camel-stub.c:179
292#, c-format
293msgid "Path too long: %s"
294msgstr "Пътят е твърде дълъг: %s"
295
296#: ../camel/camel-stub.c:205
297#, c-format
298msgid "Could not start status thread: %s"
299msgstr "Неуспех при стартирането на нишката за състоянието: %s"
300
301#: ../camel/camel-stub.c:457
302#, c-format
303msgid "Lost connection to %s"
304msgstr "Връзката към %s се загуби"
305
306#: ../camel/camel-stub.c:461
307#, c-format
308msgid "Error communicating with %s: %s"
309msgstr "Грешка по време на комуникацията с %s: %s"
310
311#: ../lib/e2k-autoconfig.c:1471 ../storage/exchange-autoconfig-wizard.c:211
312#, c-format
313msgid ""
314"Could not connect to the Exchange server.\n"
315"Make sure the URL is correct (try \"%s\" instead of \"%s\"?) and try again."
316msgstr ""
317"Неуспех при свързването със сървъра с Exchange.\n"
318"Проверете дали сте написали адреса правилно (опитайте „%s“ вместо „%s“) и "
319"опитайте отново."
320
321#: ../lib/e2k-autoconfig.c:1480 ../storage/exchange-autoconfig-wizard.c:219
322msgid ""
323"Could not locate Exchange server.\n"
324"Make sure the server name is spelled correctly and try again."
325msgstr ""
326"Сървърът с Exchange не може да бъде открит.\n"
327"Проверете дали сте написали правилно името и опитайте отново."
328
329#: ../lib/e2k-autoconfig.c:1490 ../storage/exchange-autoconfig-wizard.c:228
330msgid ""
331"Could not authenticate to the Exchange server.\n"
332"Make sure the username and password are correct and try again."
333msgstr ""
334"Неуспех при идентификацията пред сървъра с Exchange.\n"
335"Проверете дали паролата и потребителското име са правилни и опитайте пак."
336
337#: ../lib/e2k-autoconfig.c:1498 ../storage/exchange-autoconfig-wizard.c:235
338#, c-format
339msgid ""
340"Could not authenticate to the Exchange server.\n"
341"Make sure the username and password are correct and try again.\n"
342"\n"
343"You may need to specify the Windows domain name as part of your username "
344"(eg, \"MY-DOMAIN\\%s\")."
345msgstr ""
346"Неуспех при идентификацията пред сървъра с Exchange.\n"
347"Проверете дали паролата и потребителското име са правилни и опитайте "
348"отново.\n"
349"\n"
350"Може да се наложи да укажете името на Вашия домейн в Windows, като част от "
351"потребителското име (напр.: „MY-DOMAIN\\%s“)."
352
353#: ../lib/e2k-autoconfig.c:1511 ../storage/exchange-autoconfig-wizard.c:247
354msgid ""
355"Could not find OWA data at the indicated URL.\n"
356"Make sure the URL is correct and try again."
357msgstr ""
358"Не могат да се намерят данни за ДАУ на посоченото URL.\n"
359"Проверете дали URL-то е правилно и опитайте отново."
360
361#: ../lib/e2k-autoconfig.c:1520
362#, c-format
363msgid ""
364"Ximian Connector requires access to certain functionality on the Exchange "
365"Server that appears to be disabled or blocked.  (This is usually "
366"unintentional.)  Your Exchange Administrator will need to enable this "
367"functionality in order for you to be able to use Ximian Connector.\n"
368"\n"
369"For information to provide to your Exchange administrator, please follow the "
370"link below:\n"
371"%s"
372msgstr ""
373"Ximian Connector изисква достъп до определени функции на сървъра с Exchange, "
374"които явно за изключени или блокирани. (Това обикновено не е умишлено). "
375"Администраторът на Вашия сървър с Exchange трябва да включи тази "
376"функционалност, за да може да използвате Ximian Connector.\n"
377"\n"
378"За да видите информацията, която трябва да дадете на администратора  на "
379"Exchange, вижте долната препратка:\n"
380"%s"
381
382#: ../lib/e2k-autoconfig.c:1536 ../storage/exchange-autoconfig-wizard.c:275
383msgid ""
384"The Exchange server URL you provided is for an Exchange 5.5 Server. Ximian "
385"Connector supports Microsoft Exchange 2000 and 2003 only."
386msgstr ""
387"URL-то за сървър с Exchange, което сте дали, е на сървър с Exchange 5.5. "
388"Ximian Connector поддържа само Microsoft Exchange 2000 и 2003."
389
390#: ../lib/e2k-autoconfig.c:1545 ../storage/exchange-autoconfig-wizard.c:288
391msgid ""
392"Could not configure Exchange account because an unknown error occurred. "
393"Check the URL, username, and password, and try again."
394msgstr ""
395"Не може да се настрои абонамента към Exchange, защото се появи непозната "
396"грешка. Проверете URL-то, потребителското име и паролата. После опитайте "
397"отново."
398
399#: ../lib/e2k-autoconfig.c:1567
400#, c-format
401msgid "Enter password for %s"
402msgstr "Въведете парола за %s"
403
404#: ../lib/e2k-autoconfig.c:1568 ../storage/exchange-account.c:874
405msgid "Enter password"
406msgstr "Въведете парола"
407
408#. i18n: These are Outlook's words for the default roles in
409#. the folder permissions dialog.
410#: ../lib/e2k-security-descriptor.c:847
411msgid "Owner"
412msgstr "Собственик"
413
414#: ../lib/e2k-security-descriptor.c:857
415msgid "Publishing Editor"
416msgstr "Публикуващ редактор"
417
418#: ../lib/e2k-security-descriptor.c:865
419msgid "Editor"
420msgstr "Редактор"
421
422#: ../lib/e2k-security-descriptor.c:872
423msgid "Publishing Author"
424msgstr "Публикуващ автор"
425
426#: ../lib/e2k-security-descriptor.c:878
427msgid "Author"
428msgstr "Автор"
429
430#: ../lib/e2k-security-descriptor.c:883
431msgid "Non-editing Author"
432msgstr "Нередактиращ автор"
433
434#: ../lib/e2k-security-descriptor.c:887
435msgid "Reviewer"
436msgstr "Рецензент"
437
438#: ../lib/e2k-security-descriptor.c:889
439msgid "Contributor"
440msgstr "Сътрудник"
441
442#: ../lib/e2k-security-descriptor.c:891
443#: ../storage/exchange-delegates.glade.h:7
444msgid "None"
445msgstr "Без"
446
447#: ../lib/e2k-security-descriptor.c:906
448#: ../storage/exchange-delegates-user.c:144
449msgid "Custom"
450msgstr "Потребителски"
451
452#: ../lib/e2k-user-dialog.c:144
453msgid "Select User"
454msgstr "Избор на потребител"
455
456#: ../lib/e2k-user-dialog.c:182
457msgid "Addressbook..."
