source: @ 348

Name Size Rev Age Author Last Change
desktop 345   17 years Александър Шопов Подадени.
developer-libs 333   17 years Александър Шопов Корекции за 100%, тук таме поправки с атрибутивни употреби.
extras 328   17 years Александър Шопов Коригирам #299. GnomeBaker? трябва да се обнови. Излязла е нова версия …
fifth-toe 324   17 years Александър Шопов Подаддени към CVS на GNOME. Микро-допълвания за 100%
freedesktop 279   17 years Александър Шопов Това е новата версия на превода на shared-mime-info
gnome-2-12 333   17 years Александър Шопов Корекции за 100%, тук таме поправки с атрибутивни употреби.
help 348   17 years Александър Шопов Ха дано съм уцелил. Ето нещичко за превод. Трябва да подготвя още, но …
non-gtk 262   17 years yavorescu (gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции: * Стандартизация на „Заслуги“ …
office 321   17 years Александър Шопов Подавам за HEAD и за gnumeric-1-6
proposed 341   17 years Александър Шопов Малко корекции от f'nor чрез Ник Ангелов
sharp 330   17 years Александър Шопов Новата версия от Д. Киров.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.