source: @ 348

Name Size Rev Age Author Last Change
non-gtk 262   16 years yavorescu (gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции: * Стандартизация на „Заслуги“ …
freedesktop 279   16 years Александър Шопов Това е новата версия на превода на shared-mime-info
office 321   16 years Александър Шопов Подавам за HEAD и за gnumeric-1-6
fifth-toe 324   16 years Александър Шопов Подаддени към CVS на GNOME. Микро-допълвания за 100%
extras 328   16 years Александър Шопов Коригирам #299. GnomeBaker? трябва да се обнови. Излязла е нова версия …
sharp 330   16 years Александър Шопов Новата версия от Д. Киров.
developer-libs 333   16 years Александър Шопов Корекции за 100%, тук таме поправки с атрибутивни употреби.
gnome-2-12 333   16 years Александър Шопов Корекции за 100%, тук таме поправки с атрибутивни употреби.
proposed 341   16 years Александър Шопов Малко корекции от f'nor чрез Ник Ангелов
desktop 345   16 years Александър Шопов Подадени.
help 348   16 years Александър Шопов Ха дано съм уцелил. Ето нещичко за превод. Трябва да подготвя още, но …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.