458msgstr "Адресник..."
459
460#: ../mail/mail-stub-exchange.c:257
461msgid "No such folder"
462msgstr "Няма такава папка"
463
464#. FIXME: should be this, but string freeze freezes me to do so.
465#. mail_stub_return_error (stub, _("Permission denied. Could not delete certain mails."));
466#: ../mail/mail-stub-exchange.c:280 ../mail/mail-stub-exchange.c:1381
467#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2511 ../mail/mail-stub-exchange.c:2551
468#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2617 ../mail/mail-stub-exchange.c:2661
469#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2725 ../shell/e-storage.c:573
470#: ../storage/xc-commands.c:319
471msgid "Permission denied"
472msgstr "Достъпът е отказан"
473
474#: ../mail/mail-stub-exchange.c:578 ../mail/mail-stub-exchange.c:600
475msgid "Could not open folder: Permission denied"
476msgstr "Папката не може да бъде отворена: достъпът е отказан"
477
478#: ../mail/mail-stub-exchange.c:584 ../mail/mail-stub-exchange.c:705
479msgid "Could not open folder"
480msgstr "Папката не може да бъде отворена"
481
482#: ../mail/mail-stub-exchange.c:748
483msgid "No such folder."
484msgstr "Няма такава папка."
485
486#: ../mail/mail-stub-exchange.c:757
487msgid "Could not create folder."
488msgstr "Папката не може да бъде създадена."
489
490#: ../mail/mail-stub-exchange.c:837
491msgid "Could not open Deleted Items folder"
492msgstr "Папката за изтритите обекти не може да бъде отворена"
493
494#: ../mail/mail-stub-exchange.c:1166 ../mail/mail-stub-exchange.c:1207
495msgid "Could not get new messages"
496msgstr "Новите писма не могат да бъдат получени"
497
498#: ../mail/mail-stub-exchange.c:1377
499msgid "Could not empty Deleted Items folder"
500msgstr "Папката с изтритите обекти не може да бъде изпразнена"
501
502#: ../mail/mail-stub-exchange.c:1454
503msgid "Could not append message; mailbox is over quota"
504msgstr "Неуспех при прикрепянето на писмото: пощенската кутия е пълна"
505
506#: ../mail/mail-stub-exchange.c:1455
507msgid "Could not append message"
508msgstr "Писмото не може да бъде прикрепено"
509
510#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2001
511msgid "No such message"
512msgstr "Такова писмо не съществува"
513
514#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2054
515msgid "Message has been deleted"
516msgstr "Писмото беше изтрито"
517
518#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2056
519msgid "Error retrieving message"
520msgstr "Грешка при получаването на писмо"
521
522#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2098
523msgid "Mailbox does not support full-text searching"
524msgstr "Пощенската кутия не поддържа пълнотекстово търсене"
525
526#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2196
527msgid "Unable to move/copy messages"
528msgstr "Копирането/преместването на писма е неуспешно"
529
530#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2426
531msgid "No mail submission URI for this mailbox"
532msgstr "Липсва URI за изпращане на писма за тази пощенска кутия"
533
534#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2462
535msgid "Server won't accept mail via Exchange transport"
536msgstr "Сървърът няма да приема поща през транспорта на Exchange"
537
538#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2464
539#, c-format
540msgid ""
541"Your account does not have permission to use <%s>\n"
542"as a From address."
543msgstr ""
544"Вашият абонамент няма право да използва <%s>\n"
545"като подател."
546
547#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2476
548msgid ""
549"Could not send message.\n"
550"This might mean that your account is over quota."
551msgstr ""
552"Неуспех при изпращането на писмото.\n"
553"Това може да означава, че Вашият абонамент е надхвърлил квотата си."
554
555#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2480
556msgid "Could not send message"
557msgstr "Писмото не може да бъде изпратено"
558
559#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2503 ../mail/mail-stub-exchange.c:2556
560#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2621 ../mail/mail-stub-exchange.c:2666
561#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2730 ../shell/e-storage.c:557
562#: ../storage/xc-commands.c:323
563msgid "Generic error"
564msgstr "Обща грешка"
565
566#: ../mail/mail-stub-exchange.c:2507 ../storage/xc-commands.c:313
567msgid "Folder already exists"
568msgstr "Папката вече съществува"
569
570#: ../shell/e-folder-creation-dialog.c:138
571#, c-format
572msgid ""
573"Cannot create the specified folder:\n"
574"%s"
575msgstr ""
576"Неуспех при създаването на посочената папка:\n"
577"%s"
578
579#: ../shell/e-folder-creation-dialog.c:179
580#, c-format
581msgid "The specified folder name is not valid: %s"
582msgstr "Зададеното име на папка не е валидно: %s"
583
584#: ../shell/e-folder-creation-dialog.c:310
585msgid "Create New Folder"
586msgstr "Създаване на нова папка"
587
588#: ../shell/e-folder-creation-dialog.glade.h:1
589#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.glade.h:1
590#: ../storage/exchange-change-password.glade.h:1
591msgid "*"
592msgstr "*"
593
594#: ../shell/e-folder-creation-dialog.glade.h:2
595msgid "Folder _name:"
596msgstr "_Име на папката:"
597
598#: ../shell/e-folder-creation-dialog.glade.h:3
599msgid "Folder _type:"
600msgstr "_Тип на папката:"
601
602#: ../shell/e-folder-creation-dialog.glade.h:4
603msgid "Specify where to create the folder:"
604msgstr "Определете къде да бъде създадена папката:"
605
606#: ../shell/e-folder-dnd-bridge.c:52
607#, c-format
608msgid ""
609"Cannot transfer folder:\n"
610"%s"
611msgstr ""
612"Неуспех при пренасянето на папка:\n"
613"%s"
614
615#: ../shell/e-folder-misc-dialogs.c:62
616#, c-format
617msgid ""
618"Cannot delete folder:\n"
619"%s"
620msgstr ""
621"Папката не може да бъде изтрита:\n"
622"%s"
623
624#: ../shell/e-folder-misc-dialogs.c:115
625#, c-format
626msgid "Really delete folder \"%s\"?"
627msgstr "Наистина ли желаете папката „%s“ да бъде изтрита?"
628
629#: ../shell/e-folder-misc-dialogs.c:129
630#, c-format
631msgid "Delete \"%s\""
632msgstr "Изтриване на „%s“"
633
634#: ../shell/e-folder-misc-dialogs.c:154
635#, c-format
636msgid ""
637"Cannot rename folder:\n"
638"%s"
639msgstr ""
640"Папката не може да бъде преименувана:\n"
641"%s"
642
643#: ../shell/e-folder-misc-dialogs.c:188
644#, c-format
645msgid "Rename the \"%s\" folder to:"
646msgstr "Преименуване на папка „%s“ на:"
647
648#: ../shell/e-folder-misc-dialogs.c:191
649msgid "Rename Folder"
650msgstr "Преименуване на папка"
651
652#: ../shell/e-folder-misc-dialogs.c:205
653#, c-format
654msgid "A folder named \"%s\" already exists. Please use a different name."
