source: scripts

Name Size Rev Age Author Last Change
../
backup 2775   6 years Александър Шопов Скриптове ползвани преди за резервни копия и статиите
svn-hooks 3232   7 weeks Александър Шопов svn-hooks: обновяване и подаване
svn-scripts 3118   19 months Александър Шопов twidge.sh: проба за работа с twitter
xml-stats 3119   19 months Александър Шопов stats.py: порт към Python3
AshCommit.py 3.0 KB 1603   10 years Александър Шопов AshCommit?.py: модул за обработка на входящи съобщения на mailman
bashrc 657 bytes 3111   19 months Александър Шопов use hunspell instead of aspell
changelog.sh 1014 bytes 1768   9 years Александър Шопов Добавям Ивайло Вълков
dash 128 bytes 1377   10 years Александър Шопов Предварителна версия на скриптове за промяна. Колкото да не забравя
emacs 764 bytes 1337   10 years Александър Шопов Още скриптове, които редовно ползвам. Може да са интересни за другите.
m 50 bytes 1337   10 years Александър Шопов Още скриптове, които редовно ползвам. Може да са интересни за другите.
points 92 bytes 1377   10 years Александър Шопов Предварителна версия на скриптове за промяна. Колкото да не забравя
webkit-co.sh 235 bytes 3081   2 years Александър Шопов скрипт за изтеглянето на частта на WebKit? за превод
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.