source: non-gtk @ 675

Name Size Rev Age Author Last Change
../
debian 262   16 years yavorescu (gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции: * Стандартизация на „Заслуги“ …
fsfe 657   15 years Александър Шопов FSFE: направих няколко превода за ФСФЕ.
gentext 675   15 years Александър Шопов gentext: малки поправки — навсякъде ползвам "вж.", корекция към главни …
mailman 673   15 years Александър Шопов gok: поява на стабилен клон.
nano.bg.po 50.8 KB 157   16 years yavorescu (nano/non-gtk) Това е превода, който съм подал в Debian BTS. За този …
tuxpaint.bg.po 13.6 KB 262   16 years yavorescu (gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции: * Стандартизация на „Заслуги“ …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.