655msgstr "Вече съществува папка с име „%s“. Използвайте друго име."
656
657#. It would be nice to insensitivize the OK button appropriately
658#. instead of doing this, but unfortunately we can't do this for the
659#. Bonobo control.
660#: ../shell/e-folder-misc-dialogs.c:451
661msgid "Please select a user."
662msgstr "Изберете потребител."
663
664#: ../shell/e-folder-misc-dialogs.c:553
665msgid "Opening Folder"
666msgstr "Отваряне на папка"
667
668#: ../shell/e-folder-misc-dialogs.c:559
669#, c-format
670msgid "Opening Folder \"%s\""
671msgstr "Отваряне на папка „%s“"
672
673#: ../shell/e-folder-misc-dialogs.c:564
674#, c-format
675msgid "in \"%s\" ..."
676msgstr "в „%s“ ..."
677
678#: ../shell/e-folder-misc-dialogs.c:631
679#, c-format
680msgid "Could not open other user's folder: %s."
681msgstr "Неуспех при отварянето на папка на друг потребител: %s."
682
683#: ../shell/e-folder-misc-dialogs.c:681
684msgid "Cannot find the specified other user's folder."
685msgstr "Неуспех при намирането на другата зададена потребителска папка."
686
687#: ../shell/e-folder-misc-dialogs.c:713
688#, c-format
689msgid ""
690"Cannot unsubscribe from folder:\n"
691"%s"
692msgstr ""
693"Неуспех при отписването от папка:\n"
694"%s"
695
696#: ../shell/e-folder-misc-dialogs.c:766
697#, c-format
698msgid "Really unsubscribe from folder \"%s\"?"
699msgstr "Наистина ли искате да се отпишете от папката „%s“?"
700
701#: ../shell/e-folder-misc-dialogs.c:780
702#, c-format
703msgid "Unsubscribe from \"%s\""
704msgstr "Отписване от „%s“"
705
706#: ../shell/e-foreign-folder-dialog.glade.h:1
707msgid "Open Other User's Folder"
708msgstr "Отваряне на друга потребителска папка"
709
710#: ../shell/e-foreign-folder-dialog.glade.h:2
711msgid "_Account:"
712msgstr "_Абонамент:"
713
714#: ../shell/e-foreign-folder-dialog.glade.h:3
715msgid "_Folder Name:"
716msgstr "Име на _папката:"
717
718#: ../shell/e-foreign-folder-dialog.glade.h:4
719msgid "_User:"
720msgstr "_Потребител:"
721
722#: ../shell/e-storage-set-view.etspec.h:1
723msgid "Checkbox"
724msgstr "Кутия за отмятане"
725
726#: ../shell/e-storage-set-view.etspec.h:2
727msgid "Folder"
728msgstr "Папка"
729
730#: ../shell/e-storage.c:555
731msgid "No error"
732msgstr "Няма грешка"
733
734#: ../shell/e-storage.c:559
735msgid "A folder with the same name already exists"
736msgstr "Вече съществува папка със същото име"
737
738#: ../shell/e-storage.c:561
739msgid "The specified folder type is not valid"
740msgstr "Зададения тип папка е невалиден"
741
742#: ../shell/e-storage.c:563
743msgid "I/O error"
744msgstr "Вх./изх. грешка"
745
746#: ../shell/e-storage.c:565
747msgid "Not enough space to create the folder"
748msgstr "Няма достатъчно място, за да бъде създадена папка"
749
750#: ../shell/e-storage.c:567
751msgid "The folder is not empty"
752msgstr "Папката не е празна"
753
754#: ../shell/e-storage.c:569
755msgid "The specified folder was not found"
756msgstr "Указаната папка не беше намерена"
757
758#: ../shell/e-storage.c:571
759msgid "Function not implemented in this storage"
760msgstr "Функцията не е налична в това хранилище"
761
762#: ../shell/e-storage.c:575
763msgid "Operation not supported"
764msgstr "Операцията не се поддържа"
765
766#: ../shell/e-storage.c:577
767msgid "The specified type is not supported in this storage"
768msgstr "Зададения тип не се поддържа в това хранилище"
769
770#: ../shell/e-storage.c:579
771msgid "The specified folder cannot be modified or removed"
772msgstr "Зададената папка не може да бъде променяна или премахвана"
773
774#: ../shell/e-storage.c:581
775msgid "Cannot make a folder a child of one of its descendants"
776msgstr "Папка не може да бъде дете на свой наследник"
777
778#: ../shell/e-storage.c:583
779msgid "Cannot create a folder with that name"
780msgstr "Папка с такова име не може да бъде създадена"
781
782#: ../shell/e-storage.c:585
783msgid "This operation cannot be performed in off-line mode"
784msgstr "Тази операция не може да бъде изпълнена в режим „Изключен“"
785
786#: ../shell/e-storage.c:587 ../storage/exchange-account.c:1473
787msgid "Unknown error"
788msgstr "Непозната грешка"
789
790#: ../storage/GNOME_Evolution_Exchange_Storage.server.in.in.h:1
791msgid "Evolution Addressbook Exchange backend"
792msgstr "Ядро за адресника на Evolution Exchange"
793
794#: ../storage/GNOME_Evolution_Exchange_Storage.server.in.in.h:2
795msgid "Evolution Calendar Exchange backend"
796msgstr "Ядро за календара към Evolution Exchange"
797
798#: ../storage/GNOME_Evolution_Exchange_Storage.server.in.in.h:3
799msgid "Ximian Connector for Exchange"
800msgstr "Ximian Connector за Exchange"
801
802#. i18n: This is the title of an "other user's folders"
803#. hierarchy. Eg, "John Doe's Folders".
804#: ../storage/exchange-account.c:584
805#, c-format
806msgid "%s's Folders"
807msgstr "Папки на %s"
808
809#. email id is not proper, we return instead of trying nt_domain
810#: ../storage/exchange-account.c:1069
811msgid "Cannot change password due to configuration problems"
812msgstr "Паролата не може да бъде променена поради проблеми в настройките"
813
814#: ../storage/exchange-account.c:1092
815msgid ""
816"Server rejected password because it is too weak.\n"
817"Try again with a different password."
818msgstr ""
819"Сървърът отхвърли тази парола, защото е твърде лесна.\n"
820"Опитайте отново с друга парола."
