source: @ 811

Name Size Rev Age Author Last Change
desktop 810   15 years Александър Шопов tomboy: поравки и допълване до 100% в HEAD.
developer-libs 806   15 years Александър Шопов metacity, libwnck, gnome-panel: подобряване на бързите клавиши. gtk+: …
Dictionary 412   16 years Александър Шопов Коригирам изядена буква.
extras 808   15 years Александър Шопов gedit-plugins, muine, istanbul, gdesklets, nautilus-actions: …
fifth-toe 654   15 years Александър Шопов hardware-monitor, camorama: малко обновяване до 100%.
freedesktop 790   15 years Александър Шопов xlibs-xkbdesc: нова версия. Предстои още работа.
gnome-2-16 810   15 years Александър Шопов tomboy: поравки и допълване до 100% в HEAD.
help 691   15 years Александър Шопов gnome2-user-guide: още малко допълнения. Не съм сигурен дали съм поел …
non-gtk 811   15 years Александър Шопов Добавям преводите си на някои статии свързани със свободните неща.
office 321   16 years Александър Шопов Подавам за HEAD и за gnumeric-1-6
sharp 736   15 years Александър Шопов Празен предварителен вариант на inkscape за преводачите.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.