source: @ 688

Name Size Rev Age Author Last Change
desktop 684   16 years Александър Шопов libbonoboui, deskbar-applet: обновявам до 100%, коригирам #409
developer-libs 687   16 years Александър Шопов gtk+, gtk+-properties: малко обновяване. Има още да се прави, но …
Dictionary 412   16 years Александър Шопов Коригирам изядена буква.
extras 648   16 years Александър Шопов nautilus-actions: обновяване до 100% за предстоящата версия.
fifth-toe 654   16 years Александър Шопов hardware-monitor, camorama: малко обновяване до 100%.
freedesktop 635   16 years Александър Шопов shared-mime-info: пълен превод на новата верия. Подадена към робота TP.
gnome-2-12 510   16 years Александър Шопов 100% за поредното счупване в GNOME 2-12
gnome-2-14 685   16 years Александър Шопов deskbar-applet: коригирам #409 и в стабилния клон.
help 680   16 years Александър Шопов gnome2-user-guide: поправка на малка грешка.
non-gtk 688   16 years Александър Шопов gentext: обновявам спрямо новата версия от CVS. Това и ще изпратя.
office 321   16 years Александър Шопов Подавам за HEAD и за gnumeric-1-6
sharp 686   16 years yavorescu (leafpad/sharp) Актуализиран превод спрямо версия 0.8.9: * …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.