821
822#: ../storage/exchange-account.c:1097
823msgid "Could not change password"
824msgstr "Неуспех при смяната на паролата"
825
826#: ../storage/exchange-account.c:1190
827msgid "Personal Folders"
828msgstr "Лични папки"
829
830#: ../storage/exchange-account.c:1205
831msgid "Favorite Public Folders"
832msgstr "Любими публични папки"
833
834#. i18n: Outlookism
835#: ../storage/exchange-account.c:1222
836msgid "All Public Folders"
837msgstr "Всички публични папки"
838
839#. i18n: Outlookism
840#: ../storage/exchange-account.c:1236
841msgid "Global Address List"
842msgstr "Глобален списък с адреси"
843
844#: ../storage/exchange-account.c:1326
845msgid "Exchange Account is offline. Cannot display folders\n"
846msgstr ""
847"Абонаментът към Exchange е изключен. Папките не могат да бъдат показани\n"
848
849#: ../storage/exchange-account.c:1389
850msgid ""
851"Could not authenticate to server.\n"
852"\n"
853"This probably means that your server requires you\n"
854"to specify the Windows domain name as part of your\n"
855"username (eg, \"DOMAIN\\user\").\n"
856"\n"
857"Or you might have just typed your password wrong.\n"
858"\n"
859msgstr ""
860"Неуспешна идентификация пред сървъра.\n"
861"\n"
862"Това най-вероятно означава, че сървърът изисква да\n"
863"укажете името на домейна на Windows, като част от\n"
864"потребителското си име (пример: „DOMAIN\\user“).\n"
865"\n"
866"Възможно е и да сте написали грешно паролата си.\n"
867"\n"
868
869#: ../storage/exchange-account.c:1431
870#, c-format
871msgid "Mailbox for %s is not on this server."
872msgstr "Пощенската кутия за %s не е на този сървър."
873
874#: ../storage/exchange-account.c:1436
875#, c-format
876msgid ""
877"The server '%s' is running Exchange 5.5 and is\n"
878"therefore not compatible with Ximian Connector"
879msgstr ""
880"Сървърът „%s“ работи с Exchange 5.5 и следователно\n"
881"той не е съвместим с Ximian Connector"
882
883#: ../storage/exchange-account.c:1443
884#, c-format
885msgid ""
886"Could not find Exchange Web Storage System at %s.\n"
887"If OWA is running on a different path, you must specify that in the\n"
888"account configuration dialog."
889msgstr ""
890"Не може да се открие системата-хранилище по уеб на Exchange на %s.\n"
891"Ако ДАУ работи на различен път, трябва да го укажете в настройките на "
892"абонамента."
893
894#: ../storage/exchange-account.c:1451
895#, c-format
896msgid "No mailbox for user %s on %s.\n"
897msgstr "Няма пощенска кутия за потребителя %s на %s.\n"
898
899#: ../storage/exchange-account.c:1457 ../storage/exchange-account.c:1463
900#: ../storage/exchange-account.c:1471
901#, c-format
902msgid "Could not connect to server %s: %s"
903msgstr "Не може да се осъществи връзка със сървъра %s: %s"
904
905#: ../storage/exchange-account.c:1459
906msgid "Could not resolve hostname"
907msgstr "Хостът не може да бъде открит"
908
909#: ../storage/exchange-account.c:1465
910msgid "Network error"
911msgstr "Мрежова грешка"
912
913#: ../storage/exchange-account.c:1529
914#, c-format
915msgid ""
916"You have exceeded your quota of %d %s for storing mails on this server. Your "
917"current usage is : %.0f %s."
918msgstr ""
919"Преминалите сте квотата си от %d %s за писма на този сървър. В момента "
920"ползвате: %.0f %s."
921
922#: ../storage/exchange-account.c:1532
923msgid "You will not be able to either send or receive mails now\n"
924msgstr "Няма да можете нито да изпращате, нито да получавате писма.\n"
925
926#: ../storage/exchange-account.c:1535
927msgid ""
928"You will not be able to send mails till you clear up some space by deleting "
929"some mails.\n"
930msgstr ""
931"Няма да можете да пращате писма, докато не освободите малко място като "
932"изтриете някои писма.\n"
933
934#: ../storage/exchange-account.c:1538
935msgid "Try to clear up some space by deleting some mails.\n"
936msgstr "Освободете малко място, като изтриете някои писма.\n"
937
938#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.c:254
939msgid ""
940"Ximian Connector requires access to certain functionality on the Exchange "
941"Server that appears to be disabled or blocked.  (This is usually "
942"unintentional.)  Your Exchange Administrator will need to enable this "
943"functionality in order for you to be able to use Ximian Connector.\n"
944"\n"
945"For information to provide to your Exchange administrator, please follow the "
946"link below:"
947msgstr ""
948"Ximian Connector изисква достъп до определени функции на сървъра с Exchange, "
949"които явно за изключени или блокирани. (Това обикновено не е умишлено). "
950"Администраторът на Вашия сървър с Exchange трябва да включи тази "
951"функционалност, за да може да използвате Ximian Connector.\n"
952"\n"
953"За да видите информацията, която трябва да дадете на администратора  на "
954"Exchange, вижте долната препратка:"
955
956#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.c:332
957#, c-format
958msgid ""
959"Could not authenticate to the Global Catalog server. You may need to go back "
960"and specify the Windows domain name as part of your username (eg, \"MY-DOMAIN"
961"\\%s\")."
962msgstr ""
963"Неуспех при идентификацията пред сървъра с сървъра с глобалния каталог.\n"
964"\n"
965"Може да се наложи да укажете името на Вашия домейн в Windows, като част от "
966"потребителското име (напр.: „MY-DOMAIN\\%s“)."
967
968#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.c:339
969msgid ""
970"Could not connect to specified server.\n"
971"Please check the server name and try again."
972msgstr ""
973"Неуспех при свързването към зададения сървър.\n"
974"Проверете дали сте въвели правилно името му и опитайте отново."
975
976#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.c:376
977#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.c:380
978msgid "Unknown"
979msgstr "Неизвестно"
980
981#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.c:445
982msgid ""
983"Configuration system error.\n"
984"Unable to create new account."
985msgstr ""
986"Грешка в настройките на системата.\n"
987"Неуспех при създаването на нов абонамент."
