source: @ 653

Name Size Rev Age Author Last Change
sharp 637   16 years yavorescu (sharp/gajim) Добавям 2006 към годините за авторските права.
office 321   16 years Александър Шопов Подавам за HEAD и за gnumeric-1-6
non-gtk 262   16 years yavorescu (gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции: * Стандартизация на „Заслуги“ …
help 602   16 years Александър Шопов notes-2-14: малки корекции за поредната промяна на низове. Надявам се, …
gnome-2-14 653   16 years Александър Шопов gnome-applets-location: корекция на смесена латиница и кирилица.
gnome-2-12 510   16 years Александър Шопов 100% за поредното счупване в GNOME 2-12
freedesktop 635   16 years Александър Шопов shared-mime-info: пълен превод на новата верия. Подадена към робота TP.
fifth-toe 619   16 years Александър Шопов pan, gcompris, straw, banshee, bakery: Подадени …
extras 648   16 years Александър Шопов nautilus-actions: обновяване до 100% за предстоящата версия.
Dictionary 412   16 years Александър Шопов Коригирам изядена буква.
developer-libs 646   16 years Александър Шопов gconf: Корекция на #341.
desktop 653   16 years Александър Шопов gnome-applets-location: корекция на смесена латиница и кирилица.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.