source: Dictionary/ChangeLog.txt @ 539

Last change on this file since 539 was 412, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Коригирам изядена буква.

File size: 5.3 KB
Line 
1В този файл се описват промените в речника за преводите на GNOME. Речникът и спецификациите се поддържат от Владимир "Kaladan" Петков. Свържете се с него на vpetkov@i-space.org
2
3Речник на GNOME (издание 2005-12-12)
4- спецификацията за "accaunt" става "акаунт";
5- спецификацията за "cache" става "временни файлове";
6- спецификацията за "default" става "по подразбиране";
7- спецификацията за "desktop" става "работен плот";
8- спецификацията за "e-mail" официално става "е-поща"
9- спецификацията за "link" официално става "връзка";
10- спецификацията за "play" става "изпълнение";
11- спецификацията за "proxy" става "сървър-посредник", с тире;
12- спецификацията за "rss feed" става "rss емисия" или само "емисия";
13- спецификацията за "rss feed reader" става "събирач на rss емисии";
14- спецификацията за "scroll" става "прелистване";
15- спецификацията за "tab" става "подпрозорец";
16
17Речник на GNOME (издание 2005-05-31)
18- добавена е думата "padding" с превод "уплътнение";
19- добавена е думата "palette" с превод "палитра";
20- добавена е думата "paragraph" с превод "1. абзац, 2. параграф";
21- добавена е думата "partition" с превод "дял";
22- добавена е думата "abort" с превод "прекъсване";
23- добавена е думата "accelerator" с превод "ускорител";
24- добавена е думата "address book" с превод "1. адресник (спецификация), 2. книга с адреси";
25- добавена е думата "host" с превод "1. хост (спецификация), 2. домакин";
26- добавена е думата "attachment" с превод "прикрепен файл";
27- добавена е думата "avatar" с превод "аватар";
28- добавена е думата "back up" с превод "1. резервно копие (спецификация) 2. архив";
29- добавена е думата "bandwidth" с превод "честотна лента";
30- добавена е думата "binary" с превод "двоичен";
31- добавена е думата "case sensitivity" с превод "1. Главни и малки букви имат значение (спецификация), 2. Големината на буквите има значение";
32- добавена е думата "character" с превод "знак";
33- добавена е думата "chart" с превод "диаграма";
34- добавена е думата "cookie" с превод "бисквитка";
35- добавена е думата "cursor" с превод "1. показалец (спецификация), 2. курсор";
36- добавена е думата "data" с превод "данни";
37- добавена е думата "digital camera" с превод "цифров фотоапарат";
38- добавена е думата "disable" с превод "1. изключване, 2. забраняване";
39- добавена е думата "handle" с превод "манипулатор";
40- добавена е думата "hue" с превод "нюанс";
41- добавена е думата "key" с превод "1. клавиш (на клавиатурата), 2. ключ (за други цели)";
42- добавена е думата "lag" с превод "1. забавяне, 2. закъснение";
43- добавена е думата "launcher" с превод "стартер";
44- добавена е думата "layout" с превод "1. оформление, 2. разположение".
45
46Речник на GNOME (издание 2005-05-28)
47- добавена е думата "mailing list" с превод "пощенски списък";
48- добавена е думата "maximize" с превод "максимизиране";
49- добавена е думата "minimize" с превод "минимизиране";
50- добавена е думата "media" с превод "носител";
51- добавена е думата "mode" с превод "режим";
52- добавена е думата "mount" с превод "монтиране";
53- добавена е думата "layer" с превод "слой";
54- добавена е думата "name server" с превод "сървър за имена";
55- добавена е думата "network" с превод "мрежа";
56- добавена е думата "netiquette" с превод "нетикет";
57- добавена е думата "nickname" с превод "1. псевдоним (спецификация), 2. прякор";
58- добавена е думата "online" с превод "включен";
59- добавена е думата "offline" с превод "изключен".
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.