988
989#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.c:459
990msgid "You may only configure a single Exchange account"
991msgstr "Можете за настройвате само един абонамент към Exchange"
992
993#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.glade.h:2
994msgid "Configuration Failed"
995msgstr "Настройването е неуспешно"
996
997#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.glade.h:3
998msgid "Done"
999msgstr "Готово"
1000
1001#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.glade.h:4
1002msgid "Email Address:"
1003msgstr "Адрес на е-поща:"
1004
1005#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.glade.h:5
1006msgid "Exchange Configuration"
1007msgstr "Настройки на Exchange"
1008
1009#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.glade.h:6
1010msgid "Full Name:"
1011msgstr "Пълно име:"
1012
1013#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.glade.h:7
1014msgid "GC Server:"
1015msgstr "Сървър за гл. кат.:"
1016
1017#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.glade.h:8
1018msgid "Make this my default account"
1019msgstr "Този абонамент да стане абонамент по подразбиране"
1020
1021#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.glade.h:9
1022msgid "OWA URL:"
1023msgstr "URL за ДАУ:"
1024
1025#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.glade.h:10
1026msgid "Password:"
1027msgstr "Парола:"
1028
1029#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.glade.h:11
1030msgid "Remember this password"
1031msgstr "Запомняне на паролата"
1032
1033#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.glade.h:12
1034msgid "Username:"
1035msgstr "Потребителско име:"
1036
1037#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.glade.h:13
1038msgid "Welcome"
1039msgstr "Добре дошли"
1040
1041#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.glade.h:14
1042msgid ""
1043"Welcome to Ximian Connector for Microsoft Exchange.\n"
1044"The next few screens will help you configure Evolution\n"
1045"to connect to your Exchange account.\n"
1046"\n"
1047"Please click the \"Forward\" button to continue."
1048msgstr ""
1049"Добре дошли в Ximian Connector за Microsoft Exchange.\n"
1050"Следващите няколко екрана ще Ви помогнат да настроите Evolution,\n"
1051"за да може да ползвате абонамент в Exchange.\n"
1052"\n"
1053"Натиснете бутона „Напред“, за да продължите."
1054
1055#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.glade.h:19
1056msgid "Ximian Connector Configuration"
1057msgstr "Настройки на Ximian Connector"
1058
1059#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.glade.h:20
1060msgid ""
1061"Ximian Connector can use account information from your existing Outlook Web "
1062"Access (OWA) account.\n"
1063"\n"
1064"Enter your OWA site address (URL), username, and password, then click "
1065"\"Forward\".\n"
1066msgstr ""
1067"Ximian Connector може да използва абонаментна информация от Вашия абонамент "
1068"за достъп на Outlook по уеб (ДАУ).\n"
1069"\n"
1070"Въведете адреса (URL) за Вашия ДАУ, потребителското име и паролата. После "
1071"натиснете бутона „Напред“.\n"
1072
1073#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.glade.h:24
1074msgid ""
1075"Ximian Connector could not find the Global Catalog replica for your site. "
1076"Please enter the name of your Global Catalog server. You may need to ask "
1077"your system administrator for the correct value.\n"
1078msgstr ""
1079"Ximian Connector не може да намери копието на глобалния каталог за Вашия "
1080"сайт. Въведете името на сървъра на Вашия глобален каталог. Може да се наложи "
1081"да попитате Вашия системен администратор за правилните стойности.\n"
1082
1083#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.glade.h:26
1084msgid ""
1085"Ximian Connector has encountered a problem configuring your Exchange "
1086"account.\n"
1087msgstr ""
1088"Ximian Connector срещна проблеми при настройката на Вашия абонамент в "
1089"Exchange.\n"
1090
1091#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.glade.h:28
1092msgid ""
1093"Your Connector account is now ready to use. Click the \"Apply\" button to "
1094"save your\n"
1095"settings."
1096msgstr ""
1097"Вашият абонамент за Connector е готов за употреба. Натиснете бутона "
1098"„Прилагане“, за да \n"
1099"запазите Вашите настройки."
1100
1101#: ../storage/exchange-autoconfig-wizard.glade.h:30
1102msgid ""
1103"Your account information is as follows. Please correct any errors, then "
1104"click \"Forward\".\n"
1105msgstr ""
1106"Информацията за Вашия абонамент е както следва. Ако има грешки ги поправете, "
1107"след което натиснете „Напред“.\n"
1108
1109#. User entered a wrong existing
1110#. * password. Prompt him again.
1111#.
1112#: ../storage/exchange-change-password.c:114
1113msgid ""
1114"The current password does not match the existing password for your account. "
1115"Please enter the correct password"
1116msgstr "Въведената парола е неправилна. Въведете вярната парола"
1117
1118#: ../storage/exchange-change-password.c:121
1119msgid "The two passwords do not match. Please re-enter the passwords."
1120msgstr "Двете пароли не съвпадат. Въведете паролите наново."
1121
1122#: ../storage/exchange-change-password.glade.h:2
1123msgid "Change Password"
1124msgstr "Промяна на парола"
1125
1126#: ../storage/exchange-change-password.glade.h:3
1127msgid "Confirm Password:"
1128msgstr "Потвърждаване на парола:"
1129
1130#: ../storage/exchange-change-password.glade.h:4
1131msgid "Current Password:"
1132msgstr "Текуща парола:"
1133
1134#: ../storage/exchange-change-password.glade.h:5
1135msgid "New Password:"
1136msgstr "Нова парола:"
1137
1138#: ../storage/exchange-change-password.glade.h:6
1139msgid "Your current password has expired. Please change your password now."
1140msgstr "Текущата Ви парола изтече. Променете я сега."
1141
1142#: ../storage/exchange-delegates-user.c:191
1143#: ../storage/exchange-permissions-dialog.c:179
1144#, c-format
1145msgid "Permissions for %s"
1146msgstr "Права за достъп за %s"
1147
1148#: ../storage/exchange-delegates.c:221
1149msgid ""
1150"No Global Catalog server configured for this account.\n"
1151"Unable to edit delegates."
1152msgstr ""
1153"За този абонамент няма настроен сървър за глобален каталог.\n"
1154"Делегатите не могат да бъдат редактирани."
1155
1156#: ../storage/exchange-delegates.c:260
1157msgid ""
1158"Could not read folder permissions.\n"
1159"Unable to edit delegates."
1160msgstr ""
1161"Неуспех при четенето на правата за достъп до папката.\n"
1162"Делегатите не могат да бъдат редактирани."
1163
1164#: ../storage/exchange-delegates.c:267
1165msgid ""
1166"Could not determine folder permissions for delegates.\n"
1167"Unable to edit delegates."
1168msgstr ""
1169"Неуспех при промяната на правата за достъп до папката за делегатите.\n"
1170"Делегатите не могат да бъдат редактирани."
1171
1172#: ../storage/exchange-delegates.c:419
1173msgid "Delegate To:"
1174msgstr "Делегиране на:"
1175
1176#: ../storage/exchange-delegates.c:419
1177msgid "Delegate To"
1178msgstr "Делегиране на"
1179
1180#: ../storage/exchange-delegates.c:435
1181#, c-format
1182msgid "Could not make %s a delegate"
1183msgstr "%s не може да бъде направен делегат"
1184
1185#: ../storage/exchange-delegates.c:445
1186msgid "You cannot make yourself your own delegate"
1187msgstr "Не можете да направите себе си Ваш делегат"
1188
1189#: ../storage/exchange-delegates.c:454
1190#, c-format
1191msgid "%s is already a delegate"
1192msgstr "%s вече е делегат"
1193
1194#: ../storage/exchange-delegates.c:563
1195#, c-format
1196msgid "Remove the delegate %s?"
