source: @ 164

Name Size Rev Age Author Last Change
office 1   17 years yavorescu Добавени са директориите на шестте основни раздела.
fifth-toe 37   17 years yavorescu (balsa/fifth-toe) Отстранена е една критична грешка в [36], пречеща на …
non-gtk 157   17 years yavorescu (nano/non-gtk) Това е превода, който съм подал в Debian BTS. За този …
sharp 158   17 years yavorescu (gip/sharp) Нов превод, 1 непреведен низ. Подал съм го на TP-Robot, …
extras 160   17 years Александър Шопов Това са последните промени подадени към GNOME
developer-libs 161   17 years Александър Шопов Обновявам превода на glib и го премествам да отговаря на разклпнението си.
desktop 164   17 years Александър Шопов По-големите промени бяха свързани с intltool. Има разлика между …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.