source: @ 348

Name Size Rev Age Author Last Change
sharp 330   17 years Александър Шопов Новата версия от Д. Киров.
proposed 341   17 years Александър Шопов Малко корекции от f'nor чрез Ник Ангелов
office 321   17 years Александър Шопов Подавам за HEAD и за gnumeric-1-6
non-gtk 262   17 years yavorescu (gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции: * Стандартизация на „Заслуги“ …
help 348   17 years Александър Шопов Ха дано съм уцелил. Ето нещичко за превод. Трябва да подготвя още, но …
gnome-2-12 333   17 years Александър Шопов Корекции за 100%, тук таме поправки с атрибутивни употреби.
freedesktop 279   17 years Александър Шопов Това е новата версия на превода на shared-mime-info
fifth-toe 324   17 years Александър Шопов Подаддени към CVS на GNOME. Микро-допълвания за 100%
extras 328   17 years Александър Шопов Коригирам #299. GnomeBaker? трябва да се обнови. Излязла е нова версия …
developer-libs 333   17 years Александър Шопов Корекции за 100%, тук таме поправки с атрибутивни употреби.
desktop 345   17 years Александър Шопов Подадени.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.