1197msgstr "Премахване на делегата %s?"
1198
1199#: ../storage/exchange-delegates.c:680
1200msgid "Could not access Active Directory"
1201msgstr "Активната директория не може да бъде достъпена"
1202
1203#: ../storage/exchange-delegates.c:695
1204msgid "Could not find self in Active Directory"
1205msgstr "Не можете да се намерите в активната директория"
1206
1207#: ../storage/exchange-delegates.c:708
1208#, c-format
1209msgid "Could not find delegate %s in Active Directory"
1210msgstr "Делегатът %s не може да се открие в активната директория"
1211
1212#: ../storage/exchange-delegates.c:720
1213#, c-format
1214msgid "Could not remove delegate %s"
1215msgstr "Делегатът %s не може да бъде премахнат."
1216
1217#: ../storage/exchange-delegates.c:780
1218msgid "Could not update list of delegates."
1219msgstr "Неуспех при обновяването на списъка на делегатите."
1220
1221#: ../storage/exchange-delegates.c:798
1222#, c-format
1223msgid "Could not add delegate %s"
1224msgstr "Неуспех при добавянето на делегат %s"
1225
1226#: ../storage/exchange-delegates.c:814
1227#, c-format
1228msgid ""
1229"Failed to update delegates:\n"
1230"%s"
1231msgstr ""
1232"Неуспех при обновяването на делегатите:\n"
1233"%s"
1234
1235#: ../storage/exchange-delegates.c:938
1236#: ../storage/exchange-permissions-dialog.c:706
1237msgid "Name"
1238msgstr "Име"
1239
1240#: ../storage/exchange-delegates.c:967
1241msgid "Error reading delegates list."
1242msgstr "Грешка при прочитането на списъка с делегати."
1243
1244#: ../storage/exchange-delegates.glade.h:1
1245msgid "Author (read, create)"
1246msgstr "Автор (четене, писане)"
1247
1248#: ../storage/exchange-delegates.glade.h:2
1249msgid "C_alendar:"
1250msgstr "К_алендар:"
1251
1252#: ../storage/exchange-delegates.glade.h:3
1253msgid "Co_ntacts:"
1254msgstr "Ко_нтакти:"
1255
1256#: ../storage/exchange-delegates.glade.h:4
1257msgid "Delegate Permissions"
1258msgstr "Права на делегатите"
1259
1260#: ../storage/exchange-delegates.glade.h:5
1261msgid "Delegates"
1262msgstr "Делегати"
1263
1264#: ../storage/exchange-delegates.glade.h:6
1265msgid "Editor (read, create, edit)"
1266msgstr "Редактор (четене, писане, редактиране)"
1267
1268#: ../storage/exchange-delegates.glade.h:8
1269msgid "Permissions for"
1270msgstr "Права за"
1271
1272#: ../storage/exchange-delegates.glade.h:9
1273msgid "Reviewer (read-only)"
1274msgstr "Читател (само за четене)"
1275
1276#: ../storage/exchange-delegates.glade.h:10
1277msgid ""
1278"These users will be able to send mail on your behalf\n"
1279"and access your folders with the permissions you give them."
1280msgstr ""
1281"Тези потребители ще могат да изпращат писма от Ваше име\n"
1282"и ще имат достъп до папките Ви с правата, които им предоставите."
1283
1284#: ../storage/exchange-delegates.glade.h:12
1285msgid "_Delegate can see private items"
1286msgstr "_Делегатът може да вижда частните записи"
1287
1288#: ../storage/exchange-delegates.glade.h:13
1289msgid "_Edit"
1290msgstr "_Редактиране"
1291
1292#: ../storage/exchange-delegates.glade.h:14
1293msgid "_Inbox:"
1294msgstr "_Кутия:"
1295
1296#: ../storage/exchange-delegates.glade.h:15
1297msgid "_Tasks:"
1298msgstr "_Задачи:"
1299
1300#: ../storage/exchange-folder-size.c:322
1301msgid "Folder Name"
1302msgstr "Име на папката"
1303
1304#: ../storage/exchange-folder-size.c:326
1305msgid "Folder Size"
1306msgstr "Размер на папката"
1307
1308#: ../storage/exchange-folder-tree.glade.h:1
1309msgid "Exchange Folder Tree"
1310msgstr "Дърво на папките към Exchange"
1311
1312#: ../storage/exchange-hierarchy-foreign.c:250
1313msgid "Calendar"
1314msgstr "Календар"
1315
1316#: ../storage/exchange-hierarchy-foreign.c:251
1317msgid "Contacts"
1318msgstr "Контакти"
1319
1320#: ../storage/exchange-hierarchy-foreign.c:252
1321msgid "Deleted Items"
1322msgstr "Изтрити писма"
1323
1324#: ../storage/exchange-hierarchy-foreign.c:253
1325msgid "Drafts"
1326msgstr "Чернови"
1327
1328#: ../storage/exchange-hierarchy-foreign.c:254
1329msgid "Inbox"
1330msgstr "Кутия"
1331
1332#: ../storage/exchange-hierarchy-foreign.c:255
1333msgid "Journal"
1334msgstr "Дневник"
1335
1336#: ../storage/exchange-hierarchy-foreign.c:256
1337msgid "Notes"
1338msgstr "Бележки"
1339
1340#: ../storage/exchange-hierarchy-foreign.c:257
1341msgid "Outbox"
1342msgstr "Изпратени"
1343
1344#: ../storage/exchange-hierarchy-foreign.c:258
1345msgid "Sent Items"
1346msgstr "Изпратени писма"
1347
1348#: ../storage/exchange-hierarchy-foreign.c:259
1349msgid "Tasks"
1350msgstr "Задачи"
1351
1352#: ../storage/exchange-migrate.c:57
1353msgid "Migrating Exchange Folders..."
1354msgstr "Мигриране на папките на Exchange..."
1355
1356#: ../storage/exchange-migrate.c:65
1357#, c-format
1358msgid ""
1359"The location and hierarchy of the Evolution exchange account folders are "
1360"changed since Evolution %d.%d.%d.\n"
1361"\n"
1362"Please be patient while Evolution migrates your folders..."
1363msgstr ""
1364"Местонахождението и йерархията на папките с абонаментите за Exchange, са "
1365"променени от Evolution %d.%d.%d.\n"
1366"\n"
1367"Бъдете търпеливи, докато Evolution мигрира папките Ви..."
1368
1369#: ../storage/exchange-migrate.c:98
1370#, c-format
1371msgid ""
1372"Warning: Evolution could not migrate all the Exchange account data from the "
1373"version %d.%d.%d. \n"
1374"The data hasn't been deleted, but will not be seen by this version of "
1375"Evolution"
1376msgstr ""
1377"Предупреждение: Evolution не може да мигрира всички данни от Exchange от "
1378"версията %d.%d.%d.\n"
1379"Данните не са изтрити, но няма да могат да се видят през тази версия на "
1380"Evolution."
1381
1382#: ../storage/exchange-migrate.c:129
1383#, c-format
1384msgid "Migrating `%s':"
1385msgstr "Мигриране на „%s“:"
1386
1387#: ../storage/exchange-oof.c:199 ../storage/exchange-oof.c:406
1388msgid "Could not update out-of-office state"
1389msgstr "Неуспех при актуализирането на състоянието „Извън офиса“"
1390
1391#: ../storage/exchange-oof.c:424
1392msgid "Could not read out-of-office state"
1393msgstr "Неуспех при четенето на състоянието на „Извън офиса“"
1394
1395#: ../storage/exchange-oof.glade.h:1
1396msgid ""
1397"<b>Currently, your status is \"Out of the Office\". </b>\n"
1398"\n"
1399"Would you like to change your status to \"In the Office\"? "
1400msgstr ""
1401"<b>В момента Вашето състояние е „Извън офиса“.n\n"
1402"Искате ли да го промените на „В офиса“? "
1403
1404#: ../storage/exchange-oof.glade.h:4
1405msgid "<b>Out of Office Message:</b>"
1406msgstr "<b>Писмо „Извън офиса“:</b>"
1407
1408#: ../storage/exchange-oof.glade.h:5
1409msgid "<b>Status:</b>"
1410msgstr "<b>Състояние:</b>"
1411
1412#: ../storage/exchange-oof.glade.h:6
1413msgid ""
1414"<small>The message specified below will be automatically sent to each person "
1415"who sends\n"
1416"mail to you while you are out of the office.</small>"
1417msgstr ""
1418"<small>Текстът, написан по-долу, ще бъде изпращан автоматично до всеки, "
1419"който Ви изпраща писмо\n"
1420"когато сте извън офиса.</small>"
1421
1422#: ../storage/exchange-oof.glade.h:8
1423msgid "I am currently in the office"
1424msgstr "В момента съм в офиса"
1425
1426#: ../storage/exchange-oof.glade.h:9
1427msgid "I am currently out of the office"
1428msgstr "В момента не съм в офиса"
1429
1430#: ../storage/exchange-oof.glade.h:10
1431msgid "No, Don't Change Status"
1432msgstr "Не, да не се променя състоянието"
1433
1434#: ../storage/exchange-oof.glade.h:11
1435msgid "Out of Office Assistant"
1436msgstr "Помощник за „Извън офиса“"
1437
1438#: ../storage/exchange-oof.glade.h:12
1439msgid "Yes, Change Status"
1440msgstr "Да, да се промени състоянието"
1441
1442#: ../storage/exchange-passwd-expiry.glade.h:1
1443msgid "Password Expiry Warning..."
1444msgstr "Предупреждение за изтичане на парола..."
1445
1446#: ../storage/exchange-passwd-expiry.glade.h:2
1447msgid "Your password will expire in 7 days..."
1448msgstr "Вашата парола ще изтече след 7 дни..."
1449
1450#: ../storage/exchange-passwd-expiry.glade.h:3
1451msgid "_Change Password"
1452msgstr "_Промяна на парола"
1453
1454#: ../storage/exchange-passwd-expiry.glade.h:4
1455msgid "ok_button"
1456msgstr "бутон_ок"
1457
1458#: ../storage/exchange-permissions-dialog.c:222
1459msgid "Could not read folder permissions"
1460msgstr "Правата на папката не могат да бъдат прочетени"
1461
1462#: ../storage/exchange-permissions-dialog.c:264
1463msgid "Could not update folder permissions."
1464msgstr "Правата на папката не могат да бъдат обновени"
1465
1466#: ../storage/exchange-permissions-dialog.c:293
1467#, c-format
1468msgid "Could not update folder permissions. %s"
1469msgstr "Правата на папката не могат да бъдат обновени: %s"
1470
1471#: ../storage/exchange-permissions-dialog.c:295
1472msgid "(Permission denied.)"
1473msgstr "(Достъпът е отказан.)"
1474
1475#: ../storage/exchange-permissions-dialog.c:396
1476msgid ""
1477"Unable to add user to access control list:\n"
1478"No Global Catalog server is configured for this account."
1479msgstr ""
1480"Неуспех при добавянето на потребителя в списъка за достъп:\n"
1481"Няма настроен сървър за глобалния каталог за този абонамент."
1482
1483#: ../storage/exchange-permissions-dialog.c:402
1484msgid "Add User:"
1485msgstr "Добавяне на потребител:"
1486
1487#: ../storage/exchange-permissions-dialog.c:402
1488msgid "Add User"
1489msgstr "Добавяне на потребител"
1490
1491#: ../storage/exchange-permissions-dialog.c:421
1492#, c-format
1493msgid "No such user %s"
1494msgstr "Потребителят %s не съществува"
1495
1496#: ../storage/exchange-permissions-dialog.c:425
1497#, c-format
1498msgid "%s cannot be added to an access control list"
1499msgstr "%s не може да бъде добавен списъка за достъп"
1500
1501#: ../storage/exchange-permissions-dialog.c:430
1502#, c-format
1503msgid "Unknown error looking up %s"
1504msgstr "Неизвестна грешка при търсенето на %s"
1505
1506#: ../storage/exchange-permissions-dialog.c:447
1507#, c-format
1508msgid "%s is already in the list"
1509msgstr "%s е вече в списъка"
1510
1511#: ../storage/exchange-permissions-dialog.c:710
1512msgid "Role"
1513msgstr "Роля"
1514
1515#: ../storage/exchange-permissions-dialog.glade.h:1
1516msgid "    "
1517msgstr "    "
1518
1519#: ../storage/exchange-permissions-dialog.glade.h:2
1520msgid "<b>Permissions</b>"
1521msgstr "<b>Права</b>"
1522
1523#: ../storage/exchange-permissions-dialog.glade.h:3
1524msgid "Cannot Delete"
1525msgstr "Не можете да триете"
1526
1527#: ../storage/exchange-permissions-dialog.glade.h:4
1528msgid "Cannot Edit"
1529msgstr "Не можете да редактирате"
1530
1531#: ../storage/exchange-permissions-dialog.glade.h:5
1532msgid "Create items"
1533msgstr "Създаване на записи"
1534
1535#: ../storage/exchange-permissions-dialog.glade.h:6
1536msgid "Create subfolders"
1537msgstr "Създаване на подпапки"
1538
1539#: ../storage/exchange-permissions-dialog.glade.h:7
1540msgid "Delete Any Items"
1541msgstr "Изтриване на всеки запис"
1542
1543#: ../storage/exchange-permissions-dialog.glade.h:8
1544msgid "Delete Own Items"
1545msgstr "Изтриване на собствените записи"
1546
1547#: ../storage/exchange-permissions-dialog.glade.h:9
1548msgid "Edit Any Items"
1549msgstr "Редактиране на всеки запис"
1550
1551#: ../storage/exchange-permissions-dialog.glade.h:10
1552msgid "Edit Own Items"
1553msgstr "Редактиране на собствените записи"
1554
1555#: ../storage/exchange-permissions-dialog.glade.h:11
1556msgid "Folder contact"
1557msgstr "Контакт на папката"
1558
1559#: ../storage/exchange-permissions-dialog.glade.h:12
1560msgid "Folder owner"
1561msgstr "Собственик на папката"
1562
1563#: ../storage/exchange-permissions-dialog.glade.h:13
1564msgid "Folder visible"
1565msgstr "Папката е видима"
1566
1567#: ../storage/exchange-permissions-dialog.glade.h:14
1568msgid "Read items"
1569msgstr "Прочитане на записи"
1570
1571#: ../storage/exchange-permissions-dialog.glade.h:15
1572msgid "Role: "
1573msgstr "Роля:"
1574
1575#: ../storage/exchange-storage.c:338
1576msgid "Connecting..."
1577msgstr "Свързване..."
1578
1579#: ../storage/main.c:165
1580msgid "Ximian Connector for Microsoft Exchange"
1581msgstr "Ximian Connector за Microsoft Exchange"
1582
1583#: ../storage/xc-backend-view.c:299
1584msgid "Account Name"
1585msgstr "Име на абонамента"
1586
1587#: ../storage/xc-commands.c:316
1588msgid "Folder does not exist"
1589msgstr "Папката не съществува"
1590
1591#: ../storage/xc-commands.c:343
1592#, c-format
1593msgid "Could not add favorite: %s"
1594msgstr "Неуспех при добавянето на любими: %s"
1595
1596#: ../storage/xc-commands.c:359
1597#, c-format
1598msgid "Could not remove favorite: %s"
1599msgstr "Неуспех при премахването на любими: %s"
1600
1601#.
1602#. FIXME: See 62440
1603#. E_POPUP_ITEM (N_("_Move Folder..."),
1604#. G_CALLBACK (do_move_folder),
1605#. XC_FOLDER_COMMAND_MASK_MOVECOPY),
1606#. E_POPUP_ITEM (N_("_Copy Folder..."),
1607#. G_CALLBACK (do_copy_folder),
1608#. XC_FOLDER_COMMAND_MASK_MOVECOPY),
1609#.
1610#: ../storage/xc-commands.c:385
1611msgid "_Rename Folder..."
1612msgstr "_Преименуване на папка..."
1613
1614#: ../storage/xc-commands.c:391
1615msgid "_New Folder..."
1616msgstr "_Нова папка..."
1617
1618#: ../storage/xc-commands.c:394
1619msgid "_Delete Folder"
1620msgstr "_Изтриване на папка"
1621
1622#: ../storage/xc-commands.c:399
1623msgid "_Add Other User's Folder..."
1624msgstr "_Добавяне на папка на друг потребител..."
1625
1626#: ../storage/xc-commands.c:402
1627msgid "_Remove Other User's Folder"
1628msgstr "_Премахване на папка на друг потребител"
1629
1630#: ../storage/xc-commands.c:408
1631msgid "Add to _Favorites"
1632msgstr "Добавяне към _любимите"
1633
1634#: ../storage/xc-commands.c:412
1635msgid "Remove from Fa_vorites"
1636msgstr "Премахване от лю_бими"
1637
1638#.
1639#. E_POPUP_ITEM (N_("_Permissions..."),
1640#. G_CALLBACK (do_permissions),
1641#. XC_FOLDER_COMMAND_MASK_PERMISSIONS),
1642#.
1643#: ../storage/xc-commands.c:423
1644msgid "_Show Folder Sizes"
1645msgstr "_Показване размерите на папките"
1646
1647#: ../storage/ximian-connector-setup.c:44
1648msgid "Ximian Connector for Microsoft Exchange Setup Tool"
1649msgstr "Инструмент за настройки на Ximian Connector за Microsoft Exchange"
1650
1651#: ../storage/ximian-connector.xml.h:1
1652msgid "Change your Exchange server password"
1653msgstr "Промяна на Вашата парола за сървъра с Exchange"
1654
1655#: ../storage/ximian-connector.xml.h:2
1656msgid "Folder _Size"
1657msgstr "Ра_змер на папката"
1658
1659#: ../storage/ximian-connector.xml.h:3
1660msgid "Get the size of personal folders"
1661msgstr "Получаване на размера на личните папки"
1662
1663#: ../storage/ximian-connector.xml.h:4
1664msgid "Subscribe to _Other User's Folder..."
1665msgstr "Записване към папка на _друг потребител..."
1666
1667#: ../storage/ximian-connector.xml.h:5
1668msgid "Subscribe to a folder belonging to some other user on the server"
1669msgstr "Записване към папка, принадлежаща на друг потребител на този сървър"
1670
1671#: ../storage/ximian-connector.xml.h:6
1672msgid ""
1673"Unsubscribe from a folder added with \"Subscribe to Other User's Folder\""
1674msgstr ""
1675"Отписване от папка добавена със „Записване към папка на друг потребител“"
1676
1677#: ../storage/ximian-connector.xml.h:7
1678msgid "View or change your Exchange calendar delegation settings"
1679msgstr "Преглеждане или промяна на настройките за Вашия календар от Exchange"
1680
1681#: ../storage/ximian-connector.xml.h:8
1682msgid "View or change your Out-of-Office status and autoreply message"
1683msgstr "Преглед или промяна на състоянието „Извън офиса“"
1684
1685#: ../storage/ximian-connector.xml.h:9
1686msgid "_Change Exchange Password..."
1687msgstr "_Промяна на паролата за Exchange..."
1688
1689#: ../storage/ximian-connector.xml.h:10
1690msgid "_Delegation Assistant"
1691msgstr "Асистент за _делегиране"
1692
1693#: ../storage/ximian-connector.xml.h:11
1694msgid "_Out of Office Assistant"
1695msgstr "Асистент за „_Извън офиса“"
1696
1697#: ../storage/ximian-connector.xml.h:12
1698msgid "_Unsubscribe from Other User's Folder"
1699msgstr "_Отписване от папка на друг потребител"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.